Marcadores

woensdag 29 mei 2013

26.05.2013 JezusDe Nieuwe Tijd is aangekomen en het bewijs daarvan wordt duidelijk voor iedereen die ervoor kiest om het te zien   

John Smallman met Jezus op 26 mei 2013In de spirituele rijken zijn wij zeer goed op de hoogte van de spanning die het wachten op ontwaken jullie, de Lichtdragers en wegwijzers, oplegt.  Velen van jullie nemen de staat van de wereld als gestaag verslechterend waar terwijl slecht nieuws op zoveel gebieden volgt op slecht nieuws.  En inderdaad er is een grote omvorming (shake-up) aan de gang terwijl de Nieuwe Tijd haar aanwezigheid laat voelen, en het bewustzijn groeit van de enorme veranderingen die moeten worden gemaakt in jullie houdingen en gedragingen, als de mensheid de vernietiging van zichzelf wil vermijden, hetzij door het vrijwel onbewoonbaar maken van de planeet door de permanente schade die wordt aangericht door het roofzuchtige winnen van haar natuurlijke rijkdommen, of door zelfvernietiging door conflicten en oorlog.

Geen van deze deprimerende scenario's zullen optreden!  Het goddelijke Liefdesveld maakt invallen in het collectieve hart van de mensheid, en de omvorming die daaruit resulteert is een wakker roepen dat wordt gehoord en beantwoord door steeds grotere aantallen van de bevolking van de Aarde.  Jullie zijn niet alleen.  Assistentie stroomt binnen vanuit de spirituele en galactische rijken in reactie op jullie gebeden om hulp, en zij die de wereldbevolking voor hun eigen egoïstische agenda willen onderdrukken, zijn niet langer in staat om ofwel het gezag dat zij zichzelf onrechtmatig toegeëigend hebben, of de ondersteuning van de handhavings-instanties (enforcement agencies) die ze hebben opgebouwd om hen te onderdrukken die ze wilden controleren.

De ongelooflijk schadelijke activiteiten die al tientallen jaren over de gehele wereld gaande zijn, zullen stoppen.  De materialen die verondersteld worden essentieel te zijn voor het uitvoeren van jullie economieën via opgraving, mijnbouw en boren, zijn niet nodig omdat veel meer gebruiksvriendelijke materialen ogenblikkelijk beschikbaar zijn om hen te vervangen – kennis daarvan is verborgen gehouden om een geloof in schaarste te creëren en onderhouden, en om de kracht van de zelf-dienende en zelfbenoemde elite te behouden.  De kennis en technologie die nodig is om deze overvloed aan ecologisch duurzame materialen vrij te geven en te ontwikkelen zal spoedig worden onthuld, en dit zal de totale uitroeiing van de armoede in de wereld mogelijk maken, terwijl overvloedig voorzien wordt in al jullie lichamelijke behoeften.

Wees opgebeurd!  Wees geïnspireerd!  Vervolgens deel met enthousiasme je energie en je liefde waar je ook bent en wat je ook doet, en wees je ervan bewust dat het je geïntensiveerd en met grenzeloze dankbaarheid wordt teruggegeven.  Jullie zijn wezens van Liefde, en hoewel die liefde schijnbaar verborgen en onherkend binnenin je heeft gelegen, terwijl je Ernaar zocht buiten jezelf, is Het daar altijd geweest, wachtend op je keuze, je beslissing het te herkennen en je Ermee te verbinden.  Nu dat je die keuze hebt gemaakt, dompel jezelf Er met enthousiasme in want dat laat jullie energieniveaus toenemen, en het licht van optimisme dat binnenin je opkomt, zal de duisternis van gewoontepatronen van pessimisme verjagen, het je mogelijk makend veel gemakkelijker om te gaan met al je kwesties en problemen – totdat je jezelf hoort zeggen: ‘Dat was gemakkelijk!’. 

Jullie vaardigheden, jullie competenties en jullie talenten zijn veel krachtiger en effectiever dan ze jullie wilden doen geloven, want alle menselijke culturen hebben eeuwen en eeuwen gewerkt aan het overtuigen van de jongeren dat ze ontoereikend waren en daarom het voorbeeld van hun ‘ouderen en meerderen’ moesten volgen, die hen de vaardigheden zouden leren die ze nodig hadden om een vruchtbaar leven te leiden.  En inderdaad is er altijd veel geweest dat de jongeren kunnen leren van de oudere en meer ervaren mensen in hun leven.  Helaas gebruikten de ouderen vaak hun posities, hun gezag, om het bruisende en creatieve enthousiasme dat de jongeren in overvloed hebben, te onderwerpen en te onderdrukken, ze vervolgens lerend degenen die de regerende hiërarchie afkeurden te wantrouwen, en hen tenslotte wegstuurden om in hun plaats tegen hen oorlogen te voeren.  En dat werd een patroon dat onomkeerbaar leek, aangezien oorlog op oorlog volgde.

Dit zal niet meer voorkomen want het patroon is gebroken.  De wijsheid van de oudsten onder jullie zullen vrij worden verspreid, zoals het zou moeten zijn, terwijl de onbuigzame, stijve, en ingesleten overtuigingen die jullie massaal tegen elkaar hebben opgezet, zullen worden achtergelaten, aangezien de schade die ze hebben veroorzaakt barsten in jullie collectieve bewustzijn hebben veroorzaakt en haar waanzin wordt erkend.  Jullie kozen er allemaal voor in deze tijd hier te zijn om de mensheid (wat natuurlijk jullie allemaal insluit) te helpen haar koers te veranderen.  En dat is wat er gebeurt als Liefde bloeit en hen in verrukking brengt met wie Het zich verbindt, hen verlokkend zich met Haar te verbinden en alles in hen los te laten dat niet in harmonie of afstemming met Haar is.  

En dat is wat jullie aan het doen zijn – afstemmen, harmoniseren, en je verbinden met jullie ware natuur.  En niets zou meer natuurlijk, meer passend, of meer voldoening gevend kunnen zijn.  In eerste instantie ben je een beetje zenuwachtig want het voelt onbekend, vreemd, zelfs onverstandig na eonen van wantrouwen en verraad, maar als jullie anderen hetzelfde zien doen en de gedeelde vreugde van vertrouwen en samenwerking ervaren, groeit jullie vertrouwen in de juistheid van het pad dat jullie volgen. 

Er zullen zich nog steeds gevallen voordoen waarin je houdingen ervaart die onliefdevol zijn, zelfs pijnlijk, maar omdat jullie er nu voor kiezen het onweerlegbare feit dat jullie wezens van Licht zijn te accepteren, permanent in gemeenschap zijnd met het goddelijke Liefdesveld welke jullie omarmt, zullen jullie deze gevallen herkennen als roepen om Liefde, waarvoor jullie de kracht en het vertrouwen zullen vinden om er liefdevol op te reageren.  Velen van jullie doen dit al, en aangezien anderen jullie observeren, vinden zij ook de moed om aanvallen te herkennen als roepen om liefde en dienovereenkomstig te reageren.  Jullie pad naar bewustwording is stevig gevestigd en herkend, en meer mensen wenden zich dagelijks om het te volgen, en jullie aankomst daar blijft goddelijk verzekerd.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands