Marcadores

donderdag 14 augustus 2014

13.08.2014 Jezus

Jullie werden perfect geschapen om in vreugde in alle eeuwigheid te leven

Note: Jesus asks us to participate in a mediation for peace, tomorrow Friday August 15th

13 augustus 2014 Jezus via John Smallman
Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Het tempo van het ontwakingsproces blijft zich versnellen, naarmate meer en meer van jullie er een punt van maken dagelijks te mediteren, met de intentie dat de Tsunami van Liefde ieder hart doordringt en vrede naar de mensheid brengt.  Jullie zijn klaar voor de vrede, dat zijn jullie al gedurende een aantal decennia, maar de oude orde, die opgroeide in strijd en conflict, was niet bereid de macht op te geven waarmee conflicten werden voortgebracht.  Echter, het aantal leden van die oude orde die nog op Aarde zijn is sterk verminderd, net zoals hun invloed, en terwijl steeds meer van hun geheimen worden onthuld, blijft hun steun onder de bevolking wegvallen.  Zij zullen ofwel de Liefde in hun hart toelaten, of verder trekken omdat hun oorlogszuchtige intenties niet meer passen bij de collectieve intentie van de mensheid voor wereldvrede.  De mensheid heeft zich eindelijk gerealiseerd dat de kracht van wapens, oorlog, niet kan leiden tot vrede, en zal daarom geen oorlogen meer dulden.
Jullie weten dat je op dit moment bent gehuld in de Tsunami van Liefde, maar jullie hebben absoluut geen idee van Zijn onmetelijke macht!  Laat je niet verleiden tot hopeloosheid of depressie door het schrikwekkende nieuws van conflicten over de gehele wereld, want het Liefdesveld, waarin alles is opgenomen, is gestaag en onomkeerbaar de denkgeesten en harten aan het kalmeren van hen die zich bezighouden met verdere conflicten.  De tijd voor conflicten is voorbij!  Het Nieuwe Gouden Tijdperk, die op de Aarde werd geïnitieerd op 21/22 december 2012, is nu zeer stevig en onomstotelijk gevestigd, derhalve kunnen er geen nieuwe grote conflicten ergens op Aarde ontstaan, puur omdat de collectieve wil van de mensheid is verplaatst van angst naar liefde, en als resultaat zal daaruit vrede resulteren.
Jullie kunnen allemaal helpen bij deze stap naar vrede, harmonie, acceptatie, vergeving en LIEFDE, door je wil tot vrede te intensiveren wanneer je mediteert.  En, vergeet niet om deel te nemen aan de Vredes Meditatie op vrijdag 15 augustus, de datum waarop de Rooms-Katholieke Kerk mijn moeder Maria’s lichamelijke tenhemelopneming herdenkt.  Omdat die datum zo algemeen bekend is en vereerd wordt, is de collectieve kracht van jullie intentie voor de vrede op die dag enorm vergroot.
Maak er een verder omslagpunt van door vrede te brengen naar alle volkeren, culturen, politieke organisaties, religieuze organisaties, families, en één op één relaties.  Laat ieder van jullie onvoorwaardelijke acceptatie en vergeving omarmen terwijl je mediteert, want het is aan ieder mens om zichzelf te veranderen en die verandering zal de wereld stimuleren en in staat stellen te veranderen en zo die intentie reflecteren.  Weigeren te vergeven, vasthouden aan wrok en een verlangen naar vergelding, laat jullie individuele energievelden leeglopen, bouwt een fort van verdedigingswerken om je heen waardoor jouw essentiële behoeften niet in staat zijn om je te bereiken, want je sluit jezelf af voor de Liefde, de Bron van het leven.
De Liefde biedt je oneindige overvloed, maar je moet Het toelaten jou te overgieten en bezitten door alles van jezelf los te laten dat niet in afstemming met Haar is.  Jullie kunnen dit doen omdat je diep binnenin jezelf weet dat wrok en een verlangen om anderen gestraft te zien voor de pijn en het lijden waarvan je gelooft dat ze je dat hebben aangedaan, alleen maar je eigen lijden intensiveert.  Luister naar jullie harten, ze zullen jullie naar Huis leiden!
De Liefde veroordeelt of straft nooit, Het kan dat niet want dat doen is volkomen vreemd aan Haar natuur, Gods Natuur!  Jullie zijn, ieder bewust levend wezen, een aspect van God, en dus die aandriften tot oordelen, veroordelen of straffen zijn je in waarheid volkomen vreemd.  Wanneer je je eraan vastklampt verlaten vrede en geluk je, want, als je je verbindt met angst en haat en het aanmoedigt in je leven om die liefdeloze doeleinden na te streven, drijf je de Liefde naar buiten.  Bij het nastreven van deze doeleinden, moet je je focussen op hoe verkeerd zij die je hebben gekwetst zijn, en hoezeer ze moeten worden gestraft zodat jij vrede kunt vinden.  Maar, zelfs als je wensen tot vergelding uitkomen, zul je geen vrede vinden want je zit nog steeds met een eindeloze hoeveelheid wrok voor wat je in het heden ziet en ervaart als lijden, onrechtvaardig en oneerlijk in het verleden aan je toegebracht.  Je focussen op herinneringen aan het lijden dat je hebt ondergaan, voorkomt dat je geniet van het huidige moment, het enige moment dat er bestaat, en dat verlengt alleen maar je lijden.  Laat ze los en geniet van de vrede en verlichting van stress die dat voortbrengt als je dat doet.  
De meesten van jullie, terwijl jullie opgroeiden van kindertijd naar volwassenheid, groeiden op in een wereld waar God werd verondersteld te waken over iedere gedachte, woord en daad van jou.  Je werd onderwezen dit machtige Wezen te vrezen voor wie je niets kon verbergen, en die je kon en zou veroordelen tot eeuwig lijden in de hel, tenzij je er zorg voor droeg je aan onbegrijpelijke regels en voorschriften te houden die je ouders, priesters en leraren je voorhielden als zijnde Gods Wil voor jou.  Die opvoeding heeft iedereen getekend die het meemaakte, ongeacht in welke religie ze grootgebracht waren, en het residu van dat gevoelige litteken is waar die regels en voorschriften ingeworteld blijven, nog steeds de kracht behoudend je te vullen met een gevoel van schuld en onwaardigheid. 
Wanneer je mediteert breng dan je schuld en onwaardigheid naar je heilige altaar en laat ze los in Gods liefdevolle omhelzing die ze volkomen zal oplossen.  Jullie werden perfect geschapen om in vreugde in alle eeuwigheid te leven, want alles wat God schept is gemaakt in Liefde, waar de gehele schepping zijn eeuwige en altijd aanwezige bestaan heeft.  Dat is waar eenieder van jullie altijd heeft bestaan en altijd zal bestaan.  Het schuldgevoel, de pijn, lijden en angst die momenteel jullie leven teisteren, zijn onwerkelijk zoals jullie met verbluffende helderheid zullen zien wanneer je opnieuw ontwaakt in je natuurlijke en volledig bewuste staat.  
God HEEFT je LIEF op een manier die onbegrijpelijk voor jou is, terwijl je je weg door de illusie heen slaapt, al deze sensaties ervarend die een kwelling zijn voor de Liefde.  Het is slechts een droom of een nachtmerrie, hoe pijnlijk en beangstigend het ook kan lijken te zijn, en je zult eruit ontwaken.  Vraag om een Liefdesomhelzing iedere keer dat je je rustige plek van innerlijke vrede binnen gaat, dat heilige heiligdom waar de onblusbare vlam van Gods Liefde werd geplaatst op het moment van je schepping, en ontspan je in de goddelijke omhelzing die je daar staat te wachten.
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands