Marcadores

dinsdag 30 september 2014

28.09.2014 Saul

Jullie zijn degenen die de mensheid doen ontwaken 

Saul via John Smallman 28 september 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René


De vooruitgang richting ontwaken blijft doorgaan, maar de laatste tijd zijn er een paar ruwe plekken geweest die nu worden gladgestreken.  De aantallen van hen die zijn begonnen deel te nemen aan de wereldvrede-meditaties is enorm toegenomen in de afgelopen paar maanden, en het effect daarvan is krachtig en opwindend.  Zoals jullie blijft worden verteld: ‘Sta de kommer en kwel, de conflicten en het lijden niet toe waarop de mainstream media zich focussen jullie te deprimeren, want dat trekt je naar beneden in de cyclus van negativiteit en hulpeloosheid, waarin je je eigen sombere energieveld brengt waarop de duisteren zich voeden.  Hou je Licht hoog, zelfs als je jezelf er niet naar voelt, want het werkt die negativiteit echt tegen’. 

Jullie zijn allemaal zeer krachtige wezens die, als je ervoor kiest om gebruik te maken van deze dienst, op ieder moment door God geleid worden.  Er is nooit een moment dat de leiding niet beschikbaar is, maar het feit dat je verkiest ernaar te luisteren en het te accepteren, of om het resoluut te negeren, is een vrije wil keuze die je op ieder moment maakt.  Ja jullie maken continu keuzes want het leven gaat over het maken van keuzes.  Ze kunnen creatief, geïnspireerd, en verheffend zijn, of je kunt je praktisch onbewust zijn dat je ze überhaupt maakt.  Als mensen kan het zijn dat je dat niet ervaart, en dat is omdat jullie gekozen hebben om jezelf te begraven in de afleidingen en beperkingen van jullie illusoire wereld, onderwijl onbewust blijvend van je eeuwige spirituele aard. 

Jullie hebben een grote kracht, aan jullie geschonken door je Vader toen Hij jullie schiep, en jullie gebruikten het om een zeer overtuigende illusie te bouwen, een droom, en er vervolgens in te verdwalen.  Maar dromen blijven niet duren, ze zijn tijdelijk, en jullie zullen eruit ontwaken. 

Het leven draait om keuzes, en toch weigeren velen van jullie om dit te erkennen, geloven dat jullie hulpeloze onbeduidende wezens zijn op drift in een universum dat te groot en onpersoonlijk is om zich in de geringste manier bewust te zijn van jullie bestaan.  En natuurlijk is het onbewust van jullie, want het is onwerkelijk, een droom die jullie collectief dromen, dat absoluut geen substantie heeft.  En dat is heel moeilijk voor jullie om je in te denken want, voor jullie, lijkt het buitengewoon echt, natuurlijk, want dat was jullie intentie toen jullie het bouwden.  

Alleen God, de Liefde, de opperste Bron is Echt.  En ieder van jullie is een essentieel en onlosmakelijk eeuwig aspect van de Ene.  Jullie zijn allemaal Echt, de illusie is dat niet, dus maak de keuze en de beslissing om het los te laten, op te laten lossen, laat het afdrijven en verdampen als ochtendmist wanneer de zon opkomt en alles in zijn Licht opwarmt.  

Ontwaken is je lot, en om je lot te bereiken moet je kiezen om te ontwaken.  Je kunt niet ontsnappen aan die keuze!  Vergeet niet dat het niet maken van een keuze ook een keuze is, en een dergelijke soort van keuze kan zeer pijnlijk zijn, omdat het je kan doen geloven dat jullie inderdaad niets anders dan machteloze en onbetekenende conglomeraten van chemische reacties zijn, willekeurig en zonder enig intelligent doel plaats vindend in een lukraak en zinloos universum. 

Als jullie het dat toestaan, kan je lichaam alles lijken wat je bent, of in ieder geval het belangrijkste deel van jou.  Maar dat is het absoluut niet.  Het zijn voertuigen die je tijdelijk als woning nodig hebt, om het lijden en de beperkingen van de illusie te ervaren, en dat is alles.  Jij, het spirituele en eeuwig bewust levende wezen dat God geschapen heeft, is GROOT, maar Het is onvoorstelbaar voor jullie als beperkte belichaamde wezens.  Alle spirituele gidsen, mystici, en channelers benadrukken deze enorme kloof tussen wat jullie, als belichaamde en beperkte wezens, lijken te zijn en wat jullie werkelijk zijn – goddelijke wezens Een met God.

Wanneer je leert om deze waarheid te accepteren – jullie zijn hierover vele, vele malen in kennis gesteld – en het wordt een ervaringsgerichte staat van bestaan die je accepteert en waarmee je je verbindt, zullen jullie overspoeld worden met vreugde, en al jullie angsten en zorgen zullen gewoon wegvallen.  Velen die Bijna Dood Ervaringen (BDE) hebben gehad, hebben daarover geschreven en gesproken, want hun levens zijn heel drastisch ten goede veranderd als een direct gevolg daarvan.  Als je twijfels hebt over wie je werkelijk bent, lees dan sommige van de boeken over dit onderwerp, of luister naar een aantal van de gesprekken of interviews met mensen die een BDE hebben gehad.  Ze zullen je echt inspireren, en op dit moment in de groei van de mensheid in spiritueel bewustzijn, hebben jullie zoveel inspiratie nodig als je kunt krijgen, om je te helpen je Licht hoog te houden.  

Jullie zijn degenen die de mensheid doen ontwaken.  Ja, de mensheid heeft een collectieve beslissing genomen om te ontwaken, maar jullie zijn de ‘wekkers’ en jullie moeten het alarm laten afgaan.  De mensheid is klaar, het heeft goed en diep geslapen, en nu is het tijd om te ontwaken in het voortdurende bewustzijn van jullie ware en goddelijke natuur. 

Stel je voor als je naar binnen gaat, naar je innerlijke heiligdom, dat de plaats is van een continue en aanlokkelijke vrede, dat iedereen die zich ontspant in zijn eigen heiligdom op hetzelfde moment – en er is slechts één eeuwig moment – de wekker zet die de mensheid zal doen ontwaken.  Heb met een grote intensiteit van het doel dat je voor ogen hebt de intentie, dat alle wekkers perfect en onomkeerbaar zijn ingesteld en dat ze op het punt staan luid af te gaan, het bewustzijn van ieder bewust levend wezen penetrerend.  

En het geluid dat voort zal barsten, iedereen ontwakend, zal de meest glorieuze hemelse muziek zijn speciaal ontworpen en gemaakt voor het doel van het wekken van allen in uitbundige vreugde, wanneer het besef begint te dagen dat het leven een prachtige en eindeloze staat is waarin allen delen in het wonder van het Een zijn, in de diepste en meest sensationele intimiteit met elkaar en met God.

Met heel veel liefde, Saul.


zondag 28 september 2014

Eenheid met God is een eeuwige staat27 september 2014 Jezus via John Smallman


Vertaling: René

De dingen gaan heel mooi verder terwijl het moment voor jullie ontwaken nadert.  Sta jezelf niet toe onnodig en ontmoedigend te worden meegezogen door de kommer en kwel van de mainstream media, want jullie weten dat wat er gebeurt een enorme planeet-brede zuivering is van negatieve energieën – haat, woede, wraakzucht, veroordeling en harde oordelen – die bij veel mensen in het bewustzijn opkomen en op dit moment een enorme emotionele beroering veroorzaken bij grote aantallen van hen. 


Jullie, de Lichtdragers en wegwijzers, doen enorm waardevol en effectief werk in het helpen zuiveren en oplossen van deze energieën, terwijl jullie de intentie voor Liefde vasthouden om ieder hart te penetreren, zodat vrede in alle delen van de wereld gevestigd zal worden.  De vele lopende internationale meditaties voor wereldvrede zijn zeer krachtig om twee redenen: ten eerste omdat hoe groter het percentage van de mensheid dat mediteert met de intentie dat de Tsunami van Liefde ieder hart binnengaat, hoe sterker de energiestroom is, en ten tweede, als je deze intentie vasthoudt en de intentie hebt samen te gaan met alle anderen die gelijkaardige intenties vasthouden, zijn jullie ook in staat je eigen hart veel vollediger te openen voor de overvloed van Liefde, die alert op je uitnodiging wacht om je volledig te overdekken.


Wij, degenen onder ons die berichten overbrengen via de verschillende open en toegewijde kanalen (channels), zijn jullie eraan blijven herinneren en herinneren dat Liefde altijd het antwoord is op welk probleem dan ook, en jullie hebben die waarheid omarmd.  De resultaten van die omarming zijn geweldig, want het heeft jullie de kracht gegeven je inspanningen steeds weer te intensiveren terwijl jullie bidden, contempleren, de intentie hebben tot, of mediteren voor wereldvrede door de Tsunami van Liefde op ieder moment dicht bij je hart vast te houden.  Dat is de meest krachtige activiteit waarmee je je kunt verbinden om je naar het moment van ontwaken te brengen.  En het doet precies dat.  Als jullie konden zien wat wij zien zouden jullie verbijsterd zijn, want jullie onvermoeibare en enthousiaste inspanningen om de gehele mensheid tot het moment van zijn ontwaken te brengen, slagen beter dan in jullie stoutste fantasieën.

donderdag 18 september 2014

16.09.2014 Saul

De oneindig wijze en liefdevolle Opperste Intelligentie wil jullie ontwaken

Saul via John Smallman 16 september 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René

Alle bewust voelende leven is eeuwig, zoals jullie heel wel weten, en de dood, zoals mensen die ervaren, is slechts het neerleggen van een vermoeid voertuig dat je goed heeft gediend, ook al kunnen sommigen van jullie misschien het gevoel hebben dat jullie lichamen je niet zo goed gediend hebben.  Op dat moment eindigt je leven niet, je bewustzijn laat je niet in de steek, maar je ondergaat wel een enorme en zeer verheffende verschuiving in perspectief.  Je wordt je bewust, nogmaals, van Gods oneindige Liefde voor jou, en dat brengt je een enorme vreugde.
Jullie werden geschapen in vreugde om eeuwige vreugde te ervaren, maar jullie hebben besloten om een pauze te nemen en in plaats daarvan afscheiding te ervaren.  Die pauze eindigt nu, want jullie hebben ervoor gekozen om te ontwaken in de Realiteit, Eenheid, een staat die jullie nooit verlieten, maar die jullie, tijdelijk, uit het zicht verloren.  Jullie vooruitgang is nu niet meer te stoppen en jullie momentum neemt toe terwijl jullie collectieve intentie om je te verwijderen van onenigheid, conflict, en lijden en te gaan naar compassievolle discussie en vreedzame conflictoplossing zich blijft versterken.
Jullie ware natuur is Liefde.  Wat jullie hebben ervaren tijdens jullie tijd van schijnbare afscheiding van jullie Bron, de oneindige liefdevolle Intelligentie die alle bewust voelende leven omvat en eert, is een onwerkelijke staat die bij elkaar gehouden en ondersteund werd door de onliefdevolle houdingen of regels waarmee jullie verkozen je te verbinden, om een aantal waanzinnige spelletjes te spelen waarbij allen hebben geleden en verloren.  Enige schijnbare overwinningen waren van zeer korte duur, en de winnaars hebben net zo afschuwelijk geleden als de verliezers, want wat je anderen aandoet doe je ook jezelf aan – er is geen afscheiding, allen zijn eeuwig Een. 
Het leven als mens is van grote waarde voor de spirituele entiteit die het ervaart, en in staat te zijn om deel te nemen aan dat avontuur, en het is inderdaad een avontuur, dient sterk te worden geëerd.  Triest genoeg zijn velen helemaal de reden vergeten voor hun Aardse leven of kunnen zich die niet meer herinneren, als ze er eenmaal deel van uitmaken, en wij in de spirituele rijken brengen veel tijd door in een poging om diegenen eraan te herinneren die zijn vergeten dat hun leven een goddelijk en wezenlijk doel heeft.  Veel van die vergeetachtigen – en is er geen hier oordeel, slechts observatie – raken diep verstrikt in de duistere aspecten van dit illusoire spel die allen op Aarde spelen, leidend tot de eindeloze tragedies en lijden dat zovelen ondergaan.
Op dit moment, in dit nu-moment, koos bijna iedereen die op aarde is ervoor om hier te zijn om te helpen bij het ontwaken van de mensheid – allen op aarde zijn in slaap, dromend van de ervaringen en situaties die gebeuren – wat betekent dat allen assisteren bij hun eigen ontwaken, evenals het voorwaarts helpen van anderen naar dat onvermijdelijke moment van intense vreugde. 
Iedereen kan ontwaken, maar er zijn enkelen, een relatief klein percentage, dat ervoor zal kiezen om in slaap te blijven en betrokken te zijn in schijnbaar eindeloze vijandelijkheden.  Zij zijn degenen die zo zwaar zijn beschadigd door hun vele Aarde-ervaringen, dat ze niet in staat zijn om hun persoonlijke en individuele verdedigingen voldoende te laten zakken om de Tsunami van Liefde, waarin allen gehuld zijn, toe te staan te penetreren in hun pijnlijk gekwetste harten – hun angst is te groot voor hen om de Liefde een kans te geven.  Het Liefdesveld dat hen omringt zal hen doen ontwaken, maar ze zijn nog niet zo ver om zich over te geven in de armen van de Liefde.
Hoewel hun aantal zeer klein is, is hun vermogen om anderen te beïnvloeden zeer groot.  Ze worden nu voorzichtig weggevoerd van die invloedrijke posities, en als ze vertrekken zullen enorme veranderingen over de gehele wereld van kracht worden, leidende tot een ongekende vrede, een staat die niet voor een zeer lange tijd op Aarde heeft bestaan.
Het menselijk collectief verlangt wanhopig naar vrede, en heeft die intentie, meestal persoon per persoon, vastgesteld, en zo zal het tot stand komen.  Zoals jullie heel goed weten mediteren en bidden veel groepen mensen overal ter wereld en iedere dag met toenemende intensiteit voor vrede, en toenemende aantallen nieuwe leden treden dagelijks tot die groepen toe.  Die intentie is zeer krachtig en wordt, natuurlijk, nog versterkt door de continue goddelijke Intentie voor jullie ontwaken.  
De heilige Bron van alles wat bestaat, de Schepper, de oneindig wijze en liefdevolle Opperste Intelligentie wil jullie ontwaken, heeft jullie ontwaken altijd gewild, en nu het collectief vrijelijk de beslissing tot ontwaken in de Realiteit heeft genomen, wordt de kracht van Gods Wil toegevoegd aan de collectieve wil.  Voor die beslissing werd gemaakt was Zijn Wil beschikbaar, wachtende om te worden gemaakt, zodat Hij met jullie kon samengaan en het tot stand brengen.  Jullie zullen overweldigd worden door vreugde wanneer jullie eindelijk de Liefde ervaren waarin Hij ieder van jullie, eeuwig, houdt.  
Met heel veel liefde, Saul.

maandag 8 september 2014

07.09.2014 Jezus

Ga naar binnen naar je innerlijke heiligdom en ervaar de Liefde die je daar te wachten staat


07 september 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Hier in onze rijken (ook jullie rijken!), de spirituele of niet-fysieke en non-duale rijken, waken wij continu, liefdevol, compassievol over jullie terwijl jullie je dagelijkse taken nagaan, en moeite hebben om de betekenis van jullie individuele levenspaden te begrijpen.  Zoals jullie weten is ieders pad perfect en individueel afgestemd op zijn of haar specifieke behoeften in dit nu-moment, altijd.  En toch ben je vaak niet in staat om het bewustzijn hiervan te behouden wanneer de afleidingen van je dagelijkse leven binnendringen op je diepere niveaus van bewustzijn waar je, op ieder moment, de intentie vasthoudt het pad te volgen dat je zo voorzichtig en zorgvuldig plande voordat je incarneerde.
Voor velen van jullie lijkt het soms onmogelijk dat je bedoeld zou kunnen hebben om een deel van de pijn en het lijden dat je ondergaat te ervaren.  Je voelt je vaak verloren, op de verkeerde plaats, de verkeerde dingen doend, en het doet pijn! 
Nou lieve mensen, natuurlijk was je niet van plan om te lijden.  Maar je hebt jezelf uitdagende paden van zelfontdekking en spirituele groei voorgenomen, en op die paden doen zich leersituaties voor die je bij onjuist gebruik pijn en lijden kunnen en zullen bezorgen.  En toen je je plannen maakte wist je dat dit soort situaties zouden ontstaan, en dat als gevolg van de beperkingen die de menselijke conditie je voorschotelt, dat je fouten en vergissingen zou maken die heel goed zeer pijnlijk zouden kunnen zijn.  Denk eraan dat toen je deze incarnatie plande, dat je zeer wijselijk geadviseerd werd door je spirituele gidsen en mentoren, en dat je ervoor koos om te incarneren op dit moment in de spirituele evolutie van de mensheid, met een enorm enthousiasme, omdat, afgezien van je taak bij te dragen aan het ontwaken van de mensheid, je je volledig bewust was van de prachtige mogelijkheden voor persoonlijke spirituele groei die het je zou bieden.  Leven als een mens is echt een zeer paradoxale gang van zaken zoals jullie het ondergaan, maar wanneer jullie ontwaken uit de illusoire droom, zoals jullie absoluut zullen doen, zal alles kristalhelder worden, en jullie vreugde zal grenzeloos zijn.   
Als mensen hier op Aarde te zijn is het essentieel dat je jezelf eraan blijft herinneren dat je geïncarneerd bent met een goddelijk doel: Om te helpen bij het lang naar uitgekeken en goddelijk verzekerde ontwaken van de mensheid.
Jullie zijn echt allemaal goddelijke wezens die liefdevol en bereidwillig ervoor hebben gekozen om op Aarde te zijn in deze tijd, want jullie hebben de essentiële vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het ontwaken van de mensheid plaats vindt.  En om dat jezelf te blijven herinneren dien je dagelijks tijd door te brengen in meditatie, gebed of contemplatie (gebruik welk woord je maar het meest geschikt lijkt voor die stille tijd die je doorbrengt in je heilige innerlijke heiligdom). Ik blijf dit punt benadrukken, want het is van vitaal belang!    
De afleidingen – jullie schijnbaar essentiële dagelijkse activiteiten als mensen op planeet Aarde – die jullie bijna continu ervaren, kunnen ertoe leiden dat je vergeet dagelijks voor stille tijd alleen te zorgen, meerdere keren als dat mogelijk is, of dat je de beslissing neemt om van die stille tijd alleen helemaal af te zien omdat de behoeften van je menselijke leven al je aandacht lijken op te eisen.  Echter, je hebt de moed, het doorzettingsvermogen en het geloof aan het goddelijke plan voor een verbluffend prachtig stadium van voltooiing, dat is waarom je nu op aarde bent.  Dus zorg dat je tijd vrijhoudt voor dagelijkse stille afzondering – het is een essentieel aspect van jullie hoogst individuele levenspaden.  En vraag ons om hulp voor toegang tot dat stille innerlijke persoonlijke heiligdom wanneer je daarmee problemen ondervindt; wij zijn op ieder moment bij jullie, en wachten gewoon op jullie hulpvraag.
Jullie aanwezigheid op Aarde op dit moment, in dit eeuwige nu-moment, is Gods Wil.  En, omdat allen Een zijn, is het ook jullie wil.  Nogmaals, vraag ons om hulp om al jullie twijfels, angsten en zorgen los te laten over je rol in het goddelijke plan voor de mensheid, want ze zijn een afleiding, een afleidingsmanoeuvre van jullie ego’s, die zo gewend zijn geraakt om te strijden voor de veiligheid en overleving in de illusoire omgeving, waarin het lijkt alsof je erin verstrikt zit, opgesloten, en gevangen gezet.  Maar dat is slechts een ego-perceptie die je gemakkelijk kunt wegnemen als je dagelijks tijd doorbrengt in stille eenzaamheid. 
Zodra je die stille innerlijke ruimte binnen gaat wordt het snel duidelijk dat jullie inderdaad wezens van Licht zijn, van Liefde, door God geschapen, de oneindig liefdevolle Bron van alles wat bestaat. Echter, jullie ego’s stormen dan vaak naar binnen met twijfels, schuldgevoel, zelfs schaamte, wat suggereert dat je geen recht hebt om te denken dat je misschien wel één bent met God.  Negeer hen, het zijn angstige aspecten van jezelf die jullie geïntegreerd hebben in jullie menselijke lichamen die zichzelf thuis voelen binnenin je, en die zullen worden gereïntegreerd in de Ene wanneer je ontwaakt.  Het zijn zeer handige tools die je kunnen helpen bij de gewone dagelijkse activiteiten van het Aarde-leven, maar laat ze niet je ware weten overrulen, je hemelse intuïtieve leiding die altijd naar jou toe liefdevol en accepterend is.  
Zoals jullie al zo vaak is verteld, want jullie vergeten het of hebben moeite om het te geloven, jullie zijn echt eeuwige goddelijke wezens door God geschapen voor eeuwige vreugde in Zijn numineuze Tegenwoordigheid.  Jullie ego's zijn kleine, bijna onbeduidende angstige aspecten van jezelf waarin je jezelf hulde wanneer jullie ervoor kozen om jullie spelletjes van afscheiding van jullie Bron te spelen.  Het zijn maskers.  Binnen de illusie dragen jullie allemaal maskers, want angst is daarbinnen endemisch, en jullie maskers zijn jullie afweer tegen… DE LIEFDE!  
Jullie is keer op keer verteld tijdens jullie huidige incarnatie, dat jullie goddelijke wezens zijn, eeuwig geliefd door God.  Waarom?  Omdat de illusie die jullie collectief hebben gebouwd intens realistisch voor jullie is in jullie belichaamde menselijke vormen, en jullie dienen dringend herinnerd te worden aan die onwerkelijkheid.  Overal om je heen zie je conflict, bedrog, verraad, manipulatie, en eindeloze oorlogen waarin grote menigten betrokken zijn, terwijl ze proberen om veiligheid en zekerheid te verkrijgen door wapengeweld.  Het is echt een angstaanjagend scenario voor een menselijk lichaam dat wanneer misbruikt extreem intense pijn kan ervaren.  Derhalve zijn jullie al gedurende eonen betrokken in activiteiten waarvan jullie geloofden dat ze zouden zorgen voor veiligheid en zekerheid, en toch laat jullie geschiedenis jullie keer op keer zien dat de menselijke conditie door zijn aard heel gevaarlijk is. 
Jullie lichamen worden gemakkelijk pijnlijk beschadigd door andere lichamen die jullie aanvallen, en door vuur, overstromingen, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, droogte, hongersnood, en ernstige ziekten veroorzaakt door angst, schuld en zorgen.  Echter, jullie kozen er collectief voor je te verbinden met de illusie en het spel volgens de regels te spelen, de regels die jullie collectief hebben opgesteld, en die het jullie schijnbaar oplegt.  Jullie hebben er genoeg van!  
Wanneer je het kommer en kwel nieuws over de gehele wereld leest, kan het erg verleidelijk voor jullie zijn om te zeggen: ‘Wat heeft het voor zin, ik ben een ineffectief en eigenlijk machteloos individu in een uitgestrekte en zeer bedreigende wereld?’  En sommigen van jullie worden naar zelfvernietiging gedreven.  De illusie heeft een zeer overtuigende realiteitszin over zich.  Het kan lijken alsof je daarbinnen machteloos bent, en de verhalen die je hoort over de rechtelozen, de gekwelden, en de misbruikten hebben de neiging om die gruwelijke indruk te bevestigen.
MAAR, HET IS EEN ILLUSIE!  Als je naar binnen gaat, naar je persoonlijke individuele heiligdom, kun je verbinding maken met je goddelijke Bron.  God houdt zielsveel van jullie, Hij wil dat jullie stoppen met het spelen van het martelen van elkaar, en ontwaken uit de nachtmerrie waarin jullie je zo lang verschanst hebben.
Echter, zolang je angst en wantrouwen blijft omarmen, klamp je je vast aan de illusie, en het lijkt erop dat door het bouwen van grotere en meer krachtige wapens je jezelf en je dierbaren kunt beschermen tegen degenen die je willen schaden.  En toch laat jullie geschiedenis je heel duidelijk zien dat dit niet werkt!
Zoals we jullie blijven vertellen, en jullie eraan herinneren, en jullie eraan herinneren, en proberen om jullie ervan te overtuigen, LIEFDE is de sleutel tot het loslaten van deze nachtmerrie.  En alleen de Liefde!  Binnen de illusie, waar pijn en lijden als gevolg van de aanvallen van anderen endemisch zijn, lijkt dat onzin.  Jullie ego-gevoel van angst, onzekerheid, wantrouwen staat erop dat je verdedigingen nodig hebt.  Verdedigingen tegen je broer, je buurman, de overheid, andere rassen, religies, en andere naties.  En toch is keer op keer bewezen dat verdedigingen niet werken.
Focus op de LIEFDE!  Ga naar binnen naar je innerlijke heiligdom, ervaar de liefde die je daar te wachten staat, omhels Het, deel Het, en breid het uit naar allen met wie je enige vorm van verbinding hebt en sta Het toe de illusie te ontbinden, zodat allen mogen ontwaken in de schitterende glans van Gods eeuwige Licht, Zijn allesomvattende Liefde voor ieder van jullie.
Er zijn waarlijk geen winnaars en verliezers, allen zijn Een, eeuwig in God.  ONTWAAK en geniet van de Realiteit, jullie eeuwige Thuis, het Thuis waarvan jullie nooit zijn gescheiden, en wees opnieuw in VREUGDE!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

dinsdag 2 september 2014

01.09.2014 Saul

Terwijl de illusoire infrastructuur desintegreert, kun je de resultaten overal waarnemen

Saul via John Smallman 01 september 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René

Zoals velen jullie vertellen, het ontwaken of de verheffing van de mensheid is inderdaad zeer dichtbij.  Blijf je Licht hoog houden en laat het gebeuren, laat je niet in de kommer en kwel van de gebeurtenissen in de wereld trekken want, volgens intentie, dit laat je energie wegvloeien en kanaliseert het naar degenen die wanhopig worstelen om het Licht van Gods Liefde te blokkeren.  Dat kunnen ze niet, Het is alles doordringend, Het brengt Licht naar de donkerste hoeken en gaten waar er nog steeds een paar schijnbaar machtige liefdeloze personen zijn die proberen te verbergen en weer op te bouwen wat onherroepelijk ingestort is. 
Het duister is tenietgedaan, het is niet bestand tegen de schittering van het Licht dat in ieder deel van de illusie stroomt en het van binnenuit oplost.  Veel mensen verzetten zich nog steeds tegen het Licht, want dat is wat ze gewend zijn te doen, maar hun inspanningen zijn nutteloos want duisternis is gewoon een afwezigheid van licht, en het goddelijke Licht van Gods oneindige Liefde voor de mensheid is alles doordringend.  De duisternis is niet bestand tegen de zachte aanval van Zijn verbazingwekkende helderheid, en dus is de poging tot weerstand van deze misleide mensen vruchteloos, het verzwakt en brokkelt af.  
Terwijl de illusoire infrastructuur desintegreert kun je de resultaten overal waarnemen, terwijl politieke instabiliteit over de gehele wereld groeit.  Politici blijven nu struikelend en verward achter terwijl de systemen waarop zij zo lang hebben vertrouwd om hun huichelachtige en retorische intellectuele voeding (pabulum) te rapporteren, terwijl ze hun zelfverzekerde en vaak arrogante maskers aan het publiek tonen, worden vervangen door de veel realistischer verslagen van de nu alomtegenwoordige alternatieve media. 

De waarheid zal uitkomen, en er is niemand die dat kan voorkomen, terwijl meer en meer scheuren worden geopenbaard in de ‘partijlijn’ van de westerse landen, en de verschillen in hun individuele politieke agenda’s hen uit elkaar dwingt.  Een tijd van grote veranderingen is nu hier op de wereld, die jullie snel leidt naar jullie ontwaken.  

Te midden van deze op vele manieren verontrustende veranderingen blijft jullie taak, zoals altijd, om je Licht hoog te houden, en terwijl je dit doet heb je onbeperkte hulp van hen in de spirituele rijken die voortdurend over jullie waken.  Het is echter essentieel dat jullie vragen, en doe dat vaak tijdens jullie dagelijkse activiteiten, om leiding en assistentie, zodat je hun kracht hebt om je te ondersteunen in het te allen tijde liefdevol zijn in gedachte, woord en daad.  Door regelmatig te vragen blijven jullie jezelf herinneren aan de belangrijke taak die jullie hebben ondernomen, en waarbij het verbazingwekkend eenvoudig voor jullie is om te worden afgeleid door de wereldse afleidingen die jullie tegenkomen terwijl jullie je dagelijkse levens leven.

De illusie gaat volledig over afleiding, afleiding van je doel, je vooraf geplande spirituele pad op Aarde als mens.  Jullie bouwden collectief de illusie om afscheiding te ervaren van God en, omdat Hij je alles gaf wat Hij had, hadden jullie de nodige intelligentie en de mogelijkheid om iets heel realistisch te ontwerpen en te bouwen, schijnbaar volkomen los van Hem, en wat is ingesteld om je op ieder moment neer te trekken in de afscheidende duisternis die het gebruikt om Zijn Licht voor je te verbergen.
In die duisternis houden jullie Zijn Licht, Jullie Licht, hoog, maar jullie zijn ook gevoelig voor twijfelen aan jezelf en je geloof in Hem, en Zijn oneindige Liefde voor jullie.  Dit is, onnodig te zeggen, zeer verwarrend en verontrustend voor jullie, dat is waarom jullie alle hulp nodig hebben die wij – hier in de spirituele rijken, dat jullie Echte en eeuwige Thuis is – jullie kunnen bieden.  

Die hulp, hoewel jullie voortdurend in ieder moment aangeboden, verdwijnt uit je zicht wanneer je jezelf toestaat om naar beneden, in de chaos en verwarring van de illusie, te worden getrokken.  In de illusie lijkt er continu, in feite eindeloos conflict, onenigheid, en bedrog te zijn, terwijl verschillende facties van de mensheid tegenover elkaar stelling nemen, en proberen te bewijzen dat zij alleen gelijk hebben en alle anderen fout zitten.  Wanneer ieder dit gelooft is er geen ontmoetingsplek, geen mogelijkheid voor discussie, want ieder schreeuwt gewoon luider en luider om de stem van de ander te overstemmen.
Vaak zie je dit soort gedrag zich in groepen van kleine kinderen voordoen, het is onderdeel van het proces van opgroeien, volwassen worden, en leren om effectief, compassievol, en verstandig te socialiseren.  Helaas blijven veel schijnbaar intelligente mensen in dit stadium van ontwikkeling hangen, geboeid door hun vermogen om anderen te slim af te zijn.  Ze nemen dit mee naar de volwassenheid, ontwikkelen het verder in welk menselijk gebied van inspanning zij ook maar verkiezen te volgen, en de ongelukkige resultaten van deze volgehouden ontwikkeling zijn over de gehele planeet onmiskenbaar. 

De Tsunami van Liefde die jullie allemaal omhult is het Licht dat de duisternis, die de illusie koestert, weg doet smelten.  In de duisternis is er afscheiding, omdat jullie niet in staat zijn om elkaar te zien, alles wat je ziet is het masker, het menselijke lichaam, dat wordt onderhouden als een verdediging tegen het Licht van je ware natuur.  Wanneer je je gedraagt of te werk gaat vanuit Liefde, straalt je ware natuur naar buiten, je onnodige verdedigingen ontbinden zich, en de Liefde die je natuur is omarmt iedereen met wie je je op enigerlei wijze verbindt.  En door liefdevol te leven zijn jullie in staat om de onblusbare vlam van de liefde voortdurend brandend te zien in anderen, die ze hebben geprobeerd te verbergen of verhullen vanuit misplaatste angst.  Wanneer je de Liefde omarmt lost je angst gewoon op, dus doe het!    

De boodschap van vandaag is: Open je hart en accepteer de liefdevolle omhelzing van de Tsunami, laat je Licht briljant voortschijnen, zodat de besmetting van Liefde ieder hart op de planeet infecteert, en geniet van het verbazingwekkende ontwaken dat dan optreedt.  
En in feite zijn miljoenen van jullie dit nu al gewoon aan het doen, dat is de reden waarom het ontwaken van de mensheid verzekerd, onvermijdelijk en onontkoombaar is. 

Met heel veel liefde, Saul.

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands