Marcadores

dinsdag 12 maart 2013

10.03.2013 SaulVeel meer van jullie zullen onze aanwezigheid gaan voelen 

John Smallman met Saul op 10 maart 2013Zoals velen van jullie hebben gemerkt kan interacteren of proberen te interacteren met de energieën van hen in de spirituele rijken, enigszins overweldigend zijn voor hen die als mens belichaamd zijn, en we hebben de uitstroom van energie wanneer we in jullie aanwezigheid zijn moeten beperken of verminderen. Maar spoedig zal jullie belichaamde staat het voor ons niet langer nodig maken om de kracht van ons vitale enthousiasme te beperken wanneer we je omarmen met onze liefde. Onze liefde omringt jullie ieder moment want, in onze eenheid, zijn we allen deel van het goddelijke Liefdesveld waarin alle leven zijn eeuwige bestaan heeft. 

Het is te wijten aan de ingebouwde onstevigheid van jullie menselijke vormen dat we onszelf moeten beperken wanneer we jullie omarmen, want het verschil in energie-niveaus tussen ons zou kunnen leiden tot grote schade aan jullie lichaam. En deze terughoudendheid betekent dat de meesten van jullie de grootste moeite hebben onze aanwezigheid te bespeuren. Het is geen fout van jullie kant – je bent zoals je bent – we moeten ons gewoon terughouden zodat jullie niet overweldigd raken door de intensiteit van onze energie, welke de energie is die je eeuwig zult ervaren als je eenmaal terugkeert naar, of je heropent voor, je natuurlijke goddelijke staat van zijn. 

De beperkingen en begrenzingen die jullie zijn opgelegd door jullie fysieke vorm maken je zintuigen bot, je bewustzijn, dat is waarom het bespeuren van onze aanwezigheid tussen jullie voorbijgaat aan de mogelijkheden van ieder van jullie op een zeer beperkt aantal na. Echter, wanneer de energieën die aan het eind van jullie laatste kalenderjaar begonnen te stromen, doorgaan te versterken en intensiveren, zul je merken dat je meer toebeweegt naar in afstemming ermee komen, wat deel uitmaakt van jullie ontwakingsproces, en nog veel meer van jullie zullen onze aanwezigheid beginnen te voelen of bespeuren wanneer je dagelijks tijd neemt op je plek van innerlijke vrede, weg van de altijd aanwezige afleidingen van de illusie. 

Jullie zijn, zoals je weet, spirituele wezens met een lichamelijke ervaring, en een deel van het evolutionaire proces dat jullie ondergaan is een opwaardering van deze lichamen zodat je bewust kunt interacteren en communiceren met hen die ervoor kiezen onbelemmerd te blijven door lichamelijke vormen. De vreugde van bewustzijn van, en de communicatie met, de niet-belichaamden zal aanleiding geven tot grote vieringen en feesten! 
Zoals jullie heel goed uit persoonlijke ervaring weten, zijn jullie beperkt en begrensd door jullie lichamen wat betreft geschikte omgevingen die hen ondersteunen – niet te warm, niet te koud, lucht om te ademen, voedsel om te eten, enz. – en wanneer de vereisten die hen ondersteunen worden verwijderd, storten jullie lichamen in en sterven, en moet je verder. Met de opwaardering waarmee jullie lichamen nu te maken hebben, zullen ze effectief zelf-voorzienend worden; ze zullen geen voedsel, lucht, water, of onderdak nodig hebben, en zij zullen in staat zijn, op jullie wens of bevel, om hun vibrationele structuur of energiestructuur te wijzigen om voor elke omgeving geschikt te zijn welke je verkiest binnen te gaan of te onderzoeken. Sommigen van jullie hebben deze vorm van vrijheid ervaren tijdens het dromen of tijdens veranderde staten van bewustzijn, maar wanneer jullie lichamen volledig opgewaardeerd zijn, zal de vrijheid die je kort hebt ervaren in je dromen, van jou zijn om permanent van te genieten. 

En natuurlijk zouden sommigen van jullie ervoor kunnen kiezen om volledig af te zien van je lichaam, een staat van bestaan te kiezen waarin je absoluut geen fysieke vorm hebt, bestaande als pure energie, vrij om direct overal te zijn, niet beperkt door een van jullie huidige wetten van fysicaliteit. Waarlijk, de mogelijkheden die binnenkort beschikbaar zullen komen voor jullie creatieve genot kennen geen grenzen. Jullie herinneringen aan beperking zullen zeer snel vervagen wanneer jullie jezelf opnieuw instellen als goddelijke wezens met goddelijke eigenschappen en mogelijkheden passend voor die staat van zijn. 

Dus de boodschap voor jullie is hier: Jullie zijn goddelijke wezens van absoluut onbegrensde mogelijkheden, net zoals God jullie geschapen heeft. Alles wat je je kunt bedenken is voor je mogelijk – onmiddellijk – als je dat wenst. 

Jullie huidige staat van ernstige beperking is er een die je koos om te bouwen en binnen te gaan, en die beperkingen maken deel uit van dat concept. Zij hebben het mogelijk gemaakt om jezelf zo overtuigend voor jezelf te verbergen dat jullie hemelse hulp nodig hadden om je weg naar Huis weer te kunnen vinden. Je Vaders Liefde voor jullie – voor alles van Zijn Schepping – kent geen grenzen, en wanneer Hij jullie schiep en jullie Zijn oneindige Macht gaf, wist Hij dat je die op een manier kon gebruiken die, op zijn zachtst gezegd, niet verstandig is. Derhalve zorgde Hij er in zijn oneindige wijsheid voor dat wat je ook deed, hoewel je die enorme macht die Hij in je handen plaatste gebruikte of misbruikte, jullie jezelf nooit echt zouden kunnen beschadigen, jezelf verliezen, of in feite zelfs jezelf van Hem afscheiden. 

Voorbij Hem is er niets – er is geen buiten Hem – want Hij is Alles Wat Is. Hij kon niet hebben toegestaan of het voor enig deel van Zijn schepping mogelijk gemaakt hebben zichzelf van Hem af te scheiden, want Hij zou feitelijk een staat van oorlog binnen Hemzelf gecreëerd hebben, en dat is onmogelijk. Echter, binnen de illusie – jouw illusie, en het is absoluut een illusie – heb je een denkbeeldige staat van afscheiding van Hem gedurende eonen ervaren. Tenslotte heb je genoeg van het lijden en de verschrikking die het je lijkt te hebben gebracht, en je bereidt je erop voor te ontwaken in de Realiteit. 

Dagelijkse periodes binnen besteed, op je persoonlijke plek van vrede, vrij van de doorgaande afleidingen waarmee jullie ego's je continu bombarderen, zijn een essentieel onderdeel van jullie ontwakingsproces. Door tijd alleen, rustig, afgezonderd, te besteden sta je jezelf toe contact te maken met ons, jullie gidsen en engelen in de spirituele rijken, en in je bewustzijn een gevoel van de Liefde te brengen, de eer en het respect waarin je wordt gehouden, en wat is wat je toekomt als goddelijke wezens, geliefde kinderen van God. Wanneer dat bewustzijn groeit, doet je verlangen om te ontwaken dat evenzo, tot dat verlangen niet langer kan worden ingehouden... 

Jullie zijn allemaal voorbestemd om te ontwaken, want het is je Vaders Wil en die van jou. En in de eeuwige vreugde zul je zonder twijfel ontwaken, want er is geen andere optie beschikbaar, en dat is bepaald reden tot vreugde, aangezien je vol verwachting wacht op die gewichtige gebeurtenis. 


Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands