Marcadores

dinsdag 28 januari 2014

26.01.2014


Jullie menselijke levenspad is een reis van groot belang en betekenis welke meestal voor je verborgen blijft

John Smallman met Jezus op 26 januari 2014Hier in de spirituele rijken zijn we jullie allemaal veel dank verschuldigd voor jullie voortdurende en vaak vermoeiende Aarde-reizen terwijl jullie non-stop werken (ja, jullie werken echt non-stop, waken, slapen en dromen) om jullie broeders en zusters naar het ontwaken te brengen door hen voortdurend Liefde te sturen.  Wat jullie doen, en bereiken, is bepaald verbazingwekkend.  Ieder van jullie individuele functies en bijdragen in dit lopende proces van ontwaken is daarvoor essentieel; zonder jullie gecombineerde collectieve intenties en inspanningen zou het niet plaats vinden.
Ga je niet door het feit dat voor het grootste deel je geen besef hebt van het belang en de betekenis van wat jullie doen, of van onze aanwezigheid onder jullie die jullie assisteren, druk maken of laat het geen bezorgdheid bij je veroorzaken, want wat jullie doen is enorm krachtig en effectief, en alleen jij kunt het doen.  En natuurlijk als jullie ontwaken zal wat jullie tot stand hebben gebracht daar zijn in vol zicht voor jullie om te zien, erkennen, en waarschijnlijk ter bewondering.  Jullie worden, en zullen altijd, hogelijk worden geëerd voor jullie Aarde-reizen, waar het het grootste deel van de tijd leek dat je zonder ondersteuning worstelt met een taak die je veel te machtig is.  Dat is het niet!  En jullie brengen het snel naar een staat van vervulling.
De taak die jullie kozen om op je te nemen voor dit specifieke aarde-leven is voor velen van jullie erg moeilijk geweest, en voordat je ervoor koos om het te doen wist je dat dit het geval zou zijn, maar met de hulp van wijsheid, advies en begeleiding van jullie spirituele gidsen, planden jullie zeer zorgvuldig om ervoor te zorgen dat het goed binnen jullie mogelijkheden zou liggen.  Jullie wisten dat het moeilijk zou zijn, omdat je niet in staat was om je alle details te herinneren van jullie pre-planning (planning vooraf), en dientengevolge zou ieder moment, als het ware, onaangekondigd verschijnen, je verrassingen en keuzes voorschotelend die vaak onaantrekkelijk waren.  Echter, jullie wisten ook dat je niet kon falen, vanwege het goddelijke Liefdesveld dat jullie ieder moment omhult en ondersteunt.  In werkelijkheid bestaan er geen ongelukken, alles dat geschiedt is deel van een groter plan om alle betrokkenen van de lessen te voorzien die ze wensen te leren en ze aldus stevig en gestaag voorwaarts naar hun ontwaken te leiden.  En dat ontwaken is zonder enige twijfel een uitgemaakte zaak, niets kan het voorkomen. 
Als jullie omgaan met jullie individuele twijfels, zorgen, angsten, en lijden, herinner jezelf er dan regelmatig aan dat jullie op ieder moment goddelijk worden ondersteund, dat jullie voortdurend eersteklas vooruitgang maken, precies zoals de intentie is, en dat het geheim is van het vinden van vrede terwijl je dit veeleisende aardse pad volgt, om je over te geven aan ieder moment zoals het zich voordoet.
Kijk niet terug op blijkbaar gemiste kansen.  Ze zijn weg, over, afgedaan, en het enige wat je nu moet doen is je wenden tot dit huidige moment.  Als het je toelijkt dat je één of meerdere afgrijselijke fouten hebt gemaakt, focus dan op het feit dat ieder van hen je iets heel belangrijks kan leren of dat reeds gedaan heeft, en verheug je erin dat je door de ervaring bent gegroeid, want dat heb je ongetwijfeld, ook al is het niet meteen duidelijk voor je.  Het kan nuttig zijn om, heel kort zonder erin te blijven hangen, vergissingen in je herinnering terug te roepen die je kennelijk hebt gemaakt die later resulteerden in een onverwachte verbetering van je leven of je situatie.  Niemand van jullie heeft fouten gemaakt waaruit geen lessen zijn geleerd noch voordelen uit zijn verkregen, je dient gewoon de egoïstische behoefte los te laten om geen fouten te maken en de daaruit voortvloeiende noodzaak om jezelf te hekelen als je dat wel doet.   
Als mensen die (in) de illusie leven, kunnen jullie de weg naar voren niet duidelijk zien, en fouten zullen daarom worden gemaakt, dus wees vriendelijk, vergeef jezelf (en anderen!), en ga verder.  Jullie kunnen enorme hoeveelheden leren als je in het moment (in het nu) leeft, in plaats van stil te staan bij en spijt te hebben over het verleden, en je angstig zorgen te maken over wat de toekomst voor jou in petto heeft.  Jullie planden het levenspad dat je ervaart met grote bedachtzaamheid, om het je mogelijk te maken de lessen te leren die het je zou kunnen voorschotelen.  Je wist dat het geen rozentuin zou zijn, en het is nutteloos om te kijken naar de ogenschijnlijk gelukkiger levenservaringen die anderen ondergaan, en het gevoel te hebben dat jij daarom oneerlijk wordt behandeld door het leven.  Het pad dat je ervaart en volgt is de meest geschikte voor jou, en je kunt absoluut geen idee hebben van het lijden en de pijn die anderen hebben ondergaan die hen hebben geleid tot waar ze nu zijn. 
Jullie menselijke levenspad is een reis van groot belang en betekenis die meestal voor je verborgen is, en dus is het erg gemakkelijk voor je om een ander pad met verlangen en jaloezie te bekijken, want het lijkt ze alles te bieden wat ze zich wensen.  En dat kan, natuurlijk, heel oneerlijk lijken, vooral als het je toelijkt dat ze niet echt dankbaar zijn voor hun geluk.  Dit is een van de redenen dat je voortdurend eraan herinnerd wordt om niet te oordelen, want je kunt er geen idee van hebben wat het is waarover je oordeelt, aangezien je alleen de oppervlakte ziet van iets dat ongelooflijk diep is, en derhalve voor je zicht verborgen is. 
Niemands menselijke levenspad is eenvoudig.  Het kan je vaak toeschijnen dat anderen een zeer goed leven hebben, misschien wel verwend zijn, feitelijk een leven hebben van gemak en luxe waar je jaloers op bent en dat ze niet verdienen.  Maar dit is nooit het geval, elk levenspad biedt precies wat nodig is in het moment.  Niemand is bedrogen door het volgen van een voor hem ongeschikt pad, of er één gegeven dat hem oneerlijke voordelen biedt ten opzichte van iemand anders.  Ieders pad is perfect voor diegene, en voor diegene alleen.  
Dus als je je neerslachtig voelt, slecht behandeld, alleen, en niet gewaardeerd, ga dan naar binnen.  Binnenin heb je direct toegang tot je gidsen en de Liefde die onze Vader ieder van ons voortdurend biedt.  Focus je aandacht op het innerlijke weten dat ieder van jullie heeft, bevestigend dat je een onvervangbaar en absoluut essentieel aspect van jouw Bron bent.  Sla geen acht op enige nadelige veroordelingen waarvan je gelooft dat anderen die over je uitspreken, en laat enige nadelige veroordelingen los die je over jezelf vasthoudt, omdat geen ervan geldig zijn.  Jullie zijn, en jullie zullen altijd zijn, een innig geliefd kind van God, een perfect aspect van Hem dat ervoor heeft gekozen een zeer moeilijke ervaring te ondergaan om te assisteren bij het al Zijn kinderen tot ontwaken te brengen.  En daarvoor worden jullie zeer geëerd, want een mens te zijn is het op je nemen van een ongelooflijk moeilijke taak... en te slagen!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zaterdag 25 januari 2014

24.01.2014

Liefde verbindt jullie in een harmonieuze en eeuwige aaneenschakeling van verbindingen die jullie samen brengt in een vreugdevolle en eeuwige communieJohn Smallman met Saul op 24 januari 2014Hier in de spirituele rijken is alles klaar voor jullie ontwaken.  Op Aarde zou je een feest, vuurwerk, en geweldige muziek kunnen verwachten, om een gedenkwaardige gelegenheid zoals deze te vieren, alleen is een dergelijke gelegenheid nooit eerder voorgekomen.  Wat we hebben voorbereid om jullie komst te begroeten is veel, veel grootser dan alles wat jullie ooit tijdens een van jullie aardse levens hebben meegemaakt of zelfs maar van gedroomd.  Jullie zullen allemaal een absolute overvloed aan verbazingwekkende genietingen ervaren als we opstaan om jullie te begroeten en jullie cadeaus aanbieden speciaal gekozen om te resoneren met jullie diepst gekoesterde individuele wensen.

Ja, allen zijn EEN, maar binnen die Eenheid zijn er een groot aantal individuele aspecten die de Ene vervolmaken en betoveren, door hun oneindige selectie van creatieve talenten en mogelijkheden.  Het is voor elk van deze afzonderlijke aspecten van de Ene – ieder van jullie – dat deze gaven zeer zorgvuldig zijn uitgekozen vanwege hun onvergelijkbare geschiktheid.  Er zullen geen teleurstellingen zijn!  Allen zullen geschenken ontvangen die hen absoluut zullen verbazen en verrukken. 

Na al deze schijnbare eonen van pijn, lijden, en verraad zal de enige juiste beloning, waardering, of compensatie die op enigerlei wijze de ogenschijnlijke schade toegebracht, ongedaan zou kunnen maken, of hen in harmonie en overeenstemming brengen die gedurende eonen meedogenloos in oorlog met elkaar lijken te zijn geweest, de vrede, de acceptatie, de liefde, het bewustzijn en de volslagen vreugde van het besef zijn dat het allemaal onwerkelijk is geweest, een voortdurende maar onwerkelijke droom die tot een einde is gekomen.  Het wantrouwen, de verwarring, en de daaruit voortvloeiende chaos van de illusie zijn eindelijk voorbij, klaar, beëindigd, en de Liefde, jullie ware natuur, stroomt nu vrij, continu, en overvloedig tussen jullie allemaal die altijd Gods geliefde kinderen zijn en zullen blijven.  Jullie zullen je de waarheid van jullie Eenheid, jullie onafscheidelijkheid realiseren, als het Bron-veld, de Liefde, jullie verbindt in een harmonieuze en eeuwige aaneenschakeling van verbindingen die jullie samen brengt in een vreugdevolle en eeuwige communie. 

Gods wil voor jullie, voor elk van zijn geliefde kinderen, is eeuwige vreugde , en dus schiep Hij die staat en plaatste jullie daarbinnen.  Jullie verkozen te vertrekken en een alternatieve omgeving op te zetten, die denkbeeldig is, waar jullie konden spelen onafhankelijke individuele wezens te zijn die gemakkelijk en direct konden zorgen voor al jullie wensen.  Die verlangens werden behoeftes – in Realiteit zijn er geen behoeftes, alles wat je ooit zou kunnen verlangen is direct van jou – behoeftes die jullie niet langer konden bevredigen, want jullie hadden jezelf losgemaakt van het energieveld van  creatie, van jullie Bron.  Teleurstelling, woede en angst vervingen de ervaring van vrede en harmonie die God voor jullie had geschapen, en jullie lieten je in met conflict en bedrog om te proberen die dingen of zaken van elkaar te stelen die je van waarde vond en niet had.  En nu zijn jullie in de laatste momenten van die intense en onwerkelijke collectieve ervaring, terwijl jullie je realiseren dat geen van jullie systemen, organisaties, of technologieën zoals ze nu bestaan de conflicten en chaos die ze overal op aarde lijken te hebben gegenereerd, kunnen oplossen.  

Jullie zijn klaar voor verandering, enorme verandering, want alleen enorme verandering kan de vraagstukken en problemen oplossen waarmee jullie jezelf hebben opgezadeld.  En wil enorme verandering kunnen optreden, hebben jullie de hulp nodig van hen in de andere rijken die zichzelf hebben geleerd dat Liefde, en alleen Liefde, de vrede en rust kan brengen die iedereen echt verlangt.  Tot nu toe was die hulp niet beschikbaar want het zou ingebroken hebben op jullie vrij genomen beslissing om ‘het alleen te doen’, om jullie zaken en problemen zelf te regelen zonder inmenging of hulp van God, of van een van de myriaden andere rijken van Zijn goddelijke schepping die klaar, bereid, en in staat zijn te helpen zodra jullie verkiezen die te vragen.  

Jullie hebben eindelijk de collectieve beslissing genomen om hulp te zoeken bij jullie wijzere en oudere broeders en zusters die liefdevol gedurende eonen over jullie gewaakt hebben, wachtend op het moment dat jullie hun hulp zouden zoeken.  We hebben jullie pijn, jullie lijden, jullie ellende waargenomen, maar tot nu toe waren we niet bij machte om jullie te helpen, want het was niet jullie collectieve intentie om geholpen te worden.  Die collectieve intentie is veranderd, toenemende aantallen van jullie hebben ons gevraagd om hulp, en die hulp staat nu ter beschikking.  

Open wanneer jullie regelmatig je stille innerlijke ruimte bezoeken, van waaruit jullie naar ons kunnen reiken en waarin we onze liefde voor jullie kunnen schenken, gewoon jullie harten en laat alle vooroordelen los die je kunt hebben over wat er gedaan moet worden om ‘het schip te doen keren’. 

Een zeer groot aantal van jullie menselijke culturele vooroordelen, overtuigingen en percepties zijn veel te schadelijk en inflexibel om jullie toe te staan harmonieus samen te werken voor het welzijn van allen.  Maar door het openen van jullie hart voor het goddelijke Liefdesveld dat jullie omringt en omhult, sta je de vrede, de acceptatie, en de vergeving toe die daaruit voortstromen, alle controverses en moeilijkheden op te lossen die jullie ten opzichte van elkaar hebben verdeeld.  Jullie openen jezelf om met nieuwe ogen te zien, en om je te verbinden met liefdevolle harten zodat alles wat jullie uit elkaar heeft gedreven in verschillende strijdende partijen wordt erkend als louter ego-nonsens, een krankzinnige behoefte om gelijk te hebben en het ongelijk van anderen te bewijzen.

Wat je nu zult ontdekken, als je al die ego-bagage loslaat, is dat jullie doelen identiek zijn!  Jullie willen jezelf allemaal wanhopig graag waardig, acceptabel, en geliefd voelen, en te weten dat je dat bent – wat, natuurlijk, jullie natuurlijke en eeuwige staat is – maar jullie dachten dat om dat te laten gebeuren je voor jezelf en voor God moest bewijzen dat jullie beter waren dan anderen.  Jullie geloofden dat er winnaars en verliezers moesten zijn – en jullie waren allemaal doodsbang verliezers te zijn.  

Maar jullie Vader schiep alleen winnaars, en door jullie harten te openen voor de Liefde die Hij voortdurend aanbiedt, zal dat steeds duidelijker worden, en jullie zullen merken heel gemakkelijk in staat te zijn om bereidwillig, creatief, en harmonieus samen te werken wanneer de verschillen en tegenstrijdige standpunten die jullie altijd tegen elkaar opzetten, worden gezien als volkomen onwerkelijk.  Jullie zijn allemaal liefdevolle broeders en zusters, geliefde kinderen van God, die tijdelijk verdwaald en in verwarring raakten over jullie werkelijke status, en dat gevoel van verdwaald, alleen, zelfs verlaten te zijn, is zich snel aan het oplossen aangezien jullie je opnieuw bewust worden van wie je werkelijk bent.  Er is absoluut geen reden tot angst, twijfel of zorgen van welke aard dan ook, want al snel zullen jullie ontwaken in de eeuwigdurende vreugde terwijl het briljante Licht van Gods eeuwige dag jullie baadt in Zijn glorieuze Stralen.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

woensdag 22 januari 2014

20.01.2014


Jullie ontwaken uit de illusie, van de onwerkelijkheid waarin jullie blijkbaar eonen ondergedompeld zijn geweest, is aanstaande!

John Smallman met Jezus op 20 januari 2014Er is alleen de ENE!  Dat weten jullie allemaal, ook al hebben velen van jullie moeite toegang te krijgen tot die kennis, dat diepe innerlijke weten.  God, onze Vader, de Bron van alles wat bestaat en waarin alles is opgenomen, IS gewoon.  En de Bron is oneindig, onbegrensd, zonder grenzen – er is geen daarbuiten, er bestaat alleen daarbinnen, wat noch een begin noch een einde heeft, het IS gewoon, ALTIJD, OVERAL.  Het is onvermijdelijk, onontkoombaar, continu ondersteunend van alles wat bestaat in liefdevolle acceptatie, nooit oordelend, slechts omarmend en omhullend in het eeuwige veld van LIEFDE.   

Er is absoluut niets wat je hoeft te doen of kunt doen om waardig te zijn, laat staan meer waard zijn in de ogen van God.  Hij schiep jullie perfect en vanzelfsprekend kun je dat onmogelijk verbeteren, dus stop met redeneren, piekeren, je dingen afvragen, twijfelen, en in het algemeen te proberen jezelf acceptabel te maken in de ogen van God, want Hij schiep jullie, net als Hijzelf, oneindig en eeuwig acceptabel.  Alles wat Hij schept is voor Hem hetzelfde want alles bevindt zich binnenin Hem.  Open gewoon jullie harten om de overvloed van Liefde te ontvangen waarin jullie te allen tijde zijn omhuld, en laat de twijfels, zorgen en angsten los die jullie toelaten je te plagen, en dan, eens te meer, weet dat jullie eeuwig goddelijk geliefd zijn en er voor jullie gezorgd wordt. 

Het is tijd om te ontwaken uit de droom, de nachtmerrie, de illusie die jullie zo veel onnodige pijn en lijden heeft gebracht.  Jullie kozen ervoor om de ervaring van afscheiding te ondergaan door het bouwen van een denkbeeldige staat die God uitsloot.  Het kon alleen maar denkbeeldig, onwerkelijk zijn, want zonder God, waarlijk van Hem gescheiden, is er niets – geen bewustzijn, geen besef, geen leven, geen liefde – en dat gaat voorbij aan alle grenzen van wat er mogelijk is.  Jullie zijn allemaal permanent geborgen en veilig in de liefdevolle armen van jullie Vader, en dat is wat onveranderlijk betekent. 

Liefde is eeuwig, onveranderlijk.  Het leven is een aspect van de Liefde, net zoals bewustzijn, net zoals besef, net zoals waakzaamheid, de staat waarnaar jullie terugkeren.  Jullie verlieten die nooit, maar jullie sloten wel je ogen en deden alsof jullie daaruit vertrokken, en jullie staan op het punt om ze te openen en te ontdekken dat je nog precies daar bent waar je was toen je ze dicht deed, Thuis in de armen van je Vader.  De gelukzaligheid van weten wie Je bent, wie Je werkelijk bent, staat op het punt voorgoed de eindeloze pijn en het lijden te elimineren waarin de illusie jullie schijnbaar gedurende zovele eonen heeft gehuld.  Jullie hebben gezamenlijk ervoor gekozen om te ontwaken en de illusie af te danken, en dat is wat er staat te gebeuren – jullie ontwaken uit de illusie, van de onwerkelijkheid waarin jullie blijkbaar eonen ondergedompeld zijn geweest, is aanstaande!

De schittering van wat jullie te wachten staat is onuitsprekelijk.  Jullie opduiken in het heldere Licht van de Realiteit, kan niet langer worden uitgesteld.  Jullie dienen te ontwaken uit de droom in het ontzagwekkende wonder van de Realiteit, jullie ware en enige Thuis, bij de mensheid ook bekend als: Hemel, Paradijs, de Tuin van Eden, Nirvana, Shambhala, en talloze andere namen.  En, Het is binnenin Jou, altijd.  Ontwaken betekent je ware identiteit onthullen als zijnde Een met de Bron, in een staat van oneindig stromende vrede en harmonie, waar individuele willen verenigd zijn met de Ene Wil, en zichzelf te herkennen als essentiële ongedifferentieerde aspecten van die Ene Wil.  En die herkenning brengt vreugde, volslagen en absolute vreugde, een weten dat alles overtreft wat je ooit hebt gekend, een wijsheid voorbij het voorstelbare, en een vrede die verheft en een oneindige mogelijkheid van creatieve mogelijkheden uitdraagt en openbaart, waaraan je kunt deelnemen.  Denk aan alle kunsten die de mensen ter beschikking staan die schoonheid en verwondering toevoegen aan jullie omgeving; die zijn als niets vergeleken met de mogelijkheden die op jullie wachten wanneer jullie ontwaken.

Beperking is van de illusie, een staat waarin moeilijkheden en onuitvoerbaarheid bijna al jullie creatieve avonturen lijken te belemmeren en hinderen, ongeacht hoe inspirerend en wenselijk ze lijken te zijn.  Velen van jullie verkrijgen tevredenheid, soms een verbazingwekkende tevredenheid, uit het overwinnen van moeilijkheden, kwesties, problemen, conflicten, en terugslagen, als jullie ernaar streven om de doelen te bereiken die anderen jullie hebben gesteld, of die je jezelf gesteld hebt.  Maar stel dat de energie die je daarvoor gebruikte in plaats daarvan van ganser harte gestoken kan worden in je creatieve en artistieke concepten – kun je je voorstellen hoe veel meer voldoening dat zou geven?

Streven en worstelen zijn op zichzelf creatieve avonturen voor jullie geworden, jullie bewustzijn dimmend van jullie vage en verre herinneringen van de Realiteit.  Jullie eren zeer degenen die slagen, vooral waar vele anderen het hebben geprobeerd en faalden – en dat is vriendelijk, meelevend, en vrijgevig – maar het vergroot ook de pijn, het lijden en de droefgeestigheid tot aan het punt van het doel van de oefening te zijn, gedurende dat ze werden ervaren.  En nog veel meer aandacht neigt ertoe te worden gefocust op het lijden en de onverzettelijkheid dat deze vastbeslotenen hebben gedemonstreerd, veel meer dan wat ze daadwerkelijk bereikt hebben.

Om succesvol oorlog te voeren moeten deze ‘deugden’ worden aangemoedigd en geëerd, zoals dat gedurende eonen werd gedaan.  Maar oorlog op zichzelf is nooit een succes en kan dat nooit worden, zoals jullie wereldlijke geschiedenis heel duidelijk demonstreert, keer op keer.  

De illusie moedigt lijden aan en pretendeert het te belonen.  Maar in werkelijkheid worden degenen die worden geëerd, snel vergeten, tenzij ze blijven streven naar verdere successen; en hun beloningen zijn heel vaak ernstige lichamelijke schade die hen verder beperkt en beknot terwijl ze hun menselijke levenspaden bewandelen.  En, als vergeten helden, bemerken ze dat ze veel tijd hebben om na te denken over de rol die zij hebben gespeeld, vaak ontdekkend dat ze niet volledig trouw aan zichzelf geweest zijn, ook al hebben ze hun uiterste best gedaan om degenen die hen bevelen gaven of leiden, te behagen, en ze hun best hadden gedaan om hen te steunen en te beschermen die ‘tot hun groep of aan hun kant’ behoorden (/stonden).  Sommigen stijgen uit boven dit besef en leren de mensheid te dienen, maar velen zijn overspoeld met bitterheid en een intens gevoel dat hun leven een eentonige reeks rampzalige mislukkingen is geweest.  Dit is, natuurlijk, niet het geval.  Ieder menselijk leven, ongeacht hoe gewetenloos en slecht het lijkt te zijn geweest, heeft, op de lange termijn, essentiële veranderingen in jullie denken en in jullie overtuigingen gebracht.   

Al jullie menselijke culturen, rassen, filosofieën, religies en andere organisaties – politieke, zakelijke of sociale – houden vast aan verdelende (verdeeldheid zaaiende) overtuigingen en waarden die ze vervolgens handhaven, stimuleren, (van) overtuigen, en inderdaad jullie proberen op te leggen, van je eisend dat je houdingen en gedragingen omarmt die ‘zogenaamd’ voor het ultieme welzijn van allen zijn.  Dat zijn ze niet, puur omdat ze verdelend zijn.  Jullie zijn je allemaal maar al te goed bewust van de stelregel ‘verdeel en heers’, en toch, wanneer het voor dat specifieke doel wordt gebruikt, lijkt niemand het op te merken... totdat het te laat is.  Het is een subtiele vorm van verraad die keer op keer gebruikt is tegen een in principe nietsvermoedende of onbewuste meerderheid, door een ongekozen elite wiens continue en onveranderlijke intentie het is hun macht over de mensheid te behouden of te verhogen.

Niet langer.  Jullie hebben collectief gekozen om te ontwaken uit de illusie, en dat jaagt degenen schrik aan die jullie willen controleren, vandaar de steeds toenemende pogingen om meer nieuwe wetten te introduceren om de rechten van het individu verder te beperken (‘verdeel en heers’), in het belang van het handhaven van de veiligheid van het land tegen terreuraanslagen die, tenzij krachtig voorkomen, het zullen vernietigen.  En de angst is zo enthousiast aangemoedigd door alle vormen van reclame dat velen zich inderdaad bedreigd voelen, onveilig, en zo’n beetje elke maatregel ondersteunen die wordt afgekondigd om hen te beschermen tegen deze intens ervaren maar onwerkelijke bedreigingen. 

Jullie zijn allemaal soevereine wezens geschapen in Liefde voor een eeuwigheid van extatische vreugde, en degenen die de illusie zouden willen blijven ondersteunen en onderhouden doen hun uiterste best om te voorkomen dat jullie je bewust worden van je onveranderlijke goddelijke erfgoed en lot.  Ga naar binnen, vraag om hulp en om Liefde aan degenen die continu over je waken in de spirituele rijken, en dan open jezelf om het te ontvangen.  Laat al je twijfels en angsten los, ze zijn volkomen zonder basis of grondslag, want jullie zijn allemaal goddelijke wezens waarvan het ontwaken is verzekerd.  Anders geloven is het omarmen en ondersteunen van de illusie en alle angsten en zorgen die het bevordert.

Laat los, geef je over aan de waarheid van Gods oneindige en niet aflatende Liefde voor jou, terwijl je dagelijks naar binnen gaat naar jouw veilige haven, je innerlijke heiligdom, waar de ‘Vrede die alle verstand te boven gaat’ op je wacht, terwijl je je voorbereidt om te ontwaken in het heldere licht van de Realiteit.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 9 januari 2014

08.01.2014


Er is een belangrijk keerpunt in de spirituele evolutie van de mensheid bereikt

John Smallman met Jezus op 8 januari 2014De speurtocht van de mensheid naar betekenis, de immer voortdurende zoektocht naar een levensdoel anders dan het gewoon overleven in een omgeving die geen ondersteuning biedt voor je lichamelijke behoeftes, zonder een hoop inspanning en focus van jullie kant, begint nu veel duidelijker voor jullie te worden.  Gedurende eonen was elementaire overleving de drijvende kracht in mensenlevens, maar tijdens de afgelopen decennia hebben velen van jullie jezelf teruggevonden in situaties die bevorderlijk zijn voor contemplatie, voor wijze en doordachte overweging van jullie religieuze, filosofische, politieke en culturele overtuigingen en waarden – overtuigingen en waarden die jullie van buitenaf zijn opgelegd, en die jullie onvoorwaardelijk hebben aanvaard.  Dat doen jullie niet langer, en dit veroorzaakt en heeft angst en twijfel veroorzaakt, van een aard die jullie niet eerder hebben meegemaakt.  De comfortabele acceptatie van starre dogma's en van de daaraan vastzittende oordelen, is flink opgeschud en leidt tot een vernieuwde en enthousiaste zoektocht naar ware spirituele leiding, leiding die niet beladen is met een aantal persoonlijk gemotiveerde agenda's van door zichzelf aangewezen en arrogante gezagsfiguren die in strijd zijn met de beweerde idealen.

Zoals jullie al zo vaak verteld is, jullie zijn goddelijke wezens van enorme macht, en gedurende eonen hebben jullie collectief die macht – zonder bewustzijn – gebruikt, om een illusie te onderhouden en ondersteunen die jullie ernstige beperkingen en begrenzingen oplegt, waarvan niet de minsten tijd en jullie menselijke lichamen zijn.  Tijd, die vanuit jullie perspectief eindeloos en overweldigend kan lijken met betrekking tot de vorming van universa, melkwegen en zonnestelsels, en lichamen die slechts een zeer korte tijd meegaan, die gedurende die korte levensduur vaak te lijden hebben onder ziekte, een ongeval of de ongewenste en gewetenloze acties van anderen.  Niet echt een bemoedigende of verleidelijke omgeving om jullie al te korte levens in te ervaren.

Jullie zijn allemaal eeuwige wezens, en de dood is slechts een deel van de illusie, vaak een alarmerend deel omdat het zo definitief en onvermijdelijk lijkt.  En als je in de afgelopen decennia veel hebt gezocht naar een cultuur, een filosofie of een religie die waarheid en betekenis biedt, hebben velen van jullie je hart geopend om lief te hebben, en hebben het in de meest onverwachte plaatsen gevonden.  Jullie hebben je gerealiseerd dat zonder liefde, vergeving en compassie die duurzame vrede onmogelijk is.  Dit besef is duidelijk geworden en wordt erkend in persoonlijke relaties, heeft zich verspreid naar gezinnen, naar kleine sociale groepen en organisaties, en de wijsheid en kennis die het demonstreert begint zich nu op een veel grotere schaal in de praktijk te brengen.  Jullie veranderen de wereld met één persoon tegelijk, en dat is de enige manier waarop blijvende verandering kan plaatsvinden.  Ieder van jullie dient liefde, eerlijkheid, integriteit en vertrouwen te omarmen en te demonstreren, en iedere dag doen meer en meer van jullie precies dat.  Er is een belangrijk keerpunt in de spirituele evolutie van de mensheid bereikt, en er is echt alleen spirituele evolutie, iedere andere vorm is van de illusie en is niet blijvend. 

Spirituele evolutie is het pad naar je ontwaken, en jullie zijn daar nu stevig op geplaatst met de bestemming in zicht.  Jullie zullen blij zijn te weten dat er nu geen enkele mogelijkheid meer is van omdraaien of op je schreden terugkeren, jullie bewegen je stevig voorwaarts en niets kan jullie verhinderen je bestemming te bereiken. 

Zodra jullie de liefde omarmen, Gods Liefde jullie op ieder moment aangeboden, is het onmogelijk voor je om het niet te delen en uit te breiden, omdat jullie individuele energievelden elke keer als je dit doet zich uitbreiden, voor jezelf een onweerstaanbare ruimte van vrede en acceptatie creërend, dat ook anderen naar je toe trekt die dan hetzelfde doen.  De evolutionaire vooruitgang die de mensheid in de laatste zes of zeven decennia heeft gemaakt is bepaald verbazingwekkend, en hoewel er nog steeds velen zijn die ervoor gekozen hebben nu nog niet te beginnen te evolueren, en die schijnbaar over de gehele wereld chaos veroorzaken, is de resterende tijd die zij hebben in posities van waaruit ze conflicten en verraad kunnen blijven orkestreren, zeer snel aan het opraken.  

Sommigen van hen zijn eindelijk begonnen zich vragen te stellen over hun agenda’s, hun drijfveren, want zelfs zij zijn besmet door de Liefde, voornamelijk vanwege hun nageslacht, waar ze zich eerder tegen ingeënt hadden zodat ze de kracht zouden hebben om hun ware gevoelens te onderdrukken, aangezien ze al degenen met wie ze te maken hadden, aanzetten om zichzelf op te offeren voor ‘de zaak’.  De zaak zijnde hun eigen persoonlijke agenda om ten koste van alles macht over anderen te handhaven, zelfs als dat betekende het vernietigen van hun dierbaren.  Maar in dit geval waren hun geliefden natuurlijk slechts bezittingen, om te worden gebruikt als de omstandigheden dat eisten om hun posities te consolideren of te versterken.

Jullie geschiedenis toont duidelijk aan dat deze macht-aangedreven dynastieën uiteindelijk altijd worden verslagen, zelfs als ze op de korte termijn erin slagen om in grote rijkdom of pracht te leven, onderwijl grote schade veroorzakend aan anderen tijdens hun tijd aan de macht.  Jullie geschiedenis toont ook heel duidelijk dat het vervangen van een dynastie door een andere, zoals al zo vaak gebeurd is, op de lange termijn geen enkel probleem oplost.  Macht die wordt gezocht en om gevochten, verdeelt en corrumpeert volkomen, terwijl jullie aangeboren macht, die nooit van je af kan worden genomen, jullie goddelijke erfenis gegeven op het moment van je schepping inclusief is, accepterend, en eeuwig ingelijfd binnenin ieder van jullie, want jullie zijn allemaal Eén perfect geïntegreerd geheel met God.

De macht die je kunt verkrijgen op Aarde door wapengeweld, manipulatie van anderen, bedrog of verraad, is slechts een vorm van drijfzand, een moeras, een bubbelbad dat je naar zich toe zuigt en je breekt en verstikt, je vullend met angst, en je afleidt van het doel van je leven – ontwaken.  Het moet altijd worden beschermd en verdedigd, en dat alleen al toont aan dat het geen macht is, maar zwakte.

Je hebt die macht over anderen niet nodig en zou het niet moeten zoeken, want, afgezien van de schade die je er anderen mee aandoet, jullie doen jezelf grote en blijvende schade door je ermee in te laten.  Het keert je heel erg effectief tegen jezelf in een innerlijk conflict, want je kunt nooit voldoen aan de normen die je verlangt van jezelf om te bewijzen dat je onoverwinnelijk bent, wat je natuurlijk niet bent.  Je raakt steeds meer verwijderd van de ware Jij terwijl je liefdevolle houdingen of gedragingen van welke aard ook vermijdt om maar sterk te blijven.  Geluk wordt onmogelijk en bitterheid en woede beheersen je als je iedereen opspoort en vernietigt waarvan je denkt dat ze je zouden kunnen bedriegen of verraden, je blijkbaar eenzaam achterlatend, geïsoleerd, en gescheiden van de Liefde, God, je Bron – zelfs wanneer je misschien claimt Zijn Wil te doen. 

Maar die afgescheidenen zijn niet afgescheiden, want afscheiding is geen optie, ze zijn alleen maar onbewust want ze hebben hun ogen gesloten voor Zijn Licht, en hun hart voor Zijn Liefde.  Wanneer je je overgeeft aan de Wil van God, die zoals je wel weet ook jouw wil is, open je jezelf voor Zijn Liefde, Het toestaand door je heen te stromen, aldus jullie eigen energievelden intens versterkend en ze aanmoedigend om zich samen te voegen met die van anderen, jullie samenbrengend als één.  En in die overgave ligt jullie eeuwige macht, een macht die je nooit kunt verliezen en die jullie zo onoverwinnelijk maakt als jullie Bron.

Niemand zal voor altijd afgesloten blijven voor God, omdat het Licht van Zijn Liefde binnenin ieder van jullie brandt en, uiteindelijk, volstrekt onweerstaanbaar is.  Dus stuur liefde naar hen die verdwaald en afgesloten zijn, ongeacht hoe hardvochtig ze zich ook gedragen, en versterk daarmee de Liefde die binnenin je brandt.  Zoals we jullie blijven vertellen, de Liefde, en de Liefde alleen, is het antwoord op ieder probleem.  Jullie moeten Het alleen toestaan vrij te stromen, zonder enige belemmering, en alles zal eeuwig goed zijn.  En er is geen manier dat je Het kunt stoppen vrijelijk, overvloedig, en eeuwig te stromen, want het is Alles, er is niets anders.
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 6 januari 2014

05.01.2014

Jullie worden je er bewust van dat jullie niet het slachtoffer zijn van anderen, van de omstandigheden, of van GodJohn Smallman met Saul op 5 januari 2014De Realiteit van de Eenheid van de gehele schepping is eindelijk aan het doordringen tot de mensheid, net zoals het belang van harmonieus, creatief en coöperatief samenwerken om jezelf te healen van al het leed dat jullie elkaar hebben toegebracht, en het jullie mogelijk te maken om te beginnen de schade die jullie gezamenlijk hebben veroorzaakt aan Planeet Aarde, te healen en herstellen.  Dit groeiende en essentiële bewustzijn is een uitstekende reden om te vieren, want het geeft aan dat er gedurende de eonen veel geleerd is en dat uit die lessen wijsheid groeit.  Gefeliciteerd!  Vanaf hier kunnen jullie alleen maar voorwaarts gaan, want jullie hebben veel te veel geleerd om het jezelf toe te staan om terug te glijden in de onverschilligheid en het gebrek aan respect voor elkaar en voor jullie mooie planeet, dat gedurende eonen de norm voor het menselijk gedrag is geweest.   
Jullie laten absoluut jullie slaap en onrealistische dromen achter je, terwijl jullie bewustzijn van je goddelijke verbondenheid vollediger in jullie bewuste denkgeest komt.  Jullie zijn Een met God, jullie eeuwige Bron van zijn, en terwijl jullie bewustzijn van deze goddelijke en onweerlegbare waarheid zich intensiveert, verzwakt en vervaagt jullie vermogen om te vergeten, om zich uit te schakelen naar jullie ware natuur en uit het zicht te verdwijnen.  Jullie worden bewust verantwoordelijk, jullie worden je bewust van jullie verantwoordelijkheden, jullie realiseren je dat de omgeving waarin jullie op dit moment het leven, bewustzijn ervaren, iets is dat jullie zelf op ieder moment bouwen en onderhouden.  Jullie worden je er bewust van dat jullie niet het slachtoffer zijn van anderen, van de omstandigheden, of van God, maar wat jullie ervaren is een bewuste keuze die je hebt gemaakt, zo dat je de lessen zult ondergaan en je je ermee bezig houdt waarvan je weet dat je ze moet leren om verder te gaan op je spirituele pad.

Al jullie paden zijn spirituele paden, wijselijk gekozen om ervoor te zorgen dat je de lessen ervaart waarvan je ieder hebt besloten – met de hulp en leiding van de onvolprezen wijsheid van jullie spirituele gidsen en mentoren – die je nodig hebt om te leren.  Je realiserend dat jullie niet het slachtoffer zijn van je omgeving, van andermans snode beslissingen om jou te verpletteren of verraden, of van Gods oordeel over jou, maakt het jullie mogelijk voorwaarts te gaan op je pad naar verlichting, naar ontwaken, met het nodige enthousiasme en vertrouwen om ervoor te zorgen dat je je bestemming bereikt.

Gedurende eonen zijn jullie blijkbaar gevangen geweest in een eindeloze cyclus van zich herhalende en intens pijnlijke ervaringen, waarvan het leek dat je er geen controle over had.  Jullie waren, leek het jullie, overgeleverd aan ‘de genade van de goden!’ – aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, stormen, de oorlogen van andere volkeren, verraad en rampen.  Nu zien jullie dat wat er gebeurt, het resultaat is van jullie eigen overtuigingen, houdingen, daden en gedrag.  Je dit te realiseren maakt het je mogelijk de omgeving die je ervaart te veranderen, en de situaties waarin je jezelf ‘ongewild’ verwikkeld ziet, door je verwachtingen te veranderen.    

Geen van jullie ervaringen zijn onbedoeld.  Alles wat je overkomt heeft een veel diepere betekenis dan je kunt begrijpen of je je in kunt verdiepen, als menselijke wezens met jullie ernstig beperkte intelligentie en jullie even beperkte onderliggende wijsheid – als het al wijsheid kan worden genoemd!  Jullie kozen, om heel goede redenen, redenen die jullie volkomen duidelijk waren voorafgaand aan jullie individuele incarnaties, om een verscheidenheid aan ervaringen te ondergaan als mensen, in de beperkte omgeving die jullie voor jezelf bouwden.  En jullie hebben lessen van ongelooflijke waarde geleerd terwijl jullie hebben geworsteld met deze wereldse omgeving, en de beperkingen die jullie fysieke lichamen en hun intrinsieke energievelden, door hun aard, jullie hebben opgelegd.

Je ware natuur, de natuur waarmee je onlosmakelijk en eeuwig verbonden bent is Liefde, Godzaligheid (Godliness), Eenheid met je Bron.  Jullie kunnen doen alsof, zoals jullie gedurende eonen hebben gedaan in de tijd-gedreven (time driven, door de tijd veroorzaakte) illusie waarin jullie het leven als mensen ervaren, dat je alleen bent, individueel, losgekoppeld van de Bron van alle bestaan, verlaten, verraden en eigenlijk onwerkelijk – chemische reacties in een levenloos en voor eeuwig onveranderlijk en eigenlijk onlevend, in feite dood en onbewust universum.  

Echter, jullie bewegen je feitelijk permanent weg van die onwerkelijke en niet-ondersteunde overtuiging, die angstige staat van wantrouwen, terwijl de Liefde jullie schijnbaar kleine en individuele werelden overstroomt – waar het leek dat jullie, ieder van jullie, kleine en onbeduidende wezens zijn in het centrum van een ongelooflijk groot en bedreigend universum, dat voortdurend streeft naar het jou verbrijzelen en vernietigen.  Het is jullie onverbiddelijk aan het bemoedigen je te openen voor de mogelijkheid dat jullie veel, veel meer zijn dan jullie lichamelijke reflecties in de spiegel je suggereren.  En natuurlijk wat de Liefde jullie influistert, jullie inderdaad aanbiedt, is de Realiteit als een vervanging voor de bedreigende en illusoire omgeving waarin jullie op dit moment zeer onbevredigende, angstaanjagende en vermoeiende levens ervaren, die je niets te bieden hebben als een beloning voor het eerlijk leven behalve de dood!  Wat een onrealistische uitkomst of finale van een leven lang bezig zijn met worstelen met zulke onverzachte (unrelieved) ontberingen en ellende.

Ga naar binnen, vind dat rustige, ruime en gastvrije innerlijke heiligdom dat jullie allemaal bezitten, vraag om hulp, liefde en leiding, en begin te ontwaken in het begrijpen van je goddelijke en eeuwige natuur.  Wanneer je dat doet zullen jullie angsten en zorgen oplossen, zijnde onwerkelijk, en jullie zullen een bewustzijn van je goddelijkheid beginnen te ervaren dat jullie een overvloed aan vreugde zal brengen, terwijl jullie je opnieuw verbinden met de spirituele rijken, waar je altijd als een met God leeft. 
Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zaterdag 4 januari 2014

03.01.2014


Jullie zijn echt de geliefde kinderen van God, tijdelijk verdwaald in de verwarrende doolhof die de illusie is 

John Smallman met Jezus op 3 januari 2014Er is weer een jaar verstreken en de mensheid wacht nog steeds op het evenement, het ontwaken, de verhuizing naar het volledige bewustzijn, maar niets opmerkelijks lijkt te hebben plaatsgevonden om aan te geven dat jullie er dichterbij zijn.  Vanzelfsprekend rijzen er twijfels en achterdocht.  Is het allemaal een hersenschim, wensdenken?  Of is de mensheid slechts een biologisch systeem, bijvoorbeeld zoals een kolonie mieren, waarin een biologische aandrift of bepalende factor, zonder echt bewustzijn van zichzelf, een energiestroom of activiteitenstroom veroorzaakt, die, door chemische interacties, een groot aantal verschillende richtlijnen voortbrengt die de kolonie in strijdende partijen splitst.  Strijdende partijen met zeer verschillende, maar sterk vastgehouden tegenstrijdige overtuigingen.  Is het leven in feite zinloos, goddeloos, puur toeval?

Velen van jullie ervaren twijfels zoals deze, of soortgelijke, en toch diep van binnen weten jullie dat deze twijfels ongegrond zijn omdat je weet dat jullie echt de geliefde kinderen van God zijn, tijdelijk verdwaald in de verwarrende doolhof die de illusie is.  In jullie verwarring, in die gevoelde gewaarwording van eenzaamheid, wil je troost, geruststelling, Liefde.  De verwarring is een krachtige afleiding die angsten en twijfels op hoge snelheid (‘hersendak-gekwebbel’) (roof-brain chatter) door jullie denkgeesten stuurt, het jullie erg moeilijk makend de stille innerlijke ruimte binnen te gaan waar jullie rust, stilte kunnen vinden, en de zekerheid dat jullie een onlosmakelijk deel van jullie Bron zijn.

En natuurlijk is de remedie voor deze twijfels en angsten, zoals altijd, naar binnen gaan en je gedachten toe te staan onbegeleid voorbij te laten stromen terwijl je uitrust in dat stille innerlijke heiligdom.  Verbind je niet met of volg niet een gedachtegang, want dat dwarsboomt het doel van het naar binnen gaan.  Wees geduldig, en om jezelf te helpen in het rustig en ongestoord blijven kan het nuttig zijn om een korte mantra te herhalen, te luisteren naar ontspannende muziek op een laag volume, of met onscherpe ogen te kijken naar een bloem, een kaars, of niets in het bijzonder.  In feite zou je al het bovenstaande kunnen doen.  Waar het om draait is iets te vinden dat voor jou werkt, en je kunt hierbij om hulp vragen van hen in de spirituele rijken met wie je affiniteit voelt – een favoriete heilige of engel, of een spiritueel wezen waarbij je je op je gemak voelt om hulp aan te vragen.  Jullie hebben allemaal iemand van wie je gelooft dat die op jou reageert – en natuurlijk doen ze dat! – en ook al heb je al heel lang geen beroep meer op hen gedaan, ze zijn er nog steeds voor jou, verwachtingsvol wachtend met bereidwillige en liefdevolle hulp.  Doe een beroep op hen, ze willen je echt helpen. 

Het is belangrijk om je te blijven herinneren dat jullie echt de geliefde kinderen van God zijn, wiens liefde voor jullie oneindig, constant, en ononderbroken is.  De illusie is een enorm afleidende invloed op jullie, want het is in feite een collectieve ego-constructie die jullie wanhopig wil laten geloven dat het echt is, en jullie moeten toegeven, het doet heel goed werk in het jullie overtuigen.  Maar de enige Realiteit is eeuwig, eindeloos, en onverwoestbaar.  Alles wat vergaat, verslijt, kapot gaat, afbrokkelt, desintegreert, of gewoon met de tijd verdwijnt, is onwerkelijk.  Dus ja, jullie lichamen zijn onwerkelijk, maar Jullie zijn dat niet, Jullie zijn eeuwige wezens net zoals jullie hemelse Vader.

Er bestaat geen dood.  Het leven is eeuwig.  Wat jullie ervaren als de dood is slechts een neerleggen van het lichaam dat je heeft gediend tijdens jouw excursie in de illusie, en dat je niet meer nodig hebt of waar je geen toepassing meer voor hebt.  Jij gaat verder, het achterlatend om terug te keren naar het stof waaruit het was opgebouwd nu zijn doel volbracht is.  Treur er niet om, want zonder jouw verlevendigende aanwezigheid is het niets – levenloos materiaal in een illusoire en niet-bestaande omgeving.  Een omgeving die jullie collectief gebouwd hebben en handhaven.

De mensheid heeft de beslissing genomen om te ontwaken, dientengevolge zijn de pilaren, de funderingen, de onderbouwingen die de illusie ondersteunen, aan het afbrokkelen en desintegreren.  In termen van de geologische tijd, die schijnbaar eindeloze eeuwen sinds de Big Bang, en zelfs van daarvoor, lijkt het afbrokkelen en desintegreren heel langzaam te gaan, net als – zoals je zou kunnen verkiezen het te omschrijven – het kijken naar het drogen van verf, of, iets realistischer (in gedachten houdend dat binnen de illusie niets echt is) kijken naar rotsen die onder een waterval wegslijten.  Echter, de illusie duurde maar een ogenblik, een kort onbepaald moment terwijl jullie een gedachte van het ondenkbare koesterden – afscheiding van jullie Bron.  Afscheiding van jullie Bron, God, jullie hemelse Vader, is volstrekt onmogelijk, zoals jullie al zo vaak verteld is, en de gedachte aan zo'n onmogelijke situatie kon niet en bleef niet duren. 

Desalniettemin, jullie, de mensheid, ervaren schijnbaar een staat van afscheiding zo nijpend dat bewustzijn, begrip, de steeds-verwarmende goddelijke omhelzing waarin de schepping eeuwig omhuld is, jullie niet lijkt te omhullen.  En jullie zien overal om je heen conflict, wantrouwen en verraad dat deze ongelukkige ervaring lijkt te bevestigen.

Herinner jezelf er nog maar eens aan dat jullie goddelijke wezens zijn, volkomen onafscheidelijk van God, en dat jullie zullen ontwaken in het briljante oneindig liefdevolle Licht van de eeuwige dag waar volmaakte vrede en harmonie van een natuur volkomen voorbij jullie vermogen om te bevatten, jullie heeft omhuld in een staat van permanente en extatische gelukzaligheid.  Het is tijd om jullie strakke greep op de illusie los te laten – tenslotte is de beslissing om dat te doen al gemaakt – en sta jezelf toe om te ontwaken voor een daverend en schitterend welkom van allen in de spirituele rijken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 3 januari 2014

01.01.2014


Wat jullie zochten was altijd al bij je 

John Smallman met Jezus op 1 januari 2014Het nieuwe jaar is een tijd voor reinigen, voor het loslaten van oude denkpatronen die je niet langer dienen, voor het jezelf en anderen vergeven, en voor het vernieuwen van je inherente maar mogelijk vergeten intentie om de Liefde die God jullie op ieder moment van jullie eeuwige bestaan aanbiedt, te delen en uit te breiden.  Het is een tijd om jezelf eraan te herinneren dat jullie altijd stevig in de liefdevolle omhelzing worden vastgehouden die de gehele schepping omhult, dat je daar nooit van afgescheiden kunt zijn, en dat enig gevoel of gewaarwording dat je alleen bent, verlaten, of onwaardig geoordeeld door God, illusoir is, een angstaanjagende fantasie waarvan de tijd voorbij is.  Jullie zullen ontwaken en jullie vreugde zal grenzeloos zijn. 

Ontwaken is en was al jullie lot sinds jullie ervoor kozen tijdelijk te vergeten wie je bent.  God, de Wijsheid, de Realiteit, de Liefde, wist dat jullie verlangen het bestaan zonder Hem te ervaren onhoudbaar was, en dat jullie van gedachten zouden veranderen en de illusie toestaan te verbrokkelen en te ontbinden, en dat is wat er nu staat te gebeuren, want jullie hebben collectief ervoor gekozen te ontwaken.  Er zijn inderdaad momenten geweest dat het leek dat jullie terugvallen, dat jullie niet wensen te ontwaken, maar die momenten zijn ook illusoir – er bestaat alleen maar Realiteit! – derhalve is jullie ontwaken onafwendbaar, onvermijdelijk, en goddelijk verzekerd.

Blijf tijdens deze laatste momenten van jullie illusoire ervaring gewoon naar binnen gaan naar die stille, diepe, innerlijke ruimte waar je jezelf kunt kennen, weet dat jullie de kinderen van God zijn, en vernieuw je intentie voor de mensheid om terug te keren naar de Realiteit door het loslaten van haar fascinatie voor, haar verlangen naar, en haar geloof in de illusie, aldus haar enige steun verwijderend.  Het vermogen dat jullie tot je beschikking hebben om het te handhaven is enorm, want jullie zijn goddelijke wezens van oneindige macht, maar zodra jullie die ondersteunende intentie ervan verwijderen door in plaats daarvan te focussen op de Bron, de Realiteit, God, zal de illusie ontbinden.  Het is slechts een kwestie van tijd voordat dit gebeurt, en dan zal de tijd, die ook een illusie is, ook verdwenen zijn en zullen jullie je realiseren dat het niets dan een droom was, een droom die heel snel uit jullie geheugen, uit jullie bewustzijn vervaagt. 

Jullie werden geschapen in Liefde, het Bron-veld waarin de gehele schepping haar eeuwige bestaan heeft, en Daarbuiten bestaat er niets want er is geen daarbuiten, er is alleen Liefde, God, de Bron, de Realiteit, de Hoogste Intelligentie – jullie hebben vele namen in jullie verschillende culturen, naties en religies voor de Ene die Alles omvat en bevat.  Derhalve zijn jullie allemaal onafscheidelijke en essentiële onderdelen of aspecten van de Ene; zonder ook maar een van jullie zou Het onvolledig zijn, en dat is onmogelijk.  Daarom wordt jullie eeuwige bestaan goddelijk en eeuwig onderhouden door die goddelijke en onveranderlijke Intentie.  

Ontspan daarom in de zekere en onbetwistbare kennis dat jullie, ieder van jullie, zonder uitzondering, onmisbare aspecten zijn van de Ene met Wie je voor eeuwig en onverbrekelijk verbonden bent.  De tijd voor het ervaren van het onwerkelijke en het onmogelijke – afscheiding van jullie bron – loopt ten einde, dus vier de komst van het Nieuwe en wat het meest verheffende en inspirerende jaar staat te worden met enthousiasme en vreugde, want jullie zullen terugkeren naar besef, bewustzijn, van wie jullie waarlijk zijn, en het wonder daarvan zal jullie verbazen en verrukken. 

Gods wil voor jullie is dat jullie verblijven in een staat van totaal en volslagen geluk, waarop niets van invloed kan zijn, en, natuurlijk, jullie wil in volkomen afstemming en harmonie met Zijn, dus die opperste staat zal inderdaad jullie eeuwige Thuis zijn, het Thuis waaruit, in waarheid, jullie nooit zijn vertrokken.  En bij jullie terugkeer zullen jullie Het herkennen als de staat van gelukzaligheid en voltooiing die jullie hebben gezocht gedurende al jullie aardse incarnaties.

Jullie hebben een gezegde: ‘Thuis is waar je hart is’ (Home is where the heart is).  Jullie zijn nooit Thuis weggegaan want jullie Hart is op ieder moment een met Gods (Hart), en jullie schijnbare terugkeer daar is slechts een ontwaken, het uitwrijven van jullie slaperige ogen, en een terugkeer naar jullie natuurlijke en volledig bewuste staat.  Wat jullie hebben gezocht was altijd al bij je, maar verborgen voor jullie blik, voor jullie ervaring, voor jullie weten door jullie keuze om de illusie binnen te gaan en daar te spelen als zijnde afgescheiden van jullie zelf en jullie Bron.  Jullie collectieve intentie bouwde de illusie, en nu is jullie collectieve intentie het aan het oplossen.  

Jullie kunnen niet zonder de Liefde leven.  Het is de levenskracht, het grenzeloze veld van oneindige goddelijke energie waarin Alles Wat Is Zijn eeuwige en volkomen bevredigende bestaan heeft.  Jullie zijn in leven en worden derhalve dicht vastgehouden in de warme omhelzing van het Liefdesveld dat jullie volledig ondersteunt en overvloedig voorziet in al jullie behoeftes, zonder dat jullie, als het ware, een vinger hoeven uitsteken.  Voor alles wordt goddelijk gezorgd, zodat jullie je grenzeloze en volledig absorberende creatieve vaardigheden kunnen verkennen, onderwijl jezelf koesterend in de Liefde en bewondering waarin jullie Vader jullie omhult.  Woorden zijn hier zonder betekenis, ze zijn volstrekt onvoldoende om zelfs maar te proberen om de vreugde en het wonder te beschrijven waaraan jullie binnenkort zullen worden blootgesteld. 

Ga dagelijks naar binnen en vraag om leiding, een gevoelde gewaarwording van jullie Vaders en onze Liefde voor jullie.  Open jullie harten volledig, zonder twijfel, angst, of bezorgdheid, zodat, zelfs als je tijdelijk belichaamd blijft, jullie jezelf toestaan een beetje te ervaren van wat er voor jullie klaar ligt, en jullie zullen overweldigd raken door het gevoel dat je omarmt. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 2 januari 2014

01.01.2014

Zie alleen het Licht, het Christusbewustzijn in anderenJohn Smallman met Saul op 1 januari 2014Het nieuwe jaar 2014 is aangekomen, met zich meebrengend een overvloed aan zegen voor de gehele mensheid terwijl jullie steeds dichter bij het moment komen van jullie ontwaken binnen de Realiteit.  Laat jullie twijfels hierover los en welke jullie ook over God mogen hebben, zelfs over de vraag of Hij echt bestaat of niet, want die brengen je alleen maar van je stuk.  Diep van binnen weet je dat je voor altijd in Zijn liefdevolle omhelzing wordt gehouden, en zeer binnenkort zult ontwaken.  Focus op de waarheid daarvan, de Realiteit daarvan, en sta Zijn Liefde toe door je heen te stromen naar de gehele mensheid, je verheffend en inspirerend terwijl Het dat doet.  
We zijn allemaal Een.  Er is geen afscheiding.  God is Alles wat er is.  Hij is Zijn schepping en derhalve zijn we allemaal, ieder van ons zonder uitzondering, eeuwig deel van of aspecten van God.

Jullie, de mensheid, zijn deze eeuwige waarheid uit het oog verloren, terwijl jullie je verbonden met de illusie en verkozen een denkbeeldige en onwerkelijke afscheiding van jullie eeuwig liefhebbende Bron te ervaren.  Nou, het is tijd voor jullie om te stoppen met die onwerkelijke en zeer ontmoedigende ervaring.  Jullie zijn geschapen om als Een te leven met de Bron, God, onze hemelse Vader, Liefde in actie, en tot jullie terugkeren naar die staat kunnen jullie nooit echt gelukkig zijn.  Binnen de illusie voelen jullie je altijd gedreven iets beters te zoeken, iets meer, en iedere keer dat jullie iets vinden, verliest het zeer snel zijn aantrekkingskracht, zijn charme.  Wat jullie echt zoeken, maar nauwelijks herkennen, is een terugkeer naar de Realiteit, alleen kunnen jullie je Het niet herinneren, en derhalve nemen jullie genoegen met uiterst onbevredigende substituten, die alleen toe kunnen voegen aan jullie ongelukkigheid, aangezien ze jullie voortdurend teleurstellen, volkomen falend de enorme leemte in jullie harten te vullen die alleen Gods Liefde kan bevredigen.

Het is altijd voor jullie aanwezig, wachtend op jullie je Ervoor te openen, maar wantrouwen en ongeloof zijn endemisch voor jullie geworden, want jullie zijn zo vaak gekwetst en hebben zoveel geleden.  Afgescheiden te worden van de Bron betekent lijden, want jullie natuurlijke staat is om er Een mee te zijn, en ook al is de afscheiding onwerkelijk – als het echt was zou je onmiddellijk ophouden te bestaan – is de pijn die het bij jullie veroorzaakt intens.  Jullie verlangen ernaar te behoren bij, Een te zijn met, en jullie zoeken naar geliefden en vrienden, maar zonder succes, want de enige echte bevrediging is om Een te zijn met je Bron.  Wanneer jullie je opnieuw openen voor die Liefde, jezelf volledig Ervoor openen, stopt alle lijden, en dat is jullie ontwaken.  

Voorwaarts gaan naar die staat toe, eindigt alle oordeel en geeft de intentie alleen het Licht, het Christusbewustzijn in anderen te zien.  Wanneer jullie dat doen worden jullie een liefdevolle aanwezigheid en het energieveld om je heen zal gloeien, en het verwarmt al degenen met wie je op welke manier ook in contact komt.  Vervolgens resoneren ze met die warmte en hun eigen energievelden lichten op van vreugde.  Er zijn maar weinigen onder jullie die niet op zijn minst enige ervaring met de warmte van andermans liefde hadden, en dus weet je hoe verheffend en inspirerend dat kan zijn.

Zoals jullie keer op keer verteld is, ‘Liefde is het antwoord, altijd’.  Het helpt niet om te wachten op anderen om zich eerst liefdevol te gaan gedragen, het werkt gewoon niet op die manier, want dat is liefde achterhouden tot je het ontvangt, en dus blijft je energieveld koud en onuitnodigend voor anderen.  Als je een oprechte liefdevolle aanwezigheid aanbiedt, voelen anderen dat, ontspannen zich erin, en dan reageren ze op dezelfde manier.  De truc is om altijd liefdevol te zijn, zelfs als je kou voelt, afwijzing, of aanval.  Als je automatisch je eigen verdedigingen optrekt in een dergelijke situatie, is er geen vooruitgang mogelijk, zoals heel duidelijk gedemonstreerd wordt als mislukte pogingen over de gehele wereld worden ondernomen om conflicten door vrede te vervangen, onderwijl onneembare verdedigingen handhavend. 

Liefdevolle openheid werkt, maar slechts weinigen hebben de moed om het te proberen.  Degenen die dat hebben worden hogelijk geprezen en vereerd, maar worden bijna altijd verondersteld bijzondere mensen te zijn te werk gaand in buitengewone omstandigheden, die daarbuiten weinig of geen invloed hebben.  Dit is absoluut niet het geval, dus leer van hen die laten zien dat Liefde werkt, volg hun voorbeeld en put moed uit de resultaten die je bereikt, in eerste instantie waarschijnlijk vrij klein, maar verrassend genoeg om je aan te moedigen door te gaan. 

Liefde begint bij jezelf.  Zo simpel is het.  Maar bijna al jullie culturen hebben je geleerd om voorzichtig te zijn, om liefde achter te houden totdat het veilig kan worden aangeboden aan iemand die het zal eren en beantwoorden.  Dat veroorzaakt juist een impasse, een onneembare barrière die vijandigheid en wantrouwen demonstreert.  Liefde biedt zich aan zonder barrières of verdedigingen van welke aard dan ook, en blijft dit doen, zelfs als zij blokkerende barrières en verdedigingen ontmoet, aldus ze oplossend, of ze tenminste omzeilend en toestaand dat het vertrouwen groeit.

Maak het in dit nieuwe jaar 2014 je besluit en intentie om alleen liefde aan te bieden, ongeacht eventuele barrières of verdedigingen die je kunt tegenkomen, en help de mensheid te ontwaken, zoals altijd jullie intentie is geweest vanaf het moment dat jullie als mens incarneerden.  Jullie hebben onbeperkte steun en aanmoediging van allen in de spirituele rijken, dat jullie succes zal verzekeren. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands