Marcadores

maandag 2 juni 2014

01.06.2014

Er staat veel te gebeuren en de illusie is aan het smelten

Saul via John Smallman 06 juni 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/
Vertaling: René


Allen op Aarde zijn zielsextensies van jullie ware en hogere Zelven. Het is alsof je de wijsvinger van je hoger Zelf (als het zo’n aanhangsel had!), die al je fysieke zintuigen bevatte, doopte in de illusoire omgeving die de mensheid lijkt te bewonen, om het te testen en de ervaring fascinerend vond, ja intrigerend. Zozeer zelfs, dat het Zichzelf vergat en volledig in beslag genomen raakte in de kleine – en ik verzeker jullie dat het inderdaad klein is! – omgeving waarin het die vinger gedoopt had. Zo in beslag genomen dat het helemaal Zijn eigen grootsheid vergat en de vreugde die Zijn eeuwige bestaan ​​Een met de Bron, in de Realiteit, in de Hemel, het op elk moment bracht.

Natuurlijk duurde dat vinger-dopen maar een ogenblik, desalniettemin lijkt het nog steeds aan de gang te zijn. De aanvankelijke staat van fascinatie is al lang voorbij, en jullie, de zielsextensies, zijn helemaal niet blij met de situatie waarin jullie je bevinden. Jullie willen terugkeren naar je natuurlijke staat Een zijnde met God, en dat verlangen en die intentie leidt jullie naar ontwaken, om de nodige voorbereidingen af te ronden die de terugtrekking zal toestaan van die vinger uit de illusoire omgeving, waarin het permanent verstrikt lijkt te zijn geraakt – misschien zou je kunnen zeggen dat het bevroren is geraakt in de ijskoude vijver van de tijd.

Het is jullie illusie, die jullie bedachten en bouwden, en die jullie ondersteunen door de kracht van jullie intentie om zijn schijnbare realiteit te behouden. Jullie zijn er erg over in strijd omdat jullie het zo echt hebben doen lijken. Het idee om het te laten oplossen in het niets van waaruit jullie het bedacht hebben, jaagt jullie angst aan, omdat, vanzelfsprekend, ten gevolge van de ernstige beperkingen die het jullie schijnbaar oplegt – daarbinnen zijn jullie wezens van beperkt bewustzijn, beperkte kennis, beperkte intelligentie, en beperkte creatieve vermogens – je je voorstelt dat als het oplost, dat jullie dat dan ook doen.

Het lijkt de enige realiteit te zijn, en jullie willen die niet verliezen en derhalve jezelf. Jullie willen niet ophouden te bestaan​​, zoals je je zou kunnen voorstellen dat dat zou kunnen, kon, of zelfs heel zeker zou gaan gebeuren in die omstandigheden. Die precieze gedachte van de leegte, van het niets, beangstigt jullie, maar een dergelijke staat bestaat niet en kan niet bestaan, want ieder bestaan ​​is in God en is dus eeuwig en altijddurend. Jullie zijn allemaal, in meerdere of mindere mate, afhankelijk van je gekozen levenspad, zelfbewust, en daarom geloof je dat je bestaat, want je ervaart en voelt je in leven door je lichamelijke zintuigen, en dat aspect van jezelf dat zich bewust is, dat gelooft, dat er getuige van is, is de eeuwige Jij geschapen door God.
  
Op een heel ander niveau weet je ware Zelf dat wat het ervaart met die ‘wijsvinger’ onwerkelijk is, en dat Het zal terugkeren naar een staat van opperste vreugde wanneer het zich terugtrekt uit de illusie. Jullie ontwaken is het proces van terugtrekking van deze vinger uit de duistere, beangstigende, troebele, en ijskoude wateren waarin de illusie veranderende toen het gevoel van afscheiding, verlating en eenzaamheid die het jullie voorschotelde, jullie overweldigde.

Jullie sterke verbeeldingskracht stelde jullie in staat om het moment waarin jullie je vingers doopten in de illusoire realiteit die jullie hadden gebouwd, uit te strijken over eonen, tijd zijnde een krachtig en essentieel aspect van de illusie. Het was door het gebruik van jullie eigen Godgegeven krachten, jullie gegeven door jullie Vader op het moment van jullie schepping, dat jullie de illusie bouwden en ontwikkelden, en nu zijn jullie in het proces van ontmantelen ervan, zodat jullie kunnen terugkeren naar Huis door terugtrekking van jullie steun ervan, en het toe te staan op te lossen zoals smeltende sneeuw, of te verdwijnen als ochtendmist in de hitte van de zon.

Er staat veel te gebeuren en de illusie is aan het smelten, oplossen, en staat op het punt te verdwijnen omdat er niets onwerkelijks kan bestaan ​​in de Tegenwoordigheid van God. Het heeft nooit bestaan​​, en al wat daarbinnen schijnbaar heeft plaatsgevonden, is net zo illusoir en onwerkelijk als de illusie. Jullie hebben goed werk geleverd door het in bestaan te bedenken en verbeelden, maar haar moment is voorbij, en het ontwaken wenkt. Jullie zijn een beetje als kinderen, helemaal geabsorbeerd en in beslag genomen door jullie spelletjes, zodat ze uitermate echt lijken, en dan worden jullie aan tafel geroepen en eraan herinnerd dat er ijs en aardbeien op het menu staat, en instant wordt het spel vergeten en rep je je naar binnen om ter voorbereiding je handen te wassen.  

Dus, wanneer jullie je dagelijks bezighouden met meditatie, en graag een liefdevolle knuffel willen van degenen die jullie aanroepen, herinner jezelf er dan ook aan dat ijs en aardbeien, en vele andere dingen die echt genot schenken, bij jullie ontwaken wacht.


Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands