Marcadores

zaterdag 30 november 2013

28.11.2013

Jullie collectieve vermogen om de intentie tot ontwaken vast te houden, versterkt zichJohn Smallman met Saul op 28 november 2013Vandaag is het Thanksgiving in de Verenigde Staten van Amerika, maar waar je ook bent op de planeet Aarde, er is een goede reden voor het geven van dank – jullie leven en zijn je bewust, derhalve ben je een goddelijk kind van God, eeuwig geliefd en veilig binnenin Hem, de Ene Bron waaruit alles wat bestaat voor eeuwige vreugde is geschapen.  Jullie zijn nu aan het dromen, terwijl jullie doorgaan je te verbinden met het illusoire rijk dat jullie bouwden, maar jullie zijn op het pad naar ontwaken, en wanneer jullie ontwaken zal jullie vreugde je overweldigen.   

Jullie ontwaken is gegarandeerd, het is onvermijdelijk, er is geen andere optie, want, als goddelijke wezens door God ter eeuwige vreugde geschapen, zijn jullie wil en Zijn Een, en Zijn Wil is dat jullie zullen ontwaken.  Jullie besloten om de afscheiding, kort, te ervaren – een staat die niet kan bestaan gewoon omdat God alles als Een met Hem en binnen Hem heeft geschapen, en Hij is de Realiteit, alles wat bestaat, er is geen ergens om afgescheiden te kunnen zijn – en dus was de illusie geboren, en jullie gingen er binnen en sloten jullie bewustzijn van God, en van wie je werkelijk bent, tijdelijk, af.  Het lijkt erop dat jullie gedurende eonen daarin gehuld zijn geweest, en dat is een deel van zijn illusoire natuur, maar in werkelijkheid is jullie aanwezigheid daar alleen kortstondig geweest, een kort moment van intense fantasie, zoals jullie je zullen realiseren wanneer jullie ontwaken.   

God is Liefde, en omdat Hij je geschapen heeft, ben jij ook Liefde.  Liefde is ondiscriminerend, volkomen inclusief, accepterend en omarmend van alles wat bestaat, en afscheiding Daarvan is volstrekt onmogelijk!  Niets dat God schept is ooit afgescheiden van Hem, en Hij is de enige Schepper.  Wat jullie blijkbaar gedurende eonen hebben ervaren, een staat van bestaan afgescheiden van Hem en van elkaar, is echt een illusie, ongeacht hoe echt het jullie toelijkt terwijl jullie het ervaren – jullie hebben een term voor een moderne computerapplicatie ‘virtuele realiteit’, die lijkt op een erg verkleinde versie van de illusie die jullie voor jezelf hebben gebouwd.  Je zou misschien kunnen zeggen: ‘Wat rond gaat komt weerom’ (What goes around comes around; vrij vertaald: elke oorzaak heeft zijn gevolgen).   Het lijkt erop dat jullie een nog meer illusoire illusie wilden als een ontsnapping uit degene die jullie schijnbaar zo lang heeft omvat!

Nou, jullie zullen ontsnappen door te ontwaken in de Realiteit, niet door het bouwen van een andere illusie!  Wij in de spirituele rijken zijn hier om jullie te helpen bij dat proces, en wij zijn 24/7 voor jullie beschikbaar, dus aarzel niet om een beroep op ons te doen.  De mensheid heeft de collectieve beslissing genomen om te ontwaken, maar velen van jullie vergeten om de intentie vast te houden, en onze taak is het om jullie er aan te herinneren dat te doen wanneer jullie mediteren of bidden, of vraag ons om hulp.

Jullie collectieve vermogen om de intentie om te ontwaken vast te houden, is aan het versterken en intensiveren terwijl de Lichtdragers, wegwijzers, en sterrenzaden onder jullie steeds bekwamer worden in het delen en uitbreiden van de Liefdesvelden die ieder van jullie omringen en omhullen.  Jullie zijn allen, de gehele mensheid, gehuld in het goddelijke Liefdesveld op ieder moment van jullie eeuwige bestaan, maar als gevolg van de beslissing om afscheiding te ervaren, werd jullie bewustzijn hiervan heel onduidelijk, ongericht, ging bijna verloren.  Nu wordt dat bewustzijn hersteld, en terwijl dat gebeurt zijn jullie jullie individuele energievelden opnieuw aan het aansluiten en samenweven in een prachtige harmonieuze expressie of reflectie, in feite een exact spiegelbeeld van Gods Liefde voor jullie allemaal, en het trekt jullie samen in erkenning van jullie onafscheidelijke Eenheid.

Wat er gebeurt is absoluut prachtig, en jullie nemen hiervan overal de tekenen waar terwijl meer en meer van jullie over de gehele wereld samenkomen in gebed en meditatie, met de intentie om vrede en harmonie tussen alle volkeren te bevorderen.  Dagelijks vormen zich nieuwe groepen voor dit goddelijke doel, wat verder de kracht en de intensiteit van de Liefde verhoogt, die jullie nu gewillig en enthousiast aan iedereen aanbieden.  Het licht van de menselijke Liefde, een verlengstuk van Gods Liefde, wordt steeds helderder terwijl jullie jullie ‘spiegels’ schoonmaken door alle vlekken en vastgekoekte vuil te verwijderen dat hen dof heeft gemaakt – de onliefdevolle houdingen, wantrouwen, exclusiviteit, afwijzing en oordelen die de mensheid zo lang hebben geteisterd – ze aldus prachtig doen glanzen, aangezien ze ook de helderheid van zijn Liefde voor jullie allemaal reflecteren. 

De schijnbare eonen die jullie afgescheiden van God en van elkaar hebben doorgebracht, heeft jullie je onwaardig doen voelen, want de enige reden die je je kunt bedenken voor het afgescheiden zijn van Hem, is omdat je onwaardig bent.  Maar, natuurlijk, dat ben je niet!  Jullie werden perfect geschapen en niets kan dat ooit veranderen, en jullie beginnen nu de waarheid daarvan te begrijpen.  Net als in het bijbelse verhaal van ‘De verloren zoon’ worden jullie geliefd door jullie Vader, en er is niets wat je kunt doen om dat te veranderen, Zijn Liefde voor jullie is eeuwig.

Maak er een punt van je ten minste eenmaal dagelijks te ontspannen, en bij voorkeur vaker (3 of 4 keer zou goed zijn) in je stille innerlijke ruimte, om te communiceren met je gidsen en mentoren en hen toe te staan jullie te verzekeren van je Vaders Liefde voor jullie door jullie te omhelzen in een intense en krachtige energieknuffel.  En sta jezelf toe dat te voelen in plaats van erover te twijfelen, want dan zul je dat zeker doen.  Je bent niet alleen, je bent nooit alleen geweest, en je zult nooit alleen zijn, Eenheid met je Vader en met elkaar is voor altijd.  En jullie bewegen je nu gestaag in het bewustzijn hiervan terwijl jullie je moment van ontwaken naderen.

Met heel veel liefde, Saul.

* Vertaling: op de website van John Smallman (http://johnsmallman.wordpress.com/) is er ook een gesproken, Engelstalige, versie.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 28 november 2013

27.11.2013


Liefde is de sleutel tot spiritueel bewustzijn 

John Smallman met Jezus op 27 november 2013Dank, terwijl Thanksgiving (Dankzegging; nationale feestdag in de USA en Canada) nadert, alsjeblieft voor alles wat goed is in je leven.  Er zijn echt geen personen onder jullie die niet iets hebben om dankbaar voor te zijn, dus ga naar binnen naar die rustige veilige plek waar jullie, als je ervoor kiest, zoek toegang tot jullie spirituele gidsen en mentoren en vraag hen een gebeurtenis of een aspect van je leven onder je aandacht te brengen waarvoor je eeuwig dankbaar bent.  Zeg daarvoor dan ‘Dank je wel’.  Gewoon dank je wel zeggen is opbeurend voor jullie, ook al voel je je niet erg dankbaar, want het opent je om de Liefde die jullie omringt te ontvangen, wachtend op jullie acceptatie van Haar continu aangeboden omhelzing.

Liefde is de sleutel tot spiritueel bewustzijn, want alles wat spiritueel is, alles wat bestaat, rust in de Liefde.  De Liefde is zacht, vriendelijk, compassievol, accepterend, vergevend, en toch is Het de meest krachtige energie, de meest krachtige Wil, want Het is oneindig, en niets bestaat Erbuiten.  Het kan niet vernietigd worden, verslagen, verzwakt of vermeden, want alles is Erbinnen ingesloten.  Het legt niets op en vraagt niets, maar binnen de illusie kun je doen alsof Het niet bestaat, en door dat te doen sluiten jullie vreugde en geluk in je leven buiten, ze vervangend door angst en bezorgdheid, die jullie ook ontkennen, proberen te verbergen, of je voor verschansen als hulpeloze slachtoffers van een of ander afschuwelijk monster.  Echter, de Liefde is eindeloos geduldig, Het zal wachten tot je verkiest, zoals je uiteindelijk zult doen, Het te accepteren, waarop ongebreidelde vreugde eeuwig je deel zal zijn.  Dat is, toch zeker, genoeg reden om te danken? 

Omdat Liefde de Bron is van waaruit al wat bestaat stroomt, omdat Het dat is waaruit alles gemaakt is, heeft het absoluut geen zin Het te ontkennen, Het te vermijden, of je Ervoor te verbergen.  Dat doen is als een kind zijn dat zijn handen voor zijn gezicht houdt en dan gelooft dat wat het niet langer kan zien, er ook niet meer is.  De mensheid heeft collectief gekozen om haar handen voor haar gezicht te verwijderen, en opnieuw haar Moeder in adoratie naar haar te zien kijken.  Jullie hebben veel te lang het spelletje gespeeld van je voor Haar verbergen, maar Zij is jullie nooit uit het oog verloren, Ze zal dat nooit doen, en jullie ontwaken is goddelijk verzekerd. 

Het lijkt jullie vaak toe dat jullie eindeloos hebben gewacht om de oneindige vreugde te ervaren van het eeuwig in de Tegenwoordigheid van jullie liefdevolle Bron te zijn, en dat komt omdat jullie doorgaan vast te houden aan het onwerkelijke, de illusie en alle misleidingen en trucs die het jullie biedt, claimend dat ze echt zijn.  Lichamen zijn onderdeel van de illusie, zonder hen zou je het niet goed kunnen ervaren, en ze zijn onderhevig aan ziekte, pijn, lijden, veroudering, en verval.  Meestal identificeren jullie je met ze, in plaats van ze te zien als tijdelijke voertuigen die jullie in staat stellen om te ervaren wat niet echt is, en hun tekortkomingen beangstigen jullie want hun levensduur is zo kort en ze zijn zo kwetsbaar in zo'n groot en complex universum.

Het is inderdaad een grote paradox voor jullie om dat te moeten proberen te begrijpen, maar als jullie het leven accepteren zoals het zich voordoet, als jullie accepteren dat jullie in feite eeuwige spirituele wezens zijn die een tijdelijke fysieke ervaring hebben, dan zal jullie angst voor de dood verdwijnen, want jullie zullen heel duidelijk waarnemen dat er geen dood bestaat.  Er is een overgang waardoor mensen gedurende eonen zijn gepasseerd, hun defecte en beschadigde voertuigen achter latend en terug ontwakend binnen de spirituele rijken waar zij hun eeuwig bestaan hebben.

Echter, op dit punt in jullie evolutie hebben jullie ervoor gekozen om jezelf massaal terug te trekken uit de illusie, daarbij je lichaam behoudend, en door dit te doen zullen jullie van een wereld van lijden, wantrouwen en verraad weggaan naar een omgeving van vrede, schoonheid, en overvloed voor allen.  Jullie hebben je weg naar dit moment toe gebaand door vele crises, teleurstellingen en rampen, aangezien jullie het moeilijk hebben gehad met het concept van het loslaten van jullie angsten en terugkeren naar, en het delen van de omarming die God jullie in ieder moment aanbiedt.

Belichaamd hebben jullie jezelf omringd met schilden om jezelf te beschermen tegen de intense energie van de goddelijke Liefde, die zou leiden tot hun (de lichamen; vert.) uiteenvallen als jullie in direct contact Ermee kwamen.  Binnen jullie illusoire wereld moeten jullie jezelf beschermen door het dragen van beschermende kleding, als je van plan bent in de buurt te zijn van iets dat straling uitzendt, zoals de binnenkant van een kerncentrale, of in een ziekenhuis waar de röntgenapparatuur in gebruik is.  Op dezelfde manier, om de integriteit van jullie fysieke lichamen te behouden, dienen jullie deze ook te beschermen tegen de volledige kracht van de goddelijke Liefde.

Uiteindelijk zullen jullie gaan begrijpen dat lichamen een hinderpaal zijn voor de vereniging met de Bron, jullie liefdevolle Vader/Moeder.  Op Aarde zijn jullie je zeer bewust van jullie afscheiding van elkaar, en daar dankbaar voor, behalve af en toe wanneer jullie zo verliefd op een ander zijn dat jullie echt ‘twee in een vlees’ willen zijn.  Wanneer jullie ascenderen, zal de Liefde jullie omhullen zoals jullie Het nog nooit te voren hebben ervaren, en zachtjes en geleidelijk zullen jullie jezelf losmaken van het beschermende schild waarin jullie lichaam voorziet, terwijl jullie vertrouwen in God groeit en jullie jezelf toestaan om onbelichaamd te worden en opnieuw terug te keren naar jullie natuurlijke staat van Eenheid met jullie Bron.  En dat is nog weer een reden voor jullie om te danken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 26 november 2013

24.11.2013


Ieder voelend wezen heeft een onbreekbare verbinding met God 

John Smallman met Jezus op 24 november 2013De opgewonden anticipatie terwijl we enthousiast wachten op het aanstaande ontwaken van de mensheid, is aan het intensiveren, van moment tot moment.  Ja, we kunnen en zullen opgewonden raken hier, vooral als dat waar naar we vooruit kijken van zo’n enorme betekenis is.  Emoties in de spirituele rijken zijn altijd blij, maar hun intensiteit varieert met het belang van de gelegenheid die hen opwekt.  Wij moedigen jullie aan vast te houden aan jullie enthousiasme en jullie opgewonden anticipatie, terwijl jullie ook vooruit kijken naar jullie onvermijdelijke en opwindende moment van ontwaken.

Opgewonden enthousiasme is een krachtige intentie, en het versterkt jullie vastberadenheid, dus verwerp het niet, omarm het.  Jullie teleurstelling aangezien het jullie toelijkt dat er geen echt teken is dat jullie ontwaken ophanden is, is heel begrijpelijk, maar verbind je er niet mee want het verzwakt jullie intentie om het te laten plaatsvinden.  Jullie ontwaken is goddelijk verzekerd, dus als je naar binnen gaat, naar jullie rustige innerlijke ruimte waar jullie je gemakkelijk kunnen verbinden met ons in de spirituele rijken, wees dan enthousiast, luchtig en vrolijk, in de zekerheid dat jullie moment van ontwaken zeer dichtbij is.  

Ontwaken is jullie lot en kan niet worden vermeden, want de illusie is onwerkelijk, een tijdelijke en ingebeelde staat, een dagdroom die niet kan en zal blijven duren.  De schijnbare realiteit ervan heeft jullie veel pijn bezorgd gedurende de eonen, die jullie kennelijk, erdoor in beslag genomen, hebben doorgebracht, maar nu hebben jullie collectief ervoor gekozen om te ontwaken, en die beslissing heeft geleid tot de beginnende verkruimeling en desintegratie van die ongemakkelijke en verontrustende onwerkelijkheid.  En jullie nieuwsmedia geven jullie bevestiging hiervan, alhoewel ze niet toegeven dat dit is wat er gebeurt.  Geloof het bewijs van klokkenluiders en verslaggevers die erkend worden om hun onderzoeks-vaardigheden en hun onbetwistbare integriteit, en weet dat alles precies verloopt zoals Gods intentie is, want Gods Wil is de enige Wil, alle anderen zijn, vanzelfsprekend, een illusie.

Onderdeel zijnd van God, van je goddelijke Bron, is het onmogelijk voor jullie om een testament te hebben, een intentie die in tegenstelling staat tot Zijn Wil.  Ja, de illusie, en jullie ego-interacties daarmee, wil jullie anders doen geloven, wil jullie doen geloven dat jullie egoïstische intenties geuit via zowel jullie gedachten, woorden of daden, inderdaad krachtige invloed hebben op de wereld om je heen.  En terwijl jullie de politieke, religieuze, wetenschappelijke en filosofische theorieën, overtuigingen en concepten observeren waarmee jullie verschillende vormen van media jullie voortdurend bestoken, is het moeilijk voor jullie om niet in beslag genomen te worden door en verstrikt te raken in de competitieve discussies en argumenten die voortdurend opkomen en jullie aandacht opeisen, en die jullie suggereren dat wanneer jullie er niet aan deel nemen, jullie je plichten verzaken als mens en als burger van de planeet Aarde.  En natuurlijk is dat allemaal egoïstische grootheidswaan, wat onvermijdelijk leidt tot intense onenigheid, oordeel en veroordeling.  Oorlog is altijd het resultaat van egoïstische beslissingen waarin ’jouw kant of team’ beoordeeld wordt als rechtvaardig, en de oppositie wordt veroordeeld als onmenselijk en beledigend voor God!  Zelfs atheïsten geloven dat God aan hun kant staat, maar ze noemen Hem 'rede, logica, vanzelfsprekende geldigverklaring, of wetenschappelijke bewijs! "

Iedereen gelooft in een hogere instantie die absoluut zeker aan hun kant staat, en dat is een enorme fout.  Er zijn geen kanten om tussen te kiezen, want allen zijn een, permanent omarmd door en ondersteund in de liefdevolle armen van God.  Jullie hebben een bekend gezegde, ‘verdeel en heers!’. Maar wat een is kan niet worden gedeeld of gescheiden zijn, laat staan veroverd.  Langzamerhand, gedurende de afgelopen eeuwen van de ‘moderne’ wereld, is de mensheid begonnen om zich dit te realiseren, maar het is een fundamentele realisering, en degenen die jullie willen controleren en knechten zijn uiterst terughoudend om toe te geven ofwel dat de mensheid in het groot enige intelligentie heeft die moet worden geëerd, of enige rechten die moeten worden erkend.  Die terughoudendheid is niet langer levensvatbaar of uitvoerbaar.

De mensheid is Een met de Goddelijke Bron waaruit jullie allemaal zo liefdevol werden geschapen, en de extremen van de illusie, met zijn geloof in de krachten van goed en kwaad, eindeloos vechtend voor God of de duivel, worden, eindelijk, erkend als fantasieën van ernstig beschadigde of beperkte staten van bewustzijn, denkgeesten die op een dwaalspoor zijn gebracht door de verleidelijke afleidingen van de illusie.  In feite is de illusie een pijnlijke ervaring in het leren van de waanzin van het ontkennen van God en het proberen jezelf neer te zetten met het geloof dat jullie de meest intelligente wezens in het universum zijn, de meest intelligente wezens die ooit hebben bestaan.

En tot voor kort geloofden jullie dat dat ene universum waarvan jullie je bewust waren geworden, alles was wat er bestond.  Nu heeft jullie wetenschap jullie laten zien dat er een veelheid, een ontelbaar aantal universa bestaan, afgezien van jullie eigen universum.  En natuurlijk zijn ook zij allemaal illusoir.  Maar jullie wetenschappers, militaire leiders en politici willen jullie ervan overtuigen dat, omdat er zo veel zijn, in feite ontelbare aantallen van hen, dat jullie wereld een nog onveiliger plek is dan eerder was aangenomen, en dat jullie hen – de ‘wijze’ gezagsdragers in machtsposities –  daarom moeten steunen, en geloven en vertrouwen in hun wijsheid, zodat ze jullie kunnen beschermen, is alleen maar groter geworden.  Egoïstische grootheidswaan van een voorheen onvoorstelbaar omvang!

Ieder voelend wezen heeft een onbreekbare verbinding met God, jullie Bron, zonder welke jullie niet zouden bestaan want het Leven, de Liefde, stroomt continu van de Bron naar Haar scheppingen, eeuwig het leven handhavend, glorieus en voor altijd.  Jullie zijn niets verschuldigd aan enig wezen anders dan de Bron, God, de goddelijke Moeder, het goddelijke creatieve veld waarin alles wat bestaat zijn eeuwige bestaan heeft.  En jullie worden je hiervan eindelijk bewust.  Jullie zijn je leven of bestaan niet verschuldigd aan wie dan ook!  God schiep jullie perfect voor een eeuwig en vreugdevol bestaan binnen Zijn liefdevolle omhelzing, maar binnen de illusie, waar de opperste verwarring heerst, zijn er velen die jullie willen proberen je van iets anders te overtuigen, en velen van jullie hebben, gedurende de eonen, jullie macht weggegeven aan die misleiden en angstigen.  Ja, zij zijn veel angstiger dan de meesten, dat is waarom zij onophoudelijk proberen te controleren en tot slaaf te maken.  Angst drijft wantrouwen en verraad aan tot steeds meer beknottende en bedreigende omgevingen, leidend tot steeds meer woeste competentieoorlogen (turf wars), om te beschermen wat nooit kan worden beschermd tegen onophoudelijke en krankzinnige aanvallen. 

Liefde, Liefde, Liefde.  De Liefde is Echt, al het andere – er is niets anders! – is van de illusie, dus dank het af en omarm je ware natuur, en deel die natuur op grote schaal, onvoorwaardelijk, zonder onderscheid, en breng de mensheid tot ontwaken in de oneindige en eeuwige liefdevolle Aanwezigheid van God, jullie hemelse Vader.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 25 november 2013

23.11.1203

Jullie wetenschap heeft zichzelf naar tevredenheid bewezen dat tijd niet echt isJohn Smallman met Saul op 23 november 2013Jullie ontwaken is goddelijk verzekerd en derhalve onvermijdelijk.  Velen van jullie zijn van mening dat de geplande datum van deze gedenkwaardige gebeurtenis is verstreken, en verstreken, en verstreken!  Ik moet jullie eraan herinneren dat tijd een deel is van de illusie, en dat er niets is verstreken.  Het bestaan van de illusie was slechts kortstondig, echter, de mensheid heeft er zo'n sterk geloof aan gehecht, en aan de tijdlijn die het kennelijk als echt biedt, dat het erop lijkt dat jullie eindeloos hebben gewacht op jullie moment van ontwaken om te verschijnen, en jullie te verheffen naar eeuwige vreugde.

Dit ongegronde geloof is aan het vervagen, jullie wetenschap heeft zichzelf naar tevredenheid bewezen dat tijd niet echt is, maar in de zogenaamde ‘echte’ wereld moeten jullie er nog steeds mee omgaan in jullie dagelijkse leven.  Voor jullie is het een onoplosbaar en meestal onbegrijpelijk aspect van het aardse leven waar jullie gewoon mee dienen om te gaan, en totdat jullie ontwaken zal het een onoplosbaar raadsel blijven.

Jullie allemaal die dit lezen of hiernaar luisteren* zijn Lichtdragers, Wegwijzers, sterrenzaad, jullie zijn degenen die het Licht en de intentie vasthouden voor de mensheid om te ontwaken, en jullie zijn voorbij jullie wildste fantasieën succesvol.  Het bewustzijn van het collectief is aan het veranderen, haar visie wordt omgebogen naar de spirituele aspecten van het leven en weg van de steeds minder verleidelijke afleidingen van de illusie, en dit is grotendeels het gevolg van de intensiteit van jullie gebeden, meditaties en krachtige spirituele intenties.  Jullie zijn geïncarneerd om dit te doen, en jullie hebben succes, maar, natuurlijk, jullie herinneringen aan de Realiteit blijven voor jullie verborgen terwijl jullie lang en hard werken om de enorme taak te voltooien die jullie, met onbegrensde hulp van hen in de spirituele rijken, hebben ondernomen. 

Als jullie je volledig konden herinneren wie en wat jullie zijn, zou jullie taak ondoenbaar zijn, want het bewustzijn van de vreugde van de Hemel terwijl jullie de ellende, het lijden en het verraad van het menselijk leven ervoeren, zou jullie volledig daarvan afleiden.  Willen jullie je missie op Aarde kunnen uitvoeren, dan moet de Aarde jullie heel echt toeschijnen.  Op Aarde hebben jullie allemaal een zogenaamde schaduwkant die moet worden erkend, geëerd, en in volledige afstemming worden gebracht met je volledige Zelf.  Het is het deel van jou dat gedurende vele levens heeft geleden, het deel dat in ontkenning heeft moeten gaan om te overleven, en die ontkenning moet worden gezien en opgelost.  In de spirituele rijken, waar jullie regelmatig heen zijn gegaan voor rust en ontspanning na een Aarde-leven, bestaat er geen pijn of lijden, alleen Liefde.  Desalniettemin op Aarde zijnd en illusoire levens levend, heeft ieder van jullie anderen slecht behandeld en is slecht behandeld, en de schaduw van die pijnlijke ervaringen en verborgen herinneringen moet in het bewustzijn worden gebracht en geheald, want alles wat niet in perfecte harmonie en afstemming is met de Liefde, is niet bestand tegen de intense en prachtige energie die de Realiteit, de Hemel is. 

Ieder voelend wezen, ieder bewust wezen, is een goddelijke schepping, en is daarom perfect.  Er is zelfs niet één ziel die niet past in deze categorie van perfectie, want als dat zo zou zijn zou God niet de Bron van oneindige Liefde, Wijsheid en Waarheid zijn die Hij is, zou hij minder dan helemaal perfect zijn, en dat gaat zo ver voorbij aan wat mogelijk is dat je je dat niet eens zou kunnen voorstellen.  Hij is perfect en dus, daarom, is Zijn volledige schepping dat, waarvan ieder levend wezen een essentieel en onvervangbaar onderdeel is. 

Maar tijdens de spelletjes die jullie gedurende de eonen in de illusie hebben gespeeld, hebben jullie geprobeerd om iets dat niet perfect was te bouwen, en in waarheid is ook dat onmogelijk.  Echter, omdat de illusie zo slim was geconstrueerd – jullie zijn allemaal wezens van grote macht en majesteit, creatieve genieën in feite – slaagden jullie er in de aspecten van jezelf die daar binnen waren gegaan ervan te overtuigen, dat het echt en gevaarlijk was.  Defensieve ideeën werden ontwikkeld om jullie te beschermen tegen de bedreigingen die jullie te lijf gingen, toen jullie het idee van afscheiding en individualiteit als waar aannamen.

Vertrouwen werd een groot thema, en jullie kozen ervoor niet te vertrouwen, maar in plaats daarvan jezelf te beschermen tegen het verwachte verraad van anderen.  Jullie bouwden wantrouwen en verraad in de illusie in en moesten er vervolgens mee omgaan.  Het resultaat daarvan is een omgeving waarin de Liefde wordt afgewezen, want het lijkt jullie zwak en kwetsbaar te maken, en het is vervangen door voorwaardelijke liefde (die ook weer volkomen illusoir is), een staat waarin je daarvoor betaling verwacht – tegen jullie kinderen, bij voorbeeld, zeggen jullie: ‘als jullie je cijfers op school verbeteren, belonen we jullie met…’ en natuurlijk springen vele andere voorbeelden dadelijk de denkgeest binnen.  Deze, op zijn zachtst gezegd, minder dan helemaal liefdevolle aspecten van jullie, werden jullie schaduwzijde die jullie vervolgens in ontkenning begroeven.

Velen omarmden natuurlijk het schijnbare vermogen dat ze in staat waren uit te oefenen en genoten ervan het te gebruiken om anderen te kwetsen en te controleren.  Wat ze niet konden zien, omdat het zo diep ontkend was, was hun eigen angst en pijn.  Ze dachten dat hun macht hen onoverwinnelijk maakte en dat gaf hen een vals gevoel van geluk en veiligheid.  Uiteindelijk verouderen lichamen, hun kracht neemt af, en onbehagen verstoort hun gevoel van veiligheid.  Hun bewoners worden vervolgens steeds veeleisender, minder flexibel, maar zijn nooit tevreden.  Iedereen die incarneert als mens ervaart macht en onmacht, jullie hebben allemaal misbruikt en zijn allemaal misbruikt, en de enige oplossing voor deze ingesleten pijn en lijden is om de Liefde te omarmen en allen te vergeven die jullie op enige manier misbruikt hebben. 

Wat onliefdevol is kan nooit versmelten en integreren met de Liefde, want alleen de Liefde is Werkelijk, al het andere is illusie en moet worden losgelaten, verlaten, opgelost, zodat de entiteit die vasthoudt aan deze karakteristieken terug kan keren naar huis naar de Realiteit, naar de Liefde, naar de Aanwezigheid van God.  Alleen het Werkelijke bestaat, de maskers en vermommingen, waaruit dromen en illusies bestaan, moeten worden weggegooid, zodat een entiteit opnieuw zijn ware Zelf kan zijn en omarmen, het Zelf dat eeuwig onderdeel is van en voor altijd verbonden is met de Bron, en waarvan alles dat illusoir is, onwerkelijk, weggevallen is. 

Jullie maskers en vermommingen hebben jullie gedurende eonen geboeid en verward, jullie weghoudend van het Jezelf kennen.  Nu is het de tijd om hen los te laten, om jullie harten te openen voor de Liefde die Jou omringt, en te ontwaken in de Realiteit.

Met heel veel liefde, Saul.

* Vertaling: op de website van John Smallman (http://johnsmallman.wordpress.com/) is er ook een gesproken, Engelstalige, versie.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 22 november 2013

21.11.2013


Jullie prachtige en wonderbaarlijke ontwaken was goddelijk gepland 

John Smallman met Jezus op 21 november 2013In de spirituele rijken is alles voorbereid op het grote ontwaken van de mensheid.  Niets kan het voorkomen.  Velen van jullie maken zich zorgen over de schijnbaar enorme aantallen mensen die volkomen onbewust blijven van hun spirituele oorsprong, en die, zoals het jullie toelijkt, derhalve dus onmogelijk ontwaakt kunnen zijn, vooral degenen die worden verteerd door haat, bitterheid, wrok en wantrouwen.

Nou, wat jullie Lichtdragers, wegwijzers, en liefdevolle zielen hebben gedaan is hen, ieder van hen, voorbereiden op dit fantastische moment van spirituele verlichting.  Jullie hebben allemaal krachtig en continu de intentie voor hen gehad om te ontwaken in een besef van hun goddelijke en spirituele wortels, en die liefdevolle intentie is buitengewoon effectief want, natuurlijk, het wordt volledig en krachtig ondersteund door God, de liefdevolle Bron in Wiens omarming allen permanent worden vastgehouden.  Gebrek aan bewustzijn van deze omhelzing vermindert op generlei wijze haar macht of effectiviteit.  Het ontwaken van de mensheid gaat gebeuren, en jullie vreugde zal niet surrealistisch zijn, zal het Reëel zijn!  Verbazingwekkend, wonderbaarlijk, en glorieus.

Zoals wij in de spirituele rijken jullie blijven vertellen, want jullie hebben wel moeite dit concept stevig in jullie denkgeesten te houden, jullie zijn heel zeker en eeuwig goddelijke wezens die een zeer beperkende en kortstondige menselijke ervaring hebben.  Ja, ik weet dat het maar door en door en door lijkt te gaan… blijf jezelf er gewoon aan herinneren dat tijd een deel van de illusie is, vooral wanneer het voor jullie heel langzaam en pijnlijk voorbijgaat.  Vergeet niet dat er ergens anders iemand is die een gelukkige ervaring heeft en de tijd voor diegene veel te snel voorbij vliegt.  Hoe lang duurt een dag, een uur, een minuut, een seconde?  Het hangt af van wat je ervaart bij het voorbijgaan ervan.  Hoewel het er inderdaad op lijkt dat de illusie al gedurende eonen heeft bestaan, misschien zelfs van voor de Big Bang, heeft het in werkelijkheid slechts een klein moment in jullie denkgeesten bestaan, en dat zal blijken wanneer jullie ontwaken en bemerken dat het er niet meer is.  

De Realiteit, God, de Bron van alles wat bestaat, Liefde, is eeuwig, eeuwigdurend, tijdloos, een continu aanwezig of nu moment waarin de gehele schepping voor altijd aan de gang is.  Woorden kunnen geen verklaring geven die in enig opzicht helemaal toereikend zijn om het eeuwige nu moment waarop de gehele schepping zijn eeuwige bestaan heeft, te beschrijven.  Derhalve zullen jullie wanneer jullie ontwaken buitengewoon verbaasd zijn door wat jullie ontwaakte en volledig in beslag genomen bewustzijn zo heerlijk onder jullie opgetogen aandacht brengt.  In de spirituele rijken doen wij niets halfslachtig, aan alles wordt met levendig enthousiasme deelgenomen, niets is gewoon ok.  Hoe kan ook maar iets in Gods goddelijke Realiteit, de enige Realiteit, slechts ok zijn. Of zelfs OK!

Het wonder van de Realiteit, die eeuwig volledig bewust en beseffend is, wacht op jullie ontwaken met intense en opgewonden anticipatie, want jullie verbazing en verrukking zal wonderbaarlijk allen van ons die de Realiteit zijn verrukken, en waarmee ieder aspect en alle aspecten van bewustzijn voor altijd onlosmakelijk verbonden zijn.  Hoewel tijd als zodanig illusoir is, weten we hoe lang het jullie toelijkt dat jullie op het ontwaken hebben gewacht, denk aan, en ervaar het wonder dat de echte Jij is.  En, zoals jullie herhaaldelijk is gezegd, er zullen geen teleurstellingen zijn, God kan niemand teleurstellen en zou niemand willen teleurstellen.  Teleurstelling is heel zeker een illusie, volkomen onwerkelijk, en totaal ondenkbaar, als iets dat niet in perfecte afstemming met de Liefde is.  En alles dat slecht afgestemd, onliefdevol, of onaccepterend lijkt, zal instant achter jullie oplossen wanneer jullie ontwaken.  

Jullie prachtige en wonderbaarlijke ontwaken was goddelijk gepland en georkestreerd op het moment van jullie schijnbare afscheiding, zodat er geen opening, geen breuk zou zijn in jullie bewuste besef van wie jullie werkelijk zijn, en ter zelfder tijd jullie de onbeperkte vrijheid gevend om die zeer beperkende omgeving te verkennen en ervaren die jullie hadden bedacht en gebouwd, om de spelletjes te spelen die jullie wilden spelen.  Beperking was een schijnbaar geweldig idee.  Goddelijke wezens met onbeperkte, in feite oneindige krachten die het verkiezen zichzelf te beperken om te zien hoe dat zou zijn.  Jullie goddelijke Vader, die jullie absoluut alles heeft gegeven op het moment van jullie schepping, verlangde slechts dat jullie de volkomen vrijheid hadden te doen wat jullie graag wilden.  De vrijheid die jullie zou toestaan alles dat jullie zouden kunnen bedenken volledig te ervaren, onderwijl tegelijkertijd ervoor zorgend dat jullie nooit iets zou kunnen overkomen.  

Jullie kozen er toen voor jezelf te verliezen in de uiterst beperkte omgeving die jullie hadden gebouwd, en om dat te doen moesten Jullie Jezelf opsplitsen in myriaden kleine en schijnbaar verbroken delen.  Als gevolg daarvan hebben jullie individualiteit, een gevoel van afzonderlijke en concurrerende levensvormen te zijn in een omgeving die niet in staat is om jullie allemaal te ondersteunen.  Vandaar zijn een gebrekkig bewustzijn, ambitie, hebzucht en meedogenloze concurrentie voor de gebrekkige levering van materialen, die essentieel zijn voor jullie overleven als mensen op Aarde, deel van die onwerkelijke en blijkbaar zeer bedreigende omgeving geworden.  Het is inderdaad een heel vreemd spel, en eentje die jullie beu zijn geworden, dus jullie ontwaken is op handen.

Degenen onder jullie die zich bewust zijn van God en van Zijn oneindige en eeuwige Liefde voor Zijn gehele goddelijke schepping, zijn momenteel gestationeerd binnen de illusie, puur door jullie eigen vrije wil en door jullie zeer liefdevolle keuze om jullie diep slapende broeders en zusters te helpen ontwaken.  Blijf doorgaan dagelijks tijd te nemen, rustig in rust in jullie diepe innerlijke ruimte die eeuwig en onverbrekelijk is verbonden met jullie Bron, zodat het Licht dat jullie eeuwig omarmt te allen tijde continu helderder kan groeien, ervoor zorgend dat niemand onbewust Ervan kan blijven.  Het is het Licht van de Goddelijke Liefde dat jullie allen tot ontwaken roept, en Het kan niet langer worden genegeerd of geweigerd.  De tijd van ontwaken is bij jullie.  Verwacht extase, en ontwaak daarbinnen! 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 12 november 2013

11.11.2013


Bagatelliseer of onderschat niet de kracht van jullie liefdevolle intentie 

John Smallman met Jezus op 11 november 2013De mensheid is aan het ontwaken, de tekenen van deze prachtige vooruitgang in jullie spirituele evolutie kunnen duidelijk worden gezien, waarop jullie maar je blik verkiezen te werpen.  Wees je bewust van het leed dat velen ondergaan, maar focus je intentie op het zenden van liefde, healing, en compassie aan hen, liever dan medelevend in hun ellende en angst te delen.  Ze hebben veel hulp nodig, en er zijn veel mensen en organisaties die hun uiterste best doen om dat te bieden, maar degenen onder jullie die ver verwijderd zijn van de fysieke plaats van deze voortgaande proeven en crises, kunnen enorm helpen door gewoon de intentie te hebben liefde te zenden naar hen in nood. 

Jullie zijn spirituele wezens en als zodanig heb jullie de macht om healing te sturen, liefdevolle en compassievolle energie naar wie jullie maar verkiezen.  Focus op die gebieden van de wereld waarvan je denkt dat energie het meest nodig is, en heb de intentie het te zenden naar hen die daar lijden en in nood zijn, en jullie Vader zal die intentie machtig eren, enorm de kracht van jullie individuele intenties versterkend.

Jullie weten dat alle bewust voelende leven Een is met God, de Bron van alle bestaan, alle bewustzijn, dus jullie weten daarmee ook dat jullie intentie om passende energie te sturen naar mensen in nood zeer effectief is, want wat de Een als intentie heeft, hebben allen als intentie en vervolgens als ervaring.  Wanneer jullie niet fysiek aanwezig zijn waar rampen hebben toegeslagen, weet dan dat je niet de bedoeling had daar aanwezig te zijn, dat dat niet je pad is, en dat je pad is om te assisteren door energie van afstand te sturen. 

In jullie driedimensionale, fysieke, illusoire wereld zijn er vele vormen van energie, en eenieder van jullie heeft onbeperkt toegang tot ten minste een van hen – Liefde, compassie, vergeving, healing, materieel, monetair, om er maar een paar te noemen – dus heb de intentie vrijelijk die met hen in nood te delen die je kracht en je talent of competentie is, en ik verzeker jullie dat de gevolgen van die liefdevolle intentie zeer nuttig en bruikbaar zal zijn.  Bagatelliseer of onderschat niet de kracht van jullie liefdevolle intentie, want ongeacht hoe ver jullie fysiek weg zijn van het gebied waar hulp nodig is, de verbazingwekkend krachtig effecten van jullie intentie om de nodige energie te sturen naar die plaatsen, zal direct worden ontvangen en gewaardeerd.  Het is vanwege deze explosie in liefdevolle intenties door zo velen van jullie, dat er zo veel door jullie op Aarde is bereikt in de afgelopen jaren.

Iedereen op Aarde heeft een goddelijk doel, en als de jouwe niet meteen duidelijk voor je is, zelfs als het je nooit duidelijk wordt, is dat doel altijd actief.  Door daarop te focussen en de intentie daarover te hebben dat het goddelijk wordt geleid, versterk je haar effecten machtig, maar zelfs als je dat niet doet, omdat je die intentie instelde voordat je incarneerde voor dit specifieke leven, blijft die intentie zichzelf tot uiting brengen via jou voor het goede (hoogste goed) van allen.  Jullie zijn wezens geschapen in Liefde van Liefde, het goddelijke energieveld waarin alles wat bestaat eeuwig rust, en daardoor zijn jullie altijd je rol in de voortdurende taak van healing van de mensheid aan het vervullen.  Door de intentie te hebben je bewust te zijn van het levensdoel dat je op Aarde kwam vervullen, terwijl jullie onderwijl jullie menselijke levens leven, ook al lijkt het dat je daarvan onbewust bent, zijn jullie dat desalniettemin aan het uitvoeren.  Jullie gingen een verbintenis aan, voor jullie voor dit Aardse leven incarneerden, om te assisteren in het ontwakingsproces van de mensheid, en niets kan jullie ervan afhouden te assisteren zoals jullie intentie is.  Echter, wanneer jullie je bewust kunnen worden van deze verbintenis terwijl jullie een menselijk leven binnen de illusie leven, onder een bombardement van illusoire afleidingen, zullen jullie die verbintenis veel effectiever en krachtiger uitvoeren.   

Herinner jezelf er dagelijks aan, wanneer jullie je rustige binnenruimte binnengaan om te communiceren met de gidsen, mentoren, engelen en heiligen die jullie hebben gekozen als jullie medewerkers en assistenten tijdens dit Aardse leven, dat jullie de ‘laarzen op de grond’ zijn, de primaire bronnen die het Aardse vlak hebben betreden in deze zeer veelbelovende tijd in haar evolutie, om het goddelijke plan voor de mensheid tot bloei te brengen.  Jullie worden voortdurend voorzien van alles wat jullie nodig hebben voor het uitvoeren van de goddelijke taken die jullie geïncarneerd zijn uit te voeren, dus sta de afleidingen van deze illusoire omgeving niet toe je anders te overtuigen.  God in Zijn oneindige wijsheid koos ieder van jullie specifiek voor de taken waarvoor jullie je ingescheept hebben, en als Hij jou koos om ze uit te voeren, dan is er niemand meer gekwalificeerd om dat te doen.  

Sta niet toe dat een vals gevoel van nederigheid je ervan kan overtuigen dat jullie inspanningen om anderen te helpen door jullie gebeden alleen, niet erg effectief zijn.  Ze zijn effectief, zeer effectief, en het gevoel van nederigheid dat anders suggereert, is gewoon een van de illusoire afleidingen die proberen om je focus weg te halen van de taak die je hebt, zodat je effectiviteit aanzienlijk kan worden verminderd.  Laat je niet misleiden door deze valse zintuigen, of anderen die daaraan gelijkaardig zijn, die proberen je ervan te overtuigen dat je niet goed genoeg bent, niet effectief genoeg, en dat je plaats moet maken zodat anderen, die je zouden kunnen toelijken als veel capabeler en effectiever, je kunnen vervangen.  Niemand zou je ooit kunnen vervangen, omdat jullie in die positie werden geplaatst, in deze precieze positie, door God je liefhebbende Vader Die jou perfect begrijpt, en Die jou plaatste, en niemand anders, precies waar je het meest effectief zou kunnen zijn. 

Accepteer het leven zoals het door en langs jullie heen stroomt, en herinner jezelf dat je, te allen tijde, goddelijk geleid wordt, en dat enige inadequate aspecten van jezelf volledig werden ingecalculeerd toen je levenspad voor jou, met jouw volledige kennis en instemming, werd gepland.  Jullie zijn te allen tijde precies waar God en jij de intentie hebben te zijn.  Wees ontspannen in de waarheid daarvan, en geniet van jullie reis.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 11 november 2013

10.11.2013 Saul

De spirituele evolutionaire vooruitgang die jullie in zo'n korte tijd gemaakt hebben, is echt enormJohn Smallman met Saul op 10 november 2013Velen op Aarde voelen zich zeer uit hun doen, want het lijkt erop dat waarop ze hadden gehoopt en waarvoor ze hadden gebeden – vrede, harmonie, vrijheid en overvloed voor allen; een staat van Liefde om de gehele mensheid te omarmen – slechts een hersenschim is, een onhaalbare hoop in een gek geworden wereld.  Nou, de wereld is gedurende eonen gek geweest, en langzamerhand, na al die tijd, hebben de gebeden en intenties van vele heiligen een indrukwekkende verandering tot stand gebracht, een beweging van een staat van krankzinnige, angstige, en destructieve woede terug naar Liefde, jullie eeuwige God-gegeven staat.  Dat is wat jullie allemaal op Aarde tot stand aan het brengen zijn, een terugkeer naar de Liefde, en jullie zijn aan het slagen ondanks jullie twijfels en angsten.  Focus alsjeblieft op de grote vorderingen die zijn gemaakt in de afgelopen decennia van de spirituele evolutie van de mensheid, aangezien grote aantallen van jullie een oordeel over onbekende culturen, religies, politieke opvattingen, en persoonlijke levensstijlen hebben losgelaten, en naar acceptatie zijn opgeschoven. 

De spirituele evolutionaire vooruitgang die jullie in zo'n korte tijd gemaakt hebben is echt enorm.  Het is een beetje zoals waarnaar economen soms verwijzen als ‘de J curve’, waar jullie een bepaald niveau van verworvenheid hebben bereikt, in dit geval in jullie spirituele evolutie, en dan lijkt het dat jullie weer naar beneden worden geduwd, naar lagere niveaus.  Echter, bij het bereiken van de bodem van die J-curve, die slechts een zeer korte weg naar beneden is, is er slechts een richting waarin je kunt gaan, en dat is opwaarts!  Jullie hebben de bocht in de J echt gerond, dus zoek naar het bewijs en je zult het vinden, want het is overal om jullie heen wachtend op jullie herkenning.  Wanneer jullie erkennen dat dit echt is wat er gebeurt, zullen jullie spirits omhoog gaan en vervolgens zullen ook de kracht van jullie intentie en van jullie Liefde dat doen, en de beklimming van de stijl (verticale deel) van de J zal versnellen, jullie tot ontwaken brengend. 

Goddelijke beloftes zijn jullie gedaan en die worden elk moment geëerd.  Jullie onvermogen om dit te zien, dit te erkennen, is het gevolg van de verwarring en waanzin die in de illusie werd ingebouwd bij haar begin, toen het de intentie was om een staat van afgescheidenheid te ervaren.  Een deel van dat gevoel is te wijten aan het concept van lineaire tijd – een moment van aanvang ver terug liggend in het verleden, het heden en de toekomst eindeloos en misschien nogal angstig van jullie weg oprekkend, behalve dat jullie individuele dood op een enig onvoorzien en onverwacht moment in die toekomst gaat gebeuren, misschien zelfs zeer binnenkort!  Dat is genoeg om iedereen van zijn stuk te brengen die ervoor heeft gekozen te geloven dat die illusie – die kan worden waargenomen en gemeten met jullie fysieke zintuigen en door instrumenten ontwikkeld om die zintuigen versterken, de enige realiteit is. 

Iedereen, zonder uitzondering, wenst en verlangt een geldige en verheffende reden om het leven als mens op Aarde te leven.  Maar velen hebben een cultuur geaccepteerd die alles wat belichaamde mensen fysiek niet kunnen zien, voelen, ruiken, proeven, horen, of wetenschappelijk meten, ondanks het feit dat de wetenschap zichzelf voortdurend opnieuw moet uitvinden, wanneer nieuwe informatie en kennis de fundamenten waarop vorige ‘zekere en onbetwistbare kennis’ onveilig was gebouwd, weg te slaan.  Het leven leven en daarbij oogkleppen dragen, wat is wat deze houding duidelijk demonstreert, leek een veel veiliger manier om met de grenzeloze onzekerheden om te gaan die zich blijven voortdoen tijdens een leven op Aarde.  En je hoop verhogen, door te verkiezen om te geloven dat het leven eeuwig is, dat het niet ophoudt wanneer het aardse voertuig wordt neergelegd om te rusten, wordt als dwaas en onwetend beschouwd.  Maar zonder dat te weten, dat geloof, wordt de angst endemisch en dient deze krachtig te worden ontkend. 

Angst is een aspect van de illusie die kan leiden tot ontwaken als het wordt aanvaard en onderzocht, want het is een roep tot ontwaken.  ‘Waar ben ik bang voor, en waarom? Ik weet het niet, ik ben een intelligente volwassene, en echt er is niets te vrezen, dus ik zal mezelf gewoon vermannen en doorgaan met mijn leven.’  Maar dat is gewoon ontkenning, de angst is begraven, en het ettert, allerlei problemen veroorzakend die geen aanwijsbare oorzaak lijken te hebben.  Dat leidt tot woede die vervolgens vaak wordt uitgedrukt met de reden daarvoor geprojecteerd wordend op andermans handelingen of gedrag. 

Jullie bezitten allemaal wijsheid, en wijsheid vertelt jullie dat jullie levens een goddelijk doel hebben, dat dient om te erkennen dat jullie goddelijk geschapen wezens zijn van Liefde en dat geluk, voldoening, en tevredenheid allemaal voortkomen uit liefdevol leven.  Iedereen wil geliefd worden, iedereen verlangt naar Liefde, want liefde is jullie natuur, en Daarzonder zijn jullie volkomen beroofd.  En Het omringt en omhult jullie in elk moment, dus je kunt niet ontsnappen aan Haar liefdevolle omhelzing.  Maar alles wat onliefdevol is, is Daarvoor een banvloek, en wanneer jullie ervoor kiezen om liefdeloos te zijn in gedachte, woord of daad, sluiten jullie je hart af en sluiten de Liefde buiten.  En naar binnen rijdt de angst die moet worden ontkend of overwonnen, maar het te overwinnen is  slechts een andere vorm van ontkenning.

De enige ontsnapping of vrijlating uit angst is door Liefde.  Wanneer jullie naar binnen gaan en rustig jullie hart openen voor de Liefde die jullie omringt, zullen jullie angsten zich verlichten, en hoe meer jullie je voor Haar openen, hoe groter de verlichting zal zijn.  En toch, overtuigd van de werkelijkheid van de illusie zoals zo velen zijn, om de Liefde te omarmen en Het onvoorwaardelijk aan te bieden aan allen met wie jullie op enige manier interacteren, lijkt krankzinnig te zijn.  Desalniettemin zijn er maar weinigen van jullie die niet iemand in jullie levens hebben gekend die precies dat doet, en jullie kunnen je niet onbewust zijn van hun vreedzame en tevreden acceptatie van het leven, in welke vorm het ook aan hen wordt aangeboden, en van hun daaruit voortvloeiende vreugde.

Er zijn maar weinigen onder jullie die niet erkennen dat als iedereen liefdevol zou leven, er wereldvrede zou zijn, en velen van jullie zijn nu bezig met precies dat te doen en die staat tot stand te brengen.  Om altijd liefdevol te zijn is ieders intentie, maar de afleidingen van de illusie leiden jullie veel vaker weg van dat ideaal, dan jullie zouden willen toegeven, wanneer je die intentie vergeet en onliefdevol reageert op een situatie die je lijkt te bedreigen.  Ja, jullie vinden het bij tijd en wijle moeilijk, en jullie doen of zeggen dingen waarvan jullie later spijt hebben, dus herinner jezelf alsjeblieft aan de enorme vooruitgang die jullie hebben geboekt in het versterken van je intentie en verlangen om altijd liefdevol te zijn, en vier jullie successen in plaats van het jezelf te veroordelen voor jullie tekortkomingen. 

Hier in de spirituele rijken, waar jullie in werkelijkheid bij ons zijn, terwijl jullie een beetje onbewust blijven van dat feit, blijven we vreugde putten uit de opmerkelijke vooruitgang die jullie boeken in het fragmenteren en oplossen van de illusie, door de intentie te hebben liefdevol te zijn en door die intentie in praktijk te brengen.  Jullie succes is goddelijk gegarandeerd, zoals jullie weten, dus blijf oefenen en ontwaak de mensheid, zoals altijd jullie intentie is geweest. 

Met heel veel liefde, Saul.    

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 7 november 2013

06.11.2013 Saul

Jullie kunnen alleen gelukkig zijn als jullie je ware natuur uitenJohn Smallman met Saul op 6 november 2013Ascentie is de gebeurtenis om je op te focussen, het is een belangrijk onderdeel van jullie ontwakingsproces, en jullie zijn er heel dicht bij.  Ja, jullie blijven dat horen van tal van channels, maar het is waar, en jullie brengen het tot stand door jullie collectieve intentie, dus sta niet toe dat teleurstelling over de schijnbare maar onwerkelijke vertragingen je zicht vertroebelen, maar versterk in plaats daarvan jullie intentie en verlangen voor haar komst, en laat het gebeuren, zoals jullie inderdaad aan het doen zijn.  Als jullie de Liefde die we voor jullie hebben konden zien en voelen, zouden jullie angsten en twijfels gewoon weg vallen, dus vergeet niet te vragen om een liefdevolle knuffel wanneer je naar binnen gaat om naar ons te luisteren, ontspan je er dan in, en dan zul je dat voelen omdat je de intentie daartoe hebt.  Scepsis en twijfel blokkeren zo vaak de gewaarwording, het gevoel, het wetende bewustzijn dat jullie van onze Liefde voor jullie zouden kunnen ervaren, als jullie alleen maar je hart zouden openen om het te ontvangen en zouden baden in de kalmerende balsem waarin wij jullie hebben gehuld. 

We zullen jullie blijven herinneren aan onze Liefde voor jullie, want we willen duidelijk maken, zoals we jullie zo vaak hebben gezegd, dat liefde het antwoord is op ieder probleem, in iedere situatie, Liefde is altijd het antwoord, punt.  Er is niets anders.  Liefde is alles wat er bestaat want onze goddelijke Bron is Liefde.  Het klopt, Het heeft vele vormen, maar ieder van hen is onvoorwaardelijk liefhebbend, accepterend, compassievol en helend.  Al het andere, alles dat niet van Liefde is, is illusoir, dat is de reden waarom al het andere voortdurend faalt om op te leveren waar je op hoopt en naar verlangt.  Wees om je ware wensen en verlangens te kunnen manifesteren, liefdevol, altijd.  Jullie ware wensen en verlangens zijn liefdevol.  Die welke niet liefdevol zijn, zijn egoïstische en egocentrische dromen van oordeel, veroordeling en straf, die jullie zouden willen opleggen aan degenen met wie jullie het oneens zijn of wie jullie onacceptabel vinden, ze aldus vernietigend.  Gekke fantasieën inderdaad, die het jullie in hoge mate duidelijk zouden moeten maken dat je niet van de Liefde komt, en derhalve iets zoekt dat onwerkelijk, onhaalbaar en in elk aspect volkomen onbevredigend voor je is.

Liefde is jullie natuur, jullie ware natuur, alles wat liefdeloos is waarmee je probeert je te verbinden of voor enig doel te gebruiken, zal altijd leiden tot ontzetting en teleurstelling, want het is onwerkelijk.  Alles wat je lijkt te bereiken door liefdeloze gedachten, woorden, of activiteiten, zal veranderen in as, stof, want onecht zijnde kunnen die dingen niet blijven duren, en iedere voldoening verkregen uit hun verwerving zal van korte duur zijn.  Zij die onliefdevol leven zijn altijd op zoek naar nieuwe vreugdes, nieuwe ervaringen, nieuwe vormen van tevredenheid of geluk, puur omdat de eerder verworvene er niet in geslaagd zijn om blijvende bevrediging te bieden, faalden er in feite in te blijven duren, en zijn uitgegroeid tot ernstige teleurstellingen.  Alleen liefdevolle manieren brengen blijvende bevrediging, en als je eerlijk bent met jezelf weet je dit. 

Door in elke situatie waarbij je betrokken bent liefdevol te zijn, mentaal, emotioneel of fysiek, laat je alles dat onwerkelijk is los, aldus het jezelf mogelijk makend de Bron in iedereen te zien in plaats van het beschadigde ego-aspect dat als masker werd gedragen om te verbergen wat echt is.  Jullie hebben goed werk gedaan in het jezelf ervan overtuigen dat liefdevol zijn gevaarlijk is, en dat dat doen je gevaarlijk kwetsbaar maakt.  Maar jullie weten ook uit eigen ervaring dat wanneer je handelt of je je, liefdevol en compassievol, verbindt met je ware natuur, je instant wordt beloond door gevoelens van voldoening, tevredenheid, en zelfs vreugde.  De natuur van de Liefde is om te geven, en niet geven is zeer onnatuurlijk en leidt tot een ervaring van zinloosheid in je bestaan die je vervolgens voor jezelf moet verbergen door ontkenning of een andere vorm van uitvlucht, want dat is zo'n beangstigend vooruitzicht.

Jullie kunnen alleen gelukkig zijn als jullie je ware natuur uiten door middel van liefdevolle gedachten, woorden en daden, maar jullie ego’s blijven jullie ervan overtuigen dat het volgen van dat pad zal leiden tot verraad, want liefdevol zijn maakt je kwetsbaar voor het te worden gebruikt of misbruikt, en daaruit zal zeker armoede voortkomen in zowel relaties als materieel welzijn.  En toch, wanneer jullie je door jullie ego’s laten leiden, zul je weinig, zo dat al het geval is, voldoening vinden want je verwacht altijd te worden verraden of voor de gek te worden gehouden, en je moet daarom uiterst voorzichtig zijn in alle situaties.  Dus door het volgen van de leiding van jullie ego’s om verraad te voorkomen, merk je dat je dat bijna continu aan het verwachten of vrezen bent, en dat je voorzorgsmaatregelen neemt om te voorkomen dat je wordt gepakt of bedrogen.  Het is een vicieuze cirkel, een eindeloze lus van angstige behoedzaamheid die liefde belemmert, en het werkt gewoon niet.

Je dient Liefde te zijn, dat is wat je bent, en biedt het continu aan.  Wachten tot je Het van een ander ontvangt werkt niet, want dat is op zich onliefdevol gedrag dat altijd leidt tot teleurstelling.  Om Liefde te ontvangen, bied Het aan, niets anders werkt, ooit.  En diep binnenin jezelf weet je dit, maar de menselijke levenservaring waarmee jullie zo vaak in beslag zijn genomen, laat jullie onwerkelijkheid zien – woede, wrok, bitterheid – jullie verdedigingen tegen alles wat jullie vrezen, en die zijn echt onwerkelijk.  Jullie kunnen alleen uitkomen vanonder de zware deken van angst door liefdevol zijn – tegen anderen en jezelf – er is geen andere manier, dat is wat alle spirituele meesters jullie gedurende eonen hebben gedemonstreerd.    

God, de Bron van alles wat bestaat, is het goddelijke energieveld van waaruit en waarin alles ontstaat, en dat is pure onversneden en oneindige onvoorwaardelijke Liefde.  Wanneer jullie angst (hetzij erkend of ontkend) accepteren als onderdeel van jullie leven, kiezen jullie ervoor de Liefde buiten te sluiten, wat is wat jullie zijn, jullie goddelijke en eeuwige natuur aan je geschonken door God op het moment van jullie creatie.  Angst is onwerkelijk, een verzinsel van jullie verbeelding, een aspect van de illusie die jullie enthousiast hebben omarmd omdat het spannend leek, en dat is, toch zeker, krankzinnig?

Jullie zijn allemaal een deel, een geïndividualiseerd aspect van jullie Bron, God, jullie hemelse Vader en Goddelijke Moeder, want alles is eenheid.  Maar jullie hebben toegestaan jezelf zo schatplichtig te maken aan de illusie en al haar schijnbaar mysterieuze eigenschappen, dat het lijkt alsof jullie eraan verslaafd zijn, erin gevangen zitten.  Niets kan verder van de waarheid af staan.  Jullie kozen, ieder van jullie koos ervoor, de angst en verwarring van de illusie te ervaren vanwege de lessen die je snel wilde leren, zodat je zo snel als mogelijk voort kon gaan met je spirituele evolutie.  De keerzijde van die keuzes was de schijnbaar onwrikbare realiteit die de illusie jullie lijkt voor te schotelen zodra jullie er binnenin zijn.  Het lijkt jullie toe dat jullie zwakke, weerloze, en onbeduidende wezens zijn in een uitgestrekte en bedreigende omgeving waarin je jezelf moet beschermen tegen de elementen van extreme hitte en kou om te kunnen overleven.  En jullie worden jezelf steeds meer bewust, terwijl jullie wetenschap haar visie en haar begrip van het universum oprekt, van de ongelooflijk smalle band van de essentiële voorwaarden die nodig zijn om jullie voortdurende maar onzekere voortbestaan als mensen in deze enorme en onherbergzame omgeving.

Jullie werden geschapen in Liefde, zoals jullie heel goed weten, door jullie liefdevolle Bron Wiens Wil voor jullie eeuwige vreugde en geluk is.  Het is alleen door het ontkennen van je bewustzijn van Zijn oneindige Liefde voor jullie, dat jullie door konden gaan jezelf ervan te overtuigen dat de illusie, met alle pijn, lijden en angst waarin het jullie blijkbaar hult, echt kan zijn.  Diep van binnen weten jullie dat het onwerkelijk is, maar totdat jullie de keuze maken op ieder moment Liefde te uiten en te delen, en dat feitelijk ook doen, zullen jullie de illusie schijnbaar zeer reëel blijven vinden.    

Als mensen belichaamd op Aarde is het erg moeilijk voor jullie om dit te erkennen en het continu te leven.  Twijfels en scepsis zijn zeer krachtige aspecten van de illusie die het bij elkaar houden, en jullie angsten bevestigen, en het zijn die pijlers van de illusie die je moet loslaten.  Dat is Geloof hebben in God, en de kracht van de verschillende verleidelijke en dreigende aspecten van de illusie lossen gewoon in het gezicht ervan op.  Ga dagelijks naar binnen, drie of vier keer indien mogelijk, en herbevestig dat Geloof in Gods liefde voor jullie, zodat de illusie zich aan jullie toont voor wat het is, een onwerkelijke omgeving waarin verwarring en chaos de Realiteit voor jullie verbergen, maar slechts zo lang als jullie het verkiezen als echt te accepteren. 

Jullie zijn allemaal aspecten van het Goddelijke, eeuwig veilig en liefdevol omarmd in de Tegenwoordigheid van God.  Stel je open voor het bewustzijn hiervan en laat de illusie instorten, verkruimelen, en oplossen.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 4 november 2013

03.11.2013 Jezus


Jullie ware aard is Liefde, dus maak er een punt van op elk moment Liefde te zijn

John Smallman met Jezus op 3 november 2013Het enthousiasme om te ontwaken en om God te kennen intensiveert dagelijks, terwijl meer en meer van jullie je intentie aan de intentie van het menselijk collectief toevoegen dat God over de gehele planeet worde gekend en geëerd.  Jullie gaan dit bereiken door liefdevol en compassievol te leven en door vreedzaam en harmonieus samen te werken om jezelf te veranderen, aldus enige egoïstische zelf-dienende agenda’s waaraan je gehecht zou kunnen zijn, loslatend, en door dat te doen de wereld te veranderen in een plaats van heilige vreugde.  Dat is geen utopie, dit is een omgeving die jullie voortdurend en zeer effectief tot stand aan het brengen zijn, en succes in jullie goddelijke onderneming is onvermijdelijk, want het is de goddelijke Wil.

Wat er op jullie prachtige planeet gebeurt is bepaald verbazingwekkend, dus sta klaar om versteld te staan wanneer jullie ontwaken en ontdekken wat jullie tot stand hebben gebracht.  Jullie zijn allemaal deel van Gods goddelijke schepping, en jullie zijn, derhalve, samen met Hem een staat van ongelooflijke schoonheid en goedheid aan het creëren, van het soort dat nooit eerder is gezien op Aarde.  Het is al een lange tijd in de planning geweest en veel langer ter uitvoering, wanneer jullie de stadia van ontwikkeling ervaren vanaf het eerste ontwerp-concept tot de voltooiing in lineaire tijd.  In werkelijkheid echter, heeft het gehele creatieve proces van geïnspireerd idee tot de vervulling en voltooiing slechts een moment gekost, net zo lang als het duurde om voor te stellen en de intentie te hebben dat het zo zij.  

Als goddelijke wezens worden jullie ideeën of gedachten, wanneer zo bedoeld, instant gecreëerd, in het nu-moment.  Dat is hoe de schepping is ontworpen en het wordt voortdurend vervuld door jullie oneindig wijze en liefdevolle Vader.  Echter, zodra jullie jullie illusoire wereld van extreme beperking binnen gingen, was dit niet langer mogelijk, en omdat het jullie zo echt toelijkt, geloven jullie dat het iets van waarde, in feite wat dan ook, creëren, heel veel tijd kost.  En vanwege de beperkingen waarmee jullie je vrijelijk hebben verbonden, is dit wat jullie ervaren.  Dit hoeft niet zo te zijn!  Wanneer jullie ontwaken zullen deze zelfopgelegde beperkingen gewoon wegvallen, jullie de vrijheid gevend instant te creëren wat je maar verlangt.

Binnen de illusie hebben de beperkingen die jullie elkaar hebben opgelegd, door jullie collectieve keuze en intentie, op massale schaal pijn en lijden mogelijk gemaakt, om jullie te omhullen met schijnbaar geen adequate manier om het te verlichten.  Het lijkt een endemische en continue metgezel in jullie dagelijkse leven, of jullie nu lid zijn van de rijkste zelf-dienende 1% of een van de rest van de mensheid zijn.  Jullie zijn allemaal, door jullie vrijwillige keuzes, subject van de beperkingen van de illusie in de vorm van ziekte, geweld, pijn, lijden, en uiteindelijk de dood.  Niemand ontsnapt, de rijken krijgen hun lijden alleen te ervaren in relatief comfort.  En dat biedt hen zeer weinig daadwerkelijk comfort.

Maar dat staat allemaal op het punt te eindigen, want de tijd ervan is voorbij, en de Nieuwe Tijd, die zeer recent werd gevestigd, is er een van vreugde, vrede en overvloed voor allen, ook al hebben jullie nog met de lineaire tijd te kampen, en dus zijn haar vruchten nog niet volledig zichtbaar.  Een beetje meer geduld van jullie kant is nog steeds vereist, en dat blijkt voor velen van jullie bijzonder moeilijk, want jullie verwachtingen werden verhoogd en vervolgens in de grond geboord, aangezien er schijnbaar niets belangrijks gebeurde toen de Nieuwe Tijd eind vorig jaar geboren werd.  Natuurlijk is er een enorme energieverschuiving geweest over de gehele planeet, zoals blijkt uit de publieke en de voortdurende openbaarmaking van zoveel van de endemische corruptie die jullie zo lang in de ban heeft gehouden.  Er is veel veranderd, het is alleen dat jullie verandering van een andere aard hadden verwacht – een magische stofregen uit de toverstaf van een fee, misschien? – om de corruptie en al haar bondgenoten verslagen en beschaamd te zien.

Desalniettemin heeft het intense en krachtige goddelijke Liefdesveld dat de planeet en alle bewust voelende leven daarop omhult, een werkelijk opmerkelijk effect op jullie allen en jullie hoop is een zeer sterke intentie geworden, die de veranderingen brengt waarop jullie gehoopt en waarvoor jullie gebeden hebben.  De oude orde is aan het instorten, hun macht is aan het oplossen, en hun zelf-dienende en egoïstische agenda's kunnen niet langer zichtbaar worden gemaakt.  Politieke organisaties zijn overal in ernstige wanorde, en het economische beleid dat wereldwijd in de afgelopen tientallen jaren zoveel schade heeft veroorzaakt, kan niet langer dienen als prachtige modellen die hebben bewezen effectief te zijn in het brengen van welvaart aan velen – de veel aangeprezen theorie van de ‘neerdruppelende economie’ (trickle-down economics)* is terecht volkomen in diskrediet gebracht.  De waarheid daarvan is, zoals allen nu zien, dat dit beleid nooit gewerkt heeft als beweerd, dat ze altijd gebruikt is om de rijken nog rijker, en alle anderen rechteloos te maken, en dat kan niet langer worden toegestaan.

De dagen van ‘ieder voor zich’ zijn allang voorbij, maar het opruimen van het wantrouwen en de schade die dat beleid heeft veroorzaakt, vergt tijd, dat is waarom al waarop jullie zo enthousiast hoopten, wat meer tijd kost dan jullie dachten dat het vruchten af zou werpen.  De vruchten zijn er en het groeit prachtig, dus wanhoop niet – dat helpt nooit iemand – zie het groeien en opzwellen zoals het dat dient te doen voorafgaand aan het rijp en overvloedig worden wanneer de oogst nadert.  Niemand zal worden vergeten, oneerlijk behandeld, of hun deel worden ontzegd, want ieder zal deelnemen in deze fantastische overvloed, en de vreugde zal niet aflatend zijn tijdens de daaropvolgende feesten.  

Blijf minimaal dagelijks terugkeren naar jullie plaats van innerlijke rust en heilige stilte.  Wanneer jullie daar tot rust gekomen zijn, herbevestig dan jullie intentie om kanalen van goddelijke Liefde te zijn, iedereen assisterend om te ontwaken, door Liefde in actie te leven, te onderwijzen en te demonstreren.  Allen in de spirituele rijken zijn met je, jullie aanmoedigend en inspirerend om je hand te reiken en iedereen liefdevol te omarmen met wie je op welke manier dan ook interacteert.  Een fysieke omhelzing kan vaak verkeerd begrepen of geïnterpreteerd worden, maar de intentie vasthouden om iedereen met Liefde te omarmen, zonder je te verbinden met het fysieke aspect, is bijzonder effectief, en zal zeker worden gevoeld door degenen tot wie het gericht is.

Maar laat dat je niet ontmoedigen tot het fysiek omarmen van degenen waarvan je intuïtief voelt dat ze daarvoor open staan, bedenk dat het zien uitwisselen van liefdevolle knuffels, de toeschouwers opbeurt.  Ten slotte gaan mensen naar de bioscoop om te genieten van het kijken naar demonstraties van liefde in actie, en meestal voelen ze zich onvoldoende geliefd in hun normale dagelijkse leven.  Jullie ware aard is Liefde, en binnen de illusie krijgt niemand Daarvan genoeg, dus maak er een punt van op elk moment Liefde te zijn, Het delend, en daarmee allen naar hun ontwaken brengend.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

* Waarschijnlijk wordt hiermee bedoeld dat de rijkdom langzamerhand ook in de minder bedeelde bevolkingsgroepen zal doordringen. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zondag 3 november 2013

01.11.2013 Saul

Jullie collectieve intentie is de bepalende factorJohn Smallman met Saul op 1 november 2013Hier in de spirituele rijken kijken we met vreugde toe terwijl de vooruitgang van de mensheid in de richting van het moment van ontwaken steeds krachtiger gefocust raakt.  Wij hebben jullie vele malen verteld dat het een uitgemaakte zaak is, wat het inderdaad is, maar jullie collectieve intentie is de bepalende factor, de kracht die jullie zo doelgericht voorwaarts en huiswaarts drijft.  Het is altijd al jullie collectieve intentie geweest om te ontwaken, sinds het moment van de schijnbare afscheiding, maar natuurlijk waren de afleidingen en verlokkingen van de illusie die jullie hadden bedacht en gebouwd nogal fascinerend, en door alle praktische doeleinden waren jullie die onuitroeibare intentie vergeten en raakten jullie de weg kwijt en verward in het uitgestrekte doolhof dat de illusie is.

Velen zijn te midden van jullie gekomen gedurende de eonen, om jullie aan de weg naar huis te herinneren en deze te laten zien, en eindelijk komen hun liefdevolle en aanhoudende inspanningen tot bloei, terwijl steeds meer van jullie tot het besef komen dat jullie inderdaad eeuwig levende spirituele wezens zijn die leerervaringen ondergaan, fysieke lichamen benodigend, die jullie uit de illusie en huiswaarts naar de Realiteit zullen leiden.  De weg vooruit is duidelijk, er zijn geen obstakels of belemmeringen die nog voor omleidingen of omwegen zorgen, hou gewoon de intentie om te ontwaken vast, voor jezelf en voor de gehele mensheid, en herbevestig deze minstens eenmaal per dag, en bij voorkeur vele malen omdat het jullie taak is te ontwaken en je met verwondering te herinneren wie en waar je werkelijk bent.

Jullie hebben een gezegde: ‘Thuis is waar het hart is’ (Home is where the heart is), wat in feite betekent dat thuis, waar jullie allen voortdurend verlangen om te zijn, een staat is van weten dat jullie altijd en onvoorwaardelijk worden geliefd, en waar het jullie aan niets ontbreekt; maar binnen de illusie is dat een bijna onmogelijke staat om te bereiken.  Ja, sommigen van jullie hebben fantastische relaties, getoetst aan jullie menselijke maatstaven, maar zelfs dan weet je dat hoe goed het ook is, er nog steeds iets is dat niet goed is, er iets ontbreekt.  Je bent altijd op zoek naar iets meer, en dat is natuurlijk jullie goddelijke en eeuwige verbinding met God.

Die verbinding is nooit verbroken geweest en kan dat nooit zijn, maar je bewustzijn daarvan, het weten dat dat zo is, is wel tijdelijk verdwenen, en daar verlang je weer naar – dat is de reden waarom je, als mens, nooit echte voldoening kunt vinden – want diep van binnen weet je dat dat is wat er ontbreekt in je leven, en er is absoluut niets wat dat kan vervangen.  Een paar worden zich hiervan bewust en richten zich fulltime tot God voor de Liefde waarvan ze weten dat het hun recht is, en door dat te doen worden ze volledig en uiteindelijk verliefd op God.  Maar slechts een zeer beperkt aantal heeft voldoende toewijding en doorzettingsvermogen om Hem te leren kennen en tijdens een (heel) mensenleven in Zijn Tegenwoordigheid te verblijven. 

Nu, met de intensivering van het goddelijke Liefdesveld dat de planeet en alle bewust voelende levensvormen baadt en omarmt, groeit een bewustzijn hiervan binnen de gehele mensheid, dat jullie inderdaad spirituele wezens zijn.  Velen vinden dit moeilijk om te accepteren.  Desalniettemin versterkt hun bewustzijn ondanks hun twijfels en scepsis, en weerstand is vruchteloos.  Jullie zijn wezens van Liefde, eeuwig verbonden met jullie goddelijke Bron, en ontkenning van de realiteit van die goddelijke Waarheid kan niet langer worden gehandhaafd.  En voor velen is dat zeer verontrustend. 

Zijn gaan geloven in die schijnbare realiteit van onwerkelijkheid, kan het aanzienlijke emotionele pijn veroorzaken om te erkennen dat je een fout maakte, en dat de omgeving van pijn en lijden die jullie lijkt te omhullen, een verzinsel is van jullie collectieve intentie.  Je aandachtig focussen op je ingesleten overtuigingen om jezelf ervan te overtuigen dat je gelijk hebt, dat de wereld om je heen toch echt werkelijkheid is – ten slotte ervaren jullie het direct met al jullie zintuigen, dan moet het echt zijn, toch?  En in die juistheid wordt jullie ongeluk en ontevredenheid stevig onderhouden.

Zo vaak zijn jullie op plekken of in situaties waar het lijkt of je niet veilig jezelf kunt zijn, en dus hebben jullie allemaal aangetrokken vermommingen waaraan jullie zo gewend zijn geraakt om te dragen, dat jullie geloven dat ze echt jij zijn.  Dan gebeurt er iets onverwachts en je meent dat de vermomming daarmee niet kan samengaan, en een aspect van jezelf dat je was vergeten breekt in je bewustzijn open.  Het kan een gevoel van grote kracht en een vermogen tot aankunnen (ermee om kunnen gaan) zijn, of een angstaanjagende terugval naar emotionele instorting.  Hoe dan ook is het schokkend voor je.  Wees ervan verzekerd dat als zoiets je overkomt het zeker geen toeval is, maar een roep om wakker te worden, een leermoment dat je in je levensweg hebt ingebouwd om je te assisteren op je weg naar ontwaken.  

Jullie kunnen nog steeds de betekenis ervan ontkennen en weigeren je bewust te worden van de les die het je voorgeschoteld heeft, maar dan nog zal het zo'n enorme impact op je levensperspectief hebben dat je uiteindelijk geen andere keuze zult hebben dan om het te erkennen, jullie ertoe brengend de nodige veranderingen in jullie houdingen en gedrag aan te brengen.  Het is een beetje zoals uiteindelijk toegeven van (het hebben van) een alcoholisme- of drugsverslaving, en akkoord gaan met het deelnemen aan een twaalf stappen programma.  En, zoals jullie allemaal wel weten, dat doen kan een levensredder en een levensveranderaar zijn, degenen die de moed vinden om toe te geven dat ze hulp nodig hebben, fantastische beloningen brengend.

Jullie moeten je in herinnering blijven brengen dat een menselijk leven op aarde een voortdurende leerervaring is, een ervaring die je vrijwillig verkoos om te ondergaan vanwege de essentiële lessen die het je zou voorschotelen.  Zodra je dat accepteert en begint te accepteren wat het leven je met gelijkmoedigheid en geduld voorschotelt, zullen jullie stressniveaus dalen, en zul je merken dat je veel beter kunt omgaan met de onverwachte situaties of crises die het leven naar je toe lijkt te gooien.

Ga in eerste instantie, wanneer een crisis zich voordoet, onmiddellijk in je innerlijke ruimte, geef jezelf de tijd om een beetje tot rust te komen, om een beetje te ontspannen, en vraag dan om hulp van jullie engelen, gidsen, mentoren, heiligen – bij wie je je maar het meest gemakkelijk voelt, of misschien het minst ongemakkelijk om aan te roepen – en je zult het ontvangen, direct.  Maar wees je ervan bewust dat de leiding die jullie zo wijselijk en liefdevol wordt aangeboden, misschien niet precies past bij je veronderstelde behoefte.  Jullie zullen bereid en er klaar voor moeten zijn om de dingen anders te zien, zodat je het kunt begrijpen, waarderen, en dan de assistentie die aangeboden wordt in praktijk kunt brengen. 

Het leren van de vele lessen van het leven heeft alles te maken met overgave aan de Liefde, God, de Bron van alles wat bestaat.  Liefde oordeelt, verwijt, veroordeelt, of bedriegt niet, Het biedt een verstandige en liefdevolle omhelzing die alle kwesties zal oplossen.  Blijven aandringen op gerechtigheid of compensatie stimuleert een staat van bitterheid en wrok die brandt – het is als je hand in een vlam houden, de enige remedie is om het te verwijderen.  Wanneer je voor het eerst de pijn voelt die anderen je lijken te hebben aangedaan, mogelijk met opzet, is het moeilijk om je wat te verwijderen van de situatie, en een bewustzijn te onderhouden dat die ander ook pijn heeft, en dat de remedie Liefde is, want een deel van jou wil haten!  Maar jullie weten uit ervaring dat vastklampen aan een pijn, een mishandeling, een verraad, of enige andere vorm van aanval, alleen maar zorgt voor je eigen voortgaande pijn. 

Daarom, wanneer je in pijn bent, ongeacht de reden, ga naar binnen en vraag om hulp en voor een liefdevolle omhelzing.  Open jullie harten wanneer je dat doet om klaar te zijn om de ongelooflijk krachtige liefdevolle omhelzing die onmiddellijk zal worden aangeboden, te ontvangen, en laat je intuïtieve weten dat je inderdaad het juiste op dat moment doet, de pijn en stress die je ervaart verlichten.  Op een diep niveau van je wezen weet je dat dit zo is, omdat je weet dat alles Liefde is.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands