Marcadores

zondag 28 april 2013

26.02.2013 Jezus


Er is een radicale verandering aan de gang in de manier waarop informatie in het publieke domein wordt vrijgegeven


John Smallman met Jezus op 26 april 2013

We kijken met plezier vanaf hier in de spirituele rijken terwijl de goddelijke energieën die jullie allen omhullen echt effect beginnen te krijgen, zozeer dat zelfs in jullie mainstream nieuwsmedia enig ‘goed nieuws’ wordt gerapporteerd, zij het met een zeker gebrek aan overkoepelend enthousiasme dat ze wel laten zien wanneer rampen toeslaan!  Desalniettemin, het is een teken van wat komen gaat.  Het Goede Nieuws kan niet langer worden genegeerd, afgewezen, of ongemeld blijven.  Er is een radicale verandering  aan de gang in de manier waarop informatie in het publieke domein wordt vrijgegeven, alhoewel die rapportage altijd achterloopt als het gaat om het rapporteren van de veranderingen die zich voordoen in houdingen, gedrag, en bewustzijn die hebben geleid tot deze veranderingen.

Er gebeurt wereldwijd veel dat jullie zal verbazen als je ervan hoort.  Het goddelijke Liefdesveld werkt continu en sluipenderwijs om de essentiële gedragsveranderingen mogelijk te maken en te laten gebeuren die zullen verzekeren dat er een soepel en effectief einde wordt gebracht aan schrijnende armoede, besmettelijke ziekten, en ontheiliging van de planeet.  Wanneer dat gebeurt zal planeetwijde healing van de aarde zelf en al haar levensvormen die ze ondersteunt versnellen, terwijl de de continue schadelijke activiteiten die die ellendige omstandigheden hebben aangemoedigd en onderhouden stoppen. Die beëindiging van wijdverbreide schadelijke activiteiten zullen enorme hoeveelheden energie vrijmaken om te helpen bij de noodzakelijke reiniging en vernieuwing die moet plaatsvinden, om jullie planeet terug te laten keren naar een toestand van rust, waarin haar gezondheid, schoonheid en overvloed kunnen gedijen, zodat de behoeften van allen die voor hun eigen welbevinden op haar wellness (welzijn) steunen, volledig kunnen worden tevredengesteld. 

De gehele schepping is onderling afhankelijk, elkaar wederzijds ondersteunend, en harmonieus coöperatief, want dat is hoe God zo liefdevol schept, maar toen jullie de illusie bouwden om afscheiding te ervaren, ging het bewustzijn van dat essentiële aspect van het bestaan verloren, toen ruig individualisme probeerde te bewijzen dat het sterk, onafhankelijk en vindingrijk was.  Dat leidde vanzelfsprekend tot de staat waarin mensen elkaar vaak beroofden in plaats van met elkaar samen te werken ten voordele van allen, en de schade die deze houdingen veroorzaakten beginnen eindelijk ingezien te worden.  Velen zijn nu bezig om conflicten en ongezonde concurrentie door harmonieuze samenwerking te vervangen.  Hun aantal groeit dagelijks, en met de hulp die jullie ontvangen van de nieuwe energieën waarmee jullie je bereidwillig verbinden, is succes in dat streven verzekerd.  Zoals ik jullie vertelde in ‘Een Cursus in Wonderen’, en zoals jullie ook in het diepst van je wezen weten:´De hemel is hier. Er is geen ergens anders. De hemel is nu. Er is geen andere tijd.’  Dat weten breekt nu door in jullie bewust ervaringsgerichte bewustzijn, jullie perceptie van elkaar en van de wereld om je heen, permanent, veranderend.

Wat jullie op dit moment waarnemen als realiteit, de fysieke wereld en alles waaruit het is samengesteld – de mensheid, de flora, fauna en mineralenrijken – zal worden gezien in een nieuw en prachtig licht van acceptatie, begrip, waardering en dank, wanneer de lessen die het jullie mogelijk heeft gemaakt te leren duidelijk worden, zodat je je kunt voorbereiden om te ontwaken uit de nachtmerries van de pijn en het lijden die je hebt ondergaan.  Jullie zijn inderdaad in een Nieuwe Tijd, en de veranderingen die zich voordoen als gevolg daarvan worden steeds meer zichtbaar.

Jullie kunnen het energieveld om je heen flink versterken net zo als het effect dat je op anderen hebt, door jezelf zo ver als maar mogelijk te distantiëren van het je verbinden met het drama en de emoties die slecht nieuws aanmoedigt.  Heb stilletjes de intentie in plaats daarvan liefde en compassie te sturen naar iedereen die gekwetst is, en tegelijkertijd je intentie voor de mensheid te herbevestigen om te ontwaken in het bewustzijn van haar heiligheid als kinderen van God.  In jullie huidige belichaamde staat als mens is het bijna onmogelijk voor je om te beseffen hoe ongelooflijk effectief dat soort intentie is, maar wees ervan verzekerd dat iedere liefdevolle intentie die je hebt, de collectieve intentie van de mensheid om te ontwaken verder intensiveert. 

De kracht en intensiteit van de liefdevolle intentie die ieder van jullie vasthoudt en deelt, is een essentieel onderdeel van jullie proces van ontwaken, dus alsjeblieft herinner jezelf eraan bij het begin van iedere dag, wanneer je er ook maar aan denkt gedurende de dag, en opnieuw aan het einde van de dag.  Jullie brengen de mensheid thuis naar jullie natuurlijke staat van opwekkend levendig in Liefde zijn, schitterend schijnend met Haar Licht, en anderen door jullie demonstratie van liefdevol gedrag het te volgen pad tonend.  

Wanneer jullie je dagelijkse tijd hebben van bidden, meditatie, en bezinning, is waar je je op zou moeten bezinnen het feit dat jullie goddelijke wezens zijn die aan het slapen waren, en gedurende in die staat te zijn tijdelijk zijn vergeten wie jullie zijn.  Dan heb en herformuleer opnieuw je intentie om te ontwaken en vraag jullie spirituele gidsen, de heiligen en de engelen je daarbij te helpen.  Dat doen is een zeer krachtige keuze en beslissing, en het zal je over je pad doen voortspoeden. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands