Marcadores

donderdag 28 maart 2013

27.03.2013 SaulJe kunt duidelijk het instortende kaartenhuis zien dat het wereldwijde financiële systeem is geworden


John Smallman met Saul op 27 maart 2013
Het goddelijke energieveld dat jullie omhult, versterkt en intensiveert zich dagelijks, zich aanpassend aan jullie vermogen om er meer en effectiever mee te versmelten, en natuurlijk is zijn energie Liefde, en dat doordringt de harten van degenen die zich Ervoor openen – de overgrote meerderheid van de mensen – en jullie helpend je houdingen en gedragingen los te laten, de onflexibele overtuigingen die zovelen zolang hebben vastgehouden. De resultaten hiervan zijn zichtbaar over de gehele wereld als nieuwe ideeën om om te gaan met de grote problemen en kwesties waarmee jullie te maken hebben, worden geuit en gedeeld.

De oude, starre overtuigingen en de instrumenten die worden gebruikt om ze te handhaven bestaan nog steeds, maar hun ineffectiviteit kan niet meer worden verhuld door anderen de schuld te geven voor hun falen om de problemen op te lossen die zij hadden moeten oplossen. De oude orde, de gevestigde orde, heeft de macht gehad – voor lange tijd – de aangelegenheden regelend van de politiek, het bedrijfsleven, ethiek, moraal, religie – in feite alles waar mensen samen op welke manier dan ook interacteren. Deze orde is op de achtergrond verborgen gebleven, onderwijl de leiding van de activiteiten van publieke figuren regelend, zodat zijn verborgen agenda's ongezien, discreet en gemakkelijk werden bereikt. 

En vaak handelden sommige van die publieke figuren te goeder trouw, gelovend in de integriteit en eerlijkheid van deze 'wijze, intellectueel briljante oudsten' – hun mentoren en gidsen in de kunst van het leiderschap – wiens nagestreefde doel het was om vrede en overvloed te brengen voor allen op Aarde. Maar natuurlijk hebben die verborgenen, de elite, altijd hun eigen volledig zelf-dienende privé agenda's, en nu wordt de echte bedoeling van deze agenda's geopenbaard, nu steeds meer klokkenluiders de moed vinden om de buitensporige geheimen te onthullen, waar ze onderdeel van zijn geworden door de sluiers van geheimzinnigheid waarin zoveel is verborgen, weg te blazen. 

De oude orde is aan het afbrokkelen. Het heeft niet langer de wereld in een ijzeren greep, waarmee zij poogde jullie allemaal al zo lang te controleren. Ironisch genoeg zijn jullie massacommunicaties in de voorhoede van de ondergang: het veronderstelde dat omdat het de media, de politici, de grote bedrijven, en de grote corporatie-religieuze organisaties controleerde, het nog steeds alle primaire informatiecentra controleerde en de toegang ertoe. Het is nu heel duidelijk geworden dat dit niet het geval is, nu steeds meer informatie van gevoelige aard publieke informatie wordt, de enorme en onaanvaardbare omvang van corruptie in hoge kringen onthullend. De enorme snelheid van de informatie-uitwisseling heeft degenen verbijsterd die de intriges en corrupte overeenkomsten geheim wilden houden, waarbij zij partij zijn en waarvan zij persoonlijk enorm hebben geprofiteerd. 

Je kunt duidelijk het instortende kaartenhuis zien dat het wereldwijde financiële systeem is geworden, ten gevolge van de gewetenloze overmoed en criminaliteit van degenen die hun activiteiten regelen, bekwaam bijgestaan door hebzuchtige ondergeschikten, die zich lieten kennen als volkomen verstoken van enig moreel, ethisch, laat staan spiritueel gevoel van verantwoordelijkheid. Systemen die corrupt zijn zullen altijd imploderen, en de omvang van de schade die optreedt wanneer dit gebeurt kan zeer verstrekkende gevolgen hebben.

Een nieuw systeem van financiering is essentieel om de wereld-stabiliteit te kunnen vernieuwen en onderhouden, en een nieuwe is ontworpen, op zijn plaats gezet, en klaar om te worden onthuld. Degenen die hebben geprofiteerd door het bouwen van fortuinen door hebzucht en corruptie van het oude systeem – dat nu in de laatste fase van zijn definitieve instorting is, te wijten aan hun schurkachtige activiteiten – zullen natuurlijk worden uitgesloten van het hebben van enige verantwoordelijke posities of autoriteit in het nieuwe (systeem). Ze zouden heel goed kunnen bemerken dat hun oneerlijk verkregen winsten snel zullen wegstromen als gevolg van het uitgesloten worden van het nieuwe systeem, dat volledig transparant zal zijn in haar handelen en activiteiten.

Er zal een zekere mate van verwarring zijn als het nieuwe het oude vervangt, maar wees niet ongerust want er zal geen chaos uit voortvloeien. Het zal zijn alsof een oude en bouwvallige snelweg werd afgesloten, terwijl er een nieuwe werd geopend om deze te vervangen. Sommigen zullen niet hebben geleerd dat de oude gesloten is en zullen bemerken in een doodlopende straat te zijn, waar ze zullen moeten omdraaien en op hun schreden terugkeren om de nieuwe te bereiken. Maar afgezien van een paar kleine kinderziektes, terwijl de overgang van het oude naar het nieuwe plaats vindt, zou de overgang relatief gladjes moeten verlopen. 

De goddelijke energieën die je omhullen zijn de angst en bezorgdheid aan het verlichten, welke het zien van het instorten van de oude systemen heeft veroorzaakt. Houd jullie harten open, ontvang de Liefde die jullie continu wordt aangeboden, en deel het op grote schaal en zonder uitzondering, ja, zelfs met hen die veel van de schade hebben veroorzaakt, als je in de situatie bent dat je met ze interacteert. Schuld, schaamte en verwijt maken geen deel uit van een ontwaakte mensheid, hoewel degenen die de zwaarste schade veroorzaakt hebben ongetwijfeld veel spijt zullen lijden wanneer ze volledig het lijden zullen begrijpen waarvoor zij enige verantwoordelijkheid dragen. 

Liefde is het energieveld waarin de gehele schepping haar bestaan heeft. Het is krachtig, machtig, wijs en compassievol, en Het knuffelt gewillig en enthousiast allen die troost zoeken in Haar warme omhelzing. Niemand wordt uitgesloten, hoewel velen zich in eerste instantie onwaardig kunnen voelen en aarzelen. Maar niemand is onwaardig, en als dit duidelijk wordt door Haar ondiscriminerende en onvoorwaardelijke acceptatie van allen die Haar benaderen, zal dit achterblijven of aarzelen ook toenadering zoeken en opgeveegd worden in het veld van oneindige, goddelijke Liefde waarin ze zijn geschapen.

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands