Marcadores

dinsdag 26 augustus 2014

25.08.2014 Jezus

Alles wat je je maar kunt voorstellen kun je creëren

25 augustus 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

De opwinding stijgt!  Hier in de spirituele rijken zijn we allemaal opgewonden terwijl we de enorme vooruitgang observeren die jullie maken, terwijl jullie met kracht voorwaarts gaan richting jullie ontwaken.  Het is zo dichtbij!  Blijf je Licht helder schijnen terwijl je vastberaden je intentie vasthoudt om in ieder moment liefdevol te zijn, en bereid jezelf voor op ongebreidelde verbazing en verwondering wanneer het gebeurt, zoals het absoluut zal doen.  Jullie zitten op koers en op schema voor een grote gebeurtenis die al gedurende eonen is gepland.  Jullie bevinden je in de voorhoede terwijl het zich voorbereidt om zich te ontvouwen, prachtig en heel dramatisch, voor de gehele mensheid die ervoor kiest om deel te zijn van deze gedenkwaardige en verheffende verplaatsing, weg van de donkere energieën die zo overheersend zijn geweest op de planeet Aarde, en in het eeuwige Licht van Gods oneindige Liefde. 

Gods Liefde is het oneindige energieveld waarin de gehele schepping eeuwig is omsloten.  Er is nergens anders, en er is geen behoefte aan ergens anders, want jullie goddelijke Bron biedt in oneindige overvloed alles wat je je eventueel zou kunnen dromen, wensen, of verlangen terwijl je je briljante creatieve vermogens gebruikt om met Hem samen te komen in het eindeloos uitbreiden van die schepping.  Er zijn geen grenzen!  En toch is er niets buiten onze goddelijke Bron, de Bron van alles wat bestaat en waarin alles onlosmakelijk, vrij, en liefdevol is opgenomen.  Voor jullie, momenteel schaarste en beperking binnen de illusie ervarend, is dit een paradox van onbegrijpelijke proporties.  

Maar diep in ieder van jullie bevindt zich het absolute weten dat jullie ieder onafscheidelijke en belangrijke onderdelen of aspecten van het goddelijke energieveld zijn.  Maar omdat je ervoor kiest om spelletjes te spelen van afscheiding, verlating, verdriet en lijden in jullie onwerkelijke en illusoire omgeving, sloten jullie, tijdelijk, je bewustzijn af van je goddelijke en eeuwige natuur.  Het is alsof de heilige vlam van Zijn Liefde, eeuwig brandend in ieder van jullie, was verborgen of bedekt, je blijkbaar alleen en verlaten achterlatend in de door strijd verscheurde en angstige duisternis van een koud en ongevoelig universum.  En jullie wetenschap, in haar uiterst beperkte waarneming, bevestigt dat de ruimte een extreem koude en afschrikwekkende plek is waarin je je alleen op eigen gevaar zou wagen, en, zou je daarvoor kiezen, het nogal een zinloze oefening is, 1) omdat je noch de mogelijkheid, noch de technologie hebt om meer dan slechts het kleinste deel ervan te doorkruisen, vanwege dat het zo groot is, en 2) omdat jullie leven veel te kort voor jullie is om genoeg tijd te hebben om enige zinvolle terugkeer-reizen of rooftochten in zijn uitgestrektheid te maken.  

Desalniettemin is dit een totaal verkeerde beoordeling van jullie situatie.  Als goddelijke wezens, die jullie absoluut zijn, zijn jullie vrij geschapen, vrij om de gehele uitgestrektheid van de schepping zonder enige belemmering te verkennen, en in vergelijking is jullie zichtbare heelal gelijk aan je achtertuin.  Tijdelijk, echter, kozen jullie ervoor een illusoire en ernstig beperkte omgeving te bouwen om daarin een aantal nogal krankzinnige spelletjes te spelen.  De eerste opwinding waarin deze omgeving voorzag is allang vervaagd, en het besef dat dit niet Gods wil voor jullie is, is nu aan het dagen.  Dientengevolge hebben jullie gezamenlijk de beslissing genomen om het terug in het niets te laten oplossen van waaruit jullie het in bestaan bedachten, en dus, onvermijdelijk, zullen jullie ontwaken.  

Als je je zou kunnen afstemmen op een van de oneindige hoeveelheid positieve energiefrequenties van de spirituele rijken, die grenzeloos zijn, zou je versteld staan van de voortdurende en eeuwige creatieve ondernemingen waarin jullie allemaal betrokken zijn.  Ook al lijkt het erop dat jullie aarde-gebonden zijn, ingekapseld in lichamen die je continu beperken, zou je in staat moeten zijn om de ongelooflijke en ontelbare bijdragen te zien die jullie allemaal maken aan het oneindig groeiende en uitbreidende veld van creatie, op momenten dat je ofwel slaapt, mediteert, of je gewoon rustig ontspant zonder je te verbinden met je angst-gedreven egoïsche denkgeesten. 

Jullie zijn allemaal goddelijke wezens, en je ware Thuis ligt in de oneindig gevarieerde en eindeloze spirituele rijken waar er geen begrenzingen zijn.  Alles wat je je maar kunt voorstellen kun je creëren en dat zal toevoegen aan het goddelijke en mooiste energieveld dat alles wat bestaat is.  Gods Wil in het creëren van bewust voelend leven was om de Realiteit uit te breiden en dat jullie allemaal hielpen bij het vullen van het energieveld dat Hij had geschapen, met je eigen prachtige creaties.  En jullie zijn allemaal onlosmakelijke delen van die goddelijke Realiteit.  Deze uitbreiding is een creatief hoogstandje waarin alle bewust voelende leven volledig wordt betrokken, vreugdevol en eeuwig.  Als mensen, in een staat van begrensd en sterk beperkt bewustzijn, kunnen jullie je geen voorstelling maken van de wonderen die jullie op handen zijnde ontwaken wacht.   

Creatie, de Realiteit, is een voortdurende oefening in vreugde!  Het is eindeloos heerlijk, verleidelijk en betoverend, en Zijn enige doel ligt in de pure vreugde van het creëren van meer wonderen voor iedereen die er deel van uitmaakt, alle bewust voelende leven verbazend.  God is Liefde, een oneindig en steeds groeiend veld waarin de gehele schepping zijn eeuwige bestaan heeft.  Het is in die wonderlijke staat dat jullie allemaal binnenkort gaan ontwaken, waarna jullie jezelf waarlijk voor de eerste keer zullen kennen als briljant competente individuele centra van intelligentie die op hetzelfde moment Een met je goddelijke Bron zijn. 

In werkelijkheid zijn er geen behoeftes, omdat jullie allemaal volledig zijn precies zoals God jullie geschapen heeft, en dus ben je ongelimiteerd, ongebonden en vrij om te creëren zoals jullie stemmingen en inspiraties je verheffen, steeds meer briljante demonstraties in het bestaan brengend van de creatieve genieën die jullie liefhebbende Vader creëerde toen Hij eenieder van jullie schiep.  Creatie is een voortgaande en eindeloze reeks van geestverheffende (mind-blowing) verrukkingen die je continu met vreugde vervullen, terwijl je steeds je visie uitbreidt over wat er mogelijk is.  En, natuurlijk, alles wat je je kunt voorstellen is mogelijk.

Een opwindende ontwakingservaring is op handen, dus houd je Licht hoog en bereid je voor op grenzeloze verwondering, nu de grenzen die jullie zolang hebben gebonden zullen vervagen, wanneer je jezelf toestaat naar voren te worden geleid in deze goddelijke tuin van betoverende schoonheid.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

maandag 25 augustus 2014

24.08.2014 Saul

Liefde is Alles, en jullie zullen ontwaken in de glorieuze schittering waarmee Het schijnt

Saul via John Smallman 24 augustus 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/
Vertaling: René

Degenen onder jullie die nog steeds twijfels koesteren over de geldigheid van deze liefdevolle en inspirerende boodschappen van hen in de spirituele rijken, laat ze alsjeblieft los, want jullie weten dat ze volledig geldig zijn.  De droom die de illusie is komt tot een einde.  Echter, de laatste momenten van ‘het leven’ zijn heel vervelend voor jullie allemaal vanwege de pijn en het lijden die zo velen ervaren, en die vele anderen observeren met gevoelens van hulpeloosheid.
Er zijn mensen die de illusie voor onbepaalde tijd zouden willen behouden omdat het ze enorme macht lijkt te geven over anderen.  Hun aantallen zijn erg klein, maar ze hebben schijnbaar onoverwinnelijke ego's, en gedurende de eonen bouwden ze een hiërarchische structuur op, plaatsten zichzelf aan de top, en van waaruit ze probeerden de mensheid te controleren, onderdrukken, en misbruiken.  Die structuur is aan het instorten, en er is niets dat het kan redden, want haar tijd is voorbij.  De mensheid beweegt zich voorwaarts naar een plek waar de individuele vrijheid en soevereiniteit goddelijk zijn verzekerd, en waar er geen ruimte is voor de machinaties van de mensen met egoïstische persoonlijke agenda's, die blijven proberen om de controle van een krankzinnig en gebroken systeem te handhaven dat helemaal niet meer te repareren is.
Als je terugkijkt naar jullie geschiedenis lijkt het dat de machthebbers – gezinshoofden, stamhoofden, kerkelijke leiders, dictators, presidenten, koningshuizen, en controleurs van de multinationals – buitengewoon succesvol zijn geweest in hun ego-drift om ten koste van alles te winnen, maar die perceptie is een illusie.  Macht over anderen, zoals te zien in jullie wereld, is zeer moeilijk te onderhouden, want anderen proberen het altijd weg te graaien van hen die het hebben.  Ieder moment van hun leven wordt besteed aan het verdedigen ervan, en die continue verdediging kost hen vaak alles – hun dierbaren, hun familie, hun vrienden en hun slecht geïnformeerde supporters – terwijl zij afzien van liefde, loyaliteit, eerlijkheid en persoonlijke integriteit in hun wanhopige pogingen om vast te houden aan iets dat puur vergankelijk is, in feite heel onwerkelijk.
Uiteindelijk en onvermijdelijk verandert dat gevoel van macht, van onoverwinnelijkheid, in as, ze helemaal beroofd achterlatend.  Waarlijk, het enige liefdevolle wat je voor hen kunt doen, is de intentie hebben ze liefde en compassie te sturen, om hen te helpen te ontwaken uit de nachtmerrie die ze voor zichzelf hebben gebouwd en die hen lijkt te hebben vernietigd.  Zoals jullie heel goed weten, er bestaat geen afscheiding, allen zijn een, en het Goddelijke Licht van Gods Liefde is aanwezig in alle bewust levende wezens.  Het is gewoon zo dat bij sommigen de mantel of sluier waaronder het verborgen was, dikker en dichter is.  Ook zij zullen ontwaken wanneer ze er klaar voor zijn, en zullen dan Thuis verwelkomd worden net als de verloren zoon in de bijbelse parabel.  Vergeet niet, niemand wordt ooit verstoten of verlaten, alles wat nodig is voor een schijnbaar verlorene is te ontwaken om zich los te maken van alles wat niet in afstemming is met de Liefde.  Dat kan inderdaad heel moeilijk zijn, maar de mogelijkheid om dat te doen is nooit ingetrokken. 
Alleen de Liefde is Werkelijk.  Er is niets anders.  Focus op die ene en onbetwistbare Waarheid, en geniet, in feite verlustig je in het gevoel van vrijheid van zorgen of angst, waarmee je geloof in de eeuwige Waarheid jullie harten vervult.
Al het andere is rook en spiegels, een systeem dat heeft geprobeerd om jullie ervan te overtuigen dat het leven altijd bedreigd wordt, een kortstondige, slechts eenmalige ervaring als mens is in een gevaarlijke omgeving waaruit geen ontsnapping mogelijk is, behalve door de dood in de eeuwige vergetelheid.  Wanneer dat geloof je bewustzijn binnenvalt, versterkt het je gevoel van afscheiding en verlating, die je schijnbaar geen andere optie laat dan om alles te doen wat in je vermogen ligt om voor jezelf alles te grijpen wat als waardevol wordt gezien, ongeacht de gevolgen, of te zinken in de diepte van een depressie, een toestand die je kunt proberen te verlichten of te bestrijden door het gebruik van verschillende chemische stimulerende middelen.  En dat is natuurlijk wat degenen die de teugels van de macht in handen hebben gedurende eonen gedaan hebben, maar het mocht niet baten.  De illusie is onwerkelijk, en zelfs degenen die graag proberen om het te handhaven, zijn zich er zeer angstig van bewust dat het onherroepelijk aan het instorten is, ondanks al hun inspanningen om het te handhaven.
Naar waarde en tevredenheid zoeken in het aanbod van de illusie – rijkdom, macht, erkenning, waardering – leidt slechts tot ernstige teleurstelling, want wat je echt zoekt is een terugkeer naar de Eenheid met je goddelijke Bron, en er is absoluut geen vervanging voor de oneindige vreugde daarvan, je natuurlijke staat.  En, derhalve, terugkeer is de enige uitweg uit de schijnbare afscheiding en het gevoel van eenzaamheid dat je ervaart, en waarin het lijkt dat je verstrikt bent.  De mensheid heeft zich dit gezamenlijk gerealiseerd, hoewel het misschien nog niet op deze manier is uitgedrukt, en de daaruit voortvloeiende vastberadenheid en inzet van zo velen om de onrechtmatigheden recht te zetten die zo velen van jullie teisteren, is de intentie om naar Huis terug te keren, om je opnieuw bewust te worden van het Een zijn met je Bron.
Ga naar binnen, naar je rustige onbezoedelde innerlijke heiligdom en wees samen met je innerlijke leiding, je intuïtie, vraag dan om de Liefde te voelen waarin jullie eeuwig omhelsd worden.  Herinner jezelf eraan dat jullie goddelijke wezens, volmaakte wezens zijn, want dat is hoe jullie zijn geschapen.  Alles wat God, onze goddelijke Bron, doet, is door zijn aard perfect, zonder vlek of beschadiging van welke aard dan ook.  En heb vastberaden de intentie je hart te openen om Gods liefdevolle omhelzing te voelen.
Jullie ervaringen van het tegendeel zijn van de illusie en onwerkelijk.  Maar de illusie is zeer slim geconstrueerd door jullie collectieve intentie, en het is heel moeilijk voor jullie om de onwerkelijkheid ervan te zien.  Jullie zijn veel meer dan jullie lijken te zijn, wanneer je je focus op je lichaam richt.  Jullie lichamen zijn van de illusie, maar desalniettemin lijken ze heel echt wanneer je via hen plezier en pijn, lijden en geluk ervaart, in een intensiteit waarbij het heel moeilijk is om genoeg afstand te nemen om te erkennen dat het slechts tijdelijke voertuigen zijn.  Voertuigen die jullie hebben gekozen om als geïncarneerde wezens te bewonen, die de rest van de mensheid de weg naar Huis laten zien, door het goddelijke Licht binnenin je vast te houden, onderwijl de intentie hebbend te allen tijde Liefde in actie te demonstreren. 
Natuurlijk, ondanks jullie heilige bedoelingen, vergeet je je doel van tijd tot tijd, en laat je je meeslepen in de verwarring en de chaos van de illusie.  Wanneer je een ‘aha’-moment hebt, een plotseling besef dat je het Licht niet hoog houdt zoals je intentie is, bekritiseer of veroordeel jezelf dan niet.  Vergeef jezelf in plaats daarvan voor het zinken in de illusie, daardoor tijdelijk je weg en je bewustzijn van je heilige pad naar Huis verliezend, en bedank de ‘wakker worden’-roep die die realisatie je heeft aangeboden.  Vernieuw dan je intentie om je Licht hoog te houden, wetende dat je bekwaam en voortdurend wordt bijgestaan​​ in deze goddelijke opdracht door hen in de spirituele rijken, wiens taak het is om over jullie te waken en te allen tijde op jullie te letten. 
Vergeet niet, deze boodschap dient om jullie te stimuleren en inspireren om je twijfels los te laten over de geldigheid van de vele spirituele boodschappen, die momenteel door zo velen van jullie trouwe Lichthouders overal op de planeet worden ontvangen.  Het moment voor het ontwaken van de mensheid is zeer nabij, en dat is de reden waarom jullie daarover door zo veel channels worden geïnformeerd, en over de essentiële noodzaak om je focus en je geloof in Gods eeuwige Liefde voor jullie vast te houden.  Liefde is Alles, en jullie zullen ontwaken in de glorieuze schittering waarmee Het eeuwig in heel Gods goddelijke schepping schijnt. 

Met heel veel liefde, Saul.

zondag 24 augustus 2014

23.08.2014 Jezus

Het intense magnetisme van Gods Liefde voor jullie is onweerstaanbaar


23 augustus 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

We golven naar voren naar het moment van het ontwaken van de mensheid uit de droom of nachtmerrie, waarin het schijnbaar al eonen verstrikt is.  Het is moeilijk voor jullie om je voor te stellen hoe dichtbij dat wonderlijke moment is.  Jullie hebben vele teleurstellingen en ‘valse dageraden’ gehad terwijl jullie verlangend en hoopvol wachtten op deze beloofde gebeurtenis, en dus ben je op je hoede voor prognoses en voorspellingen zoals deze.
Hier in de spirituele rijken is het deel van onze taak om jullie aan te moedigen om je goddelijke Licht hoog te blijven houden, want dat is jullie taak en het zorgt ervoor dat het ontwaken plaats vindt; en een manier om dit doen is om je verheffende leiding aan te bieden over de nabijheid daarvan.  En het is echt heel dichtbij! 
Alles wat je hoeft te doen is om het Licht van de Liefde hoog te blijven houden, waaruit jullie geschapen zijn en waarin jullie je eeuwige bestaan hebben.  Afscheiding Daarvan, van je goddelijke Bron, is niet mogelijk, want om afgescheiden te zijn moet je jezelf verwijderen van de nabijheid van dat waarvan je afgescheiden wenst te zijn, en er is geen ergens anders, dus je ervaringen van de afscheiding, eenzaamheid, of verlating zijn volkomen illusoir.
Wat illusoir is is onwerkelijk, het is een hallucinerende staat die jullie verzonnen om te doen alsof de afscheiding echt was, en jullie deden je uiterste best om het echt te doen lijken, door het op te vullen met ervaringen die totaal vreemd waren aan de Realiteit – angst, pijn, lijden, bedrog, en verraad – allemaal surrealistische verzinsels die tegengesteld waren aan de Liefde waaraan, zoals jullie weten, geen mogelijke tegenstelling is.  
En jullie hebben genoeg gehad van de onwerkelijkheid.  Jullie, de mensheid, hebben gezamenlijk besloten om jullie greep op, jullie geloof in deze verontrustende omgeving, die jullie zoveel angst, pijn en verwarring heeft veroorzaakt, los te laten, en terug te keren naar jullie natuurlijke staat, één met jullie immer liefdevolle Bron.  Ontwaken betekent wakker worden uit deze lang doorstane droom van armoede, schaarste, gevaar, en eenzaamheid, in de extase en de vreugde van jullie eeuwige Thuis.  De tijd voor verontrustende en pijnlijke spelletjes is voorbij, de laatste resten van die ‘spelletjes’ vinden plaats terwijl ik tegen jullie praat.  Probeer ze niet te begrijpen, ze zijn onbegrijpelijk, laat ze gewoon gaan, tezamen met alle overtuigingen en houdingen die deze ondersteunen.
Jullie weg naar Huis is door je hart, niet door logica of rede die belangrijke instrumenten zijn voor gebruik in de illusie, waar sprake is van continue verwarring en onbegrip en een schijnbaar dringende behoefte aan duidelijk maken.  In Realiteit is alles duidelijk, volkomen duidelijk, alles is bekend, dus redeneren en logica zijn zinloze gereedschappen die geen doel dienen, zoals jullie tot jullie vreugde en verbazing zullen ontdekken. 
Wanneer jullie ontwaken plaats vindt, want het zal zeer binnenkort zijn, zal een grote helderheid jullie denkgeesten vullen, wanneer een volledig begrip van het doel van je menselijke leven aan je wordt geopenbaard, en een gevoel van onvoorwaardelijke acceptatie en Liefde jullie zal omarmen en verrukken.  Jullie lang gekoesterde hoop en dromen zullen machtig en eeuwig worden vervuld op een veel grotere schaal dan je je kunt voorstellen, terwijl al jullie angsten en zorgen in het niets oplossen.
Jullie zullen Thuis zijn, en jullie zullen herkennen en je herinneren hoe je hier thuis hoort terwijl jullie worden verwelkomd in het wonder van deze hemelse gewesten.  Wij ook, zullen vervuld zijn met vreugde en verwondering als we observeren hoe jullie de wonderen die je omringen observeren, en jullie besef zien dat het er echt niet toe doet hoe lang je hebt doorgebracht in de illusie, want jullie waren te allen tijde huiswaarts gebonden, en omdat jullie terugkeer onvermijdelijk was.  Jullie aankomst zal volledig alle resterende sporen oplossen en verwijderen van de tijd die jullie blijkbaar verloren, verward, en schijnbaar alleen besteed hebben, en zo vaak lijdend in die vreemde en vaak bedreigende omgeving. 
Op jullie aankomst wordt hier opgewonden geanticipeerd, want we kunnen zien dat het inderdaad absoluut onvermijdelijk is.  Voor jullie, nog steeds schijnbaar eindeloos verankerd in de illusie, is het vooruitzicht van ontwaken in de Realiteit iets waarnaar je verlangt!  En dat intense verlangen is één van de gedachten, één van de krachtige intenties die jullie voorwaarts stuwt op jullie reis terug naar jullie Bron.  Het, zoals je het zou kunnen omschrijven, intense magnetisme van Gods Liefde voor jullie is onweerstaanbaar, Het trekt jullie resoluut verder, en met doelgerichte en onwrikbare vastberadenheid.   
De illusie is een ego-constructie, en de intentie van het ego is afscheiding, zodat jullie eindeloos geknecht zijn in de onwerkelijke wereld van angst, wantrouwen, verraad, en verwarring waar het oppermachtig heerst.  Maar natuurlijk is het ego onwerkelijk!  Het is doodsbang dat je je dit zult realiseren en dus ook beseffen dat het een ongelooflijk verdelend aspect van jezelf is dat jullie instant kunnen afdanken en vervolgens liefdevol re-integreren in jullie volledige Zelven waar het echt thuis hoort.
Het ego is een onderdeel van de illusie, maar het is een onderdeel dat jullie vanuit jezelf bedachten, jullie hadden het schijnbaar nodig om jezelf te beschermen tegen alle gevaren en bedreigingen waarmee de illusoire omgeving jullie omringde.  Inderdaad, het is nuttig voor jullie geweest als een hulp bij de fysieke taken waarmee je als mens te maken had.  Helaas ging het er steeds van uit dat je werd aangevallen, of op het punt stond te worden aangevallen, en dus zijn zijn beweegredenen over jezelf, en over de mensheid als geheel, defensief en wantrouwend geweest. 
Vergeet niet, het ego is een collectieve entiteit welke de algemene opvattingen en zorgen van de mensheid uitdrukt, terwijl het op hetzelfde moment zijn best doet om ieder individu ervan te overtuigen dat deze algemene perceptie absoluut geldig is.  Daarin is het geslaagd, en als gevolg daarvan hebben jullie oorlogen tegen de armoede, oorlogen tegen drugs, oorlogen tegen dronken rijden, oorlogen tegen analfabetisme, oorlogen tegen criminaliteit, oorlog tegen het terrorisme… het blijft maar doorgaan, niets dan oorlogen!  En natuurlijk lijken ze allemaal volkomen geldig voor de ego-gedreven wereld van de illusie.
Echter, in de laatste twintig jaar of zo, is de toepasbaarheid van de term ‘oorlog tegen…’ in toenemende mate in twijfel getrokken en in veel gevallen als volkomen ongeschikt afgedaan.  Dat is een teken dat het ego zijn greep aan het verliezen is, dat de mensheid zijn ware aard – Liefde – aan het blootleggen is, en begint te reageren op de problemen en vraagstukken die jullie storen en van elkaar vervreemden door te luisteren naar de verschillende percepties die tot zeer recentelijk alleen dienden om jullie tegen elkaar op te zetten en tot tegengestelde strijdende partijen te maken.  De waanzin van die aanpak van de problemen is eindelijk heel erg duidelijk geworden wanneer je het intense lijden observeert dat het gedurende de eonen heeft veroorzaakt.  
De mensheid is aan het opgroeien en van haar ego-gedreven gedrag en houdingen aan het loslaten die passend mogen zijn voor driejarigen, terwijl ze leren om te gaan met de waanzin van de illusie waarin zij zich bevinden, en met anderen moeten omgaan op hetzelfde niveau van intellectuele ontwikkeling.  Maar, na een paar blauwe plekken veroorzakende ontmoetingen, zal iedereen met enig verstand, ieder echt bewustzijn, zich realiseren dat oorlog zeker niet het antwoord is op welk meningsverschil dan ook, of dat nu is als kleine kinderen met pre-school relaties, of als volgroeide volwassenen met volk tot volk relaties.
Oorlog werkt niet!  Dat heeft het nooit gedaan, en ten slotte wordt dat geaccepteerd als een wetenschappelijk bewezen feit, hoewel de wetenschappers in de wapenindustrie en de politici die hen steunen er misschien voor kiezen om het daarmee niet eens te zijn.  Maar hun invloed is zeer snel tanende.  Mensen vragen met grote bezorgdheid hoe het komt dat in een wereld waar onnodige armoede endemisch is, landen buitensporige hoeveelheden geld besteden aan wapens.  En natuurlijk is het antwoord daarop: ‘Omdat zij die willen deelnemen aan oorlogen en aan de fabricage van wapens, zichzelf boven de mensheid proberen te plaatsen, en hun favoriete en elitaire posities te beschermen door het gebruik van politie- en militaire krachten die alleen hen verantwoording verschuldigd zijn’.     
Nou, de tijd voor dit soort capriolen is voorbij.  Degenen die het merendeel van de mensheid willen controleren en onderdrukken, hebben de controle verloren!  De mensheid heeft zich tot de Liefde gewend, is haar collectieve hart aan het openen om zich opnieuw te verbinden met haar ware aard, en dus komt het moment voor jullie onvermijdelijke ontwaken steeds dichterbij. 
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

woensdag 20 augustus 2014

19.08.2014 Saul

De oude orde loopt zich stuk, stort in, desintegreert

Saul via John Smallman 19 augustus 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/
Vertaling: René

Het ontwaken van de mensheid is goddelijk beloofd en is op handen.  Niets kan dat voorkomen, want niet alleen is het Gods Wil, die altijd wordt bereikt, maar het is nu ook de collectieve wil van de mensheid, en omdat jullie de vrije wil is gegeven, wordt jullie wil altijd geëerbiedigd.  Tot voor kort hadden de individuele willen, verdeeld en verward als ze waren, de collectieve wil van de mensheid zeer moeilijk te onderscheiden gemaakt.  Het was collectief onstabiel, veranderlijk, verward, strijdig, en chaotisch, maar nu komt het mooi op één lijn en is het vastberaden op zoek naar wereldvrede, persoon voor persoon.  Hoewel, als je te veel aandacht besteedt aan de kommer en kwel op de nieuwsmedia, zou je heel wel van mening kunnen zijn dat er niet veel is veranderd, en dat de eindeloze dans van de mensheid met conflict en verraad onverminderd door gaat. 
Echter, gedurende de afgelopen decennia, met de enorme toename van de onderwijskansen voor grote delen van de mensheid, is er veel wetenschappelijke studie en onderzoek gericht op meditatie en op de effecten die het heeft op degenen die het beoefenen.  Uit onderzoek blijkt dat het enorm gunstig is voor degenen die zich daarmee bezighouden, en dat wanneer grote aantallen mediteren als groep, de effecten worden gevoeld over de gehele wereld, en angst en bezorgdheid exponentieel dalen.  Derhalve hebben degenen onder jullie die spiritueel getalenteerd zijn en geleid worden, het woord verspreid over de voordelen en onderwijzen gewillig een verscheidenheid van methodes die mensen helpen om toegang te krijgen tot hun diepe innerlijke ruimte waar altijd rust te vinden is.
Dat is de reden waarom allen van de spirituele rijken, die tot jullie spreken door jullie menselijke channels, het belang blijven benadrukken van dagelijkse meditatie.  Er is een enorme stijging ten opzichte van de laatste tien of vijftien jaar in het aantal mensen over de gehele wereld dat dagelijks doet aan meditatie.  De effecten van dat naar binnen keren, naar spirit (meditatie leidt altijd tot spirit, zelfs als de mediterende dat niet erkent, en de rust die daar gevonden wordt is spiritueel) zijn duidelijk zichtbaar in de wereldwijde groei van de bewegingen voor vreedzame verandering.  Het besef is gegroeid dat het leven zoals het gedurende eonen op Aarde is geleefd, conflict na conflict met intens egocentrische agenda’s, bepaald door degenen die ze plannen en zich daaraan committeren, dient te stoppen, of jullie zullen jezelf vernietigen en verschrikkelijke schade aan de planeet veroorzaken.  
Dus blijven we jullie eraan herinneren om te mediteren.  Jullie meditatie, zoals jullie verteld is, heeft een enorm effect op het menselijk collectief, een opwinding in bewustzijn veroorzakend dat tot nog meer mediteren leidt.  De enorme aantallen die regelmatig mediteren zorgen voor de veranderingen waarop jullie sinds lange tijd hebben gehoopt en voor gebeden.  Sta jezelf toe om het goede nieuws te geloven dat je intuïtie je brengt wanneer je je ego-denkgeesten toestaat en aanmoedigt een pauze te nemen in het overvoeren met storende afleidingen. 
Wanneer je contact hebt met je intuïtie, je hogere Zelf, je favoriete opgestegen Meester, Aartsengel, de Heilige Moeder, of de Heilige Geest, is wat je ‘hoort’, ‘bemerkt’, ‘voelt’ of zelfs ‘ziet’ altijd wijsheid van de hoogste orde, wijsheid die je kunt vertrouwen en waarop je kunt rekenen.  Binnen de spirituele rijken zijn allen zich bewust van en verbonden met hun Eenheid, in een coöperatieve en harmonieuze uitstorting van Liefde om jullie allemaal te healen, maar kunnen en zullen nog steeds op jullie individueel reageren als de Ene waarnaar je verkiest je te richten of die je aanroept.  Het advies dat je ontvangt is altijd wijs en liefdevol, het oordeelt, beschuldigt, of veroordeelt nooit, en dat is hoe je er zeker van kunt zijn dat het waarheidsgetrouwe leiding is die je zal helpen op het moment dat je daar om vraagt.
Blijf vragen want jullie hebben onze steun nodig, en door er om te vragen open je jezelf om het te ontvangen.  Zoals we jullie blijven vertellen: Allen zijn Een.  Derhalve wat je doet als Een, door te vragen naar en het accepteren van onze hulp, is het volgen van je gekozen spirituele pad, en dat verandert de wereld.  Er zijn altijd, op ieder moment, velen van jullie die ons om hulp vragen, en die hulpvragen zijn allemaal continu aan het samensmelten tot een zeer krachtig verzoek om hulp waarop wij continu en liefdevol reageren.  Echter, wanneer je jezelf toestaat om te worden overweldigd door de angsten en zorgen van de illusie, dwaal je af van je pad, je spirituele energieveld verzwakt dan en je wordt veel minder effectief in het werk waarvoor je bent geïncarneerd om te doen, omdat je effectief terugvalt in de illusie van afscheiding. 
Dit is geen oordeel, het is gewoon een observatie, we begrijpen volledig hoe moeilijk het is voor jullie om je focus te houden in een wereld waarin conflicten, concurrentie, en oneerlijke agenda's de normale en noodzakelijke vormen van gedrag lijken te zijn om te overleven.  Je wordt naar beneden getrokken, je spirituele energieveld raakt verzwakt, en het lijkt erop dat je alleen en verlaten bent in een zeer onveilige en bedreigende omgeving.  En als je ons ​​om hulp vraagt lijkt het misschien dat je niet gehoord wordt, of dat we niet op je vraag hebben gereageerd.
Het energieveld van de illusie, de drukke alledaagse wereld waarin je moet opereren, is zeer luid!  Bijgevolg, tenzij je een zeer vastberaden poging doet om naar binnen te gaan, naar je rustige en heilige innerlijk heiligdom, is het uiterst moeilijk voor je ons te horen, bemerken, of intuïtief onze aanwezigheid en leiding te voelen.  In feite kan het goed zijn dat het rauwe geluid van het energieveld van de wereld de laatste tijd nog luider en indringender is geworden als je het ernstig neemt, het moeilijker voor je makend om toegang te krijgen tot die plaats van innerlijke rust en kalmte. 
De oude orde loopt zich stuk, stort in, desintegreert, en klampt zich in zijn laatste momenten  wanhopig vast aan de laatste overblijfselen van de macht en invloed, dus lijkt het luider, luidruchtiger en meer overweldigend in zijn aanval op jullie zintuigen.  Herinner jezelf er regelmatig aan dat het in haar laatste momenten verkeert, dat haar greep op de motoren van de macht aan het wegglippen is, en dat het geluid dat het maakt het geluid is van knersende en versplinterende tandwielen die gebroken zijn en vastlopen, terwijl de angst en de zorgen van de mensheid, dat zijn smeermiddel was, worden teruggetrokken. 
De Liefde effent en kalmeert de harten van de mensheid over de gehele wereld, terwijl het onverbiddelijk maar zacht in alle hoeken en gaten stroomt, in iedere donkere hoek die haar warme en healende omhelzing zou willen weerstaan​​, en zelfs in de donkerste plekken laat zien dat Haar overtuigingskracht onweerstaanbaar is.  De Liefdes eindeloze bereidheid om allen zonder uitzondering aan Haar zachte en tedere boezem te houden, in een verfrissende en geruststellende knuffel die onvoorwaardelijke acceptatie bevestigt, van zelfs degenen die zich het minst waardig voelen om Haar aanwezigheid binnen te gaan, brengt jullie allen Thuis naar de Realiteit.  Het laat jullie ontwaken in de glorieuze schittering van Gods volkomen betoverende en oneindige dag. 
Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: René

donderdag 14 augustus 2014

13.08.2014 Jezus

Jullie werden perfect geschapen om in vreugde in alle eeuwigheid te leven

Note: Jesus asks us to participate in a mediation for peace, tomorrow Friday August 15th

13 augustus 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Het tempo van het ontwakingsproces blijft zich versnellen, naarmate meer en meer van jullie er een punt van maken dagelijks te mediteren, met de intentie dat de Tsunami van Liefde ieder hart doordringt en vrede naar de mensheid brengt.  Jullie zijn klaar voor de vrede, dat zijn jullie al gedurende een aantal decennia, maar de oude orde, die opgroeide in strijd en conflict, was niet bereid de macht op te geven waarmee conflicten werden voortgebracht.  Echter, het aantal leden van die oude orde die nog op Aarde zijn is sterk verminderd, net zoals hun invloed, en terwijl steeds meer van hun geheimen worden onthuld, blijft hun steun onder de bevolking wegvallen.  Zij zullen ofwel de Liefde in hun hart toelaten, of verder trekken omdat hun oorlogszuchtige intenties niet meer passen bij de collectieve intentie van de mensheid voor wereldvrede.  De mensheid heeft zich eindelijk gerealiseerd dat de kracht van wapens, oorlog, niet kan leiden tot vrede, en zal daarom geen oorlogen meer dulden.
Jullie weten dat je op dit moment bent gehuld in de Tsunami van Liefde, maar jullie hebben absoluut geen idee van Zijn onmetelijke macht!  Laat je niet verleiden tot hopeloosheid of depressie door het schrikwekkende nieuws van conflicten over de gehele wereld, want het Liefdesveld, waarin alles is opgenomen, is gestaag en onomkeerbaar de denkgeesten en harten aan het kalmeren van hen die zich bezighouden met verdere conflicten.  De tijd voor conflicten is voorbij!  Het Nieuwe Gouden Tijdperk, die op de Aarde werd geïnitieerd op 21/22 december 2012, is nu zeer stevig en onomstotelijk gevestigd, derhalve kunnen er geen nieuwe grote conflicten ergens op Aarde ontstaan, puur omdat de collectieve wil van de mensheid is verplaatst van angst naar liefde, en als resultaat zal daaruit vrede resulteren.
Jullie kunnen allemaal helpen bij deze stap naar vrede, harmonie, acceptatie, vergeving en LIEFDE, door je wil tot vrede te intensiveren wanneer je mediteert.  En, vergeet niet om deel te nemen aan de Vredes Meditatie op vrijdag 15 augustus, de datum waarop de Rooms-Katholieke Kerk mijn moeder Maria’s lichamelijke tenhemelopneming herdenkt.  Omdat die datum zo algemeen bekend is en vereerd wordt, is de collectieve kracht van jullie intentie voor de vrede op die dag enorm vergroot.
Maak er een verder omslagpunt van door vrede te brengen naar alle volkeren, culturen, politieke organisaties, religieuze organisaties, families, en één op één relaties.  Laat ieder van jullie onvoorwaardelijke acceptatie en vergeving omarmen terwijl je mediteert, want het is aan ieder mens om zichzelf te veranderen en die verandering zal de wereld stimuleren en in staat stellen te veranderen en zo die intentie reflecteren.  Weigeren te vergeven, vasthouden aan wrok en een verlangen naar vergelding, laat jullie individuele energievelden leeglopen, bouwt een fort van verdedigingswerken om je heen waardoor jouw essentiële behoeften niet in staat zijn om je te bereiken, want je sluit jezelf af voor de Liefde, de Bron van het leven.
De Liefde biedt je oneindige overvloed, maar je moet Het toelaten jou te overgieten en bezitten door alles van jezelf los te laten dat niet in afstemming met Haar is.  Jullie kunnen dit doen omdat je diep binnenin jezelf weet dat wrok en een verlangen om anderen gestraft te zien voor de pijn en het lijden waarvan je gelooft dat ze je dat hebben aangedaan, alleen maar je eigen lijden intensiveert.  Luister naar jullie harten, ze zullen jullie naar Huis leiden!
De Liefde veroordeelt of straft nooit, Het kan dat niet want dat doen is volkomen vreemd aan Haar natuur, Gods Natuur!  Jullie zijn, ieder bewust levend wezen, een aspect van God, en dus die aandriften tot oordelen, veroordelen of straffen zijn je in waarheid volkomen vreemd.  Wanneer je je eraan vastklampt verlaten vrede en geluk je, want, als je je verbindt met angst en haat en het aanmoedigt in je leven om die liefdeloze doeleinden na te streven, drijf je de Liefde naar buiten.  Bij het nastreven van deze doeleinden, moet je je focussen op hoe verkeerd zij die je hebben gekwetst zijn, en hoezeer ze moeten worden gestraft zodat jij vrede kunt vinden.  Maar, zelfs als je wensen tot vergelding uitkomen, zul je geen vrede vinden want je zit nog steeds met een eindeloze hoeveelheid wrok voor wat je in het heden ziet en ervaart als lijden, onrechtvaardig en oneerlijk in het verleden aan je toegebracht.  Je focussen op herinneringen aan het lijden dat je hebt ondergaan, voorkomt dat je geniet van het huidige moment, het enige moment dat er bestaat, en dat verlengt alleen maar je lijden.  Laat ze los en geniet van de vrede en verlichting van stress die dat voortbrengt als je dat doet.  
De meesten van jullie, terwijl jullie opgroeiden van kindertijd naar volwassenheid, groeiden op in een wereld waar God werd verondersteld te waken over iedere gedachte, woord en daad van jou.  Je werd onderwezen dit machtige Wezen te vrezen voor wie je niets kon verbergen, en die je kon en zou veroordelen tot eeuwig lijden in de hel, tenzij je er zorg voor droeg je aan onbegrijpelijke regels en voorschriften te houden die je ouders, priesters en leraren je voorhielden als zijnde Gods Wil voor jou.  Die opvoeding heeft iedereen getekend die het meemaakte, ongeacht in welke religie ze grootgebracht waren, en het residu van dat gevoelige litteken is waar die regels en voorschriften ingeworteld blijven, nog steeds de kracht behoudend je te vullen met een gevoel van schuld en onwaardigheid. 
Wanneer je mediteert breng dan je schuld en onwaardigheid naar je heilige altaar en laat ze los in Gods liefdevolle omhelzing die ze volkomen zal oplossen.  Jullie werden perfect geschapen om in vreugde in alle eeuwigheid te leven, want alles wat God schept is gemaakt in Liefde, waar de gehele schepping zijn eeuwige en altijd aanwezige bestaan heeft.  Dat is waar eenieder van jullie altijd heeft bestaan en altijd zal bestaan.  Het schuldgevoel, de pijn, lijden en angst die momenteel jullie leven teisteren, zijn onwerkelijk zoals jullie met verbluffende helderheid zullen zien wanneer je opnieuw ontwaakt in je natuurlijke en volledig bewuste staat.  
God HEEFT je LIEF op een manier die onbegrijpelijk voor jou is, terwijl je je weg door de illusie heen slaapt, al deze sensaties ervarend die een kwelling zijn voor de Liefde.  Het is slechts een droom of een nachtmerrie, hoe pijnlijk en beangstigend het ook kan lijken te zijn, en je zult eruit ontwaken.  Vraag om een Liefdesomhelzing iedere keer dat je je rustige plek van innerlijke vrede binnen gaat, dat heilige heiligdom waar de onblusbare vlam van Gods Liefde werd geplaatst op het moment van je schepping, en ontspan je in de goddelijke omhelzing die je daar staat te wachten.
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

dinsdag 12 augustus 2014

10.08.2014 Jezus

Niemand is ooit als mens per toeval, door een samenloop van omstandigheden, of per ongeluk op aarde gekomen 

10 augustus 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/ 
Vertaling: René

Er is een zeer intens energieveld dat de Aarde op dit moment omhult terwijl zij in de spirituele rijken de kracht van de Tsunami van Liefde tot ongekende hoogten opstuwen.  Er is een enorme energie-stimulans gaande terwijl de verplaatsing naar het volledige bewustzijn momentum verzamelt, en velen van jullie zich moe, afgemat, uitgeput voelen als gevolg daarvan; het is zwaar voor jullie lichamen.  Hoewel het niet erg comfortabel aanvoelt, heeft het een uiterst positief effect over de gehele wereld, in het bijzonder wanneer het combineert met de energieën van hen die mediteren en de intentie hebben de Tsunami van Liefde te omarmen en te delen, terwijl zij bidden voor vrede op Aarde en de intentie daartoe hebben.  
Jullie allen incarneerden om een deel te zijn van het ontwakingsproces van de mensheid, en dat proces bevindt zich nu in een zeer kritische en belangrijke fase.  Wat ieder van jullie aan het doen is, is absoluut noodzakelijk voor het proces, ook al ben je je misschien bijna helemaal onbewust van wat je aan het doen bent.  Het feit van jouw keuze om geïncarneerd te zijn op Aarde in deze tijd, je stille aanwezigheid, zonder enige – voor jezelf, of iemand anders – voor de hand liggende persoonlijke spirituele agenda, is op zich al een enorm sterke kracht die het ontwakingsproces tot vervulling helpt brengen.
Niemand is ooit als mens per toeval, door een samenloop van omstandigheden, of per ongeluk op aarde gekomen.  Niemand zegt ‘Oeps, wat in hemelsnaam doe ik hier?’ – die gedachte kan opgekomen zijn, maar het zal van de hand gewezen zijn vanwege dat diepe innerlijke weten dat je heel zeker hier bent met een goddelijk doel.  Ook al lijkt het erop dat de meerderheid van de miljoenen, zelfs miljarden mensen, absoluut geen idee hebben van wat het leven op Aarde inhoudt, ieder van hen afzonderlijk die op dit moment op Aarde zijn, maakte absoluut de echt geïnspireerde keuze om hier nu te zijn.  Het feit dat ze zijn vergeten dat ze die keuze hebben gemaakt, spreekt dat niet tegen, en dat is waarom het essentieel is voor degenen onder jullie die wel enig bewustzijn hebben van de goddelijke bedoeling die wordt vervuld op Aarde in dit en ieder nu-moment, dat ze zich absoluut onthouden van oordelen over of het veroordelen van iemand.  Iedereen heeft een rol in het ontwakingsproces, ook als die rol is om in slaap te blijven!
Een van de belangrijkste problemen voor degenen onder jullie die geneigd zijn tot het spirituele, spiritueel gemotiveerd, of enigszins spiritueel bewust zijn, is dat voor het grootste deel je geen toegang kunt krijgen tot je herinneringen aan de intenties die je voor jezelf hebt genomen voordat je als mens op Aarde aankwam.  Jullie weten dat het leven een betekenis heeft, een zeer belangrijke betekenis, en dus ga je ernaar op zoek – religieuze teksten bestuderen, andere religies bestuderen, andere culturen bestuderen, sjamanistische rituelen bestuderen, begeleiding zoeken van iemand die meer spiritueel bewust en ‘heilig’ lijkt dan jezelf – maar, zoals velen van jullie nu begrijpen, die betekenis kan alleen gevonden worden door jezelf in jezelf.  Het is je onblusbare innerlijke Licht, verborgen onder de sluier van de illusie, en die sluier is aan het wegglijden!
Zoeken naar de zin van het leven kan je zeker helpen, omdat het de onontkoombare waarheid in je bewustzijn zal brengen dat wat je zoekt zich binnenin je bevindt.  Vaak echter, is dat een heel harde waarheid om te accepteren, omdat de meesten van jullie een krachtig gevoel van onwaardigheid ingeprent is – anderen mogen dan waardig zijn, maar ik ben dat niet!  Uiteindelijk zal je doorzettingsvermogen zich lonen, want je spirituele intentie samen met de intentie die je nam voor je incarneerde, leidt je naar een bewustzijn dat je inderdaad een spiritueel wezen bent met een tijdelijke menselijke ervaring, en dat je voor eeuwig een bent met God, de Bron, het goddelijke veld van bestaan waarvan je nimmer gescheiden bent.  Jullie worden je bewust dat God je echt eeuwig en onvoorwaardelijk Lief heeft, ook al voel je dat niet volledig zo, je weet gewoon dat het zo moet zijn, omdat je beseft dat God, de Allerhoogste Intelligentie, onvoorwaardelijke Liefde is.  Wanneer dit bewustzijn komt, vrij plotseling of door langzaam in je bewustzijn te sijpelen, is het inderdaad zeer geruststellend en brengt het daarmee een blijvend gevoel van vrede.
Wanneer er twijfels omhoog komen, zoals zij zeker bij iedereen doen, ga dan naar binnen, naar je rustige en heilige innerlijke heiligdom, en vraag met intentie en doelbewust je spirituele vrienden, gidsen, mentoren, engelen, mij, in feite iedereen hier in de spirituele rijken bij wie je je thuis en prettig voelt om je naar te richten, om een krachtige en liefdevolle knuffel of omhelzing, en sta jezelf toe het te voelen, want het zal direct worden gegeven.  Je bent niet alleen, verlaten, of vergeten, ooit.  Je wordt continu in het volle bewustzijn gehouden door allen in de spirituele rijken, waar jullie enorm geëerd worden voor de enorme en veeleisende taak die jullie zo bereidwillig en met veel enthousiasme hebben ondernomen.
Weet gewoon in deze periode van grote stress op Aarde, met nieuwe en beangstigende drama’s die zich dagelijks ontvouwen, dat het goddelijk plan zich perfect ontvouwt.  Wat jullie ervaren, fysiek of emotioneel, is een belangrijk aspect van het doorgaande zuiveringsproces die jullie allen naar je ontwaken leidt, wat onvermijdelijk is, omdat het goddelijk verzekerd is.  Doe eraan mee!  Jullie doen buitengewoon werk van immens belang, en jullie kunnen niet falen om dat met uitzonderlijk succes te voltooien.
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

donderdag 7 augustus 2014

05.08.2014 Saul

Er zijn op dit moment enorme aantallen Lichtdragers, werkers, en wegwijzers op Aarde

Saul via John Smallman 05 augustus 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/
Vertaling: René

Jullie ontwaken is verzekerd.  Ik stel jullie slechts gerust want zovelen van jullie hebben twijfels, soms intense twijfels, en die twijfels moeten worden gelenigd, zodat ze jullie niet naar beneden trekken in de duisternis en de onzekerheid van de illusie.  Jullie zijn allemaal in het proces van het eruit opstijgen zodat je er op neer kunt kijken en naar hen die erin betrokken zijn, er schijnbaar zeer stevig in verankerd, met liefdevolle compassie en zonder in de pijn en het lijden te worden getrokken dat zovelen ondergaan.
Jullie taak is het om Licht, Liefde, en healing te verspreiden naar allen met wie je interacteert, en om dat te kunnen doen moeten jullie zelf het Licht en de Liefde in jezelf voelen.  Je kunt alleen delen wat je hebt, en eerst dien je te weten dat je het hebt, vervolgens, zonder erover na te denken, deel je gewoon gemakkelijk en genereus… Jezelf!  Jullie zijn goddelijke wezens van Liefde.  Blijf jezelf herinneren aan deze onaantastbare waarheid, en vervolgens tijdens het verloop van je dag, voel je goed over jezelf.  Wanneer je je goed voelt over jezelf demonstreer je Liefde in actie, en deel je en verspreid je die Liefde door gewoon jezelf te zijn, en al degenen met wie je contact hebt en praat zullen opgebeurd worden door je aanwezigheid en zich goed voelen over zichzelf.
Wanneer mensen zich goed voelen over zichzelf, openen ze automatisch hun hart om de Tsunami van Liefde toe te staan hen te hullen in zijn goddelijke omhelzing, en het openen van de harten van de mensheid is het doel van de Tsunami van Liefde, die door eenieder van jullie 24/7 heen stroomt.  Als je gebukt gaat onder zorgen en twijfels wordt de stroom verzwakt, dus maak er een punt van alles los te laten wat je emotioneel of energetisch ontkracht, en vraag ons om hulp om dit te doen.  Wij hebben jullie nodig om jullie leidingen of kanalen volledig open te houden, want de stroom van Liefde is als een stortvloed geworden in deze kritieke fase in jullie ontwakingsproces, en het heeft het nodig dat jullie leidingen of kanalen volledig open en vrij zijn, zodat Het vrijelijk overal, en naar iedereen op de planeet kan stromen.  Jullie zijn op dit moment in het ontwakingsproces van de mensheid geïncarneerd om te assisteren bij deze machtige en prachtige taak, het Licht van Gods Liefde naar allen op Aarde brengend.  
Laat iedere twijfel los die je zou kunnen hebben, over je vaardigheden of competenties om dit goddelijke werk te doen.  Jullie zijn allemaal uitgenodigd om deel te nemen aan het ontwakingsproces van de mensheid vanwege jullie vaardigheden en competenties, en jullie reageerden allemaal met een zeer enthousiast ‘JA!’.  Jullie zijn niet per toeval hier, niemand is dat, noch, als je eronder lijdt zoals velen van jullie ongetwijfeld doen, als straf.  Jullie zijn hier omdat jullie goddelijke wezens zijn die zeer bereidwillig ervoor kozen te assisteren bij deze geweldige gebeurtenis, wetende dat het bij tijd en wijle moeilijk en pijnlijk zou zijn.  Jullie wisten ook, en diep in jezelf weet je dit nog steeds, dat falen zelfs in de verste verte niet tot de mogelijkheden behoort, omdat dat waarmee je verbonden bent samenwerkt met de goddelijke Wil, die altijd perfect wordt bereikt.
Er zijn op dit moment enorme aantallen Lichtdragers, werkers, en wegwijzers op Aarde.  Heb de intentie om elkaar te ontmoeten, hetzij fysiek of via het internet, en sta open om nieuwe contacten te maken.  De liefde die jullie allemaal bezitten en delen wordt continu in anderen naar Zichzelf toe getrokken, dus je zult goddelijk geleid worden om anderen te ontmoeten die op een spiritueel pad zijn dat assisteert bij het ontwakingsproces, als je jezelf toestaat daarvoor open te staan.  Het verkrijgen van nieuwe contacten met mensen op het pad naar ontwaken, versterkt je eigen geloof en intentie, en draagt ​​bij aan het goddelijke momentum, jullie allemaal voorwaarts meenemend naar ontwaken.
Wij zijn ons zeer bewust van jullie aanhoudende twijfels en angsten, vooral terwijl het nieuws van oorlogen en conflicten, samen met aardbevingen en overstromingen erop lijkt te wijzen dat niet alles is zoals het zou moeten zijn.  Het lijkt erop dat er korte metten wordt gemaakt met de vrede overal ter wereld, en dat er geen einde in zicht is m.b.t. de haat en woede, die velen verder drijft in de richting van verdere conflicten.  Maar, zoals jullie verteld is door een aantal betrouwbare channels, dit is allemaal te wijten aan de enorme hoeveelheden begraven of ontkende kwesties waarvan de Tsunami van Liefde vraagt dat de mensheid dit aanpakt, terwijl het moment van ontwaken steeds dichterbij komt. 
Deze kwesties zijn oud maar nog steeds sterk, door woede en wrok van mensen die zijn misbruikt en verraden door de mensen die ze impliciet vertrouwden ­– bijna iedereen op Aarde op een bepaald moment in hun leven – vinden mensen zichzelf niet in staat dat onder ogen te zien, want ze waren zo vreselijk pijnlijk toen ze zich voordeden.  Vaak is er ook een gevoel van schuld, omdat dit lijden gebeurde toen ze kleine kinderen waren, en kleine kinderen worden vaak gedwongen zich schuldig te voelen voor dingen die anderen hebben gedaan.
Wanneer je jezelf gestrest voelt, uitgeput, en misschien zonder aanwijsbare reden in tranen uitbarst, kunnen het je eigen dingen zijn die je aandacht vereisen (hoewel er normaal gesproken aanwijzingen zullen zijn, geheugenflitsen, om je erop te wijzen dat het je eigen dingen zijn), of het kan zijn dat je, ermee ingestemd hebbende om dit te doen, anderen op de planeet te helpen, de mensen die je niet kent en nooit hebt ontmoet, om hun pijn en lijden los te laten omdat ze dermate energetisch zijn leeggelopen, dat ze het niet meer alleen afkunnen.  Het is een spirituele taak van enorme betekenis die je hebt ondernomen, want je hebt veel ervaring in het loslaten van dat soort lijden door je eigen goed ontwikkelde vermogens van vergeving.  En weet dat als dit het geval is dan ben je echt zeer gezegend, en zul je met zeer glorieus eerbetoon Thuis worden verwelkomd voor de niet aflatende inspanningen, waarmee je geholpen hebt de mensheid te doen ontwaken.
Als je last hebt van dit soort symptomen, wees dan heel lief voor jezelf, omdat ze aangeven dat je zelf een enorme overbelasting ondergaat die je energie laat weglopen.  Als je jezelf niet in staat voelt ontwaakt te blijven, neem dan een pauze en ga ergens een dutje doen waar je ongestoord zult zijn.  Als je aan het werk bent, en er geen faciliteiten beschikbaar zijn, kun je misschien je auto gebruiken, of een nabijgelegen kerk als een rustig toevluchtsoord.  Anders zou je je kunnen, en waarschijnlijk moeten (ik heb een hekel aan het gebruik van 'moetens!’), ziek melden en naar huis gaan.  Dat is volkomen logisch, want je vermogen om je werk te doen is ernstig beperkt als je in zo’n verzwakte staat verkeert.
Weet dat jullie allemaal innig geliefd en innig geëerd worden voor de immense taak die ieder van jullie hebben ondernomen om te helpen bij dit ontwakingsproces.  Wat jullie doen is geen sinecure, het is zeer veeleisend voor ieder aspect van jezelf, dus behandel jezelf te allen tijde met vriendelijkheid, vooral als je denkt dat je iemand beledigd hebt of een ernstige fout hebt gemaakt, en aarzel dus niet om jezelf te vergeven – God doet dat altijd, instant!  Jullie staan onder een enorme stress, erken dat en sta dat toe in je dagelijkse leven.

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: René

vrijdag 1 augustus 2014

31.07.2014 Jezus

Het besef van de absolute nutteloosheid van conflicten van welke aard ook, begint de mensheid te dagen

31 juli 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/ 
Vertaling: René

Hier in de spirituele rijken nadert de opwinding, zoals je het zou kunnen zeggen, het kookpunt!  Maar over de gehele wereld, en in het bijzonder in het gebied van Palestina en Israël, lijkt het erop dat mensen de hel op aarde ervaren.  Er is een enorme hoeveelheid onnodige en volkomen onterechte pijn en lijden terwijl de woede intensiveert en conflicten woeden, maar wees je ervan bewust dat dit de wezenlijke verhoging in het bewustzijn van de mensheid is, van de zinloosheid van deze manieren van doen, met elkaar omgaan, en proberen om de verschillen tussen de volkeren op te lossen.  
Gedurende eonen hebben conflicten volkomen gefaald om meningsverschillen op te lossen, laat staan een vreedzaam samenleven tussen de strijdende partijen te vestigen.  Eindelijk begint de mensheid de boodschap te begrijpen, maar deze recente escalatie van conflicten over de gehele wereld was nodig om deze boodschap echt binnen te laten komen.  Bijgevolg werken enorme aantallen goede en liefdevolle mensen samen om zij die vol haat en wrok zijn ervan te overtuigen om de conflicten even te laten voor wat ze zijn, en elkaar te ontmoeten, in eerste instantie om de vijandige activiteiten die gezinnen en samenlevingen uit elkaar scheuren te beëindigen, en vervolgens samen te werken om een liefdevolle acceptatie van elkaars recht om in vrede te leven te vestigen. 
Het lijkt jullie toe dat mensen dit nutteloos gedurende generaties hebben geprobeerd, wat ze ook hebben, maar nu is er zo’n intensiteit van de Liefde, volkeren samenbrengend, dat de boze reactionaire opwinding van hen die je zou kunnen omschrijven als ‘heethoofden’ zullen worden gekalmeerd, in die zin dat hun vaak intense woede niet langer olie gooit op de vuren van meningsverschillen, waarvan het lijkt dat die nooit kunnen worden gedoofd. 
Het is een tijd voor acceptatie, voor het accepteren dat enorme aantallen mensen zijn gedood, gemarteld, en verwond, en dat niets dat feit kan veranderen, en ook voor het accepteren dat doorgaan met het branden van de woede, net als voorheen, geen oplossingen zal brengen maar slechts meer volkomen onnodig en gruwelijk lijden. 
Tot zeer recentelijk werd het door de mensheid in het algemeen als logisch beschouwd dat de manier om een conflict te winnen was om de grootte van hun legers en de effectiviteit van hun wapens te verhogen.  Echter het nucleaire einde van de tweede wereldoorlog maakte het duidelijk dat dit een steeds meer gevaarlijke en inderdaad krankzinnige houding werd om te handhaven of aan te moedigen. 
Mensen zijn sociale wezens die ervoor kozen om hun toegang tot hun individuele spirituele natuur te beperken, met als gevolg dat ze onderverdeeld zijn in verschillende rassen, geloofsovertuigingen en culturen, zich verder afscheidend van hun eenheid met hun goddelijke Bron.  Echter, diep in ieder mens, verborgen onder een donkere en verdelende mantel van angst, brandt er een onblusbaar vuur van Liefde.  Als gevolg van de escalatie van het geweld over de planeet gedurende de afgelopen decennia, en het besef dat de dreiging van een wereldwijde nucleaire holocaust nog niet helemaal verwijderd is, tillen velen, in wanhoop of misschien frustratie, die donkere mantel in zichzelf omhoog en vinden daaronder hun ware natuur, wachtend om hen te omhelzen.  
En dit is de reden waarom wij, hier in de spirituele rijken, zo opgewonden zijn, opgetogen, en aangemoedigd, want we kunnen de absoluut geweldige en verheffende effecten zien die de Tsunami van Liefde veroorzaakt en zeer snel bevordert over de planeet en de rest van de mensheid.  Het besef van de absolute nutteloosheid van conflicten van welke aard ook, begint de mensheid te dagen, en velen komen nu samen om voorzichtig en liefdevol degenen te beteugelen die, voorlopig, dit nog niet kunnen zien en willen blijven deelnemen aan zinloze, verspillende, en in feite krankzinnig conflicten.  
Dus wat we zien is dat de nutteloosheid van conflicten eindelijk echt erkend wordt door de overgrote meerderheid, en dientengevolge zal ophouden.  Vanuit jullie perspectief, afhankelijk van de mainstream media voor veel van jullie gebrekkige informatie over de toestand van de wereld, lijkt de situatie steeds alarmerender.  Dat is geen slechte zaak, want het stimuleert mensen sterk om kennis te nemen en zich meer aandachtig te focussen op liefdevol zijn op ieder moment. 
Het is de totale omhelzing van de mensheid van de Liefde, Alles Wat Is, de Krachtbron en creatieve Intentie van God, die de Nieuwe Tijd zal stabiliseren, het toestaand te groeien en bloeien als goddelijk bedoeld.  Wanneer de Liefde word buitengesloten, vermeden of ontkend, resulteert dat in chaos, en de illusie is een staat van chaos.
Liefde is Een.  Afscheiding, de illusoire staat waarin jullie als mensen jullie bestaan lijken te hebben, is chaotisch omdat jullie vermogen om te communiceren ernstig wordt beperkt door de beperkingen die een menselijk voertuig oplegt aan het goddelijke wezen dat ervoor kiest om het leven vanuit dat perspectief te ervaren.  Jullie vrije wil keuze om je af te scheiden van jullie Bron en van al de oneindige vaardigheden en capaciteiten waar die staat in voorziet, betekende dat alleen chaos het resultaat was.  Het was in eerste instantie erg spannend voor jullie, jullie hadden gelimiteerde vaardigheden naar de illusie gebracht – de regels van het spel – maar ze werden al snel ontoereikend bevonden, en vervolgens overweldigde de chaos jullie.  Jullie verschillende talen, culturen, godsdiensten, huidskleuren, en schijnbare verschillende niveaus van intelligentie verdeelden jullie verder, en zinvolle communicatie, die aanvankelijk al moeilijk was geweest, werd vrijwel onmogelijk.
Gedurende de afgelopen honderd jaar of zo zijn er voortdurende pogingen geweest om de leefomstandigheden van de mensheid te verbeteren, hoewel zij die macht en invloed hadden geërfd zich sterk verzetten tegen wijzigingen in de status quo.  Niettemin gaf het een keerpunt van het getij aan, en vervolgens bracht de nucleaire verwoesting aan het einde van de Tweede Wereldoorlog het besef dat jullie ofwel een betere manier moesten vinden om in vrede en harmonie op de planeet samen te leven, of jullie gedoemd waren jezelf te vernietigen.  
Dit is niet gebeurd, en dat zal het niet!
Het blijft echter van essentieel belang dat jullie allemaal de eeuwige en onblusbare vlam van Liefde omarmen, diep begraven in een ieder van jullie – en dagelijkse meditatie in je stille innerlijke heiligdom is de manier om dat te doen – want dat is de manier om terug te keren naar de staat van eenheid die jullie eeuwige natuur is.  Een zijnde is het onmogelijk dat je iets zou doen dat een ander schade zou berokkenen.  Het is Een zijnde dat jullie je eeuwige bestaan hebben, en in die staat is communicatie direct, duidelijk, begrijpelijk, en volkomen liefdevol. 
Vergeet niet, jullie ontwaken is goddelijk verzekerd, dus focus je op het tot bloei brengen door de intentie te hebben liefdevol te zijn, ongeacht enige situatie die je zou kunnen suggereren dat de Liefde niet werkt.  Dat doet het wel, en dat is waarom jullie zo positief en vastberaden voorwaarts bewegen naar jullie onvermijdelijke ontwaken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands