Marcadores

zondag 23 november 2014

Nederlands -- 22.11.2014 Jezus

Dit is geen tijd voor veroordeling en straf

22 November 2014 Jezus via John Smallman
Vertaling: René 

De gebeurtenis waarop jullie allemaal zo geduldig en hoopvol hebben gewacht is bijna daar.  Verbazingwekkende ontwikkelingen hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan en degenen die de bestaande situatie willen bestendigen – armoede, ellende, lijden en tot slaaf maken van allen behalve een kleine ‘elite’ – hebben hun invloed en hun vermogen om gebeurtenissen te controleren verloren.  Ja, dat is gebeurd.  De oude orde is snel aan het afbrokkelen, en met hen de structuren die de mensheid aan de tredmolen van werk en schulden gebonden hebben gehouden.  Ik voel jullie sterke twijfels, maar ik verzeker jullie dat geweldige ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, en wat ze inhouden zal zeer binnenkort op grote schaal worden gepubliceerd en voor iedereen te zien zijn.

De Tsunami van Liefde, zoals jullie verteld is, is zeer krachtig en heeft alles gehuld in zijn liefdevolle omhelzing, en de onvermijdelijke resultaten van het in die omhelzing te worden gehouden, worden binnenkort onthuld aan een verbaasde wereld.  Haar macht is ZACHT maar totaal doordringend, niemand is ontsnapt aan haar enthousiaste en verheffende invloed, alle harten hebben zich voor haar geopend en zijn geïnspireerd.  Liefde is nu de overheersende energie die wordt ervaren en gevoeld over de gehele planeet.  Ondanks de mainstream mediaberichten over escalerende conflicten in vele delen van de wereld – politiek, militair, religieus en financieel – dit is in het geheel niet de werkelijke situatie. 


Er wordt een wanhopige poging gedaan door mensen die de controle over de hulpbronnen van de wereld hebben gehad – de politieke machten (niet de gekozen vertegenwoordigers, die zijn bijna allemaal in dienst van de waanzinnig rijken), industriële grootmachten, militaire machten, en degenen die de controle hebben over de energiereserves van de aarde – door jullie ervan te overtuigen dat er niets is veranderd door het gebruik van de mainstream media, waarvan zij eigenaar zijn, om hun boodschappen van alarmerend naderend onheil te verspreiden, tenzij jullie ze steunen.  Maar als gevolg van de vrijheid van meningsuiting en de stroom van informatie via het wereldwijde web falen deze inspanningen jammerlijk.  De mainstream media zullen niet veel langer meer de deuntjes spelen die de duisteren hen opdroegen te spelen.

In feite is de muziek al aan het veranderen.  Luister…!  Kijk…!  En voel je opgebeurd, want degenen met de controle zijn die controle eindelijk kwijtgeraakt, dat weten ze, en ze zijn verbijsterd.  Ze geloofden echt dat er niets zou veranderen, tenzij zij er opdracht toe gaven, en ze merken nu dagelijks dat deze arrogante veronderstelling volkomen verkeerd is.  Het is erg moeilijk voor hen om te begrijpen want zij hebben de teugels van de macht op Aarde zo lang vastgehouden, dat ze zichzelf onoverwinnelijk waanden.  Verborgen in de duisternis, landen, multinationale organisaties, politieke partijen en religieuze instellingen manipulerend en beheersend, geloofden zij dat niemand hen kon bedreigen, laat staan hen onttronen.  Ze realiseren zich nu dat hun moment is gekomen en gegaan, dat hun bedrog en corruptie is blootgelegd en gepubliceerd, en dat niemand een vinger uitsteekt om hen te ondersteunen of ze te beschermen tegen de openbare bekendheid als hun misdaden tegen de mensheid bij iedereen bekend worden gemaakt. 

Echter, dit is geen tijd voor veroordeling en straf, omdat degenen die jullie hebben misbruikt, en wie jullie vertrouwen in hen misbruikt hebben, zelf, zeer zwaar beschadigde zielen zijn die jullie compassie benodigen.  Dat niet aan te bieden is eigenlijk een poging om ze te vervangen door anderen die ogenschijnlijk van het Licht zijn en die hen zullen oordelen en veroordelen onder de opgetogen kreten van de massa's, en op die manier hun plaatsen innemen.  Als dit gebeurt zal hun Licht snel verdwijnen, terwijl de macht die ze plotseling vasthouden hen absoluut corrumpeert.  Maar dat zal niet gebeuren.

De weg voorwaarts ligt, zoals altijd, in de Liefde.  Alles dat niet in perfecte afstemming is met de Liefde is onwerkelijk, gecorrumpeerd, en vergankelijk.  Verheug je terwijl de oude orde valt, maar probeer niet om deze te vervangen, ongeacht hoe verleidelijk en verlicht de aangeboden vervangingen lijken te zijn.  Een zeer wijze man schreef enkele jaren geleden een boek genaamd ‘Klein is mooi’*, en op Aarde is dit een bekend gegeven dat is verwaarloosd, genegeerd, ontkend, en met voeten getreden met desastreuze gevolgen voor de mensheid en de planeet.

Nu is het tijd voor de gemeenschappen om samen te komen om al hun lokale kwesties op een wijze en liefdevolle manier op te lossen.  Met liefdevolle intentie, eerlijkheid en integriteit van alle kanten kan dit inderdaad heel gemakkelijk worden bereikt, omdat alle kwesties lokale kwesties zijn.

Echter, wanneer ze worden opgetrokken tot internationale status, zoals vaak gebeurt, worden ze onoplosbaar, want tijdens dat proces verzamelen ze rotzooi van een zeer onsmakelijke natuur – verborgen agenda's, verdeeldheid zaaiende agenda's, corrupte agenda's, goede maar onwerkbare intenties, en dan ontstaat er een veelheid aan gelobby om in de war te brengen en de aandacht af te leiden van die oorspronkelijke kwesties.  Als er problemen eenvoudig worden opgelost verliezen degenen die ze daar willen weghalen, dus is het heel erg in het belang van de regelaars (wheelers en dealers), de lobbyisten, om lokale kwesties om te zetten in regionale, nationale of internationale vraagstukken, die blijkbaar ‘supermannen’ en ‘supervrouwen’ van grote intelligentie benodigen om ze op te lossen. 

Laat je overtuigingen los dat anderen van grotere intelligentie nodig zijn om de menselijke samenleving op een veilige en beschaafde wijze te organiseren en laten draaien, door de kracht die je in hen investeert wanneer je hen ten onrechte die van jou geeft.  Alles wat ze zullen doen, zoals ze in het verleden gedaan hebben, is het opzetten van een systeem dat hen voorrechten verleent, die ze als hun recht claimen voor het instellen en handhaven van de orde in de samenleving, waarvan ze staande houden dat het zonder hun aanwezigheid en wijsheid zal instorten.  Dat is een misvatting!  De geschiedenis toont dit zeer duidelijk aan.

Maar de mensen hebben gedurende de eeuwen met genoegen hun macht weggegeven aangezien ze niet lastig gevallen wilden worden met hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheden, door ofwel te druk te zijn met hun eigen egoïstische agenda's, of te druk te zijn met het bijeenscharrelen van hun levensonderhoud, want in hun armoede waren al hun inspanningen en energie nodig om precies dat te doen.

Dit is niet langer het geval.  Allen zullen zeer overvloedig bedeeld worden met alles wat ze nodig hebben om een comfortabele en bevredigende levensstijl te handhaven, zichzelf aldus vrijmakend om hun individuele creatieve talenten te ontwikkelen, voor hun eigen plezier en in het voordeel van iedereen.  De tijd is voor jullie gekomen om echt vrij te leven en je eigen gelukzaligheid te volgen.  Wanneer de eindeloze stress en angst om te overleven zoals momenteel door de overgrote meerderheid van de mensheid wordt ervaren is verwijderd, zullen mensen een verbazingwekkende reeks van creatieve talenten beginnen te ontdekken, talenten waarvan de meesten van hen zich totaal niet bewust waren dat ze die bezaten.
Dat is waar het Gouden Tijdperk helemaal over gaat – leven in eeuwige vrede en veiligheid, want het energieveld waar jullie allemaal volkomen en eeuwig in gehuld zijn is Liefde, die altijd overvloedig voor jullie zorgt.  In die staat van volslagen en onbeperkte vrijheid om jezelf te zijn zullen jullie talenten bloeien, terwijl je de maskers afdankt waarvan je het gevoel had dat je die de wereld moest presenteren, om daarvoor acceptabel te zijn.  Je zult je realiseren dat je acceptabel bent, oneindig acceptabel, en dat dat altijd het geval is geweest, en jullie vreugde zal grenzeloos zijn als je vrij en creatief omgaat met al je broeders en zusters in een grootse en aanhoudende uiterst creatieve viering van het leven.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus

* Ernst Friedrich Schumacher, Small is beautiful: economics as if people mattered


http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/is-klein-nog-steeds-mooi~a490336/ (Column van Kees Schuyt in de Volkskrant van 29 oktober 1997 over Schumacher)

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands