Marcadores

woensdag 30 oktober 2013

29.10.2013 Jezus


Hoeveel langer kunnen jullie nog dat oorverdovende lawaai negeren dat je oproept om te ontwaken?

John Smallman met Jezus op 29 oktober 2013De Eenheid van de gehele schepping is de onderliggende waarheid die alles wat bestaat ondersteunt, en voor jullie, belichaamd als individuele menselijke wezens met vele verschillende geloven en culturen, is dat een enorme paradox.  En jullie gids door de paradox, het doolhof, is je intuïtie, je begeleiding van je ware Zelf, en van degenen die je kunt verkiezen aan te roepen in de spirituele rijken.  En om contact te maken met die begeleiding moet je je losbreken van de afleidingen die de illusie je continu voorschotelt – deadlines, verantwoordelijkheden voor anderen, en diverse andere 'zoudens en moetens’ die jullie accepteren als onvermijdelijke en onontkoombare lasten – en neem tijd vrij in je rustige innerlijke ruimte om stil te zijn en te luisteren.  En dat kan in eerste instantie heel moeilijk zijn wanneer jullie dagelijkse taken en verantwoordelijkheden blijven opduiken in je denkgeest met de boodschap ‘Je hebt hier nu gewoon geen tijd voor’. 

Echter, als het je lukt om die continue roepen om je aandacht ter zijde te schuiven – en dat zul je tot op zekere hoogte als je volhardt in het je er niet mee inlaten – zul je een plek in jezelf creëren, of, realistischer, je zult in jezelf een plek van vrede en veiligheid openleggen, die is er altijd voor jou is geweest.  Je dient dat absoluut open te leggen, voor je eigen welzijn.  En als je dat doet zullen degenen met wie je enige vorm van relatie hebt – familie, werk, religieuze of politieke genoten – er ook bij winnen.  Ten slotte, zoals wij in de spirituele rijken jullie blijven vertellen, ‘Allen Zijn Een’, en daarom hebben je bestaan, je leven, je gedachten, je woorden en je daden allemaal zonder uitzondering een effect op het leven van iedereen. 

Het mooie van dit moment in de voortdurende spirituele evolutie van de mensheid, is het snel toenemende gevoel van bewustzijn dat ieder van jullie zijn eigen pad heeft om te volgen, en geen ‘op allen toegesneden pad ‘ (a one size fits all path), ontworpen of aanbevolen door de een of andere goeroe of gezagsdrager.  Mensen die je respecteert als mentor kunnen enorm nuttig voor je zijn, zolang je maar goed blijft luisteren naar je eigen innerlijke weten, zodat als het gaat om het maken van beslissingen, je ook dat innerlijke intuïtieve gevoel eert.  Wijze, liefdevolle en compassievolle mentoren en gidsen, die geen persoonlijke agenda hebben te vervullen, kunnen je helpen onderscheiden wat je intuïtie je probeert te vertellen.  Maar dan moet je tot een bewustzijn komen, een begrip van wat dat is, zodat je kunt bepalen welke actie, indien nodig, je dient te ondernemen in de situatie waarin je leiding zoekt. 

Uiteindelijk komt het altijd neer op Liefde.  Als jullie keuzes niet gebaseerd zijn op liefde, maar op egoïstisch egocentrisme, dan kies je ervoor niet de les te leren die je wordt voorgeschoteld, en dan zal het je op een later tijdstip opnieuw voorgeschoteld moeten worden, en misschien in heel andere omstandigheden.  Je begreep het de eerste keer niet, dus een nieuwe aanpak zal worden aangewend in de hoop dat deze meer betekenis voor je heeft.   

De lessen die jullie hebben gekozen om voorgeschoteld te krijgen tijdens jullie mensenlevens, zullen aan jullie voorgeschoteld blijven worden tot jullie ze herkennen voor wat ze zijn, en een inspanning leverend om ze te begrijpen en dan van hen te leren.  Ieder daarvan leidt perfect naar de volgende, en dus kun je niet er een overslaan of omzeilen, want ieder ervan geeft je inzichten die je zullen helpen om de volgende te begrijpen.  Jullie levenspaden en de lessen die jullie hebben gekozen om daarop voor je te verschijnen, werden zeer verstandig en liefdevol gemaakt, zodat jullie daar het hoogste voordeel uit konden halen met een minimum aan lijden.  Het is geen opgelegd lijden dat je ervaart wanneer je je lessen niet leert, het is gewoon het onvermijdelijke gevolg van de fout.  Bijvoorbeeld als je je auto te snel door een scherpe bocht op een natte of opgevroren weg stuurt, ligt het voor de hand dat je een ongeluk krijgt omdat je een inschattingsfout hebt gemaakt.  Er hoort geen straf bij of heeft dat als bedoeling, maar je kunt ervoor kiezen om wat er gebeurt op die manier te interpreteren.

Toen de afscheiding plaats vond gingen jullie een staat binnen van geheugenverlies, en herinneringen, die afhankelijk zijn van de lineaire stroom van de tijd, sloten je netjes op in het tijdcontinuüm, zodat het Nu moment, waarin de gehele schepping eeuwig bestaat, voor je werd afgesloten of verborgen, en jouw kennis van jouw Eenheid met God was daardoor tijdelijk kwijt.  Zonder die kennis van Gods oneindige, eeuwige, en onvoorwaardelijke liefde voor jullie, en waarvan jullie ieder essentiële en onlosmakelijke aspecten zijn, overviel jullie ernstig lijden.  

Jullie werden geschapen in Liefde van Liefde door jullie hemelse Vader, en die Liefde verliezen, zoals het lijkt dat jullie hebben gedaan, heeft onvoorstelbare pijn en lijden veroorzaakt.  Dat is de reden waarom Hij wil en de intentie heeft dat jullie ontwaken uit jullie gruwelijke nachtmerrie.  Hij wil alleen jullie eeuwige geluk, Hij oordeelt noch straft, want dat is niet de weg van de Liefde.

Jullie hebben geprobeerd jezelf te verbergen voor de terreur die jullie instigeerden, om het te verhullen, en om het te ontkennen, maar zo lang jullie afgescheiden lijken te zijn van Zijn Liefde, zal het daar zijn, jullie eigenwaarde ondermijnend door jullie ervan te overtuigen dat jullie ongeliefd zijn, zoals het jullie toelijkt dat jullie dat zijn, jullie derhalve de Liefde onwaardig zijn.  Leven met die overtuiging is te pijnlijk om te verduren, en dus wordt het weerlegd, ontkend, en net zo lang diep verborgen in je onbewuste als je de ego-kracht hebt om het te omsluiten.  

Toen de afscheiding plaats vond zorgde jullie Vader instant voor haar ontbinding, door ervoor te zorgen dat jullie verbinding met Hem onbreekbaar en eeuwig was – natuurlijk was het altijd onbreekbaar, jullie waren je daar alleen niet van bewust – en altijd voor jullie beschikbaar wanneer jullie ervoor kozen naar binnen te gaan naar je innerlijke ongescheiden ruimte en Hem, of jullie spirituele gidsen, engelen, heiligen, of mentoren aan te roepen. 

Vaak was je bang om dat te doen, of deed je dat met tegenzin en sceptisch, aldus beslissend om niet bewust te zijn van dat goddelijke, en altijd in verbinding staand met Hem.  Desalniettemin, gedurende de eonen heeft die verbinding het volume van haar roepen naar jou verhoogt, en in de laatste decennia hebben meer en meer van jullie het gehoord en reageerden.  Net als de aantallen die reageerden zijn gestegen, zo heeft het volume van de roep-toon dat gedaan, zodat allen het nu horen – ook al erkent nog niet iedereen dat – en dat is de reden waarom jullie gaan ontwaken.  Het is alsof jullie de snooze-knop op jullie wekkers hadden ingedrukt toen ze afgingen, omdat jullie nog een paar minuten in bed wilden blijven, maar het alarm, in de sluimer-stand, is zeer persistent en het volume neemt toe met elke nieuwe zoem-uitbarsting, totdat het onmogelijk voor jullie is om het nog langer te negeren.
Dat is waar de mensheid nu is.  Hoeveel langer kunnen jullie nog dat oorverdovende lawaai negeren dat jullie oproept om te ontwaken?

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 28 oktober 2013

27.10.2013 Saul

Jullie lot is om samen met God te creërenJohn Smallman met Saul op 27 october 2013Jullie staan aan de vooravond van enorme veranderingen in de manier waarop jullie het leven ervaren, monumentale veranderingen die jullie zullen inspireren en verheffen, veranderingen die zijn gepland vanaf het moment van jullie schijnbare afscheiding van jullie Bron.  Jullie zijn altijd een met de Bron, eeuwig verbonden met die creatieve kracht.  Zonder die verbinding zou er geen bewustzijn, geen besef, niets zijn, en dat is onmogelijk omdat de Bron altijd zonder begin was en oneindigend is, Het is gewoon in al Haar pracht, eeuwig voorbij de tijd die louter illusoir is.  Haar Liefde en Haar Licht schijnen op jullie op ieder moment jullie eeuwige bestaan bepalend en verzekerend.  Jullie hebben gewoon tijdelijk gekozen Daar onbewust van te zijn.  En nu is bewustzijn van die onbewustheid zachtjes, onweerstaanbaar, en intrigerend in het bewustzijn van de mensheid aan het sijpelen, het oplossend. 

De focus op de afleiding van de illusie, en daar zijn er velen van, varieerden, en (waren) tot nu toe volledig fascinerend, is aan het verzwakken terwijl jullie fascinatie met hen muf, saai, vervelend wordt.  In plaats daarvan worden jullie natuurlijke creatieve talenten gewekt en vragen jullie aandacht, wat is hoe het zou moeten zijn, want als ze vrij en spontaan stromen brengen ze jullie mateloos veel vreugde en voldoening.  Jullie lot is om samen met God te creëren, jullie zijn dit vergeten en hebben, gedurende eonen, geprobeerd te creëren zonder Zijn liefdevolle leiding en aanmoediging.  Jullie hebben geprobeerd om het alleen te doen, en door dit te doen hebben jullie ongelofelijke beperkingen geplaatst op jullie God-gegeven talenten en creatieve krachten.

Dit gebrek heeft ertoe geleid dat je het schijnbare succes van anderen met toenemende jaloezie en ontevredenheid bekijkt, terwijl zij, gedreven door identieke gevoelens, jou met gelijke teleurstelling bekijken, het resultaat is dat jullie venijnig aan het concurreren waren, in plaats van harmonieus en liefdevol samen te werken, aldus jezelf voortdurend woedend langs het pad van bitterheid en wrok leidend, waarvan jullie vaak God de schuld geven!

Maar het is jouw pad, jij kiest het en jij stelt het op ieder moment opnieuw in door je overtuigingen.  Overtuigingen zijn zeer sterk, maar je hebt altijd de keuze om ze te veranderen, en om dat te doen met de liefdevolle hulp van je gidsen, mentoren, of engelen, zullen ze je assisteren in je proces van ontwaken.  Praat met hen, en LUISTER naar hen tijdens jullie dagelijkse stille tijd, het is essentieel voor jullie welzijn, en om de bitterheid waaraan zo velen verslaafd zijn geraakt op te lossen. 

Jullie zijn allemaal goddelijke en prachtige aspecten van de Ene en zodra je dat accepteert, en weer weet, zullen jullie ego's worden ondergebracht en gereïntegreerd in de totaliteit die Jij bent, en dat is wat ze meer dan wat ook vrezen.  Zodra dat gebeurt zullen zij ook gelukzalig tevreden zijn.  Waar ze bang voor zijn is het onbekende, en het is onbekend voor hen omdat ze niet waren aangekomen, in wezen als karikaturen van wie jullie werkelijk zijn, tot na jullie illusoire afscheiding van jullie goddelijke Bron.  Ze weten dat de afscheiding een fout was, een grote fout, maar ze weten niet waarom en ze vrezen vergelding.  Als ze de Bron hadden ervaren zouden ze geen angst hebben, dan zouden ze alleen Liefde kennen.  Echter, jullie creëerden ze ten behoeve van de afscheiding, om grenzen te stellen aan jullie kennis, aan jullie bewustzijn, en dus voor jullie ego’s is er dit enorme gevoel van naderend onheil, aangezien de dood van het lichaam voor hen opdoemt, een onontkoombaar, onvermijdelijk, en angstaanjagend aspect van de aardse belichaming van de mensheid. 

Wanneer jullie jezelf beschouwen als alleen lichamen met korte, beperkte, en eigenlijk onbevredigende levens, die jullie altijd dreigen te verliezen ten gevolge van enige persoonlijke of maatschappij-brede ramp, wat het beeld is dat het ego jullie presenteert, worden jullie effectief geronseld door jullie ego's in het streven om het onvermijdelijke te voorkomen, met welke middelen je je ook maar kunt voorstellen.  Een van de meest voor de hand liggende is door te profiteren van andermans ellende en te proberen om ze in plaats van jezelf voor de verwachte goddelijke vergelding te offeren.  Het is uit die angst dat het menselijke offer werd geboren.  Die angst blijft en mensen blijven elkaar zonder onderscheid in de gehele wereld offeren.  Over het geheel genomen wordt het geen offer genoemd, maar welbegrepen (verlicht) eigenbelang – de enige die voor je zal zorgen ben jij zelf!

Als Lichtdragers en wegwijzers zijn jullie je er volledig van bewust dat er een goddelijk Wezen is, een Bron, God, Die Liefde is, en Die op ieder moment onvoorwaardelijk van jullie houdt.  Jullie zijn momenteel belichaamd om de energieën van Liefde naar de mensheid te brengen, door je met hen te verbinden en ze zonder onderscheid te allen tijde te delen.  De aantallen van jullie die zich daarvan bewust zijn en dit doen, zijn in de afgelopen decennia exponentieel gegroeid en de resultaten zijn duidelijk gezien de enorme toename van de compassievolle aandacht voor de fundamentele mensenrechten, en de noodzaak van het zorgen voor de armen, de zieken en de ouderen.  Dit is compassie in actie, en terwijl het Liefdesveld waarin het opereert zich uitbreidt, verbinden zich meer en meer mensen met elkaar en beginnen deze kwesties op lossen.  Ook zien mensen, als gevolg van de toenemende wereldwijde compassie, die de neiging hebben genadeloos en brutaal over anderen heen te walsen, zich in toenemende mate aan de kant geschoven, en niet langer vrij om hun medemensen te behandelen met de minachting die op deze planeet endemisch is geweest.  Er is een collectief bewustzijn geëvolueerd, die de misstanden rechtzet die zo lang als normaal gedrag geaccepteerd werden. 

Dit zijn de verheffende tekenen dat de Nieuwe Tijd inderdaad is aangebroken.  Liefde, acceptatie, vergeving en compassie barsten open op een aantal van de meest onverwachte plekken, hoop en verlichting brengend naar hen die zichzelf tot uitzichtloosheid en wanhoop gebracht zagen door een onmenselijke machine die was gebouwd om te onderdrukken, controleren, en hen dan als waardeloos af te danken.  Die machine is aan het uiteenvallen, desintegreren, en wordt ontmanteld als het politieke lichaam ontdekt dat de mensheid als geheel niet langer bereid is om rustig onder dat mistroostige en volstrekt onaanvaardbaar juk van onderdrukking te blijven zitten.

Het Licht van Gods Liefde verspreidt zich als een lopend vuurtje over de gehele planeet, en het is onblusbaar.  Het omarmt allen op Haar pad, ze naar zichzelf toetrekkend in tedere en onvoorwaardelijke acceptatie, niets eisend en, zoals Het altijd heeft gedaan, alles aanbiedend.  Vind die Liefde helder binnen jezelf brandend wanneer je je tijd vrij maakt voor gebed, ontspanning of meditatie.  Het is de Levenskracht, en Het is van jou, permanent in je geïnvesteerd, als jullie maar je hart willen openen om Het te ontvangen.  Het zal nooit, om welke reden dan ook, worden teruggetrokken, want Het is jullie Vaders eeuwige geschenk aan jullie.  

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 25 oktober 2013

24.10.2013 Jezus


Liefde doet klaroengeschal klinken

John Smallman met Jezus op 24 oktober 2013De mensheid heeft het einde van de illusoire weg bereikt die het schijnbaar doelloos gedurende eonen heeft gevolgd, maar wat jullie wacht is niet de afgrond!  Het is alsof je jouw afslag hebt bereikt op de rijksweg/snelweg/autoweg (zo veel woorden die hetzelfde aanduiden, en toch als je echt woorden nodig hebt om de spirituele aspecten van het leven te beschrijven, heb je er zo weinig!), jullie zijn aan het einde van de files en wegwerkzaamheden gekomen en op het punt om een nieuwe en prachtige schilderachtige snelweg op te gaan.  Een nieuwe en verbazingwekkende route leidend naar de mooiste vergezichten en landschappen, waarvan je weet dat het bestaat, want degenen die jullie voor zijn gegaan hebben jullie (gechannelde) berichten gestuurd die dat vertellen, ligt voor jullie, jullie uitnodigend verder te gaan.  Jullie zijn klaar, jullie hebben gehoopt op en gebeden voor dit moment, de kilometers tellend tot dit knooppunt, en opeens is het bij jullie, duidelijk zichtbaar en zeer verwelkomend. 

Het is de weg vooruit de Nieuwe Tijd in, die jullie in feite al zijn binnengegaan, maar nu is haar schoonheid, haar perfectie in jullie bewustzijn aan het barsten, nu alles dat jullie heeft beperkt, jullie verstrikkend in je zorgen en angst, wegvalt.  Liefde, de levenskracht uit onze Bron, doet klaroengeschal klinken die binnenin je de volkomen zekerheid doet ontwaken van je goddelijke erfenis, het besef, het weten dat God en Jij eeuwig Een zijn.  En in dat weten is er geen ruimte voor twijfel in noch Zijn bestaan noch in Zijn onuitsprekelijke Liefde voor alle bewust voelende leven, en Zijn gehele goddelijke schepping, waarvan Jullie onafscheidelijke delen zijn met volledige vrijheid om te ontdekken, te ontwikkelen, te creëren en aldus toe te voegen aan de glorie die God is.

Zonder Jullie zou Hij incompleet zijn, en dat is onmogelijk, en dus weten jullie dat jullie onlosmakelijk verbonden zijn met Hem en dat jullie twijfels en angsten alleen maar een droom zijn geweest, soms inderdaad een angstaanjagende nachtmerrie, maar desalniettemin onwerkelijk!  Het kleine egoïstische jij dat jullie voortgaande gevoel van (je) zelf was, zal oplossen en worden gereïntegreerd in de echte Jij die God in Zijn wijsheid en Liefde voor alle eeuwigheid schiep.  Er is geen weg terug, en niet de geringste wens om dat te doen.  Heel anders dan het leven in de illusie toen twijfels over de stappen die je had genomen, activiteiten waarmee je je bezig hield, plotseling waarschuwingen bleken te zijn waarmee je wat had moeten doen, maar wat je niet deed, leidend tot situaties die je gezondheid bedreigen, je veiligheid, en zelfs je leven in gevaar brengen.  Die onwerkelijke en vaak angstaanjagende nachtmerrie is voorbij, verslagen, en het zal nooit meer terugkomen om je te achtervolgen.

Het leven is gevuld met vreugde, en jullie staan op de rand om de waarheid daarvan te ontdekken.  Jullie hebben veel te veel tijd besteed ondergedompeld en doordrenkt in de illusie te zijn, spelletjes spelend die velen van jullie eindeloze pijn en lijden hebben bezorgd.  Het is tijd om de onwerkelijkheid te laten gaan en te ontwaken.  Dat is moeilijk, want jullie hebben jezelf veel te succesvol ervan overtuigd dat het menselijk bestaan op Aarde de enige realiteit is.  Jullie identificeren je zeer sterk met jullie lichamen, en wanneer die ouder worden, verzwakken en ziek worden, vragen ze steeds meer van jullie aandacht, terwijl je wanhopig probeert om de dood te voorkomen; velen van jullie zullen alles doen om die onvermijdelijke gebeurtenis te omzeilen.  Veel van de behandelingen die de reguliere gezondheidsindustrie promoot en aanmoedigt voor mensen die ernstig ziek zijn, verstrikken een ziel feitelijk in een lichaam dat het niet langer dient.

Er is een tijd om je lichaam neer te leggen, het is heel duidelijk aangegeven op jullie levenspaden, en dat ontkennen en belichaamd blijven veroorzaakt alleen maar toegevoegd leed voor degenen wier tijd is gekomen, en voor hun geliefden, die proberen hen te helpen en te troosten.  Jullie kwamen allemaal in het lichaam, en niet voor de eerste keer, om de illusie binnen te gaan voor meer lessen die je had gekozen om te leren.  Jullie lichamen neerleggen is als op vakantie gaan, of uit de gevangenis worden vrijgelaten, het is een moment waarin je terugkeert naar vreugde.  Natuurlijk zullen velen die je achterlaat je missen, en lijden onder de pijn van dat verlies.  Maar dat is omdat jullie hele kijk op het leven en de dood vreselijk vervormd, verward en slecht geïnformeerd is geworden.  Lees ijverig het gechannelde materiaal dat beschikbaar is over dit onderwerp, voel de liefde waarmee het wordt aangeboden, en weet opnieuw dat de dood niet iets is om te vrezen.  

Noch moet je je natuurlijk proberen de dood in te haasten!  Geboorte, leven en dood zijn allemaal lessen waarvoor je de illusie binnenging om te ervaren, het zijn erg belangrijke onderdelen van jullie individuele levenspaden, zeer zorgvuldig en met grote wijsheid in detail gepland voordat je incarneerde.  Daarna verloren jullie je herinneringen!  Maar dat was ook gepland, en dus ontwikkelden jullie ego’s zich, en je overtuiging in de werkelijkheid van de illusie groeide en versterkte zich.  Jullie zijn op Aarde om Jezelf te vinden ondanks de afleidingen en de verstoringen die bijna continu je aandacht trekken.  Jullie wisten dat toen jullie de keuze maakten om te incarneren, en in de dieptes van je wezen weet je dat nu en hebt geen twijfels.

Rustig iedere dag tijd besteden je ontspannend in je eigen privé innerlijke ruimte, is essentieel voor jullie welzijn en voor jullie spirituele evolutie.  Ik heb jullie dit vele malen verteld, en ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is.  En nu, in het tijdperk van instant communicatie, instante berichtgeving, voortdurend op radio en televisie, is het nog belangrijker.  De mensheid heeft ongelooflijke capaciteiten ontwikkeld in het zich laten afleiden van het doel van het leven, terwijl ze claimt ernaar op zoek te zijn!

Jullie weten dit, en degenen onder jullie die dit herkennen – en er zijn velen, ook al lijk je daarin vaak alleen te staan, niet in staat om iemand te vinden die interesse heeft in het spirituele leven en met wie je zinvol zou kunnen communiceren – besteed tijd aan mediteren, bidden, en het zoeken naar rechtstreekse innerlijke leiding van je Bron, of via jullie gidsen, opgestegen meesters, mystici, en engelen.  En jullie winnen daar enorm bij door dat te doen, niet alleen voor jezelf, maar voor de gehele mensheid.  Rustig zijn in je innerlijke ruimte, leiding, assistentie, en Liefde ontvangend, verspreidt die voordelen automatisch naar de gehele mensheid. 

Een van de redenen dat er zovelen zijn die nu bewust een verlicht spiritueel pad volgen, is vanwege de eeuwige spirituele energieën die continu in de zielen stroomden van allen die fysiek zijn belichaamd.  Gedurende eonen waren de meesten zich niet bewust van deze energieën, waren er slechts een paar wegwijzers van grote wijsheid, die bleven terugkeren om deze vast te houden en te intensiveren, om ervoor te zorgen dat ze niet onherstelbaar verloren gingen.  En in de laatste 100 jaar of zo zijn deze energieën van Liefde en compassie opgezwollen en geïntensiveerd, leidend tot een explosie in de aantallen die, met krachtige spirituele intenties, zoeken naar de zin van het leven.  En het zijn zij die, door hun handelingen en intenties, niet alleen hun eigen houdingen en gedragingen veranderen, maar ze brengen ook soortgelijke veranderingen in het menselijk collectief tot stand.  

Het ontwaken van de mensheid uit de illusie is sinds mensenheugenis gepland, en dat ontwaken is nu buitengewoon dichtbij.  Hoewel de illusie jullie schijnbaar gedurende eonen afgescheiden heeft gehouden van jullie Bron, heeft het ook gezorgd voor de noodzakelijke leerervaringen.  Zoals met alle vormen van leren, is er een langdurig en langzaam begin wanneer alles vreemd lijkt, zonder verband, en dan beginnen langzaam de gescheiden draden samen te komen, een prachtig tapijt vormend dat verbaast en betovert, iets dat van te voren niet kon worden voorzien door het bestuderen van de afzonderlijke draden.  Die tijd is nu.  Het verbazingwekkende wandtapijt dat jullie gezamenlijk hebben gecreëerd is nu voltooid, en staat op het punt te worden onthuld voor de vreugde van allen, die liefdevol bezig zijn geweest met het in het Licht brengen!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 21 oktober 2013

20.10.2013 Saul

Wees alert!John Smallman met Saul op 20 october 2013De spanning blijft stijgen net zoals de intensiteit van de collectieve intentie van de mensheid om te ontwaken.  De oceaan van Liefde die de planeet overspoelt omarmt jullie allemaal, iedereen wordt ondergedompeld, er zijn geen uitsluitingen of uitzonderingen, en de effecten zijn absoluut verbazingwekkend.  Ja, een zeer kleine minderheid van de hardcore illusionisten weigeren nog steeds de onwerkelijkheid te erkennen van de omgeving die ze proberen staande te houden, maar hun inspanningen en intenties zijn zinloos, terwijl de kracht van de collectieve intentie van de mensheid zich versterkt en steeds vollediger verbindt met de goddelijke oceaan of het Liefdesveld waarin allen zijn gehuld.  De illusie is snel aan het desintegreren, en die kleine kern van weigeraars (refuseniks) die proberen vast te houden aan de macht en de controle door het ondersteunen en in stand houden van die onwerkelijke en onliefdevolle gang van zaken, zullen gewoon zachtjes worden overgeplaatst naar een gebied waar ze hun spelletjes kunnen blijven spelen, zonder in het minst de rest van de mensheid lastig te vallen.  De tijd van het anderen controleren, domineren en manipuleren is voorbij, omdat de Nieuwe Tijd er een is waarin synergetische en liefdevolle samenwerking zorgt voor een harmonieuze omgeving voor iedereen om volledig te genieten, vrij van ongerechtvaardigde autoritaire belemmering of inmenging van welke aard dan ook.  Jullie Vader schiep jullie vrij, en vrij zullen jullie altijd blijven.  Jullie ontwaken in het bewustzijn en de ervaring van jullie natuurlijke staat, is de gebeurtenis waarop jullie allemaal enthousiast zitten te wachten.  Jullie zullen niet teleurgesteld worden!

De boodschap van vandaag is ‘Wees alert’.  Het grote gebeuren is zeer nabij, en als het gebeurt zal de vreugde die de mensheid ervaart wonderbaarlijk zijn.  Jullie hebben eonen gewacht op deze grote spirituele en evolutionaire stap voorwaarts en omhoog, die gepland werd zodra de ‘afscheiding’ zich voordeed, en haar tijd is nu bijna bij jullie.  Tijd is een moeilijk concept voor jullie, deel zijnde van de illusie en schijnbaar zeer reëel, maar in feite is er slechts ‘Nu’.  Nu is eeuwig, alles wat gebeurt, gebeurt nu, er is geen andere tijd… er is geen tijd!

Desalniettemin zijn jullie gewend aan jullie ervaring van de schijnbare, continue, en logische ontvouwing van lineaire tijd, en dus zal die gebeurtenis, in tijd, spoedig plaats vinden, en als het dat doet, zal het natuurlijk Nu zijn, en dan zul je beseffen dat je eeuwig in die staat bent, en daarin altijd aanwezig bent geweest.  Jullie zeer beperkte staat van menselijk bewustzijn heeft grote moeite met dat begrip, dus, als Lichtwerkers en wegwijzers geïnspireerd en opgetild door de genade van God, accepteer gewoon, zoals je in het diepst van je wezen doet, dat wat er is beloofd, staat te gebeuren.

Er zijn zeer weinigen van jullie, de Lichtdragers en wegwijzers, die geen enkel gevoel krijgen van de intense energie van de op handen zijnde verandering, van essentiële verandering, welke jullie mooie planeet omhult als voorbereiding op jullie verheffing in een veel hogere staat van bewustzijn, intelligentie en wijsheid, welke jullie volgende stap is in jullie doorgaande en betoverende reis van spirituele evolutie.  Jullie werden perfect geschapen, en God gaf jullie alles – de LIEFDE!  Het is gewoon dat in jullie huidige staat van individuele persoonlijke beperking jullie niet kunnen begrijpen wat dat werkelijk betekent, maar jullie staan op het punt dat te ontdekken.  Eenheid weet alles wat er te weten valt, en wanneer je je opent in het bewustzijn dat jullie Een zijn met al van Gods goddelijke schepping, zal alle kennis direct voor jullie beschikbaar zijn.

Het zal jullie niet overweldigen, net als de stortvloed van informatie die jullie nu op Aarde ervaren, maar het zal instant met je versmelten als je ervoor kiest en de beslissing neemt om gebruik te maken van enig deel ervan dat je aanspreekt.  Jullie zullen allemaal instant deskundigen zijn (in feite zijn jullie dat al) op enig gebied van kennis waartoe je je voelt aangetrokken. 

 Ik wil benadrukken dat jullie echte deskundigen zijn, in tegenstelling tot zovelen in jullie rijken die claimen experts te zijn of die worden ‘herkend’ als deskundigen, maar dat heel zeker niet zijn en dat nooit zouden kunnen zijn, want de beperkingen die jullie in de illusie inbouwden toen jullie het bouwden, maken dat tot een onmogelijkheid.  Een echte ruim ontwaakte deskundige weet.  Aardegebonden experts geloven, en als er dan meer kennis wordt opgedaan, laten ze dat geloof (die overtuigingen) los en omarmen nieuwe.  Het is geen wonder dat jullie allemaal zo verward zijn… zelfs degenen die beweren dat niet te zijn. 

Velen op Aarde genieten van puzzels en de moeite om ze op te lossen.  Dat komt omdat je op een dieper niveau weet dat je meer weet dan je denkt, en je wilt dat gaan begrijpen wat voor je verborgen lijkt te zijn – vaak recht voor je ogen!  Jullie zijn spirituele wezens die een fysieke ervaring van beperking hebben, en jullie wensen slechts voorbij die beperkingen te komen.  Dat is tot een belangrijk aandachtsgebied geworden, en derhalve zie je steeds grotere aantallen mensen die hun leven besteden om op elk gebied van het menselijke streven grenzen te doorbreken.

Dat is een teken dat je klaar bent om te ontwaken door te ascenderen.  Echter, veel van de ouderen onder jullie zouden de spanning voor hun fysieke lichaam te veel kunnen vinden om te ondernemen, want ze zijn zo stevig gehecht aan hun huidige staat van lichamelijkheid, waarin een toenemende leeftijd in verschillende mate leidt tot arbeidsongeschiktheid, en het verhogen van hun energie-signatuur naar het volgende niveau zou alleen leiden tot het desintegreren van hun lichamen.  Om deze onaangenaamheden te vermijden zullen velen heel plotseling en onverwacht hun lichaam neerleggen en daarzonder ascenderen.  Het feit dat ze gehoopt hadden op een fysieke ascentie die niet optreedt, zal geen reden zijn voor teleurstelling, want de overgang van fysieke vorm naar spirituele vorm zal instant zijn, en opgetogen verbazing zal hen dan met verwondering en ontzag vervullen.  Zoals jullie vaak verteld is, ‘Er zullen geen teleurstellingen zijn’.

Focus in de momenten die nog resten voor jullie ontwaken op de wetenschap dat ieder van jullie heeft in het midden of diepste deel van jezelf, dat voor alles goddelijk gezorgd is, dat allen die dat wensen en verlangen, en kiezen en beslissen om te ascenderen in volledig bewuste ontwaaktheid (wakefulness), dat zullen doen.  Het welkom dat jullie wacht is niet te beschrijven, er is niets dat in menselijke termen als analogie kan worden gebruikt om te beschrijven wat jullie te wachten staat.  Bereid je voor op volslagen vreugde!

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

19.10.2013 Jezus


Jullie ego’s zijn net als tieners

John Smallman met Jezus op 19 oktober 2013Allen zijn Een, en dagelijks sijpelt deze waarheid in het bewustzijn van meer en meer van de mensheid, terwijl jullie allemaal – de overgrote meerderheid van jullie – dichter toegaan naar jullie ontwaken.  Het is een uitgemaakte zaak, jullie gaan ontwaken, het is onvermijdelijk en niets kan het voorkomen, dus focus je op de innerlijke vrede en vreugde die je tegenkomt wanneer je rustig naar binnen gaat in ontspanning, gebed of meditatie, wetende dat dit de goddelijke Wil voor jullie allemaal is.  Precies dat doen is zeer helend voor jullie en voor iedereen met wie je interacteert.  Het is wat je op Aarde kwam doen, jullie kunnen dat prachtig doen, en dat is alles wat jullie hoeven te doen.  Het is echt heel simpel.  Het op je zorgen en angsten focussen is zeer contra-productief, hoewel ze vaak uiterst belangrijk lijken aangezien ze heel veel van je aandacht vragen; blijf gewoon oefenen in het ze loslaten, behalve wanneer je direct in het nu-moment te maken hebt met zaken die ze veroorzaken. 

Jullie werden geschapen in vreugde voor de vreugde, dat is jullie natuurlijke staat, en wanneer je focust op wat je stoort of je ongelukkig maakt, trek je je effectief uit die staat terug.  Zoals jullie heel goed weten, verandert je zorgen maken helemaal niets, het voegt alleen maar toe aan je stress en het je ongelukkig voelen.  Wees liefdevol, voor jezelf en anderen, ongeacht de situatie, en onthoud je van oordeel.  Als er een fout is gemaakt, vergeef die dan, corrigeer die indien mogelijk, en ga dan terug naar die vredige innerlijke ruimte waar je de gedachten van zorgen, oordeel, en angst die zich voordoen toestaat, net zoals het weer,  langs je heen te stromen, zonder je ermee te verbinden.  Het is een beetje zoals naar buiten gaan de regen in, je kleedt je erop, neemt een paraplu mee, en de regen is dan geen probleem meer.    
Iedere dag bewegen jullie je steeds dichter naar het moment waarvoor jullie hebben gebeden en op gehoopt, en je intentie dat dat gebeurt brengt het naar je toe, en omdat je dat weet, is het volkomen logisch om vreugdevol, opgewekt en enthousiast te zijn.  Herinner jezelf eraan, wanneer je de pijn en het lijden van anderen in de buitenwereld ziet, dat dit voorbij zal gaan.  Niemand ondergaat iets waar ze op een dieper niveau van hun wezen niet mee hebben ingestemd.  Bied indien mogelijk lichamelijke hulp of troost aan allen in je omgeving die in nood zijn, houd ze vol compassie in jullie hart terwijl je liefdevolle intenties voor ze hebt, en voor ieder andere mens blijkbaar gevangen in pijnlijke of catastrofale situaties, om snel en gemakkelijk door hun lijden te gaan, en verder richting ontwaken. 

Ontwaken, zoals elk gechanneld bericht je vertelt, is je doel, en niet de jouwe alleen, maar het doel van ieder mens overal op aarde.  Ik kan niet sterk genoeg dat feit en de goddelijke waarheid van de Eenheid van alles wat bestaat, benadrukken.  Het gevoel van afgescheidenheid dat jullie als mensen ervaren, is illusoir, ongeacht hoe echt het jullie toeschijnt, en hoe meer je jezelf dagelijks mengt in de alledaagse activiteiten en denkprocessen die zo essentieel lijken te zijn voor je aardse welzijn, hoe moeilijker het voor je is om toegang te krijgen tot je stille innerlijke ruimte waar je altijd verbonden bent met jouw Bron.  Het is van daaruit waar je een gevoel krijgt van die Eenheid, van jullie verbondenheid met elkaar en met jullie Bron, die je zal verheffen en inspireren, want dat is hoe je toegang krijgt tot het goddelijke Liefdesveld waarin jullie eeuwig zijn gehuld, en waardoor jullie worden omarmd. 

Dagelijks de tijd nemen om naar binnen te gaan en de goddelijke omarming te verwelkomen waarin jullie zijn omhuld, is essentieel voor jullie gezondheid, zowel lichamelijk als spiritueel, want dat doen brengt in je bewustzijn de wetenschap dat jullie spirituele wezens zijn wiens echte natuur Liefde is.  En door het openen van jullie hart om te accepteren wat jullie altijd wordt aangeboden, zul je die Liefde voelen.  Wanneer je er een punt van maakt om die kennis bewust in je bewustzijn te houden wanneer je je dagelijkse activiteiten en karweitjes nagaat, maakt dat het je mogelijk in alle situaties vanuit je ware natuur te werk te gaan, zelfs als je wordt aangevallen, en te reageren met liefde en compassie, ongeacht welke provocaties je ervaart.

Ja, natuurlijk blijven jullie ego’s doorgaan te zoeken naar en onmiddellijk enige aanvallen of provocaties te bespeuren, gerechtvaardigd of ongerechtvaardigd, gericht op jou, en je aan te moedigen om je grenzen te stellen en daarop met geweld te reageren – en ze lijken bijna altijd ongerechtvaardigd, is het niet?  Maar als je regelmatig contact maakt met je ware natuur door jullie tijden van rust, ontspanning en meditatie of gebed, zijn jullie continu de kracht van de Liefde aan het intensiveren, die te allen tijde door jullie heen stroomt, door het verwijderen van alle obstakels of beperkingen voor Haar voorwaartse stroom, je bewustzijn Ervan verhogend, en het je aldus mogelijk makend met Liefde te reageren op enige aanval of provocatie, ondanks de oproepen van je ego om ter oorlog te gaan!

Als mensen zijn jullie ego’s altijd bij je, maar als je je meer vanuit intentie en bewust focust op de Liefde die je natuur is, je Leven is, word je je er toenemend van bewust dat jullie ego’s niet erg verstandig zijn, dat ze je naar situaties leiden die niet bevorderlijk zijn voor vrede, en dan beschouw je het als gemakkelijker om hun ‘leiding’, en hun eisen tot reflexmatige reacties, te negeren of omzeilen.  Jullie ego’s zijn net als tieners, altijd krachtig hun rechten, hun individualiteit, naar voren aan het brengen, en instante bevrediging en voldoening verlangend, of anders!  Dat is nogal een verstrekkende verklaring want uiteraard gedragen niet alle tieners zich zo, in feite grote aantallen niet, maar het is een nuttige analogie waar de meesten van jullie mee uit de voeten kunnen, zelfs de tieners onder jullie, en daar zijn er veel meer van dan je je kunt voorstellen, nu de Nieuwe Tijd aangebroken is.  

Dus nogmaals de boodschap gaat over Liefde, wat je eeuwige en goddelijke natuur is, en hoe je ermee te verbinden door Het in je bewustzijn te brengen, zodat de verbintenis continu wordt, in plaats van sporadisch, onzeker, of grillig.  Het punt van het leven is je te allen tijde volledig bewust van je ware natuur te zijn, en wanneer je dat bent dan is het dat wat je ten toon zult spreiden en waaruit je te werk zult gaan, in plaats vanuit de verwarde en angstige mini-zelven die jullie ego’s voor jullie maakten en willen dat jullie daarin geloven en je tijd aan besteden het te beschermen.   

Het lijkt, zijnde in jullie beperkte menselijke staat van bewustzijn, dat het te werk gaan vanuit Liefde in plaats vanuit jullie ego’s, is jezelf openstellen aan onnoemelijk misbruik en verraad.  Dat jullie jezelf daardoor volkomen kwetsbaar, weerloos, zwak maken.  Maar, zoals jullie zullen merken, dat is niet het geval!  Wanneer je kwetsbaar bent omdat je je verbindt met en te werk gaat vanuit en door Liefde, ben je onoverwinnelijk!  Wanneer jullie worden aangevallen of verraden zijn het jullie ego’s die gekwetst zijn, die lijden, niet de echte Jij, en terwijl jullie harten zich openen in Liefde, wordt de ware Jij steeds meer aanwezig, het belang en de invloed van het ego vermindert, en wat je gewoonlijk pijn deed of overstuur maakte, doet dat niet meer, of doet dat alleen veel minder krachtig.

Jullie zijn niet je ego, jullie zijn dat nooit geweest, en jullie zullen dat nooit zijn.  Het zijn net automatische piloten, en hun doel is om je aandacht te brengen naar kwesties die fysieke ontbinding in het moment behoeven – de kachel is heet, niet aanraken!  Dit is je keerpunt! (?/This is your turning!) De verkeerslichten staan op rood! – zaken die je eigen of iemand anders’ lichaam kunnen schaden, en dat is alles.  Maar wat er is gebeurd, is dat omwille van hun efficiëntie bij die taken, jullie ze autonomie over jezelf hebben verleend, jullie hebben jullie macht aan hen gegeven, en zij hebben noch de intelligentie, noch de wijsheid om het goed te gebruiken.

Wanneer je je macht terugeist, door het bewust terug te nemen van jullie ego’s en hun reflexmatige reacties, en dan de intentie hebben om op ieder moment liefdevol te leven, zul je vrede en tevredenheid vinden, zoals jullie nooit eerder in jullie mensenlevens hebben meegemaakt.  Jullie kunnen alleen gekwetst of beledigd worden wanneer je ervoor kiest dat te zijn.  De ware Jij zou nooit die keuze maken, en God ook niet, want er is alleen maar eeuwige onvoorwaardelijke Liefde en acceptatie, al het andere is onwerkelijk.  Aanval en provocatie zijn van de illusie, niet van de Realiteit, en het is in de illusie, de pijn, lijden, verwarring, en verraad die er bijna continu zijn, dat het ego zijn bestaan heeft, en dus verdedigt het dat venijnig.  Laat je niet misleiden door dit krankzinnige en bijna onwaarneembare deel van jezelf dat zich volledig echt voordoet – en die jullie in anderen vaak groot, krachtig, en bedreigend toelijken – en die in continue angst leven terwijl ze proberen je te overtuigen dat hun angsten echt zijn, zelfs overweldigend echt. 

Als jullie je meer en meer stevig, positief, en, natuurlijk, bewust toe bewegen naar acceptatie van de wetenschap dat jullie pure Liefde zijn en niets anders, zal dat kleine doodsbange deel van jou, je ego, liefdevol worden geïntegreerd en ondergebracht binnenin Jou, en alle angst zal oplossen als jullie opnieuw Jezelf als Een met elkaar en met God leren kennen. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

woensdag 2 oktober 2013

01.10.2013 Jezus


Ten gevolge van de immense Liefdesvloed die jullie planeet omhult, wordt ontkenning weggespoeld

John Smallman met Jezus op 1 oktober 2013Het feit dat allen een zijn wordt steeds duidelijker voor de mensheid.  Dit is mede te danken aan de positieve uitspraken van jullie mainstream wetenschappers, specifiek fysici, die niet langer in staat zijn het bewijs hiervan te weerleggen, maar vooral door de evoluerende spiritualiteit van de mensheid, die in het intuïtieve weten voorziet dat dit zo is.  Dit is verbazingwekkende vooruitgang in een zeer korte periode, en jullie wegbereiders en Lichtdragers hebben enorm geholpen door het vasthouden en versterken van jullie intentie voor het ontwaken van de mensheid.  Jullie intenties zijn veel effectiever dan je je op enige manier zou kunnen voorstellen, en vanwege de beperkingen van het bewustzijn wanneer het belichaamd is als mens, krijg je hier heel weinig gevoel van, heel weinig feedback, alhoewel de resultaten nu wereldwijd gezien worden.  

Felicitaties zijn op hun plaats voor jullie voortdurende flinke inspanningen om de mensheid te ontwaken.  Ze zijn niet voor niets geweest, ondanks veel van het sombere internationale nieuws over conflicten en corruptie.  Integendeel, het ontwaken van de mensheid is een uitgemaakte zaak.  Het is onvermijdelijk terwijl de Liefde Haar veld uitbreidt, angst en verwarring wegvegend en bereidwillige samenwerking aanmoedigend die jullie voorwaarts leidt naar een wereld waarin verlicht denken, gevolgd door wijze en liefdevolle actie, een harmonieuze omgeving creëert waarin in al jullie lichamelijke behoeften overvloedig wordt voorzien. 

Velen van jullie hebben voor het grootste deel van jullie leven gehoopt op en gebeden voor deze Nieuwe Tijd, waarin de gehele mensheid zonder uitzondering, leeft in rustige en liefdevolle overvloed, en dit hopen en bidden heeft duidelijk jullie intentie omschreven – dat is waarom en hoe het tot wasdom is gekomen.  Jullie zijn wezens van Liefde die verdwaald waren in de duistere verwarring van de illusie, en die duistere verwarring wordt nu opgelost door jullie liefdevolle intenties – met andere woorden: ‘wat je zaait zul je oogsten’ (‘what goes around comes around’).  Jullie zijn zeer effectief jezelf en de wereld aan het veranderen, dus schenk geen geloof aan dat somberheid-en-doemscenario gepresenteerd door een groot deel van de media, dat terroristische activiteiten de wereld steeds onveiliger maken.  

Zeer vervelende gebeurtenissen zijn er, in de afgelopen tien jaar of zo, gebeurd, met een ogenschijnlijk exponentiële toename in de afgelopen twaalf maanden, maar dit is vooral te wijten aan degenen die de controle hebben over jullie wereld, met paniekerige intensiteit te werk gaand, daar ze proberen jullie ervan te overtuigen dat jullie ze dienen te vertrouwen om jullie te beschermen tegen de alarmerende verschrikkingen die ze zelf regisseren.  Het is in feite een laatste wanhoopspoging van hun kant – die mislukt.  Ze hebben nog een paar trucjes in hun collectieve mouwen, maar voor het grootste deel is hun vermogen om chaos te veroorzaken beperkt, en het hoogtepunt van hun chaos-veroorzakende activiteiten is voorbij.  

Blijf doen wat jullie zo goed doen: houd continu de intentie voor Liefde vast, om de harten van allen op Aarde te doordringen.  Dat is de taak waarvoor jullie geïncarneerd zijn om te doen.  Weet dat dat slaagt, en laat de verschillende onoprechte afleidingen van geweld en haat-gevulde gebeurtenissen jullie niet afleiden van het omarmen van de liefde en Het naar allen te sturen die gevangen zitten in deze situaties – naar slachtoffers en daders, evenals naar het collectief dat de mensheid is.  Liefde, zoals jullie heel goed weten, is de enige oplossing, ongeacht hoe ernstig en onverzoenlijk de verschillen die hen in onenigheid scheiden ook mogen zijn.  Gedurende eonen probeerden jullie problemen en verschillen met kracht, geweld, verraad en bedrog op te lossen, en jullie weten uit bittere ervaring dat dit niet werkt.  Wanneer de verkeerde methodes keer op keer hebben bewezen niet te werken, is het dan niet beslist krankzinnig er je toevlucht toe te blijven nemen?

Jullie taak, jullie enige taak, is om liefde te verspreiden.  Die boodschap is jullie continu aangeboden gedurende de eonen van jullie lange geschiedenis, en tenslotte hebben genoeg van jullie dit begrepen en laten dit gebeuren.  Het is het glorieuze pad naar ontwaken, en dat pad groeit en verspreidt zich als een enorme vloed, alles voor zich erin onderdompelend, want eenieder die ervoor kiest om haar omhelzing te accepteren, is niet in staat te voorkomen het te delen met iedereen met wie hij/zij interacteert.  De Liefde is zacht besmettelijk, overweldigend invasief, en er is geen tegengif, en dat ene feit alleen al is reden voor een groot feest.

In het geval dat je enige twijfels hebt, zou ik je zeer nadrukkelijk willen verzekeren dat de Liefde – de goddelijke energie van de schepping, die voortdurend naar buiten stroomt vanuit de Bron in een oneindige overvloed voor allen die zich openstellen om Het te ontvangen – jullie allen continu omarmt, ieder kind van God.  Er is niemand waar dan ook in de oneindige uitgestrektheid van Gods Tegenwoordigheid, die niet in Zijn liefdevolle omhelzing wordt gehouden.  Bewustzijn in al zijn vele vormen – individueel, familie, groeps, collectief, planetair, galactisch, multiverseel – heeft slechts twee opties: ofwel je er naartoe keren, die liefdevolle omhelzing en vreugde accepterend in de warmte, acceptatie, en het wonder wat dat ten gevolge heeft; of je er van afkeren in ontkenning van de Realiteit en doen alsof het niet bestaat.  Gedurende eonen hebben velen op Aarde het laatste gedaan, maar iets ontkennen zal het niet en kan het niet doen ophouden te bestaan.  

Ten gevolge van de immense Liefdesvloed die jullie planeet omhult, wordt die ontkenning weggespoeld, zodat alles wat er overblijft, alles wat ooit is geweest, is Alles Wat Bestaat – de LIEFDE!  Jullie illusie en alle onrealiteit waarmee het zichzelf heeft omringd, is aan het desintegreren.  Dit kan het duidelijkste worden gezien in de doorgaande blootlegging van de massale schandalen van corruptie en bedrog, continu verbonden met hen die gedurende eonen preventief de macht en het gezag om de wereld te regeren voor zichzelf gereserveerd hebben.  Hun tijd is voorbij, want illusies hebben geen plaats in de Tegenwoordigheid van God, de eeuwige thuisbasis van allen die zich bewust zijn – de staat waarin de mensheid binnenkort zal ontwaken.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands