Marcadores

zaterdag 9 maart 2013

08.03.2013 Jezus


Liefde en compassie die nooit opraken

John Smallman met Jezus op 8 maart 2013
De terugreis  van de mensheid is bijna voltooid.  Het heeft lang geduurd, met vele omleidingen die je hebben afgeleid, maar ten slotte is het einde in zicht.  Misschien vind je dat moeilijk te geloven wanneer je kennis neemt van al de conflicten en disharmonie overal ter wereld, maar ik verzeker je dat de kracht van onze Vaders Liefde, vrijelijk en overvloedig stromend door de energievelden van ieder afzonderlijk mens die op dit moment het leven op de Aarde ervaart, onweerstaanbaar en onoverwinnelijk is.

Liefde overwint alles op zijn pad, altijd.  Focus je aandacht op die hoogste waarheid, maak het je enige referentiepunt terwijl je je dagelijkse leven leeft, en heb de intentie om alle aspecten van jezelf die niet in lijn met deze goddelijke waarheid zijn af te danken, terwijl jullie doorgaan de wegwijzers en Lichtdragers te zijn die jullie broeders en zusters, de gehele mensheid, thuis naar de Realiteit leiden.  Immers, dat is de reden waarom je ervoor kiest om op dit cruciale moment op Aarde te zijn, terwijl de spirituele evolutie van de mensheid een enorme en onomkeerbare stap neemt die jullie veel dichter bij de Bron van alle zijn, God, brengt, dan je je kunt voorstellen, zelfs in je stoutste dromen.  Gods liefde voor Zijn schepping is grenzeloos, en Hij wil dat allen delen in de vreugde van die grenzeloosheid.    

Jullie taak is om iedereen onvoorwaardelijk lief te hebben.  Dit brengt niet met zich mee het negeren of accepteren van het schadelijke gedrag van degenen die niet in afstemming zijn met ons Vaders goddelijke Liefdesveld – het energieveld waarin alle bewust voelende leven zijn bestaan heeft – maar het vereist wel van je dat je hen jouw liefde en compassie biedt, te allen tijde.  Vergeet nooit dat degenen wier gedrag niet in afstemming is met Liefde, zelf zeer zwaar beschadigd zijn, en totdat ze liefde en acceptatie ervaren, zullen ze doorgaan zich heel vaak op onliefdevolle manieren te gedragen.  Het is de enige manier die ze kennen.

Wat je weet geloof je, en wat je gelooft dat leer je door demonstratie.  Je kent de Liefde, en dat is het wat je moet demonstreren en leren.  Het is echt heel simpel, maar het kan zeer moeilijk zijn in de praktijk.  Weet dat jullie gidsen, jullie engelen, allen in de spirituele rijken je continu ondersteunen, wanneer je de intentie hebt om er continu aan te werken om jezelf en je individuele energievelden voor altijd in afstemming te brengen met de energie van Gods Liefde.  Als je dit doet – en jullie allemaal doen dit – neemt de kracht van dit goddelijke veld in effectiviteit overal ter wereld toe.  Zelfs de meest hardvochtige, bittere, rancuneuze, en boze individuen worden beïnvloed door deze alles doordringende en liefdevolle energie die de Aarde omhult. 

Ja, velen van hen verzetten zich ertegen want ze vertrouwen het niet.  Hun vermogen te vertrouwen is zeer zwaar beschadigd, zo niet bijna volledig vernietigd, door de ervaringen die ze hebben ondergaan terwijl ze als mens belichaamd zijn, en de enige manier om die schade te herstellen is door liefde en compassie die nooit opraken.  Het kan je toelijken dat de taak die er van je wordt verwacht onoverkomelijk is, wanneer je de pijn en het lijden ziet die deze zwaar beschadigden blijven aanrichten bij anderen over wie ze macht en controle hebben.  

Wees niet ontmoedigd door het gedrag van die beschadigden; in plaats daarvan intensiveer je intentie nogmaals om zonder onderscheid liefdevol te zijn.  Versterk die intentie door jezelf eraan te herinneren hoe ongelukkig je je voelde toen je oneerlijk en liefdeloos behandeld werd, en weet dat wat je hebt ervaren waarschijnlijk lang niet zo destructief en beschamend was als dat van deze misleiden die je zich zo onverbeterlijk (?/unregenerately) en zonder enig respect voor het lijden dat ze veroorzaken ziet gedragen.

Mishandeling, verraad, straf en marteling – waarvan jullie allemaal weten dat deze, in gewetenloze omstandigheden, worden gepleegd tegen velen over de gehele wereld – kunnen niet worden beëindigd door de verantwoordelijken op dezelfde manier te behandelen.  Het verhardt hun hart alleen maar verder en versterkt hun geloof dat niemand te vertrouwen is.  Vanzelfsprekend moeten zij worden verhinderd hun activiteiten voort te zetten, maar de belangrijkste taak die de mensheid wat dit betreft wacht is de daders van dit gewetenloze gedrag te healen, anders wordt de cyclus opnieuw tot stand gebracht en wordt nooit-eindigend, zoals het dat lijkt te zijn geweest gedurende de menselijke geschiedenis. 

Zoals jullie vele malen is verteld, en het kan niet vaak genoeg herhaald worden, Liefde is het antwoord – op ieder probleem.  Het is het enige antwoord.  Healing treedt op wanneer alleen liefde en compassie worden aangeboden.  Jullie worden allemaal goddelijk geliefd, op ieder moment, en jullie taak blijft het zonder onderscheid deze liefde te delen.  Focus je niet met woede en bitterheid op het lijden dat de onontwaakten en ernstig beschadigden anderen blijven toebrengen, herinner jezelf er in plaats daarvan aan dat door alleen aan de liefde vast te houden, en het te delen, jullie delen in de triomf van Liefde over lijden, over pijn, en over de illusie.  


Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands