Marcadores

woensdag 29 mei 2013

26.05.2013 JezusDe Nieuwe Tijd is aangekomen en het bewijs daarvan wordt duidelijk voor iedereen die ervoor kiest om het te zien   

John Smallman met Jezus op 26 mei 2013In de spirituele rijken zijn wij zeer goed op de hoogte van de spanning die het wachten op ontwaken jullie, de Lichtdragers en wegwijzers, oplegt.  Velen van jullie nemen de staat van de wereld als gestaag verslechterend waar terwijl slecht nieuws op zoveel gebieden volgt op slecht nieuws.  En inderdaad er is een grote omvorming (shake-up) aan de gang terwijl de Nieuwe Tijd haar aanwezigheid laat voelen, en het bewustzijn groeit van de enorme veranderingen die moeten worden gemaakt in jullie houdingen en gedragingen, als de mensheid de vernietiging van zichzelf wil vermijden, hetzij door het vrijwel onbewoonbaar maken van de planeet door de permanente schade die wordt aangericht door het roofzuchtige winnen van haar natuurlijke rijkdommen, of door zelfvernietiging door conflicten en oorlog.

Geen van deze deprimerende scenario's zullen optreden!  Het goddelijke Liefdesveld maakt invallen in het collectieve hart van de mensheid, en de omvorming die daaruit resulteert is een wakker roepen dat wordt gehoord en beantwoord door steeds grotere aantallen van de bevolking van de Aarde.  Jullie zijn niet alleen.  Assistentie stroomt binnen vanuit de spirituele en galactische rijken in reactie op jullie gebeden om hulp, en zij die de wereldbevolking voor hun eigen egoïstische agenda willen onderdrukken, zijn niet langer in staat om ofwel het gezag dat zij zichzelf onrechtmatig toegeëigend hebben, of de ondersteuning van de handhavings-instanties (enforcement agencies) die ze hebben opgebouwd om hen te onderdrukken die ze wilden controleren.

De ongelooflijk schadelijke activiteiten die al tientallen jaren over de gehele wereld gaande zijn, zullen stoppen.  De materialen die verondersteld worden essentieel te zijn voor het uitvoeren van jullie economieën via opgraving, mijnbouw en boren, zijn niet nodig omdat veel meer gebruiksvriendelijke materialen ogenblikkelijk beschikbaar zijn om hen te vervangen – kennis daarvan is verborgen gehouden om een geloof in schaarste te creëren en onderhouden, en om de kracht van de zelf-dienende en zelfbenoemde elite te behouden.  De kennis en technologie die nodig is om deze overvloed aan ecologisch duurzame materialen vrij te geven en te ontwikkelen zal spoedig worden onthuld, en dit zal de totale uitroeiing van de armoede in de wereld mogelijk maken, terwijl overvloedig voorzien wordt in al jullie lichamelijke behoeften.

Wees opgebeurd!  Wees geïnspireerd!  Vervolgens deel met enthousiasme je energie en je liefde waar je ook bent en wat je ook doet, en wees je ervan bewust dat het je geïntensiveerd en met grenzeloze dankbaarheid wordt teruggegeven.  Jullie zijn wezens van Liefde, en hoewel die liefde schijnbaar verborgen en onherkend binnenin je heeft gelegen, terwijl je Ernaar zocht buiten jezelf, is Het daar altijd geweest, wachtend op je keuze, je beslissing het te herkennen en je Ermee te verbinden.  Nu dat je die keuze hebt gemaakt, dompel jezelf Er met enthousiasme in want dat laat jullie energieniveaus toenemen, en het licht van optimisme dat binnenin je opkomt, zal de duisternis van gewoontepatronen van pessimisme verjagen, het je mogelijk makend veel gemakkelijker om te gaan met al je kwesties en problemen – totdat je jezelf hoort zeggen: ‘Dat was gemakkelijk!’. 

Jullie vaardigheden, jullie competenties en jullie talenten zijn veel krachtiger en effectiever dan ze jullie wilden doen geloven, want alle menselijke culturen hebben eeuwen en eeuwen gewerkt aan het overtuigen van de jongeren dat ze ontoereikend waren en daarom het voorbeeld van hun ‘ouderen en meerderen’ moesten volgen, die hen de vaardigheden zouden leren die ze nodig hadden om een vruchtbaar leven te leiden.  En inderdaad is er altijd veel geweest dat de jongeren kunnen leren van de oudere en meer ervaren mensen in hun leven.  Helaas gebruikten de ouderen vaak hun posities, hun gezag, om het bruisende en creatieve enthousiasme dat de jongeren in overvloed hebben, te onderwerpen en te onderdrukken, ze vervolgens lerend degenen die de regerende hiërarchie afkeurden te wantrouwen, en hen tenslotte wegstuurden om in hun plaats tegen hen oorlogen te voeren.  En dat werd een patroon dat onomkeerbaar leek, aangezien oorlog op oorlog volgde.

Dit zal niet meer voorkomen want het patroon is gebroken.  De wijsheid van de oudsten onder jullie zullen vrij worden verspreid, zoals het zou moeten zijn, terwijl de onbuigzame, stijve, en ingesleten overtuigingen die jullie massaal tegen elkaar hebben opgezet, zullen worden achtergelaten, aangezien de schade die ze hebben veroorzaakt barsten in jullie collectieve bewustzijn hebben veroorzaakt en haar waanzin wordt erkend.  Jullie kozen er allemaal voor in deze tijd hier te zijn om de mensheid (wat natuurlijk jullie allemaal insluit) te helpen haar koers te veranderen.  En dat is wat er gebeurt als Liefde bloeit en hen in verrukking brengt met wie Het zich verbindt, hen verlokkend zich met Haar te verbinden en alles in hen los te laten dat niet in harmonie of afstemming met Haar is.  

En dat is wat jullie aan het doen zijn – afstemmen, harmoniseren, en je verbinden met jullie ware natuur.  En niets zou meer natuurlijk, meer passend, of meer voldoening gevend kunnen zijn.  In eerste instantie ben je een beetje zenuwachtig want het voelt onbekend, vreemd, zelfs onverstandig na eonen van wantrouwen en verraad, maar als jullie anderen hetzelfde zien doen en de gedeelde vreugde van vertrouwen en samenwerking ervaren, groeit jullie vertrouwen in de juistheid van het pad dat jullie volgen. 

Er zullen zich nog steeds gevallen voordoen waarin je houdingen ervaart die onliefdevol zijn, zelfs pijnlijk, maar omdat jullie er nu voor kiezen het onweerlegbare feit dat jullie wezens van Licht zijn te accepteren, permanent in gemeenschap zijnd met het goddelijke Liefdesveld welke jullie omarmt, zullen jullie deze gevallen herkennen als roepen om Liefde, waarvoor jullie de kracht en het vertrouwen zullen vinden om er liefdevol op te reageren.  Velen van jullie doen dit al, en aangezien anderen jullie observeren, vinden zij ook de moed om aanvallen te herkennen als roepen om liefde en dienovereenkomstig te reageren.  Jullie pad naar bewustwording is stevig gevestigd en herkend, en meer mensen wenden zich dagelijks om het te volgen, en jullie aankomst daar blijft goddelijk verzekerd.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 28 mei 2013

26.05.2013 SaulDe toekomst van de mensheid is briljant, schitterender dan je je ooit voor kunt stellen     

John Smallman met Saul op 26 mei 2013De reis van de mensheid richting ontwaken is bijna voltooid!  Omdat zo velen van jullie de intentie hebben zich te verbinden met het goddelijke Liefdesveld dat jullie omhult – en het zijn jullie intenties die dat laten gebeuren – heeft haar invloed zich nu zodanig geïntensiveerd dat allen op aarde nu in communie (gemeenschap) met Haar zijn.  Het klopt, velen zijn zich niet bewust van deze verbinding, maar het is een beetje als het laten vallen van wat kleurstof in een kruik water, roer het water om en alles neemt de kleur van de kleurstof over.  Iedereen op Aarde wordt nu sterk beïnvloed door het goddelijke Liefdesveld.  Dit is gepland vanaf het moment van jullie schijnbare afscheiding van de Realiteit, als een essentieel onderdeel van jullie ontwakingsproces, en als gevolg van de vastberaden inspanningen van zo vele heiligen gedurende de eonen, en de Lichtdragers en wegwijzers die nu op Aarde zijn, staat het nu te gebeuren.

Er zijn nog steeds enkele rimpels en vervormingen die moeten worden gladgestreken, maar de mensheid is stevig en onherroepelijk genesteld op haar weg naar ontwaken.  Bewustzijn van de de wanhopige behoefte aan verandering barst in bijna elk gebied van menselijke activiteit wereldwijd naar buiten, en vele nieuwe organisaties vormen zich, om in activiteiten te coöpereren en ze te coördineren die deze veranderingen steunen, aanmoedigen, en het mogelijk maken dat deze veranderingen in werking worden gesteld.  Blijf bidden, mediteren, en stuur liefde naar allen die lijden, want ook dat is een enorm krachtig en effectief gebruik van intentie, en het helpt bij het vestigen van stevige fundamenten voor deze essentiële nieuwe organisaties.  Hun doel, hoewel velen van hen zich nog niet volledig bewust zijn van de kracht van hun collectieve intentie, is harmonieuze samenwerking over de gehele wereld voor het welzijn van de mensheid en de planeet die jullie ondersteunt.  En dat doel zal glorieus bereikt worden.  

De kracht van jullie harmonieuze en gecoördineerde collectieve intentie ontketent een overvloedige stroom van energie – Liefde, op een schaal die nooit eerder gezien is op jullie planeet ¬– die zich zal samenvoegen bij jullie individuele energievelden en ze zal verenigen tot een krachtig geheel dat voor altijd het energieveld van de planeet zal veranderen, alles oplossend dat duister en onliefdevol is.  De toekomst van de mensheid is briljant, schitterender dan je je ooit voor kunt stellen, want het duister, het onliefdevolle, heeft jullie denkgeesten met nachtmerries en doemscenario’s gevuld, die een bijna constant gevoel van alarm hebben veroorzaakt die jullie persoonlijke ruimte zouden kunnen binnenvallen.  Liefde zal dat onwerkelijke gevoel van angst waarmee zo velen van jullie zo lang hebben geleefd, vervangen en wegvagen. 

Ontwaken uit jullie lange en schijnbaar eindeloze nachtmerrie van angst en lijden moet een gelegenheid zijn voor vreugde op een ongekende schaal.  Het geluk en de verwondering waarin jullie zullen opstaan zal jullie stoutste verwachtingen en dromen verre overstijgen.  Het enige wat jullie hoeven te doen is doorgaan jullie intentie vast te houden om te ontwaken, en als je dat doet, sta dan elk gevoel van angst, woede, bitterheid, verraad, wrok en oneerlijkheid toe om gewoon weg te vallen, aldus de Liefde en al haar aspecten– compassie , acceptatie, begrip, edelmoedigheid en vergeving, om er maar een paar te noemen – toestaand jullie harten te vullen.  Jullie weten in het diepst van je wezen, in je centrum, waar de vlam van goddelijke Liefde eeuwig verblijft, dat ieder aspect of concept dat niet in afstemming is met de Liefde, en waar jullie nog steeds aan vast blijven houden, als een mantel van duisternis is waaronder je je verbergt voor het Licht.  Laat ze gewoon los, laat ze gaan, en sta toe dat de Liefde, jullie levenskracht, je vult en je terug brengt naar het Leven.   

Liefde is het antwoord.  Het is het enige antwoord, en toch stonden jullie jezelf toe in de angst te vallen en daar te blijven, jezelf ervan overtuigend dat angst overwonnen moet worden door de ontkenning van de Liefde, door degenen wier overtuigingen niet in overeenstemming met die van jezelf zijn, te oordelen en veroordelen, en vervolgens door te demoniseren en proberen hen te vernietigen.  Wanneer je wordt gedreven en geleid door angst, zijn jullie harten afgesloten, stilgelegd, in een staat van winterslaap en onwetendheid, om het je mogelijk te maken angst te gebruiken als een hulpmiddel waarvan je denkt dat het je zal voorzien van de middelen om onneembare verdedigingen te bouwen tegen je vijanden.

Jullie hebben dit gedurende eonen gedaan, en altijd hebben dit geloof in, en de betrokkenheid bij, de krachten van de vernietiging, gefaald.  Oorlogen zijn constant geweest, en op de lange termijn is hun uitkomst altijd hetzelfde geweest: totale mislukking om duurzame vrede te bereiken.  Waarom?  Omdat de krachten van angst en vernietiging vergelding, restitutie, en wraak eisen.  Er kan geen einde aan komen totdat jullie het loslaten en de roep om Liefde – die angst altijd zou moeten ontlokken ¬– herkennen en erop reageren met Liefde.  Het is echt heel simpel, maar angst moedigt jullie aan om anders te geloven, ondanks het bewijs dat jullie keer op keer demonstreert dat wanneer geweld regeert, er alleen maar verliezers zijn.   

De continue assistentie jullie vanuit de spirituele rijken aangeboden, en vanuit de diepten van jullie eigen hart, zal jullie moed, jullie onoverwinnelijke moed om de Liefde te omarmen, versterken, om je met de Liefde te verbinden, zodat jullie kunnen ontwaken uit de nachtmerrie die jullie al veel te lang in haar ban heeft gehouden.  Sta de Liefde toe, de wijsheid van je hart, je te begeleiden en te motiveren terwijl jullie de laatste fases van het proces van ontwaken binnengaan – want jullie weten dat het de weg naar Huis is.  

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zondag 26 mei 2013

24.05.2013 JezusHoe vrijelijker je Liefde aanbiedt, hoe meer Het je vult    

John Smallman met Jezus op 24 mei 2013
De realiteit van de eenheid van de mensheid, jullie onderlinge afhankelijkheid van elkaar, en natuurlijk op de planeet die jullie zo liefdevol ondersteunt, breekt het bewustzijn binnen van zelfs de meest resistenten tegen een dergelijk concept.  Dit bewustzijn is een essentieel onderdeel van jullie doorgaande ontwakingsproces, en zelfs degenen die tot nu toe het meest ondoordringbaar zijn voor dat idee, realiseren zich dat hun kinderen en kleinkinderen een omgeving nodig hebben waarin vrede en harmonie heersen, dat is de reden waarom ook zij kiezen bewust te worden en om de verandering te worden die de menselijke overleving op Aarde eist. 

Degenen in 'mislukte' relaties, hoewel vervuld van bitterheid voor elkaar, houden wel van hun nageslacht en willen het beste voor hen.  Hun concept van wat het beste voor hen is mag verkeerd zijn, maar hun intentie is liefdevol.  En in waarheid zijn er geen 'mislukte' relaties, want iedere relatie is een wederzijds gekozen reeks lessen die allen die er bij betrokken waren verkozen te ondernemen – lessen grotendeels over de onbeduidendheid van wrok en schuld.  Wanneer een keuze wordt gemaakt door een van beide partners om woede, bitterheid, en aanvallen te zien als een oproep tot liefde, verandert de relatie – misschien verbeterend, of misschien een van de partners laten ziend dat het tijd is vreedzaam en kalm verder te gaan, aldus beide bevrijdend.  

Samen-afhankelijkheid is ver, ver verwijderd van onderlinge afhankelijkheid.  Het treedt op wanneer een of beide in een relatie hun partnerschap – volwassene-volwassene, ouder-kind, bedrijf-werknemer, overheid-burgers – gebruiken als middel om een gevoel van macht over, of een gevoel van hulpeloosheid onder, de ander te houden.  Het is onliefdevol en schadelijk, zoals jullie allen weten, maar het biedt hen die daarin betrokken zijn enorm krachtige lessen die, mits goed geleerd en begrepen, leiden tot vrijheid.   

Degenen die momenteel verwikkeld zijn in dergelijke relaties vinden ze in toenemende mate onhoudbaar, onacceptabel en onwerkbaar nu hun bewustzijn groeit van wat het is wat ze zichzelf en de ander aandoen.  Dit is een indicatie van de Liefde die binnensijpelt waar het voorheen buitengesloten werd.  Liefde bevrijdt, Het brengt bewustzijn, Het dwingt nooit een opening af, controleert of manipuleert niet, en wanneer het goddelijke liefdesveld dat de planeet omhult zich versterkt, doet zijn invloed dat ook, een besef bij zelfs de meest gekwetsten en beschadigden onder jullie voortbrengend, dat ze een recht hebben op Liefde.     

Zij demonstreren dit door de eerste stappen te zetten om zich te bevrijden van relaties waarvan ze voelen dat die hen vernietigen.  Wanneer dat gebeurt hebben ze enorme hoeveelheden liefdevolle steun en begrip nodig, geen oordelen die suggereren dat zij schuldig zijn aan de situatie, zelfs niet gedeeltelijk de schuld hebben, slechts liefdevolle steun waardoor ze rust en acceptatie kunnen vinden om hen in staat te stellen in het reine te komen met wat er gebeurt.  

Ze zijn op zoek naar Liefde.  Het is binnenin hen, zoals Het binnenin iedereen is, maar ze hebben hulp nodig om Het te vinden, want Het is veel te lang voor hen verborgen geweest, onder de pijn en het verdriet dat zij hebben doorstaan, en ze hebben geen herinnering Eraan.  Jullie acceptatie van hen demonstreert Liefde in actie en helpt hen Het binnenin hunzelf te vinden, het ze mogelijk makend Het jou in dank en appreciatie terug te geven.  Misschien is het hun eerste ervaring van Liefde, binnenin hen een gevoel ontbrandend dat als ze Het kunnen geven, ze Het inderdaad moeten hebben, en dan komt er een gevoel van rust over hen.  Jullie aanbieden van Liefde aan anderen is krachtig!  Zelfs als het stilletjes en onopvallend gedaan wordt.  Gebruik die kracht regelmatig gedurende de dag – en verander de wereld! 

De Liefde is in overvloed het jouwe; je beschikt over een onuitputtelijke aanvoer.  Hoe vrijelijker en overvloediger je Het aanbiedt, hoe meer Het je vult, vrede en vreugde in zijn kielzog meebrengend, en een enorme toename in je eigen bewustzijn en het vermogen om te accepteren dat jullie waarlijk goddelijke wezens zijn op een missie naar de Aarde om haar en de mensheid te assisteren bij het ontwakingsproces.  Probeer niet in te schatten hoe krachtig je bent, want je zult je effect hogelijk verkeerd inschatten.  Heb slechts de intentie – iedere keer dat je erover denkt gedurende de dag – Liefde te sturen wanneer Het maar het meest nodig lijkt te zijn, en God zal je als een kanaal gebruiken voor Zijn goddelijke Doel.  Wanneer jullie ontwaken, zullen jullie verbaasd zijn wanneer je te weten komt wat je zo succesvol hebt gedaan tijdens je schijnbaar lange en slopende verblijf op aarde.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 24 mei 2013

22.05.2013 JezusDe overtuigingen die jullie vasthouden zijn zo diep geworteld dat jullie ze nooit in twijfel trekken    

John Smallman met Jezus op 22 mei 2013
Het doorgaande ontwakingsproces dat de mensheid ondergaat verloopt echt heel mooi.  Zoek naar tekenen ervan op de alternatieve nieuwssites die er een punt van maken te focussen op het goede nieuws over de gehele wereld – er is een enorme hoeveelheid van – en laat je niet ontmoedigen door het slechte nieuws dat in de mainstream media gemeld wordt.

Wanneer je bidt of mediteert, houd dan gewoon de intentie vast om liefde, compassie, healing, en vergeving te sturen naar die situaties waarvan je je bewust bent, waar mensen of de planeet in nood zijn – want dat is zeer effectief.  En, natuurlijk, terwijl meer en meer mensen zich bewust worden van de kracht van hun liefdevolle intenties en het een van hun dagelijkse taken maken om er zich voor te openen, ermee te interacteren, en de prachtige voordelen van hun verbinding met het goddelijke Liefdesveld te delen, dan versnelt het ontwakingsproces.  Denk nooit dat jullie liefdevolle intenties, waarvan je meestal zeer weinig feedback ontvangt, van weinig nut, zinloos, of onvoldoende zijn, want ik kan jullie verzekeren dat ze altijd zeer krachtig en effectief zijn, ze veranderen de wereld.

Velen zijn op zoek naar en hopen op verbazingwekkende veranderingen in de wereld – de wereld die zij waarnemen – en ervaren teleurstelling.  Dit is omdat ze hun percepties niet hebben veranderd.  Binnen de illusie zijn jullie geboren binnen en groeien dan gewoonlijk op in een culturele omgeving waaraan je gewend raakt, en door jullie acceptatie van haar juistheid, wordt haar redelijkheid voortdurend bevestigd en versterkt door het feit dat je erin wordt ondergedompeld.  De overtuigingen die jullie vasthouden – die jullie beoordeling leiden van wat goed of fout, aanvaardbaar, draaglijk, of onaanvaardbaar is – zijn zo diep in jullie geworteld dat jullie ze nooit in twijfel trekken omdat jullie je er onbewust van zijn.  Wanneer je interacteert met mensen van verschillende culturele achtergronden echter, word je je snel en helder bewust van de vreemde concepten waarvan zij geloven dat ze normaal zijn.  Kortom, eonenlang groeiden mensen op met een onbetwiste houding van ‘mijn cultuur is normaal terwijl de culturen die anders zijn dan de mijne vreemd zijn, een gebrek hebben aan kernwaarden, of zelfs bedreigend zijn’ en er zich onbewust van zijn dat dit slechts een overtuiging is – een overtuiging die ze kunnen veranderen, zouden ze daarvoor kiezen.  Het is zo diep ingeworteld dat het idee dat ze dat zouden kunnen betwijfelen zelden ontstaan is – tot nu.  

Wat er nu gebeurt is dat meer en meer mensen over de gehele wereld andere dan hun eigen culturen ervaren, en in plaats van onmiddelijke oordelen over hen te hebben, zich met hen verbinden, over hen leren, en ontdekken dat, terwijl deze levensstijlen heel verschillend van die hun zichzelf kunnen zijn, hun basisbehoeftes en verlangens zeer vergelijkbaar zijn.  Basisbehoeftes van de mensheid (niet noodzakelijk in volgorde van belang, want deze behoeftes zijn allemaal onderling afhankelijk) zijn: gevoed, gekleed, veilig beschut, en geliefd worden.  Zonder een adequate en bevredigende verstrekking van deze grondbeginselen, is overleven problematisch, en de mogelijkheid om te groeien en de volheid van het menselijk potentieel te ontwikkelen is dan zeer beperkt. 

Deze nieuwe, permanente interactie tussen, en acceptatie van, andere culturen leidt tot immense veranderingen in perceptie.  Over de gehele wereld zijn organisaties opgedoken op het graswortel-niveau die de intentie hebben een bewustzijn naar het collectief te brengen van de mensheids onderlinge afhankelijkheid; een bewustzijn van de noodzaak van een liefdevolle coöperatie om de problemen die julllie blijven verdelen en die conflicten aanmoedigen, aan te pakken en op te lossen; en een besef dat, tenzij harmonieuze samenwerking kan worden bereikt welke gewelddadige conflicten zal doen stoppen, de mensheid zichzelf heel goed zou kunnen vernietigen – of liever gezegd, de krankzinnige keuzes en beslissingen die door diverse inflexibele, arrogante en egoïstische elitaire groepen worden gemaakt, zouden dat kunnen doen.

De mainstream media lijken zich niet bewust van en niet geïnteresseerd te zijn in deze graswortel-bewegingen (basis-bewegingen), mogelijk omdat hun financiers die keuze voor hen gemaakt hebben.  En dus daar zoekend naar de veranderingen die jullie willen zien plaatsvinden zal niet vruchtbaar zijn.  Echter, als je zoekt naar het onderwerp ‘spirituele evolutie’ en andere vergelijkbare inspirerende onderwerpen op het World Wide Web, zul je een enorm aantal resultaten vinden, waaruit de verspreiding van deze mensgerichte organisaties blijkt en duidelijk aantonend dat ingrijpende veranderingen in perceptie zich op grote schaal voordoen.  Het zijn deze veranderingen waarvan jullie je bewust moeten worden en met familie en vrienden moeten delen.    

Jullie inzichten – over de wereld, over mensen, over onderwerpen, over religieuze of politieke overtuigingen – zijn keuzes die je hebt gemaakt en die je kunt wijzigen. Meestal zijn het oordelen!  Wanneer je je realiseert dat je een oordeel hebt gevormd, neem er dan afstand van.  Heroverweeg het. Is het vooringenomenheid? Gewoonte? Vijandigheid? Ongemak?  Wat wat het ook moge zijn, het maakt je klaar voor conflicten, en conflicten verwachten heeft de neiging om conflicten aan te trekken.

Neem in plaats van het waarnemen van situaties of gebeurtenissen als oproepen tot oordeel, de beslissing ze waar te nemen als oproepen voor de liefde. Als je dat doet, kun je de onvrijwillige stress of spanning loslaten die ontstaat zodra je je bewust wordt van de situatie of gebeurtenis, en kun je jezelf centreren, observeren wat er gebeurt, en een liefdevolle beslissing nemen, een liefdevolle keuze over hoe te reageren.

Het zien van een oproep tot liefde in plaats van een oproep tot oordeel is de fundamentele verandering in de perceptie die nodig is, dat is essentieel, en dat leidt jullie nu collectief naar jullie ontwaken.  En omdat zoveel Lichtdragers en wegbereiders deze verandering in perceptie hebben gemaakt, is de energie ervan, de energie van positieve, liefdevolle verandering, aan het groeien en zich aan het verspreiden als de opkomende vloed, alles op zijn pad overspoelend.   

Voeg je intentie om liefdevol te zijn in elke situatie waarin je jezelf bevindt, toe aan de collectieve intentie om dit te doen, en kijk toe terwijl de wonderen plaatsvinden!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 23 mei 2013

22.05.2013 SaulVelen van jullie zijn zich ervan bewust geworden dat het leven dat je ervaart niet Gods Wil voor jullie is    

John Smallman met Saul op 22 mei 2013

Ik ben Saul, een wezen van Licht – wat iedereen is die incarneert op Aarde.  Alle bewustzijn, alle perceptievermogen is Licht.  Licht is een ander woord of symbool voor Liefde, de energie van de Bron, God, de Vader, de opperste Intelligentie, de Essentie van alles wat bestaat.  Het is Een.  Afscheiding is een droom, een denkbeeldige staat van angst waarin jullie verward zijn geraakt, door jullie eigen keuze, en waarvan jullie in het proces zijn jezelf er uit los te werken.  Ik bied jullie liefdevolle begeleiding om jullie bij die taak te helpen, zoals vele anderen in de spirituele rijken doen.  Wees ervan verzekerd dat falen in die opdracht niet mogelijk is, geen optie is; jullie zullen ontwaken!
   
Velen van jullie zijn zich ervan bewust geworden dat het leven dat je ervaart, waarin pijn, lijden, verraad, en conflicten bijna continu aanwezig zijn, niet Gods Wil voor jullie is.  En als die staat niet Gods Wil voor jullie is, dan moet dat te wijten zijn aan de keuzes die jullie hebben gemaakt, keuzes die je kunt wijzigen.  En jullie hebben de keuze voor verandering gemaakt, om te ontwaken uit die droom – derhalve wil je dat. 

Echter, vele anderen houden nog steeds grimmig vast aan de illusie, geloven dat het echt is, dat er daarnaast niets is, uit angst te worden vernietigd, op te houden te bestaan.  Gedurende de eonen hebben families vaak maatregelen genomen om hun bloedlijnen te beschermen, vooral degenen die zich koninklijk, goddelijk bevoorrecht, beschouwden, van een hogere positie, of gewoon beter dan de zogenaamde gewone man.  Dat concept, van het beschermen van je positie in het leven, is intens verdelend, wiggen van afgunst of angst tussen jullie drijvend en leidend tot keuzes om hen waarvan je denkt dat ze buitenaards zijn, onnatuurlijk, niet van jullie soort, af te wijzen en te vernietigen, en je aldus voorziend van een continue aanvoer van vijanden.  De waanzin van dit standpunt kan niet langer worden genegeerd, laat staan gehandaafd.
    
De Lichtdragers en wegwijzers omarmen het goddelijke Liefdesveld, waarin allen bestaan, en weven er onlosmakelijk de energievelden van ieder mens in die zichzelf als afgescheiden veronderstelt.  Jullie verbeelding is krachtig; ze zijn onder jullie controle, en ze maken het je mogelijk dromen te bouwen waarin je het leven in veel verschillende omgevingen ervaart – fysiek, intellectueel, emotioneel – dromen van beperking en begrenzing, of van vrijheid en vreugde.  Wat de Lichtdragers en wegwijzers aan het doen zijn is Liefde demonstreren als een levensweg, de weg die het waarlijk is, en hen die ervoor kiezen daarvoor open te staan het geluk die dat brengt te laten zien.  Zonder liefde kan er geen geluk, geen vreugde zijn; slechts angst, en al de ellendige gevolgen die daaruit voortvloeien.  Echter, het is onmogelijk zonder Liefde te zijn; je kunt slechts doen alsof je Erzonder bent – want Het is jouw essentie.

Demonstraties van Liefde in actie zijn doorgegaan gedurende de eonen van menselijk bestaan, wanneer heiligen over de Aarde liepen, maar de intentie om afgescheiden, individueel te zijn, was zo intens en duister dat hun voorbeeld vaak werd genegeerd.  Echter, jullie natuurlijke staat is er een van Liefde, van Licht, en het was bepaald onmogelijk dat je dat voor altijd zou weigeren te accepteren en erkennen.  Het voorbeeld van deze heiligen werd onthouden en vastgelegd, en na verloop van tijd begonnen de zaden die ze hadden gezaaid te groeien en bloeien.  Er zijn tegenslagen voor de Liefde geweest aangezien zij met duistere bedoelingen probeerden Het te smoren, Het uit te doven, maar, zoals jullie weten, de Liefdesvlam in ieder mens is volkomen onblusbaar.  Het kan alleen tijdelijk worden genegeerd of niet erkend.   

Jullie hebben ervoor gekozen om die donkere tijden te beëindigen en te ontwaken in het Licht van Gods Liefde.  In feite maakten jullie die keuze eonen geleden, op het moment dat de afscheiding zich schijnbaar voordeed, en nu wordt die keuze in werking gesteld.  Er is nog nooit eerder in de menselijke geschiedenis zo'n enorme demonstratie van Liefde-in-actie op Aarde geweest, en de denkbeeldige kracht van degenen die dat willen ontkennen of erop staan dat Liefde zwak is, is aan het oplossen, want jullie hebben besloten dat Liefde de weg voorwaarts is, terwijl jullie energievelden zich vermengen met het goddelijke energieveld, en jullie het effect ervan voelen en ervoor kiezen het te omarmen.  

Het tij is gekeerd, de beslissing voor afscheiding, voor angst is ingetrokken, en bijgevolg stroomt de Liefde vrijelijk over de gehele planeet, voor allen om te erkennen en omarmen.  Het duister, dat slechts een afwezigheid van Licht is, vervaagt nu dagelijks meer mensen de Liefdesvlam binnenin hunzelf ontdekken en zich Daarop afstemmen.

Zoals jullie zo vaak is verteld, ‘Er is slechts Liefde; er bestaat niets anders’.  Alles wat anders is dan Liefde, is illusie, een illusie waarmee jullie hebben gekozen je te verbinden terwijl jullie het ervaren, en terwijl er steeds meer van jullie voor kiezen zich ervan los te maken, desintegreert het.  Liefde is de Weg, de Waarheid en het Licht.  Niets kan Het weerstaan want er is niets dat het weerstaat.  Liefde is Alles!

Met heel veel liefde, Saul.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

19.05.2013 JezusAlles wat er waar dan ook op Aarde gebeurt, heeft een spiritueel aspect    

John Smallman met Jezus op 19 mei 2013
Wachten is altijd ontkrachtend en vermoeiend als je niet weet op welk moment of op welke dag de gebeurtenis waarop je wacht zal plaatsvinden.  Je wilt klaar zijn, maar weet niet zeker wat te verwachten, en weet dus niet hoe je voor te bereiden.  Nou, wanneer jullie ontwaken in volledig bewustzijn optreedt, zul je volledig klaar zijn.  Het is tamelijk onmogelijk voor jullie om iets anders dan klaar te zijn, want jullie zijn gedurende jullie huidige Aarde-leven al op weg naar dat moment, terwijl les na les jullie is voorgeschoteld in het proces om jullie te leren elke blokkade, elke obsessie, alles dat op enige manier jullie vermogen om alleen liefdevol te zijn vermindert, los te laten.  En jullie hebben enorme vooruitgang op dit front gemaakt,  want dit is het punt in jullie spirituele evolutie wanneer jullie ontwaken onvermijdelijk wordt.    

Laat alle zorgen en angsten die je aan het koesteren zou kunnen zijn los, want, zoals jullie verteld is, jullie ontwaken is een uitgemaakte zaak.  Niets kan voorkomen dat het precies volgens Gods intentie plaats vindt.  God maakt zich geen zorgen, dus zou jij dat ook niet moeten doen!  Je zorgen maken gebruikt energie die zo veel effectiever ergens anders voor gebruikt kan worden.  En toch, als je nieuwsberichten ziet van ongevallen, conflicten, aardbevingen, extreme weersomstandigheden, en onnoemelijk leed over de gehele wereld, is het moeilijk om je niet te laten meeslepen in dit ‘zich zorgen maken-kanaal’.  

Alles wat er waar dan ook op Aarde gebeurt heeft een spiritueel aspect, mogelijkheden biedend om compassie te uiten, benodigdheden te delen, en om lessen te leren die jullie zal helpen je met elkaar coöperatief en harmonieus te verbinden.  Je zorgen maken en oordelen ondermijnt die kansen of verbergt ze achter een scherm van retoriek dat veel belooft en en heel weinig oplevert.  Een klein persoonlijk offer aan iemand in problemen – een vriendelijk woord, een moment van puur luisteren, een gift passend bij de onmiddelijke behoefte – creëert een energiegolf, een golf van liefde, veel groter dan je je ooit kunt voorstellen, die in alle richtingen vanuit de bron verder rimpelt, en effect heeft in gebieden die jij, de gever, je onmogelijk kunt voorstellen.  Elke liefdevolle gedachte, woord of daad heeft prachtige, onvoorziene gevolgen tot ver buiten de locatie waar het heeft plaatsgevonden.

Als jullie konden zien welke verbazingwekkend krachtige effecten liefdevolle gedachten, woorden en daden in gang zetten, zou je beslissen je daar veel vaker mee te verbinden.  In feite door veel vaker de intentie te hebben dat te doen, breidt je je bewustzijn uit van de effecten die je ondervindt, en stel je jezelf open voor de continue feedback die wordt aangeboden, zorgend dat je je goed voelt over jezelf en je inspirerend en motiverend  om nog meer te doen.

Dienstverlening is een onlosmakelijk aspect van de liefde, zoals jullie heel goed weten, maar vaak heb je het gevoel dat je genoeg hebt gediend.  De reden hiervoor is simpelweg dat in plaats van je te concentreren op het geluk welke jouw dienstverlening degenen die jouw diensten ontvangen geeft, en op de voldoening die het geven van hulp je geeft, je vaak de neiging hebt om te focussen op hoeveel je hebt gedaan, misschien zelfs op hoeveel meer dan een ander, en hoe vermoeid het je heeft gemaakt.  Wanneer je je inspanningen meet en precies bijhoudt hoeveel je hebt gegeven, ontgaat de energie van vreugde en geluk naar je teruggestuurd door de ontvanger je, net als de energie-boost (stimulans) die het je biedt.  Dus geef vrijelijk en kijk niet naar de kosten.  Dat heb je ook niet nodig want je Vader ziet iedere liefdevolle gebeurtenis die je creëert en slaat het voor je op waar het eeuwig wordt geëerd, nimmer vergeten, en wanneer je ontwaakt uit de diepe en sluimerende staat waarin de illusie je verankert, zullen je creaties aan je worden geopenbaard in hun ware grootsheid.

Jullie zijn wezens van, zoals jullie het zouden zien als jullie je er bewust van zouden zijn, oneindige creatieve vermogens, want dat is hoe jullie geschapen zijn.  Jullie Vader schiep jullie als Zichzelf, zodat je deel kon nemen in de schepping, de vreugde van dienstverlening aan anderen, wat ook dienstverlening aan het zelf is, want er is geen ander, geen afscheiding, aangezien allen een zijn.  Jullie hebben de waarheid hiervan, de realiteit van deze vorm van bewustzijn, verborgen door je enthousiast met een zeer beperkte vorm van bewustzijn te verbinden, waaruit jullie je oneindige zintuiglijke capaciteiten hebben uitgesloten of buitengesloten, door ze uit te wisselen voor jullie zeer beperkte fysieke capaciteiten van zicht, geluid, tast, smaak en geur, die je gevoel van individualiteit, van afgescheidenheid, bevestigen. 
  
Deze beperkte capaciteiten lijken heel efficiënt voor je te werken, in die mate dat je meestal de mogelijkheid van het bestaan van anderen ontkent die op enige manier jullie veld van bewustzijn of kennis uitbreiden.  Zelfs al is het bestaan van andere manieren van gewaarworden duidelijk aangetoond door vele begaafde mensen die zich volledig inzetten voor het assisteren in jullie ontwakingsproces, kiest het grootste deel van de mensheid ervoor niets te erkennen wat niet door de vijf zintuigen is waargenomen.  De mensheid verkiest de schijnbare veiligheid van een beperkte en begrensde omgeving waarin het denkt dat het veilig is.  Jullie hebben een uitdrukking ‘de bakpan uit en het vuur in’ om een sprong in het onbekende te beschrijven, maar het onbekende – in dit geval de Realiteit – is alleen onbekend omdat jullie ervoor hebben gekozen het niet te weten.  En het is zeker niet ‘het vuur’.       

Angst voor het onbekende is een aspect van de illusie, maar in Gods Realiteit is niets onbekend, verborgen, of verhuld.  Alle kennis, alle wijsheid, alle mogelijkheden zijn voor jullie beschikbaar, voorziend in eindeloze velden van liefdevolle energie waarin kan worden gevlogen, gedreven, of gezwommen (of inderdaad, gebruik enige andere vorm van beweging die je wenst te creëren!) terwijl je je opvrolijkt in de wonderen van deze goddelijke staat.  Jullie gaan ontwaken in deze opvrolijkende rijken waar oneindige vreugde jullie wacht; er is in geen andere mogelijkheid voorzien. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 21 mei 2013

19:05:2013


Saul via John Smallman 19 mei 2013De gehele mensheid is klaar, verwachtend, een intense energie van verandering voelend die om hen heen stroomt, op het punt het leven te beïnvloeden op een manier die ze zich niet kunnen beginnen voor te stellen.  Er hangt verandering in de lucht, en iedereen voelt het.  Het is verontrustend want jullie zijn niet in staat om het te identificeren of te vergelijken met iets dat je eerder hebt meegemaakt, hoewel jullie het afdoen als stemmingswisselingen, die jullie ook ervaren.  Wat er wereldwijd gebeurt op het niveau van energie – onzichtbaar en onmeetbaar voor zelfs jullie meest gevoelige wetenschappelijke instrumenten – is iets dat zo nieuw en zo opzienbarend is, dat wanneer het wordt herkend, wat het zeer spoedig zal worden, het volkomen jullie vermogen tot verwonderd zijn zal overweldigen, jullie tot open-mond-verbazing verbluffend.  Wonderen die jullie zullen verrukken zullen in je bewustzijn openspringen als een onverwachte en onvoorziene zonsopgang.  En veel, veel helderder dan wat ooit zou kunnen zijn.

De mensheid heeft gedurende eonen nieuwe beginnen met hoop en enthousiasme gevierd – een zonsopgang, een nieuwe maan, een nieuw seizoen, een nieuw jaar – en nu is er een nieuw begin, totaal anders dan alles wat je ooit hebt meegemaakt, buitengewone perspectieven biedend voor reiniging, vernieuwing, en inderdaad herleving, in aantocht.  Het leven is altijd opwindend, maar als gevolg van jullie onderdompeling in de illusie lijkt het zijn glans, zijn nieuwheid, zijn aantrekkingskracht te hebben verloren.  Het nieuwe begin dat nadert – het ontwaken van de mensheid in het volledige bewustzijn – zal de glans aan jullie leven herstellen, dat heeft ontbroken wanneer je vermoeid ploeterde door de omgeving van conflict en verwarring die jullie momenteel ervaren. 

Wij in de spirituele rijken hebben jullie gedurende de eonen informatie aangeboden via een groot aantal channels (kanalen), om jullie te assisteren je voor te bereiden op de gedenkwaardige gebeurtenis die nu inderdaad zeer snel nadert.  Wij hebben jullie inzichten en begeleiding aangeboden, en methodes gesuggereerd waardoor jullie toegang kunnen krijgen tot je innerlijke ruimte, die plek binnen ieder van jullie waar de eeuwige vlam van goddelijke Liefde continu brandt.  Velen hebben onze hulp bereidwillig aanvaard, en troost en vrede gevonden die hen heeft geholpen om angst los te laten en zich met de Liefde te verbinden.

Evolutie is een voortgaande creatieve onderneming, zich ontwikkelend vanaf de meest elementaire levensvormen tot wezens die veel meer zijn geëvolueerd dan je je op dit moment kunt voorstellen.  Bewustzijn houdt ervan om te evolueren, evolueren is een van haar vele doeleinden, en de Aarde – de planeet die de mensheid ondersteunt en het mogelijk maakt om te groeien en evolueren – is er slechts een van velen.  Het niveau tot waar jullie op dit moment in jullie evolutionaire proces zijn gestegen, is de meest gevaarlijke, in dat je een pad zou kunnen volgen waar jullie blijven concurreren met elkaar voor schijnbaar beperkte middelen, in welk geval er een grote kans is dat je jezelf zou kunnen vernietigen en tegelijkertijd nog meer verschrikkelijke schade aan de planeet zou kunnen doen, die jullie altijd zonder klagen gesteund heeft.  Het andere pad is een van liefdevolle samenwerking – leidend tot verdere, onbegrensde, harmonieuze evolutie van een spirituele natuur, jullie ware natuur, en een terugkeer naar de Realiteit, jullie hemelse woonplaats.

Lichamelijkheid is een uitgangspunt voor spirituele evolutie, waaruit het bewustzijn toenemende intellectuele capaciteiten ontwikkelt, die in jullie geval heeft geleid tot dit moment van beslissing.  De beslissing om jullie onderlinge afhankelijkheid te erkennen, om te erkennen dat Liefde het energieveld is waarin alles wat is eeuwig bestaat, en om elkaar te omhelzen wanneer jullie je eenheid herkennen.  Of de beslissing om de Liefde te ontkennen, de Realiteit te ontkennen, en naar voren te spurten om jullie technologische mogelijkheden uit te breiden om elkaar te vernietigen.

Jullie hebben de keuze voor Liefde gemaakt.  Jullie maakten die lang geleden, hoewel jullie evolutie je schijnbaar voorwaarts heeft gedragen langs een pad dat steeds liefdelozer en destructiever is geworden.  Jullie hebben allemaal de ervaring van het kinderen naar volwassenheid zien opgroeien, en de ontwikkeling van hun ego geobserveerd terwijl ze de grenzen aftastten om te zien waarmee ze kunnen wegkomen, hoe onafhankelijk en zelfgericht ze kunnen leven.  Als alles goed gaat zullen ze herkennen dat ze anderen moeten eren zoals ze zelf geëerd wensen te worden; ze besluiten om dat te doen, en bewijzen daarmee volwassen te zijn geworden.  Echter, sommigen weigeren om anderen te eren, en veroorzaken uiteindelijk zo veel schade dat ze onder controle moeten worden gehouden (contained). 

Allegorisch gesproken is de mensheid het stadium waarin het besluit tot volwassen worden genomen wordt, net voorbij.  Liefde is erkend als de te volgen weg, en dus is jullie ontwaken verzekerd wanneer jullie al die ‘tiener angst en opstandigheid’ loslaten, en harmonie en samenwerking toestaan te bloeien.  Echter gebieden van ‘rebellerende tieners’ – zij die anderen willen controleren en onderdrukken – gedragen zich nog steeds onverstandig over de gehele wereld, maar hun vermogens om de mensheid lijden te bezorgen en de planeet te schaden worden steeds meer beperkt.

De mensheid heeft de collectieve beslissing genomen om te ontwaken, hoewel het voor zeer velen een beslissing is die nog niet is opgedoken in hun bewustzijn, en jullie, de Lichtdragers en wegwijzers, zijn hier om te helpen deze beslissing bewust te laten worden voor hen, door op ieder moment liefde te demonstreren.  Jullie weten dit, maar soms is het erg moeilijk geweest.  Velen van jullie hebben het gevoel op sommige momenten terug te zijn gegleden, en je voelt je schuldig dat je dit gedaan hebt.  Begrijp gewoon dat je, als het ware, te voet een ijzige helling op aan het lopen bent, en dus zijn incidentele terugvallen onvermijdelijk.  Echter, je hebt het doorzettingsvermogen, de vastberadenheid en de overweldigende kracht van de Liefde om je op elk moment te assisteren, dus deze terugvallen zullen je niet verslaan, en de top van de helling is in zicht en jullie ontvangen talloze kreten van aanmoediging om je aan te sporen voort te gaan.  Het succes is absoluut van jullie!

Met heel veel liefde, Saul.

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/
Vertaling: René

zaterdag 18 mei 2013

17:05:2013 Jezus


   

John Smallman met Jezus op 17 mei 2013Ontwaken is het lot van de mensheid.  Het is onvermijdelijk en onontkoombaar, en dat is een zeer goede reden om gelukkig en blij te zijn.  Ik kan niet sterk genoeg benadrukken hoeveel God, onze Vader, van jullie allemaal houdt op elk moment van je bestaan.  Er is niets dat een van jullie ooit heeft gedaan, of ooit zou kunnen doen, dat hem aanleiding zou geven Zijn Liefde van jou weg te trekken – absoluut niets!  Sommigen onder jullie betwijfelen dit, maar dat is een twijfel, een zorg die je los zou moeten laten.  Jullie zijn allemaal Gods geliefde kinderen – kinderen die Hij zonder voorbehoud, altijd, liefheeft.  Wanneer je je ook maar terneergeslagen, depressief, beschaamd, waardeloos, schuldig of boos voelt, herinner jezelf dan aan deze goddelijke waarheid – ‘God houdt van mij en zal altijd van me houden, ongeacht wat ik of iemand anders zou kunnen denken, zeggen of doen’.

Dit betekent niet, zoals jullie heel goed weten, dat je je denkend of onnadenkend op een liefdeloze manier kunt gedragen.  Jezelf op een wijze gedragen die anderen pijn doet, doet jou meer pijn!  Het lijkt misschien niet zo, maar iemand die pijn is gedaan kan vergeven, terwijl iemand die de pijn veroorzaakt dat niet kan.  Je kunt iemand niet vergeven zolang je ze pijn blijft aandoen – en dat geldt ook voor jezelf want een ander pijn doen betekent jezelf pijn doen.  Om te kunnen vergeven moet je stoppen met pijn toebrengen, en om een grief te koesteren of enig soort wrok te blijven vasthouden betekent jezelf pijn aandoen, een pijn die je er vaak toe drijft deze buiten jezelf te projecteren op anderen, die je dan beschouwt als de oorzaak van je ellende of ongeluk.
In de illusie, waar er zoveel pijn en lijden is, lijkt het erop dat sommigen pijn en lijden wordt toegebracht door anderen, vaak erg wraakzuchtig, en in zekere zin is dit juist.  Maar degenen die zich zo gewetenloos gedragen, schreeuwen zelf om liefde.  Als je hen aanvalt intensiveert hun pijn – en een veelvoorkomend antwoord daarop zou kunnen zijn ‘Ook iets goeds, dat verdienen ze’.  Maar het aanpakken van conflict met conflict, leidt alleen tot verder conflict.  Zij die pijn zouden kunnen en willen toebrengen, kunnen alleen worden ontwapend door liefde en vergeving.  En als hun pijn intens is, wat zeer waarschijnlijk is, is ontwapenen een langzaam proces dat liefde en vergeving in overvloed vereist.

Ieder van jullie die momenteel op Aarde is als wegbereider en Lichtdrager heeft vergeving geleerd en is nu hier om dat te leren.  Ja, velen van jullie hebben in je huidige leven ernstig geleden en hebben problemen gehad met vergeven, misschien het gevoel hebbend dat je niet hebt geleerd om te vergeven en dat je geen zin hebt om dat te doen.  Desalniettemin moet je jezelf toegeven dat je weet dat liefde het enige antwoord is, ongeacht het probleem.  Je bent je ervan bewust dat vergeving de weg voorwaarts is, en je werkt eraan je te verbinden met vergeving om al je boosheid, bitterheid en wrok los te laten.

Je weet dat je dit moet doen, je weet dat dit het pad is dat je verkoos te volgen, ondanks de pijn, ook al worstel je er vaak mee als jullie je de gewetenloze ervaringen die jullie persoonlijk hebben ondergaan in herinnering brengen, maar jullie hebben spirituele hulp gezocht en jullie krijgen het.  Blijf om hulp vragen, en blijf de intentie vasthouden om te vergeven of om te leren te vergeven, en met de spirituele hulp die jullie ontvangen zullen jullie slagen.  Dan zul je vergeving demonstreren, en door dat te doen, het anderen leren.   

Die les is de belangrijkste, dat allen in het proces zitten van leren en tot uitvoering brengen.  En de beste leraren zijn degenen die het dichtst bij hun eigen ervaringen van persoonlijke pijn en lijden zijn, want zij kunnen het meest compassievol in relatie staan tot hen die lijden, terwijl ze op hetzelfde moment open staan voor het bewustzijn in zichzelf van de pijn die degenen die lijden toebrengen, zelf ondergaan.  Ze kunnen beide perspectieven zien en begrijpen.  Niemand die zelf geen pijn ondervindt, brengt iemand anders opzettelijk pijn toe.   

Ongelukken gebeuren door onnadenkendheid of onwetendheid, en pijn wordt toegebracht.  Maar degenen die deze situaties veroorzaken zijn gevuld met evenveel of soms meer verdriet, dan degenen die pijn wordt gedaan.  Het zou goed kunnen zijn dat iemands eerste les in vergeving gebeurt als ze betrokken raken in een situatie waarin er een ongeluk gebeurt, en ze de kans krijgen compassie en vergeving te bieden aan degene die het letsel heeft veroorzaakt, net zo als aan degenen die gewond raakten. 

In beschuldiging en oordeel schieten laat een situatie slechts ontvlammen, die al veel pijn bij alle betrokkenen veroorzaakt.  Hou je, in jullie rustige tijden die je vrij houdt om alleen te zijn, bezig met vergeving, herinner je gevallen waarin je onverwachts werd vergeven, en heb de intentie er klaar voor te zijn om te vergeven mocht er iets gebeuren dat je overtuur maakt, beledigt, of verwonding veroorzaakt –  fysiek of psychologisch – bij jou of bij een geliefd persoon.  Jouw ontwakingsproces brengt het zich openen voor liefde en vergeving met zich mee, en een essentieel onderdeel van dat proces is iedere dag de intentie te hebben om dat te doen.  Vergeet niet dat vergeven en vergeven worden op de meest ontwapenende manier acceptatie en liefde voortbrengt.  Oefen het, demonstreer het, en wees de fijne leraren die jullie werkelijk zijn.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 17 mei 2013

15.05.2013 Jezus


Het is alsof jullie jezelf binnen een minuut hadden opgesloten, in een onderkomen zonder ramen   

John Smallman met Jezus op 15 mei 2013
De spirituele rijken – de Hemel, Realiteit waar de gehele schepping is – bekijkt jullie met vreugde terwijl de wolk, de mist, de kortstondige nevel waarin zij in de illusie gekozen hebben zichzelf te verstoppen voor ons Vader en voor de Realiteit, begint op te lossen.  Haar oplossing was verzekerd zodra het was gevormd, maar alleen wanneer zij daarbinnen ervoor kozen het toe te staan dat te doen.  Die beslissende en onomkeerbare keuze is nu gemaakt, en van hier naar voren is de mensheid vastberaden en spontaan erbij betrokken om alle aspecten van zichzelf die de illusie in stand houden en ondersteunen los te laten – de illusie waarvan het hen lijkt dat ze er zo stevig en onlosmakelijk in verstrikt zijn. 

Voor jullie lijkt het heel echt, heel solide, heel belangrijk; feitelijk lijkt het de cruciale en unieke collectie van golfvormen of energievelden te zijn die je bestaan mogelijk maken.  Zonder dat geloof je dat het bestaan zou ophouden.  Maar echt, zonder dat zou het bestaan oneindig onbegrensd voor je zijn.  Grenzen zijn illusoir, en daarom is de illusie die dat jullie lijkt op te leggen ook.  Je hebt de schijnbare omgeving die jullie illusie verschaft niet nodig om je verdere voortbestaan te garanderen.  Jullie zijn goddelijke en onsterfelijke wezens die ervoor gekozen hebben om een staat te ervaren die eigenlijk nooit zou kunnen zijn – een staat van onwerkelijkheid die vrijgesteld is van, vrij van God!  Maar God is alles wat er bestaat en bevat binnenin Hem de gehele schepping in absolute vrijheid.  Zonder Hem zou er minder dan niets zijn, laat staan een staat vrij van Hem, want er zou geen bewustzijn zijn dat zich niets kon bedenken!

In de afgelopen generaties heeft de mensheid in de zogenaamde beschaafde en geïndustrialiseerde delen van de wereld algemeen het idee van God verworpen als een aberratie (afwijking), een kwestie van onlogisch denken, het wetenschappelijk ‘bewezen’ geacht dat het Universum, en alles wat het bevat, willekeurig ontstond, bij toeval, ondanks alle bewijzen van het tegendeel – bewijs dat heel duidelijk naar het feit wijst dat het niet kon ontstaan zonder een zeer krachtige, bewuste en intelligente vorm van Intentie. We vragen ons vaak af waarom jullie ervoor kiezen zo verblind te blijven door de vrijwillige beperkingen die jullie jezelf hebben opgelegd. Ze maken je niet gelukkig! En wat zoeken jullie altijd?  Geluk!

Uiteindelijk zijn velen van jullie bij zinnen gekomen en hebben zich gerealiseerd dat waar je voor kiest te ervaren en van ganser harte in gelooft, geen enkele zin maakt. Bijgevolg kozen jullie er recentelijk voor in je bewustzijn het besef te accepteren dat wat je ervaart een zeer begrensde en beperkte omgeving is in een grenzeloze Realiteit – een Realiteit waarvan het lijkt dat je ervan bent uitgesloten. Nu, omdat jullie jezelf toestaan voorbij de begrenzingen te kijken – voorbij de sluiers van de illusie die jullie je hebben voorgesteld, gebouwd, en collectief overeengekomen te geloven dat het de Realiteit was – is het gevoel van buitensluiting aan het verminderen, en terwijl het dat doet breidt jullie bewustzijn van de Realiteit zich uit.  De onrealiteit van wat jullie gedurende eonen hebben geloofd de realiteit te zijn, begint eindelijk bij jullie te dagen, en dus zijn we hier in de hemelse rijken verheugd om jullie. Jullie ontwaken is altijd goddelijk verzekerd geweest, maar nu zijn tekenen daarvan over de gehele wereld te zien, en dat is een buitengewoon prachtige reden tot vreugde.  

Jullie bouwden de illusie om te ontsnappen aan de Liefde en de vrijheid waarin je geschapen was, om iets anders te ervaren dan alles wat bestaat.  Zodra je dit gedaan had was haar enige overgebleven doel je te helpen om je weg naar huis te vinden.

Echter, schijnbaar zonder Liefde levend ontwikkelde je een gevoel van voortdurende doodsangst, en jullie bedachten een dringende behoefte om jezelf te beschermen tegen al de onbekende en onzichtbare gevaren waarvan jullie geloofden dat ze je omringden, met inbegrip van andere mensen, je broers en zussen, die nu vreemden voor je waren. Die angst werd gedurende de eonen zeer stevig ingebed in jullie collectieve psyche, en daaruit ontwikkelden zich al die liefdeloze houdingen die jullie gedachten en activiteiten sinsdien hebben geleid.

Alleen Liefde bestaat.  Maar binnen de illusie werd jullie geloof in de Liefde meer en meer beperkt terwijl jullie angst groeide en jullie ervan overtuigde dat Liefde zwak was, en dat je alleen kon overleven door Het af te wijzen en angst toe te staan je te leiden door het uitgestrekte doolhof van gevaren die de illusie je had voorgeschoteld.  Het werd het doel van bijna ieder individu om persoonlijke fysieke kracht en mentale scherpte te ontwikkelen en te stimuleren, want het leek erop dat deze kenmerken de enigen waren die overleven mogelijk zouden maken. Daarna kon de noodzaak om te bewijzen dat je superieur aan een ander was, niet worden vernietigd of verslagen door diegene, wat leidde tot jullie huidige staat van destructieve concurrentie waarmee de mensheid zich zo lang heeft bezig gehouden. 

Angst is intens restrictief.  Liefde is oneindig inclusief. Deze twee kunnen niet naast elkaar bestaan, je moet tussen hen kiezen, en alleen Liefde is Echt! Dus feitelijk is er geen keuze, alleen de vereiste dat jullie je hart openen om je geloof in de angst los te laten, om het te laten gaan en weigeren het te erkennen. Wanneer je dat doet zal de Liefde binnenstromen, die ruimte vullend die de angst bezet hield, omheind had, zodat je hartcentrum zich zal uitbreiden, en je de Liefde zult voelen en Het zien en Het overal herkennen.   

Liefde is jullie natuur, jullie bron.  Het is alles wat bestaat.  En door jezelf Ervan af te sluiten hebben jullie gedurende de eonen immense pijn en lijden bij jezelf veroorzaakt. Genoeg hebbend van deze krankzinnige manier van het ervaren van het leven, namen jullie de collectieve beslissing om te ontwaken, en collectief roeren jullie je absoluut zeker in je diepe sluimer, positief en onverbiddelijk bewegend richting het moment van jullie ontwaken. Het zijn jullie harten die zich roeren, want in waarheid zijn jullie allemaal Hart, en het zijn jullie harten die zo afgesloten en beperkt waren door de illusie.  Het is alsof jullie jezelf angstig binnen een minuut hadden opgesloten, in een onderkomen zonder ramen en met slechts een kleine vergrendelde deur waardoor je kon binnenkomen of weggaan, terwijl buiten, op jullie wachtend om te verschijnen zodat Hij jullie kon omhelzen en strelen, jullie Vader over je waakte en je eeuwig veilig en zeker hield.  Ontwaken betekent die deur ontgrendelen en verschijnen in het briljante Licht van de eeuwige dag!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

15.05.2013 SaulOorlog is ‘onmodieus’ geworden en zal binnenkort ondenkbaar zijn


John Smallman met Saul op 15 mei 2013
De vooruitgang van de mensheid richting ontwaken verloopt in hoog tempo, en dat is omdat jullie het punt in het proces hebben bereikt waarvan jullie eerder hadden besloten om een enorme versnelling toe te staan te laten gebeuren, in de snelheid waarmee jullie kennis vergaren.  Kennis-vergaring vermindert onwetendheid en de beperkingen die onwetendheid oplegt.  Niet langer is enig onderwerp taboe. Niet langer is er een verbod dat onderzoekers verhindert die gebieden te onderzoeken die hen interesseren en intrigeren.  Dit vrijmaken van oriëntatie wordt begeleid door enthousiaste aanmoediging van hen met nieuwe ideeën die ze willen ontwikkelen, wat leidt tot een explosief groeiende uitbreidende stroom van informatie tussen de diverse gebieden van kennis, die verdere kennis-vergaring versnelt.

In jullie huidige staat van beperkt bewustzijn – die binnenkort wordt ontbonden – is onwetendheid een van de dwingende beperkingen geweest die jullie jezelf opgelegd hebben.  Het is een zeer vreemde beperking, want het stimuleert je te geloven dat alles wat je weet alles is wat er te weten valt!  En jullie ego’s verdedigen dit geloof zeer energiek, vandaar dus jullie continue behoefte om de keuze te maken tussen gelijk hebben of gelukkig zijn!  Wanneer je vrijelijk toegeeft dat je iets niet weet, breidt je je gevoel van vrijheid uit, sta je jezelf toe te leren, en dat maakt je gelukkig.  Het ego houdt daar niet van want het vermindert de macht over jou (toegegeven, het is macht die je het zelf hebt gegeven), en zoals jullie wel weten vindt niemand het leuk iets van zijn macht, invloed, gevoel van belangrijk zijn of persoonlijke autonomie te verliezen – waarvan in sommige gevallen bekend is dat het mensen ervan overtuigt dat ze boven de wetten staan waaraan de anderen zich wel moeten houden. 

En natuurlijk is het algemeen erkend dat kennis macht is, dus degenen die het bezitten zijn, voor het grootste deel, zeer terughoudend geweest om het te delen. Echter, in de afgelopen veertig of vijftig jaar, hebben een groeiend aantal zeer intelligente en goedbedoelende individuen dat tot een carrière keuze gemaakt, het hun roeping makend om nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen en deze vrijelijk en zonder beperking op een zeer humanitaire wijze te delen.

De resultaten van het omgaan met deze aardige en liefdevolle houding is het duidelijkst in jullie moderne communicatietechnologieën, die zijn gegroeid en zich veel effectiever, efficiënter, en sneller hebben ontwikkeld dan ooit mogelijk zou zijn geweest als deze individuen ervoor gekozen hadden de kennis die ze zo vrijelijk deelden op enige wijze te beperken. En natuurlijk anderen, de meerderheid, die ook nieuwe ideeën aan het ontwikkelen waren, voelden zich vaak zeer bedreigd zo niet verontwaardigd over dit (zoals zij het zagen) volstrekt onverantwoordelijke en ronduit krankzinnige gedrag – dit weggeven van de macht – welke zo schadelijk was voor de gevestigde orde en alles waar het voor stond.

Desalniettemin is het nu heel duidelijk dat deze moedige individuen grote wijsheid demonstreerden in hun beslissingen om hun kennis te delen - kennis waaraan ze lang en hard hadden gewerkt om te ontdekken – vanwege het enorme domino-effect welke het heeft gehad.  Wanneer jullie kennis vrij delen, zal de kennisbasis zich exponentieel uitbreiden en iedereen profiteert daarvan.  Deze uitbreiding in het kennis-gebied van de mensheid is een van de stimulansen, een van de katalysatoren die jullie snel voorwaarts leidt naar jullie onvermijdelijke ontwaken.  Waarom?  Omdat het zonder meer duidelijk is dat de mensheid genereus en harmonieus dient samen te werken als het wil overleven, en harmonieus samen werken betekent naar ontwaken toe bewegen. 

Jullie evolueren nu spiritueel in een tempo dat nog slechts vijftig jaar geleden niet kon worden bedacht. De grote oorlogen in de vorige eeuw waren ook belangrijke triggers om te ontwaken, want zo velen van jullie hadden te lijden van en ervoeren op zeer korte afstand de verschrikkingen waartoe agressieve en egoïstische agenda's onvermijdelijk leiden, en jullie besloten niet toe te staan dat het weer gebeurt.  Dat besluit begint nu zijn vruchten af te werpen, alhoewel gewelddadige conflicten nog steeds op vele plaatsen voorkomen.  De volslagen waanzin van oorlog wordt nu volledig erkend en het concept van een ‘rechtvaardige oorlog’ heeft zich zeer duidelijk laten zien als een oxymoron*. Ja, sommigen met strenge, onbuigzame, en misleide opinies geloven dat oorlog gerechtvaardigd kan worden, maar weinigen van hen blijven in posities van macht of invloed.  Oorlog is ‘onmodieus’ geworden en zal binnenkort ondenkbaar zijn, want jullie evolueren op dit moment naar een ruimte die er geen plaats voor heeft en het niet zal toestaan. Een plaats waar een oproep tot oorlog onbeantwoord zou blijven, zelfs al werd deze gedaan. 

Blijf jezelf in de aanloop naar ontwaken eraan herinneren dat Liefde het antwoord is op ieder probleem – zonder uitzondering!  Focus jezelf in jullie rustige tijden van gebed, meditatie en reflectie, op het jezelf vergeven voor enig tekort of onvolkomenheid die je in jezelf vindt, en op het anderen die van hun vergeven.  Dat doen zal je gevoel van vrede, van aanvaarding, versterken en voeden, en zal je aanmoedigen om te zoeken naar en het zien van de positieve signalen en prestaties, de aanwijzingen van de grote veranderingen die over de gehele wereld plaatsvinden, terwijl het moment van het ontwaken van de mensheid steeds dichterbij komt.   

Met heel veel liefde, Saul.

*Oxymoron: stijlfiguur die tegenstrijdige begrippen combineert

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 16 mei 2013

12.05.2013 Jezus


Vertrouwen betekent vrij zijn 

John Smallman met Jezus op 12 mei 2013
Een intense en creatieve verschuiving in de perceptie van de mensheid van zichzelf vindt over de gehele wereld plaats, ter voorbereiding van jullie verplaatsing het volledige bewustzijn binnen, volledig bewustzijn van wie je bent en van jullie eeuwige onscheidbaarheid van God – Wie jullie schiep om eeuwige vrede, vreugde, en geluk te genieten. Vrede, vreugde en geluk zijn gemoedstoestanden. De moderne psychologie heeft jullie daarvan in kennis gesteld, en het is duidelijk aangetoond, vooral door degenen die van depressie en angst overgegaan zijn naar vrede en tevredenheid, door hun denkgeesten en hun percepties te veranderen. 

Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn percepties te veranderen, maar tot voor kort werd gedacht dat een individuele perceptie – zijn kijk op het leven en de kansen die het hem bood – in principe vast lag: een staat van bestaan, waarin hij werd geboren en waar hij mee had te leven naar het beste van zijn kunnen. Nu wordt algemeen erkend dat iedereen de vrijheid heeft die schijnbaar gegeven attributen te veranderen in iets dat meer in afstemming is met hun wensen.  Het is een erkenning dat jullie allemaal meesters van je eigen lot zijn, dat hoe je het leven ervaart een persoonlijke keuze is die je ieder moment maakt.  Ja, jullie hebben allemaal verschillende en inderdaad unieke beperkingen – fysieke, intellectuele en creatieve – die variëren tussen de een en de ander, maar ze voorkomen niet dat je je overtuigingen en waarnemingen kunt veranderen waarmee je naar de wereld kijkt, jouw wereld.  

Wanneer jullie het leven zien als onbevredigend, oneerlijk, pijnlijk, betekent dit dat je je focust op die aspecten van je ervaringen.  Jullie hebben allemaal ervaringen gehad die op dat moment angstig, pijnlijk, beschamend, onrechtvaardig waren, en misschien hield je daarna vast aan wat leek op een volstrekt gerechtvaardigd gevoel van wrok of bitterheid daarover, welke slechts langzaam verdween als de tijdsinterval tussen jou en de gebeurtenis toenam, en de pijn die je voelde verminderde.  Daarna, misschien weken, maanden, of zelfs jaren later, wanneer je je dat moment in herinnering bracht, zag je dat er ook een grappige kant aan zat en kon je er nu om lachen, of dat het je een belangrijke les of waarheid had geleerd die je misschien anders niet had geleerd, en dus voel je je nu dankbaar voor die ervaring.   

Als je door een periode gaat waarin het leven je verdrietig maakt, probeer je dan vorige keren te herinneren die pijnlijk waren, maar die je nu bekijkt met achteraf wijsheid, en herinner jezelf eraan dat alles voorbij gaat, en dat er altijd momenten zijn van waarde, momenten van geluk, en momenten van lachen tijdens je dagelijkse leven - momenten die vaak worden gemist vanwege de intense focus die je plaatst op zaken die fout gaan of waaraan wat gedaan moet worden.  Dus heb de intentie je daarvan bewust te zijn en ervan te genieten.  Wanneer je dit doet zullen je stress-niveaus zinken, en zul je merken een vrediger gevoel te hebben.  

Jullie zijn de meesters van je lot!  God schiep jullie perfect als leden van Zijn goddelijke Liefdesveld, begiftigde jullie met een oneindige reeks gaves, en eerde jullie keuzes en beslissingen, met inbegrip van de keuze die jullie maakten om afscheiding van Hem te ervaren.  Jullie hebben er nu voor gekozen die ervaring te beëindigen – een illusoire of denkbeeldige staat die alleen zolang bestaat als jullie deze ondersteunen.  

Jullie hebben het gesteund door jezelf te zien als afgescheiden individuen levend in een onveilige wereld, waarin je continu moet zorgen niet te worden ingehaald door of verstrikt in enige gevaarlijke en pijnlijke gebeurtenis of situatie welke zelfs tot je dood zou kunnen leiden.  Dus je bent steeds in het defensief, slechts in staat om hen die je liefhebt gedeeltelijk te vertrouwen, altijd voorbereid en klaar om aanvallen af te weren.  Die staat is een staat van angst, en angst sluit Liefde buiten, weigert het te erkennen, en focust op de onliefdevolle persoonlijke energievelden die jullie ter bescherming rond jezelf hebben gebouwd, en wat met monotone regelmaat lijkt te demonstreren hoe verstandig je bent ze te onderhouden.  Binnen de wereld waar je je menselijke bestaan ervaart, lijkt het krankzinnig om zelfs maar te overwegen dit beschermende veld te ontmantelen, want als je verder kijkt dan zie je overal pijn, lijden, chaos en verwarring, je bestaan bedreigend. 

Maar totdat je je verdediging ontmantelt zul je niet in staat zijn de illusie te ontbinden, want deze ondersteunt het door je eraan vast te hechten.  Vertrouwen betekent vrij zijn, en je werd vrij geschapen.  Je bent vrij, en je zult je vrij voelen wanneer je de gevoelde behoefte jezelf te verdedigen loslaat, en jezelf toestaat deze verdedigingen te ontmantelen. Ja natuurlijk, binnen de illusie kan je vertrouwen worden verraden – dat is het vele keren, en jullie hebben allemaal ook anderen verraden – maar vertrouwen kan alleen worden ontwikkeld en mogelijk worden gemaakt te groeien door je ermee te verbinden terwijl je niet hecht aan de uitkomst.  Mensen vertrouwen elkaar niet; ze denken dat hun gebrek aan vertrouwen volledig gerechtvaardigd is, en dat ze daarom het gevoel hebben dat ze geen reden hebben om het vertrouwen van iemand anders te respecteren.  Het is een Catch 22-situatie. De enige weg voorwaarts is om te beginnen te vertrouwen.

Heb de vastberaden intentie te vertrouwen, vraag daarna God, je engelen of gidsen, of iemand in de spirituele rijken waarvan je intuïtief het gevoel hebt ze te kunnen vragen, om je te helpen met het uitvoeren van die intentie.  Weet dat, omdat je nog steeds bezig bent met het ervaren van het leven in de illusoire wereld, sommigen dat vertrouwen zullen respecteren en anderen het zullen verraden. Herinner jezelf eraan dat jullie wegwijzers en Lichtdragers zijn en dat jullie ervoor kozen om op dit moment in de evolutie van de mensheid, belichaamd te zijn op Aarde voor precies deze taak – het demonstreren en respecteren van vertrouwen.

Gerespecteerd vertrouwen groeit en versterkt.  Het is een demonstratie van liefde in actie.  Degenen onder jullie die kinderen hebben gehad weten wat het is om te vertrouwen, en opnieuw te vertrouwen, wanneer jullie kinderen regelmatig dat vertrouwen beschamen.  Het is, zoals jullie wel weten, een deel van het proces van groeien van kindertijd naar volwassenheid. Uiteindelijk worden je kinderen volwassen en leren de wijsheid die je vertrouwen heeft gedemonstreerd. Dan stoppen ze het te verraden, jullie beide toestaand je te verheugen in de liefde en eer waarin jullie elkaar altijd hebben gehouden.   

Maar nu moet vertrouwen zich verplaatsen van de veilige beslotenheid van de familie om op grote schaal te worden gedeeld, wereldwijd gedeeld.  Er zullen teleurstellingen zijn, maar het verspreiden en delen van vertrouwen is deel van de spirituele evolutie van de mensheid, en als je dat met moed en vastberadenheid doet, zul je goed ondersteund worden door allen in de spirituele rijken.  Vertrouwen groeit nu, het is een essentieel onderdeel van jullie proces van ontwaken.  Neem deel aan dat proces en sta bij sommige resultaten geen teleurstelling toe, om je van die nobele taak te weerhouden.  Het is jullie collectieve intentie om te slagen, en dat zullen jullie.    

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands