Marcadores

zondag 28 april 2013

26.02.2013 Jezus


Er is een radicale verandering aan de gang in de manier waarop informatie in het publieke domein wordt vrijgegeven


John Smallman met Jezus op 26 april 2013

We kijken met plezier vanaf hier in de spirituele rijken terwijl de goddelijke energieën die jullie allen omhullen echt effect beginnen te krijgen, zozeer dat zelfs in jullie mainstream nieuwsmedia enig ‘goed nieuws’ wordt gerapporteerd, zij het met een zeker gebrek aan overkoepelend enthousiasme dat ze wel laten zien wanneer rampen toeslaan!  Desalniettemin, het is een teken van wat komen gaat.  Het Goede Nieuws kan niet langer worden genegeerd, afgewezen, of ongemeld blijven.  Er is een radicale verandering  aan de gang in de manier waarop informatie in het publieke domein wordt vrijgegeven, alhoewel die rapportage altijd achterloopt als het gaat om het rapporteren van de veranderingen die zich voordoen in houdingen, gedrag, en bewustzijn die hebben geleid tot deze veranderingen.

Er gebeurt wereldwijd veel dat jullie zal verbazen als je ervan hoort.  Het goddelijke Liefdesveld werkt continu en sluipenderwijs om de essentiële gedragsveranderingen mogelijk te maken en te laten gebeuren die zullen verzekeren dat er een soepel en effectief einde wordt gebracht aan schrijnende armoede, besmettelijke ziekten, en ontheiliging van de planeet.  Wanneer dat gebeurt zal planeetwijde healing van de aarde zelf en al haar levensvormen die ze ondersteunt versnellen, terwijl de de continue schadelijke activiteiten die die ellendige omstandigheden hebben aangemoedigd en onderhouden stoppen. Die beëindiging van wijdverbreide schadelijke activiteiten zullen enorme hoeveelheden energie vrijmaken om te helpen bij de noodzakelijke reiniging en vernieuwing die moet plaatsvinden, om jullie planeet terug te laten keren naar een toestand van rust, waarin haar gezondheid, schoonheid en overvloed kunnen gedijen, zodat de behoeften van allen die voor hun eigen welbevinden op haar wellness (welzijn) steunen, volledig kunnen worden tevredengesteld. 

De gehele schepping is onderling afhankelijk, elkaar wederzijds ondersteunend, en harmonieus coöperatief, want dat is hoe God zo liefdevol schept, maar toen jullie de illusie bouwden om afscheiding te ervaren, ging het bewustzijn van dat essentiële aspect van het bestaan verloren, toen ruig individualisme probeerde te bewijzen dat het sterk, onafhankelijk en vindingrijk was.  Dat leidde vanzelfsprekend tot de staat waarin mensen elkaar vaak beroofden in plaats van met elkaar samen te werken ten voordele van allen, en de schade die deze houdingen veroorzaakten beginnen eindelijk ingezien te worden.  Velen zijn nu bezig om conflicten en ongezonde concurrentie door harmonieuze samenwerking te vervangen.  Hun aantal groeit dagelijks, en met de hulp die jullie ontvangen van de nieuwe energieën waarmee jullie je bereidwillig verbinden, is succes in dat streven verzekerd.  Zoals ik jullie vertelde in ‘Een Cursus in Wonderen’, en zoals jullie ook in het diepst van je wezen weten:´De hemel is hier. Er is geen ergens anders. De hemel is nu. Er is geen andere tijd.’  Dat weten breekt nu door in jullie bewust ervaringsgerichte bewustzijn, jullie perceptie van elkaar en van de wereld om je heen, permanent, veranderend.

Wat jullie op dit moment waarnemen als realiteit, de fysieke wereld en alles waaruit het is samengesteld – de mensheid, de flora, fauna en mineralenrijken – zal worden gezien in een nieuw en prachtig licht van acceptatie, begrip, waardering en dank, wanneer de lessen die het jullie mogelijk heeft gemaakt te leren duidelijk worden, zodat je je kunt voorbereiden om te ontwaken uit de nachtmerries van de pijn en het lijden die je hebt ondergaan.  Jullie zijn inderdaad in een Nieuwe Tijd, en de veranderingen die zich voordoen als gevolg daarvan worden steeds meer zichtbaar.

Jullie kunnen het energieveld om je heen flink versterken net zo als het effect dat je op anderen hebt, door jezelf zo ver als maar mogelijk te distantiëren van het je verbinden met het drama en de emoties die slecht nieuws aanmoedigt.  Heb stilletjes de intentie in plaats daarvan liefde en compassie te sturen naar iedereen die gekwetst is, en tegelijkertijd je intentie voor de mensheid te herbevestigen om te ontwaken in het bewustzijn van haar heiligheid als kinderen van God.  In jullie huidige belichaamde staat als mens is het bijna onmogelijk voor je om te beseffen hoe ongelooflijk effectief dat soort intentie is, maar wees ervan verzekerd dat iedere liefdevolle intentie die je hebt, de collectieve intentie van de mensheid om te ontwaken verder intensiveert. 

De kracht en intensiteit van de liefdevolle intentie die ieder van jullie vasthoudt en deelt, is een essentieel onderdeel van jullie proces van ontwaken, dus alsjeblieft herinner jezelf eraan bij het begin van iedere dag, wanneer je er ook maar aan denkt gedurende de dag, en opnieuw aan het einde van de dag.  Jullie brengen de mensheid thuis naar jullie natuurlijke staat van opwekkend levendig in Liefde zijn, schitterend schijnend met Haar Licht, en anderen door jullie demonstratie van liefdevol gedrag het te volgen pad tonend.  

Wanneer jullie je dagelijkse tijd hebben van bidden, meditatie, en bezinning, is waar je je op zou moeten bezinnen het feit dat jullie goddelijke wezens zijn die aan het slapen waren, en gedurende in die staat te zijn tijdelijk zijn vergeten wie jullie zijn.  Dan heb en herformuleer opnieuw je intentie om te ontwaken en vraag jullie spirituele gidsen, de heiligen en de engelen je daarbij te helpen.  Dat doen is een zeer krachtige keuze en beslissing, en het zal je over je pad doen voortspoeden. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 26 april 2013

24.04.2013 Jezus


Angst is een ziekte, en wordt geheald door Liefde, compassie, vergeving en acceptatie


John Smallman met Jezus op 24 april 2013
Het doel van een illusie is om je volledige aandacht te vangen om je af te leiden, zodat je niet iets ziet dat de illusionist verborgen wil houden, ongezien, onherkend door jou.  En jij bent de illusionist!  Je wilde God verborgen houden, ongezien, onherkend.  En de illusie die jullie gebouwd hebben heeft zeer goed gewerkt.  Echter, de overgrote meerderheid van de mensheid heeft er genoeg van – het nieuwe is eraf – en wil en heeft de intentie te zien en herkennen wat er verborgen is.  Die intentie is volledig in afstemming met de Wil van God, en kan daarom niet falen om bereikt te worden; bijgevolg zal de mensheid ontwaken, en in eeuwige vreugde.  

Jullie goddelijke bestemming is onvermijdelijk, maar je hebt een vrije wil en kunt daardoor je aankomst, je ontwaken voor onbepaalde tijd vertragen, als je daarvoor kiest – vergeet niet dat de tijd ook een illusie is!  Het niet loslaten van je bagage – alle emotionele ‘zaken’ die zich gedurende de eonen hebben opgestapeld, en jullie vele levens – vertragen je.  Met de nieuwe energieën die de Aarde omhullen, en derhalve iedereen op de planeet omgeven en beïnvloeden, barsten al die zaken in je bewustzijn vanuit je innerlijke dieptes waar het verborgen is geweest, verontrustende emotionele stoornissen of innerlijke onrust veroorzakend.  Alles wat je hoeft te doen is dat erkennen zonder er bij stil te blijven staan, zoals zal gebeuren.  Je hebt er niet langer behoefte aan (dat heb je nooit echt gehad!), en je ermee verbinden en er proberen wijs uit te worden is een grote afleiding voor jullie.  Laat het gewoon toe om door je heen te stromen en dan zal het dat.  Ja, het is onprettig – als een splinter of een doorn uit je lichaam trekken, het doet pijn – maar als je het niet verwijdert, gaat het etteren en raakt geïnfecteerd, is dan veel pijnlijker, en vraagt om nog meer van je aandacht opdat het niet gangreneus gaat worden.

Nogmaals, het is jouw keuze of je er bij stil blijft staan of het loslaat, en dat is waar vergeving wonderen doet, want het is de helende balsem bij uitstek.  Wanneer je beledigd of mishandeld bent, komt je ego omhoog om je te beschermen, erop staand dat je compensatie verlangt en verdient, onderwijl erkenning en straf eisend voor degene die je pijn heeft gedaan.  Het is een natuurlijke menselijke reactie.  Echter, als je stilstaat bij de overtreding of  het misbruik door je met bitterheid de pijn die het veroorzaakte te herinneren, wordt de emotionele lading die het draagt verder bekrachtigd, leidend tot wrok en woede die aan je vreet, vrede of tevredenheid onmogelijk makend. 

Wanneer je ervoor kiest om de dader te vergeven – en om die keuze te maken moet je die gebeurtenis, dat incident vanuit een nieuw perspectief zien – dan treedt healing op en begint je pijn te verminderen.  Je intentie om te vergeven versterkt verder en de pijn lost op.  Je kunt je natuurlijk gaan herinneren wat er gebeurde, maar het doet geen pijn meer en je blijft er niet bij stil staan, want er zijn gelukkiger en meer interessante dingen om je geest mee bezig te houden.  

Als vergeving je onmogelijk lijkt om zelfs maar te overwegen, vraag dan je gidsen of engelen om hulp.  Beschrijf wat er gebeurd is alsof je het vertelt aan een goede vriend, en laat het verhaal dat je net hebt verteld dan aan hen los met de intentie dat de emotionele lading die je vasthoudt wordt losgelaten.  Je intentie is een ongelooflijk krachtig instrument, maar het helpt zeker om assistentie te vragen van hen in de spirituele rijken bij het vaststellen of het gebruik ervan.  En ze zijn er altijd klaar voor en bereid om te helpen.

Vaak als je een verhaal van misbruik of pijn met een vriend deelt, zullen ze medelijden met je hebben, jouw kant kiezen, en ermee instemmen dat wat er gebeurde inderdaad onbillijk was.  Dat is in zekere zin waar vrienden voor zijn, op dat moment.  Maar daarna, wanneer je jezelf wilt bevrijden van de pijn, versterkt het opnieuw vertellen van je verhaal je gevoel van slachtoffer zijn, je vermogen uitschakelend de gebeurtenis vanuit een ander perspectief te zien, je toestaand de intense pijn te herkennen die door je misbruiker wordt ervaren, die roept om liefde, en je eigen diepe, maar verborgen, verlangen om te vergeven. 

Echt, want jullie zijn goddelijke wezens, wezens van Liefde, je diepste verlangen is het om je Liefde zonder onderscheid en onvoorwaardelijk te delen en uit te breiden door middel van compassie, begrip, healing, en vergeving.  Echter, aangezien jullie de illusie bouwden, hebben jullie dat deel van jezelf verborgen, het grootste deel van jezelf, van jullie ego-zelf, die dat bedreigend en beangstigend vindt.  Het ego-deel van je gelooft dat de wereld een zeer gevaarlijke plaats is, en het wordt continu in aanraking gebracht met bewijs om te laten zien dat dit het geval is.  Jullie hebben waarschijnlijk opgemerkt dat degenen die rustiger en meer in vrede met zichzelf lijken te zijn, over het algemeen veel minder ego-gedreven zijn dan degenen die worden gedreven door verplichtingen en deadlines die absoluut moeten worden gehonoreerd.  En dat de eersten veel minder ongevallen- en incidenten gevoelig zijn dan de laatste.

Wat je verwacht brengen jullie in je leven; zo simpel is het.  Hoe vaak heb je bij een ongeval of incident gezegd of iemand horen zeggen: ‘Ik wist dat dat zou gebeuren?’  Dus verander je verwachtingen om je leven te kunnen veranderen – en verander de wereld!  De illusie moedigt angst aan; het zendt angst uit naar ieder die er aandacht voor heeft, en het koestert zich in de overtuiging van angst, waaraan zoveel mensen verslaafd zijn.  Als je angst loslaat kun je niet gedreven of gecontroleerd worden.  En wanneer je, ondanks je angst, iets doet dat je bang maakt, dan zal de bezorgdheid die je verwachtte te voelen veel minder zijn dan je gedacht had.

Angst is een controle-methode die met groot effect wordt gebruikt, en ironisch genoeg, vaak zijn de meest angstigen degenen die het meest veilig lijken te zijn.  Binnen de illusie lijkt niets zinvol.  De heersende ethiek is ‘Liefde is zwak! – Vermijd het! – Overwin je angsten door sterk, krachtig, veeleisend, zeker, en inflexibel te zijn!’  Maar Liefde is de oceaan die op de rotsen beukt.  De oceaan is flexibel, dynamisch, meegevend, allesomvattend, en de rotsen worden weggesleten. 

Angst is een ziekte, en wordt geheald door Liefde, compassie, vergeving en acceptatie.  Verbind je met de Liefde van God, de Liefde van jezelf, en de Liefde van de gehele schepping, en breng jezelf voorwaarts naar ontwaken – wat jullie onvermijdelijke en onontkoombare lotsbestemming is, continu op je wachtend om je thuis welkom te heten. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 25 april 2013

24.04.2013 SaulJullie hebben alle reden om opgetogen te zijn


John Smallman met Saul op 24 april 2013
Het ontwaken van de mensheid uit de illusie in de Realiteit is een uitgemaakte zaak – dat is het altijd geweest, al sinds het moment van de schepping.  De Realiteit is waar je permanent verblijft, en jullie keren daar momenteel terug naar huis, van een schijnbaar lange en moeizame reis naar een zeer glorieus welkom.  Jullie hebben alle reden om opgetogen te zijn.  Desalniettemin is het op het moment moeilijk voor de meerderheid van jullie om dit waar te nemen, want de duur van de tijd die je weg van huis hebt doorgebracht heeft jullie geheugen ernstig afgestompt van de glorie die jullie daar wacht. 

Het leven in de illusie is vermoeiend geweest.  Er zijn veel pijnlijke lessen geweest die je verkoos te leren terwijl je ermee verbonden was, en ze hebben veel energie, vastberadenheid en doorzettingsvermogen vereist.  Desalniettemin ben je jezelf en je doel trouw gebleven terwijl jullie worstelden met de ervaringen die leven in de illusie jullie voorschotelden.  Vaak is dat niet duidelijk geweest wanneer jullie de pijn en het verdriet verduurden, veroorzaakt door de schijnbare afscheiding van je Vader, een oneindige Bron, en er waren tijden dat het jullie toeleek dat het een verloren zaak was: ‘Was er echt een hemelse Vader, een oneindige bron, een goddelijke en almachtige intelligentie, of was hij gewoon een illusie?’  Nou, jullie gingen door op jullie paden – allemaal verschillend, maar leidend tot hetzelfde doel: ontwaken in de Realiteit – en jullie zullen fantastische beloningen aantreffen wanneer jullie ze afmaken en thuis arriveren.  Houd vol voor deze laatste paar stukken van de reis die zo oneindig lijkt; het einde is dichtbij.

Een nieuwe dag van schittering en kleur anders dan wat dan ook dat de mensheid ooit heeft ervaren, staat klaar om te beginnen, jullie ongetemperde vreugde brengend wanneer al jullie angsten en zorgen wegvallen, permanente vrede, harmonie en tevredenheid overlatend om ze te vervangen.  Dit is de dag waar jullie allemaal naar hebben verlangd, voor hebben gebeden, en op hebben gehoopt sinds jullie begonnen te zoeken naar de goddelijke Realiteit waarvan het leek dat jullie er van waren buitengesloten, uitgesloten, misschien zelfs verbannen, zonder hoop op terugkeer als gevolg van jullie zondigheid.  Maar zoals jullie weten, diep binnenin jezelf waar het goddelijke en onblusbare vuur van Gods liefde voor jullie verblijft, ‘zondigheid’ behoort tot de illusie en heeft geen plaats in de Realiteit.  Jullie zijn onsterfelijke goddelijke wezens, geschapen in liefde, die ervoor kozen te spelen in de absentie van Liefde, Ervan afgescheiden, terwijl jullie experimenteerden met de vrijheid en macht waarmee God jullie had begiftigd.

Jullie zijn Een met Hem geschapen en kozen ervoor te individualiseren om de sensatie van afscheiding en schijnbare onafhankelijkheid van Hem te ervaren.  Dit kon alleen gedaan worden door het bouwen van een illusie, een onwerkelijke omgeving waarin je je die staat kon verbeelden, en de machtige mogelijkheden waarmee jullie waren begiftigd gaven jullie de mogelijkheid om dat te doen.  De tijd is voor jullie gekomen om die onwerkelijke omgeving te ontmantelen en terug te keren naar Huis, al het trauma en lijden achterlatend dat jullie verzonnen om jezelf te vermaken.  Jullie begrepen maar weinig toen jullie besloten deze spelletjes te spelen, hoe pijnlijk en angstaanjagend ze zouden gaan worden. 

Er is alleen God!  Al het leven is een deel van God, Hij is alles wat bestaat, en zonder Hem zou er niets zijn - een onmogelijke, ongeloofwaardige, en onvoorstelbare gang van zaken.  Dus een denkbeeldige en illusoire realiteit afgescheiden van Hem bouwen kon alleen maar leiden tot verschrikking.  En dus, hebben jullie allemaal verschrikking ervaren.  

De werkelijke staat van Liefde waarin je eeuwig bent gehuld is permanent, onveranderlijk, absoluut prachtig.  Daarom is het denken aan verandering zo traumatisch voor zo velen van jullie.  Jullie verhuizing de illusie in was een verandering van onvoorstelbare omvang die jullie instant trauma bezorgde, aangezien het leven werd gereduceerd van een toestand van volkomen liefdevolle overvloed en harmonie tot een van onvoorstelbaar gebrek waar het leek dat je continu moest vechten voor je voortbestaan.  En die angst blijft.

Echter, binnen de illusie is verandering niet alleen mogelijk, het is essentieel voor jullie welbevinden.  De illusie is samengesteld uit een verzameling van subjectieve opvattingen van goed en fout, goed en slecht, aanvaardbaar en onaanvaardbaar, die alleen angst en vrees kan voortbrengen.  Jullie noemen het dualiteit, een staat van of/of, terwijl de Realiteit een staat is van en/en, eenheid, onbevooroordeelde liefdevolle acceptatie, waarin iedereen welkom is, allen toe behoren, allen in opperste vreugde in verblijven. 

Wat jullie dienen te veranderen zijn jullie versleten en inflexibele overtuigingen – overtuigingen dat jullie afgescheiden zijn, individueel, onverbonden, en door elkaar bedreigd.  Zij verdelen en traumatiseren je, moedigen jullie aan barrières tussen jezelf te bouwen die verhullen wie jullie werkelijk zijn en een beeld vertegenwoordigen, een schild waarachter jullie je kunnen verbergen.  Maar deze beelden beangstigen jullie allemaal; deze zijn bedreigend en veeleisend, van je verlangend ze te verdedigen tegen aggressie die bijna altijd aanwezig is.  Ze dwingen je, uit angst, om de onwerkelijke staat van afscheiding die de angst in de eerste plaats veroorzaakte, te handhaven.  Een catch-22 situatie*.

De nieuwe energieën zijn aan het intensiveren, zodat je ze kunt voelen, ze omarmen, en via hen je eenheid met elkaar in Liefde en Vertrouwen herkennen en terugeisen.  Jullie zullen je bewust worden, volledig bewust, dat allen een zijn, dat allen met elkaar verbonden zijn via het goddelijke Liefdesveld, waarin al wat bestaat permanent, harmonieus, vreugdevol, voor altijd verblijft.  En dan zul je ontwaakt zijn.  

Met heel veel liefde, Saul.

*catch-22 situatie: Titel van een roman van de Amerikaanse schrijver Joseph Heller, en later ook onder die naam verfilmd. Een paradoxe situatie of vicieuze cirkel waarin twee acties ieder voor een bepaald doel nodig zijn, maar elkaar tegelijkertijd uitsluiten.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 23 april 2013

21.04.2013 Jezus


Er hangt lente in de lucht, en dat geldt ook voor verandering van een buitengewoon schitterende soort


John Smallman met Jezus op 21 april 2013De Eenheid die God is heeft de gehele schepping Erbinnenin gewikkeld; Het is het oneindige veld van goddelijke Liefde waar alle Wijsheid, alle Kennis, alle Bewustzijn zijn eeuwige bestaan heeft.  Het is een staat van opperste vreugde, vrede en tevredenheid, waar niemand ooit diep bedroefd is, of dat op enige manier ooit kan zijn.  Het is de Realiteit, waar allen vrij zijn om overvloedig te scheppen met de vaardigheden en capaciteiten die God hen heeft toebedeeld, en te genieten van de resultaten.

Het is in deze sublieme staat dat de mensheid dient te ontwaken.  Jullie huidige staat van slaap, voortdurend onderbroken door dromen en nachtmerries die je als echt en substantiëel ervaart, dient jullie niet langer, en dus heb je gekozen om wakker te worden in de verfrissende, stimulerende en opwindende staat van verwondering waarvan je ervoor koos je kort te verstoppen, slechts een moment geleden.  Het schijnt dat jullie deze denkbeeldige Realiteit gedurende een zeer lange tijd hebben ervaren – en in ‘tijd’ heb je dat – maar dat is slechts kortstondig geweest, zoals je zult ontdekken wanneer je wakker wordt.  En dan zal jullie vreugde en verbazing grenzeloos en altijddurend zijn.  De Realiteit is altijd verbazingwekkend, want het plaatst je in de Tegenwoordigheid van de oneindige, alles liefhebbende Bron, die je uitsluitend schiep om eeuwige vreugde, verbazing en verwondering te ervaren – en dat zul je.   

Velen van jullie voelen zich niet in goeden doen, balend van de levens die jullie momenteel ervaren, en je afvragend of er een manier is om ze te verbeteren, ze bevredigend en verheffend te maken, terwijl jullie overal om je heen mensen zien, geliefden, vreemden, zelfs jezelf, die worstelen met angst en lijden wat, zo lijkt het, eindeloos doorgaat, en waarvoor er geen verlichting lijkt te zijn.  In feite ben je de illusie gaan zien voor wat het is: een plek waarin die staten endemisch zijn.  Je wilt ontwaken, je hebt de intentie te ontwaken, en dagelijks maken er meer en meer de keuze dat te doen en daardoor de collectieve wil van de mensheid veranderend.  Wanneer de collectieve wil verandert, intensiveert jullie ontevredenheid, want je bewustzijn van de onaanvaardbaarheid van de huidige levensomstandigheden van zo velen op Aarde wordt alsmaar duidelijker. Zulke pijnlijke levenservaringen voor zo'n groot deel van de mensheid blijven toestaan, is voor jullie onacceptabel geworden. 

Het is die intentie, dat verlangen dat intensiveert en daardoor verzekerend dat de collectieve intentie van de mensheid verandert, en het is die collectieve intentie die de ruimte creëert, de omgeving waarin jullie jezelf terugvinden.  Er hangt lente in de lucht, en dat geldt ook voor verandering van een buitengewoon schitterende soort.  De kracht van jullie collectieve intentie is immens, en waar het tot voor kort verstrooid, verdeeld, boos en angstig was, komt het nu in afstemming met een liefdevolle intentie om vrede, gezondheid en overvloed voor allen op de planeet te vestigen, door middel van harmonieuze samenwerking en begrip.  Sinds december vorig jaar heeft er een enorme verschuiving in intentie over de gehele wereld plaatsgevonden, en de effecten daarvan beginnen zich te laten zien.  

Het is onmogelijk geworden voor degenen die de wereld willen controleren om hun eigen zelf-gecentreerde agenda’s aan te passen, door ze nog langer verborgen of onder bedekkingen te houden.  De waarheid komt uit, en voor degenen die dat willen verbergen en onderdrukken, is dat alarmerend; in feite is het angstaanjagend.  Maar er is geen weg terug, de sluier van corporatieve geheimhouding is opgetrokken en wordt nu helemaal verwijderd. Corporatieve geheimhouding is sinds onheugelijke tijden een belangrijk maar grotendeels niet erkend aspect van al jullie wereldse organisaties geweest, en het is nu in het proces van te worden ontbonden. Enorme wereldlijke machtscentra brokkelen af, en hun ineenstorting is aanstaande.  Die macht is altijd illusior geweest, maar omdat mensen er over het algemeen in geloofden en het accepteerden, leek het van gewicht te zijn. 

Wanneer de informatie en de technologie, die het mogelijk maakt om ziekte permanent te overwinnen en allen op Aarde overvloed te geven, onderwijl de enorme planetaire schade reparerend die de afgelopen honderd jaar heeft plaatsgevonden, bekend worden gemaakt en op grote schaal en vrijelijk worden gedeeld, zal het vermogen om grote aantallen mensen te controleren door middel van angst en de dreiging van confiscatie van hun activa, worden verwijderd.  Ieder van jullie is een soeverein wezen, door God geschapen om ten volle te genieten van de vruchten van het leven door de intelligentie van bewustzijn, creativiteit, en harmonieuze samenwerking, en jullie zijn nu in het proces van het voor jezelf herontdekken en terugeisen van het respect en de waardigheid van die onvervreemdbare staat waarin je geschapen bent. 

Zoals jullie, keer op keer, is verteld, is Liefde de levenskracht, de kracht, en de creatieve aandrijving die het antwoord geeft op elke vraag of elk probleem dat zich voordoet.  Liefde past aan, accepteert, harmoniseert en integreert, de weg naar Eenheid effenend door elk probleem dat afscheiding zou kunnen veroorzaken te verduidelijken. Liefde is de gouden standaard die allen in afstemming met elkaar brengen, zodat conflict en onenigheid hun destructieve elementen niet in het spel kunnen brengen om de eeuwig gladjes verlopende schittering van de Realiteit te verstoren. En Liefde leidt jullie gestaag en onvermijdelijk in de richting van je ontwaken.  Laat Liefde, je ware aard, je in elk moment leiden, en ervaar de vrede, te samen met het ontbreken van stress en zorgen wat dat doen je zal brengen.  Het is jullie onvervreemdbare recht! 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 22 april 2013

21.04.2013 SaulVergeving onthouden is als het omarmen van kanker 


John Smallman met Saul op 21 april 2013
In de spirituele rijken is er veel ruchtbaar geworden (has been transpiring) terwijl de nieuwe energieën die de Aarde omhullen zijn versterkt en geïntensiveerd om te helpen bij het aanstaande ontwaken van de mensheid.  Ja, het is aanstaande!  Er is jullie veel beloofd, en het moment van inlossing nadert met rasse schreden.  Desalniettemin is er veel te doen om de essentiële voorbereidingen voorafgaande aan de komst van deze goddelijke en langverwachte gebeurtenis, te voltooien, en ieder van jullie heeft daarin een belangrijke rol te spelen.  Dat gaat grotendeels over het loslaten van oordeel en het omarmen van vergeving, vooral aangezien jullie bewustzijn van het wangedrag en verraad gepleegd door degenen die je hebt vertrouwd, evenredig groeit met het aantal klokkenluiders die eerder verborgen informatie over bedrog en corruptie in hoge plaatsen vrijgeven, en misbruik van hun positie door hen die deze bekleden.

Wat er, in vele gevallen, is gedaan, is bepaald gewetenloos, maar jullie zijn allemaal goddelijke wezens, geschapen in Liefde van Liefde, en jullie allemaal kozen ervoor afscheiding van jullie goddelijke staat te ervaren.  Het resultaat is groot lijden geweest.  Er is niemand belichaamd op Aarde op dit moment in jullie evolutie, die, zoals Jezus ons zegt in de bijbel, ‘zonder zonde is’, en daarom is er niemand die in staat is tot het maken van een eerlijke, onvooringenomene, en faire beoordeling van wie dan ook zijn gedrag.  Oordeel moet worden overgelaten aan God omdat Hij iedereen oordeelt als zondeloos en alleen hun goddelijke volmaaktheid ziet.   

Onvoorwaardelijke vergeving is het essentiële pad naar ontwaken, samen met de vredige insluiting (containment) en restrictie van degenen die zouden willen doorgaan, tenzij aldus ingesloten, anderen te misbruiken.  Liefde, het Bron-veld waarin schepping plaats vindt, accepteert iedereen, ongeacht hun zonden, en door dat te doen lost het de woede en wrok op die mensen naar zonde leidt.  

‘Zonde’ treedt op wanneer iemand zich ongeliefd, ongeaccepteerd, onverzorgd, veracht, ontoereikend, onwaardig, beschaamd of afgewezen voelt.  Het is een wanhopige roep om aandacht, liefdevolle aandacht, die veronachtzaamd of van de hand gewezen is.  Iedereen heeft dat op een bepaald moment ervaren, en iedereen weet wat een heerlijk gevoel van vreugde en troost wordt ervaren als onvoorwaardelijke acceptatie die onliefdelvolle en angst-inducerende omstandigheden vervangt.  Dus iedereen weet, diep in zichzelf, dat tenzij ze van harte vergeving omarmen en het onvoorwaardelijk bieden aan iedereeen waarvan ze geloven dat zij hen op enige manier hebben beledigd of mishandeld, zij zullen doorgaan te worden verslonden of opgegeten door bitterheid, wrok en woede. 

Het is een vicieuze cirkel omdat degenen die vasthouden aan bitterheid, wrok en woede de Liefde afweren, vaak gelovend dat ze ongeliefd zijn, en zich dan vaak gedreven voelen zich te gedragen als degenen van wie ze vinden dat ze niet in staat zijn te vergeven.  Vergeving onthouden is als het omarmen van kanker, want het voedt zich ten koste van de gastheer, de ervaringen van geluk, vreugde, of tevredenheid voorkomend, en ze vervangend door een verbitterd, maar misplaatst gevoel van tevredenheid in de rechtvaardige weigering om te vergeven.  Jullie hebben een uitdrukking: ‘je neus afbijten om je gezicht te kwetsen’ (‘biting off your nose to spite your face’), wat hier heel toepasselijk is.  

Om rustig te worden, om vrede te ervaren, is het essentieel om, vrij en onvoorwaardelijk, te vergeven.  Velen denken dat dit onmogelijk is omdat ze zo zijn misbruikt, zo ernstig hebben geleden, en geloven dat vrede en tevredenheid alleen voor hen mogelijk zijn als ze compensatie krijgen en weten dat hun misbruiker naar behoren is gestraft.  Maar dat werkt niet.  Wanneer er recht is geschied blijft de pijn, en de bitterheid die het misbruik heeft gewekt blijft doorgroeien.  Wanneer de bitterheid wordt aangemoedigd en beschouwd wordt als een recht en een voorrecht waaraan het slachtoffer zich kan vasthouden, dan is geen compensatie ooit genoeg.  De klacht ‘niemand kan mij teruggeven wat werd afgenomen’ is helemaal waar.  Maar focussen op die overtreding van iemands persoonlijke soevereiniteit in plaats van het los te laten, betekent dat het leven de slachtoffers passeert, wanneer zij de herinnering aan de overtreding vasthouden als hun meest kostbare bezit.

Vergeving staat een persoon toe om verder te gaan, om zich te herverbinden met het leven, en opbeuring en troost te vinden waar ze die mogelijk het minst verwachten, namelijk, in het loslaten van de extreem zware last die niet vergeven met zich meebrengt.  Door vergeven laat je die ondraaglijke emotionele last los, die nooit op enige andere manier kan worden losgelaten.  Steungroepen verergeren vaak de last door het stimuleren van overmatige hoeveelheden van introspectie en discussie die het gevoel van het onrecht aangedaan zijn, kunnen versterken, in plaats van de last te verlichten die je draagt, zoals hun doel is.  Door te vergeven openen jullie je hart om de overvloed van Liefde te ontvangen die je continu omhult, op je wachtend Het te accepteren.  De lichtheid die je zult ervaren als gevolg van het iemand die je pijn heeft gedaan werkelijk vergeven, zal je verbazen.   

Vergeving is een groot healer en de mensheid heeft healing nodig.  Omarm het en geniet van de vrede, de voldoening en tevredenheid – laat staan de opluchting – dat het dat doen toestaat en geeft. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zaterdag 20 april 2013

19.04.2013 Jezus


Hoe zou je op enigerlei wijze onwaardig kunnen zijn voor de essentie van je wezen? 

John Smallman met Jezus op 19 april 2013
Er bestaat niet zoiets als ‘mislukking’. Het is gewoon een ander aspect van de illusie dat je gebruikt om jezelf te slaan - of anderen!  Laat het gewoon gaan, net als alle andere vormen van oordeel die alleen dienen om je af te leiden van het jezelf zijn - namelijk Liefde.

Dat is wat je bent; je bent het gewoon gaan vergeten en bent gaan geloven dat je Het moet ontvangen, terwijl je Het in feite altijd in overvloed hebt.  Als je Het niet ervaart, is dat omdat je hebt gekozen om jezelf te beoordelen als zijnde zonder Het, Het benodigend, en door dat oordeel te hebben, heb je er feitelijk voor gekozen Het te blokkeren, gelovend dat je Er onwaardig voor bent.  En dus zoek je Het, vaak op manieren die je onmogelijk kunnen helpen het te vinden. 

Hoe zou je op enigerlei wijze onwaardig kunnen zijn voor de essentie van je wezen?  Je werd geschapen in Liefde, door Liefde, uit Liefde - er is niets anders - dat is gewoon een ander woord dat God betekent, de Bron van alles wat bestaat, en waarvan elk bewust voelend wezen een essentieel en onlosmakelijk onderdeel is.  Afscheiding van die Bron is uitgesloten, onuitvoerbaar, totaal onmogelijk.  Je bent continu en eeuwig een met God, punt.  Geen verdere bespreking van deze goddelijke waarheid heeft enige betekenis.  Jullie worden allemaal  eeuwig geliefd en gekoesterd door jullie hemelse Vader, en niets kan dat, ooit, veranderen.    

Heel vaak wordt een grote hoeveelheid van de tijd die je denkt te besteden aan redeneren of denken gebruikt voor oordelen, zelftwijfel, en zelfrechtvaardiging, terwijl je probeert  jezelf te overtuigen – ‘Ik weet dat ik gelijk heb, dit is goed en ik moet hem uitleggen waar hij fout zit’ – leidend tot wrok, woede en depressie, wanneer je je realiseert dat je de perceptie van de ander niet kunt veranderen.  Natuurlijk kun je die van jezelf veranderen, maar dat doen zou een teken van zwakte zijn, een erkenning dat je fout zat en dat hij gelijk had!

Stop met het persoonlijk nemen van dingen, want dat doen belast je alleen maar met woede en wrok, die je zelfrespect en eigenwaarde aantasten, ervoor zorgend dat je je slecht voelt over jezelf.  Wanneer je de keuze maakt te stoppen met dingen persoonlijk nemen, stop je ermee te worden beledigd; je voelt je dan vrijer, lichter, en het leven stroomt soepeler en gemakkelijker voor je.  Een groot deel van je misnoegen, je ontevredenheid met het leven, komt voort uit het toestaan je door dingen die anderen zeggen of doen van streek te laten maken.  En je neigt ertoe erg goed te zijn in het rechtvaardigen van die gevoelens: ‘Hoe kan hij dat hebben gezegd of gedaan, ziet hij niet hoe hij mij pijn heeft gedaan? Het is zo oneerlijk!’

Als je ervoor kiest niet te worden beledigd, accepteer je feitelijk jezelf in plaats van het accepteren van iemand anders zijn niet-acceptatie van jou.  Wanneer je jezelf accepteert, in plaats van te proberen om jezelf te rechtvaardigen voor jezelf, plaats je jezelf in een positie van waaruit je jezelf met vriendelijkheid en compassie kunt observeren.  Dan ben je in staat je bewust te worden van ieder aspect van jezelf dat onliefdevol is, of dat lijkt te zijn, en de keuze te maken dat los te laten of te veranderen. 

Proberen jezelf te veranderen omdat iemand anders een aspect van je heeft veroordeeld als onacceptabel, werkt niet.  Ja, je kunt dat aspect verbergen of verhullen omdat het op die manier veroordeeld is (misschien voel je jezelf er zelfs beschaamd om), maar het leeft binnenin je verder, bitterheid en wrok veroorzakend vanwege het veroordelen van elkaar welke jullen hebben ervaren. 

Nadat er een oordeel is gevormd en geaccepteerd, zelfs als je het er niet mee eens bent, is het zeer moeilijk om onverstoorbaar te kijken naar wat er is geoordeeld; maar als je je dat niet persoonlijk aantrekt, dan zal andermans oordeel je niet beledigen of van streek maken, en zul je de mogelijkheid hebben het aan te horen en de geldigheid ervan met praktische onbevooroordeeldheid te beoordelen. 

Jullie zijn allemaal goddelijke wezens, herontdekkend dat je in essentie Een bent, ook al is je huidige ervaring er een als een individu, omgaand met de problemen die de afscheiding je voorschotelt - verwarring, misverstanden, conflicten, niet-acceptatie, oordeel.  En de herontdekking van je Eenheid doet zich voor wanneer je tijd besteedt aan het rustig luisteren naar je intuïtie, naar je spirituele natuur, naar je ware zelf, liefdevol bijgestaan door hen in de spirituele rijken die je vraagt om leiding.  Jullie zijn altijd omhuld door het goddelijke Liefdesveld, maar de drukte van je dagelijkse leven leidt jullie daarvan af, jullie wegleidend naar situaties van stress en conflict, en andere liefdeloze staten die de Realiteit voor jullie verbergen.  

Wanneer jullie het nieuws volgen, hetzij door de mainstream media of via alternatieve sites en netwerken, is veel ervan deprimerend, beangstigend, en schijnbaar zeer reëel.  Daarom is het essentieel dat je dagelijks tijd besteedt, rustig communicerend met je vrienden in de spirituele rijken, en hun steun en begeleiding zoekend.  Wat ze jullie bieden verhoogt jullie spirit en stelt jullie gerust dat je een bent met hen, met God, en dat Liefde het antwoord is, het enige antwoord op iedere situatie.

Gedurende eonen hebben jullie geïnvesteerd in de enorme misvatting dat verraad, conflict, oorlog, en lijden onvermijdelijke aspecten zijn van het leven op aarde, en dit wordt steeds opnieuw onderstreept door de eindeloze vierentwintig-uur-nieuws cycli die over gebeurtenissen van die soort rapporteren.  Het hoeft niet zo te zijn; in feite is het volkomen onnatuurlijk, maar jullie bouwden de illusie om afscheiding te ervaren: een onwerkelijke en onvoorstelbare staat.  En afscheiding is beangstigend – ik... door mezelf... alleen... en onder constante dreiging.

Jullie hebben geprobeerd om via wapengeweld vrede en stabiliteit te vestigen, en gedurende de eonen heeft die methode keer op keer bewezen dat het niet werkt, want zij die de macht hebben misbruiken altijd hun positie. 

Echter, de waarheid van het concept dat allen een zijn en dat de gedachten, woorden en daden van eenieder iedereen beïnvloedt, wordt eindelijk op grote schaal begrepen, en groepen vormen zich over de gehele wereld met de intentie samen te komen in vrede, harmonie, en liefde om al jullie wereldse problemen op te lossen.  Deze groepen staan open voor het goddelijke Liefdesveld dat de planeet omhult, en het beïnvloedt hen krachtig en effectief. 

Terwijl deze groepen groeien, zich ontwikkelen, vermengen, en communiceren - zoals ze, continu, doen – zullen vrij snel verbazingwekkende resultaten worden bereikt, in de collectieve beweging weg van handhaving en naar vreedzame en harmonieuze samenwerking toe.  Het zijn slechts zeer weinigen die de status quo willen handhaven, en hun aanhangers vallen weg nu het goddelijke Liefdesveld steeds meer over jullie heen trekt (?/draws ever more of you) naar zijn liefdevolle en meest verleidelijke omhelzing.  Een visioen (visie) van vrede en harmonie heeft zich binnen de mensheid ontwikkeld dat een steeds bredere acceptatie verkrijgt en voor altijd jullie collectieve intentie verandert.  Dat visioen zal worden bereikt!


Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 5 april 2013

04.04.2013 SaulSta je twijfels en zorgen niet toe je te ontmoedigen of alarmeren


John Smallman met Saul op 4 april 2013Het ontwakingsproces van de mensheid gaat op snelheid voort. In het begin, vele eonen geleden, was het traag en moeilijk voor jullie, maar nu is het als een rivier die snel in volle vloed stroomt, alles voor zich naar de Oceaan vegend – de Realiteit, Hemel, jullie eeuwige Thuis – en het is volstrekt onstopbaar. Laat je twijfels en angsten los, die je verleiden ofwel tegen de stroom in te zwemmen, of op zijn minst, je vooruitgang tegen te houden door vast te houden aan achterhaalde houdingen en gedragingen die je niet langer dienen. Laat al die onliefdevolle emotionele bagage los die je naar beneden drukt, je naar beneden lijkt te slepen, en scheer in opwinding langs als surfers en waterskiërs op het oppervlak van deze stroom van Liefde, terwijl jullie naar de Oceaan racen waar het meest prachtige onthaal wacht op jullie snelle en zekere aankomst. 


Lieve Lichtdragers en wegbereiders, zusters en broeders, zussen en broers, kinderen van God, sta je twijfels en zorgen niet toe je te ontmoedigen of alarmeren. Gedurende de eonen hebben jullie veel leed te verduren gehad en vele teleurstellingen die jullie hebben achtergelaten met diepe emotionele littekens, en de 'dingen' die nu voor velen van jullie omhoog komen zijn oud, heel oud, en moeten enkel worden erkend en losgelaten. Het is niet nodig om de oorsprong ervan te onderzoeken; het verleden is echt wel voorbij. Wat jullie ervaren – en dat kan erg ongemakkelijk en verontrustend zijn – zijn de verstrooide overblijfselen van oude en half vergeten herinneringen, fragmenten van misbruikte energie. Je bent effectief in het proces van de 'lenteschoonmaak', en terwijl je kamers binnengaat die lang gesloten zijn geweest, deuren, ramen, gordijnen en jaloezieën openend, raakt alle stof en vuil (bevroren energie) die zich gedurende de tijd heeft verzameld opgewaaid. En inderdaad, er is een verbazingwekkende hoeveelheid van! Het bevat niets van enige waarde; het moet gewoon worden weggegooid, op de composthoop geworpen, zodat de energie kan worden gerecycled, terug naar de ongerepte staat van schoonheid waarmee het glansde voordat het werd beschadigd door eeuwen van conflicten en verwarring. 


Energie is macht en kan worden gebruikt om vele overtuigingen, filosofieën, sociale bewegingen, of campagnes die sterk uiteenlopende doelen kunnen hebben, aan te drijven, en gedurende de eonen heeft jullie dit naar vele conflicten geleid. De dingen waarvan zo velen van jullie nu merken dat ze oprijzen in je bewustzijn, zijn de overblijfselen van de emoties die lang geleden werden aangewakkerd, toen je betrokken raakte in deze vaak pijnlijke activiteiten. Je bent in een ruimte waar vergeven en loslaten gemakkelijk en snel kan plaatsvinden als je ervoor kiest dat toe te staan, en dat doend laat het Licht binnen, jouw Licht, schijnend met glans en schoonheid op alles dat Ervoor ligt. De herinneringen van wie je werkelijk bent zullen dan binnen komen stromen, jullie harten vullend met vreugde en verwondering, terwijl de oude fragmenten die jullie effectief hebben verzameld, wegsmelten. 


Zoals jullie weten, jullie goddelijke bestemming is om te ontwaken in de Realiteit. En dat lot, dat onvermijdelijk en onontkoombaar is, zal jullie niets dan vreugde brengen. Vasthouden aan oude herinneringen van slachtofferschap, onrechtvaardige straf, schande, of lijden die je kunt hebben ondergaan, of enige wens van compensatie, aan je beschikbaar gesteld door het vonnis van een 'hogere macht' die anderen veroordeelt voor aan jou aangedaan onrecht – ook al is het gewoon maar een verlangen van jouw kant voor hen zodat ze weten dat ze je onrecht hebben aangedaan – vertraagt simpelweg je ontwaken. Laat alles dat onliefdevol is los en snel voort naar je ontwaken. 


Liefde is allesomvattend en kan geen grieven vasthouden, Het weet niet wat grieven zijn. Het omarmt en accepteert allen, onvoorwaardelijk. De intensiteit van de Liefde overdondert; in feite beangstigt Het hen die willen oordelen of veroordelen, en ze vluchten in volledige wanorde voor Haar aanwezigheid, want het is volkomen compromisloos in Haar acceptatie van het goede in alles wat er is geschapen. Het ziet noch erkent iets anders. Wat niet goed is, bestaat niet, dus oordeel en veroordeling bestaan niet, en dat is een beangstigend besef voor hen die zich daarmee willen verbinden, dat is waarom ze vluchten voor de zuiverheid van de Liefde. 


Wanneer je al die oude emotionele bagage loslaat – bagage die je gedurende eonen bij je hebt gedragen als bewijs van de veelsoortige mishandelingen die je hebt geleden – zal het gevoel van verlichting dat je zult ervaren je absoluut verbazen. Je zult denken: 'Het waren slechts verdedigbare herinneringen die ik benodigde om te weten wie ik ben, want wie ben ik zonder mijn herinneringen? Ik kan niet zonder mijn fotoalbums, ze zijn te kostbaar om te verliezen of weg te gooien'. Maar je hebt dat echt niet nodig, want je staat op het punt te ontwaken in het oneindige wonder van onze Vaders goddelijke Aanwezigheid, de Realiteit, waar je zonder het minste spoortje van twijfel precies zult weten wie je bent, en in die wetenschap zul je je eeuwig verblijden. Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 4 april 2013

03.04.2013 Jezus


De mensheid staat op een kruispunt

John Smallman met Jezus op 3 april 2013
De mensheid staat op een kruispunt. Velen zijn niet bereid zich over te geven aan de Liefde, aan hun goddelijke natuur, hoewel op het diepste niveau van hun wezen ze altijd de intentie hebben gehad dat te doen. Een intense inspanning van jullie kant, de wegbereiders en Lichtdragers, is nu van essentieel belang om ze te assisteren hun Godgegeven intentie te herinneren om hun ware natuur te accepteren en te omarmen. Jullie ontvangen enorme hoeveelheden energie van allen in de spirituele rijken, om jullie voorwaarts te doen gaan op je pad naar ontwaken en thuiskomen, maar velen van jullie waren teleurgesteld door het gebrek aan bewijs in de wereld om je heen, bij jullie binnenkomst in de Nieuwe Tijd in december vorig jaar. Bijgevolg hebben velen van jullie je intentie en vastbeslotenheid om te ontwaken laten verslappen, nu jullie opnieuw verstrikt geraakt zijn in de afleidingen van de illusie. 

Vergeet niet dat jij het bent die moet ontwaken; we kunnen jullie alleen richting die staat aanstoten, en om te ontwaken moet je je daarop focussen. En als Lichtdragers en wegbereiders is je intentie om dit te doen immens krachtig waanneer je ervoor kiest je daarmee te verbinden. En ook heeft die intentie een sterke invloed op hen die, momenteel, niet in staat of niet bereid blijven om te reageren op de roerselen in hun hart, die de nieuwe energieën opwekken. Je intentie wekt en versterkt die van hen. 

Jullie taak is om wakker te worden, om briljant bewuste wezens te worden, volledig bewust van je ware natuur en die omarmend, en wanneer je dat doet, te helpen je diep slapende broeders en zusters hetzelfde te laten doen. Vanwege het persoonlijke gebrek aan interesse of verzwakking van de intentie die velen hebben toegestaan te laten plaatsvinden sinds eind december vorig jaar, is de kracht van jullie collectieve intentie ook verzwakt en moet die worden gerevitaliseerd. Jullie zijn stevig gegrond op jullie pad naar huis, maar jullie hebben een pauze genomen om uit te rusten, en nu moet je weer verder gaan. Dit is wat ik bedoel met een kruispunt. 

De beste manier om jezelf weer in beweging te krijgen is door tijd door te brengen in jullie individuele plekken van innerlijke rust en het jezelf toe te staan te luisteren naar je intuïtie, je leiding, van hen in de spirituele rijken, die je kunnen en zullen verzekeren en laten zien dat jullie niet alleen zijn, dat jullie niet in de steek gelaten zijn. Velen van jullie hebben zich verloren gevoeld, uit het veld geslagen, nu de nieuwe energieën jullie hebben omarmd omdat ze fysiek meer van jullie vroegen, en je merkte dat je je heel moe, geïrriteerd, en ongemotiveerd voelde. Dit is een tijdelijke toestand terwijl je je aanpast aan deze nieuwe energieën. Het is analoog aan het leren van een nieuwe activiteit zoals fietsen, skiën, yoga, of zwemmen: eerst is er de techniek die moet worden geleerd; dan moet je oefenen, en terwijl je dit doet, moeten de spieren die er niet aan gewend zijn op deze manier te worden gebruikt, sterker worden en flexibeler. En dat is vermoeiend. 

De nieuwe energieën zijn krachtig en intens, en het is zeer veeleisend en vermoeiend voor jullie lichaam terwijl ze geleerd hebben zich aan te passen aan en te werken met hen. Wij begrijpen dat, en we zien hoe jullie hebben geworsteld met vermoeidheid. Desalniettemin worden jullie ieder moment prachtig ondersteund, dus sta jullie twijfels en zorgen, jullie enthousiast aangeboden door jullie ego's, niet toe je af te leiden van de taak die je hebt waarvoor je uiterst gekwalificeerd bent. 

Jullie zijn geïncarneerd om je slapende zusters en broeders te helpen om wakker te worden en hun ware natuur te herkennen als perfecte goddelijke wezens van immense kracht en schoonheid, met onbegrensde creatieve vermogens, erop wachtend om te worden herontdekt en ingezet voor hun eigen plezier en voor de vreugde van God en Zijn gehele schepping. Dat is echt een zeer mooie reden voor het ervaren van het leven in de illusie, ondanks alle ongemakken en moeilijkheden die het jullie in de illusie voorschotelt. Ja, je hebt ook lessen te leren, en jullie leren ze zeer effectief en efficiënt, en de eer die jullie hebben verdiend zal jullie verbazen wanneer je thuis aankomt in de Realiteit. 

De boodschap van vandaag is om jullie aan te moedigen en te bekrachtigen, en jullie te bevestigen dat jullie te allen tijde volledig worden ondersteund door hen in de spirituele rijken. Wanneer je je ook maar bedrukt, onzeker, depressief, bezorgd, of overweldigd door twijfels voelt, wend je dan alsjeblieft tot ons en vraag om hulp – je zult het direct ontvangen. Open gewoon je hart volledig en ontvang en ervaar de warmte van onze liefdevolle omarming, en weet dat je thuiskomst onvermijdelijk is. 


Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

woensdag 3 april 2013

31.03.2013 Jezus


Jullie worden minder verslaafd aan de geldigheid van de illusie

John Smallman met Jezus op 31 maart 2013Een is het cijfer van Gods scheppingen, maar Een is op geen enkele wijze beperkend – het is oneindig. Dit is een zeer complex begrip voor jullie om te begrijpen, laat staan om er wijs uit te kunnen; in feite is het nogal een paradox terwijl jullie begrensd blijven tot je fysieke lichamen, dus probeer het maar niet eens – het is nogal overbodig. Accepteer gewoon dat het zo is. Geef je er aan over en weet dat je niet wordt misleid. 

Je begrijpt en accepteert dat wat ieder van jullie denkt, zegt, of doet, effecten heeft ver voorbij je directe omgeving, want jullie moderne wetenschap van de natuurkunde heeft dat tot genoegen van de helderste intelligenties onder jullie bewezen. En als dit zo is, want het zeker is, dan volgt daaruit dat allen Een zijn, en dat Een het cijfer is van Gods creaties – Een die oneindige veelheden omarmt zo u wilt, maar Een is het. 

De schepping van Een – God en al wat daarin is – deelt continu met Zichzelf de Liefde die de levenskracht is, de intelligentie, het perceptievermogen, en het bewustzijn dat bewustwording van zichzelf en anderen mogelijk maakt, en enthousiaste interactie tussen en binnen die Een toestaat en aanmoedigt. De Een is een staat van oneindige, eeuwige en extatische vreugde en geluk, en het is jullie Thuis waar de oneindige warmte van goddelijke acceptatie je altijd omarmt. Deze illusie is een afleiding die moet worden afgedankt, opgelost, en dat zal gebeuren wanneer jullie je collectieve aandacht eruit terugtrekken. 

Het is een denkbeeldige omgeving waarin angst en bezorgdheid jullie constante metgezellen zijn. Zelfs als jullie ze ontkennen of begraven onder je niveau van bewustzijn, liggen ze daar te etteren totdat jullie je ermee bezig houden en ze loslaten, of tot ze venijnig exploderen, jullie geschokte aandacht opeisend. Velen ondergaan op dit moment deze ervaring, nu jullie angsten doorbreken in je bewustzijn, je vrede verstorend. Erken ze, observeer ze, en laat ze dan los. Het is niet nodig om je met hen bezig te houden door te proberen hun wortels bloot te leggen, of om de acties te ondernemen die ongegronde angst wenselijk lijkt te achten – laat ze gewoon los. 

Jullie collectieve aandacht uit de illusie terugtrekken, zal ervoor zorgen dat deze zal vervagen als een oude sluier die tot stof uiteenvalt, en als dat gebeurt, zal het voor jullie het wonder van de Realiteit onthullen, waar je altijd bent. Momenteel lijkt dat als een droom, een nauwelijks waarneembare indruk van een bepaalde wazige en verre herinnering, zo ver weg en onbereikbaar dat je er bijna volledig onbewust van blijft. Echter, de illusie is slechts een sluier die je hebt gekozen om achter te schuilen, en omdat je die keuze bent vergeten, is het opmerkelijk echt voor je geworden, angstaanjagend echt. 

Jullie taak, de taak van de mensheid, is ontwaken. Om dat te doen moet je je zorgen en angsten, die ongegrond zijn, loslaten en de Een zonder vrees omarmen zoals Het jou al omarmt. Angst is een concept dat slechts een deel van de illusie is, want in Waarheid, in Realiteit, bestaat er geen angst en niets dat het zou kunnen veroorzaken, en het beredeneren waarmee de egoïstische denkgeest probeert te ontdekken waar het bang voor is, en de schijnbare toestand van afscheiding waarmee de illusie je confronteert, verschaft het bewijs – anderen, die je zouden kunnen aanvallen! Allen zijn een en iemand aanvallen, zoals jullie vaak is verteld, betekent alleen maar jezelf aanvallen. De illusie echter, doet heel goed werk in het je overtuigen dat de aanval echt is, pijnlijk, je continu bedreigend, en dat het daartegen voortdurend en krachtig verdedigd moet worden. 

Zoals je kunt zien is de illusie het probleem en de oplossing! Het probleem, want het heeft je ervan overtuigd dat het echt is, en de oplossing, omdat haar schijnbare werkelijkheid zal wegsmelten wanneer je je aandacht eruit terugtrekt. 

Wanneer je een goed geconstrueerde roman leest, of naar een goed stuk of goede film kijkt, geef je het aandacht, je verbindt je ermee, je wordt erdoor ingepakt en erdoor weggevoerd naar een ander rijk – het rijk dat de schrijver heeft gecreëerd. Je voelt sterke emoties naarmate de verhaallijn zich ontwikkelt, je erin trekkend om je te identificeren met een van de karakters – de held of de schurk – en je probeert te bevroeden wat er zal gebeuren, wat er zich zal ontvouwen. Je wordt je onbewust van de wereld om je heen wanneer je je volkomen richt op de fascinatie van het zich ontwikkelende verhaal. Dan komt het tot de ontknoping, en langzaam keer je terug naar bewustzijn van je omgeving, hoewel de energie van de verhaallijn je nog een tijdje vergezelt voor het vervaagt. 

De illusie is een oneindige stoet van collectieve verhalen waarmee jullie je allemaal verbonden hebben, en de ontsnapping, de weg naar buiten, is om je aandacht eruit terug te trekken. Soms, als je aan het lezen of dagdromen bent, zal een hard geluid je plotseling, misschien heftig, in het huidige moment trekken, en het rijk waarin je binnengegaan was lost instant op. Wanneer de collectieve aandacht van de mensheid weggetrokken wordt uit het rijk dat jullie nu lijken te bewonen, zal er een plotseling ontwaken voor jullie zijn, en dat zal opwindend zijn!

Om de komst van dit indrukwekkende en onvermijdelijke moment aan te moedigen, moet je ervoor zorgen dagelijks tijd door te brengen in je plek van innerlijke rust, met de intentie je te verbinden met Gods goddelijke Liefdesveld, de Realiteit, dat je op elk moment omgeeft en beschermt. Het is er altijd, op je wachtend tot je je interesse verliest in het nu-nogal-voorspelbaar en versleten doen-geloven welke de illusie nu zichzelf heeft laten zien te zijn, en waaraan je verslaafd bent geraakt. Desalniettemin, je raakt minder verslaafd aan, minder overtuigd van, de geldigheid van de illusie, en je hebt enorme energetische assistentie van de Realiteit, zij in de spirituele rijken, je te helpen de focus van je attentie daarop los te laten. 

Het is je intentie – het is altijd je intentie geweest – om te ontwaken uit de droom van afscheiding van je Vader, en Hij heeft je van de middelen voorzien om dat te doen: je eigen aandeel van de eeuwige vlam van Zijn Liefde, continu binnenin je brandend en voor altijd onlosmakelijk met Hem verbonden. Je ontwaken is onvermijdelijk, onontkoombaar, en goddelijk verzekerd. Je moet het alleen toestaan te laten gebeuren, door Gods Liefde te omarmen en alles binnenin je loslatend dat Daarmee niet in afstemming is. 


Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 2 april 2013

31.03.2013 SaulWanneer je gefocust bent op drie-dimensionale kwesties, ben je slechts voor ongeveer 1% aanwezig!


John Smallman met Saul op 31 maart 2013
De belangstelling van de mensheid voor het spirituele groeit snel als een direct gevolg van de nieuwe goddelijke energieën die de planeet overspoelen, wat natuurlijk de intentie was toen ze in beweging werden gezet. Jullie moeten serieus werk maken van jullie spirituele kant, je 99%, welke grote aantallen van jullie hebben verwaarloosd vanwege de verleidelijke, aanlokkelijke, en veeleisende afleidingen waarmee jullie ego's, via het mechanisme van de illusie, je voortdurend bombarderen. Werkelijk, wanneer je gefocust bent op drie-dimensionale kwesties, ben je slechts voor ongeveer 1% aanwezig! Dat is alles van jou waar je ego toegang toe heeft, ook al lijkt het vaak zo dat sommige mensen enorme ego's hebben! Is dat niet verbazingwekkend?

Maar het is waar, want jullie zijn allemaal goddelijke wezens van kracht en macht die ervoor gekozen hebben om jezelf te beperken binnen de zeer enge grenzen van een menselijk lichaam. En nu is de tijd voor jullie gekomen om verder te gaan – om omhoog te gaan de hogere dimensies in, waar jullie denkgeesten briljant naar buiten schijnen door het prachtige Licht waarmee God jullie begiftigd heeft op het moment van jullie creatie.

Jullie goddelijke natuur is om te schijnen, en zelfs als je jezelf verbergt in de diepten van de illusie schijnt die natuur er doorheen wanneer je liefdevol, compassievol, of vergevend denkt, spreekt, of je gedraagt. Hoe vaker je dat doet hoe helderder je Licht brandt, wat heel duidelijk zichtbaar is in de spirituele rijken, en wat zij in de spirituele rijken kunnen bemerken, voelen, en herkennen als goedheid en heiligheid, die hen voorziet van een veilige ruimte waarin ze acceptatie en comfort kunnen vinden. 

Jullie zijn echt comfort-brengers (comforters), want jullie helpen anderen te herkennen, dat hun gevoel dat er iets ontbreekt, dat er iets veel groters dan de stoffelijke wereld hen roept, steekhoudend is, en dat het zeker niet een teken is dat ze zich op de drempel van een psychose bevinden. Je koos ervoor om te incarneren om je Licht te laten schijnen, zodat anderen het comfort en de ondersteuning die je aanwezigheid oplevert konden ervaren. Het geeft hen extra kracht om om te gaan met en de lessen die hun levensloop ze voorschotelt, te leren, zodat zij kunnen ontwaken in de Realiteit waarvan het vaak lijkt dat ze ervan zijn buitengesloten. 

Zorg dat dat Licht helder blijft schijnen door je volledig te verbinden met het goddelijke Liefdesveld dat jullie continu omringt, zijn katalytische aanmoediging ademend op de onuitblusbare vlam van Liefde die eeuwig binnenin ieder van jullie brandt. Jullie zijn allemaal Lichten voor de wereld, de Hemel op Aarde brengend wanneer je je in je dagelijkse leven mixt en vermengt met je familie, vrienden en collega's. Ik overdrijf niet als ik je dit zeg, want alles wat onze Vader heeft geschapen, met inbegrip van ieder van jullie die kennelijk in de illusie verstrikt is, zijn bewust voelende onsterfelijke wezens van oneindige perfectie en schoonheid.

De illusie verstopt dit echt voor je met een dunne sluier die even illusoir is als de illusie zelf, maar het voldoet terwijl je focust op de egoïstiche invloed die je altijd ervan probeert te overtuigen dat het leven onzeker is, kwetsbaar en waarschijnlijk plotseling en onverklaarbaar uitgedoofd wordend, tenzij je er grote zorg aan besteed. Maar wanneer jullie je hart meer en meer openen om je te verbinden met het goddelijke Liefdesveld, wijkt je gevoel van onzekerheid, van gebrek, zelfs van gevaar, waardoor je je daarna vrij voelt van angst, vrij om liefde te geven, liefde te uiten, en liefde te delen met een toenemend gebrek aan discriminerende beperkingen of voorwaarden. In feite begin je je ware aard te demonstreren, door het te leven. En dat inspireert en verheft de mensen met wie je omgaat, hen toestaand en aanmoedigend hetzelfde te zoen. 

Jullie hebben een uitdrukking, 'uit de kast komen', om iemand aan te duiden die publiekelijk heeft toegegeven van een seksuele overtuiging (persuasion) te zijn die afwijkt van de geaccepteerde norm. Ik stel voor dat het voor jullie allemaal tijd is om 'uit de kast te komen' en toe te geven dat Liefde je aard is. Je weet van wat er is gebeurd in de loop van de laatste decennia dat uit de kast komen effectief de draken van mensen doodt (slays people’s dragons), en hen bevrijdt van de angsten die hen hebben ingeperkt, en, ja, onder controle hebben gehouden. 

Nu is de tijd om uit de kast te komen en in het openbaar en onbevreesd te verklaren dat je ware natuur, als een goddelijk wezen, als een kind van God, Liefde is, en dat het onveranderlijk en onveranderbaar is. De natuur waarmee je begiftigd bent op het moment van de schepping is perfect, mooi, goddelijk, en dus absoluut onveranderlijk op welke manier ook. Zodra je eenmaal die goddelijke waarheid onbevreesd erkent – want het geldt zonder uitzondering voor ieder mens – kan het niet langer worden onderdrukt (contained), en het zal zich verspreiden en verspreiden en verspreiden totdat niemand meer onbewust, onberoerd, of immuun blijft voor de herkenning ervan. Deze waarheid zal jullie inderdaad bevrijden. Het enige wat je hoeft te doen is het te erkennen. 


Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands