Marcadores

dinsdag 30 december 2014

Nederlands -- 28.12.2014 Jezus

Vertrouw op de Liefde, want Het is het enige vertrouwen dat nooit misplaatst is 

28 december 2014 Jezus via John Smallman
Vertaling: René 

Hier in de spirituele rijken, waarmee jullie binnenkort in staat zullen zijn er direct en onbeperkt toegang toe te krijgen wanneer je maar wilt, blijven we met vreugde de enorme aanhoudende vooruitgang waarnemen die de mensheid maakt richting haar onvermijdelijke ontwaken.  Het is onvermijdelijk, en het moment van het plaatsvinden komt ieder moment dichterbij.  Er is slechts het nu-moment, wat oneindig is, nooit eindigend, waarin alles gebeurt, waarin alles wat is bestaat.  En jullie gaan je daar bewust van worden en er je dan voor openen, waarna je wordt overweldigd met verbazing door het wonder ervan, en in het nieuwgevonden bewustzijn dat je altijd hier bent geweest! 

Niets is ooit achtergehouden voor jullie, het is slechts zo dat de illusie die jullie gebouwd hebben, en die jullie lijkt te omvatten en beperken, een zeer overtuigende en lang uitgesponnen droom is geweest.  Zo overtuigend, dat je bang bent om jezelf eruit te bevrijden, want je gelooft dat als je dat zou doen, dat je bestaan dan zal worden beëindigd, omdat er daarbuiten niets lijkt te bestaan.  Natuurlijk kon niets verder van de Waarheid afstaan!  Jullie zijn allemaal eeuwige wezens die met de beperking en beëindiging spelen – dood, vergetelheid, nietsheid – door de illusie van de tijd.  

Je krijgt kortstondige gevoelens of sensaties dat het leven veel meer is dan je denkt dat het is, dat het verheffend, inspirerend, echt vreugdevol zou moeten zijn, maar meestal doe je die gevoelens af als kinderachtige onzin, kinderlijke dromen die je bent ontgroeid.  En jullie leren je kinderen dezelfde lessen.  Maar de kinderen van vandaag weigeren, op grote schaal, die belachelijke lessen te leren, en ze demonstreren jullie, door de manier waarop ze verkiezen te leven, hoe misplaatst jullie zijn geweest.  En dat is weer een volgende reden tot vreugde.   

De kinderen van vandaag zijn zich veel minder onbewust van hun goddelijke erfenis, en zijn veel minder bereid om hun Licht te bedekken met een donkere mantel en mooipraterij voor de regels en dogma's van hun familie, culturen en religies.  Zij weten, zij WETEN absoluut zeker, dat regels en dogma's krankzinnig zijn, maar velen van hen hebben nog niet het punt bereikt waarin dat volledig in hun bewuste menselijke bewustzijn komt, of het punt waarop ze klaar zijn om jullie hun kennis en begrip te onthullen.  Ze houden van jullie en willen jullie niet bang maken.  

Velen van jullie zouden bang zijn als jullie overtuigingen en percepties plotseling en onherroepelijk werden verwijderd doordat ze jullie werden getoond als zijnde illusoir.  Echter, de Liefde werkt niet tegen je vrije wil, en je overtuigingen en percepties zijn vrije wil keuzes die je gekozen hebt te accepteren en door te worden geregeerd.  De Liefde accepteert jullie vrije wil keuzes en wacht geduldig op jullie onvermijdelijke verandering van gedachten.

Wanneer je er klaar voor bent zul je ze afdanken.  Maar, op dit moment, zijn velen nog niet klaar, ze willen dat ze dat waren, maar hun angsten hebben een sterke greep op hen want ze zijn zo vaak beschaamd en misleid, wanneer hun vertrouwen in een ander werd verraden.  Hun vermogen om te voelen dat ze elkaar echt kunnen vertrouwen, met inbegrip van God, is verzwakt door hun ervaringen binnen de illusie waar ze wanhopig iemand zoeken die ze kunnen vertrouwen en die van ze houdt om wat ze zijn, onvoorwaardelijk.  En het is bij die zoektocht naar iemand om te vertrouwen en liefhebben dat ze zo vaak misleid en bedrogen zijn geweest.

Liefde is alles wat er is.  De goddelijke Waarheid hiervan sijpelt in elk menselijk hart, maar de moed om Het te accepteren ontbreekt nog steeds een beetje: ‘Wat als ik het me alleen maar verbeeld?  Als ik me in Liefde open, en me alleen maar liefdevol gedraag, word ik misbruikt.  Ik zal opnieuw worden verraden.  Ik kan beter wachten en zien wat anderen doen.’ 

Maar wachten betekent het onvermijdelijke vertragen, en er is geen noodzaak tot vertragen.  Jullie worden allemaal zo goed ondersteund vanuit de Godheid, jullie goddelijke Bron, en door ons allen in de spirituele rijken, dat je je veilig kunt openen voor de Liefde en het vrij kunt aanbieden.  Het kan zijn dat je af en toe op de tenen wordt getrapt, maar dat is alles wat er mis kan gaan.

Vertrouw op de Liefde, want Het is het enige vertrouwen dat nooit misplaatst is.  Jullie ervaringen van de Liefde die verraden werden in menselijke relaties, vonden plaats omdat je voorwaardelijk lief had en iets terug verwachtte, het gevoel had dat je recht op iets had in ruil voor het houden van iemand.  Dat is natuurlijk niet de Liefde, dat is een poging tot onderhandelen, het opzetten van een zakelijke overeenkomst, en het bedrijfsleven is zeer concurrerend, het gaat naar een ander zodra er een betere deal aangeboden wordt.  Dat is vele keren gedurende de eonen jullie ervaring geweest, terwijl jullie keer op keer geïncarneerd zijn als mensen op zoek naar de Liefde op alle verkeerde plekken.

Er is maar één plek waar je de Liefde zult vinden, en dat is binnenin jezelf wanneer je je heilige innerlijke heiligdom bezoekt en jezelf onvoorwaardelijk accepteert.  Laat al je zelf-oordelen los, je zelf-twijfels, je zelf-geselingen, en accepteer volkomen het feit dat jullie, ieder van jullie afzonderlijk, perfecte goddelijke wezens zijn geschapen uit Liefde, in Liefde, en dat al je percepties en overtuigingen van het tegendeel onwerkelijk zijn, illusoir.

Wat God schept is eeuwig en onveranderlijk, en Hij schiep jullie!  Laat al je onwerkelijke zelfbeoordelingen los waarin je jezelf op enige manier te kort vindt schieten, minder dan iemand anders, niet zo goed als iemand anders, en soms, beter dan iemand anders!  Ieder van jullie wordt eeuwig en oneindig geliefd door God, en die staat van zijn, die perfectie is, kan niet worden gewijzigd, die is permanent.

Slachtoffers, martelaren, zij die zichzelf zien als onderdrukten of waar overheen gelopen wordt, rechtvaardigen zichzelf vaak door te doen alsof ze goed zijn en dat hun lijden God of mij behaagt, en zij verheugen zich in dat lijden, omdat ze geloven dat ze genoegdoening is beloofd en misschien zelfs wraak in het volgende leven, het leven na de dood, wanneer zij die hen deden lijden permanent in de vuren van de hel worden geworpen.  Een ander krankzinnig idee dat zich verbazingwekkend in de illusie ontwikkelde om te gebruiken tegen je vijanden – iedereen die het niet met je eens is, die je als verkeerd wil afdoen.

Ieder van jullie is het Centrum van het Universum.  God is Eén, ieder van jullie is Eén met Hem, en Hij is het Centrum van waaruit de gehele schepping zich uitstrekt, het Centrum van het Universum.

Echter, binnen de illusie, hebben jullie ego’s, in hun doodsbange staat van afscheiding, gebruik gemaakt van dat begrip om zichzelf op te bouwen ten koste van alle anderen – het ego-geloof dat iedereen een afzonderlijk eiland is, alleen en bedreigd door alles eromheen – door slimmer, sterker, beter geïnformeerd, beter bewapend te zijn.  Maar de angst blijft dat er iemand anders is die sterker en slimmer is die op ieder moment kan verschijnen, en die angst, die onbekende dreiging, daar moet je je op voorbereiden en tegen verdedigen – indien mogelijk, moet het zelfs preventief vernietigd worden voordat het de kans krijgt om jou te vernietigen.

Je hebt een ego nodig om goed in de illusie te kunnen leven, maar de overgrote meerderheid van jullie hebben het verheven tot de status van een afgod die je moet vereren en aanbidden in de vorm van je lichaam en hersenen, en ze vervolgens toe te staan en aan te moedigen je te adviseren en te controleren.  En het is zeer competitief, je aanmoedigend je bezig te houden met conflicten en meningsverschillen waarin hij probeert de ego's van anderen te vernietigen en je te bewijzen dat jij, door middel van zijn bekwaamheid en wijsheid, de beste bent, de winnaar, degene die gelijk heeft...  En vervolgens moet je het opnieuw doen, en opnieuw, en opnieuw, eindeloos zo door.  

Wanneer je je met een krachtige intentie verbindt met de Liefde, zal je ego bezwaar maken, maar het is onder de indruk van de Liefde, als de dood Ervoor.  Dus, als je probeert liefdevol te zijn en de intentie ertoe hebt en je daarbij angst en bezorgdheid tegenkomt, realiseer je dan dat je je dan verbindt met je ego en kies ervoor het te negeren of omzeilen, aldus je ware Zelf toestaand je te leiden en de weg te wijzen.  Wanneer je dat doet, zal de vrede binnen stromen, en zul je de Liefde voelen die je continu in Haar liefdevolle omhelzing houdt, heel geduldig en liefdevol op je wachtend om je tot Haar te wenden en de omhelzing te beantwoorden.  Wanneer je dat doet zul je je acceptatie van het eeuwige goddelijke aanbod bevestigen, die op precies die acceptatie heeft gewacht zodat de Liefde je kan troosten en koesteren, je doen ontwaken voor je eeuwige en vreugdevolle erfenis.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: René

donderdag 18 december 2014

Nederlans -- Volg je intuïtie, die altijd goddelijk wordt geleid Saul via John Smallman 17 december 2014

Volg je intuïtie, die altijd goddelijk wordt geleid

Saul via John Smallman 17 december 2014De vooruitgang van de mensheid in de richting van ontwaken is fenomenaal geweest in de afgelopen twee of drie jaar, hoewel, als je regelmatig verstrikt raakt door de mainstream media en de berichten van chaos en ramp, vind je het misschien moeilijk te geloven dat dit zo is.  Maar vergeet niet, dat is allemaal onderdeel van de illusie waaraan jullie onvermoeibaar werken om deze te ontbinden door de kracht van jullie liefdevolle gedachten, woorden en daden.  Liefde overwint alles op Haar pad, zacht en onweerstaanbaar, en dat is wat jullie allemaal doen wanneer je je stevig verbindt met het Liefdesveld dat jullie omringt, effectief alles oplossend dat er niet mee in afstemming is. 
Jullie kozen allemaal een aardse incarnatie als mens in dit specifieke leven, omdat je zo graag zo krachtig als je zou kunnen, wilde helpen bij het ontwakingsproces van de mensheid.  Maar natuurlijk wanneer jullie de illusie binnen gaan door te incarneren als mens, ga je ook een staat van geheugenverlies binnen.  Diep in je hart weet je dat je een essentieel doel hebt in de grote goddelijke regeling, en velen van jullie zoeken hulp bij het vinden van dat doel door je te verbinden met de illusie – het deelnemen aan seminars van verschillende soorten, het volgen van wijze goeroes, of het doen van aanbevolen oefeningen waarvan je hoopt dat het je de definitieve antwoorden op al je zorgen en angsten zal geven. 
Echter, de enige manier om je doel te vinden is door je volledig te verbinden met de Liefde.  Als je alleen dit doet zullen al je zorgen wegvallen.  Je zult nog steeds te maken hebben met het leven in de illusie, en het zal je problemen blijven voorschotelen, maar, in plaats van je er zorgen over te maken en angstig en gestrest te worden, zul je in staat zijn deze aan te pakken, intuïtief geleid door de Liefde die rijkelijk vloeit uit de centrale kern van je wezen, en liefdevol bijgestaan door hen in de spirituele rijken wiens hulp je inroept.   

woensdag 17 december 2014

Nederlands -- Vrede, net als Liefde, komt van binnenuit 16 december 2014 Jezus via John Smallman

Vrede, net als Liefde, komt van binnenuit

16 december 2014 Jezus via John Smallman

Mijn verjaardag nadert (lach!) en dus wil ik de echte betekenis van het vieren ervan onder jullie aandacht brengen.  Ik ben, net als jullie allemaal, één van Gods geliefde kinderen, een liefhebbende broer die slechts iets ouder en wijzer is, en dus heb ik plezier in het jullie leiding aanbieden om jullie te helpen op je pad naar ontwaken te blijven.  Ik breng jullie de gave van de Liefde en biedt het jullie op ieder moment aan, jullie hoeven alleen maar je hart te openen om het te ontvangen.
Vaak echter, raak je heel erg afgeleid door de strijd van het dagelijkse leven in de illusie, pijnlijke strijd, en dus sluit je je af of stel je verdedigingen op – tegen de mensheid!  Ja, als je je bezig houdt met strijd, lijkt het vaak alsof de gehele wereld tegen je is, en als je je zo voelt, vergeet je ons en in plaats van je gidsen of mij om onze hulp te vragen, sluit je in angst je hart af.
Maar het goddelijke Liefdesveld omringt je, en iedereen op Aarde heeft zijn eigen individuele vlam van goddelijke Liefde diep in zichzelf genesteld, wachtend door hun eigen liefdevolle woorden of daden naar buiten te worden getrokken, of door die van iemand anders.  Dus als je angst ervaart, moet je je open stellen, niet afsluiten.  Dat is vaak erg moeilijk voor jullie om te doen, in feite in de meeste gevallen denk je dat dit te doen krankzinnig zou zijn.  Maar het is het afsluiten dat krankzinnig is, want door dat te doen versterkt je verbinding met de illusie, waardoor het nog echter lijkt. 
Onlangs hebben we hier in de spirituele rijken echt eindeloos gehamerd op de Liefde, omdat Het zo belangrijk is.  Niets is belangrijker dan de Liefde, en dat blijven jullie vergeten, of je raakt naar beneden getrokken in conflicten van de een of andere soort, vaak met jezelf, en veegt de angst over je, in feite een donkere en zware sluier over die eeuwige vlam brandend binnenin je plaatsend.  En wanneer Het op die manier wordt verhuld voel je Het niet, en je vergeet dat Het er is.  Dus we hameren er meedogenloos op om jullie te helpen je vergeetachtigheid te overwinnen, om het vitale belang van de Liefde terug in je bewustzijn te brengen. 

dinsdag 16 december 2014

Nederlands -- Velen van jullie geloven of denken dat je het niet zo goed doet -- 14:12:2014

Velen van jullie geloven of denken dat je het niet zo goed doet


Saul via John Smallman 14 december 2014


Herinner jezelf er regelmatig aan, terwijl Kerstmis nadert en jullie je voorbereiden om de verjaardag van de geboorte van Jezus te vieren, dat zijn enige boodschap is: LIEFDE.  Niets anders, alleen Liefde, wat natuurlijk alles is!


Tijdens dit seizoen, wanneer velen van jullie erg gestrest zijn, is het zeer belangrijk om je deze boodschap te herinneren.  Slechts dit ene woord: LIEFDE.  Misschien kun je het in je favoriete kleur afdrukken in een 48pt lettertype op een groot stuk kaart en het vastprikken waar je niet kunt voorkomen dat je het gedurende de dag vele malen zult zien.  Het belang van het liefdevol zijn en het loslaten van angsten en zorgen waaraan je je vast zou kunnen klampen, kan niet genoeg benadrukt worden.  En vergeet niet, jullie ontvangen grenzeloze hulp van ons allen in de spirituele rijken die jullie eeuwig verder juichen in de richting van jouw moment van ontwaken.  

Het is heel dichtbij, dus herhaal je intentie om te ontwaken regelmatig gedurende de hele dag, want het is zeer effectief, en als je dat doet open je jezelf meer volledig voor het goddelijke Liefdesveld dat je altijd omringt, het toestaand in je hart te stromen.  En ja, wanneer het dat doet, zal het zeer zeker tranen van vreugde in je ogen brengen.  Een perfect kerstcadeau van iemand die zo innig van jullie allemaal houdt. 

Je kunt je gewoon niet voorstellen hoe innig en liefdevol wij waken over jullie terwijl jullie worstelen met de schijnbaar eindeloze reeks van dagelijkse taken die zo veeleisend jullie aardse levens vullen.  Jullie geven niet op.  Geweldig!  Jullie spirituele intenties vereisen ongelooflijke toewijding van jullie kant, zodat de afleidingen en onderbrekingen die de illusie jullie in de weg legt om je te verleiden van je pad af te wijken, daar niet in slagen.  Jullie prestaties, terwijl je je door de lessen werkt om alles los te laten wat niet in afstemming is met de Liefde, is een lust voor het oog. 

Velen van jullie geloven of denken dat je het niet zo goed doet, dat je het beter zou kunnen doen, of dat je Gods Liefde niet verdient.  Niets zou verder van de waarheid kunnen afstaan.  Accepteer nooit enige twijfels over je waarde die in je denkgeest komen, je waarde is oneindig in de ogen van God, altijd.  Alle twijfels over je waarde, je belang, je onbetaalbaarheid in de ogen van God zijn van de illusie en dienen terzijde te worden geschoven, weggegooid bij het afval, losgelaten met alle andere onliefdevolle gedachten die zouden kunnen opkomen, aldus Zijn Liefde toestaand iedere ruimte in jullie harten te vullen.  Het is jullie recht en jullie eeuwige bestemming om je eeuwig geliefd te voelen, alles wat je moet doen is enige twijfel die je over dat onderwerp zou kunnen hebben van de hand te wijzen, en Gods Liefde toestaan om je te overdekken.  Dat zal het! 

Het oneindige Liefdesveld waarin jullie je eeuwige bestaan hebben is ENORM!  De mogelijkheden die het je biedt om je creatieve vermogens in onuitgesproken blijdschap in te verkennen en ontwikkelen zijn grenzeloos.  Wanneer je ontwaakt uit de nachtmerrie waarin de illusie je blijkbaar heeft ingesloten, waar je op dit moment geen gemakkelijk herkenbare uitgang in kunt onderscheiden, zal ongewone vreugde over jullie heen vegen, wanneer je begint te begrijpen hoe geweldig de toekomstmogelijkheden voor je uit zijn gespreid.  Jullie hebben vage herinneringen aan de Realiteit, en ze hebben jullie geholpen door te gaan op weg naar je onvermijdelijke ontwaken, maar herinneringen, zoals jullie weten, zijn geen vervanging voor de Realiteit. 

De Realiteit is jullie Thuis, en jullie hebben je verloren en alleen gevoeld al sinds jullie ervoor kozen Het te verlaten door voor te wenden je af te scheiden van je Bron.  Zoals jullie al vele malen is verteld, jullie hebben nooit je Thuis verlaten, dat te doen is volstrekt onmogelijk, maar je fantasie is machtig sterk en jullie slaagden erin jezelf ervan te overtuigen dat jullie je Ervan hadden afgescheiden, en die overtuiging is de oorzaak van al jullie ellende.  Het leidde ertoe dat jullie geloofden dat jullie in een zeer bedreigende en gevaarlijke omgeving leefden, en waar jullie in geloven presenteert zich aan jullie want jullie overtuigingen zijn zeer krachtig.  Als een analogie, het is een beetje zoals het nemen van drugs om in een veranderde staat van bewustzijn te komen, en wat je ervaart binnen de illusie is zeer zeker een sterk veranderde staat van die van de Realiteit.

Tijdens het binnen de illusie zijn naar een andere staat gaan kan tijdelijk verlichting bieden, plezier, of je doen ontsnappen aan de illusie, en soms verschrikking, de veranderde staat die de illusie is kan nooit bieden wat je echt zoekt, namelijk een terugkeer naar de Realiteit.  Die staat is alleen beschikbaar als je jezelf bevrijdt van de illusie, en jezelf bevrijden van de illusie wordt uitsluitend verkregen door het van ganser harte omarmen van de Liefde, en Het toe te staan alles binnenin je te ontbinden dat niet in perfecte en harmonieuze afstemming Ermee is.  

Het proces dat jullie op dit moment ondergaan is precies dat.  Jullie zijn, met de enorme hulp van allen met wie jullie communiceren in de spirituele rijken, jezelf voorzichtig aan het bevrijden van de banden en de verbintenissen die de illusie jullie lijkt op te leggen.  De illusie houdt jullie niet vast, jullie klampen je eraan vast, bang dat je daarzonder ophoudt te bestaan.  Dat is precies waar de menselijke angst voor de dood over gaat – de absolute verschrikking dat wanneer je sterft je bestaan wordt beëindigd, permanent.  Vandaar de extreme inspanningen die zo velen zich getroosten om hun dood te vermijden of uit te stellen.

Wanneer je jezelf van ganser harte opent voor de Liefde, zoals jullie allemaal leren om te doen, en Het toestaat je te overdekken, neemt die intense angst af terwijl de Liefdesoverdekking zich uitbreidt, jullie harten vergrotend terwijl Het dit doet.  De meesten van jullie hebben mensen ontmoet en er zich mee verbonden, die hun liefde aanbieden aan iedereen, ongeacht hun ras, kleur, geloof of maatschappelijke positie, en die altijd in vrede zijn met zichzelf en alle anderen, mensen die je misschien zou omschrijven als ‘groothartig’.  Dat zijn slechts zielen die een beetje verder langs het pad zijn dat jullie allemaal volgen.  De Liefde die ze zo vrij en gemakkelijk delen stroomt rijkelijk en voortdurend door hen, en iedereen ziet Het, want allen voelen zich Erdoor verwarmd.  De Liefde gaat nooit verloren door het te delen, Het breidt zich gewoon uit om iedere ruimte overvloedig te vullen die voor Haar wordt geopend.  Dat is waar toestaan helemaal over gaat.  

Dus, om het opnieuw sterk te benadrukken, jullie pad naar ontwaken is het pad van de Liefde.  Het omringt jullie continu in afwachting van jullie acceptatie Ervan.  Het accepteren betekent iedereen accepteren met wie je op welke wijze dan ook interacteert.  Dat is soms moeilijk voor jullie, vooral als je onlangs verraad hebt ervaren, zoals velen hebben.  Herkennen dat deze houding – acceptatie van alle anderen – een essentieel onderdeel is van jullie proces van ontwaken, en vraag ons om hulp om je angst ervoor los te laten.  

Acceptatie betekent niet dat je je kracht weggeeft aan een ander door het aanvaarden van misbruik, misbruik in welke vorm dan ook.  Het betekent het zien of zich bewust zijn van de schade en pijn die anderen, zoals jijzelf, ervaren, met de intentie om hun hun misbruik en verraad te vergeven, en hen vervolgens liefde te sturen zonder je tot hun slaaf te maken, of jezelf in een positie te plaatsen die hen in staat stelt om misbruik van je te maken.  Je bent vrij, dat is hoe je geschapen werd, en er is nooit enige noodzaak of verplichting voor je om je aan iemand op welke wijze dan ook te onderwerpen, of wat dat betreft te proberen de ander zich aan jou te laten onderwerpen.  

Eer elkaar zoals jullie Vader in de Hemel jullie allen eert, en door dit te doen, vervolgens te ontwaken.

Met heel veel liefde, Saul.


Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René 

Vertaling: René 

maandag 15 december 2014

Nederlands -- Jullie zullen overweldigd worden door het gevoel van Eenheid dat je omarmt 13 december 2014 Jezus via John Smallman

Jullie zullen overweldigd worden door het gevoel van Eenheid dat je omarmt

13 december 2014 Jezus via John Smallman


Hier, verwijderd uit de illusie als we zijn, kunnen we zien dat de mensheid zich zeer zeker voorwaarts beweegt richting ontwaken, en dat die beweging in die richting niet zal worden tegengehouden.  Te veel krankzinnige gebeurtenissen en onthullingen gebeuren er nu om de nachtmerrie schijnbaar voor echt door te blijven laten gaan.  Als een droom te intens wordt of schijnbaar te echt, wordt de slaper wakker en lost de droom op, terwijl hij in zijn ogen wrijft en terugkeert naar de Realiteit.  Dat is wat er nu gebeurt.  Ga gewoon door om je intentie om te ontwaken uit de illusie vast te houden, heb de intentie te allen tijde liefdevol te zijn, en om continu te het Licht dat je draagt hoog te houden. 
Het is de collectieve intentie van de mensheid die de illusie ondersteunt en onderhoudt of die ervoor zorgt dat het gaat instorten en afbrokkelen.  Die laatste intentie is gekozen, is zich aan het versterken en intensiveren, en de effecten ervan worden nu steeds duidelijker.  Tekenen van de ontbinding zijn overal, en de pogingen om het te stutten door degenen die de status-quo willen handhaven blijken volkomen ineffectief.  De funderingen zijn aan het desintegreren en zijn niet meer te repareren, en  dat weten jullie allemaal, dus laat jezelf niet terugtrekken in het scenario van kommer en kwel van de illusie, door het verontrustende nieuws dat wordt gemeld door de mainstream media, en dat de bedoeling heeft om jullie in een staat van angst te houden.  Focus in plaats daarvan op de Liefde. 

maandag 8 december 2014

Nederlands -- Het Licht van de hemelse dageraad is de hemel aan het ophelderen

Het Licht van de hemelse dageraad is de hemel aan het ophelderen

Saul via John Smallman 07 december 2014De mensheid is de boodschap aan het begrijpen: Wat ook de vraag mag zijn, Liefde is het enige antwoord.
Velen komen samen over de gehele wereld om deze boodschap op een enorme schaal in daden om te zetten, met de bedoeling om op ieder moment liefdevol te zijn.  En die intentie is extreem krachtig geworden en zal blijven doorgroeien, want het is de collectieve wil van de mensheid.  Niets kan dat weerstaan, want zodra de Liefde eenmaal herkend is, zoals zij was, is Haar liefdevolle omhelzing volkomen onweerstaanbaar.
Natuurlijk maken de mainstream nieuwskanalen hier geen melding van, want voor hen is nieuws dat wat rampzalig of catastrofaal is, en zij geven er de voorkeur aan zich te verkneukelen in de schandaal-verwekkende onthullingen over publieke figuren, dan het nieuws te rapporteren dat jullie zou inspireren en verheffen.  In plaats daarvan kiezen ze iets waarvan ze denken dat het jullie geloof versterkt dat de wereld een zeer gevaarlijke plaats is waarin door de overheid gecontroleerde militaire- en veiligheidsdiensten van alle soorten moeten worden gehandhaafd en uitgebreid voor jullie veiligheid, ook al heeft de geschiedenis keer op keer opnieuw bewezen dat de militaire oplossingen altijd leiden tot verder lijden ennooit naar de oplossingen die de mensheid zoekt.  Dus, eindelijk, wendt de mensheid zich tot de enige oplossing, die Ene die altijd beschikbaar is geweest, en dat is reden tot vreugde.
Jezus leerde de Liefde door Het voortdurend te demonstreren.  Anderen hebben sindsdien hetzelfde gedaan, en tenslotte slaat Het aan!  Dat is reden voor een feestje, dus vier in plaats van te geloven aan de kommer en kwel die degenen die de mensheid zo lang hebben gecontroleerd wensen dat jullie daar je volledige aandacht op richten, zodat jullie in angst blijven, waardoor ze hun wurggreep op de macht en invloed kunnen continueren.  De mensheid heeft door de zwendel heen gekeken die politici jullie willen doen geloven dat het de waarheid is: ‘Jullie hebben ons nodig om voor jullie het werk te doen door te voorzien in een regering die echt over jullie waakt en jullie grootste belangen beschermt’.  Het einde van hun enorme egoïstische en grandioze parade nadert met rasse schreden, ondanks dat ze hun best doen om het te voorkomen. 

zondag 7 december 2014

Nederlands -- Jezus -- Je doel is Liefde, er is geen ander doel, dat is wat JIJ bent 06 december 2014

Je doel is Liefde, er is geen ander doel, dat is wat JIJ bent

06 december 2014 Jezus via John Smallman


Aangezien zo velen van jullie problemen hebben wat betreft persoonlijke onwaardigheid en onaanvaardbaarheid, wil ik dat behandelen - John, dit kanaal, en ik hebben er over gepraat, want het is voor hem ook een probleem geweest. 
God, onze goddelijke Bron, ja, V/M/O zoals je wilt, is pure en oneindige LIEFDE.  GRENZELOZE LIEFDE!  Er zijn geen grenzen aan God of aan Zijn Liefde voor alle bewust voelende leven, dat Hij schiep binnen die Liefde ter eeuwige vreugde.  Jullie afgescheiden staat wil jullie anders doen geloven, want het is een trotse ego-constructie, en als je het toelaat op te lossen, zoals jullie nu zeer succesvol aan het doen zijn, zal het ego ook verdwenen zijn.
Het ego is je afgescheiden zelf, een oneindig klein deel van de werkelijke en eeuwige Jij, de Jij waarop je je afstemt in momenten van diepe meditatie of kortstondige extase wanneer je je losmaakt van je ego of die vergeet.  Je kunt de echte Jij niet vergeten want het is de enige Jij, maar je kunt je verbergen in je ego en doen alsof de echte Jij niet bestaat.  En dat is de oorzaak van alle menselijke conflicten, verwarring en lijden.
Je ego heeft het nodig om gelijk te hebben, en het doet alles wat in zijn macht ligt – en die is klein – om gelijk lijken te hebben, wat het ook mag kosten.  Maar het weet dat het dat niet heeft, en dat beangstigt het.  Het bij het verkeerde eind hebben is onaanvaardbaar, en dus houdt het zichzelf voor de gek door zich te presenteren met een masker van eerlijkheid en integriteit, wat door andere ego's gemakkelijk wordt herkend als volkomen vals.  Angst ligt ten grondslag aan al zijn gedachten, woorden en daden.  Als je je angstig voelt ben je met je ego verbonden.  De Liefde ervaart geen angst en kan dat ook niet, zelfs geen angst voor andermans welzijn, want de Liefde weet dat alles eeuwig goed is. 
Binnen de illusie heeft het ego wel een doel, en het is van mening dat zijn doel het juiste doel, het enige doel is, en het streeft met al zijn energie dat doel na – gelijk hebben – met als resultaat je vaak moe en ontmoedigd achterlatend.  Je doel is Liefde, er is geen ander doel, dat is wat JIJ bent, een liefdevol doel of liefdevolle intentie die de Liefde steeds en continu omarmt en uitbreidt, maar je ego wil dat doel voor je verbergen (de kleine jij die zich identificeert met je menselijke lichaam) terwijl het probeert te domineren en gelijk te hebben met iedere methode die daarvoor lijkt te werken – opscheppen, bluffen, te schande maken, pesten, en wapengeweld.
De mensheid wordt zich steeds sneller en in toenemende mate bewust van de valsheid en de dubbelhartigheid van de intentie van het ego, vandaar de collectieve onvrede met alle grote organisaties die vanuit hun basis altijd ego-gedreven zijn – of ze nu religieus, politiek, militair of commercieel zijn – en zo zijn de protestbewegingen tegen deze grote ego-gedreven groepen!  Klein maar fijn.
Wanneer organisaties van welke aard ook zich uitbreiden buiten hun oorspronkelijke creatieve en liefdevolle doel, ontstaat er machtsstrijd – wie is de beste om ons verder te brengen?  IK, IK, IK!  En deze voortdurende zelfverheerlijking, die zovelen lijken te omarmen, is te wijten aan hun onderliggende gevoel van ontoereikendheid, onwaardigheid of onaanvaardbaarheid; deze ego-aspecten van jezelf proberen zichzelf voortdurend veilig te voelen in de volstrekt onveilige omgeving waarin de illusie voorziet.  
Jullie ego's zijn een aspect van de illusie die jullie meer en meer volledig ontwikkelden gedurende de eonen, om te kunnen omgaan met het intense gevoel van verschrikking die de afscheiding van jullie goddelijke Bron opriep.  Maar jullie zijn niet gescheiden van je Bron, en dat zijn jullie ook nooit geweest, want dat is een onmogelijke en onwerkelijke staat.    
Jullie werden in Liefde geschapen door onze liefdevolle Schepper, en jullie worden eeuwig en ononderbroken door Hem op ieder moment geliefd, want dat is de levenskracht die op ieder moment van jullie eeuwige bestaan binnenin je en door je heen stroomt.  De Tsunami van Liefde die over de planeet geveegd is, en dat blijft doen, wordt dagelijks door meer en meer van jullie ervaren, en dat is een indicatie van die oneindige goddelijke Omarming waarin jullie allemaal op ieder moment worden gehouden.  Onaanvaardbaarheid, onwaardigheid, ontoereikendheid, waardeloosheid zijn allemaal onwerkelijke staten voor ieder bewust voelend wezen, ieder bewust wezen, omdat allen eeuwig perfect zijn geschapen, en geen verbetering van die staat is mogelijk. 
Wanneer jullie een van deze sensaties ervaren kom je vanuit je ego, die, zoals we jullie vaak hebben verteld, onwerkelijk is, maar het wil wanhopig dat je er in gelooft en het gebruikt angst om je te manipuleren om dat te doen.  Wanneer het daarin slaagt gaat je ego-denkgeest in een topversnelling in zijn pogingen om je te beschermen tegen alle angstaanjagende dingen die permanent je veiligheid lijken te bedreigen.  De echte Jij, de Jij die meestal verborgen voor je is door je ego-angsten en afleidingen is ongelooflijk krachtig.  Het is die ene Jij die in een krankzinnig moment de illusie bouwde, en die de ego's van jullie vele afgescheiden zelven (het menselijk collectief) nu handhaven door jullie in angst te houden. 
Gedurende de eonen hebben verschillende wijzen onder jullie dit ontdekt en zichzelf uit haar slavernij losgemaakt, en geprobeerd om jullie te laten zien hoe hetzelfde te doen.  Hun wijsheid wordt vaak aangeduid als ‘De Eeuwige wijsheid’ want de wijzen, komend uit ieder religieus geloof en geen enkele, gebruiken het om alle aspiranten in dezelfde richting te wijzen, en ook al lijken de paden die ze bieden aanzienlijk te verschillen, de bestemming blijft continu hetzelfde, namelijk een individuele ontdekking leidend tot een diep innerlijk weten dat allen één zijn en dat allen eeuwig geliefd zijn.  Enorme rust vervangt dan alle angst en zorgen.
Ontwaken in je natuurlijke en volledig bewuste staat betekent zonder de minste twijfel te weten dat je één bent.  Het is niet een geloof, het is een weten, en het pad dat ieder van jullie volgt leidt onvermijdelijk naar je onontkoombare lot – volledig en voortdurend bewustzijn van je Eenheid met je goddelijke Bron, en dus met elkaar.
Jullie hebben vrije wil, jullie hebben altijd vrije wil, want het is een Godgegeven geschenk aan jullie op het moment van jullie schepping, eeuwig, eeuwigdurend, en nooit ingetrokken.  De Liefde geeft en ontvangt, Het neemt of verwijdert nooit.  Dat doen zou in tegenstelling zijn tot de Liefde, maar natuurlijk is er niets dat in tegenstelling is met de Liefde.  Je kunt dus vrij kiezen om te ontwaken in de Realiteit nu, of later.  Het enige wat je hoeft te doen is niets.  Het doen is een afleiding van het zijn, en zijn is Liefde.
Zijn, in je stille innerlijke heiligdom, in gebed – welke dank en acceptatie is van Gods eeuwige Liefde voor jou – of in meditatie – gewoon maar stilte terwijl je je opent voor de Liefde die je op ieder moment wordt aangeboden – is je pad naar ontwaken, en opnieuw weten dat je Eén bent met de Bron.  De vreugde van dat weten is niet te beschrijven in woorden, onvoorstelbaar, het kan alleen worden ervaren.  Jullie zullen die vreugde ervaren – laat slechts toe, en laat dat toestaan nu zijn.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 Vertaling: René 

dinsdag 25 november 2014

Nederlands -- 23.11.2014 SaulJullie zijn allemaal spirituele wezens, en niets kan dat veranderen

Saul via John Smallman 23 november 2014


Zoals alle kanalen jullie vertellen, de ‘gebeurtenis’ is ongelooflijk dichtbij.  Blijf je Licht hoog houden en heb de intentie op ieder moment alleen maar liefdevol te zijn.  Je kunt dat doen omdat je het doet!  En dat is de reden waarom de gebeurtenis bijna daar is.  Jullie, ieder van jullie, zelfs degenen die jullie duister voorkomen, brengen het eenvoudig en krachtig tot stand.  Dus felicitaties zijn op hun plaats, en we regenen ze onophoudelijk op jullie neer.  Wees gewoon bereid ze te ontvangen, want jullie hebben ze echt verdiend.  Omarm niet de kommer en kwel die zoveel van de mainstream media jullie voorschotelt, want dat laat jullie energie alleen maar weglopen.  Focus op de enorme hoeveelheid liefdevolle gebeurtenissen die dagelijks over de gehele planeet gebeuren, de zaken die de mainstream (media) negeert omdat het zo saai is, GEEUW.  Ze willen explosies, en ongelukken, ontvoeringen en andere rampen, hoe meer hoe beter, en wanneer je daarop je aandacht focust, help je ze tot stand te brengen. Jullie voegen ook energie toe om de illusie in stand houden, en dat wil je toch echt niet doen, jullie bevinden je op dit moment in een fysieke vorm om het op te lossen, niet om het te ondersteunen.  Haar tijd is voorbij en jullie zijn op Aarde om het krankzinnige spelletjes spelen tot een terminaal einde te brengen, want dat is de collectieve wil.  Het is altijd Gods Wil geweest, maar Hij controleert, manipuleert en intervenieert niet, Hij staat toe.  En nu werpt dat toestaan zijn vruchten af, hebben jullie allemaal besloten terug te keren naar de Eenheid en de oneindige vreugde die die staat biedt.  Alle slechte nieuws is een essentieel onderdeel van de illusie, het is haar levensbloed, en wanneer je het onnodige aandacht geeft, dien je het een transfusie toe.  In de afgelopen decennia, als gevolg van het toenemende aantal van jullie die zich tot het Licht hebben gekeerd, naar jullie spirituele paden, en er een punt van maakten liefdevol proberen te zijn in plaats van te oordelen, is het jullie gelukt enorme veranderingen over de gehele wereld tot stand te brengen.  De ouderen onder jullie hoeven alleen maar terug te kijken op hun jeugd om duidelijk de enorme veranderingen te zien voor het welzijn van de mensheid, die met toenemende frequentie sinds die tijd in hun leven hebben plaats gevonden.  Het is geweldig!  Wees je bewust van de wonderen die zich voordoen op jullie planeet, want dat verhoogt je energiehandtekening naar een hogere frequentie die de Liefde toestaat om vrijer door je heen stromen, en daardoor overvloediger, wat je spirituele taak is.   Jullie werden geschapen met slechts één doel, namelijk te leven in voortdurende vreugde in het gezelschap van je Vader.  En dat deden jullie.  Vervolgens hadden jullie een idee… Wat als ik me van Hem zou afscheiden en mijn eigen gang zou gaan, dat zou mij zeker een enorme vrijheid geven.  En door dat te verbeelden brachten jullie die krankzinnige droom van afscheiding in je denkgeest tot leven en splitsten jezelf af in talloze delen.  En toen vielen jullie in een staat van gruwelijke verwarring, paniek, en begonnen jullie spelletjes van winnen en verliezen te spelen – tegen jezelf! – vanwege de intense schuld en angst die die onwerkelijke staat veroorzaakte.  Het was zo angstaanjagend dat jullie besloten een staat van diepe slaap binnen te gaan waar je je ware natuur volledig kon ontkennen.  En dus werd die onwerkelijke staat van afscheiding van God in toenemende mate echt voor jullie, en terwijl het dat deed intensiveerde net zo jullie angst.    De uitweg uit de angst en verschrikking die nachtmerries veroorzaakt is door te ontwaken.  En dat, geliefden, is wat jullie aan het doen zijn.  Er zijn verleidingen en verlokkingen die proberen om je terug te trekken in deze nachtmerrie, maar het Licht in ieder van jullie brandt nu veel te fel om nog langer verborgen te kunnen worden, het is jullie aan het wakker maken.  En ontwaken is waar je hevig naar verlangd hebt om te doen, sinds de afscheiding voor het eerst optrad.  De intensiteit van dat verlangen heeft uiteindelijk zo’n levendigheid bereikt, in feite zo'n kookpunt, dat het niet langer kan worden genegeerd of ontkend.  Jullie zullen ontwaken.Hier in de spirituele rijken hebben we jullie een zeer lange tijd aangepord, aangespoord, en aangestoten, maar de diepte van jullie slaap hield jullie onbewust, verdoofd.  Tenslotte is de verdoving, het slaapmiddel, aan het uitwerken, de slaper verroert zich, en het ontwaken zal binnenkort plaatsvinden.  De aanblik van het je verroeren verblijdt ons hart, want we hebben niet genoten van het kijken naar jullie lijden onder de verschrikkingen van jullie nachtmerrie.

Dus, zoals we jullie in herinnering blijven brengen, houd je Licht hoog door in ieder moment liefdevol te zijn.  Als je je echt focust op die intentie is het zeer effectief in het je te helpen jezelf te veranderen van egoïstische oordelende wezens in spirituele wezens die hun weg naar Huis vinden.  Natuurlijk zijn jullie allemaal spirituele wezens, en niets kan dat veranderen, maar velen hebben al zo lang egoïstisch geleefd dat ze volkomen zijn vergeten wat het betekent spiritueel te zijn.  Het betekent om Liefde in actie te zijn, wat de enige actie is die er is; alle andere acties zijn onwerkelijk. 


Terwijl je je herinnert liefdevol te zijn, en Liefde in actie te demonstreren, verandert je energieveld om die Liefde te weerspiegelen en uit te breiden naar ieder met wie je op welke manier dan ook in contact komt, en dus door het veranderen van jezelf, veranderen jullie de wereld en lossen alles op wat niet in afstemming is met de Liefde.  Wanneer jullie deze taak die jullie vrijwillig en enthousiast eonen geleden ondernamen hebben afgerond, zal de illusie verdwenen zijn… Poef!  En je zult jezelf dan zeer ontwaakt zien, onvoorstelbaar ontwaakt en alert en gevuld met de vreugde die je natuurlijke staat is, de staat waarin je geschapen werd en waaruit je nooit vertrokken bent.   Met dat fantastische vooruitzicht om je te verleiden richting ontwaken, waarom zou je een moment langer in slaap blijven?  Kinderen worden altijd heel vroeg wakker op eerste kerstdag, hun verjaardagen, of op andere hoogtijdagen, want ze weten dat het een heerlijke dag zal zijn, en ze kunnen niet wachten tot het begint.  Dus, zoals Jezus schijnbaar zo lang geleden tegen jullie zei, maar in werkelijkheid was het slechts een moment geleden, ‘Tenzij je wordt als de kleine kinderen, kun je niet het koninkrijk der hemelen binnengaan’.  Dus doe het!  Wordt als de kleine kinderen, laat de ontaarding van de ‘Ego Spelletjes’ los die jullie heeft bezoedeld en gevuld met angst en schuld.  Je hoeft alleen maar te kiezen om al die ontaarding los te laten, al die afleiding, al die onwerkelijke emotionele bagage zal wegglippen en jullie zullen achterblijven met alleen je handbagage.  En, omdat jullie naar een plek gaan waar al jullie behoeftes perfect worden begrepen en in voorzien, zullen jullie spoedig ook in staat zijn om je greep los te laten op die irritante handbagage, die plotseling veel te zwaar lijkt te zijn geworden om te kunnen beuren.  Laat het gaan en ontwaak! Met heel veel liefde, Saul.Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René 

zondag 23 november 2014

Nederlands -- 22.11.2014 Jezus

Dit is geen tijd voor veroordeling en straf

22 November 2014 Jezus via John Smallman
Vertaling: René 

De gebeurtenis waarop jullie allemaal zo geduldig en hoopvol hebben gewacht is bijna daar.  Verbazingwekkende ontwikkelingen hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan en degenen die de bestaande situatie willen bestendigen – armoede, ellende, lijden en tot slaaf maken van allen behalve een kleine ‘elite’ – hebben hun invloed en hun vermogen om gebeurtenissen te controleren verloren.  Ja, dat is gebeurd.  De oude orde is snel aan het afbrokkelen, en met hen de structuren die de mensheid aan de tredmolen van werk en schulden gebonden hebben gehouden.  Ik voel jullie sterke twijfels, maar ik verzeker jullie dat geweldige ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, en wat ze inhouden zal zeer binnenkort op grote schaal worden gepubliceerd en voor iedereen te zien zijn.

De Tsunami van Liefde, zoals jullie verteld is, is zeer krachtig en heeft alles gehuld in zijn liefdevolle omhelzing, en de onvermijdelijke resultaten van het in die omhelzing te worden gehouden, worden binnenkort onthuld aan een verbaasde wereld.  Haar macht is ZACHT maar totaal doordringend, niemand is ontsnapt aan haar enthousiaste en verheffende invloed, alle harten hebben zich voor haar geopend en zijn geïnspireerd.  Liefde is nu de overheersende energie die wordt ervaren en gevoeld over de gehele planeet.  Ondanks de mainstream mediaberichten over escalerende conflicten in vele delen van de wereld – politiek, militair, religieus en financieel – dit is in het geheel niet de werkelijke situatie. 

donderdag 20 november 2014

18.11.2014 Saul

Laat enig gevoel van schuld of schaamte los

Saul via John Smallman 18 november 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/
Vertaling: René

De Eenheid van ALLES wat bestaat is de Waarheid dat allen tot een bewustzijn moeten komen van, en dat de waarheid (kleine ‘w’, want op dit moment heeft het de neiging om een wetenschappelijke vorm van bewustzijn te zijn, een logisch bewustzijn ontdekt door intellectuele inspanning, en nog niet een weten dat uit je hart komt, hoewel dat weten altijd beschikbaar is voor jullie, omdat deze zich eeuwig in je bevindt) begint te stromen in het collectieve bewustzijn.  Het is alsof er een gletsjer was begonnen te smelten, en terwijl het dat doet begint de inhoud ervan zich overal te verspreiden, iedereen op zijn pad doordrenkend.  En, natuurlijk, jullie bevinden je allemaal op zijn pad.  Bewustzijn stroomt en groeit over de gehele wereld, het kan niet langer onbekend blijven, het kan alleen worden geweigerd.    
Bijna ieder van jullie, als gevolg van het lijden en verraad dat jullie gedurende de eonen hebben ervaren, lijden en verraad dat veel te pijnlijk is geweest om te erkennen en te onthouden, hebben kwesties die moeten worden aangepakt waarover jullie gedurende een zeer lange tijd in ontkenning zijn geweest.  En voor velen van jullie maken die kwesties hun aanwezigheid op dit moment zeer intens voelbaar.  Je barst plotseling in tranen uit, en vaak zonder aanwijsbare reden.  Laat de tranen stromen!  Het is een noodzakelijke en zeer effectieve vorm van loslaten.  
Besteed geen tijd en energie, intellectuele energie, aan het proberen de situaties of problemen die de oorzaak ervan kunnen zijn bloot te leggen, want meestal zijn ze uit vorige levens, en alles wat je hoeft te doen is de emoties te laten stromen terwijl je ernaar kijkt, ze accepteert, en jezelf vervolgens liefde en compassie te schenken.  Er is niets anders nodig.  Het zoeken en identificeren van oorzaken is een afleiding die je serieus kan misleiden, en bij je kan leiden tot oordeel en wrok, die op zijn best niet behulpzaam zijn, en in het ergste geval zelfs schadelijk voor je kunnen zijn.  Zoals we jullie blijven vertellen, het antwoord op iedere kwestie of probleem is Liefde; en Liefde omvat compassie, vergeving en acceptatie.
Wat er blijkbaar is gebeurd om je pijn en lijden te bezorgen is niet echt gebeurt.  Jullie zijn schijnbaar verstrikt in een werkelijkheid van verraad en wantrouwen, een onwerkelijk systeem van overtuigingen, en in het begeleidende lijden dat het gevolg is van die overtuigingen.  Stilstaan bij het onrecht dat je hebt ervaren, of die geliefden of andere onschuldigen hebben ondergaan, levert alleen maar energie om de illusie te behouden.  Jullie doel is om het te ontbinden en Liefde doet dat via jou wanneer je ervoor kiest liefdevol te zijn.
Vergeet niet, er is alleen maar NU!  Verleden en toekomst zijn verzinsels van de illusie die heel echt lijken, want jullie zijn zeer krachtige wezens en jullie bouwden een zeer overtuigende illusie.  Nu is de tijd, het moment om deze te ontbinden.  Om even grappig te zijn, probeer ‘ervan te houden tot de dood erop volgt’ (‘Loving it to death!´).  De Liefde zal het ontbinden en brengt jullie allemaal tot ontwaken, jullie menselijke lot.
JA, we blijven ons focussen op de LIEFDE!  En jullie weten waarom.  Het is alles wat bestaat.  Jullie zitten Er allemaal in gevangen, worden Erdoor omarmd, Erdoor omwikkeld – Het is onvermijdelijk, hoewel het kan worden ontkend of genegeerd.  Nu is het perfecte moment om je opnieuw Ermee te verbinden zodat je je weg liefdevol naar Huis kunt vinden.  Je kunt het uitstellen zolang als je wilt, en onliefdevol te zijn betekent kiezen voor uitstellen. 
In de illusie, waar straf vaak een niet erkende of verborgen bedreiging is, lijken vertragingstactieken zinvol.  In werkelijkheid heeft vertraging geen enkele zin.  Daar is er alleen maar vreugde, vreugde in ieder moment, oneindige vreugde.  En die staat te ervaren is je onvermijdelijke lot.
Jullie zijn allen, iedereen die ooit het menselijke bestaan heeft meegemaakt of dat ooit zal doen, de oneindig geliefde kinderen van God, en niets dat je hebt gedaan of je je zou kunnen voorstellen te doen zal dat veranderen.  Gods liefde voor jullie is eeuwig en onveranderlijk.  Er is niets dat je kunt doen om dat te veranderen – ofwel om Hem over te halen om meer van je te houden of om hem te overtuigen minder van je te houden – jullie zijn allemaal Zijn volmaakte kinderen, oneindig beminnelijk en oneindig geliefd, altijd!
Dit wetende, zoals je dat in het diepst van je wezen doet, waarom je onvermijdelijke ontwaken blijven vertragen?  Ik suggereer jullie dat dat is omdat, net als de kinderen van de mensen in de illusie die enige overtreding van de ouderlijke regels hebben gepleegd, bang zijn om wakker te worden in de ochtend en ‘zich moeten verantwoorden’ – ouderlijke boosheid of beschaamd worden.  Je hoopt door het uitstellen van dat wat het ook is dat je hebt gedaan dat niet goed te praten is, zal zijn vergeten, of beter nog niet zal zijn opgevallen, en dat je er dus met onaangetaste trots mee weg kunt komen.  Echter, het gevoel van schuld blijft en blijft je achtervolgen, vaak tot ver in de volwassenheid, en zelfs tot op hoge leeftijd.
Je moet jezelf er serieus aan herinneren dat God, jullie immer liefhebbende Vader, Zelf, Liefde is.  Liefde is eeuwig onvoorwaardelijk, eeuwig accepterend.  Het oordeelt nooit, Het veroordeelt nooit, Het beschaamt nooit, en Het straft nooit – Het heeft lief en heeft lief en heeft lief, en jullie zijn de voorwerpen van Zijn Liefde!  
Laat enig gevoel van schuld of schaamte los waaraan je je zou kunnen vasthouden wanneer je probeert om een beter mens te zijn.  Je bent een beter mens gewoon door je ervan bewust te zijn en te investeren in de wens en de intentie liefdevol te zijn, altijd.  Wat gebeurd is, is over, voorbij.  Als er enige manier is om een fout uit het verleden waarvan je gelooft dat je die begaan hebt goed te maken, en de gedachte eraan maakt je nog steeds van streek, zet het dan hoe dan ook recht.  Vergeef jezelf in de wetenschap dat je een heel belangrijke les hebt geleerd, en dat je veel minder kans hebt om opnieuw die of een soortgelijke overtreding te begaan.
Jullie levensdoel binnen de illusie is om te ontwaken.  Dat is alles.  Om dat te doen moet je jezelf vergeven en accepteren, en dat doe je door te erkennen wat je weet dat waar is, namelijk dat er niets is dat je hebt gedaan of kunt doen dat ooit je relatie met God zal veranderen.  Dat je gevoel van schaamte en waardeloosheid deel uitmaakt van de illusie.  Ja, jullie hebben een aantal nogal onaangename spelletjes gespeeld – manipulatie van anderen, misbruik, moord, verraad, genocide – maar die spelletjes zijn onwerkelijk.
Stop met het spelen ervan en wees te allen tijde en in iedere situatie liefdevol.  Dan zal de Liefde jullie harten vullen, want door op te houden die spelletjes te spelen heb je Het binnenin je uitgenodigd, en als Het binnenkomt zul je beseffen dat je zeer stevig gevestigd bent op je pad naar ontwaken in je volledig bewuste staat Eén met God.

Met heel veel liefde, Saul.

maandag 17 november 2014

Nederlands -- 15.11.2014 Jezus

Binnen de illusie lijkt vertrouwen op de Liefde krankzinnig te zijn

15 November 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/ 

Vertaling: René


Hier in de spirituele rijken, waar jullie allemaal je eeuwige bestaan hebben, ook al ben je je tijdelijk niet bewust van deze waarheid, observeren we met vreugde jullie voortdurende schitterende vooruitgang naar het moment van ontwaken.  Zoals we vaak hebben verteld, en zoals ik nu herhaal, ‘Er zullen geen vertragingen zijn!’.  Gods plan is altijd perfect op schema en op tijd, hoewel het voor jullie die ‘schijnbaar’ beperkt zijn door en opgesloten zitten in de illusie, en die met hoop de verschillende opbeurende berichten hebben gevolgd, aan jullie doorgegeven gedurende de eonen door vele heilige kanalen, lijkt het erop dat er niet veel verandert op Aarde.


Velen van jullie die PTSS (post traumatische stress stoornis) hebben ervaren zijn zich ervan bewust dat dat kan worden versterkt door terugkerende nachtmerries van een nogal gruwelijke aard, verder benadrukkend dat er geen ontsnappen aan is, zelfs in je slaap.  De illusie is een soortgelijke nachtmerrie voor velen van jullie – bovenop enige nieuwe gevallen van PTSS die mogelijk zijn veroorzaakt door trauma's tijdens jullie huidige aardelevens – in zoverre dat het doorgaat met zeer weinig tekenen dat het slechts een nachtmerrie is, omdat het zo echt lijkt te zijn en omdat jullie niet in staat lijken te zijn om daaruit te ontwaken.  Echter, je krijgt wat respijt wanneer je slaapt, want je Hogere Zelf trekt je gedurende korte tijd weg uit je lichaam om 's nachts te recupereren, zodat je verder kunt gaan met het menselijke levenspad dat je hebt gekozen om deze keer te volgen.

Ja, voor velen van jullie is dit bijzondere leven intens stressvol en verontrustend omdat het nog echter lijkt dan de voorafgaande levens.  Dit komt omdat gedurende de eonen jullie veel negatief karma hebben opgestapeld dat allemaal moet worden aangepakt en losgelaten in dit leven, zodat je vooruit kunt naar je ontwaken zoals goddelijk gepland en bedoeld is.  Toen jullie deze bijzondere incarnatie kozen wisten jullie dat het heel hard werken zou zijn, zeer veeleisend, en zeer stressvol, maar met veel voorzorgsmaatregelen en enige zeer wijze leiding om jullie bij je keuze te helpen, besloten jullie dat het de beste weg in dit nu-moment was.  Het moeten accepteren van geheugenverlies als onderdeel van de deal maakt het niet gemakkelijker voor jullie.  
   
Echter, allen op aarde doen uitstekend werk en doen enorme en zeer effectieve inspanningen om gezamenlijk de mensheid naar haar moment van ontwaken te brengen, en jullie zullen daarin wonderwel slagen.  Jullie ontvangen een verbazingwekkende hoeveelheid hulp van jullie broeders en zusters in de spirituele rijken, en het Licht van de Liefde krachtig brandend in het diepste centrum van je individuele goddelijke wezen voedt je, en moedigt je aan voorwaarts te gaan.  Falen om te ontwaken is geen optie of zelfs maar een kleine kans.  Blijf jezelf aan deze waarheid herinneren, vooral als je je vermoeid voelt, of wanneer twijfels en angsten je plagen.  Jullie zullen absoluut zeker bereiken wat jullie je als doel hebben voorgenomen, en niets kan jullie verhinderen je doel te bereiken.
   
Jullie dienen jezelf eraan te herinneren dat je onsterfelijk bent; volmaakte goddelijke wezens geschapen door jullie liefdevolle Vader om te genieten van de gaven waarmee Hij jullie overlaadde toen Hij jullie schiep.  Geschenken die je in staat stellen om te scheppen zoals Hij doet.  Ja, jullie hebben de kracht om te scheppen!  Hij schiep jullie en gaf jullie daarna ieder onderdeel of aspect van Zichzelf; Hij maakte jullie gelijk aan Hem zodat je je volledig kon verbinden in al je creatieve inspanningen.  Er is geen hiërarchie in de hemel omdat allen Eén zijn.  

Natuurlijk gebruikten jullie vervolgens jullie grenzeloze vrijheid om een zeer beperkende en denkbeeldige omgeving te bouwen om daarin jullie spelletjes van afscheiding te spelen, afscheiding van de Bron die jullie eeuwig levend en overvloedig welvarend onderhoudt.  Geen geweldig goed idee.  God wist dat jullie snel zouden begrijpen dat het onverstandig is om de prachtige geschenken weg te gooien waarmee Hij jullie begiftigd had, door jezelf in een Spartaanse omgeving te plaatsen met zeer strikte beperkingen van jullie vrijheid van bewegen, en dat jullie snel zouden beginnen je weg naar Huis te zoeken.  Die geschenken wachten op jullie bereidheid ze terug te eisen, en zij zullen je helpen op je reis huiswaarts. 

Niet langer in staat om in heel de schepping vrij rond te lopen, begonnen jullie geïrriteerd over elkaar te worden vanwege de situaties waarin jullie je bevonden – koud, nat, hongerig, en angstig – volkomen vergeten zijnd dat jullie zelf deze onvriendelijke omgeving hadden gebouwd en de zwakke en krachteloze lichamen waarin jullie jezelf hadden ingesloten. 

Ja, geheugenverlies is deel van de illusie, een gedeelte dat bijdraagt aan de schijnbare realiteit voor jullie.  Als jullie je God en de Hemel konden herinneren zou de illusie niet werken, en jullie wilden heel graag dat het werkte, totdat het dat deed!  Toen vonden jullie jezelf ogenschijnlijk koud, verloren, verward en bang terug.  Jullie hadden de Liefde vergeten.  Jullie wilden wanhopig Liefde, wilden bemind worden, want jullie voelden je Daarzonder zo leeg en onvervuld.  Maar jullie waren vergeten wat Het was, jullie wisten slechts dat er iets helemaal mis was, iets wat van groot belang was ontbrak, maar jullie wisten niet wat.  Jullie gingen relaties aan in de hoop op het vinden van dat ontbrekende aspect van het leven in de ander, en die ander zocht het in jou.  

Maar natuurlijk was Het binnenin je, altijd!  Niet buiten, in iemand anders die zou kunnen worden overgehaald om Het aan jou te geven.  Maar jullie waren blind voor die Waarheid, en in jullie ellende gingen jullie tegenover elkaar staan, of kwamen bij elkaar in gelijkgestemde groepen voor steun, en vochten tegen degenen die je zag als anders dan jij, en dus een bedreiging voor jou die moest worden vernietigd. 

Al je persoonlijke spirituele gidsen, en alle liefdevolle personen die leiding channelen van de meesters in de spirituele rijken, blijven jullie vertellen dat de weg uit de illusie is om de Liefde te omhelzen, en alleen de Liefde.  Er is niets anders.  Maar nog steeds hebben velen van jullie problemen met dit ‘concept’.  Binnen de illusie lijkt het vertrouwen op de Liefde krankzinnig te zijn, een open uitnodiging aan anderen om je te beroven van al je wereldse goederen.  En bijna alle organisaties van het bedrijfsleven op de planeet zijn opgezet met de uitdrukkelijke intentie van het vernietigen van andere bedrijven en het overnemen van hun domeinen. 

Maar, er zijn geen aardse goederen!  Wat dan ook van een wereldse natuur, alles wat vorm is, fysieke substantie heeft, bestaat slechts tijdelijk, en zodra het is gemaakt of gebouwd begint het proces van haar verval.  Het lijkt jullie toe dat het zichtbare heelal, bestaan hebbende gedurende 13,7 miljard jaar, zeer oud is, maar in werkelijkheid is dat slechts een lichtvonkje, minder zelfs dan een seconde of twee in vergelijking met de eeuwigheid.  Het is gewoon zo dat jullie als mensen je leven ervaren als zeer kort, zeer snel voorbijgaand, en in relatie tot het Universum zijn jullie levens als niets, onopvallend in het grotere geheel van de dingen.  Maar dat is precies het soort afscheiding dat jullie zochten te ervaren toen jullie de illusie opbouwden.  En het is overweldigend voor jullie om je te proberen jullie plaats en jullie belang voor te stellen – en jullie willen absoluut belangrijk zijn – in het schijnbaar onmetelijke universum waarvan ieder van jullie deze kleine onbelangrijke deeltjes zijn, bestaande voor maar een zeer vluchtig moment binnen het enorme wiel van de tijd.

Dus, wees blij dat het allemaal niets anders is dan een illusie, een illusie die jullie gebouwd hebben voor jezelf en die jullie onderhouden door jullie geloof erin!  Als dit niet het geval was dan zou jullie toekomst inderdaad somber zijn.  Echter, er is geen toekomst, en er is geen verleden, er is slechts het eeuwige nu-moment waarin al Gods goddelijke scheppingen in oneindige vreugde eeuwig aanwezig zijn.  Jullie onvermijdelijke lot is om te ontwaken en je opnieuw te verbinden met jullie liefdevolle Bron en die onuitsprekelijke vreugde te ervaren.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands