Marcadores

dinsdag 25 november 2014

Nederlands -- 23.11.2014 SaulJullie zijn allemaal spirituele wezens, en niets kan dat veranderen

Saul via John Smallman 23 november 2014


Zoals alle kanalen jullie vertellen, de ‘gebeurtenis’ is ongelooflijk dichtbij.  Blijf je Licht hoog houden en heb de intentie op ieder moment alleen maar liefdevol te zijn.  Je kunt dat doen omdat je het doet!  En dat is de reden waarom de gebeurtenis bijna daar is.  Jullie, ieder van jullie, zelfs degenen die jullie duister voorkomen, brengen het eenvoudig en krachtig tot stand.  Dus felicitaties zijn op hun plaats, en we regenen ze onophoudelijk op jullie neer.  Wees gewoon bereid ze te ontvangen, want jullie hebben ze echt verdiend.  Omarm niet de kommer en kwel die zoveel van de mainstream media jullie voorschotelt, want dat laat jullie energie alleen maar weglopen.  Focus op de enorme hoeveelheid liefdevolle gebeurtenissen die dagelijks over de gehele planeet gebeuren, de zaken die de mainstream (media) negeert omdat het zo saai is, GEEUW.  Ze willen explosies, en ongelukken, ontvoeringen en andere rampen, hoe meer hoe beter, en wanneer je daarop je aandacht focust, help je ze tot stand te brengen. Jullie voegen ook energie toe om de illusie in stand houden, en dat wil je toch echt niet doen, jullie bevinden je op dit moment in een fysieke vorm om het op te lossen, niet om het te ondersteunen.  Haar tijd is voorbij en jullie zijn op Aarde om het krankzinnige spelletjes spelen tot een terminaal einde te brengen, want dat is de collectieve wil.  Het is altijd Gods Wil geweest, maar Hij controleert, manipuleert en intervenieert niet, Hij staat toe.  En nu werpt dat toestaan zijn vruchten af, hebben jullie allemaal besloten terug te keren naar de Eenheid en de oneindige vreugde die die staat biedt.  Alle slechte nieuws is een essentieel onderdeel van de illusie, het is haar levensbloed, en wanneer je het onnodige aandacht geeft, dien je het een transfusie toe.  In de afgelopen decennia, als gevolg van het toenemende aantal van jullie die zich tot het Licht hebben gekeerd, naar jullie spirituele paden, en er een punt van maakten liefdevol proberen te zijn in plaats van te oordelen, is het jullie gelukt enorme veranderingen over de gehele wereld tot stand te brengen.  De ouderen onder jullie hoeven alleen maar terug te kijken op hun jeugd om duidelijk de enorme veranderingen te zien voor het welzijn van de mensheid, die met toenemende frequentie sinds die tijd in hun leven hebben plaats gevonden.  Het is geweldig!  Wees je bewust van de wonderen die zich voordoen op jullie planeet, want dat verhoogt je energiehandtekening naar een hogere frequentie die de Liefde toestaat om vrijer door je heen stromen, en daardoor overvloediger, wat je spirituele taak is.   Jullie werden geschapen met slechts één doel, namelijk te leven in voortdurende vreugde in het gezelschap van je Vader.  En dat deden jullie.  Vervolgens hadden jullie een idee… Wat als ik me van Hem zou afscheiden en mijn eigen gang zou gaan, dat zou mij zeker een enorme vrijheid geven.  En door dat te verbeelden brachten jullie die krankzinnige droom van afscheiding in je denkgeest tot leven en splitsten jezelf af in talloze delen.  En toen vielen jullie in een staat van gruwelijke verwarring, paniek, en begonnen jullie spelletjes van winnen en verliezen te spelen – tegen jezelf! – vanwege de intense schuld en angst die die onwerkelijke staat veroorzaakte.  Het was zo angstaanjagend dat jullie besloten een staat van diepe slaap binnen te gaan waar je je ware natuur volledig kon ontkennen.  En dus werd die onwerkelijke staat van afscheiding van God in toenemende mate echt voor jullie, en terwijl het dat deed intensiveerde net zo jullie angst.    De uitweg uit de angst en verschrikking die nachtmerries veroorzaakt is door te ontwaken.  En dat, geliefden, is wat jullie aan het doen zijn.  Er zijn verleidingen en verlokkingen die proberen om je terug te trekken in deze nachtmerrie, maar het Licht in ieder van jullie brandt nu veel te fel om nog langer verborgen te kunnen worden, het is jullie aan het wakker maken.  En ontwaken is waar je hevig naar verlangd hebt om te doen, sinds de afscheiding voor het eerst optrad.  De intensiteit van dat verlangen heeft uiteindelijk zo’n levendigheid bereikt, in feite zo'n kookpunt, dat het niet langer kan worden genegeerd of ontkend.  Jullie zullen ontwaken.Hier in de spirituele rijken hebben we jullie een zeer lange tijd aangepord, aangespoord, en aangestoten, maar de diepte van jullie slaap hield jullie onbewust, verdoofd.  Tenslotte is de verdoving, het slaapmiddel, aan het uitwerken, de slaper verroert zich, en het ontwaken zal binnenkort plaatsvinden.  De aanblik van het je verroeren verblijdt ons hart, want we hebben niet genoten van het kijken naar jullie lijden onder de verschrikkingen van jullie nachtmerrie.

Dus, zoals we jullie in herinnering blijven brengen, houd je Licht hoog door in ieder moment liefdevol te zijn.  Als je je echt focust op die intentie is het zeer effectief in het je te helpen jezelf te veranderen van egoïstische oordelende wezens in spirituele wezens die hun weg naar Huis vinden.  Natuurlijk zijn jullie allemaal spirituele wezens, en niets kan dat veranderen, maar velen hebben al zo lang egoïstisch geleefd dat ze volkomen zijn vergeten wat het betekent spiritueel te zijn.  Het betekent om Liefde in actie te zijn, wat de enige actie is die er is; alle andere acties zijn onwerkelijk. 


Terwijl je je herinnert liefdevol te zijn, en Liefde in actie te demonstreren, verandert je energieveld om die Liefde te weerspiegelen en uit te breiden naar ieder met wie je op welke manier dan ook in contact komt, en dus door het veranderen van jezelf, veranderen jullie de wereld en lossen alles op wat niet in afstemming is met de Liefde.  Wanneer jullie deze taak die jullie vrijwillig en enthousiast eonen geleden ondernamen hebben afgerond, zal de illusie verdwenen zijn… Poef!  En je zult jezelf dan zeer ontwaakt zien, onvoorstelbaar ontwaakt en alert en gevuld met de vreugde die je natuurlijke staat is, de staat waarin je geschapen werd en waaruit je nooit vertrokken bent.   Met dat fantastische vooruitzicht om je te verleiden richting ontwaken, waarom zou je een moment langer in slaap blijven?  Kinderen worden altijd heel vroeg wakker op eerste kerstdag, hun verjaardagen, of op andere hoogtijdagen, want ze weten dat het een heerlijke dag zal zijn, en ze kunnen niet wachten tot het begint.  Dus, zoals Jezus schijnbaar zo lang geleden tegen jullie zei, maar in werkelijkheid was het slechts een moment geleden, ‘Tenzij je wordt als de kleine kinderen, kun je niet het koninkrijk der hemelen binnengaan’.  Dus doe het!  Wordt als de kleine kinderen, laat de ontaarding van de ‘Ego Spelletjes’ los die jullie heeft bezoedeld en gevuld met angst en schuld.  Je hoeft alleen maar te kiezen om al die ontaarding los te laten, al die afleiding, al die onwerkelijke emotionele bagage zal wegglippen en jullie zullen achterblijven met alleen je handbagage.  En, omdat jullie naar een plek gaan waar al jullie behoeftes perfect worden begrepen en in voorzien, zullen jullie spoedig ook in staat zijn om je greep los te laten op die irritante handbagage, die plotseling veel te zwaar lijkt te zijn geworden om te kunnen beuren.  Laat het gaan en ontwaak! Met heel veel liefde, Saul.Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René 

zondag 23 november 2014

Nederlands -- 22.11.2014 Jezus

Dit is geen tijd voor veroordeling en straf

22 November 2014 Jezus via John Smallman
Vertaling: René 

De gebeurtenis waarop jullie allemaal zo geduldig en hoopvol hebben gewacht is bijna daar.  Verbazingwekkende ontwikkelingen hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan en degenen die de bestaande situatie willen bestendigen – armoede, ellende, lijden en tot slaaf maken van allen behalve een kleine ‘elite’ – hebben hun invloed en hun vermogen om gebeurtenissen te controleren verloren.  Ja, dat is gebeurd.  De oude orde is snel aan het afbrokkelen, en met hen de structuren die de mensheid aan de tredmolen van werk en schulden gebonden hebben gehouden.  Ik voel jullie sterke twijfels, maar ik verzeker jullie dat geweldige ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, en wat ze inhouden zal zeer binnenkort op grote schaal worden gepubliceerd en voor iedereen te zien zijn.

De Tsunami van Liefde, zoals jullie verteld is, is zeer krachtig en heeft alles gehuld in zijn liefdevolle omhelzing, en de onvermijdelijke resultaten van het in die omhelzing te worden gehouden, worden binnenkort onthuld aan een verbaasde wereld.  Haar macht is ZACHT maar totaal doordringend, niemand is ontsnapt aan haar enthousiaste en verheffende invloed, alle harten hebben zich voor haar geopend en zijn geïnspireerd.  Liefde is nu de overheersende energie die wordt ervaren en gevoeld over de gehele planeet.  Ondanks de mainstream mediaberichten over escalerende conflicten in vele delen van de wereld – politiek, militair, religieus en financieel – dit is in het geheel niet de werkelijke situatie. 

donderdag 20 november 2014

18.11.2014 Saul

Laat enig gevoel van schuld of schaamte los

Saul via John Smallman 18 november 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/
Vertaling: René

De Eenheid van ALLES wat bestaat is de Waarheid dat allen tot een bewustzijn moeten komen van, en dat de waarheid (kleine ‘w’, want op dit moment heeft het de neiging om een wetenschappelijke vorm van bewustzijn te zijn, een logisch bewustzijn ontdekt door intellectuele inspanning, en nog niet een weten dat uit je hart komt, hoewel dat weten altijd beschikbaar is voor jullie, omdat deze zich eeuwig in je bevindt) begint te stromen in het collectieve bewustzijn.  Het is alsof er een gletsjer was begonnen te smelten, en terwijl het dat doet begint de inhoud ervan zich overal te verspreiden, iedereen op zijn pad doordrenkend.  En, natuurlijk, jullie bevinden je allemaal op zijn pad.  Bewustzijn stroomt en groeit over de gehele wereld, het kan niet langer onbekend blijven, het kan alleen worden geweigerd.    
Bijna ieder van jullie, als gevolg van het lijden en verraad dat jullie gedurende de eonen hebben ervaren, lijden en verraad dat veel te pijnlijk is geweest om te erkennen en te onthouden, hebben kwesties die moeten worden aangepakt waarover jullie gedurende een zeer lange tijd in ontkenning zijn geweest.  En voor velen van jullie maken die kwesties hun aanwezigheid op dit moment zeer intens voelbaar.  Je barst plotseling in tranen uit, en vaak zonder aanwijsbare reden.  Laat de tranen stromen!  Het is een noodzakelijke en zeer effectieve vorm van loslaten.  
Besteed geen tijd en energie, intellectuele energie, aan het proberen de situaties of problemen die de oorzaak ervan kunnen zijn bloot te leggen, want meestal zijn ze uit vorige levens, en alles wat je hoeft te doen is de emoties te laten stromen terwijl je ernaar kijkt, ze accepteert, en jezelf vervolgens liefde en compassie te schenken.  Er is niets anders nodig.  Het zoeken en identificeren van oorzaken is een afleiding die je serieus kan misleiden, en bij je kan leiden tot oordeel en wrok, die op zijn best niet behulpzaam zijn, en in het ergste geval zelfs schadelijk voor je kunnen zijn.  Zoals we jullie blijven vertellen, het antwoord op iedere kwestie of probleem is Liefde; en Liefde omvat compassie, vergeving en acceptatie.
Wat er blijkbaar is gebeurd om je pijn en lijden te bezorgen is niet echt gebeurt.  Jullie zijn schijnbaar verstrikt in een werkelijkheid van verraad en wantrouwen, een onwerkelijk systeem van overtuigingen, en in het begeleidende lijden dat het gevolg is van die overtuigingen.  Stilstaan bij het onrecht dat je hebt ervaren, of die geliefden of andere onschuldigen hebben ondergaan, levert alleen maar energie om de illusie te behouden.  Jullie doel is om het te ontbinden en Liefde doet dat via jou wanneer je ervoor kiest liefdevol te zijn.
Vergeet niet, er is alleen maar NU!  Verleden en toekomst zijn verzinsels van de illusie die heel echt lijken, want jullie zijn zeer krachtige wezens en jullie bouwden een zeer overtuigende illusie.  Nu is de tijd, het moment om deze te ontbinden.  Om even grappig te zijn, probeer ‘ervan te houden tot de dood erop volgt’ (‘Loving it to death!´).  De Liefde zal het ontbinden en brengt jullie allemaal tot ontwaken, jullie menselijke lot.
JA, we blijven ons focussen op de LIEFDE!  En jullie weten waarom.  Het is alles wat bestaat.  Jullie zitten Er allemaal in gevangen, worden Erdoor omarmd, Erdoor omwikkeld – Het is onvermijdelijk, hoewel het kan worden ontkend of genegeerd.  Nu is het perfecte moment om je opnieuw Ermee te verbinden zodat je je weg liefdevol naar Huis kunt vinden.  Je kunt het uitstellen zolang als je wilt, en onliefdevol te zijn betekent kiezen voor uitstellen. 
In de illusie, waar straf vaak een niet erkende of verborgen bedreiging is, lijken vertragingstactieken zinvol.  In werkelijkheid heeft vertraging geen enkele zin.  Daar is er alleen maar vreugde, vreugde in ieder moment, oneindige vreugde.  En die staat te ervaren is je onvermijdelijke lot.
Jullie zijn allen, iedereen die ooit het menselijke bestaan heeft meegemaakt of dat ooit zal doen, de oneindig geliefde kinderen van God, en niets dat je hebt gedaan of je je zou kunnen voorstellen te doen zal dat veranderen.  Gods liefde voor jullie is eeuwig en onveranderlijk.  Er is niets dat je kunt doen om dat te veranderen – ofwel om Hem over te halen om meer van je te houden of om hem te overtuigen minder van je te houden – jullie zijn allemaal Zijn volmaakte kinderen, oneindig beminnelijk en oneindig geliefd, altijd!
Dit wetende, zoals je dat in het diepst van je wezen doet, waarom je onvermijdelijke ontwaken blijven vertragen?  Ik suggereer jullie dat dat is omdat, net als de kinderen van de mensen in de illusie die enige overtreding van de ouderlijke regels hebben gepleegd, bang zijn om wakker te worden in de ochtend en ‘zich moeten verantwoorden’ – ouderlijke boosheid of beschaamd worden.  Je hoopt door het uitstellen van dat wat het ook is dat je hebt gedaan dat niet goed te praten is, zal zijn vergeten, of beter nog niet zal zijn opgevallen, en dat je er dus met onaangetaste trots mee weg kunt komen.  Echter, het gevoel van schuld blijft en blijft je achtervolgen, vaak tot ver in de volwassenheid, en zelfs tot op hoge leeftijd.
Je moet jezelf er serieus aan herinneren dat God, jullie immer liefhebbende Vader, Zelf, Liefde is.  Liefde is eeuwig onvoorwaardelijk, eeuwig accepterend.  Het oordeelt nooit, Het veroordeelt nooit, Het beschaamt nooit, en Het straft nooit – Het heeft lief en heeft lief en heeft lief, en jullie zijn de voorwerpen van Zijn Liefde!  
Laat enig gevoel van schuld of schaamte los waaraan je je zou kunnen vasthouden wanneer je probeert om een beter mens te zijn.  Je bent een beter mens gewoon door je ervan bewust te zijn en te investeren in de wens en de intentie liefdevol te zijn, altijd.  Wat gebeurd is, is over, voorbij.  Als er enige manier is om een fout uit het verleden waarvan je gelooft dat je die begaan hebt goed te maken, en de gedachte eraan maakt je nog steeds van streek, zet het dan hoe dan ook recht.  Vergeef jezelf in de wetenschap dat je een heel belangrijke les hebt geleerd, en dat je veel minder kans hebt om opnieuw die of een soortgelijke overtreding te begaan.
Jullie levensdoel binnen de illusie is om te ontwaken.  Dat is alles.  Om dat te doen moet je jezelf vergeven en accepteren, en dat doe je door te erkennen wat je weet dat waar is, namelijk dat er niets is dat je hebt gedaan of kunt doen dat ooit je relatie met God zal veranderen.  Dat je gevoel van schaamte en waardeloosheid deel uitmaakt van de illusie.  Ja, jullie hebben een aantal nogal onaangename spelletjes gespeeld – manipulatie van anderen, misbruik, moord, verraad, genocide – maar die spelletjes zijn onwerkelijk.
Stop met het spelen ervan en wees te allen tijde en in iedere situatie liefdevol.  Dan zal de Liefde jullie harten vullen, want door op te houden die spelletjes te spelen heb je Het binnenin je uitgenodigd, en als Het binnenkomt zul je beseffen dat je zeer stevig gevestigd bent op je pad naar ontwaken in je volledig bewuste staat Eén met God.

Met heel veel liefde, Saul.

maandag 17 november 2014

Nederlands -- 15.11.2014 Jezus

Binnen de illusie lijkt vertrouwen op de Liefde krankzinnig te zijn

15 November 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/ 

Vertaling: René


Hier in de spirituele rijken, waar jullie allemaal je eeuwige bestaan hebben, ook al ben je je tijdelijk niet bewust van deze waarheid, observeren we met vreugde jullie voortdurende schitterende vooruitgang naar het moment van ontwaken.  Zoals we vaak hebben verteld, en zoals ik nu herhaal, ‘Er zullen geen vertragingen zijn!’.  Gods plan is altijd perfect op schema en op tijd, hoewel het voor jullie die ‘schijnbaar’ beperkt zijn door en opgesloten zitten in de illusie, en die met hoop de verschillende opbeurende berichten hebben gevolgd, aan jullie doorgegeven gedurende de eonen door vele heilige kanalen, lijkt het erop dat er niet veel verandert op Aarde.


Velen van jullie die PTSS (post traumatische stress stoornis) hebben ervaren zijn zich ervan bewust dat dat kan worden versterkt door terugkerende nachtmerries van een nogal gruwelijke aard, verder benadrukkend dat er geen ontsnappen aan is, zelfs in je slaap.  De illusie is een soortgelijke nachtmerrie voor velen van jullie – bovenop enige nieuwe gevallen van PTSS die mogelijk zijn veroorzaakt door trauma's tijdens jullie huidige aardelevens – in zoverre dat het doorgaat met zeer weinig tekenen dat het slechts een nachtmerrie is, omdat het zo echt lijkt te zijn en omdat jullie niet in staat lijken te zijn om daaruit te ontwaken.  Echter, je krijgt wat respijt wanneer je slaapt, want je Hogere Zelf trekt je gedurende korte tijd weg uit je lichaam om 's nachts te recupereren, zodat je verder kunt gaan met het menselijke levenspad dat je hebt gekozen om deze keer te volgen.

Ja, voor velen van jullie is dit bijzondere leven intens stressvol en verontrustend omdat het nog echter lijkt dan de voorafgaande levens.  Dit komt omdat gedurende de eonen jullie veel negatief karma hebben opgestapeld dat allemaal moet worden aangepakt en losgelaten in dit leven, zodat je vooruit kunt naar je ontwaken zoals goddelijk gepland en bedoeld is.  Toen jullie deze bijzondere incarnatie kozen wisten jullie dat het heel hard werken zou zijn, zeer veeleisend, en zeer stressvol, maar met veel voorzorgsmaatregelen en enige zeer wijze leiding om jullie bij je keuze te helpen, besloten jullie dat het de beste weg in dit nu-moment was.  Het moeten accepteren van geheugenverlies als onderdeel van de deal maakt het niet gemakkelijker voor jullie.  
   
Echter, allen op aarde doen uitstekend werk en doen enorme en zeer effectieve inspanningen om gezamenlijk de mensheid naar haar moment van ontwaken te brengen, en jullie zullen daarin wonderwel slagen.  Jullie ontvangen een verbazingwekkende hoeveelheid hulp van jullie broeders en zusters in de spirituele rijken, en het Licht van de Liefde krachtig brandend in het diepste centrum van je individuele goddelijke wezen voedt je, en moedigt je aan voorwaarts te gaan.  Falen om te ontwaken is geen optie of zelfs maar een kleine kans.  Blijf jezelf aan deze waarheid herinneren, vooral als je je vermoeid voelt, of wanneer twijfels en angsten je plagen.  Jullie zullen absoluut zeker bereiken wat jullie je als doel hebben voorgenomen, en niets kan jullie verhinderen je doel te bereiken.
   
Jullie dienen jezelf eraan te herinneren dat je onsterfelijk bent; volmaakte goddelijke wezens geschapen door jullie liefdevolle Vader om te genieten van de gaven waarmee Hij jullie overlaadde toen Hij jullie schiep.  Geschenken die je in staat stellen om te scheppen zoals Hij doet.  Ja, jullie hebben de kracht om te scheppen!  Hij schiep jullie en gaf jullie daarna ieder onderdeel of aspect van Zichzelf; Hij maakte jullie gelijk aan Hem zodat je je volledig kon verbinden in al je creatieve inspanningen.  Er is geen hiërarchie in de hemel omdat allen Eén zijn.  

Natuurlijk gebruikten jullie vervolgens jullie grenzeloze vrijheid om een zeer beperkende en denkbeeldige omgeving te bouwen om daarin jullie spelletjes van afscheiding te spelen, afscheiding van de Bron die jullie eeuwig levend en overvloedig welvarend onderhoudt.  Geen geweldig goed idee.  God wist dat jullie snel zouden begrijpen dat het onverstandig is om de prachtige geschenken weg te gooien waarmee Hij jullie begiftigd had, door jezelf in een Spartaanse omgeving te plaatsen met zeer strikte beperkingen van jullie vrijheid van bewegen, en dat jullie snel zouden beginnen je weg naar Huis te zoeken.  Die geschenken wachten op jullie bereidheid ze terug te eisen, en zij zullen je helpen op je reis huiswaarts. 

Niet langer in staat om in heel de schepping vrij rond te lopen, begonnen jullie geïrriteerd over elkaar te worden vanwege de situaties waarin jullie je bevonden – koud, nat, hongerig, en angstig – volkomen vergeten zijnd dat jullie zelf deze onvriendelijke omgeving hadden gebouwd en de zwakke en krachteloze lichamen waarin jullie jezelf hadden ingesloten. 

Ja, geheugenverlies is deel van de illusie, een gedeelte dat bijdraagt aan de schijnbare realiteit voor jullie.  Als jullie je God en de Hemel konden herinneren zou de illusie niet werken, en jullie wilden heel graag dat het werkte, totdat het dat deed!  Toen vonden jullie jezelf ogenschijnlijk koud, verloren, verward en bang terug.  Jullie hadden de Liefde vergeten.  Jullie wilden wanhopig Liefde, wilden bemind worden, want jullie voelden je Daarzonder zo leeg en onvervuld.  Maar jullie waren vergeten wat Het was, jullie wisten slechts dat er iets helemaal mis was, iets wat van groot belang was ontbrak, maar jullie wisten niet wat.  Jullie gingen relaties aan in de hoop op het vinden van dat ontbrekende aspect van het leven in de ander, en die ander zocht het in jou.  

Maar natuurlijk was Het binnenin je, altijd!  Niet buiten, in iemand anders die zou kunnen worden overgehaald om Het aan jou te geven.  Maar jullie waren blind voor die Waarheid, en in jullie ellende gingen jullie tegenover elkaar staan, of kwamen bij elkaar in gelijkgestemde groepen voor steun, en vochten tegen degenen die je zag als anders dan jij, en dus een bedreiging voor jou die moest worden vernietigd. 

Al je persoonlijke spirituele gidsen, en alle liefdevolle personen die leiding channelen van de meesters in de spirituele rijken, blijven jullie vertellen dat de weg uit de illusie is om de Liefde te omhelzen, en alleen de Liefde.  Er is niets anders.  Maar nog steeds hebben velen van jullie problemen met dit ‘concept’.  Binnen de illusie lijkt het vertrouwen op de Liefde krankzinnig te zijn, een open uitnodiging aan anderen om je te beroven van al je wereldse goederen.  En bijna alle organisaties van het bedrijfsleven op de planeet zijn opgezet met de uitdrukkelijke intentie van het vernietigen van andere bedrijven en het overnemen van hun domeinen. 

Maar, er zijn geen aardse goederen!  Wat dan ook van een wereldse natuur, alles wat vorm is, fysieke substantie heeft, bestaat slechts tijdelijk, en zodra het is gemaakt of gebouwd begint het proces van haar verval.  Het lijkt jullie toe dat het zichtbare heelal, bestaan hebbende gedurende 13,7 miljard jaar, zeer oud is, maar in werkelijkheid is dat slechts een lichtvonkje, minder zelfs dan een seconde of twee in vergelijking met de eeuwigheid.  Het is gewoon zo dat jullie als mensen je leven ervaren als zeer kort, zeer snel voorbijgaand, en in relatie tot het Universum zijn jullie levens als niets, onopvallend in het grotere geheel van de dingen.  Maar dat is precies het soort afscheiding dat jullie zochten te ervaren toen jullie de illusie opbouwden.  En het is overweldigend voor jullie om je te proberen jullie plaats en jullie belang voor te stellen – en jullie willen absoluut belangrijk zijn – in het schijnbaar onmetelijke universum waarvan ieder van jullie deze kleine onbelangrijke deeltjes zijn, bestaande voor maar een zeer vluchtig moment binnen het enorme wiel van de tijd.

Dus, wees blij dat het allemaal niets anders is dan een illusie, een illusie die jullie gebouwd hebben voor jezelf en die jullie onderhouden door jullie geloof erin!  Als dit niet het geval was dan zou jullie toekomst inderdaad somber zijn.  Echter, er is geen toekomst, en er is geen verleden, er is slechts het eeuwige nu-moment waarin al Gods goddelijke scheppingen in oneindige vreugde eeuwig aanwezig zijn.  Jullie onvermijdelijke lot is om te ontwaken en je opnieuw te verbinden met jullie liefdevolle Bron en die onuitsprekelijke vreugde te ervaren.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

maandag 10 november 2014

07.11.2014 Jezus

Jullie kunnen de Realiteit, jullie hemelse Thuis, niet uit de weg gaan, want jullie zijn altijd Daarbinnen

07 November 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René 
De gebeurtenis waarop jullie allemaal zitten te wachten – het bewegen van de mensheid naar het volledige bewustzijn, het ontwaken, zijn hemelvaart – komt steeds dichterbij.  Ik weet dat jullie moe worden van het horen van dit soort berichten, jullie willen resultaten, geen retoriek.  Nou, tijd is van de illusie, en hoewel jullie het als opeenvolgende fasen ervaren en op een relatief constante snelheid, is dit niet de realiteit ervan.  Er zijn zeer weinigen van jullie die zich er niet van bewust zijn dat de tijd sneller gaat wanneer je jezelf vermaakt, en dat het langzamer gaat wanneer je pijn hebt.  De tijd, net als de illusie waarvan het een belangrijk aspect is, is zuiver subjectief!  Dat is waarschijnlijk moeilijk voor jullie om te accepteren of te begrijpen, en toch is alles waarvan je je bewust bent dat je het ervaart, heel zeker subjectief.
IJs, een droom, een ziekte, zijn allemaal diep subjectieve ervaringen – de vreugde die je krijgt van het eten van ijs ontstaat niet door het kijken naar iemand anders die ijs eet!  Maar jullie wetenschappers hebben al vele jaren subjectieve bewijzen terzijde geschoven, bewerend dat het niet-ontvankelijk is als bewijs voor een gebeurtenis, en een veeleisend objectief bewijs zodat zij het kunnen bekrachtigen.  Maar objectief bewijs is nog steeds onderworpen aan hun subjectieve meningen – onnodig te spreken over hun ‘deskundige’ meningen – over of het al dan niet geldig is.  En gedurende de jaren bleken vele bewijzen die die wetenschappers wel geldig hadden verklaard, later ongeldig te zijn.

Jullie, ieder van jullie, en God zijn één.  Wetenschappelijk bewijs van deze waarheid is niet beschikbaar en zal dat nooit zijn, alleen subjectief bewijs is beschikbaar.  Slechts een paar van jullie hebben deze uiterst prachtige en extatische ervaring gehad, en het duurde niet lang.  In menselijke vorm, belichaamd, kon je deze staat van extreem verhoogde en intense energie niet langer ondergaan dan voor meer dan een paar momenten of je lichaam zou gewoon ontbinden, desintegreren, of verbranden.  Echter, eenmaal ervaren, wordt deze ervaring nimmer vergeten, want het is volkomen buiten elke staat die je je ooit zou kunnen voorstellen, volkomen ECHT, en totaal onvergetelijk.
Degenen die een dergelijke ervaring hebben gehad proberen vaak om die in woorden te beschrijven, maar geven al snel toe dat dat onmogelijk te doen is.  Maar de veranderingen die daarin optreden als gevolg – hun houding, hun gedrag, hun toegenomen wijsheid, en hun zonder klagen acceptatie van het leven, in welke vorm het zich voor hen ook ontvouwt – is meteen duidelijk voor iedereen die ze kent.  En voor velen is dat meer dan voldoende bewijs voor het bestaan van een oneindig liefdevolle God, waarin alles wat bestaat is opgenomen.  Binnen de illusie is het enige bewijs van de Realiteit van God, van Zijn eeuwige bestaan, een persoonlijk subjectieve ervaring, of de acceptatie van de geldigheid van andermans persoonlijke subjectieve ervaring.
Zodra je dat bewijs in je hart aanvaardt ontdekken of beseffen jullie dat er geen ander bewijs nodig is, en een groot gewicht wordt van je afgetild terwijl je ontspant in de wetenschap dat God Alles is, en dat je een eeuwig onafscheidelijk deel van Hem bent.  Jouw Eenheid met de Bron is een diepe innerlijke zekerheid, een weten dat niets en niemand kan ontkrachten.  Als je verdere bevestiging van je 3D-omgeving wilt, lees dan een aantal van de verslagen van degenen die een BDE (bijna dood ervaring) hebben gehad, en laat je inspireren en opbeuren.  Niemand die een BDE heeft gehad heeft enige angst voor de dood, noch hebben zij enig verlangen naar een vroegtijdige beëindiging van hun menselijke bestaan.  Ze weten dat ze op hun pad zijn, en zij geven zich helemaal over aan God terwijl ze hun dagelijkse mensenlevens leven, Zijn Wil doend door de Liefde die Hij iedereen aanbiedt te delen en uit te breiden.  

Dus, om in herhaling te vervallen, de gebeurtenis komt steeds dichterbij!  Het enige dat je hoeft te doen is die goddelijke garantie te accepteren, en vervolgens liefdevol je dagelijkse bezigheden of taken na te gaan.  Het belangrijkste woord is hier ‘liefdevol’.  Liefdevol je dagelijkse bezigheden of taken nagaan is alles wat God van je vraagt.  Hij vraagt of verlangt niet dat je de wereld verandert, want te proberen om dat te doen betekent je verbinden met de illusie en proberen om onoplosbare problemen op te lossen met je menselijke verstand, en dat is niet mogelijk. 

Echter, als je liefdevol je dingen doet, iedere dag, zul je bemerken dat de wereld om je heen aan het veranderen is.  Als je liefdevol verder gaat zul je liefde ervaren, en als je angstig verder gaat zul je angst ervaren.  Tot voor kort was het zo dat mensen die de intentie hadden liefdevol te zijn, hun intentie regelmatig zagen schommelen tussen liefde en angst terwijl ze luisterden naar hun vrienden en familieleden en af en toe wat goed nieuws hoorden, of luisterden naar de nieuwsmedia en over rampen en catastrofes hoorden.

Nu, gehuld in de tsunami van Liefde zoals jullie zijn, hebben jullie ongekende hulp om op ieder moment een liefdevolle intentie te handhaven.  Allen in de spirituele rijken overlichten jullie nu 24/7 want het moment van jullie ontwaken is nu uitermate dichtbij.  De Oceaan van Liefde die volgt vlak achter de Tsunami die Het leidt, is groot, niet te stoppen, en heel dichtbij!  De Liefde is gedenkwaardig, het overweldigt absoluut alles op Haar pad, en alles wat bestaat is altijd op Haar pad.

Binnen de illusie die jullie bouwden en binnen gingen door middel van jullie krachtige verbeelding, kozen jullie ervoor God uit te sluiten, de Bron van jullie eeuwige bestaan, daardoor de Liefde buitensluitend.  Maar de Liefde klopt altijd op de deur, de deur van je hart, want Het wil je vullen met de vreugde en de extase die alleen Zij kan bieden.  En als je je Daarvoor openstelt, zoals je spoedig zult, zullen jullie jezelf instant ONTWAAKT zien.  

Jullie kunnen de Realiteit, jullie hemelse Thuis, niet uit de weg gaan, want jullie zijn altijd Daarbinnen.  De pretentie die jullie hebben onderhouden – dat jullie in een wereld leven die een echte en dreigend gevaarlijke plek is – is zich aan het oplossen onder de enorme hoeveelheid bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het onwerkelijk is.  Jullie zijn in het proces van terugkeer naar jullie natuurlijke staat van eeuwige vreugde, want dat is jullie wil en die van God. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

zondag 9 november 2014

Nederlands -- De kracht van de liefde wordt eindelijk door grote aantallen mensen erkend Saul via John Smallman 06 november 2014


De kracht van de liefde wordt eindelijk door grote aantallen mensen erkend
Saul via John Smallman 06 november 2014Zoals jullie heel goed weten, God is Liefde, er is niets anders, en dus zijn jullie allemaal Liefde en God, jullie zijn één.  God is... geen begin, geen einde, terwijl Hij jullie allen schiep als volmaakte wezens, want alles wat Hij schept is van nature perfect, en hij gaf jullie alles wat Hij had, Al Wat Is, de Liefde.  Door dat te doen demonstreerde Hij oneindige en eeuwige liefde in actie, en dat is een eeuwig voortdurende staat of conditie die nooit verandert.  Jullie allen bestonden vóór wat jullie wetenschappers, astronomen en astrofysici tegenwoordig omschrijven als de ‘Big Bang’, het moment waarop zij geloven dat het universum tot stand kwam; andere theorieën van haar eerste verschijning worden ook overwogen.  De waarheid blijft dat vóór de Big Bang, voor de schijnbare afscheiding van jullie Bron, Jullie zijn.   
Wat jullie ervaren als een fysieke omgeving, is een illusie die jullie collectief bouwden om afscheiding van de goddelijke Bron te ervaren die jullie schiep, in een kortstondige en krankzinnige poging om te bewijzen dat jullie geen behoefte hadden aan die Bron.  Maar jullie slaagden er alleen in te bewijzen dat jullie dat wel doen.  Zonder Het was er niets, wat onmogelijk zou zijn, maar jullie waren in staat om te doen alsof jullie alleen waren, onbelemmerd door de liefdevolle Bron die jullie schiep, en jullie eeuwig levend en wel houdt.  Nu, in dat korte moment, niet bewust van Hem, schijnbaar niet in staat om Hem te zien of Hem te kennen, ervaarden jullie angst en het gevoel dat het leven kort was, onvermijdelijk gevolgd door persoonlijke beëindiging in de dood, het niets, uitdoving.  En dat is echt een angstaanjagende gedachte waarvoor jullie je absolute best doen om dat te blokkeren of te ontkennen.

donderdag 6 november 2014

04.11.2014 Jezus

De Liefde die je ware natuur is kan niet langer worden verborgen

04 November 2014 Jezus via John Smallman
Vertaling: René

Er zijn enorme veranderingen op komst!  Over de gehele wereld… jullie wereld… Gaia, de houdingen van het collectief blijven zich verzachten terwijl de Tsunami van Liefde om jullie heen stroomt, jullie omhullend en omhelzend, onderwijl op ieder moment verder intensiverend.  Het is totaal onweerstaanbaar, want Het brengt je ware natuur naar je bewustzijn, je Eenheid met God in de oneindige overvloed van Zijn energieveld dat, zoals jullie al zo vaak verteld is, en zoals jullie diep in jezelf weten, LIEFDE is.  Er is slechts Liefde, iets anders dat lijkt te zijn of te bestaan ​​is onwerkelijk, illusoir, en is aan het uiteenvallen. 
De illusie wordt alleen in stand gehouden door jullie collectieve intentie en inspanning, en die intentie is gestaag aan het verzwakken, evenals de kracht van jullie collectieve inspanning om het te blijven handhaven, terwijl meer en meer van jullie zich focussen op het alleen maar liefdevol zijn, want jullie realiseren je dat er niets anders werkt.  De mensheid is zojuist door een enorme verschuiving in het bewustzijn gegaan als gevolg van dat besef, en jullie zijn nu niet meer in staat om terug te vallen in jullie oude en liefdeloze manieren, die gedurende eonen zo veel verwarring en angst in jullie levens hebben gebracht.
De Liefde die je ware natuur is kan niet langer onder een mantel van duisternis worden verborgen, want de glorie van Haar genialiteit is die donkere mantel aan het uiteendrijven en oplossen.  Sinds het binnengaan van de illusie en het je ermee verbinden hebben jullie altijd gezocht naar de Liefde, maar tot voor kort waren jullie je hiervan niet bewust, want de illusie verborg voor jullie de natuur van de Liefde, jullie ware natuur, daarvoor in de plaats jullie een zeer minimale vorm van acceptatie of goedkeuring biedend als jullie de regels van het spel accepteerden – ieder voor zich, je moet sterk zijn om te kunnen overleven, verwacht dat de zwakken ten onder zullen gaan – wat jullie deden; en dergelijke regels hebben, onnodig te zeggen, de mensheid onnoemelijke pijn en lijden gebracht gedurende de eonen. 
De Tsunami van Liefde werd in gang gezet door jullie intense verlangen om te ontsnappen aan conflicten, verraad, en lijden; een verlangen dat zich gedurende een lange tijd heeft opgebouwd en dat sterk is geïntensiveerd sinds het einde van ‘De Grote Oorlog’, Wereldoorlog 1, waarvan velen hoopten, terwijl ze de ongelooflijke kosten in menselijke levens en ellende observeerden, dat het eindelijk een einde zou maken aan alle oorlogen.  Dat gebeurde niet!  Maar de intense en langdurige ellende die het zovelen bracht, heeft geleid tot een belangrijke herbeoordeling in het menselijk collectief van opvattingen over oordelen tussen goed en kwaad, en sindsdien is het bewustzijn van de destructieve waanzin van het intens behoefte aan gelijk hebben waaraan zo velen zich vastklampen, aan het groeien.
Het lijkt misschien zo te zijn dat dit bewustzijn in veel te veel plaatsen en situaties ontbreekt, maar vroeger – voor het begin van de 20e eeuw – waren velen absoluut overtuigd van de juistheid van hun eigen overtuigingen, in tegenstelling tot de overtuigingen die anderen omarmden, en van het gedrag dat die overtuigingen begeleidde.  Overtuigingen die de meesten van jullie nu met verbazing bekijken, want jullie leven in een tijdperk waarin het verlenen aan en handhaven van de mensenrechten voor iedereen wordt verwacht over de gehele wereld te worden gerespecteerd.  Dit inzicht is zeer recent, en natuurlijk zijn er nog steeds veel te veel plaatsen waar dit respect niet plaats vindt.  Desalniettemin zijn de meeste mensen op aarde zich ervan bewust dat ieder mens zonder uitzondering toegang dient te hebben tot voldoende schoon water, voedsel en onderdak.  Dit was niet het geval minder dan 100 jaar geleden.  Er is grote vooruitgang geboekt in een zeer korte tijd.
Dus, met het je voortdurend bewust zijn van het onrecht dat dagelijks wordt gepleegd over de gehele wereld, focus je aandacht daar niet op, focus jezelf in plaats daarvan op de Liefde, en op de prachtige resultaten die liefdevolle individuen over de gehele wereld aan het bereiken zijn terwijl ze continu liefde in actie demonstreren in hun dagelijkse leven.  Vergeet niet, jullie brengen in je leven dat waarop jullie je aandacht focussen – de zogeheten ‘Wet van Aantrekking’ (Law of Attraction).  Het maakt niet uit of het iets is wat je wenst of iets wat je absoluut niet wilt, het brengt gewoon dat waarop je je meeste aandacht focust, want dat is het doel ervan – om te reageren op je gedachten en ze tot bloei te brengen. 
Je leeft of met liefde in je hart en in je bewustzijn, of met angst.  Angst is al sinds eonen endemisch, het is de overlevings-kwestie voor velen die voortdurend wordt aangevuld.  Nu echter, laten velen het los en omhelzen de Liefde.  Jullie zouden dat allemaal in een oogwenk kunnen doen, maar de angst is zo sterk ingesleten dat jullie er meestal voor kiezen dat niet te doen, en verdergaan met heel voorzichtig vertrouwend en liefdevol te zijn, stap voor stap, want jullie hebben zoveel herinneringen van verraad.  Maar de intentie tot Liefde is nu stevig gevestigd, en angst is op de weg van verdwijnen.
Naarmate meer en meer van jullie ervoor kiezen om de angst los te laten en je hart te openen voor de kwetsbaarheid van de Liefde, ontdekken jullie dat de Liefde werkt, en dat de kwetsbaarheid van de liefde in feite Haar grootste kracht is.  In de aanwezigheid van Liefde lost angst op.  De gehele mensheid is gehuld in de Tsunami van Liefde, omdat Het allesomvattend is, en de grote veranderingen die dat veroorzaakt kunnen over de gehele wereld worden gezien.  De mensheid beweegt zich zeer snel in de richting van ontwaken in zijn natuurlijke en volledig bewuste staat, de staat van Eenheid en Liefde, waarin jullie allen werden geschapen.
Laat jezelf niet ongerust maken door de diverse mainstream mediaberichten over catastrofes en rampen, noch door hun suggesties van de serieuze mogelijkheid van verdere dreigende rampen van nog meer catastrofische proporties.  Een alarmsignaal zou slechts een kortstondige ervaring moeten zijn wanneer je je bewust wordt van een aantal persoonlijke bedreigingen voor lijf en leden, zodat je onmiddellijke en passende maatregelen kunt nemen om het dreigende gevaar af te wenden.  Een staat van voortdurende angst of alarm is zeer onnatuurlijk en dient er alleen voor om je energie af te tappen.  Het is een methode die het duister gebruikt om de controle over de mensen te behouden, en het werkt alleen als mensen zich op die manier laten intimideren.
Jullie zijn, ieder van jullie, vleesgeworden Liefde!  Jullie hebben, gedurende eonen, ervoor gekozen je hiervan niet bewust te zijn, maar nu is het moment om je aandacht naar je ware natuur te openen, zoals velen van jullie inderdaad doen.  Ga naar binnen, naar je stille innerlijke ruimte, je heilige heiligdom waar het Licht van je Liefde eeuwig brandt, open je hart voor de continue warmte die Het je biedt, en geniet van de wetenschap die Het je openbaart terwijl je Het in je verwelkomt en Het toestaat je te overdekken, je een heerlijk gevoel van vrede, veiligheid en tevredenheid brengend, een gevoel dat niets binnen de illusie ooit kan bieden.
Jullie zijn allemaal goddelijke wezens op weg naar Huis.  Jullie zijn er heel, heel dichtbij, dus Verblijd je in die kennis, kennis die Gods Liefde voor jou je brengt wanneer je maar je volledige aandacht op Hem richt en jezelf toestaat om daar te rusten.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands