Marcadores

donderdag 19 juni 2014

18.06.2014


Jullie aanwezigheid op dit moment op Aarde is niet toevallig, per ongeluk, of gewoon puur toeval

18 juni 2014 Jezus via John Smallman
Vertaling: René

Jullie bevinden je in de laatste fases van jullie ontwakingsproces.  Zoals alle kanalen jullie blijven vertellen, jullie ontwaken is op handen!  Laat je diepe innerlijke geloof doorschijnen en je wil om te ontwaken intensiveren.  God wil dat dat gebeurt, hier in de spirituele rijken willen wij dat ook, en zo doen zeer zeker jullie allemaal dat, en, zoals we jullie blijven vertellen, het is onvermijdelijk, onontkoombaar, en goddelijk verordend.
Sommigen van jullie hebben er moeite mee je Licht helder en op volle sterkte te houden, wanneer je verstrikt raakt in meelevende bezorgdheid, zelfs angst, voor allen die op dit moment zwaar te lijden hebben in de vele conflictgebieden en extreme armoede rond de wereld.  Dat is waarom jullie je Licht fel brandend moeten houden.  Het is de helderheid van jullie collectieve Licht dat de essentiële veranderingen in houding en gedrag zal binnen brengen, die binnen iedereen alles zal oplossen dat op enigerlei wijze onliefdevol is. 
Jullie aanwezigheid op dit moment op Aarde is niet toevallig, per ongeluk, of gewoon puur toeval, het is als een direct gevolg van jullie heilige wil die zich afstemt op Die van God, om jullie Licht naar alle uithoeken van de Aarde te brengen om de duisternis te verspreiden en verdrijven die het Licht zo lang heeft geblokkeerd.  Kijk naar de alternatieve en onafhankelijke mediakanalen om berichten te vinden over de toenemende helderheid van het Licht onder de mensheid die zich verspreidt, die mensen inspirerend en verheffend die bijna de hoop hadden verloren. 
Het Licht van Gods eeuwige en oneindige Liefde voor jullie allemaal kan niet langer worden gedimd of verborgen, er is gewoon niet genoeg duisternis beschikbaar, en wat overblijft krimpt dagelijks.  Dit is een kwestie waarover de mainstream media jullie voortdurend misleiden, aangezien het altijd focust op kommer en kwel.  Verbind je dagelijks met je eigen zeer krachtige licht, en zoek en zie hetzelfde Licht schijnend in anderen, ongeacht enige ego-maskers die ze nog steeds zouden kunnen gebruiken om zichzelf te beschermen tegen het Licht van de Liefde, die hen en de hele mensheid omhult.  Er is geen mogelijkheid tot Eraan ontsnappen, en allen zijn in het proces van dit te leren als ze zien dat alles dat het duister verborgen probeert te houden gebaad wordt in de schittering van Zijn altijd aanwezige verlichting.  Het duister kan zich nergens verbergen, terwijl het Licht door elke spleet, barst, en scheur in het fort barst, probeert het vruchteloos te herstellen en weer op te bouwen terwijl het onherroepelijk weg brokkelt.
Dus, om te herhalen, jullie zijn allemaal eeuwige en onoverwinnelijke wezens van Licht.  Dat waren jullie altijd en dat zullen jullie altijd zijn want dat is hoe jullie werden geschapen – om in eeuwige vreugde te leven als onlosmakelijke aspecten van de Eenheid die Al Wat Is is, God, de Bron van alles wat nu bestaat en altijd zal bestaan. Erken het Licht binnenin je.  Het is daar eeuwig aanwezig wachtend op je erkenning en acceptatie door je individuele vrije wilskeuze.  Wanneer je ervoor kiest mee te doen met het spel van afscheiding, kies je ervoor je Licht te versluieren om het spel boeiender, echter te doen lijken.  Wanneer je opnieuw ervoor kiest je briljante innerlijke Licht te erkennen, wordt je persoonlijke gevoel van eigenwaarde, van waarde, van je recht om te bestaan, enorm verhoogd, en je zult jezelf opnieuw beginnen te herkennen zoals je werkelijk bent, namelijk onlosmakelijke en oneindig geliefde aspecten van God, door Hem volledig gerechtigd tot een eeuwig en vreugdevol leven.
Al jullie aardse culturen en religies zijn vervaardigd door degenen die ervoor gekozen hebben om lid te zijn van een ‘elite’ onder jullie, zodat ze een hiërarchie konden vestigen die aan hen verantwoording zou moeten afleggen en die ze dan konden gebruiken om jullie te controleren, door jullie ervan te overtuigen dat jullie waardeloze en ontoereikende wezens zijn wiens plicht het was om hen te dienen.  En jullie hebben nog steeds deze gecontroleerde hiërarchieën gevestigd door de ‘elite’ – de politie, het leger, de politiek, de religie, de corporaties – waar mensen worden getraind om over hen heen te lopen of ze te intimideren die ‘onder’ hen in de hiërarchie zitten, om hun onvoorwaardelijke gehoorzaamheid te verkrijgen, en tegelijkertijd om bewonderend in het gevlij te komen van hen ‘boven’ hen, maar hun dagen zijn geteld.
Door het erkennen van je Licht, en door Het door je heen te laten schijnen, wanneer je je liefdevol gedraagt en de intentie hebt dat te doen op ieder moment en in iedere situatie, zal Het de duisternis waarin jullie gedurende eonen zijn gehuld verdrijven.  Verlichting, jullie ontwaken, zal niet worden voorkomen want het is onmogelijk om het onwerkelijke werkelijk te maken, laat staan ​​het eindeloos te laten bestaan om je ware aard voor je te verbergen.  Deze nachtmerrie is nu aan het eindigen, zoals altijd volgens goddelijke intentie, want jullie hebben ten slotte gekozen jezelf er van los te maken en opnieuw je ware goddelijke natuur te ervaren in eeuwige gelukzaligheid met God. 
Maak er een punt van het Licht te erkennen in iedereen met wie je op welke wijze dan ook interacteert, door open te zijn, vertrouwend, accepterend, compassievol, en, natuurlijk, liefdevol.  Dit betekent niet dit mensen te vertellen, of te bekeren, het betekent alleen dat je rustig en vastberaden jezelf bent, je ware goddelijke en liefdevolle zelf, en de intense energie van die staat toestaat vrijelijk door je heen te stromen en naar buiten naar je directe omgeving.  Naarmate je meer gewend raakt aan het op deze manier leven, zal je directe omgeving zich uitbreiden, en dat zal ook het effect doen dat je daarop hebt.  Dit is hoe het duister wordt verdreven, en het zijn jullie allemaal die het verdrijven.
Licht is alles wat er bestaat!  Het duister is illusoir, bedacht en vervolgens tot werkelijkheid verbeeld om interesse, angst, opwinding, en een schijnbare realiteit toe te voegen aan de illusie die jullie bouwden om de sensatie van de afscheiding van God te ervaren, die jullie kortstondig als onnodig zagen, een Wezen superieur aan jezelf van Wie je jezelf wilde bevrijden.  Natuurlijk kon dat niet werken omdat er slechts de Ene is, en vanwege zijn eeuwige Liefde voor jullie, en omdat Hij jullie pijn en lijden ziet, roept Hij jullie voortdurend liefdevol om jullie te helpen bij jullie onvermijdelijke ontwaken.
Luister naar Zijn Roep naar jullie, die stille innerlijke stem die jullie eraan herinnert dat het leven een veel meer opwindende en plezierige ervaring zou moeten zijn dan die welke jullie momenteel ondergaan.  Reageer Er enthousiast op, voel vervolgens Zijn continue Liefde voor jullie, en heb de intentie Het zonder onderscheid te delen met de gehele mensheid, ongeacht enig kwaad die je toelijkt dat iemand van hen of enige groep van hen veroorzaakt mag hebben of nog toe aanzet, om deze eenvoudige reden: Jullie zijn allemaal eeuwig Een in God!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands