Marcadores

zaterdag 31 augustus 2013

30.08.2013 Jezus


Wie jullie werkelijk zijn is van een soort pracht die onmogelijk is om adequaat te beschrijven

John Smallman met Jezus op 30 augustus 2013Hier in de spirituele rijken, van waaruit, in waarheid, jullie niet zijn afgescheiden en dat nooit zijn geweest, sturen wij die wakker zijn en over je waken terwijl jullie slapen, jullie Liefde in een continue stroom, of toepasselijker als een rivier in volle vloed. Wij moedigen jullie aan te ontwaken en deel te nemen aan de pret die rondom jullie gaande is, want we zien jullie er niet graag iets van missen, zelfs niet voor het korte moment dat jullie hebben gekozen door te brengen in jullie illusoire droomwereld.  Ontwaken is niet moeilijk, en met onze aanmoediging zullen jullie de keuze maken dat te doen.  In feite hebben jullie die keuze al gemaakt; jullie hebben collectief alleen moeite het meest geschikte moment te kiezen – het moment waarop jullie al die defensieve muren laten vallen die jullie angsten beschermen, en de Liefde toestaan binnen te stromen en ze weg te vegen, jullie ontwakend in jullie natuurlijke staat van volledig bewust, levend bewustzijn.

Angst is een aspect van de illusie dat zich gedurende de eonen versterkt heeft, terwijl jullie meer onaccepterend werden van hen die jullie als anders dan jezelf beschouwden – zij die niet ‘behoren’ tot jullie stam, dorp, kerk, ras – een almaar groeiende selectie van identificerende kenmerken die jullie gebruikten om anderen te definiëren als ofwel vrienden of vijanden. En vijanden konden jullie, op ieder moment, aanvallen en vernietigen, of zo leek het, leiden tot jullie onderliggende gevoel van angst. Er is niet al te veel veranderd: jullie kiezen er nog steeds vooral voor bedreigingen of vijanden te zien in plaats van alleen verschillen, wanneer jullie vreemden observeren.

Desalniettemin is er grote vooruitgang geboekt in de afgelopen decennia om deze mentaliteit te veranderen, en er is nog veel meer te doen.  Echter, de vooruitgang die al gemaakt is heeft de weg geplaveid voor de enorme veranderingen die nog nodig zijn, en waarop wordt gewezen door nieuw gevormde organisaties van zorgzame en compassievolle wegwijzers. Er hangt verandering in de lucht en velen kijken met opgewonden anticipatie vooruit, aangezien ze voorzien dat de oude onliefdevolle houdingen worden vervangen door nieuwe, die jullie wereldwijde, multiculturele samenlevingen zullen begrijpen en integreren in één grootse en liefdevolle gemeenschap, de verdelende en afscheidende overtuigingen vervangend die de mensheid zo lang zo’n omvangrijke pijn en lijden hebben gebracht, zodat allen zich welkom, geaccepteerd, en als essentiële delen van het grotere geheel zullen voelen, wat ze echt zijn.

Wie jullie werkelijk zijn is van een soort pracht die onmogelijk is om jullie adequaat te beschrijven, terwijl jullie doorgaan in de illusie te dommelen. Het moet bewust aanwezig zijn in jullie bewustzijn als het weten van jullie ware, eeuwige en goddelijke identiteit als een met God, met de Realiteit, en dus met elke bewuste entiteit, want er zijn er geen die niet van God zijn – eeuwig een met Hem in de glorie die het bestaan is. Jullie is deze goddelijke waarheid vele, vele malen verteld, maar om er voor jullie echt mee te resoneren, maak het je eigen, je moet ontwaakt zijn, en dat is waar deze doorgaande oefening om tot waakzaamheid te komen helemaal over gaat – je herinneren wie je bent!

Het is een waarheid die voor jullie verborgen was vanwege jullie collectieve keuze, en nu zijn jullie, collectief, in het proces van van het omkeren van die keuze, want jullie hebben de gedenkwaardige beslissing genomen om de Realiteit eens te meer te zien, te begrijpen, en te kennen, daardoor de illusie toestaand te verbrokkelen, al jullie angsten en zorgen met zich meenemened – onwerkelijke concepten die jullie bedachten om je te amuseren. 

Je fulltime met de Liefde verbinden is de manier om het desintegreren van de illusie te versnellen.  Maak er een punt van jezelf regelmatig in je dagelijkse leven eraan te herinneren dat je een bent met God, dat jullie daarom perfecte wezens van Liefde zijn.  Liefde bevat alles wat bestaat en blijft zich eeuwig uitbreiden, en jullie nemen deel aan deze activiteit door je Ermee te verbinden en Het onvoorwaardelijk te delen. Dus doe het continu, door de intentie te hebben dat te doen bij het begin van elke dag, en weer als je gaat liggen 's nachts om te slapen. Jullie deelname wordt liefdevol gezocht, en is ook essentieel.  Bewust deelnemen aan het ontwakingsproces, zoals jullie zeer sterk de intentie hadden toen jullie de keuze maakten en de beslissing namen, met de hulp van jullie wijze en liefdevolle mentoren in de spirituele rijken, om te incarneren als mens in deze afsluitende momenten van de illusoire ervaring. Jullie hebben onbeperkte steun om jullie intentie te blijven versterken om Liefde in actie te zijn, door bewust te kiezen voor Liefde in plaats van angst wanneer er een keuze van je wordt geëist, en daarmee je betrokkenheid te demonstreren om de mensheid met je mee naar huis, naar de Realiteit te nemen, naar het bewustzijn van je eenheid met God die Liefde is.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 29 augustus 2013

28.08.2013 Saul

Visualiseer een immense wolk van Licht zwevend boven conflictgebieden

John Smallman met Saul op 28 augustus 2013De ogenschijnlijk escalerende conflicten aan het oostelijke uiteinde van de Middellandse Zee, zullen niet resulteren in een multinationale oorlog op grote schaal. De landen daar zijn in disharmonie en wanorde en gaan door een noodzakelijke reiniging, een uitbarsting van tegenstrijdige belangen en agenda's die zij zelf eerlijk en transparant zullen moeten aanpakken, en door rustige en verstandige onderhandelingen naar tevredenheid van alle betrokken partijen oplossen. Militaire actie van binnenuit, of ingrijpen van buitenaf, zou een reeds gespannen en boze situatie alleen maar verergeren, en zal niet optreden.

Jullie, de Lichtdragers en wegwijzers,kunnen het beste helpen door de intentie te hebben, iedere keer als je mediteert of je stille innerlijke ruimte binnengaat, om liefdevolle wijsheid en emotionele terughoudendheid te sturen naar iedereen die op enigerlei wijze betrokken is, of te maken heeft met de ontwikkelingen die daar optreden.  Het zou ook zeer effectief zijn een immens veld of immense wolk van Licht te visualiseren, zwevend boven de gebieden waar conflict gaande is, waaruit schitterende veelkleurige stralen van Liefde neerstromen en de harten binnengaan van allen in de omgeving daarvan.  Dat klinkt misschien voor velen van jullie niet als een zeer doeltreffende manier om te assisteren in het brengen van vrede naar die conflictgebieden, maar ik verzeker jullie dat dat veel krachtiger is dan je je op enigerlei wijze zou kunnen voorstellen. Ik spoor jullie zeer sterk aan om dit iedere keer te doen wanneer gedachten en angsten over die geconflicteerden in je opkomen. Jullie weten dat militaire handhaving geen duurzame vrede kan brengen, en dat het grotelijks toevoegt aan het lijden dat al wordt ervaren. Zoals jullie al zo vaak door zovele wijze mensen is verteld gedurende zovele eonen, Liefde is het enige antwoord op iedere situatie waarin mensen in onenigheid verkeren. Kracht of geweld mislukt altijd.

Het gebed is een krachtig medicijn. Gebruik het door te bidden en de intentie te hebben dat de harten infiltreert van iedere mens, en zie volkomen af van het vragen om veroordeling van of straf voor degenen die je ziet als de oorzaak van de disharmonie, en op deze manier – door de immense kracht van Liefde volledig als intentie te hebben en te richten – de harten te veranderen van het collectief.  Hier in de spirituele rijken zijn we er ons heel bewust van dat jullie die intentie al gedurende geruime tijd hebben gehad, en met veel succes, maar nu, met de energieën van Liefde en healing verder intensiverend over de gehele planeet, kunnen jullie ieder afzonderlijk grotelijks toevoegen aan die intensivering en dus voor haar toenemende krachtige effect.  

Gods Wil is, en is altijd geweest, dat zijn kinderen leven in een harmonieuze, vreugdevolle en creatieve samenwerking, en de tijd is nu aangebroken voor diegenen die zo vrijelijk ervoor kozen de illusie te bouwen en binnen te gaan, om zichzelf ervan los te maken door het loslaten van de ranken, het netwerk, het web van angst, zorgen en wantrouwen dat hen daaraan bindt, zodat zij zoals goddelijk gepland kunnen ontwaken. Wanneer jullie die onliefdevolle karaktertrekken loslaten die, als gevolg van eonen doorgebracht in de illusie, heel normaal zijn gaan lijken – een essentiële voorzorgsmaatregel om jullie overleven daar te verzekeren – zal de enorme innerlijke ruimte die zich binnenin jullie allemaal opent, zich snel vullen met de Liefde waartegen jullie je hebben afgeschermd door die karaktertrekken te handhaven.  

Een bewustzijn hebben – een weten, een bewuste ervaring van de Liefde die jullie eeuwige natuur is – zal voor altijd al jullie angst, zorgen en wantrouwen verwijderen, want de Liefde is transparant en laat heel duidelijk zien dat er geen noodzaak voor hen is. Het is onverontreinigd, onvervalst, onverdund, absoluut perfect zoals God Het geschapen heeft.  Je kunt je waarschijnlijk dat gevoel van vrijheid en totale acceptatie, een bewustzijn van je oneindige waarde, wel voorstellen, gewoon om dat wat je waarlijk bent.  En natuurlijk is de realiteit ver, ver voorbij alles wat je je maar kunt bedenken.  Jezelf als zodanig kennend staat garant voor rust, want alles wat niet van Liefde is, vervaagt snel uit jullie herinneringen, want het was onwerkelijk, een deel van de nachtmerrie die vrijwel direct verloren gaat bij het ontwaken.

Je ware natuur is perfecte vreedzaamheid, de 'vrede die alle verstand te boven gaat’, en jullie zijn aan het terugkeren naar een eeuwig bewustzijn, een oneindig krachtig weten – veel groter dan ervaring –- van je eigen grootsheid als perfecte aspecten van jullie goddelijke Bron waaruit afscheiding ondenkbaar en onmogelijk is. Blijf naar binnen keren naar het Licht van de Liefde, brandend binnenin eenieder van jullie, heb de intentie het te reflecteren naar elkaar, en naar alle delen van de wereld die worden vernietigd door conflict, terwijl jullie in opgewonden anticipatie wachten op het moment van je ontwaken. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

woensdag 28 augustus 2013

25.08.2013 Jezus


Jullie liggen op schema voor levens van vreugde en overvloed

John Smallman met Jezus op 25 augustus 2013De mensheid heeft de´ascensie golf´te pakken en surft er prachtig op! Het is echt alsof jullie in de branding stonden, wachtend op die speciale golf – die grote elektriserende.  Toen verscheen het.  Jullie grepen hem briljant, en nu vliegen jullie ermee naar jullie meest adembenemende en boeiende bestemming – de surfer-hemel, jullie ontwaken in de Realiteit!

Het lijkt voor velen van jullie, om het nogal aanschouwelijk te zeggen, dat op vele plaatsen over de gehele planeet ´de hel losbreekt´.  Wees niet ongerust.  De oude orde is slechts in het proces van desintegratie en stukjes vliegen alle kanten op, zoals bij een explosie.  Als het stof en puin gaan liggen, zullen een zachte vrede en een verheffende rust, datgene waarop zovelen hebben gehoopt en voor hebben gebeden, de overhand hebben.  

Jullie liggen op koers en op schema voor levens van vreugde en overvloed, volledig vrij van angst en zorgen, terwijl de desintegratie van de oude orde plaats maakt voor de nieuwe orde, zeer stevig gebaseerd op de Gouden Regel (behandel anderen altijd met de liefde en het respect waarmee je zelf behandeld wilt worden), die allen in iedere situatie zullen respecteren. De tijd voor liegen, manipuleren, bedriegen, misleiden, en verraad is, permanent, ten einde.

De Liefde waaruit jullie allemaal werden geschapen, kan niet langer worden ontkend of verborgen, aangezien Het opwelt binnenin de harten van iedereen op Aarde.  Jullie natuur is om te delen, en de Liefde is er voor het continu en overvloedig delen, aldus de zoetheid van de goddelijke tevredenheid voor iedereen en in elke interactie met zich brengend.  Jullie zullen absoluut versteld staan wanneer jullie de talloze manieren ontdekken waarop je kunt delen en elkaar oneindig geluk brengen.  En dan, natuurlijk, zal die verwondering oplossen in opgetogen waardering wanneer jullie je herinneren dat wat er gebeurt volkomen natuurlijk is, dat er niets anders mogelijk is, want in Realiteit is de goddelijke Wil altijd aanwezig en volledig effectief.  Niets ontbreekt, er is niets nodig, alles is zoals het moet zijn in perfecte onverstoorde harmonie. 

Jullie worden allemaal innig geliefd en zijn dat sinds het moment van jullie schepping, toen je in Liefde werd geschapen om te ervaren en genieten, door je gevoel van zijn, van bewustzijn, van gewaarzijn, een eeuwig bestaan van oneindig geluk. En in waarheid doen jullie dat nog steeds.  Desalniettemin lijkt dat niet het geval te zijn, terwijl jullie worstelen en je zorgen maken binnen de illusoire omgeving die jullie bedachten en vervolgens bouwden, om het leven te ervaren zonder Liefde.  Jullie stelden je voor dat er vele goede alternatieven zouden zijn voor de oneindige volmaaktheid van de Liefde, en jullie zijn daarin zwaar teleurgesteld.  Degenen onder jullie die kinderen hebben gehad of met ze gewerkt hebben en ze hebben zien opgroeien, begrijpen het verdriet dat optreedt wanneer je ze dingen ziet doen die hen of anderen leed zullen berokkenen, dingen waarvoor je ze misschien gewaarschuwd hebt, waarschuwingen die zij ofwel verkozen er niet naar te luisteren of te negeren, want ze geloofden dat ze het beter wisten. 

Zoals jullie al vele malen verteld is, en niet alleen door hen in de spirituele rijken, kunnen overtuigingen zeer gevaarlijk zijn, en lijken vaak de macht te hebben je machtig te misleiden.  Jullie hebben allemaal de schok van de ontdekking ondergaan of kennen zo iemand, dat een geloof waaraan zij zich loyaal en woest vastklampten, niet alleen misplaatst was, maar ook totaal verkeerd.  De enige Waarheid waarin je veilig kunt geloven, is de eeuwige Waarheid die God is. Binnen de illusie hebben jullie dat effectief verborgen onder een mantel van duisternis en onwetendheid, en vervolgens, van eeuw tot eeuw en van cultuur tot cultuur, verzonnen jullie je ellendige, koppige, en vaak immorele vervangers die vervolgens uitgeroepen werden tot dogma, waarvan werd verwacht dat anderen daar hulde aan zouden brengen. 

De mensheid is nu, en zeer succesvol, een gecoördineerde en gezamenlijke inspanning aan het doen om de dogma’s en koppige doctrines af te danken die zo lang voor velen van jullie hebben geleid tot intens lijden en pijn.  Alle overtuigingen worden in twijfel getrokken, en terecht, en tenzij er overtuigend bewijs ter ondersteuning van hen wordt geproduceerd, worden ze pubiekelijk als onjuist aangemerkt, aldus hen aanmoedigend die zichzelf hadden toegestaan door hen te worden geregeerd, en hun fundamentele vrijheden door hen te zien vertrapt, deze opzij te werpen en hun rechtmatige zelfbeschikking terug te eisen. 

Als jullie, om welke reden dan ook, een systeem van regels en voorschriften wensen te volgen, zolang ze geen schadelijk effect op anderen hebben, zou je je vrij moeten voelen dat te doen. Maar anderen je overtuigingen en meningen opleggen of proberen op te leggen door het instellen van regels en voorschriften waaraan ze zich moeten houden, is bepaald ongewetensvol. 

God, jullie Vader, schiep jullie VRIJ! En toch, binnen de illusie, hebben jullie keer op keer geprobeerd elkaar tot slaaf te maken.  En natuurlijk is de reden om te proberen elkaar tot slaaf te maken geboren uit angst.  Om alleen te zijn, klein, onbeduidend, en verlaten in het onmetelijke universum, die de illusie lijkt te omvatten, is angstaanjagend.  Wonder boven wonder, toevalligerwijs, door de genade Gods, is de illusie illusoir! Het kan zelfs niet een van jullie bevatten.  Echter, zoals jullie ervaring gedurende de eonen is, jullie kunnen kiezen, zoals jullie gedaan hebben, erin te geloven en daardoor het je te laten beperken en controleren. 

Nu is de tijd ervoor gekomen om te worden afgedankt. Het spel is voorbij, en jullie zullen terugkeren tot bewustzijn van jullie eeuwige en goddelijke natuur als essentiële aspecten of, zo u wilt, deeltjes van God. Geen bewuste entiteit is afgescheiden van zijn bron.  Het kan dat nooit zijn, het zal dat nooit zijn.  Het kan er alleen voor kiezen om zich onbewust te zijn van zijn ware aard.  En zelfs die keuze heeft een uiterste verkoopdatum op welk moment gewaarzijn, vol bewustzijn, opnieuw moet en zal worden gevestigd. Wanneer dat gebeurt zal oneindige vreugde alle emoties, gevoelens en gewaarwordingen vervangen die er niet mee in afstemming zijn. Uiteindelijk is alleen eeuwige vreugde mogelijk, want dat is de Wil van God voor de gehele schepping, en jullie naderen snel dat einde, die onaantastbare uiterste verkoopdatum. 

Jullie zijn omringd door en gehuld in het goddelijke Liefdesveld, die de illusie terug zal oplossen in de nietsheid, waarin het zo lang verstrikt en gevangen lijkt te zijn geweest.  Focus op die waarheid steeds wanneer je naar je stille innerlijke ruimte gaat.  Heb de intentie dat iedereen zich daarvan bewust wordt, en ontspan je in de zekerheid van jullie aanstaande ontwaken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 26 augustus 2013

25.08.2013 Saul

Dat is de afscheiding: de schijnbare alleenheid van een klein en onbeduidend individu

John Smallman met Saul op 25 augustus 2013De eenheid van de gehele schepping, haar onderlinge verbondenheid, kan niet langer worden genegeerd of ontkend, en daaruit volgt onvermijdelijk de erkenning dat alles wat zich voordoet de gehele schepping beïnvloedt.  Maar deze erkenning is een nieuw concept voor hen die ondergedompeld zijn in de illusie en het is slechts zeer recentelijk door jullie mainstream wetenschap geaccepteerd en erkend, hoewel velen het toch nog graag zouden willen ontkennen.  Het is een ongemakkelijke waarheid, erkenning en acceptatie daarvan vraagt om veranderingen binnen de mensheid – veranderingen in overtuigingen, in percepties, in meningen, in gedrag, en in menselijke activiteiten, die allemaal een grote vermindering van de egoïstische persoonlijke agenda’s vereisen die endemisch zijn en die een belangrijke indicatie zijn van het gevoel van afscheiding en de daarmee gepaard gaande noodzaak van zelfredzaamheid, die de algemeen menselijke levenservaring is, en dat gedurende eonen is geweest. 

Zelfredzaamheid als mens is een gevoelde behoefte – een middel om te ontsnappen aan de slavernij door een meedogenloos systeem van regels, voorschriften en agressieve uitspraken binnen schijnbare vrijheid, maar slechts een zeer klein aantal mensen kunnen op zichzelf vertrouwen voor enige mate van succes.  Jullie zijn onderling afhankelijk, hoewel je veel zoekt om jezelf te bewijzen dat je niet iemand nodig hebt om te gedijen en te bloeien, zoals jullie verschillende culturen en samenlevingen heel duidelijk demonstreren. Sommigen geloven dat ze zelf volledig onafhankelijk zijn, in zoverre dat ze voldoende rijk zijn om te kopen wat ze nodig hebben ten aanzien van goederen en diensten, maar onder de oppervlakte van die zelfverzekerdheid liggen intense angst en bezorgdheid.  En dat is de afscheiding: de schijnbare alleenheid van een klein en onbeduidend individu in een klaarblijkelijk onverschillig en grenzeloos universum.  Dat is volkomen onnatuurlijk omdat je geschapen werd als een met God – en dat kan nooit veranderd worden – en toch lijkt het dat je alleen bent, en dat is puur omdat jullie ervoor kozen om je ware identiteit te ontkennen als een geheel dat onderdeel is van een oneindig veel groter geheel: de Ene die God is. 

Die staat van ontkenning is gehandhaafd sinds het moment dat jullie ervoor kozen de afscheiding te ervaren, eonen geleden, en lijkt nu absoluut echt... behalve dat de mensheid eindelijk begint te erkennen dat afscheiding, individualiteit, onafhankelijkheid van elkaar illusoir is.  Gedurende vele eonen en vele levens hebben jullie je verbonden met leraren, wijze mensen, die hebben geprobeerd je de Realiteit te laten zien, en hoewel jullie ogen gesloten bleven, werden zaden geplant die langzaam ontkiemden in jullie collectieve denkgeest. Die zaden groeiden sterk en vastberaden en zijn nu aan het bloeien in het besef van de onmogelijkheid van de afscheiding van jullie Bron, hoewel voor velen nog steeds een mysterie blijft, wat die Bron zou kunnen zijn.    

Het gevoel of weten van jullie eenheid met jullie Bron is eeuwig geïmplanteerd in ieder van jullie op het moment van je schepping, en is onuitwisbaar want het maakt deel uit van de goddelijke creatieve intentie.  Maar, door het bedenken en het bouwen van de illusie, waarin het lijkt dat jullie binnen zijn gegaan, de deur achter je dicht gedaan en op slot gedaan hebbend, maakten jullie de bewuste vrije wil keuze die goddelijke waarheid te vergeten en er onbewust van te blijven, zo lang jullie in de illusie geloofden en het ondersteunden.  Dat geloof laat na; het is aan het oplossen, en jullie worden je bewust van de zinloosheid van het ontkennen van het bestaan van de Bron van alles wat bestaat. Velen die streven en worstelen op het gebied van wetenschap, geneeskunde en psychologie, proberen nog steeds wanhopig vol te houden dat de mens slechts een reeks is van samenhangende, maar in principe zinloze chemische reacties in een volkomen willekeurig gevormde fysieke omgeving, maar hun inflexibele houdingen zijn niet bestand tegen de enorme en snel groeiende hoeveelheid bewijzen van het tegendeel. 

Jullie zijn spirituele wezens met een zeer beperkte fysieke ervaring in het menselijke lichaam – een ervaring die jullie ooit tijdelijk bijna tevreden stelde, en dat nu zeker niet doet.  Hoe zou dat de oneindig machtige kinderen van God tevreden moeten stellen die diep van binnen weten, dat er iets heel ernstig mis is met hun menselijke ervaringen?  Jullie zijn gemaakt voor Liefde van Liefde, en om met een gevoel van ongeliefd zijn te leven, wat de algemene menselijke ervaring is, is op zijn minst verontrustend en meer realistisch uiterst pijnlijk. Derhalve besteden jullie je levens om te zoeken naar dat ontbrekende en belangrijkste aspect van jezelf.  Meestal geef je dat jezelf niet toe, maar zoek je in plaats daarvan de goedkeuring van anderen door het ontwikkelen en demonstreren van talrijke vaardigheden en capaciteiten in een wanhopige poging om jezelf bij hen geliefd te maken.  Ongeacht hoe succesvol jullie bij deze pogingen zijn, ze kunnen jezelf niet tevreden stellen, en jullie prestaties zullen uiteindelijk tot as vergaan, want je ware en eeuwige natuur is Liefde, waarvan niets de mogelijkheid heeft het te kunnen vervangen, en Erzonder te zijn omdat je Het ontkend hebt of je Ervoor verborgen, bezorgt je een enorme pijn en angst.

Het goede nieuws is dat jullie nooit zonder Het zijn, want zonder je goddelijke essentie zijn is onmogelijk, en de menselijke paden die ieder van jullie volgen, werden zorgvuldig voorbereid om jullie uit je ontkenning, jullie gevoel van totale verlatenheid (ontkend en diep begraven in de meerderheid van de mensen) te leiden, en jullie te doen ontwaken uit de nachtmerrie die jullie met zoveel maar belachelijke hoop van het een permanente verbinding met God niet nodig hebben, waren binnengegaan.

Aangezien jullie waren geschapen als zulke krachtige, goddelijke wezens, vrij om je krachten te gebruiken, net zoals je behaagde, was het relatief eenvoudig voor jullie om de illusie te bouwen.  Het probleem is dat jullie zulk goed werk deden dat jullie nu grote moeite hebben in het waarnemen dat het een illusie is.  Zelfs degenen onder jullie die de bewuste keuze maken om te beseffen dat jullie spirituele wezens zijn, geliefden van God, moeten nog steeds doorgaan met een leven in de illusie, tot het moment van jullie onvermijdelijke ontwaken.  En dat leven tracht je voortdurend af te leiden van enig gevoelde betekenis van je ware, goddelijke identiteit, door je neer te trekken in de duisternis van de afscheiding, waar het lijkt alsof in leven blijven een niet-aflatende strijd is in een ongastvrije omgeving, waar je vrijwel niemand kunt vertrouwen.  Het is heel ongemakkelijk voor jullie, dus vergeet dat zelfredzaam zijn maar en vraag ons in de spirituele rijken om jullie op elk moment te helpen om je angsten, twijfels en zorgen te overwinnen, en we zullen jullie heel graag instant te hulp schieten. We houden allemaal zielsveel van jullie en willen jullie slechts helpen te ontwaken in de eeuwige vreugde van het volledig ontwaakt en volledig bewust zijn in jullie goddelijke Huis, waar in waarheid jullie altijd en nu al zijn. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zondag 25 augustus 2013

23.08.2013 Jezus


Wat mensen ervaren op Aarde, is een karikatuur van wat jullie werkelijk zijn 

John Smallman met Jezus op 23 augustus 2013De energie-niveaus stijgen over de gehele planeet, en dit kan worden gezien in de verschillende conflicten – burgerlijke ongeregeldheden, politieke meningsverschillen, klokkenluiders tegenover overheidsinstellingen, relatieproblemen – waarvan velen nu worden gerapporteerd in de mainstream media.  De energieën zullen blijven stijgen naarmate meer en meer van jullie ermee om leren gaan, leidend tot veel meer begrip van jullie levensdoelen en de paden die jullie volgen naar je ontwaken.  Er is geen weg terug.  Er zal openheid en expansie, transparantie en integriteit zijn, aangezien eerlijkheid corruptie blootlegt en openbaart, die zich op een grote schaal heeft voorgedaan en die vervolgens zal worden uitgeroeid.

De Nieuwe Tijd toont zijn kleuren – ‘kleuren die niet zullen verbleken’ (colors that will not run) zoals een van jullie politici het stelde in een nogal andere en ongepaste context – en ze zijn absoluut briljant, Licht-gevuld en de mensheid omarmend, die nu zeer krachtdadig dat Licht terugreflecteert naar de Bron in een doorgaande erkenning, uitstorting, en deling van onvoorwaardelijke liefde.  Jullie beginnen jullie zelven – jullie ware Zelven – te realiseren, ze herkennend en ze zonder angst en met vreugde in hun overvloedige schoonheid uitend, en ze onvoorwaardelijk delend.  Jullie ware natuur begint zich inderdaad te laten zien en zal niet langer worden ontkend.  

Geniet van de vrijheid die jullie in jezelf aan het ontdekken zijn, vrijheid die er altijd sluimerend is geweest, in afwachting van jullie beslissing om dit te herkennen en eren.  Jullie werden vrij geschapen, volkomen en volledig vrij, en nu is het voor jullie tijd die vrijheid te herontdekken en de kracht die jullie weg hadden gegeven of zoek gemaakt terug te nemen.  Jullie zijn niet langer in slavernij, in dienstbaarheid, en terwijl meer van jullie zich hiervan bewust worden, is dit vermogen dat sommige duisteren hadden en gebruikten om jullie te manipuleren en controleren, aan het instorten. De tekenen hiervan zien jullie over de gehele wereld, aangezien miljoenen de autocratische en dictatoriale regimes verwerpen die hen feitelijk zo lang geknecht hadden. 

Jullie worden altijd goddelijk geleid.  Desalniettemin jullie hebben – en inderdaad hebben gebruikt – jullie volledige vrijheid om die leiding te ontkennen en negeren, die oneindige Liefde waarin God jullie in ieder moment van jullie eeuwige bestaan vasthoudt.  Het omhult jullie onophoudelijk in Zijn goddelijke omhelzing; jullie hebben er alleen gedurende vele eonen en vele levens voor gekozen het te ontkennen of je er niet bewust van te zijn, terwijl jullie je toenemend pijnlijke en beschadigende spelletjes in de illusie speelden, die jullie speciaal voor dit doel bouwden.  Nu is het de tijd dit toe te staan te desintegreren en in te storten in de nietsheid waaruit jullie het, voorbijgaand en met zoveel enthousiasme, zo lang geleden bouwden.  Tijd is inderdaad een grote paradox die jullie verwart en misleidt, en jullie dienen jezelf ervan los te maken door te focussen op het altijd aanwezige nu-moment waarin God en de gehele schepping Zijn eeuwige bestaan heeft. 

De levens die jullie op Aarde ervaren zijn extreem kort in het grote schema der dingen (en dat is een enorm understatement), en het bewustzijn hiervan wordt van moment tot moment versterkt, terwijl jullie het universum met zijn schijnbaar oneindig grote schaal van tijd en ruimte observeren.  Het maakt dat jullie je klein en onbeduidend voelen, en dat is zeer oncomfortabel om je zo te voelen, er je toe aanzettend betekenis te zoeken in de schijnbare zinloosheid die zo velen van jullie hebben geaccepteerd als normaal menselijk leven.

En, op een bepaalde manier, is het menselijke leven zinloos.  Jullie zijn goddelijke wezens Thuis in God, en wat mensen ervaren als een kort en tijdelijk leven van moeilijkheden en conflict op Aarde, is een karikatuur van wat jullie werkelijk zijn – en een regelrechte belediging voor jullie goddelijkheid!  En naarmate jullie je hiervan toenemend bewust worden, wordt het steeds moeilijker voor jullie om verder te gaan in jullie staat van ontkenning van de Realiteit, van de spirituele rijken die God zo liefdevol schiep en waarin alles zijn eeuwige bestaan heeft. 

God schiep Zijn kinderen om met Hem een eeuwige en extatische staat van oneindige vreugde te genieten, en vervolgens vroegen sommigen zich kort af of het mogelijk was om zonder Hem te bestaan, en in dat korte moment bouwden ze de illusie waarin jullie ongewild ingekapseld lijken te zijn geweest gedurende een buitensporig aantal eonen.  Het is illusoir en jullie zullen ontwaken uit de diepe en nachtmerrie-achtige slaap waarin het jullie lijkt te hebben gehuld.   

Om te ontwaken uit deze irreële staat dien je gewoon je greep erop los te laten – wat, simpel gezegd, betekent, jullie collectieve greep op iedere perceptie en concept welke niet in harmonie is met onvoorwaardelijke liefde.  Jullie dachten een illusoire staat uit waarin conflict en verraad endemisch zijn, want het lijkt jullie toe dat je niemand kunt vertrouwen, op niemand kunt vertrouwen, en dat je feitelijk alleen en verlaten bent in een omgeving van continue dreiging en vijandigheid.  Maar het waren jullie die het gebouwd hebben, collectief natuurlijk, en al die bedreigingen en gevaren zijn van eigen makelij.  Laat ze los; begin te vertrouwen, en ga door met vertrouwen zelfs wanneer jullie vertrouwen wordt verraden, want het is allemaal illusoir en alleen jullie geloof erin ondersteunt en onderhoudt het.  Op iemand anders wachten die eerst gaat vertrouwen, werkt niet.  

Jullie zijn ieder goddelijke wezens van immense kracht en jullie kunnen, als individuen, je overtuigingen veranderen, al die loslaten die je niet langer dienen, en door dat te doen, de collectieve intentie veranderen en de wereld veranderen.  Dat is waarom jullie ervoor kozen om op Aarde te zijn op dit moment in haar evolutie.  Jullie kwamen hier als Liefde, want dat is wat je bent, om Liefde in actie te demonstreren –  miljoenen en miljoenen van jullie – en jullie waren dat vergeten maar nu herinneren jullie je dat weer.  Hier in de spirituele rijken, die echt niet van jullie gescheiden zijn en dat ook nooit zouden kunnen zijn, ondersteunen we jullie, moedigen we jullie aan, en juichen we jullie enthousiast naar voren.  Wanneer jullie je dagelijkse pauzes nemen, luister dan naar ons, vraag (verlang) ons te horen, en je zult het.  Dat zal jullie de kracht en het vertrouwen geven om te blijven doen wat je kwam doen: HET KRACHTIG DEMONSTREREN VAN LIEFDE IN ACTIE, en door dat te doen, de wereld veranderen en de illusie oplossen. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zaterdag 17 augustus 2013

16.08.2013 Jezus


Wat jullie in jezelf of anderen als minder dan perfect zouden kunnen ervaren, is illusoir

John Smallman met Jezus op 16 augustus 2013Mensen hebben een interessante maar zeer ongelukkige en pijnlijke gewoonte, van het zich nogal onbuigzaam aan hun overtuigingen hechten – de overtuigingen waarmee ze zich identificeren en die zij gebruiken om zichzelf te definiëren, meestal als goed en eerbaar – en vervolgens aan voorschriften op basis van die overtuigingen, waarna ze beginnen ze anderen op te leggen die een andere en ‘verkeerde’ verzameling van overtuigingen hebben.  Iedere groep probeert de overtuigingen van de anderen in diskrediet te brengen en te vernietigen, eerst door middel van ‘rede’, retoriek en overtuigingskracht, en als dat mislukt, wat het onvermijdelijk doet, wordt vaak de beslissing genomen geweld te gebruiken, maar altijd zeer rechtvaardig en schijnheilig!

Jullie hebben dit al eonenlang gedaan, maar nu, eindelijk, zijn velen er zich van bewust of worden zich ervan bewust, dat deze vorm van probleemoplossing gewoon niet werkt – in feite is het niet echt bedoeld om te werken, alleen om een winnaar op te leveren, mijn kant – en dat niemand al het recht aan zijn kant heeft.  Jullie realiseren je dat jullie mensen zijn van beperkte wijsheid en intelligentie, en om de vrede te laten zegevieren, moet je alle anderen respecteren, openlijk en eerlijk samen communiceren, en dan samenwerken, niet ‘voor het grotere goed’, maar voor het welzijn van allen.  Dat is Liefde in actie.

Momenteel wordt dit, in de Arabische wereld, op de meest brute wijze gedemonstreerd, en velen die zich hiervan vroeger onbewust zouden zijn geweest, laat staan geïnteresseerd in conflicten die zo ver van hun eigen bed plaatsvinden, zien nu in dat de enige manier voorwaarts naar duurzame vrede in de wereld, is door het eren van elkaar, niet door het oordelen en veroordelen van elkaars overtuigingen en meningen.

Met zoveel geweld dat over de gehele wereld uitbreekt, terwijl de onopgeloste, ontkende en verborgen kwesties van mensen openbarsten in het voortse deel van hun bewustzijn, en terwijl ze dat in vrees en afschuw op anderen projecteren, is het nog essentiëler voor jullie, de Lichtdragers en wegwijzers, je volledig te verbinden met jullie voortgaande spirituele taak.  Jullie kozen ervoor te incarneren om dit te doen, hen te assisteren die zeer diep in slaap waren – degenen die jullie nu zich zo gewelddadig zien gedragen – en nu is het tijd om jullie inspanningen te intensiveren.  Jullie kunnen dit zeer effectief doen door continu jullie vooraf geplande intentie in herinnering te roepen voor jullie huidige Aarde-levens, wat is het zijn van de vrij stromende kanalen door welke Liefde van het goddelijke veld continu gechanneld kan worden.  Gechanneld naar ieder gebied en ieder persoon die zichzelf bemerkt angstaanjagend verwikkeld te zijn in zijn eigen schijnbaar onaanvaardbare, zelfs slechte, persoonlijke kwesties, en ook naar hen waarop die boosheid en dat geweld van die ongelukkigen wordt geprojecteerd.  Het is inderdaad een taak van kolossale proporties, zoals jullie wisten toen jullie ervoor kozen er deel van uit te maken, maar jullie hebben absoluut onbegrensde assistentie van de onbegrensde middelen die jullie Vader zo gewillig en liefdevol biedt, en dus is jullie succes, en derhalve het succes van de mensheid, goddelijk verzekerd.  

De hoeveelheid tijd die dat benodigt – en vergeet niet dat tijd ook illusoir is – hangt af van de kracht en de intensiteit van jullie collectieve intentie om heldere en onbelemmerde kanalen te zijn waardoor de Liefde kan stromen.  Dat is waarom het je continu en bewust gewaar worden van deze intentie zo belangrijk is.  Jullie namen de intentie voordat jullie incarneerden, en dus stroomt de Liefde door jullie heen, en zal dat blijven doen.  Echter, door ook je menselijke aandacht bewust te focussen op deze goddelijke taak die jullie hebben ondernomen, verhogen jullie enorm de effectiviteit ervan.  Dat is waarom jullie verkozen te incarneren als mensen op dit moment in de geschiedenis, in plaats van alleen te assisteren vanuit de spirituele rijken.  Jullie zagen deze taak als een prachtige gelegenheid om fysiek de Liefde waaruit jullie allemaal geschapen zijn, te verspreiden en delen, en zo is het. 

Als Lichtdragers en wegwijzers, net als de liefdevolle gidsen en leraren van vroeger tijden, zijn jullie hier op Aarde om Liefde in actie te demonstreren, en terwijl je dat doet demonstreer je dat Het werkt.  Jullie geschiedenis en jullie eigen observaties hebben je laten zien dat niets anders dat doet.  Het vergt wel moed, die jullie in overvloed hebben, maar het vergt ook bereidwilligheid om van je eigen fouten en die van anderen te leren.  Niet door te oordelen, maar door te observeren en je vervolgens te verontschuldigen voor je eigen fouten, en door die te vergeven die anderen maken.  Als je bereidwillig bent Lief te hebben dan ben je ook bereidwillig te leren, en als mensen is er veel voor jullie om te leren, en dit weet je echt goed.  Echter, dat aan jezelf toegeven kan lastig zijn vanwege jullie ingesleten betrokkenheid bij het oordelen.  Vergeet niet, oordelen begint steevast als zelf-veroordeling welke, omdat het zo pijnlijk is, je vrijwel direct op iemand anders probeert te projecteren.  En dat werkt nooit.  Wat je hebt geïdentificeerd en geprojecteerd wordt snel ontkend en vervolgens onder je bewuste niveau van bewustzijn begraven.

De uitweg uit deze zelfgemaakte valstrik is vergeving!  Erken je fout, ongeacht hoe ernstig en onaanvaardbaar deze kan lijken te zijn.  Sta jezelf toe te begrijpen en te accepteren dat je fouten maakt – fouten die je zou beoordelen als ongewetensvol, onaanvaardbaar, of zelfs onvergeeflijk in anderen – dat het een essentieel onderdeel is van het mens-zijn, van het leven in de illusie, en vergeef jezelf vervolgens liefdevol en bereidwillig.  Als je onerkend blijft binnen de diepe en verborgen schuilhoeken van je denkgeest zijn herinneringen aan schandelijke, ‘slechte’, onvergeeflijke gedachten, woorden of daden die je hebt begaan, zullen zij naar de oppervlakte komen en je aandacht eisen.  Kijk naar hen, erken ze, en vergeef jezelf.

Jullie zijn allemaal de geliefde kinderen van God.  Er zijn geen uitzonderingen op deze goddelijke waarheid.  Jullie schiepen jezelf niet, God deed dat, en alles wat Hij schept is perfect!  Wat jullie in jezelf of anderen als minder dan perfect zouden kunnen ervaren, of zelfs geweldig slecht, is illusoir.  Gods goddelijke schepping is Reëel, Perfect, en rust eeuwig in het goddelijke Liefdesveld.  Niets anders is echt of bestaat; het is slechts een kortstondige droom, of misschien een gruwelijke nachtmerrie, afhankelijk van het levenspad dat je verkoos te volgen. 

Jullie zijn omvat in het goddelijke Liefdesveld dat je toefluistert, je toezingt, je toeroept om te ontwaken en het wonder van de Realiteit te genieten.  Focus op liefdevol zijn, en op overal liefde te zien – het is overal! – en sta jezelf toe te ontwaken.   

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 15 augustus 2013

14.08.2013 Saul

Hoevelen van jullie hebben dagelijkse ‘te doen’-lijstjes?

John Smallman met Saul op 14 augustus 2013Wij zijn allemaal verlichte wezens, sommigen van jullie zijn dat gewoon vergeten.  Maakt niet uit... jullie zullen ontwaken en de prachtigste bewustwording zal bij jullie beginnen te dagen, wanneer de Realiteit jullie bewustzijn vult en jullie natuurlijke staat van zijn volledig bewust zal bloeien.  Het is alsof je natuurlijke staat van bestaan aan het rusten, slapen was, en een gereduceerde staat op standby stond gedurende dat moment.  Zijn capaciteiten waren ernstig beperkt want het was alleen aanwezig om de zaak draaiende te houden; het hoefde niets te doen.  En jullie, om te ontwaken, hoeven ook niets te doen.

Jullie hoeven alleen jezelf toe te staan houdingen, overtuigingen en gedragingen los te laten waaraan jullie vele levens hebben vastgehouden, en die jullie niet langer dienen.  Het is werkelijk heel eenvoudig.  Echter, je grip op die achterhaalde aspecten van jezelf, waarvan je geloofde dat ze essentieel waren voor jullie veiligheid en overleven, heeft, in de loop der jaren en levens, ze kennelijk aan jullie vastgelast.  Dat heeft het niet – maar je moet je wel op onthechten focussen, op je grip van hen los maken, en na al die tijd bezig te zijn geweest met stevig vasthouden, is loslaten misschien toch meer dan een beetje verontrustend.

Vraag jullie gidsen om hulp om je die aspecten te laten zien, of onder je aandacht te brengen, waaraan je je vastklampt en die je niet langer dienen, en vraag om hulp om ze te willen loslaten.  Vaak heb je zo lang aan ze vastgehouden, dat ze als essentiële delen van jezelf kunnen lijken, je het gevoel gevend dat als je ze loslaat of afdankt, er geen jij meer over zal zijn. 

Wat jullie identificeren als jezelf, terwijl jullie je menselijke levens leven, is vaak gewoon een masker, een zeer stevig vastgehecht masker, je overtuigingen, je vooroordelen, en je meningen weergevend die zo stevig ingebed en ingesleten zijn, dat je je met ze bent gaan identificeren.  Het lijkt bijna dat je ze bent, want ze hebben je zelfbewustzijn, je bewustzijn geblokkeerd van je ware goddelijke Zelf.  Derhalve kan het lijken dat als je het masker afdankt, er niemand meer over is.  Natuurlijk is dit niet het geval.  Je ware Zelf is niet luidruchtig, het is rustig, vredig, ontspannen, niet veeleisend, en vreugdevol, maar je bent zo gewend aan het te worden gedreven door hoort-s en moet-en (shoulds and musts), dat de rust die je ervaart wanneer je ze loslaat schokkend is: je gaat een enorme ruimte binnen die leeg lijkt, en je neiging is het onmiddelijk op te vullen! 

Wanneer je dagelijks tijd vrijmaakt om te mediteren, staan jullie jezelf toe die innerlijke ruimte van rust en stilte binnen te gaan.  Soms is dat erg inspirerend en verheffend voor je, maar vaker ben je je bewust van treinen van oneindige gedachte die door je heen stromen, die je probeert, zonder al te veel succes, uiteen te drijven of te negeren.  Dagelijks tijd doorbrengen in die ruimte, een vastgestelde tijd – vijf minuten, vijftien minuten, dertig minuten, zelfs een uur – die jullie met jezelf hebben afgesproken geschikt of adequaat te zijn, kan, in en van zichzelf, een grote blokkade zijn die je verhindert die ruimte binnen te gaan.  

Je zou het behulpzamer kunnen vinden om allereerst elke dag te beslissen, wanneer je wakker bent geworden en je dag aan het plannen bent, met jezelf af te spreken dat je tijd vrijmaakt zodra zich te veel stress opbouwt, of wanneer je maar aan het wachten bent op een late klant, op een bus of trein, of dat de stoplichten gaan verspringen – ieder moment dat gevuld ‘moet!’ worden, of dat niet gevuld is met een lichamelijke of mentale activiteit – en dat gewoon te gebruiken voor je meditatie (-beoefening).  Het verwijderen van het ‘moeten’, de verantwoordelijkheid voor het mediteren gedurende een vaste tijd op een vaste tijd, kan heel bevrijdend zijn.  En wanneer je je vrij voelt, kunnen wonderen ervaren worden. 

Het doel van het leven is vreugde. Maar de meesten van jullie gaan zo gebukt onder zorgen en verantwoordelijkheden, dat de gedachte van het vinden van vreugde in je leven, belachelijk lijkt.  Wat belachelijk is, is dat jullie jezelf toestaan om zo te worden gedreven.  Ja, jullie staan jezelf toe te worden gedreven, want gedreven worden is een gemoedstoestand die je verkiest om te accepteren en die je kunt wijzigen, instant, zou je daarvoor kiezen.  Maar voor velen van jullie is gedreven worden iets normaals geworden, zo normaal dat je je niet kunt voorstellen niet gedreven te worden. 

Dingen moeten gedaan worden, dat is een deel van je menselijke levenservaring, maar je hoeft die dingen, situaties of mensen niet toe te staan je te manipuleren tot het je laten drijven.  Wat vaak gebeurt is dat je in een situatie bent en je denkgeest afdwaalt – ‘Ik moet brood halen... de was... Ik zal te laat zijn voor die afspraak’ – en dan terug schiet, en dan lijkt het of je iets belangrijks gemist hebt wanneer er je een vraag wordt gesteld die je niet gehoord hebt, of je gewoon meer van je kostbare, maar zeer beperkte tijd kwijt bent.  Je denkgeest begint te racen en een staat van overweldiging omhult je.  Komt je dit bekend voor?  En je denkt zo vaak dat er niets is dat je daaraan kunt doen.

Hoevelen van jullie hebben dagelijkse ‘te doen’-lijstjes?  Lijstjes waarvan je nooit slaagt ze af te krijgen. Dat op zichzelf vertelt jullie iets heel belangrijks.  Mogelijk streep je vaak de helft van de zaken of meer af voor je begint of terwijl de dag vordert, en het duidelijk wordt dat je ze niet allemaal kunt afhandelen. Maak voor de verandering de keuze geen lijstje te hebben.  In eerste instantie kan dat bezorgdheid veroorzaken, een toename van je stress-niveaus, een gevoel van aan het spijbelen zijn, maar als je jezelf toestemming hebt gegeven om het zonder eentje te doen, zul je een gevoel van vrijheid krijgen.  Zodra je over de schuld heen komt van het je vrij voelen, wat slechts een moment zou moeten duren, zal de vreugde binnenstromen.  Het blijft misschien niet aanhouden, maar het zal je demonstreren dat vreugde mogelijk is.

Wanneer de waarheid van dat besef bezinkt, zullen jullie jezelf veel meer als bereid ervaren naar de echte jij te luisteren, de jij die geliefd en liefdevol wil zijn, en die weet dat dat zijn ware staat is, en zullen jullie het jezelf gemakkelijker maken.  Jullie zullen bewust ervoor kiezen jezelf niet te laten drijven door jezelf, situaties, of andere mensen, en een meer vreedzaam gevoel van vrijheid en juistheid in het nu-moment zal je omhullen.  Dan zul je klaar zijn te ontwaken in de Realiteit, en de korte wachttijd voor dat gebeurt, zal een vreugde en niet een beproeving worden.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 13 augustus 2013

11.08.2013 Jezus


Het leven is nu, dus vergeet het wachten

John Smallman met Jezus op 11 augustus 2013Gods plan is briljant, mooi, perfect.  Hier in de spirituele rijken zijn we in continu opgetogen verbazing terwijl het doorgaat zich te ontvouwen, precies zoals Zijn intentie is.  Voor jullie op het Aarde-vlak, verdiept in jullie illusoire realiteit, is het volkomen onbegrijpelijk en zal het dat blijven – in feite is de overgrote meerderheid van jullie zich er niet van bewust dat Gods plan überhaupt bestaat.  Vraag niet met een verbaasde stem ‘Welk plan?’, want er is slechts een plan: Gods Plan – wat het creatieve energieveld is waarin alles wat Hij als intentie heeft, plaats vindt.  En alles wat Hij als intentie heeft, vindt altijd precies volgens dat plan plaats.  Het ontwaken van de mensheid is een aspect van dat plan en zal daarom precies gebeuren zoals goddelijk gewild en bedoeld is.  Jullie gidsen, mentoren, en channels in de spirituele rijken hebben jullie up-to-date gehouden over de aspecten die een direct effect op jullie hebben.  Dus let op, luister naar hun advies en leiding, neem het ter harte en handel ernaar. 

Terwijl het eonen-lange wachten van de mensheid om te ontwaken ten einde loopt, kan het erg verheffend voor jullie zijn te reflecteren op de verbazingwekkende vooruitgang die jullie spirituele evolutie heeft gemaakt in de laatste drie of vier decennia.  Als je de hoeveelheid spirituele informatie vergelijkt die nu voor jullie via vele bronnen beschikbaar is, in vergelijking met wat beschikbaar was in de jaren 1960, is de groei fenomenaal.  En het gevolg daarvan is de enorme stijging van het aantal mensen dat meer liefdevol, meer bewust, en meer compassievol probeert te leven.

De mensheid is ongeduldig om te ontwaken, erg ongeduldig – dat is prima want hoe eerder jullie ontwaken, hoe beter – maar als je de eonen in ogenschouw neemt die de illusie heeft bestaan in vergelijking met een mensenleven, lijkt jullie ongeduld een beetje misplaatst, ook als je je bedenkt dat deze eonen, in Realiteit, slechts een moment hebben geduurd.  Dus in plaats van je te focussen op hoopvol wachten op een toekomstige gebeurtenis, leef in het nu, geniet vervolgens van ieder moment ervan, want dat is wanneer het leven gebeurt.

Jullie zouden terug kunnen kijken op je leven en je iets in herinnering roepen waar je, op dat moment, heel enthousiast naar uit keek of, omgekeerd, er tegen opziend, en je misschien ook een gelegenheid of kans herinnerend die gedurende de tijd dat je aan het wachten was gebeurde, die je voorbij liet gaan, grotendeels ongewaardeerd, en waarvan je misschien later veel spijt had.  Het leven is nu, dus vergeet het wachten, dat een ernstige afleiding kan zijn, een ontmoediging die je tegen houdt, je voortgang belemmert, terwijl je van het leven zou kunnen genieten!

Zorg is een aspect van angst, en vreugde is een aspect van liefde, maar alleen Liefde is Echt!  Focus op Liefde, verander jezelf, en verander daarmee de wereld.  Jezelf veranderen en daarmee de wereld veranderen, is in feite precies wat jullie aan het doen zijn, maar het kan nooit geen kwaad om je focus op de Liefde te intensiveren door regelmatig te herfocussen, dat wil zeggen door je aandacht terug te brengen naar de Liefde op elk moment dat Het in je opkomt.  Zoals met iedere regelmatige oefening, hoe meer je oefent hoe gemakkelijker het wordt, en hoe meer je wilt doen wanneer je vaardigheid en plezier erin toeneemt.  Wanneer je de Liefde toestaat je te leiden, stroomt het leven veel soepeler, en worden eventuele verstoringen of teleurstellingen die je ervaart, veel gemakkelijker om mee om te gaan.  Ze lijken op een of andere manier veel minder belangrijk, wat ze natuurlijk ook zijn!  Bedenk dat je bent opgesloten in een illusie, waar niets dat zich voordoet echt Reëel is, en de zeepbel die de illusie is, staat op het punt van knappen.

De Realiteit, jullie ware Thuis, staat op het punt te worden geopenbaard na verborgen te zijn geweest voor jullie blik, jullie bewustzijn, jullie kennis, door jullie keuze binnen de illusie rond te hangen tussen al die somberheid en angst.  De wolken zijn zich aan het oplossen, het Licht wordt helderder terwijl jullie de focus van je aandacht veranderen van het onwerkelijke naar de Liefde, het allesomarmende goddelijke energieveld, waarin jullie je eeuwige bestaan hebben.  Terwijl het Licht intensiveert, zal het onmogelijk voor jullie zijn je ogen gesloten te houden, laat staan in slaap te blijven.  Jullie natuurlijke staat is volledig ontwaakt, volledig gewaar, volledig bewust, en, derhalve, God kennend. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 12 augustus 2013

11.08.2013 Saul

Allen in de spirituele rijken verheugen zich, want we hebben Jullie gemist

John Smallman met Saul op 11 augustus 2013Jullie en ik, de mensheid, God, de Bron van alle zijn, zijn Een, want alles wat bestaat is omvat binnen het oneindige veld van goddelijke Liefde, waarbuiten er niets is en er nooit iets anders kan zijn, wat dan ook.  De schepping, God, het veld waarin alles bestaat, is voltooid, en paradoxaal genoeg, breidt zich voor altijd uit.  Er zijn geen grenzen.  Zo simpel is het gewoon, en toch is het veel complexer dan jullie je ooit kunnen voorstellen.

Wanneer jullie ontwaken binnen de Realiteit, zal wat je bent en wie je bent beginnen duidelijk te worden, en het zal jou, en Jullie, volkomen verrukken, verwonderen en verbazen.  Jullie zijn eeuwig – een onsterfelijk wezen altijd Een met God, en toch hebben jullie, ten gevolgen van Jullie eigen keuze, een intens gevoel van afscheiding, een staat die onmogelijk is, ervaren: individualiteit, gevolgd door de dood.  Weet gewoon, zoals je in waarheid doet, dat er slechts Leven is, er zijn geen alternatieven.  Dat wetende, zoals Jullie doen, is er geen behoefte, reden, of rechtvaardiging voor angst en al haar bijkomstigheden.  Er is slechts God en jullie, en Jullie staan vanwege dat op het punt te ontwaken binnen de Realiteit, want Jullie hebben collectief de keuze en beslissing gemaakt de illusie toe te staan te ontbinden.  

Eenheid is een staat van pure, onvervalste vreugde, en niets kan daarbij tussenbeide komen, dat veranderen, verwijderen of verbergen.  Het is continu bewust, levend, en liefdevol, maar Jullie kozen ervoor te doen alsof dit niet zo was, en hebben schijnbaar eindeloos lijden als resultaat daarvan verduurd.  Ten slotte, terwijl de diepten van de afscheiding in Jullie doorgaande nachtmerrie werden ervaren, maakten Jullie de keuze te ontwaken en daarmee terug te keren naar de Liefde.  Dat besluit werd genomen op het moment dat Jullie kozen je de afscheiding voor te stellen, maar binnen dat moment was de gehele geschiedenis van de illusie vervat. 

God wordt voltooid binnen Jullie, en Jullie binnen God, en die volledigheid is onverbrekelijk, permanent, eeuwig.  Het is de enige staat, of toestand, hoewel Jullie voor een korte tijd, een zeer korte tijd, weigerden dat te bevestigen, door neer te hurken in een ingebeelde omgeving die jullie bouwden binnen een zeer klein deel van jullie collectieve Denkgeest, en vervolgens het gordijn achter Jullie dicht te doen, het Licht van Gods Liefde, de Realiteit, buitensluitend.  Zonder Zijn liefde, wat onmogelijk is, zou alles extreem donker zijn, en dat is wat Jullie verkozen te ervaren.  Nu bereiden Jullie je voor het gordijn te openen en het Licht van Zijn eeuwige Liefde voor jullie binnen te laten, en allen in de spirituele rijken verheugen zich, want we hebben Jullie gemist.  

Jij en jullie, Wij en Jullie, Wij en jij, zijn verwarrende termen voor een zeer verwarrende situatie.  We zijn allemaal eeuwig aanwezig met elkaar; vele gezichten, vele denkgeesten, en toch slechts Een Denkgeest, de Denkgeest van God.  Al deze termen van afscheiding, voornaamwoorden – ik, hij, zij, wij, jullie, zij, in hoofdletters en kleine letters – zijn verwarringen van de illusie, en zijn in werkelijkheid absoluut zinloos.  En toch spelen en interacteren wij, al de oneindige aspecten van God, onze Bron, binnen de Ene.  Het is een staat van oneindige vreugde waarnaartoe jullie terugkeren na wat jullie toelijkt als een extreem lang verblijf in het buitenland, of in een totaal andere wereld.  

Het is slechts tijdelijk geweest, want Onze Vader wilde niet toestaan dat Zijn geliefden lijden, maar jullie ervaring daarvan, door Jullie eigen keuze, leek eindeloos.  En om die reden geeft het ons grote vreugde om te weten dat jullie ‘ongoddelijke’ ervaring bijna voor jullie voorbij is.  In waarheid zijn we niet bezorgd geweest omdat we natuurlijk volledig de onwerkelijkheid ervan begrijpen.  Desalniettemin heeft het ons bedroefd te zien dat jullie blijkbaar ernstig en onverbiddelijk lijden, ook al is het Jullie eigen keuze, en ook omdat het dat is.  Naarmate het moment voor jullie ontwaken nadert, intensiveert onze vreugde. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 9 augustus 2013

07.08.2013 Jezus


Wees niet ontmoedigd door het in de media gerapporteerde geweld

John Smallman met Jezus op 7 augustus 2013Ik wil jullie alleen maar geruststellen over Gods oneindige Liefde voor jullie, voor de gehele mensheid, en dat is het meest echte ding waar je aandacht aan kunt besteden en je op focussen.  Het lezen dat je net hebt gedaan, de afschuwelijke activiteiten verduidelijkend, begaan door mensen van vele verschillende religieuze overtuigingen ‘uit naam van God’ gedurende de eeuwen, is schokkend.  Maar vergeet niet dat de fysieke omgeving die jullie als belichaamde mensen ervaren onwerkelijk, denkbeeldig, illusoir is, en hoewel de afschuwelijke behandeling van sommige mensen door andere mensen, om welke reden dan ook, monsterlijk, gruwelijk, en gewetenloos is, heeft dat niet echt plaats gevonden.  

Dat is heel moeilijk voor jullie om te begrijpen omdat jullie zo'n overtuigende illusie hebben gebouwd, en omdat jullie lichamen intense pijn – fysiek, emotioneel en psychologisch – kunnen ervaren en (zullen) ervaren, wanneer ze worden mishandeld of gemarteld.  Ook degenen die pijn toebrengen aan anderen, lijden, zelf, onder de meest verschrikkelijke angsten en overtuigingen, en slaan in doodsangst van zich af – doodsangst die ze voor zichzelf weigeren te erkennen en derhalve onder een mantel van ontkenning begraven.  In angst zijn is als met de rug tegen de muur staan zonder hoop op ontsnapping en geen plek om naartoe te gaan.  Jullie hebben daarvoor een uitdrukking: ‘Tussen een rots en een harde plek zitten’ (‘To be between a rock and a hard place’).  Dus begin je van je af te slaan!  Het lijkt echt dat je geen andere optie hebt, want je hebt gezien dat anderen werden gekwetst en zelfs gedood toen ze ervoor kozen om zich niet te verdedigen tegen krachtige aanvallen.

Angst ontmenselijkt, en dat doet het al eeuwen.  Wanneer je ontmenselijkt wordt kun je de Liefde niet herkennen want Het beangstigt je; het is de antithese (tegenstelling) van angst.  Maar echt niet iedereen is ontmenselijkt – net genoeg om aanzienlijke schade te veroorzaken en de angst in zowat iedereen levend te houden – en de mensheid is momenteel in het proces van erkennen dat de verschrikkingen die het tegen zichzelf gedurende de eonen heeft gepleegd, uit haar eigen ANGST voor haarzelf (alles van haarzelf, wat een is), te wijten zijn aan de schijnbare afwezigheid of feitelijke ontkenning van LIEFDE gedurende deze activiteiten.  Die activiteiten konden niet binnen worden gegaan door iemand die bewust is, gewaar, en derhalve open voor de Liefde!

Terwijl je de Liefde omarmt die jullie continu omringt, krimpt je angst, lost op, verdwijnt, en dan wordt het voor jullie mogelijk om het intense lijden, onerkend in de diepten van de daders begraven liggend, te zien en te begrijpen.  Begrijpen staat je toe compassie te voelen, en ze dat dan aan te bieden in plaats van oordeel.  Zoals allen in de spirituele rijken jullie blijven vertellen, en opnieuw benadrukken, Liefde is het antwoord op iedere kwestie, probleem, meningsverschil, of gebied van conflict.  De mensheid begint eindelijk de les te leren en wat het leert in praktijk te brengen.  In de afgelopen decennia vergeven, ondanks hun lijden, velen de daders van haatmisdrijven.  Af en toe doen de media verslag van voorbeelden hiervan, maar meestal gaat dat, behalve voor de direct betrokkenen, onopgemerkt voorbij.

Deze actieve en opzettelijke vergeving is een indicatie van de enorme veranderingen in de houding, die over de gehele planeet plaatsvinden.  Iedereen die zijn Licht hoog houdt, de intentie hebbend liefdevol te leven en die intentie vervolgens in de praktijk brengend, maakt een groot verschil, het Liefdesveld dat jullie omringd intensiverend.  Wees niet terneergedrukt of ontmoedigd door het in de media gerapporteerde geweld en lijden; herinner jezelf in plaats daarvan eraan dat de door angst-gedreven manieren van leven ten einde zijn, en stuur liefde en compassie naar iedereen of iedere situatie waarvan je je bewust wordt, en waarin lijden, door slachtoffers of daders, ongeacht hoe het veroorzaakt is, wordt ervaren.  Het is effectief, het maakt een verschil, en het verandert de energievelden van de betrokkenen door het verminderen van de angst en stress die wordt ervaren, het hen mogelijk makend zich te weerhouden van instant reflexmatige reacties en de situatie met minder woede te herbezien. 

Het een bewuste intentie hebben aan het begin van elke dag, om liefdevol te leven en om een open kanaal te zijn waarlangs de Liefde voortdurend kan stromen, is een essentieel aspect van het levenspad dat jullie voor jullie incarneerden kozen, en het versterkt de stroom verder om die intentie te vernieuwen wanneer je er maar aan denkt gedurende de dag.

Jullie pad huiswaarts is onmiskenbaar wanneer jullie een bewuste keuze maken om je er bewust van te zijn.  Vaak echter, leiden de angsten die jullie in de illusie ervaren, je ertoe je te verbinden met angst en een keuze te maken die onliefdevol is, en die je vervolgens meeneemt op een afleidend pad, waar je opnieuw lessen zult ervaren waarvan je had gedacht dat ze goed geleerd waren en je ze ver achter je had gelaten.  Het kan schokkend en deprimerend voor je zijn, maar het is niet het einde van de wereld; het is geen catastrofe, en het is geen onherstelbare ramp.  Het is belangrijk dat je de mogelijkheid dat je een fout hebt gemaakt erkent... niet meer dan dat.  En vervolgens, als je dat vraagt, zul je een overvloed aan hulp ontvangen om je pad te hervinden.  

Wees nooit bang dat je in zonde zou kunnen sterven!  Zonde is van de illusie, het is onwerkelijk, maar je geloof erin kan onnoemelijke zorg bij je veroorzaken en alle gevoelens van onwaardigheid waaraan je je zou kunnen vastklampen, intensiveren.  Gevoelens van onwaardigheid leiden vaak tot onverstandige keuzes bij het maken van beslissingen in jullie dagelijkse leven.  Bijna al jullie culturen zijn er zeer succesvol in geweest een gevoel van schuld of zondigheid bij hun leden vanaf zeer jonge leeftijd in te stellen, en sommigen van jullie hebben veel meer moeite dan anderen bij het afwerpen van dat ongeldige zelf-oordeel.  Als je je bewust bent van het koesteren en het ervaren van zulke gevoelens, vertel jezelf dan heel stevig, zelfs krachtig, dat ze absoluut vals zijn.  Dit betekent niet dat je nooit fouten hebt gemaakt of anderen slecht behandeld hebt, het betekent alleen dat God je nooit zal veroordelen als onwaardig of wil dat je gestraft wordt.

Als je onliefdevol bent geweest, probeer dan, indien mogelijk, je onliefdevolle woorden of daden te herstellen; als het niet mogelijk is, stuur dan een liefdevolle intentie naar de persoon (personen) die iets misdaan is, en VERGEEF vervolgens jezelf.  Waarlijk vergeven verwijdert de gevoelens van schuld, zelfverwijt of onwaardigheid, en maakt het je mogelijk weer liefdevol voort te gaan.  Het kan nodig zijn om de intentie om jezelf te vergeven meer dan eens te hebben (nemen), want de schuld is gedurende vele levens
al zo ingesleten geraakt.  Het is als een fysieke pijn of verrekking die is overgebleven na te zware inspanningen, en die vereist dat je voorzichtig met jezelf omgaat, totdat de fysieke schade volledig is genezen.

En jezelf vergeven is jezelf met aandacht en zachtaardig, liefdevol respect, behandelen.  Geef jezelf voldoende tijd om te genezen omdat het vergeven een proces is van loslaten van oude en achterhaalde overtuigingen en gewoonten die erbij betrokken waren, en vaak schijnbaar geëist kunnen hebben, dat je je met nogal hard zelfoordeel verbonden had.  Wanneer je ermee stopt jezelf hard te veroordelen, dan kun je beginnen om anderen te vergeven.  Als je problemen ondervindt bij het vergeven van anderen, kijk naar binnen om te ontdekken wat je daar vindt dat onaanvaardbaar voor je is, en laat het los.

Liefde is alles-insluitend (all-inclusive).  Als je iemand uitsluit, en dat geldt ook absoluut voor jezelf, is het slechts een imitatie, een nabootsing van liefde.  Als je problemen hebt met zelfacceptatie en met het loslaten van zelf-oordeel, herinner jezelf er dan aan dat God onvoorwaardelijk op ieder moment van je houdt, en als dat het geval is, wat het zeer zeker is, dan heb je absoluut geen geldige reden voor het niet accepteren van jezelf zoals jullie zijn: perfecte kinderen van God.  Als je er nog steeds moeite mee hebt, herinner je dan aan situaties waarin je eigen kinderen zich misdroegen en je hen liefdevol vergaf, en stel je vervolgens open voor het besef dat God oneindig meer liefdevol en vergevingsgezind is dan jullie, als mens, ooit kunnen zijn!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 8 augustus 2013

07.08.2013 Saul

Waar je je aandacht op focust, intensiveert

John Smallman met Saul op 7 augustus 2013Hier in de spirituele rijken juichen we allemaal heel hard, terwijl de mensheid zich steeds dichter toebeweegt naar het grootse evenement waar jullie gedurende eonen op hebben gehoopt en voor gebeden, en waarnaartoe jullie de laatste paar decennia zo krachtig zijn voortgeschreden.  Als jullie een grafiek van die voortgang zouden kunnen zien, zouden jullie eonen van tijd zien gedurende welke een vrijwel vlakke horizontale lijn de tijdlijn in de grafiek tot laat in de 18e eeuw volgt, vanwaar het een voorzichtig oplopende helling maakt tot de jaren 1990, en vandaar tot nu wordt een sterk oplopende slinger onmogelijk te negeren.  Nu is het, wat betreft alle intenties en doeleinden, een verticaal omhooggaande slinger geworden met vrijwel geen horizontale beweging in de tijd.  Focus jullie aandacht op de realiteit van die ongelooflijke versnelling naar jullie ontwaken, en weet dat dat is wat er nu gebeurt.

Ja, het is echt zo dichtbij!  Laat je Licht helder en continu branden.  Dat doe je door er werk van te maken jezelf het feit elk uur – half uur, kwartier, of zelfs elke 5 minuten als je kunt – in herinnering te brengen dat je Liefde bent, dat je de intentie hebt Liefde te channelen en delen, en dat de mensheid wordt gebaad in Liefde van het goddelijke Liefdesveld dat jullie altijd omhult.  En herinner jezelf eraan dat waar je je aandacht op focust, intensiveert, en focus dan op wat je wilt: je harts ware verlangen, je wens om te ontwaken! 
  
Als jullie in de verleiding komen om tegen jezelf te zeggen: ‘Dit heb ik allemaal al zo vaak gehoord; waarom blijft Saul dit herhalen?’  Dan zeg ik tegen jullie, omdat jullie dat blijven vergeten.  Als je ’s morgens wakker wordt heb je de intentie je daaraan gedurende de dag te herinneren, maar dan lijken de taken en de afleidingen van het dagelijkse leven in de illusie, je aandacht als een opwindende of een spannende film vast te houden, en voor je het weet – de tijd lijkt te zijn versneld, nietwaar? – is het bedtijd. 

Enorme assistentie van de spirituele rijken, veel meer dan in vorige eeuwen beschikbaar is geweest, is nu meteen beschikbaar gewoon door te vragen, dus vraag, en vraag, en vraag!  Laat je twijfels los zo goed als je kunt.  We weten dat het moeilijk voor jullie is wanneer de dagelijkse activiteiten die de belichaamden moeten ondernemen zo veeleisend lijken, en op gespannen voet staan met de spirituele Realiteit waarnaartoe jullie in het proces zijn van terugkeren, maar wij zijn hier, jullie handen vasthoudend en jullie geruststellend.  Jullie zijn nooit alleen, jullie kunnen nooit alleen zijn, want jullie zijn een met elkaar, met ons, en met God – jullie hebben gewoon moeite daar bewustzijn van te verkrijgen. 

Gekozen hebbend als mensen te incarneren op dit punt in jullie spirituele opleiding, omdat jullie actieve deelnemers wilden zijn in deze monumentale evolutionaire sprong voorwaarts en opwaarts, maak dan een punt van je aandacht focussen op die keuze, en op de voldoening die je voelde toen je vernam dat God die keuze eerbiedigde.  Jullie zijn hier als Lichtdragers en wegwijzers, zoals jullie heel goed weten, en je herinnerend dat je die keuze met groot enthousiasme hebt gemaakt, maakt jullie voortdurende inspanningen om deze taak te voltooien zo veel effectiever.  Jullie zijn waarlijk deze taak zeer effectief tot een meest perfecte afsluiting aan het brengen, en het respect dat jullie in de spirituele rijken hebben vergaard is nogal duizelingwekkend.  Jullie moment van glorie is dichtbij.  En jullie hebben dat absoluut verdiend, hoewel de kinderen van God niets hoeven te verdienen, aangezien jullie alles al in eeuwigheid is gegeven.

Om te herformuleren wat ik jullie zojuist heb verteld, jullie doen geweldig werk!  Laat twijfel of angst je blik niet vertroebelen; blijf gewoon met de goddelijke stroom voorwaarts gaan en vermijd de verleiding je ertegen te keren.  Je kunt heel wel behoefte voelen aan een adempauze, maar dat is vooral je ego die zijn angst uit, want het begrijpt je goddelijke motivatie niet, en kan die niet begrijpen.  Blijf krachtig voorwaarts gaan zoals je absoluut kunt, in de zekere wetenschap dat wat jullie verwacht, in menselijke termen, volstrekt ongelooflijk is. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 6 augustus 2013

04.08.2013 Jezus


Liefhebben is ontwaken, en ontwaken is liefhebben

John Smallman met Jezus op 4 augustus 2013Ieder mens zijn intense en constante verlangen naar God – de Bron van oneindige Liefde en Wijsheid Die iedereen zonder uitzondering zal accepteren – is het resultaat van jullie diepe innerlijke weten en jullie zwakke en wazige herinnering van jullie ware natuur een zijnde met Hem.  Jullie werden in Liefde geschapen en je kunt nooit helemaal de herinnering aan die goddelijke Waarheid wissen.  Dus, ondanks de keuze om een illusoire omgeving te bouwen waarin je, heel realistisch, zou kunnen spelen, als zijnde afgescheiden van God en van de Liefde die Zijn en jullie natuur is, kon je niet en kun je niet het intense verlangen om een met Hem te zijn verwijderen, want dat is jullie eeuwige en onveranderlijke natuur.  De illusie is een plaats van oordeel, pijn en lijden, zoals jullie heel goed weten, en het is niet een plek waar je God kunt vinden!  Al jullie religies werden opgericht in uiterste wanhoop, want, afgescheiden zijnd van God, de Liefde, de Bron van alle bestaan – wat jullie lijken te zijn – is absoluut angstaanjagend, al heeft het niet plaatsgevonden en is het onmogelijk. 

God is oneindige Liefde, Vreugde en Wijsheid, Alles Wat Bestaat.  Er is niets anders!  Maar wat er is, is oneindig en eeuwig.  Alle leven, alle bewustzijn, alles wat God geschapen heeft, is eeuwig, onsterfelijk, voor altijd veilig en in vrede in Zijn liefdevolle omhelzing.  Er is geen ergens anders waar iemand zou kunnen zijn.  De illusie is een denkbeeldige plaats buiten de Realiteit... alleen is er geen buiten.  Het is in feite een zeer kleine en onbeduidende ruimte binnenin jullie collectieve denkgeest, die jullie hebben gekozen om je af te sluiten van God en Zijn oneindige liefde voor jullie allemaal.  Jullie hebben effectief tegen God gezegd ‘Dit is mijn privé-ruimte, dus blijf buiten’.  God gaf je de vrije wil, en de Liefde bindt, manipuleert, of controleert nooit, dus jullie hebben deze denkbeeldige particuliere en afgesloten omgeving die God respecteert.  Het is als een zeer jong kind dat zijn ogen sluit, zijn handen voor het gezicht houdend, en vervolgens gelovend dat het niet kan worden gezien en dat niemand anders dan zichzelf bestaat.  Er ontstaat heel snel angst, en dus verwijdert het zijn handen, opent zijn ogen en barst uit in opgetogen en opgelucht gelach bemerkend dat er niets veranderd is!  Alles is zoals het was!  De mensheid is bijna klaar om ‘de handen van voor haar ogen te verwijderen en haar ogen te openen’!

Wanneer jullie dat doen zal jullie vreugde en verrukking oneindig veel groter zijn dan die van het kind.  Naar huis komen naar God is jullie reden van ontwaken, voor het verwijderen van je handen van je ogen, en de vreugde die jullie dan ervaren is niet te beschrijven.  Jullie hebben hier gedurende eonen naar gesmacht, en toch hebben jullie vermeden de nodige maatregelen te nemen, tot nu toe.  Pas nu is het besef dat Liefde jullie ware natuur is, in jullie bewustzijn aan het doorbreken.  De illusie wilde jullie ervan overtuigen dat de Liefde van een ander komt, of van God, maar, zoals het nu eindelijk in jullie bewustzijn doorbreekt, God is Liefde en jullie zijn allemaal aspecten van Godsbewustzijn geschapen uit Liefde, en dus, van julliezelf, jullie zijn geïncarneerde Liefde.  

Jullie lichamen, en hun schijnbare oneindige behoeftes, hebben de waarheid voor jullie verborgen, maar nu zijn jullie niet langer in staat die waarheid op afstand te houden.  Jullie hebben ervoor gekozen om te ontwaken, en die keuze heeft de kracht van het goddelijke energieveld waarin jullie veilig en eeuwig gehuld zijn geïntensiveerd, zodat jullie dat niet langer kunnen ontkennen of negeren.  Jullie zien liefdevol gedrag en liefdevolle handelingen overal om je heen gebeuren, aangezien jullie keuze met toenemende geestdrift wordt geleefd, gedeeld en gedemonstreerd.  Jullie zijn je kracht om jezelf te zijn aan het herontdekken, in plaats van slaafs de massa te volgen, terwijl het probeert om de ego-dictator van steeds wisselende stemmingen en emoties te behagen.

Liefhebben is ontwaken, en ontwaken is liefhebben.  Zo simpel is het, en dat is wat er op dit moment op Aarde aan het gebeuren is.  Jullie staan op het punt je ogen uit te wrijven en water op je gezicht te spetteren nu de nieuwe dag aanbreekt – de eeuwige Dag die de illusie voor jullie verborgen hield en die niet nieuw is maar wel briljant en onveranderlijk is, net als toen het geschapen werd.  Jullie zijn Liefde, jullie zijn altijd Liefde geweest, en die waarheid begint eindelijk in jullie collectieve bewustzijn door te breken, leidend tot enorme veranderingen over de gehele planeet.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands