Marcadores

donderdag 19 juni 2014

18.06.2014


Jullie aanwezigheid op dit moment op Aarde is niet toevallig, per ongeluk, of gewoon puur toeval

18 juni 2014 Jezus via John Smallman
Vertaling: René

Jullie bevinden je in de laatste fases van jullie ontwakingsproces.  Zoals alle kanalen jullie blijven vertellen, jullie ontwaken is op handen!  Laat je diepe innerlijke geloof doorschijnen en je wil om te ontwaken intensiveren.  God wil dat dat gebeurt, hier in de spirituele rijken willen wij dat ook, en zo doen zeer zeker jullie allemaal dat, en, zoals we jullie blijven vertellen, het is onvermijdelijk, onontkoombaar, en goddelijk verordend.
Sommigen van jullie hebben er moeite mee je Licht helder en op volle sterkte te houden, wanneer je verstrikt raakt in meelevende bezorgdheid, zelfs angst, voor allen die op dit moment zwaar te lijden hebben in de vele conflictgebieden en extreme armoede rond de wereld.  Dat is waarom jullie je Licht fel brandend moeten houden.  Het is de helderheid van jullie collectieve Licht dat de essentiële veranderingen in houding en gedrag zal binnen brengen, die binnen iedereen alles zal oplossen dat op enigerlei wijze onliefdevol is. 
Jullie aanwezigheid op dit moment op Aarde is niet toevallig, per ongeluk, of gewoon puur toeval, het is als een direct gevolg van jullie heilige wil die zich afstemt op Die van God, om jullie Licht naar alle uithoeken van de Aarde te brengen om de duisternis te verspreiden en verdrijven die het Licht zo lang heeft geblokkeerd.  Kijk naar de alternatieve en onafhankelijke mediakanalen om berichten te vinden over de toenemende helderheid van het Licht onder de mensheid die zich verspreidt, die mensen inspirerend en verheffend die bijna de hoop hadden verloren. 
Het Licht van Gods eeuwige en oneindige Liefde voor jullie allemaal kan niet langer worden gedimd of verborgen, er is gewoon niet genoeg duisternis beschikbaar, en wat overblijft krimpt dagelijks.  Dit is een kwestie waarover de mainstream media jullie voortdurend misleiden, aangezien het altijd focust op kommer en kwel.  Verbind je dagelijks met je eigen zeer krachtige licht, en zoek en zie hetzelfde Licht schijnend in anderen, ongeacht enige ego-maskers die ze nog steeds zouden kunnen gebruiken om zichzelf te beschermen tegen het Licht van de Liefde, die hen en de hele mensheid omhult.  Er is geen mogelijkheid tot Eraan ontsnappen, en allen zijn in het proces van dit te leren als ze zien dat alles dat het duister verborgen probeert te houden gebaad wordt in de schittering van Zijn altijd aanwezige verlichting.  Het duister kan zich nergens verbergen, terwijl het Licht door elke spleet, barst, en scheur in het fort barst, probeert het vruchteloos te herstellen en weer op te bouwen terwijl het onherroepelijk weg brokkelt.
Dus, om te herhalen, jullie zijn allemaal eeuwige en onoverwinnelijke wezens van Licht.  Dat waren jullie altijd en dat zullen jullie altijd zijn want dat is hoe jullie werden geschapen – om in eeuwige vreugde te leven als onlosmakelijke aspecten van de Eenheid die Al Wat Is is, God, de Bron van alles wat nu bestaat en altijd zal bestaan. Erken het Licht binnenin je.  Het is daar eeuwig aanwezig wachtend op je erkenning en acceptatie door je individuele vrije wilskeuze.  Wanneer je ervoor kiest mee te doen met het spel van afscheiding, kies je ervoor je Licht te versluieren om het spel boeiender, echter te doen lijken.  Wanneer je opnieuw ervoor kiest je briljante innerlijke Licht te erkennen, wordt je persoonlijke gevoel van eigenwaarde, van waarde, van je recht om te bestaan, enorm verhoogd, en je zult jezelf opnieuw beginnen te herkennen zoals je werkelijk bent, namelijk onlosmakelijke en oneindig geliefde aspecten van God, door Hem volledig gerechtigd tot een eeuwig en vreugdevol leven.
Al jullie aardse culturen en religies zijn vervaardigd door degenen die ervoor gekozen hebben om lid te zijn van een ‘elite’ onder jullie, zodat ze een hiërarchie konden vestigen die aan hen verantwoording zou moeten afleggen en die ze dan konden gebruiken om jullie te controleren, door jullie ervan te overtuigen dat jullie waardeloze en ontoereikende wezens zijn wiens plicht het was om hen te dienen.  En jullie hebben nog steeds deze gecontroleerde hiërarchieën gevestigd door de ‘elite’ – de politie, het leger, de politiek, de religie, de corporaties – waar mensen worden getraind om over hen heen te lopen of ze te intimideren die ‘onder’ hen in de hiërarchie zitten, om hun onvoorwaardelijke gehoorzaamheid te verkrijgen, en tegelijkertijd om bewonderend in het gevlij te komen van hen ‘boven’ hen, maar hun dagen zijn geteld.
Door het erkennen van je Licht, en door Het door je heen te laten schijnen, wanneer je je liefdevol gedraagt en de intentie hebt dat te doen op ieder moment en in iedere situatie, zal Het de duisternis waarin jullie gedurende eonen zijn gehuld verdrijven.  Verlichting, jullie ontwaken, zal niet worden voorkomen want het is onmogelijk om het onwerkelijke werkelijk te maken, laat staan ​​het eindeloos te laten bestaan om je ware aard voor je te verbergen.  Deze nachtmerrie is nu aan het eindigen, zoals altijd volgens goddelijke intentie, want jullie hebben ten slotte gekozen jezelf er van los te maken en opnieuw je ware goddelijke natuur te ervaren in eeuwige gelukzaligheid met God. 
Maak er een punt van het Licht te erkennen in iedereen met wie je op welke wijze dan ook interacteert, door open te zijn, vertrouwend, accepterend, compassievol, en, natuurlijk, liefdevol.  Dit betekent niet dit mensen te vertellen, of te bekeren, het betekent alleen dat je rustig en vastberaden jezelf bent, je ware goddelijke en liefdevolle zelf, en de intense energie van die staat toestaat vrijelijk door je heen te stromen en naar buiten naar je directe omgeving.  Naarmate je meer gewend raakt aan het op deze manier leven, zal je directe omgeving zich uitbreiden, en dat zal ook het effect doen dat je daarop hebt.  Dit is hoe het duister wordt verdreven, en het zijn jullie allemaal die het verdrijven.
Licht is alles wat er bestaat!  Het duister is illusoir, bedacht en vervolgens tot werkelijkheid verbeeld om interesse, angst, opwinding, en een schijnbare realiteit toe te voegen aan de illusie die jullie bouwden om de sensatie van de afscheiding van God te ervaren, die jullie kortstondig als onnodig zagen, een Wezen superieur aan jezelf van Wie je jezelf wilde bevrijden.  Natuurlijk kon dat niet werken omdat er slechts de Ene is, en vanwege zijn eeuwige Liefde voor jullie, en omdat Hij jullie pijn en lijden ziet, roept Hij jullie voortdurend liefdevol om jullie te helpen bij jullie onvermijdelijke ontwaken.
Luister naar Zijn Roep naar jullie, die stille innerlijke stem die jullie eraan herinnert dat het leven een veel meer opwindende en plezierige ervaring zou moeten zijn dan die welke jullie momenteel ondergaan.  Reageer Er enthousiast op, voel vervolgens Zijn continue Liefde voor jullie, en heb de intentie Het zonder onderscheid te delen met de gehele mensheid, ongeacht enig kwaad die je toelijkt dat iemand van hen of enige groep van hen veroorzaakt mag hebben of nog toe aanzet, om deze eenvoudige reden: Jullie zijn allemaal eeuwig Een in God!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

zondag 15 juni 2014

14.06.2014

De eisen van jullie mensenlevens kunnen zeer intens zijn

Saul via John Smallman 14 juni 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René

In de spirituele rijken kunnen we jullie roepen duidelijk horen om het ontwaken te laten gebeuren, nu!  En, net als jullie, kijken wij ook zeer enthousiast uit naar haar op handen zijnde en onvermijdelijke aankomst.  Geen twijfel dat het voor velen van jullie eeuwig lijkt te naderen, maar nooit aankomt, maar deze schijnbare niet-aankomst is slechts een deel van de illusoire omgeving waarin jullie je menselijke bestaan ervaren.  Maar dat te weten biedt weinig troost wanneer het erop lijkt dat je alle problemen en het lijden waarin de illusie jullie onderdompelt moet blijven ervaren.
Vandaag zal ik proberen om jullie spirits te verhogen terwijl jullie doorgaan jullie Licht hoog te houden, en terwijl jullie doorgaan de zeer krachtige intentie voor de mensheid vast te houden om te ontwaken uit zijn schijnbaar eindeloze en vaak zeer pijnlijke droom.  Jullie ontwaken is verzekerd, in feite is het al gebeurd, jullie blijven alleen onbewust omdat jullie zo gehecht zijn geraakt aan het lichamelijke leven als mensen die jullie in de illusie ervaren.
Dit menselijke leven lijkt heel echt, en velen van jullie hebben een diepe onderliggende angst dat zonder jullie menselijke lichamen jullie bestaan zal ophouden.  En de angst voor de dood is endemisch op de planeet, want het lijkt zo definitief, zo terminaal.  Slechts zeer weinigen hebben een adequaat bewustzijn van de realiteit van de spirituele rijken die hen er geruststellend van zou overtuigen dat het leven eeuwig is, en dat de menselijke dood slechts het neerleggen is van een voertuig dat jullie goed heeft gediend, maar dat niet meer nodig is. 
In feite zijn, gedurende de eonen, de meeste mensen zeer gehecht geraakt aan de schijnbare realiteit van hun lichaam, en zijn effectief in ontkenning van het geheel van de Realiteit die jullie vreugdevolle herontdekking Ervan wacht wanneer jullie ontwaken.
Ja, velen beweren van een bepaalde religieuze overtuiging te zijn, in God te geloven, spirituele overtuigingen te omarmen, en te geloven in een leven na de dood, maar meestal leven ze niet als waren die overtuigingen van een groot belang of grote betekenis.  Over het algemeen is dit omdat de illusie die jullie collectief bouwden en onderhouden veel reëler en relevanter voor hen lijkt dan het vooruitzicht van het eeuwige leven, in wat lijkt op een onvoorzienbare en hopelijk zeer verre toekomst.  De illusie blijft voor de meeste mensen aantrekkelijk en verleidelijk terwijl ze blijven hopen daarbinnen een beter leven voor zichzelf op te bouwen, en de gedachte aan de dood is niet aantrekkelijk.
Jullie, de wegwijzers en Lichtdragers, zijn op Aarde om te helpen de herinnering aan de waarheid en kennis van je spirituele oorsprong terug te brengen, en dus van jullie eeuwige spirituele bestemming, aan allen met wie je omgaat tijdens dit aardse leven.  Alle mensen weten, in het centrum van hun wezen, hun hart, hun ziel, dat ze onafscheidelijke aspecten van God zijn, die een zeer tijdelijk en illusoir belichaamd leven ervaren, dienend om deel te nemen aan en lessen te delen die ze, met veel wijsheid en spirituele begeleiding, collectief hebben gekozen te ondergaan.  Echter, het resultaat van het accepteren van die uitdaging, en het is inderdaad een uitdaging, is dat ze op aarde zijn met slechts minimale toegang tot de herinneringen aan hun ware aard.
Leven als mensen met kennis van je ware natuur als goddelijke wezens, onafscheidelijk van je Bron, zou onmogelijk zijn omdat de aard van de mensheid de afscheiding is, en jullie goddelijke natuur is Eenheid.  Eenheid is alles wat er bestaat, de afscheiding is een illusie, en derhalve om mens te zijn, betekent te zijn ingekapseld in een illusoire of onbestaande staat.  Tijdens het leven als mens, en het ervaren van de staat van afscheiding die dat met zich meebrengt, is het uiterst moeilijk voor jullie het feit te bevatten en begrijpen dat het menselijke leven illusoir is.  Het is een veel te bedreigend concept voor jullie beperkte denkgeesten om te proberen te begrijpen of wijs uit te worden.  Dientengevolge zijn jullie altijd op zoek naar meer voldoening in jullie aardse levens, maar vinden het nooit.  Er kan geen voldoening zijn in jullie aardse levens behalve om te ontdekken dat ze onwerkelijk zijn en dat jullie goddelijke en eeuwige wezens zijn, verdwaald in de mist die de illusie is, die spoedig zal optrekken.  
Door naar binnen te gaan en te volharden in je zoektocht naar innerlijke rust, kun en zul je de illusie verjagen, maar het is essentieel dat terwijl je dat doet, je jezelf niet toestaat voortdurend te worden afgeleid door wereldse zorgen.  Heel vaak proberen mensen om te mediteren of naar binnen te gaan en rust te vinden, maar omdat de afleidingen van hun dagelijkse menselijke levens blijven binnen dringen in die innerlijke ruimte, met eisen die verschijnen en onmiddellijke aandacht vereisen, bemerken ze dat ze niet in staat zijn om daarin te volharden.  De eisen van jullie menselijke levens kunnen zeer intens, persoonlijk, en verdelend zijn, dus lijkt het erop dat je niet alleen de enige bent  die daaraan wat kan doen, maar ook dat jij dat moet doen, bij voorkeur nu meteen. 
Echter, als jullie terugkijken op jullie levens kun je duidelijk veel dingen zien die van enorm belang waren, maar die op het moment zelf in feite niet echt belangrijk waren.  Wijsheid achteraf is heel onthullend in dat het keer op keer demonstreert dat jullie prioriteiten vaak misplaatst waren.  Herinner jezelf hieraan wanneer de ‘moetens’ op jullie te-doen-lijstjes overweldigend worden, en maak er een punt van de meerderheid van hen te schrappen.
Jullie echte prioriteiten zijn om jezelf te eren door het jezelf dagelijks stille tijd te geven om in vrede te zijn, dan gedurende die tijd jezelf te openen om de Liefde te ontvangen en te voelen die je op ieder moment omhult, en dan die liefde te delen met iedereen met wie je interacteert.  Dat doen is het meest inspirerende en verheffende dat je voor jezelf kunt doen, en je zult beloond worden met de verbeteringen die zich voordoen in al je relaties, met inbegrip van je relatie met jezelf.
Wanneer je die tijd dagelijks neemt en naar binnen gaat, is het eerste ding om ‘te doen!’ je intentie te herformuleren om de Liefde te voelen die je omhult, herinner jezelf er vervolgens aan dat je die Liefde waard bent, en dat het ervaren Ervan jouw recht en Gods Wil voor je is.  Zelfs de kleinste toename in gevoeligheid voor de innerlijke rust die je ervaart is Gods Liefde die je omhelst, dus stel je Ervoor open, en sta Het toe zich te intensiveren.  Dit is jouw moment om te ontspannen in je ware aard, één met Hem.  Dat moment zal niet blijven duren, maar je zult het nooit vergeten, en dus zul je weten dat Gods liefde er voor je is, altijd.  Dit geeft je de kracht, de vastberadenheid en het enthousiasme je Licht hoog te blijven houden, terwijl jullie je steeds dichter toe bewegen naar het moment van het onvermijdelijke ontwaken van de mensheid.

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: René

zaterdag 14 juni 2014

13.06.2014


Jullie zijn goddelijke wezens, op Aarde om de mensheid te helpen ontwaken

13 juni 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

De mensheid staat op de rand!  Ontwaken is op handen!  Ja, dit is jullie al vele malen verteld, en, aangezien de tijd van de illusie is, is het absoluut waar.  Desalniettemin, voor de mensheid lijkt het erop dat de stroom van de tijd onvermijdelijk is – langzaam of snel, afhankelijk van hoe je het persoonlijk ervaart – maar het lijkt alsof jullie er onontkoombaar in ingesloten, in omhuld zitten, en als je op iets wacht waarnaar je verlangt, kan de wachttijd eindeloos lijken.  Dus we hebben jullie verteld dat jullie ontwaken op handen is omdat het dat doet, aangezien de tijd illusoir is, en ten tweede omdat jullie het zijn die moeten ontwaken, en jullie zullen dat in een handomdraai doen als je er eenmaal klaar voor bent.
Jullie hebben eonen doorgebracht op weg naar dit moment van gereedheid, en dus moeten we zijn nabijheid blijven benadrukken om jullie bij de les te houden, om jullie de intentie vast te laten houden dat te doen.  Ontwaken is, zoals we jullie verteld hebben, een collectief besluit, en dat besluit is genomen, het moet gewoon in werkelijkheid om worden gezet.  Door dagelijks jullie rustige innerlijke ruimte binnen te gaan en die intentie te reaffirmeren, intensiveer je het.  Door in iedere situatie liefdevol te zijn, en aldus je Licht hoog te houden voor iedereen om te zien en ervaren, intensiveer je het verder.  Dat is jullie taak, dat is waarom je ervoor koos om te incarneren op dit moment in de evolutie van de mensheid.
Het probleem voor jullie allemaal is dat de illusie die jullie gebouwd en onderhouden hebben door jullie geloof erin, buitengewoon echt lijkt, en jullie blijven terugvallen in onliefdevolle ervaringen wanneer je egoïstisch reageert op een bepaalde situatie of kwestie in plaats van de Liefde toe te staan je te leiden en de weg te wijzen.  Als niemand aanstoot nam of heftig of boos reageerde zouden er geen conflicten zijn.  Maar eonen in de gevaarlijke illusoire omgeving die jullie bouwden, heeft jullie erin getraind ofwel defensief te zijn of preventief aan te vallen voor je eigen veiligheid en die van je geliefden, stam of natie.  Jullie geschiedenis laat heel duidelijk zien dat dat niet werkt, de wereld niet in vrede is, en toch blijft de mensheid volharden in het proberen vrede en orde in de wereld te brengen door gewelddadige en krachtige middelen, aldus toevoegend aan het endemische lijden wereldwijd. 
Jullie hebben een aforisme, ‘als je in een kuil zit, moet je niet blijven graven!’.  En de meesten van jullie zijn er erg goed in op te merken wanneer anderen precies dat aan het doen zijn, maar zijn bijna totaal niet in staat te herkennen wanneer je het zelf aan het doen bent!  Heftig of boos reageren in bedreigende situaties betekent blijven graven, dus doe dat niet, kies er in plaats daarvan voor om kalm en gefocust te blijven.  
Kies ervoor niet beledigd te zijn.  Meestal wanneer je ervoor kiest beledigd te zijn (het is altijd een keuze die je maakt) is dat het gevolg van het verkeerd begrijpen van de intentie of bedoeling van degene die je schijnbaar heeft beledigd.  Ook omdat er zo veel zo zwaar gewond zijn geraakt op verschillende momenten in verschillende levens, leven ze met de verwachting van aanvallen, en zijn op die manier als een springveer, al strak opgewonden en klaar om, direct, heftig te reageren.  Dus we blijven jullie eraan herinneren dat Liefde de weg vooruit is, dat Liefde de oplossing is voor alle kwesties en problemen, en, we zijn blij om het jullie te vertellen, meer en meer van jullie horen ons en leren om Liefde daadwerkelijk in actie te brengen. 
Voor de meesten van jullie is een gewelddadige fysieke aanval over het algemeen niet iets dat in je dagelijkse leven voorkomt, maar verbaal geweld of een verbale aanval komt vaak voor.  Reageer niet!  Zo simpel is het echt.  Velen die tijdens hun jeugd werden aangemoedigd of er zelfs toe gebracht zich onwaardig te voelen of iets dergelijks, verwachtend om op bijna ieder moment te worden geoordeeld, zijn er klaar voor om in schijnbare zelfverdediging te reageren.  Maar, jullie zijn allemaal volkomen en totaal waardig!  Enig negatief oordeel of beledigende opmerking die je ervaart als zijnde aan jou gericht is ongegrond.  Het is mogelijk dat je een fout hebt gemaakt en dat daaraan wordt geappelleerd, dus, als dat het geval is, accepteer dan dat je een fout hebt gemaakt, bespreek het en zet het recht.   
Jij zelf, ongeacht alles wat je ooit hebt gedaan, zult altijd een oneindig waardevol en geliefd kind van God zijn.  Er is nooit enige noodzaak om aanstoot aan iets te nemen, zelfs als degene die jou op het oog heeft jou graag beledigd zou zien.  De behoefte jou beledigd te zien is zijn eigen gevoel van ontoereikendheid dat ondersteuning nodig heeft.  Door rustig om te gaan met de kwestie om het op te lossen, in plaats van boos te reageren op een oneerlijk en mogelijk verwondend oordeel of commentaar, sta je de ander met wie je te maken hebt toe om zijn verdedigingen te verlagen, zodat het probleem creatief kan worden aangepakt en dus opgelost.  
Vaak is het erg verleidelijk om te reageren, om deel te nemen aan een scheldpartij, en als je wint bouwt het je ego op terwijl je plezier hebt over het verdriet en de verwarring van de ander.  Maar dat is geen liefdevolle manier om je te gedragen, en als het je intentie is om liefdevol te zijn, om je bezig te houden met de taak die je jezelf stelde voordat je incarneerde, dan zul je daarover later wroeging voelen omdat je op die manier reageerde, en dan kan het heel wel zijn dat je overgaat tot bozig zelfoordeel, verder toevoegend aan het ongerechtvaardigde maar diep gevoelde gevoel van ontoereikendheid of waardeloosheid.
Dus de boodschap van vandaag is ‘Hou van jezelf, accepteer jezelf, vergeef jezelf’.  Vergeet niet, God doet dat, voortdurend.  Wanneer je echt de bewuste poging doet om jezelf goed te behandelen, en dat dan doet, zul je je veel beter voelen.  Wanneer je je goed voelt is het veel gemakkelijker om liefdevol om te gaan met ‘de stenen en pijlen van het onontkoombare noodlot', zoals William Shakespeare zei.
Jullie zijn goddelijke wezens, op Aarde om de mensheid te helpen ontwaken, en dat ontwaken is op handen, dus het is essentieel dat je je focust op de taak die je kwam verrichten.  Ga dagelijks ten minste één keer naar binnen, en bij voorkeur meerdere malen, naar je stille innerlijke ruimte.  Jullie hebben die allemaal.  En terwijl je daar bent, herinneren jezelf aan je eeuwige goddelijke natuur, haal jezelf niet op enige manier neer, maar focus op het feit dat je oneindig en eeuwig geliefd bent.  Heb vervolgens de intentie om op ieder moment liefdevol te zijn, en heb de intentie niet te reageren op schijnbare aanvallen.
Herinner jezelf eraan dat aanvallen gewoon wanhopige schreeuwen om Liefde zijn, en dat je zult en de intentie hebt te reageren met compassie en begrip, als je er een ervaart.  Je weet dat het werkt, want jullie hebben bij tijden allemaal precies dat gedaan en, vaak met verbazing, de wonderbaarlijke effecten gezien die je liefdevolle reactie oproept.  Je bent Liefde, want je werd geschapen uit Liefde, en dat kan nooit veranderen, dus schud de angstige gedachten en overtuigingen waarmee de illusie je probeert te omhullen van je af, en laat jezelf zien zoals je werkelijk bent, een goddelijk wezen van Liefde, hier om allen te helpen bij hun ontwakingsproces.  Het is immers in jullie eigen belang om dit te doen!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: René

maandag 9 juni 2014

08.06.2014

Niets is belangrijker dan die paar rustige momenten die je in vrede doorbrengt in die innerlijke ruimte van stilte en Liefde

Saul via John Smallman 08 juni 2014
Vertaling: RenéZoals zoveel channels jullie hebben verteld, jullie worden overspoeld met Liefde.  Open je hart, je ziel, en sta Het toe door je heen te stromen en naar al je broeders en zusters die de menselijke ervaring ondergaan op dit punt in jullie spirituele evolutie.  Jullie kozen ervoor om in deze tijd hier te zijn om bereidwillige en overvloedige leidingen te zijn waardoor de Liefde van onze Vader vlot en overvloedig kan stromen, om te helpen bij het ontwakingsproces van de mensheid.  Jullie hebben een groots werk verricht, maar sommigen van jullie zijn de laatste tijd een beetje minder enthousiast geworden in jullie Lichtdragende taken, want de duisternis van de illusie heeft jullie in haar web getrokken van wantrouwen en ongeloof over de waarheid en realiteit van de Hemel en de spirituele rijken.

Natuurlijk, in het midden van je wezensheid (beingness), ken je God, en weet je dat voor alles goddelijk gezorgd wordt.  Echter, binnen de illusie zijn er talloze alarmerende afleidingen die deprimerend zijn en je aanmoedigen om je Licht te dimmen.  Niet doen!  Jullie worden enorm ondersteund op dit zeer belangrijke moment door de voortdurende golven van Liefde, door jullie onwerkelijke omgeving vegend om het op te lossen, maar jullie dienen Het ook te ondersteunen en de Liefde toe te staan jullie harten binnen te gaan en dan van jullie voort te stromen naar waar Het maar benodigd wordt, en Het wordt overal benodigd! 

Wanneer je dagelijks naar binnen gaat naar die stille innerlijke ruimte waar je toegang kunt krijgen tot je innerlijke leiding, de lessen van de Heilige Geest en van jullie eigen persoonlijke gidsen die altijd voor je waken, doe een bijzondere inspanning om je niet te laten afleiden door je dagelijkse ‘te doen lijstjes’ die enorm belangrijk kunnen lijken.  Dat zijn ze niet.  Als je iets moet overslaan zal de hemel niet naar beneden vallen.  Je weet dit omdat je vaak in het verleden dingen moest overslaan die op die lijstjes stonden, omdat je tijd te kort kwam, en het viel toen niet naar beneden.  Erken dat de meesten van jullie, hetzij door schuld of door een misplaatst gevoel van verantwoordelijkheid voor anderen, jezelf overbelasten met taken en vervolgens jezelf beoordelen als minder dan helemaal zoals het hoort, wanneer je het als onmogelijk beschouwt om ze allemaal af te ronden in de tijd die je jezelf hebt toegestaan​​.

Om dat te doen waarvoor je deze keer incarneerde om te doen, dien je in staat te zijn om dagelijks toegang te krijgen tot die rustige plek van innerlijke rust en daar zachtjes uit te rusten, al is het maar voor een paar minuten.  Maar veel te vaak sta je illusoire afleidingen, druk en deadlines toe om die orde te verstoren, en dus bouwt er zich spanning binnenin je op, tot je bemerkt dat je niet de tijd over hebt voor de dagelijkse stille tijd alleen en in vrede.  Je verwaarloost je essentiële persoonlijke behoeftes ten behoeve van een poging om de taken die van zeer weinig belang zijn te voltooien.  Je bent je bewust hiervan, want binnen de illusie mis je continu deadlines die je voor jezelf hebt opgesteld, of die anderen voor je hebben opgesteld – het gebeurt de hele tijd – en doet er zich toch geen afschuwelijke ramp voor. 

Het is absoluut noodzakelijk dat jullie jezelf ​​ dagelijks die rustige tijd toestaan, ongeacht wat er gaande is in je leven.  Niets is belangrijker dan die paar rustige momenten die je in vrede doorbrengt in die innerlijke ruimte van stilte en Liefde.  Hoe langer je daar kunt doorbrengen, hoe beter, maar we begrijpen dat het heel moeilijk voor jullie kan zijn om dit te doen als je verantwoordelijkheden voor je familie en werk hebt om zorg voor te dragen.  Desalniettemin, blijf jezelf eraan herinneren dat de verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn komt voor al je andere verantwoordelijkheden.  Je weet dit, en jullie hebben allemaal vrienden of kennissen die zijn opgebrand ten gevolge van het zich niet de tijd voor zichzelf toe te staan om in rust en vrede te zijn.

Als je je te druk voelt om ruimte alleen voor jezelf beschikbaar te maken tijdens je dag, erken dat dan, en praat dan met iemand die je op dat gebied kunt vertrouwen zodat je ondersteuning krijgt op het illusoire menselijke niveau waarop je op dit moment actief bent.  De illusie lijkt inderdaad heel echt voor jullie, en derhalve moet je de regels die jullie hebben gekozen eerbiedigen, en een van die regels is om hulp te zoeken als je je overweldigd voelt of dat bent.  Als je dat niet doet zullen er fouten en problemen ontstaan ​​die jullie niveau van stress verder verhogen.  De ‘Ik kan tegen een stootje, ik kan het wel aan’-houding die zo aangemoedigd is en gepresenteerd als een na te streven ideaal, is in feite zeer schadelijk en verzwakkend voor jullie.  Er is altijd iemand daarbuiten met wie je kunt praten en van wie je steun zult ontvangen. 
   
Velen van jullie hebben dienst gedaan als gids en mentor voor anderen en hebben geleerd dat heel vaak alles wat nodig is, is dat je toestaat dat de persoon praat terwijl je stil en aandachtig luistert met behoud van oogcontact.  Vaak is het genoeg voor iemand om te weten dat zij zijn gehoord.  Wanneer je aandachtig naar de ander luistert, kunnen ze dat voelen, dat stelt hen in staat om te ontspannen, hun stressniveau vermindert, en vervolgens kan hun eigen innerlijke leiding, hun intuïtie, hun hogere zelf of spirituele gidsen toegang tot hun krijgen. 

Jullie hebben dit vele malen gezien en hebben zelf anderen op deze manier geholpen.  Dus waarom in Godsnaam kunnen jullie die behoefte in jezelf niet erkennen en eren?  Jullie allemaal zijn goddelijke en onvervangbare aspecten van God, onze Bron, de Hoogste Intelligentie, en als zodanig zijn jullie wezens van oneindige kracht en waardigheid.  Momenteel ervaren jullie de intense sensaties die de illusie jullie voorschotelt, onderwijl beperkt door de ernstige beperkingen die een menselijk lichaam je oplegt.  Het is ongelooflijk stressvol, en jullie raken heel snel afgeleid van je spirituele pad als jullie verstrikt raken in het lijden en het drama van deze onwerkelijke omgeving, die jullie bijna continu de boodschap geeft dat je niet goed genoeg bent, dat je niet hard genoeg werkt.  Het is mooi genoeg geweest! (?/Well enough already!)

De weg vooruit is om jezelf eraan te herinneren wie je werkelijk bent, door het lezen en herlezen van de heilige werken die dit duidelijk verwoorden.  Je kunt het intellectueel accepteren, dus doe dat, en ga dan naar binnen, wanneer je die essentiële zuiver persoonlijke tijd beschikbaar maakt, en herinner jezelf aan deze goddelijke waarheid.  Wanneer je dat doet heb, terwijl je in je stille ruimte bent, de intentie dat voor je te laten gebeuren, en dat zul je, aldus je spirituele kracht herwinnend en verjongend, die je nodig hebt om je reis naar huis te voltooien.

Herinner jezelf er vaak aan dat er liefdevol over je wordt gewaakt en je op ieder moment ondersteund wordt, en ontspan in de gewaarwording, het gevoel dat die kennis in je bewustzijn brengt.


Met heel veel liefde, Saul.
Vertaling: René

zondag 8 juni 2014

07.06.2014

Jullie zijn allemaal machtige goddelijke wezens die tijdelijk vergeten zijn wie je bent

07 juni 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/ 
Vertaling: René

Wachten is een zeer menselijke ervaring, het is onderdeel van een beperkt bewustzijn, een beetje zoals reizen langs een kronkelende weg.  Terwijl je iedere bocht rondt, presenteert er zich een nieuw uitzicht aan je, maar totdat je daadwerkelijk de bocht rondt, kun je niet weten wat er zal worden onthuld.  Dus je wacht, en vervolgens worden je verwachtingen ingelost, of niet.  Velen zijn gaan leren om te leven zonder optimistische verwachtingen als gevolg van eerdere teleurstellingen, en dit heeft bepaalde voordelen en ook nadelen, zoals je hebt geleerd.  In Realiteit, in de Hemel, bestaat er slechts nu, wachten komt niet voor.  
In de spirituele rijken kunnen we niet echt naar waarde schatten wat wachten voor de mensheid betekent, ook al hebben we levens gehad als mensen, en we zijn ons er zeer bewust van dat jullie niet echt kunnen begrijpen wat het leven in het nu, zoals wij altijd doen, werkelijk betekent.  Jullie krijgen misschien korte intuïtieve momenten waarop je dat lijkt te ervaren, en dan is het weg, en je vraagt je af wat er net gebeurd is!  Dus moet ik jullie eraan herinneren dat tijd van de illusie is, en hoe echt het ook lijkt – en we weten dat het voor de overgrote meerderheid van de mensen zeer reëel lijkt – is het echt heel onwerkelijk.  Desalniettemin, je ervaart het continu, terwijl je hoopt, de intentie hebt, en verwacht zeer spoedig te ontwaken – maar natuurlijk zijn jullie in werkelijkheid al ontwaakt! 
Zoals blijkt uit jullie doorgaande ervaringen bouwden jullie een ongelooflijk echt lijkende omgeving waarin jullie je spelletjes van afscheiding speelden.  Maar jullie zullen blij zijn opnieuw te horen dat de tijd voor die spelletjes om te eindigen snel nadert.  Jullie hebben de collectieve beslissing genomen om ze te beëindigen, en het proces van er een einde aan maken blijft zich onstuitbaar voortbewegen.  Jullie kunnen de tekenen hiervan zien aangezien de mainstream media zonder ophef en discreet korte verslagen geeft van verder bewijs van corruptie en bedrog in hoge plaatsen, terwijl jullie alternatieve nieuwskanalen jullie veel meer details geven, aangezien ze niet de hoedanigheid hebben om te worden onderdrukt door de rijke eigenaars van de nieuwsorganisatiebedrijven. 
Verandering is zich veel sneller aan het voordoen dan jullie je bewust van zijn, en situaties die in het verleden zeer wel zouden kunnen leiden tot oorlog, doen dat nu niet.  Dit komt omdat jullie, de Lichtdragers, en al die miljarden op de planeet die vrede en overvloed voor allen willen, zo effectief de Liefde delen waarin de tsunami allen op Aarde heeft gehuld.  Jullie hebben altijd de optie je Er niet mee te verbinden of Het te delen, maar de aantallen die die keuze maken zijn minuscuul.  99,999 procent van de mensheid wil en heeft de intentie dat allen op Aarde in vrede, veiligheid en overvloed zullen leven, en omdat dat jullie collectieve wil is zal het onvermijdelijk gebeuren.
Jullie kunnen dat proces helpen, dat proces versnellen, door op ieder moment liefdevol te zijn, zelfs wanneer het lijkt dat je aangevallen wordt, of wanneer het verstandiger voor je lijkt om verdedigingen tegen aanvallen op te richten.  Zoals we blijven benadrukken, en zoals we zullen doorgaan te benadrukken: ‘Liefde is het antwoord op ieder probleem’.  Wees niet bang, richt geen verdedigingen op; wees liefdevol, wees accepterend, en val nooit aan.  Diep van binnen weet je dat dit de enig juiste manier is om te leven, want jullie zijn, ieder van jullie afzonderlijk, goddelijke wezens geschapen in Liefde door God, zodat je je eeuwig kon verlustigen in de vreugde van Een te zijn met Hem, en derhalve met elkaar. 
De schijnbare successen van degenen die vechten, strijden, bedriegen, en aanvallen zijn onwerkelijk.  Ze mogen het goed lijken te doen, maar dat succes is illusoir en zeer tijdelijk, en heeft enorme karmische gevolgen voor hen.  In plaats van hen te oordelen en te veroordelen voor hun liefdeloze gedrag, bid voor hen als je mediteert, en stuur ze Liefde.  Dat doen vernietigt hun duistere kracht als water dat steen wegslijt als het over watervallen stroomt.  Jullie denken dat dit een zeer traag proces is!  Maar er bestaat geen tijd!  Het hele universum verscheen slechts een moment geleden en heeft zich al opgelost in het niets waaruit het leek te verschijnen – jullie klampen je slechts vast aan een droom van lichamen en lijden en pijn.  Laat ze gaan en ontwaak.  
Al de wijzen, de mystici, de goeroes die tijd onder jullie hebben doorgebracht in de illusie, jullie begeleiding en ondersteuning biedend, hebben altijd gewezen op het belang van overgave aan en acceptatie van wat gebeurt in dit huidige nu-moment.  Wanneer je dat doet zul je merken dat je de middelen hebt om om te gaan met wat er gebeurt, je ermee te redden, en te blijven leven, in vrede.  Wanneer je vecht tegen wat er gebeurd is, het oordeelt, en het veroordeelt, put je jezelf uit in conflicten die niets oplossen en alleen maar leiden tot nog meer lijden.  Maar totdat je het probeert en bemerkt dat het werkt, zul je je krachtig verzetten tegen overgave.  Dus probeer het, nu! 
Overgave betekent niet dat je buigt voor of zelfs meedoet met de krachten van de duisternis – alle liefdeloze gedachten, woorden en daden – het betekent dat je je rust, je sereniteit, je stabiliteit behoudt in situaties die uitdagend en stressvol zijn, onderwijl de intentie hebbend dat de Liefde de problemen oplost of kwesties die opkomen.  Wanneer je dat doet ontwikkel je een rustige innerlijke ruimte waarin intuïtieve en liefdevolle leiding kan binnenstromen, om je te assisteren in dat bepaalde moment zodat de vrede overheerst, en bedreigingen van conflict zich oplossen. 
Waar wij in de spirituele rijken jullie – zeer compassievol en liefdevol – aan blijven herinneren, jullie zijn allemaal, ieder van jullie afzonderlijk, machtige goddelijke wezens die tijdelijk vergeten zijn wie je bent.  Jullie dromen een droom van afscheiding en verlatenheid, angst, pijn, lijden en dood.  Het is slechts een angstaanjagende droom waaruit je niet kunt falen te ontwaken.  Ga dagelijks naar binnen, naar je stille innerlijke ruimte waar er altijd vrede en Liefde is om je te ondersteunen, en herinner jezelf er nog maar eens aan dat je de intentie voor de mensheid hebt om te ontwaken.  Dat is jullie doorgaande taak en jullie voeren die heel spectaculair uit, dus in plaats van het omarmen van zorgen, ongeduld en angst, vier en verheug je, want die droom komt tot een einde.
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: René

woensdag 4 juni 2014

03.06.2014

De krachten van het duister zijn in verwarring!

03 juni 2014 Jezus via John Smallman
Vertaling: René

Hier in de spirituele rijken, waar we in feite vlak naast jullie zijn, kijken we met genoegen toe terwijl jullie je zo vastberaden voorwaarts naar je onvermijdelijke ontwaken toe bewegen.  Tekenen van de nabijheid van deze langverwachte gebeurtenis kunnen over de gehele wereld worden gezien, aangezien meer en meer van jullie naar binnen gaan en de Liefde toestaan die jullie allen omhult om eenieder van jullie persoonlijk te omhelzen.  Het accepteren van Gods liefdevolle omhelzing opent jullie harten en lost de angst, woede of wrok op waaraan velen zich hebben vastgeklampt, om liefdeloos gedrag waarmee ze zich hebben ingelaten te rechtvaardigen, of als een gevolg van liefdeloos gedrag waaraan zij gedurende vele levens onderworpen waren.  Dit is een tijd van loslaten, vergeving en verzoening, het is gedurende een aantal decennia aan de gang en heeft recent toegenomen momentum verzameld.  Zoals we jullie herhaaldelijk hebben verteld: ‘Jullie gaan ontwaken’.
En toch lijkt het voor velen van jullie dat er niets gebeurt, dat er geen vooruitgang wordt geboekt, en dat de leugens, bedrog, corruptie en verraad zoals gewoonlijk doorgaan, net zoals ze dat gedurende jullie volledige geregistreerde geschiedenis hebben gedaan.  Het lijkt daar op aangezien er zo veel dat verborgen was wordt onthuld!  Nooit eerder is er zo veel dat de ‘autoriteiten’ verborgen wilden houden aan het licht gebracht en gepubliceerd.  Er treedt essentiële verandering op vanwege dit binnenlaten van het licht naar voormalige duistere en goed beschermde nissen, opgezet en onderhouden door degenen die jullie wilden controleren. 
De liefdeloze en egocentrische agenda’s van de machthebbers hebben altijd bestaan ​​en zijn naar voren gedreven door degenen die het meest te winnen hadden bij het dienen, paaien, en het helpen van hun ‘meesters’.  Nu komt dat alles in de openbaarheid, en schokt het velen van jullie die misschien denken: ‘Dit is toch zeker erger dan het ooit geweest is’.  Ik verzeker jullie dat dat niet zo is, en terwijl meer van deze vuile geheimen geopenbaard blijven worden, verzwakt de mogelijkheid om de overgeblevenen te verbergen.  De tijd voor de enkelen om de mensheid te misleiden komt snel ten einde.
Verheug je in deze kennis en herinner jezelf er regelmatig aan, want dat doen verhoogt jullie spirits en versterkt jullie eigen persoonlijke energievelden die onafscheidelijk en eeuwig zijn verbonden met jullie Vaders goddelijke Liefdesveld.  Door jullie eigen veld te versterken, versterk je ook die verbinding zodat je bewustzijn van je Eenheid met de gehele schepping je steeds duidelijker wordt.  Je begint de Liefde te voelen die je op ieder moment omhult, en die altijd naar je uitreikt om je te assisteren op je reis naar ontwaken.  En naarmate je vermogen om die Liefde te voelen zich versterkt, doet dat ook je bewustzijn dat jullie ontwaken op handen en onvermijdelijk is, jullie spirits verder verhogend en verder het effect versterkend dat ieder van jullie op het collectief heeft.  Optimistisch zijn betekent je energieveld, je hart, openen voor de Liefde waarin je je eeuwige bestaan hebt.  Dat is een geweldig antidepressivum!
Jullie is al vele malen verteld, en ik zal het nu nog maar eens herhalen: ‘Wat jullie doen is van vitaal belang in het ontwakingsproces van de mensheid.  Ware het niet vanwege jullie aanhoudende inspanningen, terwijl jullie je licht hoog vasthouden en de intentie hebben liefde te brengen naar iedere kwestie en situatie, dan zou de weerstand tegen het ontwaken niet vervagen zoals het doet’.  Blijf doen wat je hebt gedaan, en weet dat de effecten van jullie inspanningen zich blijven intensiveren, Licht brengend in zelfs de donkerste plaatsen.
De krachten van het duister zijn in verwarring!  Ze zijn in een staat van paniek, en als gevolg daarvan zijn ze onafhankelijk van elkaar actief in laatste wanhopige pogingen om zichzelf te redden, aldus de intensiteit van de macht verliezend die samenwerking biedt.  Een verenigd gevechtsfront is veel effectiever dan een veelheid van losstaande en ongecoördineerde aanvallen, maar het duister is nu teruggebracht tot de laatstgenoemde, terwijl hun vertrouwen in elkaar desintegreert waardoor ze ‘in het duister’ ploeteren, een staat die ze gedurende eonen effectief in hun voordeel hebben gebruikt, maar hen nu niet langer dient.  En dit is buitengewoon verontrustend voor hen.
Wanneer je de Liefde ervaart zul je bemerken dat het onweerstaanbaar is, en dat is waar de overgrote meerderheid van de mensheid gedurende eonen naar op zoek is.  Echter degenen die er voor kozen zich met het duister te verbinden, sluiten de Liefde buiten om de duisternis te intensiveren, waarvan ze dachten dat ze die begrepen en konden beheersen.  Echter, het duister, net als de rest van de illusie, is in wezen illusoir.  In het begin leek het daar niet op, vanwege de intensiteit waarmee jullie de illusie vestigden om het echt te doen lijken.  Maar zodra sommigen van jullie begonnen te weigeren zich ermee te verbinden of stopten er geloof aan te hechten, bezorgden jullie het effectief een dodelijke slag, scheuren en gaten verschenen en via hen sijpelt de Liefde naar binnen.  Het ging traag in het begin, maar Het is onweerstaanbaar, en vanwege dat stroomt het bewijs van corruptie op grote schaal, dat nog nooit eerder was toegegeven of aangepakt, nu in een eindeloze stroom verder –  een schokkend dilemma voor diegenen die het duister neigen te ondersteunen en een schokkende wekroep (wake-up call) voor bijna ieder ander.
De funderingen en onderbouwingen van de illusie zijn aan het instorten, want jullie allemaal hebben ervoor gekozen je te verbinden met de Liefde – de Liefde is Echt, de illusie is dat niet – wat alles is dat er bestaat.  Binnen de illusie begon het ontwaken voor de Liefde als een kleine sneeuwbal losgelaten om bergafwaarts te rollen, en als een sneeuwbal is Eraan toegevoegd en toegevoegd terwijl Het doorrolde.  We hebben het al geruime tijd over een tsunami van Liefde gehad, nou vlak daarachter is een lawine, en die lawine is niet te stoppen!  Bereid jezelf erop voor te worden gehuld in haar stralende witte Licht, stel je ervoor open, drijf naar haar zonovergoten oppervlak, ga vervolgens op jullie snowboards of ski’s staan en glijd glorieus in een staat van extatische vreugde over haar glanzende oppervlak.
Het momentum naar jullie ontwaken blijft zich opbouwen.  Omhels de Liefde dat jullie in Zich wikkelt, deel Het, breid Het uit, en jullie zullen het gevoel ervaren dat jullie ontwaken inderdaad op handen is.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.Vertaling: René

maandag 2 juni 2014

01.06.2014

Er staat veel te gebeuren en de illusie is aan het smelten

Saul via John Smallman 06 juni 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/
Vertaling: René


Allen op Aarde zijn zielsextensies van jullie ware en hogere Zelven. Het is alsof je de wijsvinger van je hoger Zelf (als het zo’n aanhangsel had!), die al je fysieke zintuigen bevatte, doopte in de illusoire omgeving die de mensheid lijkt te bewonen, om het te testen en de ervaring fascinerend vond, ja intrigerend. Zozeer zelfs, dat het Zichzelf vergat en volledig in beslag genomen raakte in de kleine – en ik verzeker jullie dat het inderdaad klein is! – omgeving waarin het die vinger gedoopt had. Zo in beslag genomen dat het helemaal Zijn eigen grootsheid vergat en de vreugde die Zijn eeuwige bestaan ​​Een met de Bron, in de Realiteit, in de Hemel, het op elk moment bracht.

Natuurlijk duurde dat vinger-dopen maar een ogenblik, desalniettemin lijkt het nog steeds aan de gang te zijn. De aanvankelijke staat van fascinatie is al lang voorbij, en jullie, de zielsextensies, zijn helemaal niet blij met de situatie waarin jullie je bevinden. Jullie willen terugkeren naar je natuurlijke staat Een zijnde met God, en dat verlangen en die intentie leidt jullie naar ontwaken, om de nodige voorbereidingen af te ronden die de terugtrekking zal toestaan van die vinger uit de illusoire omgeving, waarin het permanent verstrikt lijkt te zijn geraakt – misschien zou je kunnen zeggen dat het bevroren is geraakt in de ijskoude vijver van de tijd.

Het is jullie illusie, die jullie bedachten en bouwden, en die jullie ondersteunen door de kracht van jullie intentie om zijn schijnbare realiteit te behouden. Jullie zijn er erg over in strijd omdat jullie het zo echt hebben doen lijken. Het idee om het te laten oplossen in het niets van waaruit jullie het bedacht hebben, jaagt jullie angst aan, omdat, vanzelfsprekend, ten gevolge van de ernstige beperkingen die het jullie schijnbaar oplegt – daarbinnen zijn jullie wezens van beperkt bewustzijn, beperkte kennis, beperkte intelligentie, en beperkte creatieve vermogens – je je voorstelt dat als het oplost, dat jullie dat dan ook doen.

Het lijkt de enige realiteit te zijn, en jullie willen die niet verliezen en derhalve jezelf. Jullie willen niet ophouden te bestaan​​, zoals je je zou kunnen voorstellen dat dat zou kunnen, kon, of zelfs heel zeker zou gaan gebeuren in die omstandigheden. Die precieze gedachte van de leegte, van het niets, beangstigt jullie, maar een dergelijke staat bestaat niet en kan niet bestaan, want ieder bestaan ​​is in God en is dus eeuwig en altijddurend. Jullie zijn allemaal, in meerdere of mindere mate, afhankelijk van je gekozen levenspad, zelfbewust, en daarom geloof je dat je bestaat, want je ervaart en voelt je in leven door je lichamelijke zintuigen, en dat aspect van jezelf dat zich bewust is, dat gelooft, dat er getuige van is, is de eeuwige Jij geschapen door God.
  
Op een heel ander niveau weet je ware Zelf dat wat het ervaart met die ‘wijsvinger’ onwerkelijk is, en dat Het zal terugkeren naar een staat van opperste vreugde wanneer het zich terugtrekt uit de illusie. Jullie ontwaken is het proces van terugtrekking van deze vinger uit de duistere, beangstigende, troebele, en ijskoude wateren waarin de illusie veranderende toen het gevoel van afscheiding, verlating en eenzaamheid die het jullie voorschotelde, jullie overweldigde.

Jullie sterke verbeeldingskracht stelde jullie in staat om het moment waarin jullie je vingers doopten in de illusoire realiteit die jullie hadden gebouwd, uit te strijken over eonen, tijd zijnde een krachtig en essentieel aspect van de illusie. Het was door het gebruik van jullie eigen Godgegeven krachten, jullie gegeven door jullie Vader op het moment van jullie schepping, dat jullie de illusie bouwden en ontwikkelden, en nu zijn jullie in het proces van ontmantelen ervan, zodat jullie kunnen terugkeren naar Huis door terugtrekking van jullie steun ervan, en het toe te staan op te lossen zoals smeltende sneeuw, of te verdwijnen als ochtendmist in de hitte van de zon.

Er staat veel te gebeuren en de illusie is aan het smelten, oplossen, en staat op het punt te verdwijnen omdat er niets onwerkelijks kan bestaan ​​in de Tegenwoordigheid van God. Het heeft nooit bestaan​​, en al wat daarbinnen schijnbaar heeft plaatsgevonden, is net zo illusoir en onwerkelijk als de illusie. Jullie hebben goed werk geleverd door het in bestaan te bedenken en verbeelden, maar haar moment is voorbij, en het ontwaken wenkt. Jullie zijn een beetje als kinderen, helemaal geabsorbeerd en in beslag genomen door jullie spelletjes, zodat ze uitermate echt lijken, en dan worden jullie aan tafel geroepen en eraan herinnerd dat er ijs en aardbeien op het menu staat, en instant wordt het spel vergeten en rep je je naar binnen om ter voorbereiding je handen te wassen.  

Dus, wanneer jullie je dagelijks bezighouden met meditatie, en graag een liefdevolle knuffel willen van degenen die jullie aanroepen, herinner jezelf er dan ook aan dat ijs en aardbeien, en vele andere dingen die echt genot schenken, bij jullie ontwaken wacht.


Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands