Marcadores

donderdag 7 maart 2013

06.03.2013 SaulDe burgers hebben veel te veel van hun macht weggegeven

John Smallman met Saul op 6 maart 2013
Het verlangen van de mensheid naar een betere manier van leven versterkt zich nu meer klokkenluiders verontrustende en onaangename geheimen onthullen die jullie 'autoriteiten' wensen te onderdrukken of voor jullie verborgen te houden – geheimen die duidelijk laten zien dat ze niet te vertrouwen zijn en geen autoriteit over iemand zouden moeten hebben. Terwijl ze worden onthuld stimuleren ze je verlangen naar een intentie om een belangrijke verandering in alle systemen van de talloze autoritaire organisaties te bereiken, die over de gehele planeet zijn voortgebracht gedurende de eonen van jullie opgetekende geschiedenis. 

Geschiedenissen zijn de verhalen die de winnaars en overlevenden verkiezen te vertellen en op te schrijven, tijdens of na de gebeurtenissen waarnaar zij zogenaamd verwijzen, om zichzelf als wezens van wijsheid en integriteit te laten zien, eerlijk werkend aan het welzijn van allen, terwijl het in werkelijkheid altijd zeer partijdige verslagen zijn, vaak doortrapte leugens als waarheden biedend om de chaos en het lijden te rechtvaardigen die ze hebben veroorzaakt in hun vastberadenheid om hun macht en gezag te handhaven. 

Het verblijf van de mensheid op aarde is, voor het grootste gedeelte, een voortdurende strijd tussen rivaliserende facties proberend zichzelf als de rechtmatige autoriteiten te installeren aan wie jullie, het volk, gelukkig en dankbaar jullie eigen persoonlijke macht zouden moeten overgeven, en veel van de rechten die daarmee samengaan. Het is nodeloos te zeggen dat zij die posities van macht bereiken altijd een sterke behoefte voelen om deze status te beschermen, ofwel door middel van de wet die ze precies voor dat doel hebben geformuleerd, of, wanneer dat niet werkt, door fysieke handhaving, met behulp van de politie, milities, of, in extreme omstandigheden, het staatsleger. En zoals jullie geschiedenis laat zien, hebben zij die de macht hebben nooit nagelaten om alle middelen te gebruiken die tot hun beschikking staan, om hun onteigende heerschappij te behouden. 

Zelfs in zogenaamde democratieën hebben de burgers veel te veel van hun macht aan hun regeringen weggegeven, het hen mogelijk makend andere landen de oorlog te verklaren, of zelfs hun eigen burgers als zij vinden dat dat in hun eigen beste en zelf-dienende interesses is om te doen. Die macht moet worden teruggevorderd. Dat kan en zou rustig moet worden gedaan zonder wapengeweld. 

Macht kan alleen worden gehandhaafd en over anderen worden uitgeoefend als deze anderen ervoor kiezen om dat mogelijk te maken. Inderdaad, er zijn vele recente voorbeelden van regeringen die worden 'overgehaald' om hun beleid te veranderen ten gevolge van populaire en vreedzame demonstraties tegen hen. Veel veranderingen zullen binnenkort plaatsvinden, of zijn al begonnen, vanwege dit soort vreedzame activiteiten die aan het toenemen zijn over de gehele wereld. Jullie – het volk, de mensheid – willen een nieuwe tijd, een Gouden Tijd, en jullie beginnen dit verlangen zeer openhartig te uiten, aldus de noodzakelijke veranderingen om dit te bereiken laten gebeuren. 

Een voortdurende stroom van liefdevolle intentie door jullie, de wegwijzers en Lichtdragers, om essentiële veranderingen in een rustige, snelle en effectieve manier te laten gebeuren, bekrachtigt dit doorgaande proces enorm. Laat het schijnbare gebrek aan vooruitgang, als gevolg van de onwil van de mainstream media om het te melden, je niet afleiden of afbrengen van deze belangrijke taak. Herinner jezelf regelmatig aan het feit dat jullie niet alleen krachtige goddelijke wezens zijn die de intentie hebben de Gouden Tijd te realiseren, maar jullie bereiken dat doel! Door jezelf eraan te herinneren verhogen jullie je spirit en versterken de kracht van die intentie. 

Het is, zoals jullie eerder is verteld, een uitgemaakte zaak. Niets kan voorkomen dat het goddelijke plan tot verwezenlijking komt, maar hoe vaker en intenser je je erop focust het dan te laten gebeuren, des te sneller zul je het zien gebeuren. Het is al gebeurd, eonen geleden. Echter, je kunt momenteel de realiteit ervan niet ervaren, want het doel van de illusie is de Realiteit voor je te verbergen en je ervan te overtuigen dat dingen nooit zullen veranderen, of, als ze dat wel doen, dat ze dat alleen heel langzaam zullen doen. Dat is niet de waarheid. Tijd is een belangrijk aspect van de illusie, en door het veranderen van je focus, je perceptie, zul je door de illusie heen kijken wanneer het oplost, en de tijd zal er samen mee oplossen. 

Gezamenlijk verandert de mensheid de manier waarop het zijn illusoire omgeving waarneemt, en dit heeft het met steeds toenemend bewustzijn gedurende de laatste vijf of zes decennia gedaan. De ouderen onder jullie kunnen heel zeker zien dat er grote veranderingen zijn gebeurd tijdens jullie levens, aangezien de bereidheid om deel te nemen in de 'romance' met rechtvaardige oorlogen weggestorven is. De oorlogen die momenteel worden uitgevochten - filosofisch, religieus, politiek, economisch en fysiek - zijn het resultaat van verouderde manieren van denken, verouderde filosofieën van oordeel, en de daaruit voortvloeiende veroordeling van tegengestelde standpunten, gevolgd door de emotionele en ego-reflexmatige reacties op situaties die nooit volledig begrepen werden. 

Dat zijn de laatste en gedoemde pogingen van de oude orde – de zelfbenoemde en arrogante leiders van autoritaire regimes die proberen hun greep op de macht te behouden. De ineffectiviteit van hun pogingen om vast te houden aan deze zich (wederrechtelijk) toegeëigende autoriteit zijn gemakkelijk zichtbaar voor iedereen die verkiest het te zien. Het verlangen dat de hele mensheid harmonieus samenleeft in een staat van vrede en overvloed, en de intentie om dat doel bereikt te zien worden, zijn zo sterk geworden, zo intens, dat er niets de verwerkelijking ervan kan voorkomen. Hou vast aan je waarheid, aan je vertrouwen in de suprematie van jullie liefhebbende Vader, en weet dat Zijn Wil altijd de overhand heeft. 


Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands