Marcadores

zaterdag 30 maart 2013

29.03.2013 Jezus


Velen van jullie vragen nog steeds wanneer de Nieuwe Tijd zijn intrede zal doen

John Smallman met Jezus op 29 maart 2013
Terwijl verbazingwekkende veranderingen zich overal ter wereld blijven voordoen, zijn de mainstream media steeds minder en minder in staat om het verslag daarvan terzijde te schuiven, en dat is een uitstekend teken. De meeste mensen vertrouwen op de mainstream media om zichzelf op de hoogte te houden van het laatste nieuws, en nu begint het echt belangrijke nieuws mainstream te worden, wat betekent dat iedereen de invloed zal merken (looped into) van wat er gebeurt. Informatie is de sleutel tot wereldlijke macht. Als je het kunt isoleren heb je de controle; als het je ontglipt, is de controle verloren. En de controle wordt verloren door degenen die de mensheid willen controleren, en dit zal iedereen op Aarde enorm ten goede komen. 

Deze explosie in de rapportage van corruptie en oneerlijkheid op hoge posities, brengt bij iedereen het besef in het bewustzijn dat de oude hiërarchische methoden van het besturen van organisaties van welke aard dan ook potentieel corrupt en oneerlijk zijn, en moeten worden stopgezet. Nieuwe en transparante methoden zijn dringend nodig en worden, of zullen dat spoedig, op een breed front geïntroduceerd. Het zijn essentiële en onvermijdelijke aspecten van de Nieuwe Tijd die nogal rustig en discreet haar intrede deed eind afgelopen jaar, en dit begint nu te worden erkend nu van veel lopende en essentiële veranderingen wordt gezien dat ze plaatsvinden in zo veel gebieden van menselijke activiteit.

De era van de oude en oneerlijke manieren is voorbij. Transparantie in alle relaties op elk niveau van sociale interactie is de nieuwe norm, en zoals je kunt zien op de nieuwsberichten, komen mensen overal waar corruptie en bedrog endemisch is geweest, in opstand, erop wijzend, en verandering eisend. Hun stemmen worden gehoord, en hun rechtvaardige eisen voor verandering zullen worden gehonoreerd. Nieuwe leiders van onwankelbare eerlijkheid en integriteit vervangen degenen die jullie zo lang hebben misleid en bedrogen. Help ze door ze positief je steun aan te bieden, want de wezenlijke veranderingen die plaatsvinden en die nog tot stand moeten worden gebracht, hebben jullie steun nodig. Jullie doen dit door het leveren en bouwen van de onschendbare fundamenten die deze nieuwe en onkreukbare systemen van geciviliseerde interactie moeten onderbouwen, die zullen opereren via netwerken van lokale gemeenschappen helemaal door tot de internationale globale gemeenschappen.

Jullie gehele wereld is voor jullie ogen aan het veranderen, dus zorg ervoor dat je ze open houdt, anders zou je de wonderen kunnen missen die worden geopenbaard als harmonieuze samenwerking over de gehele wereld de activiteiten vervangt van comites die in het geheim bijeen komen om deals te sluiten, die in het groot de burgerrechten van de bevolking ontnemen. Geheime deals zijn passé. Ongetwijfeld zijn ze nog steeds aan het gebeuren, maar de intentie van de mensheid om een volledig open samenleving te worden waarin transparantie de norm is, zal ervoor zorgen dat organisaties niet langer in staat zijn om hun plannen en activiteiten te verbergen of verhullen om doelen te bereiken die niet in het hoogste belang zijn van iedereen die erdoor wordt beïnvloed. 

Velen van jullie vragen nog steeds wanneer de Nieuwe Tijd zijn intrede zal doen, en ik wil jullie graag opnieuw bevestigen dat deze al hier is. De veranderingen die zich over de gehele planeet voordoen en de explosie in gepubliceerde informatie over de grootschalige corruptie in hoge posities, demonstreren dit heel duidelijk. Velen in posities van autoriteit die in hoog aanzien werden gehouden, en wier corrupte praktijken en activiteiten nu openbaar zijn gemaakt, zijn nu met een achterhoedegevecht bezig om hun gedrag te rechtvaardigen en om deze posities te behouden, maar het mag niet baten. Hun gebrek aan integriteit is veel te duidelijk getoond, en pensioen is hun enige optie. 

Het is waarschijnlijk dat in deze beginfase van deze verbluffende onthullingen, de wereldwijde cultuur van endemische corruptie demonstrerend, waarin zo velen verstrikt zijn geraakt (die velen hebben vermoed maar die moeilijk te bewijzen waren), aanklachten zullen worden uitgereikt en mensen zullen worden berecht.

Maar, jullie zijn een Nieuwe Tijd binnengegaan, een spirituele tijd waarin Liefde en Waarheid zijn uitgegroeid tot de leidende principes die ten grondslag liggen aan alle plannen en alle activiteiten. Naarmate meer en meer van jullie deze principes omarmen, zal blijken dat, hoewel de activiteiten van deze aangeklaagden inderdaad gewetenloos waren, ze onderworpen waren, zoals zovelen die het leven in de illusie ervaren, aan grote angst, en dat er bedreigingen naar hun persoonlijke veiligheid of die van hun dierbaren gedaan waren. Ze waren misleid te geloven dat hun acties, op de lange termijn, voor de verbetering van allen waren. Wanneer ze zich ernstig bedreigd voelden – van beschaamd, afgewezen, misbruikt, of vernietigd te worden – is het heel moeilijk om helder te denken, laat staan logisch te redeneren, en dus is grote compassie essentieel in het omgaan met deze boosdoeners.

Jullie hebben allemaal Aardelevens gehad waarin je je heel slecht hebt gedragen, ook al kun je je deze niet herinneren – uit grootschalige compassie zijn deze herinneringen uitgewist – dus omarm de nieuwe principes enthousiast, en sta toe dat ieder gevoel van wrok, schuld, of oordeel weg kan vallen. Sommigen van die aangeklaagden die grote pijn hebben – gedemonstreerd door hun intense woede, hun schijnbare gebrek aan spijt, en hun voortdurende aandringen dat ze niets verkeerds gedaan hebben – moeten mogelijk vastgehouden worden in wijken die hen rust, tijd en afzondering zullen geven, wat hen zal toestaan naar binnen te keren en de kwesties aan te pakken die ze naar deze ongelukkige weg heeft geleid.

Zeer compassievolle en begrijpende lezers zullen beschikbaar moeten zijn, zodat ze kunnen praten over hun problemen, hun pijn, hun ervaringen, en gaan begrijpen wat ze hebben gedaan, hun verantwoordelijkheid nemen, en in de eerste plaats, hen gaan vergeven, waarvan zij geloven dat die hen hebben misbruikt en mishandeld. Dan zullen zij klaar zijn om duidelijk, en misschien heel pijnlijk, te zien hoe slecht ze zichzelf ook hebben gedragen, en na de schok die deze erkenning veroorzaakt, zullen ze bereid zijn zichzelf te vergeven en de Liefde volledig te omarmen, die hen continu wordt aangeboden. En dat zal ware rehabilitatie zijn. 

Jullie zijn allemaal in een proces van revalidatie, het is een essentieel onderdeel van jullie ontwakingsproces, dus sta jezelf niet toe terug te vallen in de val van het veroordelen van anderen, hoe slecht ze zich ook mogen hebben gedragen. Liefde, compassie, vergeving en verzoening verlichten jullie pad voorwaarts naar ontwaken. Zorg ervoor dat je dat volgt, en zo je weg naar Huis vindt. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 29 maart 2013

27.03.2013 Jezus


Er kunnen geen oplossingen worden gevonden door zich bij de duisternis te voegen in haar conflicten 

John Smallman met Jezus op 27 maart 2013
Wij zijn Een, God en de gehele schepping, alle bewust voelende bewustzijn, ieder afzonderlijk geïncarneerd mens (die de staat van menselijke belichaming al binnen was, nu is, of zal binnengaan), alles wat bestaat. Je weet dit want dat is je vaak genoeg verteld, en diep binnenin jezelf vertelt je intuïtie je dat dit waar is, ook al ervaar je dat als belichaamde mensen voor het grootste gedeelte niet. Een paar hebben korte en extatische ontmoetingen met die Eenheid gehad, maar terwijl je belichaamd blijft kunnen ze slechts tijdelijk zijn, hoewel de herinneringen blijven, want je kunt die ontmoetingen niet meebrengen de illusie in, in de tijd, waar je je bestaan lijkt te hebben – ze zijn tijdloos, grenzeloos, eeuwig, en dus is het onmogelijk. Ze passen er gewoon niet in!

Maar weten, geloven en erop vertrouwen dat allen Een zijn, je focussen op het behandelen van alle anderen alsof ze jezelf zijn, en dan, zeer belangrijk, behandel jezelf goed. Als je jezelf niet goed behandelt – liefdevol, vriendelijk, compassievol, on-oordelend – kun je anderen niet goed behandelen. Dat betekent natuurlijk niet, dat je zou moeten verwachten dat ze zijn zoals jij, met dezelfde opvattingen en belangen, want er zijn een oneindig aantal manieren om God te leren kennen, en te veronderstellen, zoals velen doen, dat jouw manier de juiste manier is, de enige manier, leidt, zoals je heel goed weet, tot eindeloze conflicten. 

Focus op het feit dat allen Een zijn, Een met de Bron van alle zijn, helemaal het 'bewijs' van het tegendeel afdankend en negerend, die je waarneemt door de zeer beperkte zintuigen waarmee je menselijke lichaam is begiftigd. Blijf jezelf herinneren aan de Eenheid van al van Gods goddelijke schepping, vooral wanneer zich problemen of situaties voordoen, met dreigend conflict, die je emotionele knoppen indrukken en je ego op kruistocht (crusading ego) voor je redding komt aanracen! Wanneer je emotionele knoppen 'gebonsd' worden is dat een zeer intense schreeuw om liefde, dus reageer niet met verdediging of aanval, want dat zet de situatie alleen maar verder op scherp of ontvlamt het moment, de mogelijkheid intensiverend van een emotionele explosie of wegsmelting (melt-down). Reageer vreedzaam en rustig, met liefde, compassie en acceptatie van de ander(en), aangezien dat die energieën binnen brengt, de emotionele disharmonie die is ontstaan verdunnend en dan ontladend. 

Je hebt continu hulp van je gidsen en engelen om het je mogelijk te maken om met dit soort situaties met liefdevolle compassie en wijsheid om te gaan. Je incarneerde in deze tijd in de evolutie van de mensheid om dit te doen. En je wist dat het moeilijk zou zijn, omdat je volledig op de hoogte was van het feit dat je een denkbeeldige omgeving binnenging, waarin je een zeer beperkte toegang zou hebben tot het bewustzijn van de Realiteit, van wie je werkelijk bent, en van het goddelijke Liefdesveld waarin je altijd omwikkeld bent, vanwege de beperkingen die je lichaam je oplegt. 

Je weet dat je op een pad naar ontwaken bent, een pad waarop je in ieder moment goddelijke leiding hebt, en dat de gehele mensheid ook op een pad naar ontwaken is, hoewel grote aantallen van hen onbewust blijven, slapend, verloren in de verwarring waarin de illusie hen hult. En je weet hoe dat voelt, want je bent daar en ervaart dat met hen, onderwijl het voordeel hebbend van te weten dat dit een tijdelijke toestand is, een staat die je voor altijd achter je zult laten wanneer je ontwaakt. Je hebt de kracht, de vastberadenheid om met succes de taak te voltooien waarop je ingescheept bent – de mensheid assisteren bij het ontwaken, zodat de illusie kan oplossen – en dat weet je. 

Blijf jezelf eraan herinneren dat dit zo is, en laat je niet verleiden of beïnvloeden door degenen die gebruik willen maken van de zeer reële schijnbare verschrikkingen van de illusie, om je ervan te overtuigen dat God de illusie is en dat je moet vechten voor de vrede, desnoods met wapengeweld, de kwaden vernietigend wiens bedoeling het is te terroriseren. Allen zijn Een. Goed en kwaad zijn twee kanten van die medaille, het Licht en het duister, en het duister wordt het Licht ingetrokken waar het gewillig en enthousiast geassimileerd wordt, en de illusie zal niet meer zijn. 

Situaties die terreur demonstreren zijn ongetwijfeld de donkerste delen van de illusie, en als je jezelf daarin kennelijk verstrikt weet, zijn liefde en compassie nog steeds en altijd het enige antwoord. Partij kiezen en ten strijde trekken geeft het momentum, voegt er energie aan toe, en veroorzaakt nog meer lijden. Er kunnen geen oplossingen worden gevonden door zich bij de duisternis te voegen in haar conflicten; de oplossing is om het te assimileren door het Licht van je Liefde helder, zonder onderscheid, en vastberaden in alle hoeken en gaten te doen schijnen. Waar er Licht is kan er geen duisternis zijn, en jullie zijn wegwijzers en Lichtdragers van verbazingwekkende intensiteit, en als je ervoor kiest gezien te worden terwijl je rust en vriendelijkheid naar de donkerste situaties brengt, verdwijnt de duisternis, versmelt het met het Licht, en is verdwenen. Er is alleen God en de oneindige pracht van Zijn goddelijke Licht.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 28 maart 2013

27.03.2013 SaulJe kunt duidelijk het instortende kaartenhuis zien dat het wereldwijde financiële systeem is geworden


John Smallman met Saul op 27 maart 2013
Het goddelijke energieveld dat jullie omhult, versterkt en intensiveert zich dagelijks, zich aanpassend aan jullie vermogen om er meer en effectiever mee te versmelten, en natuurlijk is zijn energie Liefde, en dat doordringt de harten van degenen die zich Ervoor openen – de overgrote meerderheid van de mensen – en jullie helpend je houdingen en gedragingen los te laten, de onflexibele overtuigingen die zovelen zolang hebben vastgehouden. De resultaten hiervan zijn zichtbaar over de gehele wereld als nieuwe ideeën om om te gaan met de grote problemen en kwesties waarmee jullie te maken hebben, worden geuit en gedeeld.

De oude, starre overtuigingen en de instrumenten die worden gebruikt om ze te handhaven bestaan nog steeds, maar hun ineffectiviteit kan niet meer worden verhuld door anderen de schuld te geven voor hun falen om de problemen op te lossen die zij hadden moeten oplossen. De oude orde, de gevestigde orde, heeft de macht gehad – voor lange tijd – de aangelegenheden regelend van de politiek, het bedrijfsleven, ethiek, moraal, religie – in feite alles waar mensen samen op welke manier dan ook interacteren. Deze orde is op de achtergrond verborgen gebleven, onderwijl de leiding van de activiteiten van publieke figuren regelend, zodat zijn verborgen agenda's ongezien, discreet en gemakkelijk werden bereikt. 

En vaak handelden sommige van die publieke figuren te goeder trouw, gelovend in de integriteit en eerlijkheid van deze 'wijze, intellectueel briljante oudsten' – hun mentoren en gidsen in de kunst van het leiderschap – wiens nagestreefde doel het was om vrede en overvloed te brengen voor allen op Aarde. Maar natuurlijk hebben die verborgenen, de elite, altijd hun eigen volledig zelf-dienende privé agenda's, en nu wordt de echte bedoeling van deze agenda's geopenbaard, nu steeds meer klokkenluiders de moed vinden om de buitensporige geheimen te onthullen, waar ze onderdeel van zijn geworden door de sluiers van geheimzinnigheid waarin zoveel is verborgen, weg te blazen. 

De oude orde is aan het afbrokkelen. Het heeft niet langer de wereld in een ijzeren greep, waarmee zij poogde jullie allemaal al zo lang te controleren. Ironisch genoeg zijn jullie massacommunicaties in de voorhoede van de ondergang: het veronderstelde dat omdat het de media, de politici, de grote bedrijven, en de grote corporatie-religieuze organisaties controleerde, het nog steeds alle primaire informatiecentra controleerde en de toegang ertoe. Het is nu heel duidelijk geworden dat dit niet het geval is, nu steeds meer informatie van gevoelige aard publieke informatie wordt, de enorme en onaanvaardbare omvang van corruptie in hoge kringen onthullend. De enorme snelheid van de informatie-uitwisseling heeft degenen verbijsterd die de intriges en corrupte overeenkomsten geheim wilden houden, waarbij zij partij zijn en waarvan zij persoonlijk enorm hebben geprofiteerd. 

Je kunt duidelijk het instortende kaartenhuis zien dat het wereldwijde financiële systeem is geworden, ten gevolge van de gewetenloze overmoed en criminaliteit van degenen die hun activiteiten regelen, bekwaam bijgestaan door hebzuchtige ondergeschikten, die zich lieten kennen als volkomen verstoken van enig moreel, ethisch, laat staan spiritueel gevoel van verantwoordelijkheid. Systemen die corrupt zijn zullen altijd imploderen, en de omvang van de schade die optreedt wanneer dit gebeurt kan zeer verstrekkende gevolgen hebben.

Een nieuw systeem van financiering is essentieel om de wereld-stabiliteit te kunnen vernieuwen en onderhouden, en een nieuwe is ontworpen, op zijn plaats gezet, en klaar om te worden onthuld. Degenen die hebben geprofiteerd door het bouwen van fortuinen door hebzucht en corruptie van het oude systeem – dat nu in de laatste fase van zijn definitieve instorting is, te wijten aan hun schurkachtige activiteiten – zullen natuurlijk worden uitgesloten van het hebben van enige verantwoordelijke posities of autoriteit in het nieuwe (systeem). Ze zouden heel goed kunnen bemerken dat hun oneerlijk verkregen winsten snel zullen wegstromen als gevolg van het uitgesloten worden van het nieuwe systeem, dat volledig transparant zal zijn in haar handelen en activiteiten.

Er zal een zekere mate van verwarring zijn als het nieuwe het oude vervangt, maar wees niet ongerust want er zal geen chaos uit voortvloeien. Het zal zijn alsof een oude en bouwvallige snelweg werd afgesloten, terwijl er een nieuwe werd geopend om deze te vervangen. Sommigen zullen niet hebben geleerd dat de oude gesloten is en zullen bemerken in een doodlopende straat te zijn, waar ze zullen moeten omdraaien en op hun schreden terugkeren om de nieuwe te bereiken. Maar afgezien van een paar kleine kinderziektes, terwijl de overgang van het oude naar het nieuwe plaats vindt, zou de overgang relatief gladjes moeten verlopen. 

De goddelijke energieën die je omhullen zijn de angst en bezorgdheid aan het verlichten, welke het zien van het instorten van de oude systemen heeft veroorzaakt. Houd jullie harten open, ontvang de Liefde die jullie continu wordt aangeboden, en deel het op grote schaal en zonder uitzondering, ja, zelfs met hen die veel van de schade hebben veroorzaakt, als je in de situatie bent dat je met ze interacteert. Schuld, schaamte en verwijt maken geen deel uit van een ontwaakte mensheid, hoewel degenen die de zwaarste schade veroorzaakt hebben ongetwijfeld veel spijt zullen lijden wanneer ze volledig het lijden zullen begrijpen waarvoor zij enige verantwoordelijkheid dragen. 

Liefde is het energieveld waarin de gehele schepping haar bestaan heeft. Het is krachtig, machtig, wijs en compassievol, en Het knuffelt gewillig en enthousiast allen die troost zoeken in Haar warme omhelzing. Niemand wordt uitgesloten, hoewel velen zich in eerste instantie onwaardig kunnen voelen en aarzelen. Maar niemand is onwaardig, en als dit duidelijk wordt door Haar ondiscriminerende en onvoorwaardelijke acceptatie van allen die Haar benaderen, zal dit achterblijven of aarzelen ook toenadering zoeken en opgeveegd worden in het veld van oneindige, goddelijke Liefde waarin ze zijn geschapen.

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

woensdag 27 maart 2013

24.03.2013 Jezus


Vergeef jezelf voor wat je in waarheid niet hebt gedaan

John Smallman met Jezus op 24 maart 2013Het nieuws is goed nu de intensiverende goddelijke energieën over de planeet vegen, iedereen omarmend. Niemand blijft onomarmd want allen zijn een, en wanneer allen de intentie hebben te ontwaken, zullen allen ontwaken. Het is je Vaders Wil en de jouwe ook, dus geen andere uitkomst is in de verste verte mogelijk. Focus op het goede nieuws dat op vele plaatsen wordt gemeld, en voeg je liefdevolle energie en je enthousiasme eraan toe. Wees je bewust van elk slecht nieuws, maar focus je er niet op met bezorgdheid of oordeel, want dat geeft het energie. Stuur gewoon liefde en compassie naar de betrokkenen, wat hun rollen ook lijken te zijn. 

Jouw liefdevolle intentie lost angst en woede op. Een liefdevolle intentie te allen tijde te behouden is de meest positieve actie die je kunt ondernemen om te helpen bij het ontwaken van de mensheid, en het is je belangrijkste reden om op dit moment in de geschiedenis van de Aarde geïncarneerd te zijn. Jullie hebben een enorme hulp van al degenen in de spirituele rijken die zich voorbereid hebben op deze gedenkwaardige sprong voorwaarts in de evolutie van de mensheid. Jullie zijn je spirituele erfenis aan het terugeisen door jullie harten te openen voor het goddelijke Liefdesveld dat jullie omgeeft, en door dat te doen jezelf en de wereld te veranderen. Jullie kunnen geen idee hebben van wat dit echt betekent, maar wanneer je ontwaakt zal alles buitengewoon duidelijk voor je worden. 

Het goddelijke Liefdesveld heeft jullie altijd omringd, maar door je weigering om de liefde volkomen en volledig te omarmen, aldus alles wat Er niet mee in afstemming is loslatend, heb je effectief jezelf de voordelen die Het je biedt ontzegd – vrede, vreugde, overvloed, extatische gelukzaligheid – onderwijl jezelf pogend ervan te overtuigen dat competitieve spelletjes van conflict en verraad waren waar het leven voor was – de zekere en systematische overheersing van de zwakken door de sterken. Wanneer jullie vermomd waren als de sterken waren de spelletjes leuk, en wanneer jullie de zwakken waren, waren ze een ramp, en ontwikkelde je een intens gevoel van bitterheid en haat die de vreugde van het leven buitensloot en je ervan overtuigde dat de Liefde zwak was en altijd tot meer verraad zou leiden. Dus, zelfs als je sterk was, gingen geluk, vreugde en liefde bij je weg want je kon niemand vertrouwen. 

Sinds het einde van 2012 hebben de intensivering van goddelijke energieën rondom de planeet de harten gepenetreerd van zelfs de meest liefdes-resistenten onder jullie, zoals jullie al verteld is, en de vermommingen waarachter ze zich terugtrekken om zich te verbergen voor de Liefde zijn aan het desintegreren. Alle bewust voelende leven behoeft Liefde; ten slotte is Het alles wat bestaat – pure energie in oneindige verscheidenheid – dus ook degenen die zich het sterkst Ertegen verzetten zijn en waren Ervan afhankelijk. Ze verkregen Het door Het van alle anderen weg te nemen (?/drawing It out), en konden dat alleen maar doen omdat zij ook een kern hebben die is geschapen van Liefde, wat onverwoestbaar is, waaraan zij Het kunnen toevoegen, maar door dat te doen, door die macht te misbruiken, veroorzaakten ze grote disharmonie, groot leed.

De aanblik hiervan, het bewustzijn van deze macht die ze blijkbaar over de zwakken en weerlozen hadden, stimuleerde hen en wond hen op, maar het veroorzaakte ook pijn bij hen. Ze probeerden dat te verlichten door het toebrengen van meer pijn, en vreugde te scheppen in het observeren van het lijden dat zij veroorzaakten. Het werkte voor een tijd, onderwijl desalniettemin de hoeveelheid persoonlijk lijden verhogend dat ze moesten ontkennen en verloochenen. Hun eigen leed is nu veel te intens voor hen geworden om nog langer te kunnen dragen of te ontkennen, en ze zijn naar een vluchtroute aan het zoeken. 

Liefde is je aard; Het is ieders aard, en het toebrengen van pijn of leed doet de toebrengers pijn en beschadigt hen. En natuurlijk is de enige uitweg via Liefde, welke hen beangstigt want, wetende wat ze hebben gedaan – een staat van ontkenning kan niet onbeperkt worden gehandhaafd – voelen ze zich volkomen beschaamd en de Liefde onwaardig die hen continu wordt geboden door God, aangezien Hij Het de gehele schepping aanbiedt. Niemand is Zijn Liefde onwaardig of zou zich beschaamd moeten voelen, want deze onliefdevolle handelingen en gedragingen zijn onecht, zijn nooit gebeurd, ook al lijken ze intens echt.

Jullie Vader wist waartoe de illusie zou leiden, want in Zijn oneindige intelligentie en wijsheid weet Hij alles, en Hij voorzag jullie onmiddellijk van de middelen om jullie weg naar Huis naar de Realiteit te vinden, de onverbrekelijke verbinding met Zijn Liefde, Zijn Licht, zo dat wanneer de spelletjes jullie geen plezier meer gaven, jullie naar Hem terug konden keren. 

Nu geven de spelletjes jullie geen plezier meer; jullie hebben de weg naar Huis gezocht en het is jullie geopenbaard. Er is nog steeds weerstand ten gevolge van schuld en schaamte, en deze obstakels moeten worden losgelaten, want ze zijn niet in afstemming met de Liefde, ze zijn, zoals de illusie, onecht. Alleen de Realiteit, welke de Liefde is, bestaat, en om in die staat te kunnen ontwaken moet alles dat onecht is worden verwijderd. 

Liefde is de weg naar Huis. Om Het te vinden, moet je je hart openen om Het te ontvangen door jezelf en alle anderen te aanvaarden, en door jezelf en alle anderen te vergeven voor wat je in waarheid niet hebt gedaan, en nooit zou kunnen doen want je bent Liefde en niets anders. Wat je ziet en voelt dat onliefdevol is, is illusior! Focus op de Liefde die je bent, versmelt Ermee, deel Het, en erken wie je werkelijk bent – jullie allemaal – en dat wetende, laat alle angst en zorgen los terwijl jullie je je weg naar huis banen, waar jullie aankomst onvermijdelijk is. 


Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 26 maart 2013

24.03.2013 SaulCreëer een ruimte waarin je je spirituele gidsen kunt horen


John Smallman met Saul op 24 maart 2013
Wij zijn allen een in God, onze eeuwige liefdevolle Vader, en vanwege die onaantastbare waarheid zijn we – ieder van ons afzonderlijk, ieder bewust voelend wezen ooit geschapen – gewaarborgd en verzekerd van onze plaats, onze zetel, ons huis in Gods eeuwige Koninkrijk. Diep in onszelf weet en ervaart ieder van ons die veiligheid, die zekerheid, en de Liefde waarin het ons omhult. Zij die het leven schijnbaar in de illusie ervaren weten dat ook, maar als gevolg van de begrenzingen en beperkingen die het op de bewustwording en het bewustzijn plaatst, kan toegang tot die kennis moeilijk te bereiken zijn.  

Echter, door het regelmatig tijd vrij nemen, in stilte en alleen, kun je jezelf toestaan een ruimte te creëren waarin je kunt ontspannen, luisteren naar, en je spirituele gidsen horen.  Voor sommigen is het een intuïtief gevoel voor de juiste woorden of te nemen daden, in je denkgeest dalend om kwesties te verlichten, wijzigen of op te lossen die je bezorgd hebben gemaakt. Voor anderen kan het een zeer duidelijke ervaring zijn van het 'horen' van een wijze raad van een of zelfs een aantal van je gidsen zoals in een gesprek. Anderen kunnen bemerken dat ze een proefschrift van grote wijsheid en tijdloosheid aan het opschrijven zijn, waarvan ze weten dat het niet uit hun normale bewuste menselijke denkgeest komt. Maar in welke vorm je deze communicatie ook ervaart, het is je meteen duidelijk dat het iets heel verschillends is van de werking van je  normale egoïstische denkgeest.  

Ieder bewust voelend wezen heeft toegang tot de wijsheid van de spirituele rijken; het is gewoon een kwestie van vragen om begeleiding en vervolgens stil zijn en het toestaan te laten stromen in de vrije ruimte die je voor dat doel beschikbaar hebt gesteld. Als je dit voor de eerste keer doet is het heel waarschijnlijk dat je egoïstische denkgeest ook zal luisteren, klaar om te verknoeien (rubbish) wat er ook binnenstroomt, je suggererend dat je je het verbeeld, dat je het verzint, en het kan je dan proberen ervan te overtuigen om ermee op te houden en het te staken want, in zijn bezorgde en angstige mening, is wat je doet krankzinnig. 

Ik stel voor dat je opschrijft wat er ook doorkomt, zonder enige poging tot bewerken of corrigeren, tot je bij een punt komt waar je voelt dat het nodig is om 'genoeg' te zeggen. Neem dan een pauze, want wanneer je leiding of geleide berichten ontvangt van hen in de spirituele rijken, verenigt jouw persoonlijke energieveld zich met die van hen, en je zou dit kunnen ervaren als moeheid, stress of vermoeidheid. Dit is normaal, en je zult waarschijnlijk merken dat je niet zolang tijd kunt besteden aan dit soort schrijven dan je zou kunnen wanneer je gewoon persoonlijke dingen in je dagboek aan het schrijven was. 

Leg het geschreven terzijde zonder het te herlezen.  Laat het tenminste een paar uur rusten, misschien zelfs een paar dagen, dan, wanneer je je ongestrest, rustig voelt, ga terug en herlees het.  Het is waarschijnlijk dat je zeer aangenaam verrast en opgetild bent door wat je geschreven hebt.  Het kan heel aanzienlijk verschillen van wat je denkt dat je geschreven hebt.     

Het is zeker mogelijk dat je ego erin geslaagd is om je communicatiekanaal te saboteren, zodat je alleen maar een paar woorden of zinnen krijgt die duidelijk afkomstig zijn van een wijzere bron dan de bron waaraan je gewend bent – je logische, redenerende, menselijke denkgeest – of er komt helemaal niets.  Maar als je volhardt, in plaats van te worden overtuigd door je ego dat je je tijd verspilt of onwaardig bent je eigen persoonlijke spirituele leiding te ontvangen, en je de intentie vasthoudt dat te doen, dan zul je het ontvangen. Dus, als je eerste paar pogingen niet resulteren in wijze leiding of een gechannelde boodschap, geef niet op, want jullie hebben allemaal liefdevolle, compassievolle gidsen die gretig wachten om met je te communiceren. Je hoeft alleen maar die rustige denkgeest ruimte te oefenen, vrij van de afleidingen waarmee het ego dat probeert te vullen, en waarin zij hun leiding of bericht kunnen laten 'zakken' die persoonlijk aan jou gericht is.  

Denk eraan dat alles wat je op deze manier krijgt in eerste instantie voor jou, persoonlijk, is, maar je bent altijd vrij om het te delen als je wilt. Vergeet ook niet dat alle spirituele leiding die je ontvangt altijd en feilloos liefdevol en compassievol is. Je zult nooit iets kleinerends of veroordelends ontvangen, gericht op jezelf of op anderen. Als je boodschappen van die aard lijkt te krijgen, dan weet je dat je ego bezig is, trachtend je terug te trekken het conflict in, waarin het zich nogal thuis voelt!

Weet dat je geliefd en gekoesterd wordt door allen in de spirituele rijken te allen tijde en dat je nooit veroordeeld of te licht bevonden wordt, want wij zien jullie zoals je werkelijk bent - perfecte goddelijke creaties, liefdevolle onsterfelijke wezens van Licht – en wij willen je alleen helpen bewust te worden van en de waarheid hiervan te herkennen.  En jullie worden je hier bewust van. Deel dat bewustzijn en die liefde zonder onderscheid, en geniet van de rust en tevredenheid waarmee die kennis je vult.  


Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 22 maart 2013

20.03.2013 Jezus


Volledige compassie is altijd geboden wanneer er healing dient plaats te vinden

John Smallman met Jezus op 20 maart 2013

De Realiteit – de Eenheid van God Zijn gehele schepping – wacht op het ontwaken van de mensheid met opgetogen anticipatie in de vaste overtuiging dat het onvermijdelijk is, dat niets het proces kan stoppen dat jullie ondergaan of voorkomt dat je de glorie binnen gaat welke je bestemming en je erfgoed is. De intense nieuwe energieën die uitgestroomd zijn over de planeet sinds december 2012, hebben allen daarvoor in de liefdevolle omhelzing van de Realiteit geveegd, en dit heeft geleid tot een prachtige verzachting van houdingen in de harten van allen op de planeet.

Wanneer je het nieuws volgt zoals gemeld door de mainstream media, is dit niet meteen duidelijk, want die focussen op het slechte nieuws – politiek, economisch, sociaal en religieus – als hun leidende onderwerpen, maar als je een beetje dieper graaft, kun je verslagen zien die bevestigen dat een verzachting van houdingen absoluut plaats vindt. Bekommernis om de verarmden, voor de kansarmen, voor de onrechtvaardig behandelden, en voor degenen die blijkbaar veroorzaken dat ze in die ongelukkige toestanden zijn of ze daarin houden, groeit. 

Het is duidelijk dat mensen niet langer bereid zijn om de corruptie te negeren, de leugens en het bedrog waarin verkozenen wereldwijd betrokken zijn, om hun eigen belangen te behartigen (feather their own nests) of om hen te behagen die hun loyaliteit en diensten hebben gekocht – loyaliteit en diensten die verondersteld worden te worden toegepast voor het goede en het nut van het gehele electoraat. Er is een ommekeer aan de gang die een einde maakt aan de egoïstische manieren die al zo lang endemisch zijn over de gehele wereld, nu liefde alle harten penetreert, zelfs die van de corrupte personen. 

Gebruik de prachtige communicatiesystemen die voor iedereen beschikbaar zijn, om de grote aantallen liefdevolle wezens te zoeken en mee te interacteren die, net als jullie, zich enthousiast openen voor de nieuwe energieën die zijn aangekomen om jullie te helpen in het herkennen van wie je echt bent, en je te helpen de verantwoordelijkheden na te leven die dat bewustzijn met zich meebrengt. Die communicatiesystemen zijn niet beperkt tot jullie nieuwe elektronische technologieën, die heel afleidend kunnen zijn en dat vaak ook zijn; ze omvatten ook spirituele inzichten verkregen via channelings, intuïtieve percepties die verkregen worden tijdens meditatie of na een goede nachtrust, informatie van toevallige ontmoetingen met vreemden en van boeken of nieuwsberichten die schijnbaar bij toeval onder je aandacht komen. 

Niets gebeurt per toeval, het lijkt alleen maar zo omdat het doel ervan niet meteen duidelijk is. Jullie allemaal, ieder van jullie afzonderlijk, ontwierpen perfecte levenspaden voor jezelf met de hulp van je gidsen en engelen voordat jullie als mensen incarneerden. Sommigen van jullie volgden een levenspad dat zo ontworpen was voor vele menselijke levens, het iedere keer oppikkend wanneer je weer reïncarneerde, terwijl anderen voor elke incarnatie een nieuw pad kozen. Op welk pad je je ook bevindt, het is perfect geschikt voor jou, en zal je precies die lessen voorschotelen die je benodigt, en verkiest te leren, op precies het juiste moment om tot een maximaal begrip te komen. 

Natuurlijk ziet het er vaak niet zo uit! Je moet in het moment kiezen ervoor open te staan het begrip die de les je voorschotelt te ontvangen. Echter, jullie ego's slagen er vaak in jullie te overtuigen dat je kennisverwerving al lang voltooid is, en dat de les voor iemand anders bestemd moet zijn – een echtgenoot, kind, ouder, broer of zus, vriend, baas, of onverlichte – en als gevolg daarvan open je jezelf niet voor de aangeboden inzichten, en zal de les moeten worden herhaald.

De ervaringen die je ondergaat tijdens het leven in de illusie kunnen zeer stressvol zijn en voor veel lijden zorgen, en een van de belangrijkste lessen die kunnen worden getrokken uit dit soort ervaringen is compassie. Als je geen lijden hebt ondergaan is het erg moeilijk compassie te begrijpen, laat staan het te ervaren. Maar als je om je heen kijkt, kun je nauwelijks het lijden over het hoofd zien. Liefdevolle compassie die wordt aangeboden en gedeeld, verlicht lijden en maakt het degenen die lijden mogelijk hun bewustzijn voorbij die staat uit te breiden. Er tegen vechten versterkt het, zich eraan overgeven verlicht het. 

En vergeet niet dat er niemand op Aarde is die zich niet op een bepaald moment of in een bepaald leven heeft gedragen op een manier die oneerlijk en ongewetensvol was, en die niet ook heeft geleden onder de onderdrukking van mensen die zich op die manieren gedroegen; het is deel van de illusoire ervaring van het mens-zijn. Daarom is compassie te danken aan iedereen die een aardse ervaring heeft, want het is een van de meest effectieve en verzachtende balsems die leidt tot healing. Gebrek aan compassie is een ego afweermechanisme, een barrière opgericht om degene die zich daarachter verbergt te beschermen tegen lijden. Het is een barrière die vaak wordt opgetrokken in de kindertijd om ondraaglijk leed te blokkeren, dus volledige compassie is altijd geboden en nodig wanneer er healing dient plaats te vinden. En healing is een essentieel onderdeel van jullie ontwakingsproces. 

Omarm compassie, gedraag je compassievol, biedt compassie, en breng door dit te doen allen dichter bij het grote moment van ontwaken. Je koos deze incarnatie om precies dit te doen, en je hebt oneindig veel hulp van hen in de spirituele rijken, om het je mogelijk te maken dit in praktijk te brengen. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus, die een van hen is die jullie continu assisteren. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 21 maart 2013

20.03.2013 SaulHet tempo van verandering in houding verkrijgt over de gehele wereld momentum 


John Smallman met Saul op 20 maart 2013
De mensheid heeft succes! Ja, dat hebben jullie echt. Het tempo van verandering in houdingen en gedrag verkrijgt over de gehele wereld momentum, terwijl de nieuw verbonden-met energieën die in december 2012 naar jullie werden vrijgegeven, jullie collectieve intentie versterken om te ontwaken en eeuwig van de Realiteit te genieten – jullie normale volledig bewuste en volledig verlichte staat. 

In die wonderbaarlijke toestand is Liefde de motor, de creatieve energie, het goddelijke krachtnet dat onderhoudt, steunt, en alles wat bestaat mogelijk maakt. Het is volkomen schoon, oneindig overvloedig, vervullend, en beschikbaar, en Daarvan krijgt de volledige schepping alles wat het ooit nodig zou kunnen hebben of zich bedenken om oneindige hoeveelheden van levend, liefhebbend, intelligent bewustzijn te handhaven, verdere overvloed creërend in perfecte schoonheid en harmonie, eeuwig. 

De meest praktische vorm van allegorie die ik kan gebruiken om jullie een klein begrip van de Liefde te geven is Het te vergelijken met elektriciteit. Elektriciteit stroomt gemakkelijk en krachtig in vele sterktes en intensiteiten om vele systemen, apparaten en gemaks-zaken tot leven te wekken, die jullie heden ten dage als absoluut essentieel beschouwen om een acceptabele levensstandaard te waarborgen. Echter, in tegenstelling tot Liefde zijn de nadelen van louter elektriciteit talrijk: het kan je in brand zetten of doden bij verkeerd gebruik; het kan het apparaat dat het voedt vernietigen, het verbruikt enorme hoeveelheden van niet-hernieuwbare energiebronnen bij de vervaardiging ervan, die jullie milieu vervuilen bij hun oogst (delving) en verbranding; en natuurlijk komt het moderne leven, zoals jullie eraan gewend zijn geraakt het te leven, daarzonder tot stilstand. 

Echter, zonder Liefde – een absolute en totale onmogelijkheid – is er niets!

Liefde is de Eenheid van de goddelijke Bron van oneindig en eeuwig (alleen maar om absoluut duidelijk te zijn: geen begin en geen einde), liefdevol, intelligent bewustzijn, harmonieuze en verbluffend mooie overvloed creërend, slechts voor de pure vreugde ervan. 

Ontwaken uit de illusie is opnieuw die gelukzalige toestand binnengaan, en dat is het proces dat de mensheid ondergaat, heeft ondergaan sinds het moment van de schijnbare afscheiding van het Opperwezen. De illusoire wereld die jullie gebouwd hebben was erg slim geconstrueerd, want jullie wilden afgescheiden, onafhankelijk, vrij zijn om jullie Bron van Leven en Bewustzijn te kunnen negeren. En het lijkt erop dat jullie hebben bereikt wat je van plan was te doen, behalve dat bestaan afgescheiden van de Bron volkomen onmogelijk is. Jullie bouwden een illusie die volledig en volkomen afhankelijk is van jullie collectieve geloof erin, en terwijl jullie dat geloof vasthouden, is de illusie goed ondersteund en maakt het jullie mogelijk jullie spelletjes te spelen, die jullie daarbinnen hebben gespeeld sinds jullie het hebben gebouwd. 

Maar het heeft jullie veel lijden gebracht, want jullie zijn geschapen vanuit die Eenheid voor een eeuwig leven van vreugde in de harmonieuze Eenheid dat Alles Wat Bestaat is – de Allerhoogste Intelligentie, de goddelijke Bron, God. Je zou opnieuw kunnen allegorizeren (een allegorie maken) en suggereren dat leven in de illusie is hoe het leven zou zijn voor een menselijk lichaam dat verstoken is van zijn eigen werkende systemen van de vloeistoffen en lucht die er essentieel voor zijn om een levend bewust bestaan te hebben – permanent aan een kunstmatige levens-ondersteuning (life-support) op de intensive care van een groot ziekenhuis – totaal onbewust van de intense drukte van belang die overal rondom plaats vind. 

Dergelijk leven kan alleen maar slechts tijdelijk zijn. Machines kunnen een menselijk lichaam niet in leven houden. Zij kunnen een indruk geven van levendigheid, maar zonder de levenskracht is het heel zeker niet levend. Het wordt onderhouden. Sommigen van jullie hebben, of kennen iemand die een BDE (bijna dood ervaring) heeft gehad, en die kunstmatige levens-ondersteuningssystemen in het ziekenhuis maakten het je mogelijk de levenskracht te laten terugkeren naar je lichaam en het leven in de illusie te vervolgen. Maar de keuze om terug te keren was een moeilijke, want terwijl je uit je lichaam was ervoer je een verleidelijke glimp van wat het leven kan en zou moeten zijn. Anderen zijn in die staat geweest, maar zijn teruggekeerd zonder herinnering aan een hemelse ervaring, en dat is altijd hun persoonlijke keuze geweest, omdat ze besloten dat terugkeren naar de illusie met herinneringen aan de hemel te verpletterend zou zijn om te verdragen. 

Vergeet niet dat iedereen op Aarde op dit moment hier is om te helpen bij het proces van ontwaken, hoe onbewust ze ook lijken te zijn van het leven in enige andere vorm dan die als belichaamd als een menselijk wezen. Jullie zijn allemaal spirituele wezens van grote kennis en intelligentie, geschapen door en eeuwig een met het goddelijke veld van Liefde, van eeuwig bestaan, en jullie zullen vrij zijn om die kunstmatige en inadequate vormen af te danken, als je daarvoor zou kiezen, waarbinnen je je momenteel beperkt en naar Huis naar de Realiteit terug te keren. 

Dagelijkse ontspanning in je innerlijke plek van vrede is essentieel voor het proces van ontwaken dat jullie ondergaan, want het is daar dat je het meest ontvankelijk bent voor en het best in staat bent om de leiding en intuïtieve inzichten te horen die je nodig hebt om je bewust van te blijven zijn, om te kunnen ontwaken uit de illusie. Die berichten van leiding, die inzichten, zijn als zuurstof voor een vonk, het Licht der Liefde ontvlammend die binnenin ieder van jullie is, en het je mogelijk makend het hoog te dragen voor allen om te delen en van te genieten. Gedemonstreerde Liefde is een ongelooflijke kracht, en ieder van jullie heeft die kracht in oneindige overvloed in je. Hamster Het niet, deel Het, en help de mensheid naar Huis te brengen. 


Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 19 maart 2013

17.03.2013 Jezus


God verlangt niet dat iemand uit Zijn naam de wapens opneemt

John Smallman met Jezus op 17 maart 2013
De lange en moeilijke reis van de mensheid, sinds de schijnbare maar illusoire afscheiding van de Realiteit plaats vond, loopt ten einde.  Jullie hebben veel lijden, zorgen en angst doorstaan terwijl jullie, vaak doelloos, door de vreemde omgeving wandelden die jullie bouwden waarin jullie je spelletjes speelden – spelletjes die, gedurende de eonen, jullie veel verwarring en moedeloosheid hebben gebracht.  

De Realiteit is duidelijk, helder en opbeurend, en je hebt gekozen om Ervan weg te gaan de chaos en verwarring in.  In eerste instantie was het intrigerend en spannend omdat het anders was, en in zekere zin voelde je je vrijer terwijl je het verkende, maar je gevoel van vrijheid verdampte snel toen je bemerkte dat je met begrenzingen te maken kreeg; iets dat niet aanwezig is in de Realiteit.  Jullie behoeftes zijn je begrenzingen, en als belichaamde mensen heb je altijd behoeftes – schone lucht, voedsel en water, warmte, onderdak, bescherming – zozeer zelfs, dat je grote moeite hebt je voor te stellen of in te denken te leven zonder behoeftes.  

Sommigen van jullie mediteren, en als je dat doet herinner jezelf er dan aan dat je op dat moment geen behoeftes hebt, en dat is goed.  Maar die fundamentele menselijke behoeftes moeten regelmatig worden bijgevuld terwijl je toegewijd bent aan en verbonden bent met je lichaam.  Zorg dragen voor hun regelmatige bijvulling is energetisch zeer veeleisend voor je, en creëert stress en zorgen.  Sommigen van jullie geloven dat stress en zorgen goed voor je zijn, want je gelooft dat als je niet gemotiveerd was door die behoeftes, er niets tot stand werd gebracht.  Maar, natuurlijk, als je geen behoeftes had, zou niets tot stand behoeven te worden gebracht, en je kon gewoon zijn.        

Wat je met je lichamelijke zintuigen ervaart als realiteit is in feite een reeks van ervaringen die je denkgeest binnenin je creëert.  Er is niets buiten jullie, behalve wat jullie projecteren met je collectieve intentie.  Die intentie is zeer krachtig en biedt vele 'uiterlijke' beelden aan voor jou om je mee te verbinden, maar je ervaring is altijd een innerlijke, een individuele, want je kiest ervoor je te verbinden met afscheiding, effectief afstand doend van de eenheid – je echte en eeuwige staat.  Ontwaken is weten dat je een bent, niet alleen geloven dat dat zo is.  

In de afgelopen decennia zijn velen zich bewust geworden van de realiteit van je eenheid, en van de waanzin te denken dat jullie afgescheiden, individuele wezens zijn, niet beïnvloed door anderen, tenzij zich fysiek met hen verbindend.  Aangezien dit besef is gegroeid, hebben zich groepen gevormd om deze kennis te onderwijzen en verspreiden, en anderen aan te moedigen hetzelfde te doen, en wat een toenemend krachtige gedachtevorm of energieveld heeft ontwikkeld die de manier verandert waarop eenieder op Aarde denkt en zich gedraagt.  

Kijk rond in de wereld en observeer de myriaden sociale bewegingen die zijn opgekomen met de intentie dat mensen hun soevereiniteit terug nemen, hun God-gegeven kracht welke, wanneer gebruikt in combinatie met het begrip en de bewustwording dat allen werkelijk een zijn, enorme veranderingen ten goede tot stand brengt in de manieren waarop mensen met elkaar omgaan.  De burgers van de wereld worden gehoord, en hun recht om te worden gehoord en gerespecteerd wordt geaccepteerd, aangezien meer en meer overheden vinden dat ze adequaat, eerlijk en integer dienen te reageren op hun rechtvaardige eisen.

Naarmate de intensiteit van deze energiegolf groeit, zullen mensen ook beginnen in te zien dat, omdat allen een zijn, dat samengaan in zich bestrijdende groepen die proberen om hun doelen te bereiken door het ontkennen van de doelen van anderen, absoluut geen enkele zin heeft, want op het diepste niveau van je wezen hebben jullie allemaal dezelfde doelen.  Ze zijn alleen net anders gepresenteerd en in verschillende talen en culturele, etnische, politieke en religieuze vormen die, oppervlakkig gezien, elkaar lijken uit te sluiten.  Dat doen ze niet.  Iedereen verlangt ernaar te worden geliefd, geëerd en gerespecteerd.  

Wat is er gebeurd gedurende de eonen, is dat jullie verschillende rassen en culturen verschillende manieren hebben ontwikkeld om die welwillendheden (graces) te tonen, en daarna zijn ze gecodificeerd en herschikt als zijnde onbreekbare wetten.  Met het verstrijken van de tijd is de integriteit en de diepere betekenis die eraan ten grondslag ligt vergeten of zoekgeraakt, en in plaats van het respecteren en eren van elkaar als volk worden de wetten der eer nu zeer eng uitgelegd.  Om dit op te lossen zijn er meer en meer wetten gevormd, restricties gegroeid, en nu regeert de verwarring, en zijn individuen hun God-gegeven rechten kwijt om te leven zoals ze verkiezen.    

De enige geldige wet is om elkaar lief te hebben en niemand kwaad te doen, en het is naar die wet dat de mensheid zal terugkeren.  Wanneer zij dat doet, zal er vrede heersen.  De eerste stap op weg hier naartoe is stoppen met over elkaar oordelen.  Wanneer je ieders individuele rechten respecteert en eert om als mens in vrede te leven, en ermee stopt elkaar te veroordelen als verkeerd en straf verdienend vanwege het niet hebben van dezelfde overtuigingen als jij, verdampt iedere reden tot conflict.      

God verlangt niet – laat staan wenst of wil – dat iemand uit Zijn naam de wapens opneemt.  Hij schiep iedereen perfect, gelijk, en soeverein, en Hij houdt van iedereen, zonder uitzondering!  Hij heeft geen behoefte aan bescherming of verdediging.  Hij is oneindig machtig.  Hoe kan een mens zich zelfs maar voorstellen dat ze Hem konden verdedigen of beschermen?  En toch zijn zo veel van jullie conflicten gebaseerd op verschillen in religieus geloof, waarin jullie het op je nemen voor God een oordeel te vellen.  Wat een buitengewone arrogantie!  

Religies zijn gewoon cultureel verschillende en uiteenlopende manieren om te proberen God, het Opperwezen, te eren.  God vindt het heerlijk als je Hem eert op je eigen, individuele manier, dat gewoon een van de vele creatieve aspecten van het eren is die je kunt gebruiken om Hem te behagen.  Wanneer je over anderen oordeelt, zogenaamd uit Zijn naam, probeer je Gods plaats te vervangen wanneer je ego amok maakt, en niemand kan de plaats van God vervangen.  

Dus open je hart in liefde, continu, ieder van jullie, en zie de wonderen die dan zullen plaats vinden. 


Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 18 maart 2013

17.03.2013 SaulOver de gehele wereld vindt een belangrijke doorbraak in bewustzijn plaats

John Smallman met Saul op 17 maart 2013De mensheid staat op het punt van een belangrijke doorbraak in haar bewustzijn van energie.   Afgezien van het relatief kleine percentage van de Aarde bevolking die spiritueel gefocust is, is de mensheid als geheel onbewust gebleven van de individuele energievelden die altijd ieder mens omhuld en omgeven hebben.  Dit staat op het punt om te veranderen. 

Het nieuwe intense gebied van goddelijke energie, waarin de planeet Aarde zich op 22 december 2012 verplaatste, heeft sinds die datum ieder mens aangeraakt en beïnvloed.  Het effect hiervan wordt duidelijk nu mensen, die hiervoor altijd afwijzend stonden tegenover alles wat suggereerde dat er meer tussen hemel en aarde (to existence) was dan geweten kon worden via de fysieke zintuigen en intelligente intellectuele redenering, plotseling interesse aan de dag beginnen te leggen voor de mogelijkheid dat er meer tussen hemel en aarde is dan ze geloofden, dat er misschien leven na de dood is, en dat het leven zou kunnen bestaan zonder een fysieke vorm.  

Het is erg moeilijk voor iemand met stevig verankerde overtuigingen over dit onderwerp, vermoedelijk door geleerd wetenschappelijk onderzoek bevestigd, om de mogelijkheid te accepteren dat die overtuigingen fout waren, ongegrond, en in feite weerlegd worden.  Hun opening naar de mogelijkheid dat een spirituele realiteit, waarvan ze zich onbewust waren, echt zou kunnen bestaan is voor hen schokkend en verbazingwekkend.  En toch, ze merken dat ze nu een grote belangstelling voor dat idee aan het krijgen zijn. 

Voorheen zouden ze het van de hand hebben gewezen – ontkenning is de beste vorm van verdediging!  Nu, echter, hebben de nieuwe energieën een enorme invloed op hun individuele energievelden – energievelden waarvan zij ofwel geen kennis hadden, ervoor kozen het niet te erkennen, of welke ze slechts schoorvoetend accepteerden, ze enkel beschouwend als algemene chemische activiteiten, plaatsvindend in het lichaam en die eindigen op het moment van de fysieke dood.  

Het resultaat van deze groeiende interesse in het verkennen van het gebied van spiritualiteit, is een explosie van bewustzijn dat de mensheid verantwoordelijk is voor zijn houdingen en gedrag, omdat ze ieder ander op de planeet beïnvloeden.  Het bewustzijn dat het de mensheids verantwoordelijkheid is om beschermers, geen ontheiligers te zijn van de planeet, is gegroeid in de afgelopen vijftig of zestig jaar, maar die groei is nu geaccellereerd nu de kinderen en kleinkinderen van die oudere herwaardeerders (appreciators) van jullie verantwoordelijkheden, actie ondernemen die in overeenstemming is met deze verantwoordelijkheden. Het is prachtig om deze enorme verandering te zien plaatsvinden terwijl het bewustzijn groeit. 

Jullie zijn het Gouden Tijdperk waarop je gewacht hebt!  En jullie beginnen dat feit te erkennen en te accepteren.  Het bewustzijn dat dit met zich meebrengt leidt jullie voorwaarts om instellingen en organisaties op te richten die als doelstelling hebben het bevorderen en eren van deze verantwoordelijkheden.  Omdat er nu zovelen bij betrokken zijn, is deze beweging niet alleen onstopbaar, maar al de betrokkenen vinden ook dat ze niet alleen staan, wat ze zo vaak leken te zijn, terwijl ze naar manieren zoeken om de schade die is aangericht te herstellen en om te voorkomen dat verdere schade ontstaat. 

Als de intentie om verantwoordelijke, liefdevolle beschermers te zijn de drang vervangt om krachtige misbruikers van het milieu te zijn, zal het gehele collectieve bewustzijn van de mensheid veranderen en zich aanpassen, en dit stelt de essentiële veranderingen in jullie levensstijl gewillig en enthousiast in staat te worden erkend, besproken en opgevolgd.  De wens om liefdevolle, zorgzame, verantwoordelijke partners te zijn met, en bewoners van planeet Aarde, is nu de collectieve intentie van de mensheid, en zo zal het worden bereikt.

Ja, een belangrijke doorbraak in het bewustzijn vindt plaats over de gehele planeet, welke zich zeer vruchtbaar zal verbinden met de goddelijke energieën die jullie omhullen en de veranderingen in werking zullen stellen die nodig zijn om een overvloedige, veilige en vredige aardse omgeving te verzekeren waarvan toekomstige generaties van mensen kunnen genieten en waarin ze kunnen gedijen.  Het is een illusie, maar het wordt er een waarin je het mogelijk is te genieten en plezier te hebben tot je er klaar voor bent dat los te laten en terug te keren naar je oorspronkelijke staat van eenheid met God.  


Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zondag 17 maart 2013

15.03.2013 Jezus


Tijdloos leven zal jullie verrukken

John Smallman met Jezus op 15 maart 2013In Realiteit is het leven leuk, heel plezierig!  Hier in de spirituele rijken is er altijd een sfeer van speelsheid wanneer we ons bezig houden met het werk dat er te doen is.  Natuurlijk is werk hier niet in de verste verte zoals werk op Aarde, waar de meesten van jullie moeite hebben om je financiële verplichtingen na te komen en je geliefden voedsel en onderdak te geven, vaak werk doend waar je een grondige hekel aan hebt.

Wat wij werk noemen is onze vocatie, onze roeping, onze instructie, een beroep waar we perfect geschikt voor zijn, en dat ons stimuleert, ons opwindt, ons fascineert, en ons in verrukking brengt – het is 'het volgen van onze gelukzaligheid' –  en we zijn er omwille daarvan voortdurend, enthousiast mee bezig.  Onnodig te zeggen dat het eindeloos creatief en opbeurend is.  

Wanneer je ontwaakt, zullen jullie je plaats naast ons innemen – reeds voor je gereserveerd vanaf het moment van je schepping – in deze actief en harmonieus deelnemend met ons, wat in feite een voortdurende, sublieme symfonie is ter ere van de Liefde, het Leven, Perceptievermogen, Bewustzijn, Eenheid, de Bron van alles wat is, onze Vader, God.

Woorden zijn echt volstrekt onvoldoende vormen van symboliek om mentale beelden te beschrijven of die zelfs proberen te schilderen, die proberen uit te drukken wat we hier doen in de Realiteit.  Zelfs het woord 'doen' is in deze context tamelijk zinloos.  Wanneer jullie ontwaken, zullen je de moeilijkheden begrijpen die we hebben om zinvol met jullie te communiceren wanneer je onontwaakt blijft en volkomen afhankelijk van symbolen om jullie te voorzien van informatie en kennis.

De omgeving waarin jullie op dit moment het leven ervaren lijkt groot en complex voor jullie, vooral als je rekening houdt met het universum dat jullie thuisplaneet omhult, de melkweg die het omsluit, en je eigen gebrek aan omvang.  Echter, in vergelijking met Gods goddelijke Realiteit, waarin al het bestaande is opgenomen, is het als niets. 

Jullie ontwaken moet een verbazingwekkende gebeurtenis van enorme betekenis worden.  Het is een gebeurtenis waar naartoe je je gedurende eonen een weg gebaand hebt, terwijl je speelde met het concept van lineaire tijd, en dat concept is zich nu aan het ontrafelen.  Tijdloos leven zal jullie verrukken: geen deadlines, geen angstige wachttijden, geen gemiste kansen, het leven dat zich helemaal ineens voor je ontvouwt en actief je participatie aanmoedigt, nu en voor altijd.  Het moet worden ervaren om te worden begrepen, en de vreugde van die ervaring wacht op je.  

Vele, vele tijdlijnen in je aardse scenario zijn zich nu aan het verenigen en komen samen op een manier die op dit moment geheel ondenkbaar voor je is.  In zekere zin heeft ieder van jullie, elke individuele mens zijn of haar eigen persoonlijke tijdlijn, die plooit en rimpelt, zwenkt en draait, wanneer je beslissingen neemt en keuzes maakt die interacteren met en de richting veranderen van waar je levenspad je mee naartoe neemt, van moment tot moment.  

Omdat jullie allemaal schijnbaar vergrendeld zijn aan je eigen individuele pad – arts, wetenschapper, kunstenaar, student, soldaat, moeder, vader, enz. – is het erg moeilijk voor je om het echte gevoel van die van elkaar te begrijpen.  Het is een beetje zoals het eten van ijs, of zwemmen: je ziet het anderen doen, je weet hoe het voor jou voelt, maar je individuele ervaringen zijn precies dat – die van jou, individueel, afgescheiden, anders.  Wanneer deze tijdslijnen zich samenvoegen, zal dit allemaal veranderen, en zul je de betekenis van eenheid beginnen te ervaren.  

Dit samenvoegen en versmelten van tijdlijnen gaat door totdat er slechts een is, en dan zal die ook oplossen, desintegreren, verdwijnen, slechts Eenheid, Schepping, God overlatend.  Maar niemand zal verloren gaan, omdat alle bewust voelende leven eeuwig is, onsterfelijk, volledig geïntegreerd met het goddelijke energieveld.  Wat je ziet en ervaart als afzonderlijk en individueel is illusoir.  Alles is permanent met elkaar verbonden.  Het is alleen dat jouw zeer beperkte perceptie dit voor je verbergt.  

Ieder van jullie kent wel iemand die je ziet als star, inflexibel, vastzittend aan een onwerkelijk geloof waarvan hij denkt dat dat hem definieert, terwijl het voor anderen duidelijk is dat hij in zijn eigen illusoire wereld leeft, zich door keuze of onwetendheid onbewust van zijn geloof, van zijn situatie, van hoe hij zich presenteert aan de wereld, en ervan overtuigd dat alle mensen om hem heen vreemd, verkeerd, zelfs krankzinnig zijn.

Welnu, in waarheid hebben jullie je allemaal in meerdere of mindere mate ingesloten in beperkte en buitensluitende (exclusive) omgevingen – jullie kerken, jullie clubs, jullie politieke voorkeuren, jullie werkplekken, jullie etnische afkomst, zelfs jullie familie.  Wanneer jullie ontwaken zullen die zelf opgelegde grenzen, die begrenzingen, die inflexibele en 'vanzelfsprekende' overtuigingen wegvallen en zul je met nieuwe ogen zien, met nieuwe oren horen, met nieuwe zintuigen voelen.  Je zult jezelf herkennen als Een, en je vreugde zal oneindig zijn.  


Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 15 maart 2013

13.03.2013 Jezus


Enig persoonlijk gebrek aan eigenwaarde is totaal ongepast

John Smallman met Jezus op 13 maart 2013
De mensheid gaat snel in de richting van ontwaken in zijn natuurlijke staat, van te allen tijde volledig bewust zijn. Jullie bewustzijn van je spirituele essentie groeit, en als direct resultaat doen jullie minder en minder vanuit een onbewuste staat, van een staat van onbewustheid, en op die manier ben je je gedachten, woorden en daden heel strikt aan het observeren en herzien, in tegenstelling tot wat je nog zo recent als vorig jaar, 2012, deed.  En dat is heel goed nieuws.  Het demonstreert dat jullie spirituele evolutie zeer voorspoedig vooruitgang boekt in reactie op de nieuwe energieën die jullie omhulden. 

Uiteraard kan dit nieuwe bewustzijn je van je stuk brengen, want je merkt dat je je houdingen en gedragingen aan het observeren en herzien bent waarvan je je voorheen vrijwel geheel onbewust was, of, indien enigszins bewust, waarvan je dacht dat ze volkomen normaal en passend waren.  Nu ben je je daar vaak niet meer zo zeker van.  Onzeker zijn en in twijfel trekken is het begin van het loslaten van angst, omdat angst in het algemeen leidt tot ontkenning en onderdrukking. Het vergt moed om je aannames in twijfel te trekken, om te erkennen dat sommige – of zelfs de meeste – van je gewone gedragspatronen niet iets zijn om trots op te zijn, en dan passende maatregelen te nemen om ze te veranderen.  Door ze te veranderen, verander je jezelf – het zelf dat je de wereld presenteert.  En dan, daar bovenop, bemerken andere mensen de veranderingen in jou – wat ook verontrustend kan zijn. 

Vergeet niet, het is niet jij die aan het veranderen is – jij bent een perfect, goddelijk wezen; dat ben je altijd geweest, en dat zul je altijd zijn. Het zijn je percepties, houdingen en gedragingen die veranderen wanneer je ze steeds in afstemming brengt met je goddelijke en liefdevolle natuur.  Jullie staan jezelf toe jezelf te zijn, en jullie werpen de maskers en vermommingen weg die jullie hebben gedragen en waarachter jullie je angstig eonenlang hebben verborgen. Jullie zijn jezelf aan het herontdekken, en dat is opbeurend,  inspirerend en zeer levens-bekrachtigend voor je. Het demonstreert voor jou heel positief dat enig persoonlijk gebrek aan zelfvertrouwen, gevoel van onwaardigheid, of zelfs waardeloosheid, totaal ongepast is. Jezelf herontdekken is een zeer vreugdevolle ervaring; in feite kan het heel extatisch zijn als je je realiseert dat je niet alleen eer en respect verdient, maar dat het letterlijk je God-gegeven recht is om het te ontvangen.

Als dat besef krachtig je bewustzijn binnendringt, wordt het onmogelijk voor je om door te gaan je maskers en vermommingen nog een moment langer te dragen.  Je hebt het recht om jou te zijn. Je hebt de verantwoordelijkheid om jou te zijn.  Je hebt de eer om jou te zijn. En er is absoluut niemand anders die je zou kunnen zijn. En dat besef is volkomen bevrijdend en opwindend voor je. 

En het is niet alleen jij die deze verandering van perceptie ervaart: de gehele mensheid ondergaat dit proces, en het is zeer zorgwekkend voor de meesten van hen.  Ze vragen zich af wat er in Godsnaam met hen aan het gebeuren is!  En ze hebben geruststelling nodig dat ze nee, niet gek aan het worden zijn.  Dus laat je Licht hoog schijnen, laat de liefdevolle en zachte bries van het alomvattende goddelijke energieveld Erop ademen, zo dat Het expandeert in een briljant vlammend baken van liefde en compassie, helpend hen naar huis te leiden die zich verloren en verward voelen door de nieuwe golven van energie die door hen heen stromen en hen overgieten.  Dat is je taak, en het is een verrukkelijke die je veel geluk zal brengen, want je bent perfect gekwalificeerd om die uit te voeren.

Nestel je comfortabel in je plaats van vrede, die innerlijke ruimte die je met liefde hebt gemaakt en die steeds toegankelijker is geworden, hoe meer je het gebruikt – om te bidden, te mediteren, of communiceren met je engelen en gidsen.  Open nu je hart en heb de intentie om liefde, compassie, acceptatie, vergeving, vriendelijkheid, en healing te sturen naar allen die in je opkomen, en naar de gehele mensheid.

Het maakt niet uit of je enig gevoel krijgt van de energie die je aan het delen bent, die van je uit stroomt. Wees ervan verzekerd dat het echt aan het stromen is, en zeer effectief.  Het is jouw intentie die de energiestroom aandrijft, en je vermogen om het te voelen is niet belangrijk.  Die intentie is ook Gods Wil voor de gehele mensheid, dus wanneer je die intentie hebt, komt jouw intentie in afstemming met Zijn, en je doet dan zeer effectief waarvoor je geïncarneerd bent, en waarvoor je goddelijk wordt geëerd.

In die heilige ruimte omarmt de Liefde je, en je kracht en overtuiging in Gods eeuwige Liefde voor jou intensiveert, dus vergeet niet om er elke dag naartoe te gaan.  Maak elke keer dat je dat doet, de intentie om er terug te keren, en dan zijn de afleidingen van het dagelijkse leven veel minder waarschijnlijk je in die mate in beslag te nemen dat je het vergeet.  Neem er dagelijks de tijd voor.  Je weet dat je dat nodig hebt, en je weet dat het wonderen voor je doet.  Die dagelijkse periode van rust in het oog van de storm die het dagelijkse leven voor zovelen is, is absoluut essentieel voor je gezondheid en welzijn – en voor de gezondheid en het welzijn van de gehele mensheid.

In de spirituele rijken zijn wij zeer goed op de hoogte van de moeilijkheden, de zorgen en het leed dat zo velen van jullie ondergaan, en dat is de reden waarom we jullie voortdurend aanmoedigen je plek van innerlijke rust binnen te gaan, en die liefdevolle intentie vast te houden. Het healt je en brengt je vrede, en het helpt de mensheid te healen en vrede te vinden, en het leidt allen naar ontwaken.


Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands