Marcadores

maandag 30 september 2013

28.09.2013 Jezus


Er bestaat geen zonde

John Smallman met Jezus op 28 september 2013Velen van jullie ervaren emotionele beroering wanneer jullie onaangepakte kwesties in je bewustzijn barsten op manieren die jullie serieus van streek maken, maar die geen aanwijsbare reden lijken te hebben.  Het enige wat jullie hoeven te doen is ze erkennen.  Er is absoluut geen enkele noodzaak om een oorzaak of les vast te stellen, die ze jou zouden kunnen voorschotelen, die van jou compensatie of zelfvernedering verlangt.  Door ze gewoon maar te accepteren en hen te laten zijn – ze, als het ware, in je bewustzijn te laten rusten – laat je je gehechtheid aan hen los, zodat ze kunnen passeren, als ze dat willen, een beetje zoals het weer.

Het is een zaak van het jezelf toestaan om jezelf te vergeven voor alle fouten en vergissingen, inclusief enig geloof dat een aantal van jullie gedachten, woorden of daden anderen ernstig geschaad zouden kunnen hebben.  Jullie ongemak ontstaat uit niet-erkende kwesties die jullie hebben ontkend, omdat jullie bang zijn dat je dingen hebt gedaan en deelgenomen aan activiteiten die onvergeeflijk zijn.  Maar dat is allemaal deel van de illusie en in waarheid nooit gebeurd – want het is illusoir, onwerkelijk.  Jullie zijn allemaal wezens van Liefde, en hoewel jullie je op bepaalde momenten ‘misdragen’ hebben, is het nu tijd voor jullie om iedere schuld, schaamte, of emotioneel lijden los te laten door het toe te staan door jullie denkgeesten heen te gaan zonder je ermee te verbinden.  De Liefde herbevestigd Zichzelf als jullie ware Essentie en ieder onwerkelijk en liefdeloos aspect van jezelf oplossend waaraan je je hebt vastgeklampt, samen met de illusie zelf. 

Er bestaat geen zonde.  Alle bewustzijn is een met God, Die oneindige Liefde is in oneindige overvloed, daarom is elke bewuste entiteit pure Liefde en is dat altijd geweest – en niets anders.  Dat is moeilijk voor jullie om te begrijpen wanneer jullie de conflicten op Aarde observeren, zowel nu als uit jullie lange geschiedenis, en de enorme hoeveelheden lijden die ze hebben veroorzaakt.  In de illusie is en was er veel lijden dat de mensheid heeft ervaren als heel, heel echt, maar jullie zijn allemaal op je pad uit de illusie en naar huis naar de Realiteit, waar jullie ware tegenwoordigheid altijd is geweest, en waar jullie blijven, eeuwig aanwezig.  Liefde is jullie natuur, en in de dieptes van jullie essentie, zoals jullie dat ervaren in de illusie, hebben jullie geen verlangen en hebben nooit het verlangen of de intentie gehad om iemand pijn te doen of te beledigen, ook al waren jullie betrokken in een spelletje dat dat behelsde.  De Liefde – jullie, zoals jullie echt zijn – zou nooit de intentie kunnen hebben tot iets dat op enige manier liefdeloos is, want er bestaat niets dat liefdeloos is.
  
Binnen de illusie lijkt die onweerlegbare waarheid onmogelijk te geloven of te accepteren, en dat is waarom jullie het zo moeilijk vinden om te vergeven, tenzij en totdat jullie de schuldige – jezelf of een ander – ontdekt, veroordeeld, beschuldigd, te kijk gezet, en gestraft weten.  Dit is het grootste struikelblok op jullie pad naar ontwaken: on-vergevingsgezindheid. 
 De absolute onmisbaarheid van vergeving, als persoonlijke vrede en zelfacceptatie bereikt dient te worden, wordt nu herkend door de reguliere psychologie.  Het is een zeer recente herkenning.  Eerder, en eonen geleden, werd van alles dat onverzoenlijk was geloofd dat het normaal was, want zelfs de goden die jullie hadden uitgevonden wilden niet vergeven.  In de afgelopen honderd jaar is er door de mensheid enorme vooruitgang geboekt op haar spirituele pad van evolutie, zoals net getoond wordt door jullie erkenning van deze gedenkwaardige, maar lang ontkende waarheid.

Desalniettemin zijn er nog velen op Aarde die, vanwege de pijn en het lijden dat zij hebben ondergaan in hun huidige leven of in vorige levens, niet in staat en niet bereid zijn om te accepteren dat vergeving een liefdevolle balsem is die alle wonden heelt.  Degenen van jullie die dit lezen of ernaar luisteren weten dat dit de waarheid is, maar sommigen van jullie hebben daar ook moeite mee vanwege jullie persoonlijke en zeer intense lijden, of, meer waarschijnlijk, als gevolg van jullie bewustzijn van en betrokkenheid bij het schijnbaar nooit te rechtvaardigen leed dat anderen ondergaan.

Dus als je naar binnen gaat naar die stille en ongeschonden innerlijke ruimte waartoe elk van jullie toegang heeft, vraag dan hen in de spirituele rijken waarop jullie een beroep doen voor hulp om je te assisteren bij het begrijpen en vervolgens accepteren dat vergeving de balsem is die alle wonden heelt.  

Oefen vervolgens vergevingsgezindheid. Geen voorwaardelijke vergevingsgezindheid: ‘Alleen als die persoon zijn dwaling erkent, zich verontschuldigt, of belooft dat nooit meer te doen, zal ik hen vergeven!’  Maar onvoorwaardelijke vergeving… vergeving zonder welke voorwaarden dan ook.  Door dat te doen laat je de belasting los die je hebt over degene die je vergeeft, en de woorden of daden die je pijn veroorzaakt hebben, etteren niet langer in je denkgeest, compensatie of een verontschuldiging eisend die mogelijk niet bereidwillig wordt gegeven.  Door vast te houden aan misdrijven tegen jezelf, sta je je eigen healing in de weg en veroorzaak je meer pijn bij jezelf.  Door te vergeven bevrijd je jezelf; jullie stressniveaus dalen, en jullie beginnen in het nu-moment te leven, waar je kunt genieten van het ruiken van de rozen.  

Blijf jezelf eraan herinneren: ‘Vergeving is de liefdevolle balsem die alle wonden heelt’.  Diep van binnen weet je dat dit de waarheid is, dus oefen het tot het een automatisme wordt, en geniet van de vrede, de rust en de vrijheid die het je brengt.  En wanneer je vergeven hebt, zal er iets heel verbazingwekkends gebeuren.  Want met Liefde die je hart heeft gevuld, zul je je realiseren dat er in waarheid nooit iets was om te vergeven… want er is slechts Liefde… die nooit kan worden gekwetst, beledigd of boos gemaakt.  Het kan alleen liefhebben!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zaterdag 28 september 2013

27.09.2013 Saul

Iedere schuld, schaamte, of bestraffing doet de gehele mensheid pijn!John Smallman met Saul op 27 september 2013Het ontwaken van de mensheid is bijna bij jullie.  Ja, jullie hebben dit al geruime tijd gehoord, en dat is omdat jullie, via de collectieve intentie van de mensheid, het tot stand aan het brengen zijn, en jullie moeten er regelmatig aan worden herinnerd om de intentie daarvoor vast te houden om het te laten gebeuren.  Jullie dienen ook de intentie vast te houden om voortdurend liefdevol te zijn, terwijl jullie alles loslaten binnenin jezelf dat niet in afstemming is met het goddelijke Liefdesveld dat jullie voor altijd omarmt.  De overgrote meerderheid van jullie willen liefdevol zijn, desalniettemin houden velen ook een diep verlangen vast om de 'boosdoeners' op jullie wereld te kijk gezet en tot schande gemaakt te zien, en mogelijk zelfs gestraft voor hun misdadige activiteiten.

Jullie zijn allemaal op een bepaald moment boosdoeners geweest, en gedurende vele menselijke levens hebben jullie geleerd dat door boosdoeners te zijn je jezelf evenveel pijn doet als anderen, maar het is gemakkelijk om dat te vergeten wanneer je geïncarneerd bent als mens – geheugenverlies is een van de beperkingen waarmee je te maken hebt.  Derhalve blijven we jullie eraan herinneren, zodat jullie gefocust blijven op je taak om altijd liefdevol te zijn en aldus de mensheid te helpen ontwaken.  Veel van de huidige overtreders worden te kijk gezet, maar jullie dienen je beschuldiging los te laten om ze te zien beschuldigd en gestraft voor de diverse wreedheden die zij hebben begaan – VERGEET NIET, allen zijn een!  Iedere schuld, schaamte, of bestraffing doet de gehele mensheid pijn!  

Jullie zijn allemaal goddelijke creaties van oneindige waarde, oneindig en onvoorwaardelijk geliefd door jullie hemelse Vader – die alleen maar Liefde wil en nooit straf voor Zijn kinderen – en om terug te keren naar Zijn Tegenwoordigheid moeten jullie alles loslaten dat niet in harmonie is met Zijn liefdevolle intentie voor Zijn gehele Schepping.  Velen van jullie hebben ontdekt dat door het dagelijks hebben van de intentie om alleen liefdevol te zijn, jullie stressniveaus en jullie angsten en zorgen aanzienlijk zijn verminderd.  Wanneer je in vrede bent van binnen is het veel gemakkelijker liefdevol te zijn, dat is waarom het essentieel is voor jullie welzijn dat je regelmatig je stille ruimte binnengaat, al is het maar voor een moment, om je intenties te vernieuwen.  Als je je echt vredig voelt, heb je geen verlangen om wie dan ook aan te vallen, te bestraffen, of te schande te maken.  En regelmatige meditatie, of gewoon ontspannen, terwijl je rust op die plek van innerlijke stilte, versterkt jullie vermogen om rustig te blijven, zelfs als er chaos om je heen is.

Jullie liefdevolle intentie, jullie liefdevolle aanwezigheid, is zeer krachtig; het fungeert als een diep stabiliserende invloed op hen in jullie omgeving, de energieën van angst kalmerend die kunnen leiden tot conflicten, en iedereen aanmoedigend om vreedzame oplossingen te zoeken voor problemen die betrekking hebben op kwesties die ze aangaan of hen bezorgd maken.  En in jullie energieveld, welke jullie vasthouden en delen met degenen om je heen, zullen wonderen gebeuren.  Jullie verlangen naar wonderen, jullie kunnen wonderen creëren, dus heb de intentie dat te doen.  Verwacht ze, en geniet van de resultaten.  Naarmate meer en meer van de mensheid zich naar de Liefde toekeert, zullen de aantallen wonderen ook toenemen net zoals hun significantie, jullie bewustzijn van hen benadrukkend en versterkend. 

Wonderen dienen vaak te geschieden want jullie natuur is Liefde, en de Liefde houdt van wonderen want ze zijn Gods Wil voor jullie.  Jullie openen jezelf voor het creëren van wonderen wanneer je je volledig opent voor de Liefde en angst en zorgen loslaat.  Angst en zorgen zijn negatieve intenties die wonderen voorkomen, dus laat je geloof in je goddelijke natuur zich intensiveren, totdat je je daarin heel veilig voelt, dan is er geen ruimte voor angst of een van haar onaangename aspecten.  Wanneer je angst loslaat, verdampt alle gevoel van behoefte aan veiligheid of verdediging, want dan ben je je bewust dat je veilig bent en dat er geen verdere maatregelen of verdedigingen nodig zijn om te zorgen voor iets dat je altijd al hebt gehad.  

Angst verwacht dat er dingen fout gaan, dat ongelukken of rampen zullen gebeuren, en het stimuleert je om voorzorgsmaatregelen te nemen om de schade die kan optreden te beperken.  Maar je aandacht daarop focussen is gelijksoortig aan de intentie hebben dat dingen fout gaan, en de kracht van je intentie is geweldig.  Velen van jullie hebben dit ervaren, toen dingen die je zeer vreesde, gebeurden.  Waar je je aandacht op focust, is waar je je intentie op focust; dus focus op de Liefde.  

In deze Nieuwe Tijd is het goddelijke energieveld dat de Aarde en al haar inwoners omhult, veel sterker en effectiever dan het ooit in jullie gehele geschiedenis geweest is, want de mensheid heeft het besluit genomen te ontwaken uit de illusie.  Die beslissing is onomkeerbaar.  Het betekent dat de hoek om is gelopen van angst naar Liefde, en de gevolgen van die beslissing worden meer en meer duidelijk gezien over de gehele planeet.  Situaties die onoplosbaar schenen of waarschijnlijk het lijden van de mensheid zouden verlengen, verliezen hun angstige intensiteit, hun gevoel van dreigend conflict, en ze zijn zichzelf aan het omwerken als situaties waarin de betrokkenen zich openen naar de Liefde, en compassievolle discussie toestaan om enig verlangen naar competitieve concurrentie te vervangen, welke zou leiden tot winnaars en verliezers.  In plaats daarvan heeft een arena waarin allen zullen winnen de arena vervangen van wantrouwen, verraad, en oorlog die de mensheid zo lang heeft gebruikt dat het was gaan geloven dat er geen andere adequate manier was om conflicten op te lossen.  Ook al hebben deze manieren nooit gewerkt! 

Jullie zijn volledig gehuld in de Nieuwe Tijd met haar lichte en liefdevolle energieën.  Jullie weten dat!  Diep in jezelf weten jullie het, en wanneer jullie je ruimte binnengaan van stille innerlijke vrede, kun je dat voelen.  Focus daarop, herinner jezelf eraan dat dat waar is, en dan accepteer en omarm van ganser harte de Liefde die om je heen veegt en wervelt, en heb de intentie dat de gehele mensheid dat voelt en er zich mee verbindt, en breng jezelf en de gehele mensheid uit de duistere droom die jullie zoveel lijden heeft gebracht. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 27 september 2013

25.09.2013 Jezus


Autisme is geen handicap of gebrek

John Smallman met Jezus op 25 september 2013Autisme is geen handicap of gebrek; het is een teken van het ontwaken van zeer krachtige intellectuele capaciteiten, en het is een geschenk dat intense stimuli en aanmoediging benodigt.  Als dat ontwaken begint, worden de fysieke capaciteiten van het kind die al ontwikkeld zijn buitenspel gezet, terwijl de hersenen in een extreme versnelling schieten, en pakt een intense fascinatie voor wat er binnenin zichzelf gaande is de aandacht van het kind. De basisvaardigheden die het kind aan het opbouwen was, zijn niet meer interessant; ze zijn saai en ze worden gedumpt terwijl de oneindig creatieve innerlijke wereld zich exponentieel voor het kind uitbreidt.  Het kind sluit zich niet af maar is intellectueel in een ongelooflijk tempo aan het groeien, dat geen tijd toelaat voor fundamentele motorische en sociale vaardigheden om de normale ontwikkeling voort te zetten.  Als dit wordt gerealiseerd en het kind wordt enthousiast toegestaan om deze innerlijke wereld vrij te ontwikkelen, dan zal hij/zij de basisvaardigheden later oppikken, en waarschijnlijk nogal traag want de innerlijke wereld is zo veel interessanter en spannender dan de eentonige activiteiten waarmee de meeste kleine kinderen zich bezighouden.  Vergeet niet, de wereld die je ervaart is een illusie, en Realiteit bevindt zich binnen!

Wanneer het kind zich bewust wordt, zoals hij/zij zal doen, zijn die bepaalde basisvaardigheden – lezen, schrijven, praten en socialiseren – noodzakelijk voor de communicatie met de wereld buiten zichzelf, ze zullen daar genoeg aandacht op richten om het hen mogelijk te maken deze vrij snel op te pikken, want ze willen met anderen communiceren over de dingen die ze zo fascinerend vinden.  De enorme innerlijke wereld dat een autistisch kind aan het ontdekken is, is van een wereld van verbindingen zonder beperking.  Het is de collectieve denkgeest waartoe ieder mens toegang heeft en die iedereen voortdurend beïnvloedt.  Het is gewoon dat de meesten zich niet bewust zijn van hun verbinding ermee, en van de invloed die ze daar op hebben en die het op hen heeft.

De mensheid heeft zich gedurende de eonen ontwikkeld, zoals algemeen wordt aangenomen en geaccepteerd, maar dat evolutie over het algemeen wordt gezien als iets dat onbewust gebeurt, bij toeval, wanneer omstandigheden veranderen en nieuwe vaardigheden nodig zijn om te overleven.  En evolutie zal onbewust blijven plaatsvinden gedurende de eonen, zoals het, voor onbepaalde tijd, heeft gedaan, als jullie ervoor kiezen onbewust te blijven, maar ieder van jullie heeft het vermogen om bewust te evolueren, en autistische kinderen tonen de weg.

Jullie werden geschapen in Liefde, vrij om continue vreugde te ervaren, en, zoals de meesten van jullie beseffen, als je vreugdevol bent stroomt alles veel vrijer en gemakkelijker.  Gedurende de eonen waarin jullie verschillende culturen zich hebben ontwikkeld, hebben ze codes van gedrag en overtuigingen over die gedragingen vastgesteld, leidend tot regels en beperkingen waaraan mensen worden verwacht zich te conformeren, aldus de vrijheid en de vreugde beperkend of onderdrukkend die bedoeld waren om jullie geweldige creatieve vermogens aan te moedigen en uit te breiden.

Zoals jullie allemaal over de gehele wereld kunnen zien, worden deze nutteloze en soms zeer schadelijke beperkingen afgedankt, want het collectief heeft de keuze gemaakt om opnieuw vrij te zijn.  Voor degenen die zijn opgegroeid met het kritiekloos accepteren van de grenzen, beperkingen en wetten die jullie culturen, religies, verenigingen en diverse andere organisaties hebben opgelegd, is dit zeer verontrustend, bedreigend, en zelfs angstaanjagend. Dit is een andere reden waarom jullie dagelijks naar je stille innerlijke ruimte zouden moeten gaan en vragen om hulp, om alle beperkende overtuigingen en houdingen die jullie of de mensheid in het algemeen niet langer dienen, los te laten.  Het is in het loslaten van die ‘zoudens en moetens’ of ‘zouden nieten en moeten nieten’ dat jullie beginnen jezelf de vrijheid toe te staan jezelf te zijn in plaats van te proberen een soort van uit karton uitgesneden figuur te zijn, waarvan het lijkt dat de samenleving verwacht dat je dat bent.  Jullie zijn, ieder van jullie afzonderlijk, unieke wezens met jullie eigen individuele, creatieve talenten, waarbij je alle recht hebt om ze te bezitten en te ontwikkelen.  Proberen te passen in een mal die anderen voor jullie hebben ingesteld, is schadelijk voor jullie gezondheid en welzijn.

Jullie menselijke potentieel is grenzeloos, en dit wordt duidelijk terwijl nieuwe mentale en fysieke vaardigheden blijven worden ontdekt, ontwikkeld, geoefend, en dagelijks gedemonstreerd.  Jullie zijn wezens van Liefde, wezens van pure energie die volledig grenzeloos is, die ervoor kiezen begrenzing en beperking te ervaren.  Nou, de tijd voor die ervaringen is voorbij, en velen onder jullie hebben nu die houdingen en dat gevoel van beperking afgedankt, ten faveure van het jezelf toestaan het unieke potentieel dat binnenin je belichaamd is, te gebruiken en genieten.  Anderen zien die toestaan dat hun potentieel floreert, staat hen toe en moedigt hen aan die het gevoel hadden dat ze nog niet helemaal klaar waren om te beginnen, hetzelfde te doen.  De Nieuwe Tijd die zichzelf stevig en krachtig heeft gevestigd op Aarde, is als een verbeterde sfeer die de vitaliteit van het energieveld waarin je gehuld bent heeft geïntensiveerd, je eruit trekkend en aanmoedigend met nieuwe ogen naar de wereld om je heen te kijken, zodat je de prachtige creatieve mogelijkheden kunt zien die altijd aanwezig maar ongezien waren, en die jullie onnoemelijk geluk kunnen brengen gewoon door met hen te spelen.  Jullie hebben hier voorbeelden van wanneer jonge mensen overal hun horizon verbreden en nieuwe ideeën die iedereen ten goede komen tot uitdrukking brengen.

Autisme is een roep om wakker te worden – een roep tot bewustwording voor iedereen die hen zou diagnosticeren die zich niet aanpassen aan of ontwikkelen in de voorgeschreven of verwachte manier als ziek, beschadigd, of behandeling behoevend.  Ieder mens is uniek en heeft unieke behoeftes en talenten die moeten worden gehonoreerd.  Het eert niemand om hen ondoordachte beperkingen op te leggen of voor hen te beslissen wat hun pad of groei zou moeten zijn.  Volwassenen zouden positief moeten reageren op de wensen en interesses van de jongeren bij hun verzorging, door te zorgen voor een veilige en liefdevolle omgeving waarin ze kunnen groeien in de richting die hun talenten hen influisteren, en die hen vreugde zal brengen.

Vreugde is jullie recht.  Wanneer jullie vreugde ervaren, ben je op je pad; wanneer je je verveelt, ongeïnspireerd bent, of depressief, ben je een ongeschikte richting ingeslagen en moet je misschien op je schreden terugkeren naar het punt waarop je verzwakte of stopte, en neem dan de nodige stappen om weer enthousiast te worden.  Vaak is het vrij gemakkelijk om te zien welke veranderingen je zou moeten maken; het is alleen dat het vaak lijkt dat je dan niet ‘zou moeten doen’.  Trek die beperking in twijfel, en als het je ongeldig toelijkt, schuif het dan terzijde, en eis je vrijheid terug en de vreugde die daarmee gepaard gaat.  Vreugde zal je naar huis naar de Realiteit leiden, en naar alles wat dat te bieden heeft.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zaterdag 21 september 2013

20.09.2013 Jezus


Jullie vermogen om te begrijpen en te leren is grenzeloos

John Smallman met Jezus op 20 september 2013Intensiveer terwijl de mensheid vol verwachting wacht op een gebeurtenis van grote betekenis – een gebeurtenis waarvan het collectief voelt dat het staat te gebeuren zonder enig idee te hebben wat dat zou kunnen zijn, of zelfs of er iets staat te gebeuren – je intentie voor het collectief om zichzelf te openen, haar massieve hart, voor het goddelijke Liefdesveld dat jullie omgeeft en omarmt.  Het is altijd bij jullie, je eindeloze liefde en acceptatie biedend en alles wat jullie hoeven te doen is om je hart te openen en het aanbod te accepteren.  Velen van jullie hebben dat al gedaan en als gevolg daarvan voelt het collectief zich in toenemende mate verleid om volledig de Liefde binnen te gaan, daardoor alles dat er niet mee in harmonie is achterlatend.

Vanwege de energieën van de duisternis die nog altijd resteren, ervaren velen van jullie nog steeds twijfels en angsten over de realiteit van de Nieuwe Tijd, maar wees ervan verzekerd dat dit al volledig en onherroepelijk gevestigd is; het is gewoon aan jullie, de gehele mensheid, met grenzeloze assistentie van allen in de spirituele rijken, het bewustzijn daarvan te openen.  Jullie willen het.  Jullie zijn echt opgebrand door de continue negativiteit en disharmonie van de illusie.  Jullie zijn er klaar voor en in toenemende mate bereid om te ontwaken.

De levens die jullie allemaal hebben geleefd, zijn een voorbereiding geweest en een reiniging om jullie voorwaarts te leiden in jullie spirituele evolutie – een evolutie die altijd de goddelijke intentie is geweest en waartoe de aanzet werd gegeven op het moment van jullie schijnbare afscheiding van jullie goddelijke en eeuwig liefhebbende Bron.  Jullie zijn en zijn altijd een geweest met jullie Bron, en niets kan ooit die goddelijke en harmonieuze relatie van de Schepper met Zijn scheppingen veranderen.

De reden dat het je toelijkt dat jullie gescheiden zijn van die oneindige Bron van Goedheid, is dat op het moment dat je ervoor kiest om jezelf af te scheiden van die bron, je feitelijk je bewustzijn Daarvan afsluit.  De afscheiding, onwerkelijk als het was, was alleen kortstondig, maar jullie ervaren dat nog steeds, want jullie hebben ervoor gekozen je onbewust van de Realiteit te zijn.  De meesten van jullie vinden dat concept op zijn minst paradoxaal en in het slechtste geval volstrekt onaanvaardbaar, want jullie willen niet geloven dat jullie in staat waren om een dergelijke rampzalige keuze te maken.  Het maakt absoluut geen zin voor jullie ernstig beperkte menselijke verstand, waarop jullie veel te sterk vertrouwen voor inzicht en zelfs intuïtie.  Intuïtie komt van de spirit; het is goddelijke leiding die continu voor jullie beschikbaar is, maar jullie ego’s vrezen het en doen hun best om de leiding die het biedt te vervormen, zodat jullie het zullen veronachtzamen en negeren. 

Sommigen van jullie hebben mystieke ervaringen, bijna-doodervaringen, of momenten van helderheid waarin het je overduidelijk is geworden, zonder de minste ruimte voor welke twijfel dan ook, dat jullie goddelijke en eeuwige wezens zijn, oneindig geliefd door God.  Die kennis is permanent en onvergetelijk, en degenen die zulke ervaringen hebben gehad, verliezen al hun angst en bezorgdheid over de lichamelijke dood, en sommigen van hen proberen dat uit te leggen of te beschrijven aan anderen, zodat iedereen daar voordeel van heeft.  Echter, over het algemeen, geven mensen er de voorkeur aan om te geloven in de beperkingen die hun lichamen hen lijken op te leggen, uit angst voor de onbekende en onbeperkte mogelijkheden die het verwijderen van die grenzen zou aanmoedigen.

Desalniettemin heeft in de afgelopen drie of vier eeuwen van het huidige menselijke tijdperk, een steeds groter aantal van jullie geweigerd de grenzen te accepteren die jullie culturen, samenlevingen, kerken, of wetenschappen, die ze ieder op hun eigen manier hebben ontwikkeld, hebben aangemoedigd, en vervolgens probeerden op te leggen aan hun leden.  Gedurende die tijd is er een enorme uitbreiding van de wereldwijde kennis geweest, waarvan het in eerste instantie leek alsof het zou leiden tot volledige opheldering en begrip van het universum, maar in de laatste twee of drie decennia is duidelijk geworden dat de beschikbare kennis oneindig is, en dat jullie vermogen om te begrijpen en te leren ook grenzeloos is.  In feite zijn jullie fysieke voertuigen, jullie lichamen, ontworpen voor grenzeloze evolutie, en de werkelijke capaciteiten en mogelijkheden van jullie grote hersenen zijn vrijwel nog helemaal niet aangeboord. 

De toekomst is werkelijk grenzeloos, en terwijl jullie kennis exponentieel blijft groeien, zullen de creatieve mogelijkheden waarmee iedereen geboren is, veel vollediger worden erkend en aangemoedigd zich te ontwikkelen, op manieren die het best zijn aangepast aan de behoeften van elk individu.  In zeer recente jaren is gebleken dat kinderen met autisme geweldige geschenken hebben te bieden wanneer ze niet worden vervormd, gemanipuleerd, en gedwongen om te passen in streng beperkte academische curricula, die haaks staan op hun werkelijke behoeften.  Sommige verlichte mensen onder jullie hebben verbazingwekkend baanbrekend werk gedaan in dit soort gebieden, en jullie worden zeer geëerd voor het Licht dat jullie doen dragen in wat eerder uitzichtloze situaties leken te zijn.  

Ontwaken zal een geweldige en een opwindende ervaring zijn, en het zal niet tijdelijk zijn, want het is jullie bestemming – het punt in de evolutie naar waar jullie worden toegeleid door je eigen innerlijke weten, je intuïtie, door informatie en gebeurtenissen die zich voordoen in jullie dagelijkse leven, en door jullie spirituele gidsen en mentoren die op elk moment bij jullie zijn, om jullie te assisteren bij dit wonderbaarlijke proces.  Doe een beroep op hen voor hulp of leiding in iedere situatie, en ze zullen reageren.  Ga regelmatig mediteren, en wanneer je spirituele leiding wilt, ga naar je stille innerlijke ruimte zodat je kunt ‘horen’ wat er aangeboden wordt.  Sommigen van jullie kunnen zich nog niet klaar voelen, zenuwachtig over het achterlaten van het vertrouwde, hoe ongelukkig of onbevredigend dat ook mag zijn, dus vraag om hulp bij het overwinnen van die gewaarwording of dat gevoel, zodat jullie angsten of zorgen wegvallen, je toestaand te ontwaken.  Jullie zullen er zeer zeker nooit spijt van krijgen!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 19 september 2013

18.09.2013 Saul

Zorg er alsjeblieft voor dat je elke dag, zonder mankeren, tijd besteedt aan meditatieJohn Smallman met Saul op 18 september 2013Vandaag, 18 september 2013, is een heel belangrijke voor de mensheid, zoals wat later duidelijk zal worden. (Dit is John: Ik heb geen idee wat deze zin suggereert, we zullen gewoon moeten afwachten.)

Tijd, zoals jullie wel weten, is een belangrijk aspect van de illusie, want het definieert de manier waarop je het leven daarbinnen ervaart: het verleden met zijn vele herinneringen, vaak ongelukkig, en waar jullie vaak met woede of spijt aan vastklampen; de toekomst waarnaar jullie meestal uitkijken, hopend op verbeteringen die je leven gelukkiger en veiliger zullen maken; en het heden dat voortdurend verandert terwijl het voorbijgaat, en toch vaak niet opgemerkt wordt door jullie tenzij er iets ongebruikelijks of opvallends gebeurt.

Maar het is op het huidige moment waarop je je aandacht moet focussen, want dat is waar je keuzes maakt en beslissingen neemt, waarvan jullie meestal vrijwel onbewust zijn maar die levensveranderend kunnen zijn.  Veel wijzen hebben jullie verteld dat bewust leven vereist dat je bewustzijn van elke gedachte, woord en daad behoudt – hoe onbeduidend het ook kan lijken te zijn – door bewust in het nu-moment te leven.  Echter, de meesten van jullie vinden dat heel moeilijk om voor langer dan zeer korte perioden te doen.

In de Realiteit, waarin jullie zullen ontwaken – het eind van jullie reis – scheppen jullie gedachten instant, dus het is essentieel dat jullie je bewust zijn van wat je kiest om over te denken.  Natuurlijk, als jullie ontwaken uit de illusie doe je dit van nature, bijna automatisch, maar terwijl je er nog in opgesloten bent, is het belangrijk dat je continu bewustzijn oefent, want dat doen maakt het veel gemakkelijker voor jullie om je intentie te bewaren om liefdevol, compassievol en vergevingsgezind te zijn.  Met andere woorden, het helpt jullie om te voorkomen snelle en onbezonnen oordelen te hebben en beslissingen te nemen, gevolgd door woorden of daden waarvan je later spijt krijgt.

Een duidelijk voorbeeld van dit laatste is worden afgeleid tijdens het besturen van een motorvoertuig, en het veroorzaken of bijna veroorzaken van een ongeval, en toch staan velen van jullie jezelf regelmatig toe te worden afgeleid, zelfs tijdens het rijden.  Vraag jezelf waarom.  En wees eerlijk met jezelf.  In feite heb je gekozen te worden afgeleid omdat het huidige moment zo saai lijkt, en wat je doet is zo eenvoudig dat je gelooft dat je het zou kunnen doen met je ogen dicht.

Vergeet niet, er bestaan echt geen ongelukken!  Jullie planden en creëerden jullie individuele levenspaden voor jezelf als mens, om je kennis te laten maken met de lessen die je, met wijsheid en een vooruitziende blik, hebt besloten, voordat je incarneerde, dat je die wilde leren.  En, zoals jullie weten uit vele ervaringen tijdens je jeugd en schooltijd, als je niet oplet leer je je lessen niet en krijg je slechte cijfers.

En waarom let je niet op?  Dat is omdat jullie ervoor kozen verwikkeld te zijn in de herinneringen van voorbije, tamelijk waarschijnlijk pijnlijke gebeurtenissen, en stel je voor hoe jij, of iemand anders, anders kon of zou moeten hebben gehandeld.  Maar de gebeurtenis is geweest; je kunt het niet meer veranderen, waarvan je je maar al te goed bewust bent, en toch gaan jullie door deze oude en soms zeer storende ‘opnames’ af te spelen, mentaal die gebeurtenissen herbelevend en de betrokken emoties opnieuw ervarend. 

Meditatie wordt sterk aanbevolen als een manier om de overtollige stress in je leven te verlichten.  Het is, zoals jullie weten, een oefening waarin je ervoor kiest opmerkzaam (mindful) te zijn, je gedachten op te merken terwijl je je er bewust niet mee verbindt.  De continue stroom van gedachten die mensen ervaren is een beetje als het lezen van een slechte roman of het kijken naar een slechte film – ze hebben geen betekenisvolle verhaallijn, gaand van de ene onsamenhangende gebeurtenis naar de andere – en als je probeert om op je schreden terug te keren van de huidige gedachte terug naar die waarmee alles begon, kan de ervaring heel opzienbarend zijn.  Het doel van meditatie is bij jezelf bewustzijn op te wekken zodat je de constante en meestal nietszeggende stroom van afleidende gedachten kunt stoppen, of op zijn minst vertragen, en rustig (in het) nu aanwezig kunt zijn.

Leven als mens is dezer dagen tjokvol gevuld met lawaai en afleiding – van tekst- en instant berichten, oproepen op je telefoon, de altijd aanstaande tv, harde muziek, en in een stad verkeerslawaai en politie-, brandweer-, en ambulance-sirenes.  Je dient serieus iedere dag ruimte te maken om rustig te zijn, alleen, vrij van al dat lawaai – van binnen en van buiten. 

Je kunt kiezen en kiest, iedere dag, of je al dan niet wat tijd rustig doorbrengt, in vrede zijnd in je innerlijke ruimte.  Je maakt nooit ‘toevalligerwijs’ tijd vrij om te mediteren; het is altijd een heel bewuste keuze, en toch vergeet je gewoon om te mediteren.  Je hebt de tijd voor dagelijkse meditatie, en er zijn geen excuses die je kunt bedenken voor het niet mediteren die geldig zijn.  Jullie ego’s houden er niet van dat je mediteert, want dan verliezen ze de controle over jou.  Bijgevolg gaan ze je aanvallen wanneer je probeert te mediteren door je dingen in herinnering te brengen die schijnbaar jullie zeer dringende aandacht verdienen.  Maar vanzelfsprekend is dat 95% van de tijd niet het geval.

Dus de boodschap van vandaag is: ‘Zorg er alsjeblieft voor dat je elke dag, zonder mankeren, tijd besteedt aan meditatie’.  Het verlicht je stress, je angsten en je twijfels, maar het allerbelangrijkste, je vernieuwt tegelijkertijd je intentie om liefdevol, compassievol en vergevingsgezind te zijn, aldus het collectief in zijn intentie versterkend en bekrachtigend om alles los te laten wat niet in afstemming is met de Liefde.  Jullie hebben het over het geheel heel goed gedaan, en enkele van de meer ingetogen uitspraken en beslissingen van jullie gekozen functionarissen in de afgelopen weken, tonen de effectiviteit van jullie collectieve inspanningen.  Hou de druk erop – de zachte en de onweerstaanbare druk van de Liefde – terwijl het besef dat dit inderdaad een Nieuwe Tijd is bij de mensheid aan het dagen is, en de oude en onbetamelijke manieren van omgang met elkaar steeds meer ophouden zich voor te doen.  Jullie veranderen de wereld, en het is essentieel dat jullie dat blijven doen. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

woensdag 18 september 2013

17.09.2013 Jezus


De resultaten van de ineenstorting van de snode agenda's van het duister komen duidelijk in zicht

John Smallman met Jezus op 17 september 2013Wij waken met liefde en compassie over jullie, en we zien de twijfels, zorgen, angsten, en het lijden dat zo velen van jullie ondergaan in deze laatste momenten van de oude manieren, waarin conflicten en verraad wijdverbreid zijn.  Het goddelijke Liefdesveld houdt jullie continu stevig en voorzichtig vast, terwijl jullie je weg langs jullie huiswaartse paden gaan, om ervoor te zorgen dat eventueel struikelen of vallen slechts een minumum aan lijden veroorzaakt.  Het is hard ploeteren, en jullie geduld en standvastigheid zijn voorbeeldig terwijl jullie met niet aflatende vastberadenheid blijven doorgaan.  Sommigen van jullie kwamen in de verleiding de handdoek in de ring te gooien, op te geven, maar geen enkele van jullie heeft dat gedaan, ook al lijkt het dat sommigen van jullie dat wel hebben gedaan, want jullie zijn veel sterker dan waar jullie je bewust van zijn, en we kunnen jullie verzekeren dat geen enkele van jullie zal falen de reis te voltooien.  Jullie komen thuis naar de Realiteit, en aankomst op die goddelijke bestemming is onvermijdelijk.

De mensheid als geheel is ook enorme vooruitgang richting ontwaken aan het boeken, enorm geholpen door jullie liefdevolle intentie dat dit zo dient te zijn.  Wees je bewust van het leed dat velen nog steeds ervaren.  Heb de intentie hen in ieder moment liefde en compassie te sturen, maar focus je aandacht daar niet op.  Kijk uit naar en focus je aandacht op het goede nieuws, want dat verheft en inspireert jullie, en heb de intentie dat dat op grote schaal wordt gekend, wijd verspreid, en put daar vreugde uit.  Jullie vreugde verheft jullie, en de energie die door je heen stroomt als gevolg van die vreugde, inspireert anderen.  Jullie doen allemaal waarvoor je bent geïncarneerd, en jullie doen het zeer goed.  Felicitaties zijn op hun plaats!
Veel van wat er goed is dat het over de gehele wereld gebeurt, is omdat jullie Licht-dragers en wegbereiders de intentie hebben dat dat gebeurt.  En terwijl dat gebeurt, worden er meer en meer opgetild en geïnspireerd door wat ze zien en horen, en dan voegen ze hun intentie aan het collectief toe, zoals jullie al zo lang hebben gedaan, om het te helpen sturen naar nieuwe liefdevolle houdingen die het fundament waarop deze monumentale veranderingen zijn gebouwd zullen versterken, en ervoor zorgen dat er geen terugval is.  De mensheid heeft collectief de keuze gemaakt om te ontwaken, en die beslissing is in de spirituele rijken gekend en geëerd, en een koor-symfonie van ongelooflijke schoonheid speelt nu door de gehele schepping als een inleidende viering voorafgaand aan de grootse feesten die jullie zullen begroeten als jullie ontwaken. 
Om als mens te leven op dit punt in jullie spirituele evolutie, is een voorrecht en een eer, en enorme aantallen wezens, veel meer dan zouden kunnen worden ondergebracht, wilden in deze tijd aanwezig zijn op Aarde, om te assisteren bij en deel te zijn van de veranderingen die plaats vinden.  Jullie waren allemaal uitgenodigd om deel te nemen aan deze grootse onderneming, en ieder van jullie koos ervoor deze uitnodiging aan te nemen.  Desalniettemin is het voor velen van jullie uiterst moeilijk je voor te stellen dat iemand op Aarde wil zijn in de huidige talrijke, doorgaande, chaotische en verwarrende gebeurtenissen en situaties – militaire conflicten, politieke instabiliteit, economische turbulentie, en religieuze schandalen – die doorgaan bij zo velen pijn en lijden te veroorzaken.  Echter, de meesten van jullie beseffen ook dat dingen niet veel langer kunnen blijven doorgaan, en dit hebben jullie volkomen juist.  En natuurlijk wisten jullie dit ook toen jullie de uitnodigingen accepteerden om aanwezig te zijn op Aarde en te asisteren bij het ontwaken van de mensheid.   
De balans tussen het Licht en het duister, die vanuit jullie perspectief gedurende eonen veruit het zwaarst heeft gewogen in het voordeel van de laatste, is voorbij.  Het Licht heeft gezegevierd; geen andere mogelijkheid heeft er ooit bestaan, en de resultaten van de ineenstorting van de snode agenda's van het duister komen duidelijk in zicht.  Het briljante Licht van Gods Liefde voor Zijn volledige goddelijke schepping, is snel het duister aan het verspreiden, en slechts een beperkt aantal afgelegen enclaves blijven bestaan, waarin degenen die ervoor kiezen om de Liefde te blokkeren, kunnen doorgaan de duisternis te omarmen. 

En terwijl het Licht op Aarde doorgaat te intensiveren als gevolg van de versterkende collectieve intentie dat Het dat doet, zullen de paar laatst overgebleven leden van de oude gevestigde organisaties die zo lang het duister hebben gekoesterd en de schijnbare macht die het hen gaf, binnenkort moeten kiezen ofwel het Licht te omarmen, zoals de meesten zullen doen, of ze zullen verhuizen naar omgevingen waarin ze kunnen blijven doorgaan hun ongelukkige spelletjes te spelen voor zo lang als ze kiezen dit te doen.  Maar zelfs zij zullen uiteindelijk omdraaien en het Licht omarmen, omdat het onmogelijk is om iemands natuur permanent te ontkennen, en allen die bestaan zijn ten gevolge van hun natuur wezens van Licht.  Er is alleen Licht en duisternis is slechts een illusie – een nietsheid die onwerkelijk is, maar werkelijk lijkt als iemand zijn ogen sluit voor het Licht.  Maar iedereen zal zijn ogen openen want het Licht dat op hen schijnt is veel te fel om te weerstaan. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 16 september 2013

15.09.2013 Saul

Het menselijke collectief maakt de essentiële keuze om van richting te veranderenJohn Smallman met Saul op 15 september 2013Enorme veranderingen doen zich steeds sneller over de gehele wereld voor, en de mainstream media zijn niet in staat om ze nog langer te negeren.  Ja, ze kiezen nog steeds, heel zorgvuldig, welke kwesties ze zullen behandelen, maar zelfs aan die zelf opgelegde censuur wordt vrij regelmatig voorbijgegaan, en met zoveel alternatieve nieuwsbronnen die nu beschiknaar zijn, worden de mainstream netwerken steeds irrelevanter.  Transparantie ligt in de ascendant (is overheersendend), deel uitmakend van de Nieuwe Tijd, en vele moedige klokkenluiders zijn het dikke en verduisterende vuil aan het schoonmaken dat zich gedurende de eonen heeft opgebouwd op de ramen van de meest geheime en verborgen instellingen van degenen die jullie wilden controleren.

De tijden van de misleiding van de mensheid door een kleine kliek van egocentrische en zelfbenoemde, grandioze elites is voorbij.  Geheimhouding, die altijd angst-gebaseerd is, zwicht voor de Liefde, en de Liefde omarmt innig, compassievol, en enthousiast alles en iedereen op Haar pad, en allen bevinden zich op Haar pad.  Er is echt geen manier om aan de Liefde te ontkomen, en daarvoor mogen jullie je hemelse Vader bedanken, die jullie alles biedt, en absoluut niets onthoudt!

Ontwaken uit de nachtmerrie van de illusie is jullie onvervreemdbare recht, en jullie bereiden je er allemaal op voor om dat te doen door ijverig te werken aan de problemen die in jullie bewustzijn openbarsten, je onmiddellijke aandacht opeisend.  In de meeste gevallen is het slechts zaak ze te observeren, erkennen, ze te bedanken voor hun intentie om jullie langs jullie levenspaden te helpen, en als ze niet in afstemming zijn met de Liefde, ze gewoon los te laten.  Je hoeft niet echt iets met ze te doen.  Zodra ze worden gezien, erkend en bedankt zullen ze oplossen, jullie stress-niveaus verminderend, en jullie gevoel van vrede, van tevredenheid, verhogend.

En natuurlijk barsten deze kwesties ook voor het collectief op een zeer grote schaal open, en ze worden zeer goed gedemonstreerd door de internationale onderhandelingen en discussies over het conflict in Syrië.  Er zijn ook de economische, sociologische, armoede en religieuze problemen van de wereld, die uiteindelijk de dringende aandacht krijgen die nodig is om ze op te lossen.  Dit alles laat heel duidelijk zien dat het menselijk collectief de essentiële keuze aan het maken is om van richting te veranderen en naar de problemen te kijken vanuit een nieuw en veel wijzer perspectief.  De collectieve wil is voor vrede, veiligheid en overvloed voor al haar leden, en het begrijpt dat krachtige of dogmatische interventie niet de weg is naar de bevredigende oplossing van deze problemen.

De wijsheid van de Nieuwe Tijd is onmiskenbaar over de gehele wereld, terwijl mensen samenkomen om te discussiëren en doelgericht en transparant te onderhandelen, met achterlating van de oude destructieve verdenkingen die voorheen alleen dienden om jullie verder van elkaar af te scheiden, zowel in de internationale arena als in het persoonlijke.  De hoek is omgeslagen, de Liefde is binnen genodigd, en de wijsheid, warmte, en compassie die het ondersteunt, zal ervoor zorgen dat er geen weg terug meer is, en dat de intentie rechtvaardig en eerlijk te zijn in alle situaties en relaties, wordt gehandhaafd. 
Blijf Liefde sturen naar elk gebied van de wereld waarvan je je, individueel, intuïtief geleid voelt om Het aan te bieden.  Wat jullie hebben gedaan is zeer effectief.  Al jullie individuele inspanningen brengen de essentiële veranderingen binnen – de veranderingen ten goede die jullie wereldwijd beginnen te zien – door het samen mengen in een reeks van krachtige energiegolven die samengaan met het goddelijke Liefdesveld, die de planeet omhult en enthousiast mensen aanmoedigt om hun hart te openen, en toe te staan dat Het hen overgiet. 

Jullie liefdevolle intenties zijn een essentieel onderdeel van jullie ontwakingsproces, en jullie incarneerden om ze in praktijk te brengen.  Velen van jullie voelen zich moe, zelfs in de steek gelaten of teleurgesteld, omdat het erop lijkt dat jullie hieraan hebben gewerkt met zo weinig zichtbare resultaten.  In feite zijn de resultaten die jullie bereiken bepaald verbijsterend, dus blijf je Licht hoog dragen en weet dat wat jullie doen de beoogde resultaten bereikt.  Dit zal jullie duidelijk worden als jullie jullie twijfels kunnen loslaten en jezelf toestaat jezelf te prijzen, en elkaar, vanwege de vastberaden en zeer succesvolle prestaties die jullie liefdevolle intenties tot bloei brengen.

Zonder jullie inspanningen zou er geen ontwaken zijn.  Jullie zijn hier om te doen wat je doet, en de eerbewijzen die jullie ontwaken wachten, gaan voorbij aan alles wat jullie je maar kunnen voorstellen.  Blijf volhouden.  Ja, jullie hebben deze aansporing vaker gekregen, maar falen is onmogelijk!  En jullie doorgaande inspanningen zijn nog steeds een essentieel onderdeel van het goddelijke plan.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 10 september 2013

08.09.2013 Jezus


Tijd doorgebracht in meditatie of contemplatie gaat helemaal over ego-training

John Smallman met Jezus op 8 september 2013Hier in het spirituele of niet-fysieke rijken zijn we altijd blij, tevreden, in vrede en vreugdvol, maar nu zouden jullie ons kunnen omschrijven als euforisch, nu we de fantastische vooruitgang observeren die jullie maken in het loslaten van de overblijvende aspecten van jezelf die jullie niet langer dienen, nu het moment van jullie ontwaken nadert.  Dat moment is echt veel dichterbij dan de meesten van jullie denken, want jullie zitten op koers en zijn precies op jullie goddelijk ingestelde schema, en er wacht jullie vreugdevolle euforie.  

Blijf doorgaan wanneer jullie de tijd nemen voor regelmatige en frequente bezoeken aan je stille innerlijke ruimte, je te focussen op de intentie te hebben op ieder moment liefdevol te zijn, en om kanalen te zijn waardoorheen het goddelijke Liefdesveld dat jullie allen omhult, zich naar buiten kan verspreiden om de gehele mensheid te omarmen – vergeet niet dat zelfs maar een paar seconden van je tijd besteed aan het hebben van je intentie, buitengewoon effectief zijn.  Wat je als intentie hebt gebeurt, altijd.  Echter, je ziet je intenties niet altijd heel duidelijk, en daardoor ben je vaak tamelijk verrast door onverwachte gebeurtenissen. 

Jullie levenspaden en de gebeurtenissen die je daardoor zult tegenkomen, zijn zeer zorgvuldig gepland en georkestreerd voordat je incarneerde, maar zodra je bent geboren in dit menselijke leven, worden jullie ego’s steeds invloedrijker, en de verlangens en neigingen die zij verkiezen te volgen, staan vaak de intenties van jullie Ware Zelven in de weg.  Jullie ego’s zijn heel noodzakelijk aspecten van jullie leven als mens, echter maar al te vaak leiden ze je af van je spirituele intentie, dat is waarom wij – jullie spirituele gidsen, mentoren, en beschermengelen – jullie blijven herinneren aan het belang van tijd vrij nemen voor het naar binnen gaan en je te herverbinden met je spirituele centrum.

De tijd in stilte en in vrede doorgebracht in je rustige, innerlijke persoonlijke ruimte, is van essentieel belang in de training van jullie ego, zodat het zich kan afstemmen met je hogere Denkgeest en een coöperatieve stroom van energie te worden in plaats van een afleidende.  Het is een beetje als een kind dat voortdurend erkenning en bevestiging nodig heeft terwijl het opgroeit, zodat het zich volledig kan ontwikkelen tot de wijze en liefdevolle volwassen mens die zijn ouders hopen dat het zal worden.  Tijd doorgebracht in meditatie of contemplatie gaat helemaal over ego-training, en als je die stille innerlijke ruimte met enthousiasme, liefdevolle intentie, en zelfacceptatie betreedt, in tegenstelling tot het negatieve zelf-oordeel dat je sterk doet focussen op je schijnbare tekortkomingen, zul je je ego vinden, als een opgewonden kind dat vol verwachting is, zeer gewillig coöpererend.  

Een menselijk leven in de illusie is een zeer moeilijke onderneming.  Oorspronkelijk, op het moment van schijnbare afscheiding van jullie goddelijke Bron, waren jullie Een, op zoek naar een andere ervaring of expressie van bewustzijn, en jullie deden dit door de afscheiding, door het afsplitsen van Jezelf in myriaden individuele bewuste entiteiten, ieder met een vrije wil.  Jullie ware Een-Zelf verlangt ernaar te ontwaken, maar om dat te doen moet het al die myriaden individuele entiteiten, ieder een essentieel en onvervangbaar deel van zichzelf, met zich meenemen.  Jullie ware Een-Denkgeest, het enige Kind van God, heeft een wil die een is met die van God, die volkomen in afstemming is met de Wil van God.  Op aarde, in de illusie, zullen al die individuele entiteiten met vrije wil deze individuele willen met elkaar in afstemming moeten brengen, met het Ware Zelf waarvan jullie allemaal een onderdeel zijn.  

Liefde is het goddelijke, creatieve oneindige energieveld waarin alles bestaat; Het is alles wat er is; er bestaat niets buiten Het want er is geen buiten, en alles wat niet in een perfecte afstemming Ermee is, is onwerkelijk.  Echter, de illusie dat het enige kind van God in bestaan dacht, lijkt volkomen echt voor alle entiteiten die het ervaren.  Ontwaken is het loslaten van het denkbeeldige, van het onwerkelijke – wat alles is, ieder aspect van een entiteit dat niet volledig in afstemming is met de Liefde.  Jullie ego’s zijn een enorm, denkbeeldig veld van schijnbaar individuele behoeftes, wensen en verlangens die uitermate vaak met elkaar in conflict komen, en deze onenigheid etaleren in discussies, meningsverschillen, en oorlog.  Jullie kunnen dit overal om je heen zien, en het is voortdurend gedemonstreerd gedurende jullie hele menselijke geschiedenis.

Ontwaken betekent het erkennen en zijn van Liefde, en alleen Liefde.  Wanneer jullie de wereld observeren en alle dissonanten die het laat zien, kan het lijken dat er absoluut geen mogelijkheid is dat ze allemaal kunnen worden opgelost op een manier die iedereen tevreden zal stellen.  Maar dat is omdat jullie proberen deze kwesties met jullie egoïstisch redenerende denkgeesten op te lossen.  En dat is onmogelijk.  Zij, jullie redenerende denkgeesten, eisen compromis, oordeel, compensatie, erkenning dat sommigen goed en anderen verkeerd zijn, waarbij de laatsten worden gestraft, en die eisen kunnen alleen zelf-dienend, boos, en verdelend zijn.  Jullie menselijke geschiedenis demonstreert dat continu heel duidelijk. 
    
Daarom vertellen we jullie continu dat Liefde het antwoord is op elk probleem.  Liefde is de enige manier om iets op te lossen, en Het is volkomen effectief, want Het omarmt ieder onvoorwaardelijk zonder oordeel van welke aard dan ook.  Het vooruitzicht van het geven van alleen liefde, ongeacht de situatie, is heel eng voor mensen omdat ze de hele tijd – continu, in feite – naar het onwerkelijke kijken en geloven dat het echt is.  In Liefde, in de Realiteit, is er geen conflict; alles is in goddelijke en perfecte harmonie, en voor jullie om te ontwaken, moeten jullie de Liefde omarmen en inclusief en zonder onderscheid delen.  

‘Maar’, vragen jullie, ‘Hoe kan dit op enige manier werken? Ik moet toch mijzelf en mijn dierbaren verdedigen die ons zouden willen aanvallen en ons vernietigen?’  Nou, allen zijn een, en wat je anderen aandoet, doe je jezelf aan.  Dus stop ermee anderen aan te doen wat je niet wilt dat zij jou aandoen.  Stop er nu mee.  Hoe langer je verder gaat met aanvallen of verdedigen, hoe langer je onontwaakt blijft.  

Jullie worden nu enorm geassisteerd door het goddelijke energieveld van Liefde dat jullie omgeeft en jullie aanmoedigt het te delen, en jullie weten dit.  Als je naar binnen gaat en, zelfs voor het kortste ogenblik jezelf loskoppelt van de afleidingen van de illusie – vrees, angst, bezorgdheid, woede, oordeel – vind je vrede.  Vrede is waar iedereen naar op zoek is.  Jullie hebben allemaal de ineffectiviteit gezien van boos oordeel of bestraffing van een kind dat overstuur is: het verergert de situatie of doet het in zijn schulp kruipen.  En jullie hebben allemaal de kalmerende effecten gezien van stille liefdevolle acceptatie op een kind dat overstuur is, of op een dier.  Oefen dat continu... en zorg voor je ontwaken. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 9 september 2013

07.09.2013 Saul

Gewapende interventie in de zaken van anderen is volstrekt niet te rechtvaardigenJohn Smallman met Saul op 7 september 2013Hier in de niet-fysieke rijken nemen we met verwondering de verbazingwekkende resultaten waar die jullie liefdevolle intenties over de gehele planeet Aarde bereiken.  Precies op dit moment, in tijd gemeten, wil 99% of meer van de mensheid een wereld van vrede, harmonie, vergeving, en natuurlijk Liefde!  Derhalve is er een grote en voortdurende uitstroom van liefdevolle intentie over de gehele wereld, aangezien zij die bewust weet hebben van de disharmonie, verdeeldheid en verbittering welke healing nodig heeft, dagelijks hun liefdevolle intentie onderhouden en versterken.

Jullie nieuws-media rapporteren nu nogal duidelijk over de algemene afkeuring waarmee mensen in die landen die militaire interventie overwegen in de zaken van andere landen, hun leiders steeds dringendere en echt ondoordachte pogingen zien doen om hen ervan te overtuigen dat dat het juiste is om te doen.  Ze zijn het er niet mee eens, en ze zien heel duidelijk dat gewapende interventie in de zaken van anderen volstrekt niet te rechtvaardigen is.  Politici en volksvertegenwoordigers verlangen naar en voeden zich hongerig met de goedkeuring, dus met de dreigende wijdverspreide afkeuring, veranderen ze snel van mening en veranderen van koers.  

Om enige en alle militaire interventies af te wenden, blijf bezig jullie gekozen overheidsfunctionarissen te laten weten hoe sterk jullie hen afkeuren, en heb tegelijkertijd de intentie dat hun harten worden geopend voor het continue bombardement van Liefde dat neerregent op alle inwoners van de Aarde, terwijl de Nieuwe Tijd haar aanwezigheid steeds steviger vestigt.  Onthoud je van oordeel, van de intentie of het verlangen naar compensatie of bestraffing van hen die je ziet als de oorzaak van het intense lijden in vele plaatsen, en streef in plaats daarvan – door de liefde en de wijsheid van hen die continu voor de vrede aan het werk zijn – naar ontmoeting en verzoening tussen alle partijen in het conflict.  En zie dan met vreugde hoe dat gebeurt!

Jullie zijn allemaal enorm machtige wezens van liefde, want dat is hoe jullie geschapen zijn, en jullie komen nu tot het bewustzijn hiervan, nu jullie de verbluffende effecten waarnemen die jullie liefdevolle intenties heel zeker tot stand aan het brengen zijn over de gehele planeet.  Jullie zijn de wereld aan het veranderen door Liefde in actie te zijn, en dat is waarom jullie op Aarde zijn op dit moment in haar geschiedenis.  Het is niet toevallig dat iemand van jullie hier is – zij die liefhebben, zij die haten, zij die bang zijn, zij die aanvallen, zij die vergeven – ieder van jullie koos ervoor op Aarde te zijn voor de rol die je moest spelen, om de lessen te leren die je moest leren.  En jullie leren je lessen allemaal uitermate goed.

Voor de Nieuwe Tijd arriveerde in december 2012, was jullie wereld gehuld geweest in de gevolgen van eonen van oordeel, van verraad, van misbruik en van een intense bitterheid, want allen op Aarde zijn, op verschillende tijdstippen, verraden en de verraders geweest.  Dit heeft een doorgaand verlangen verwekt naar de gevangenneming en bestraffing van overtreders.  Maar natuurlijk is niemand ‘zonder zonde’; iedereen heeft fouten gemaakt, hoe schijnheilig ze zich ook mogen hebben voorgedaan aan anderen, en elkaar veroordelen verergert alleen maar de disharmonie die het zo lang heeft uitgehouden op Aarde. 

Gedurende de afgelopen driehonderd jaar of zo, is er een nieuw bewustzijn gegroeid van het recht van ieder mens, zonder uitzondering, om vrij te leven en met al hun behoeftes tevredengesteld.  Terwijl dit bewustzijn is gegroeid, zijn er in vele landen wetten aangenomen die deze goddelijke waarheid eert, en het resultaat is geweest een geleidelijke opening van de harten voor het goddelijke Liefdesveld waarin alles bestaat.  Derhalve heeft gedurende de laatste honderd jaar, en gedeeltelijk als gevolg van de verschrikkelijke oorlogen die onlangs zijn uitgevochten, dit bewustzijn geleid tot een enorme toename van het aantal van hen die streven naar het uitbreiden van dat recht op vrijheid voor de gehele mensheid.  De resultaten van die collectieve intentie zijn evident in de sociale dienstverlening die de meer verlichte landen nu hun burgers bieden. 

In werkelijkheid is er een enorme verandering in de collectieve intentie tot stand gebracht, en die intentie werpt nu zijn vruchten af, die snel rijpen – en het is fruit dat nooit zal verrotten, want het zijn de vruchten van de Liefde!  De Liefde is de wereld glorieus voor al haar bewoners aan het veranderen, en dit is duidelijk te zien aan het intense verlangen planeetwijd om vrede en overvloed naar de gehele mensheid te brengen. 

Wees niet ongerust door de verstoringen van de sociale orde of aan de economische systemen van de wereld, die plaats vinden en waarover zoveel gerapporteerd wordt.  Het zijn slechts tekenen van de immense veranderingen die onderweg zijn terwijl de mensheid de ketenen afschudt, die het accepteerde door haar macht weg te geven aan een kleine zelfzuchtige en arrogante minderheid, en die het feitelijk gedurende eonen gebonden en tot slaaf gemaakt heeft.  De mensheid is nu haar macht aan het terugeisen, en daarmee ook de liefde en de wijsheid om dat als altijd volgens goddelijke intentie te gebruiken: om vreugde en overvloed voor allen te creëren.

Ga door de liefde continu in jullie harten te houden en het onvoorwaardelijk te delen terwijl de Nieuwe Tijd stevig, permanent, wordt verankerd in de harten van de gehele mensheid.  Liefde is jullie natuur.  Jullie omarmen Het enthousiast en ontdekken dat niets ooit zo goed voor jullie werkte.  De belofte van de Liefde wordt overvloedig afgeleverd aan allen die ervoor kiezen om het te accepteren.  Zorg ervoor dat je daar een van bent door toe te staan dat Het je volkomen overdekt.  Je hoeft niets anders te doen dan het toe te staan.  God neemt dan de volgende stap, en de gevolgen zullen volkomen verbijsterend zijn, terwijl de Realiteit tot jullie begint door te dringen, en alles dat je ooit pijn heeft gedaan, beangstigd, of bezorgd gemaakt lost spoorloos op. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 3 september 2013

02.09.2013 Jezus


Iedereen die je verkiest om te ontmoeten op je levenspad, verschijnt precies op het juiste moment

John Smallman met Jezus op 2 september 2013Er wordt veel aandacht gefocust op de verontrustende situatie in het Midden-Oosten, en dat is begrijpelijk, want jullie compassie stroomt naar hen die daar lijden.  Maar vergeet niet om ook te focussen op het Liefde in actie zijn de hele dag elke dag, terwijl je niet over degenen oordeelt van wie je denkt dat ze de problemen veroorzaken, want in waarheid lijden zij ook en verdienen net zo jullie liefde en compassie. Slechts een continue stroom van Liefde kan die situatie oplossen, en jullie die dit lezen kozen ervoor in deze tijd geïncarneerd te zijn op Aarde, zodat je je liefde kon sturen naar hen die ergens op Aarde lijden als gevolg van militaire conflicten, of om enige andere reden.

Lijden is een enorm krachtige afleiding die ertoe neigt je dieper in de illusie te trekken.  Het kan maken dat je vergeet je dagelijkse intentie te hebben om Liefde in actie te zijn, terwijl degenen die bij conflicten betrokken zijn vaak zo afgeleid zijn door hun eigen lijden en dat van geliefden, dat ze het bijna onmogelijk vinden om hun stille innerlijke ruimte binnen te gaan, zelfs voor een ogenblik, waar ze toegang kunnen krijgen tot de spirituele hulp die ze zo innig nodig hebben.  Jullie intentie om liefde te sturen naar hen die lijden is zeer effectief, en helpt hen om korte momenten van rust te ervaren, ondanks de intense afleiding van hun ongelukkige omgeving.  

Zoals jullie weten bestaat het goddelijke energieveld waarin alles zijn eeuwig bestaan heeft, uit Liefde, zodat alles wat bestaat dus bestaat uit Liefde.  De beperkingen die de kenmerken van de illusie zijn, zijn het resultaat van het proberen zonder Liefde te leven... Ervan afgescheiden.  De kracht van de Liefde is oneindig, en door de illusie binnen te gaan en te proberen jezelf af te scheiden van je goddelijke Bron, verminderden jullie effectief de kracht, de levenskracht die voor jullie beschikbaar is, enorm.  Het is alsof, elektriciteit als een analogie gebruikend, al de immense kracht van een aarde-gebaseerde (earth-based) elektrische krachtcentrale voor je beschikbaar was, maar jullie kozen ervoor het terug te brengen tot het niveau waarop het nauwelijks nog een lamp kon laten branden.  Daarom is het in jullie eigen belang om te ontwaken.  Wanneer jullie dit doen zul je ophouden het krachtniveau van de Liefde die continu door jullie heen stroomt te verminderen, en zonder welke je niet zou en niet kon bestaan, maar zul je Het toestaan zonder beperking van welke aard dan ook te stromen, en dan zullen jullie jezelf kennen zoals jullie echt zijn: wezens van immense invloed... van immens Licht.

Ontwaakt en volledig bewust kon je je niet eens een voorstelling maken van het leven dat jullie ervaren in de illusie.  Het gaat het begrip echt te boven, en toch klampen jullie je er in angst aan vast, niet in staat je het leven daarzonder voor te stellen, met velen die geloven dat het leven permanent eindigt met het afleggen van hun menselijke lichamen.  Niets dat God schept sterft.  De dood is een illusoir begrip... slechts een beweging voorwaarts, een progressie naar een staat van zijn welke ver voorbij gaat aan jullie huidige ernstig beperkte ervaring van wat het leven betekent.  Het hoeft niet te worden gevreesd.

De tijd waarop een mens zijn lichaam aflegt is niet willekeurig.  Ongevallen en ziektes zijn ervaringen op het levenspad die jullie hebben gepland, en alles wat er met je gebeurt is deel van je eigen persoonlijke plan.  Dat is niet duidelijk voor jullie terwijl je belichaamd bent, hoewel sommigen van jullie er aardig goed in zijn er een intuïtief gevoel van te krijgen wat je toekomstige pad met zich meebrengt.  Dat waar je je bewust van moet zijn is dat ieder van jullie op zijn pad huiswaarts naar de Realiteit is: de staat waarin Liefde je vervult met de oneindige kracht en vreugde waarin je geschapen werd, en waarvan je je volledig en eeuwig bewust bent. 

Jullie zijn allen voorbestemd voor eeuwige vreugde in de eeuwige Tegenwoordigheid van God, de liefhebbende Bron van de gehele schepping, en jullie paden huiswaarts zijn uniek en individueel voor jullie op maat gesneden om precies de ervaringen en lessen die je hebt gekozen, voor je incarneerde, tegen te komen.  Niets dat je overkomt is toevallig, hoewel je misschien wel het gevoel kunt hebben dat sommige van je ervaringen wel toevallig moeten zijn, omdat je je geen andere oorzaak kunt voorstellen.  Echter, als je eenmaal accepteert dat niets dat je overkomt een toevallige gebeurtenis is, wordt het veel gemakkelijker voor jullie om de lessen te zien en te leren die jullie levens je voorschotelen.  En wanneer dit gebeurt zul je merken dat het leven gemakkelijker voor je stroomt, met veel minder stress.  Dit komt omdat je feitelijk de keuze hebt gemaakt de situaties te accepteren die zich voordoen, in plaats van ertegen te vechten en anderen – of God! – de schuld te geven van alle tegenslagen die je overkomen.

Waar het ook is dat je het leven op de planeet Aarde ervaart, het is waar je verkoos te zijn voor de lessen die je gekozen hebt om te ervaren en te leren.  Waar je geboren bent, bij wie, en waar je woont zijn geen grotere toevalligheden dan enige andere gebeurtenissen die je ‘overkomen’.  Het is onmogelijk voor jullie om deze redenen te begrijpen, terwijl jullie als mensen op Aarde blijven, en volkomen onmogelijk voor jullie om uit andermans levenspad wijs te worden. 

Als je iemand ontmoet of je ervan bewust wordt dat je die zou kunnen helpen, doe dat dan; het zal een van je lessen zijn.  Maar je hoeft niet op zoek te gaan naar mensen om te helpen.  Je kunt er zeker voor kiezen om dit te doen, maar iedereen die je verkiest tegen te komen op je menselijke levenspad – voor de lessen die jullie samen kunnen leren of elkaar kunnen leren – zal op precies het juiste moment verschijnen.  Jullie levenspaden zullen zich altijd precies zoals gepland ontvouwen; het feit dat ze je kunnen mishagen of behagen verandert niets aan dat feit.  

Besteed aandacht aan elk ogenblik door zo consequent als je kunt in het nu te leven.  Dat doen is de meest effectieve manier om jullie levenspad te volgen en jullie lessen te leren met een minimum aan ongemak.  Toen jullie jullie levenspaden creërden, bouwden jullie in hen allerlei toestemmingen om het je mogelijk te maken te voorzien in de myriaden keuzes binnen iedere situatie die zich voordoet.  Denk aan al de keuzes die je maakt, van moment tot moment, keuzes die je niet kon voorzien, en van waaruit je daarom moest voorzien in alternatieve routes voorwaarts.  Om het meest doeltreffend verder te gaan, vertrouw op het pad dat zich voor je opent en ga er liefdevol en compassievol verder langs.  Het is de meest rechtstreekse weg naar Huis.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 2 september 2013

02.09.2013 Saul

De veranderingen zijn zeer zorgvuldig en verstandig door de aankomende leiders
gepland


John Smallman met Saul op 2 september 2013Een belangrijk keerpunt is bereikt terwijl het duidelijk wordt dat de burgers van de geïndustrialiseerde wereld niet bereid zijn de leiders te steunen die hen willen meenemen in het zoveelste zinloze en volstrekt ongepaste militaire avontuur.  Ja, er is lijden en hartzeer in Syrië, veroorzaakt door jaren van verdeeldheid veroorzakende houdingen en politiek, en het behoeft dringende, attente en compassievolle aandacht.  Het rechtvaardigt echter geen gewapende interventie van landen waarvan de regeringsleiders menen zelf beter in staat te zijn om de problemen op te lossen dan degenen die daarbij direct betrokken zijn: de Syriërs zelf.  De arrogantie die die houding demonstreert is echt verbijsterend.  Het lijkt er ook op dat hier andere factoren aan het werk zijn waar niemand het over heeft, zelfs op regeringsniveau, omdat zij betrekking hebben op geheime agenda's die niet kunnen worden toegegeven.  Degenen die militair willen ingrijpen zijn niet al te serieus bezig met wat het beste is voor het Syrische volk. 

Syrië is een land dat in menselijke termen sinds een lange tijd intern verdeeld is, zoals veel landen in het Midden-Oosten, en de zelf-dienende betrokkenheid van de westerse geïndustrialiseerde landen in de regio heeft die situatie geen goed gedaan.  In deze Nieuwe Tijd zijn de volkeren van de wereld op zoek naar zelfbeschikking, wat hun recht is.  Met zelfbeschikking neigen mensen er van nature naar kleinere sociale en culturele groepen te vormen die veel effectiever harmoniseren dan grote massa's, en die zijn niet zo erg geneigd om andere groepen te willen controleren of manipuleren, laat staan naburige landen.  

De grote naties die in de afgelopen paar eeuwen werden gevormd, zijn geen natuurlijke entiteiten.  De leiders van grote landen willen niet bewust zijn van, laat staan dat ze verlangend zijn naar, het voorzien in de behoeftes en wensen van kleinere groepen burgers binnen hun grenzen.  Over het geheel genomen zijn deze leiders zeer ambitieuze mannen en jagen ze macht en invloed na op wat zij zien als het ‘wereldtoneel’, en hebben zij zeer weinig interesse in de behoeftes of verlangens van hen die hen gekozen hebben om te dienen.  Ze stellen minderheden tevreden, doen ze beloftes wanneer de verkiezingen ophanden zijn en hun stemmen nodig, maar, zoals jullie heel goed weten, heel zelden proberen ze zich aan hun pre-electorale beloftes te houden.  In ieder geval, over het geheel genomen liggen de beloftes die ze maken ver buiten hun macht of intentie om waar te maken.

De enorme onlusten die op dit moment over de gehele wereld gebeuren – politieke, economische, religieuze, sociale en culturele – maken deel uit van de essentiële veranderingen die de Nieuwe Tijd binnen brengen.  De overgrote meerderheid van de mensheid is volledig voorstander van verandering, onderkennend dat alleen door enorme herschikking van de systemen en de organisaties die op dit moment het leven van de burgers controleren en dirigeren, wereldvrede gevestigd kan worden.  De oude orde – de machtselite: degenen die altijd de teugels van macht en invloed op Aarde gedurende eonen in handen hebben gehad, voornamelijk door middel van overerving – is het aan het verliezen en vindt dat niet leuk.  Feitelijk beangstigt de gedachte daaraan hen.  Bijgevolg worden hun inspanningen om te behouden wat zij beschouwen als hun ‘goddelijk recht’ om de macht en controle te hebben, toenemend krankzinnig en onbetamelijk naarmate die macht aan hun greep ontglipt.  Het komt door de intense angst die dit bij hen veroorzaakt dat de motivatie om militair in te grijpen in Syrië wordt gedreven: het vecht-of-vlucht-syndroom ZEER groot geschreven! 

Los van alle andere overwegingen, zal een militaire interventie in Syrië de aandacht afleiden van hun voortdurende inspanningen om de veranderingen ongedaan te maken die er zijn gebeurd, door de invoering van verdere wet- en regelgeving om hun bevolking te bewaken en te controleren – wetgeving die zij rechtvaardigen, zoals in het verleden, met de toenemende aantallen terroristen van wie ze beweren dat ze van plan zijn om hun steden aan te vallen en hun burgers te doden.  Gelukkig zijn deze burgers ontwaakt voor de totale onbetrouwbaarheid... neen, de oneerlijkheid van deze claims, en weigeren ze te accepteren, verder de machtsbasis waaraan de elite verslaafd is en waaraan zij zich woest vastklampt, ondermijnend, terwijl het onder hen afbrokkelt. 

Veranderingen van enorme betekenis zijn aan de gang, zoals jullie duidelijk en plotseling kunnen zien, nu dat de mainstream media niet meer in staat zijn om dat weg te wuiven of te negeren.  De veranderingen zijn zeer zorgvuldig en verstandig gepland door de aankomende leiders – mannen en vrouwen van over de gehele wereld, die op dit moment in jullie menselijke geschiedenis geïncarneerd zijn om deze grote taak op zich te nemen.  Er zijn altijd wijze mannen en vrouwen geweest achter de schermen op Aarde werkend, die helpen bij het tot stand brengen van de veranderingen die nu gebeuren; inderdaad, er is een enorme hoeveelheid zeer geanimeerde discussie en zorgvuldige planning vooraf in het de basis leggen voor dit moment in jullie historie.  En nu komen die heden als mensen geïncarneerden naar de voorgrond, komen in beeld om deze rechtstreeks betrokkenen met grote wijsheid, compassie, vergeving, en liefde aan te moedigen en te adviseren in het alles tot bloei brengen.  

Veel nieuwe gezichten zijn neergezet om op het internationale toneel te verschijnen, om hen te kalmeren en tot bedaren te brengen die zich ter oorlog willen haasten.  Als ze dat doen, kunnen jullie allemaal helpen door het ‘gewicht’ van jullie intentie toe te voegen om liefdevol te zijn en liefde te delen, op ieder moment van jullie dagelijkse leven.  Die liefdevolle intenties die jullie vasthouden en sturen, of God toestaan namens jou te sturen, zijn inderdaad van groot gewicht.  Ze zijn intens krachtig, hoewel het voor ieder van jullie individueel kan lijken alsof ze van zeer weinig betekenis zijn.  Dus, laat je twijfels los over je belang in deze enorme onderneming die aan de gang is, en her-intensiveer je vastbesloten intentie om liefdevol te zijn en je liefde op ieder moment te delen.  Dat is jullie taak, jullie reden om belichaamde mensen te zijn op dit punt in jullie spirituele evolutie.  Niemand anders kan doen wat jullie – ieder individu zijn eigen spirituele pad volgend – kan doen.  De intentie die iedereen van jullie afzonderlijk vasthoudt is essentieel, en wanneer jullie ontwaken zullen jullie zien waarom dit zo is.  Heb iedere ochtend als je wakker wordt, en elke avond als je je voorbereidt op de slaap, de intentie liefde te zijn, liefde te delen, en de liefde naar de gehele mensheid, zonder uitzondering, uit te breiden, en weet dat Gods goddelijke Wil wordt gedaan.

Jullie zullen ontwaken in het meest wonderlijke gevoel, bewustzijn, ervaring van het oneindig en eeuwig geliefd zijn.  Zonder uitzondering trachten allen op Aarde volledig geliefd en volledig geaccepteerd te zijn, en een Realiteit veel groter dan je je ooit had kunnen voorstellen of op hebt gehoopt, staat op het punt zich rond jullie te ontvouwen, jullie in een staat van goddelijke gelukzaligheid brengend. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands