Marcadores

vrijdag 17 mei 2013

15.05.2013 SaulOorlog is ‘onmodieus’ geworden en zal binnenkort ondenkbaar zijn


John Smallman met Saul op 15 mei 2013
De vooruitgang van de mensheid richting ontwaken verloopt in hoog tempo, en dat is omdat jullie het punt in het proces hebben bereikt waarvan jullie eerder hadden besloten om een enorme versnelling toe te staan te laten gebeuren, in de snelheid waarmee jullie kennis vergaren.  Kennis-vergaring vermindert onwetendheid en de beperkingen die onwetendheid oplegt.  Niet langer is enig onderwerp taboe. Niet langer is er een verbod dat onderzoekers verhindert die gebieden te onderzoeken die hen interesseren en intrigeren.  Dit vrijmaken van oriëntatie wordt begeleid door enthousiaste aanmoediging van hen met nieuwe ideeën die ze willen ontwikkelen, wat leidt tot een explosief groeiende uitbreidende stroom van informatie tussen de diverse gebieden van kennis, die verdere kennis-vergaring versnelt.

In jullie huidige staat van beperkt bewustzijn – die binnenkort wordt ontbonden – is onwetendheid een van de dwingende beperkingen geweest die jullie jezelf opgelegd hebben.  Het is een zeer vreemde beperking, want het stimuleert je te geloven dat alles wat je weet alles is wat er te weten valt!  En jullie ego’s verdedigen dit geloof zeer energiek, vandaar dus jullie continue behoefte om de keuze te maken tussen gelijk hebben of gelukkig zijn!  Wanneer je vrijelijk toegeeft dat je iets niet weet, breidt je je gevoel van vrijheid uit, sta je jezelf toe te leren, en dat maakt je gelukkig.  Het ego houdt daar niet van want het vermindert de macht over jou (toegegeven, het is macht die je het zelf hebt gegeven), en zoals jullie wel weten vindt niemand het leuk iets van zijn macht, invloed, gevoel van belangrijk zijn of persoonlijke autonomie te verliezen – waarvan in sommige gevallen bekend is dat het mensen ervan overtuigt dat ze boven de wetten staan waaraan de anderen zich wel moeten houden. 

En natuurlijk is het algemeen erkend dat kennis macht is, dus degenen die het bezitten zijn, voor het grootste deel, zeer terughoudend geweest om het te delen. Echter, in de afgelopen veertig of vijftig jaar, hebben een groeiend aantal zeer intelligente en goedbedoelende individuen dat tot een carrière keuze gemaakt, het hun roeping makend om nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen en deze vrijelijk en zonder beperking op een zeer humanitaire wijze te delen.

De resultaten van het omgaan met deze aardige en liefdevolle houding is het duidelijkst in jullie moderne communicatietechnologieën, die zijn gegroeid en zich veel effectiever, efficiënter, en sneller hebben ontwikkeld dan ooit mogelijk zou zijn geweest als deze individuen ervoor gekozen hadden de kennis die ze zo vrijelijk deelden op enige wijze te beperken. En natuurlijk anderen, de meerderheid, die ook nieuwe ideeën aan het ontwikkelen waren, voelden zich vaak zeer bedreigd zo niet verontwaardigd over dit (zoals zij het zagen) volstrekt onverantwoordelijke en ronduit krankzinnige gedrag – dit weggeven van de macht – welke zo schadelijk was voor de gevestigde orde en alles waar het voor stond.

Desalniettemin is het nu heel duidelijk dat deze moedige individuen grote wijsheid demonstreerden in hun beslissingen om hun kennis te delen - kennis waaraan ze lang en hard hadden gewerkt om te ontdekken – vanwege het enorme domino-effect welke het heeft gehad.  Wanneer jullie kennis vrij delen, zal de kennisbasis zich exponentieel uitbreiden en iedereen profiteert daarvan.  Deze uitbreiding in het kennis-gebied van de mensheid is een van de stimulansen, een van de katalysatoren die jullie snel voorwaarts leidt naar jullie onvermijdelijke ontwaken.  Waarom?  Omdat het zonder meer duidelijk is dat de mensheid genereus en harmonieus dient samen te werken als het wil overleven, en harmonieus samen werken betekent naar ontwaken toe bewegen. 

Jullie evolueren nu spiritueel in een tempo dat nog slechts vijftig jaar geleden niet kon worden bedacht. De grote oorlogen in de vorige eeuw waren ook belangrijke triggers om te ontwaken, want zo velen van jullie hadden te lijden van en ervoeren op zeer korte afstand de verschrikkingen waartoe agressieve en egoïstische agenda's onvermijdelijk leiden, en jullie besloten niet toe te staan dat het weer gebeurt.  Dat besluit begint nu zijn vruchten af te werpen, alhoewel gewelddadige conflicten nog steeds op vele plaatsen voorkomen.  De volslagen waanzin van oorlog wordt nu volledig erkend en het concept van een ‘rechtvaardige oorlog’ heeft zich zeer duidelijk laten zien als een oxymoron*. Ja, sommigen met strenge, onbuigzame, en misleide opinies geloven dat oorlog gerechtvaardigd kan worden, maar weinigen van hen blijven in posities van macht of invloed.  Oorlog is ‘onmodieus’ geworden en zal binnenkort ondenkbaar zijn, want jullie evolueren op dit moment naar een ruimte die er geen plaats voor heeft en het niet zal toestaan. Een plaats waar een oproep tot oorlog onbeantwoord zou blijven, zelfs al werd deze gedaan. 

Blijf jezelf in de aanloop naar ontwaken eraan herinneren dat Liefde het antwoord is op ieder probleem – zonder uitzondering!  Focus jezelf in jullie rustige tijden van gebed, meditatie en reflectie, op het jezelf vergeven voor enig tekort of onvolkomenheid die je in jezelf vindt, en op het anderen die van hun vergeven.  Dat doen zal je gevoel van vrede, van aanvaarding, versterken en voeden, en zal je aanmoedigen om te zoeken naar en het zien van de positieve signalen en prestaties, de aanwijzingen van de grote veranderingen die over de gehele wereld plaatsvinden, terwijl het moment van het ontwaken van de mensheid steeds dichterbij komt.   

Met heel veel liefde, Saul.

*Oxymoron: stijlfiguur die tegenstrijdige begrippen combineert

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands