Marcadores

vrijdag 24 mei 2013

22.05.2013 JezusDe overtuigingen die jullie vasthouden zijn zo diep geworteld dat jullie ze nooit in twijfel trekken    

John Smallman met Jezus op 22 mei 2013
Het doorgaande ontwakingsproces dat de mensheid ondergaat verloopt echt heel mooi.  Zoek naar tekenen ervan op de alternatieve nieuwssites die er een punt van maken te focussen op het goede nieuws over de gehele wereld – er is een enorme hoeveelheid van – en laat je niet ontmoedigen door het slechte nieuws dat in de mainstream media gemeld wordt.

Wanneer je bidt of mediteert, houd dan gewoon de intentie vast om liefde, compassie, healing, en vergeving te sturen naar die situaties waarvan je je bewust bent, waar mensen of de planeet in nood zijn – want dat is zeer effectief.  En, natuurlijk, terwijl meer en meer mensen zich bewust worden van de kracht van hun liefdevolle intenties en het een van hun dagelijkse taken maken om er zich voor te openen, ermee te interacteren, en de prachtige voordelen van hun verbinding met het goddelijke Liefdesveld te delen, dan versnelt het ontwakingsproces.  Denk nooit dat jullie liefdevolle intenties, waarvan je meestal zeer weinig feedback ontvangt, van weinig nut, zinloos, of onvoldoende zijn, want ik kan jullie verzekeren dat ze altijd zeer krachtig en effectief zijn, ze veranderen de wereld.

Velen zijn op zoek naar en hopen op verbazingwekkende veranderingen in de wereld – de wereld die zij waarnemen – en ervaren teleurstelling.  Dit is omdat ze hun percepties niet hebben veranderd.  Binnen de illusie zijn jullie geboren binnen en groeien dan gewoonlijk op in een culturele omgeving waaraan je gewend raakt, en door jullie acceptatie van haar juistheid, wordt haar redelijkheid voortdurend bevestigd en versterkt door het feit dat je erin wordt ondergedompeld.  De overtuigingen die jullie vasthouden – die jullie beoordeling leiden van wat goed of fout, aanvaardbaar, draaglijk, of onaanvaardbaar is – zijn zo diep in jullie geworteld dat jullie ze nooit in twijfel trekken omdat jullie je er onbewust van zijn.  Wanneer je interacteert met mensen van verschillende culturele achtergronden echter, word je je snel en helder bewust van de vreemde concepten waarvan zij geloven dat ze normaal zijn.  Kortom, eonenlang groeiden mensen op met een onbetwiste houding van ‘mijn cultuur is normaal terwijl de culturen die anders zijn dan de mijne vreemd zijn, een gebrek hebben aan kernwaarden, of zelfs bedreigend zijn’ en er zich onbewust van zijn dat dit slechts een overtuiging is – een overtuiging die ze kunnen veranderen, zouden ze daarvoor kiezen.  Het is zo diep ingeworteld dat het idee dat ze dat zouden kunnen betwijfelen zelden ontstaan is – tot nu.  

Wat er nu gebeurt is dat meer en meer mensen over de gehele wereld andere dan hun eigen culturen ervaren, en in plaats van onmiddelijke oordelen over hen te hebben, zich met hen verbinden, over hen leren, en ontdekken dat, terwijl deze levensstijlen heel verschillend van die hun zichzelf kunnen zijn, hun basisbehoeftes en verlangens zeer vergelijkbaar zijn.  Basisbehoeftes van de mensheid (niet noodzakelijk in volgorde van belang, want deze behoeftes zijn allemaal onderling afhankelijk) zijn: gevoed, gekleed, veilig beschut, en geliefd worden.  Zonder een adequate en bevredigende verstrekking van deze grondbeginselen, is overleven problematisch, en de mogelijkheid om te groeien en de volheid van het menselijk potentieel te ontwikkelen is dan zeer beperkt. 

Deze nieuwe, permanente interactie tussen, en acceptatie van, andere culturen leidt tot immense veranderingen in perceptie.  Over de gehele wereld zijn organisaties opgedoken op het graswortel-niveau die de intentie hebben een bewustzijn naar het collectief te brengen van de mensheids onderlinge afhankelijkheid; een bewustzijn van de noodzaak van een liefdevolle coöperatie om de problemen die julllie blijven verdelen en die conflicten aanmoedigen, aan te pakken en op te lossen; en een besef dat, tenzij harmonieuze samenwerking kan worden bereikt welke gewelddadige conflicten zal doen stoppen, de mensheid zichzelf heel goed zou kunnen vernietigen – of liever gezegd, de krankzinnige keuzes en beslissingen die door diverse inflexibele, arrogante en egoïstische elitaire groepen worden gemaakt, zouden dat kunnen doen.

De mainstream media lijken zich niet bewust van en niet geïnteresseerd te zijn in deze graswortel-bewegingen (basis-bewegingen), mogelijk omdat hun financiers die keuze voor hen gemaakt hebben.  En dus daar zoekend naar de veranderingen die jullie willen zien plaatsvinden zal niet vruchtbaar zijn.  Echter, als je zoekt naar het onderwerp ‘spirituele evolutie’ en andere vergelijkbare inspirerende onderwerpen op het World Wide Web, zul je een enorm aantal resultaten vinden, waaruit de verspreiding van deze mensgerichte organisaties blijkt en duidelijk aantonend dat ingrijpende veranderingen in perceptie zich op grote schaal voordoen.  Het zijn deze veranderingen waarvan jullie je bewust moeten worden en met familie en vrienden moeten delen.    

Jullie inzichten – over de wereld, over mensen, over onderwerpen, over religieuze of politieke overtuigingen – zijn keuzes die je hebt gemaakt en die je kunt wijzigen. Meestal zijn het oordelen!  Wanneer je je realiseert dat je een oordeel hebt gevormd, neem er dan afstand van.  Heroverweeg het. Is het vooringenomenheid? Gewoonte? Vijandigheid? Ongemak?  Wat wat het ook moge zijn, het maakt je klaar voor conflicten, en conflicten verwachten heeft de neiging om conflicten aan te trekken.

Neem in plaats van het waarnemen van situaties of gebeurtenissen als oproepen tot oordeel, de beslissing ze waar te nemen als oproepen voor de liefde. Als je dat doet, kun je de onvrijwillige stress of spanning loslaten die ontstaat zodra je je bewust wordt van de situatie of gebeurtenis, en kun je jezelf centreren, observeren wat er gebeurt, en een liefdevolle beslissing nemen, een liefdevolle keuze over hoe te reageren.

Het zien van een oproep tot liefde in plaats van een oproep tot oordeel is de fundamentele verandering in de perceptie die nodig is, dat is essentieel, en dat leidt jullie nu collectief naar jullie ontwaken.  En omdat zoveel Lichtdragers en wegbereiders deze verandering in perceptie hebben gemaakt, is de energie ervan, de energie van positieve, liefdevolle verandering, aan het groeien en zich aan het verspreiden als de opkomende vloed, alles op zijn pad overspoelend.   

Voeg je intentie om liefdevol te zijn in elke situatie waarin je jezelf bevindt, toe aan de collectieve intentie om dit te doen, en kijk toe terwijl de wonderen plaatsvinden!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands