Marcadores

zondag 4 augustus 2013

02.08.2013 Jezus


Jullie haasten je huiswaarts en er staat jullie nu niets in de weg 

John Smallman met Jezus op 2 augustus 2013Jullie racen naar de finish, het moment van jullie ontwaken in de bewustwording van wie jullie werkelijk zijn.  Jullie allemaal hebben nu gedurende tientallen jaren onophoudelijk gewerkt, terwijl jullie je weg huiswaarts naar de hemel bewandelen, jullie ware Thuis.  Het maakt niet uit welk woord jullie gebruiken om te proberen om jullie bestemming te definiëren, want woorden zijn niet in staat om een adequate beschrijving of woordbeeld te geven van de Realiteit.  Echter, jullie zullen spoedig de beloningen ervaren die jullie excellente inspanningen voor ieder van jullie hebben verdiend, en voor een vrij groot deel van de mensheid die, ondanks alle duwtjes, begeleiding, en wekroepen die het gedurende de eonen heeft ontvangen, vastberaden in slaap gebleven is.  Ieder mens kwam op het Aardse vlak om de lessen tegen te komen en leren die het nodig had om het pad naar huis te vinden en daarlangs verder te gaan naar huis, naar de Realiteit.  En ieder mens is op zijn pad huiswaarts; het is gewoon dat velen van hen ervoor kozen om door te gaan met hun ogen dicht, in een nogal onverstandige vorm van slaapwandelen.  Ze hebben ziektes, ongevallen en verlies van dierbaren ervaren, maar in plaats van naar binnen te keren naar hun centrum van spirituele wijsheid en kennis, om de lessen te leren die deze situaties demonstreren, hebben ze ervoor gekozen om zichzelf te zien als slachtoffer van een voorbestemd lot, waarop ze absoluut geen invloed hebben.
  
Die keuze heeft ze ofwel een overweldigend gevoel van apathie binnen geleid, waarbij ze hun kracht aan anderen weggeven, of het heeft intense woede gewekt, hen leidend naar de vastberadenheid om de controle te hebben over hun leven – wat een onhaalbare droom lijkt te zijn – en dus doen ze hun uiterste best om anderen te manipuleren en te controleren.  Aldus is een vernietigende reeks van symbiotische relaties gevestigd, die door zijn gegaan door de eonen van het menselijk leven op Aarde heen.  De resultaten daarvan zijn overal zichtbaar, van jullie meest oude geschiedenis tot aan het heden.

Maar jullie collectieve doel, het doel van ieder mens voordat die incarneerde, was om terug te keren naar de Realiteit.  Ieder van jullie wist voordat je incarneerde dat de illusie een donkere, boeiende en betoverende arena was, een arena waarin het mogelijk was om zonder de geringste twijfel te geloven dat je alleen en op jezelf aangewezen was gedurende een kort leven, gevolgd door de dood, verval, en vervolgens door de definitieve en onherstelbare beëindiging in volslagen zwartheid, nietsheid, een leegte of afgrond van ondraaglijke verschrikking.

Jullie bedachten goden om jullie te ontzetten uit deze angstige 'kennis’, baden naar hen, en boden hen offers in de hoop dat ze een ontsnapping uit het onvermijdelijke zouden kunnen bieden, maar allemaal tevergeefs.  Niemand ooit keerde terug uit de dood om jullie angsten te sussen.  Of zo leek het althans.  Echter, zoals jullie allemaal wel weten, jullie hebben allemaal vele aardelevens gehad als een essentieel onderdeel van het proces van ontwaken.  De illusie is een plaats van intense duisternis.  Er zijn gebieden waar je kunt beweren dat het leven goed is, het leven prima is, of het leven zelfs acceptabel is.  En toch kan niemand zich onbewust zijn van de ernstige ellende en het lijden dat miljarden ervaren, waar absolute armoede of onophoudelijke oorlog endemisch is.  Als jullie eerlijk met jezelf zijn is duidelijk dat velen het onlosmakelijk gevangen zitten in de val van armoede en slavernij, en het daaruit voortvloeiende lijden dat wordt veroorzaakt door de materiële behoeften en verlangens van hen die in de meer ’geavanceerde’ en geïndustrialiseerde landen wonen.  De apathischen geregeerd door de bozen. Dit is uiteraard een over-simplificatie. 

Desalniettemin, gedurende de eonen zijn er altijd de bevoordeelden en de achtergestelden geweest, waarbij de laatsten de eersten in aantal overtreffen door een orde van grootte (groot aantal, factor x?/order of magnitude).  In de afgelopen paar decennia is dit voor degenen die hun ogen wilden openen, steeds duidelijker geworden, en nu heeft jullie collectieve bewustzijn de beslissing genomen dat deze gang van zaken niet langer toelaatbaar is.  Deze beslissing is degene die jullie zeer snel naar voren naar jullie ontwaken leidt.  Het betekent dat jullie gezamenlijk angst aan het loslaten en de Liefde aan het omarmen zijn.  

Liefde, de Realiteit, is het oneindige energieveld waarin alles wat God schept zijn eeuwig bestaan heeft.  Alles wat niet in harmonie is met dat energieveld is onwerkelijk, illusoir.  Binnen de illusie, is het, en is het altijd, mogelijk geweest dat te ervaren wat onliefdevol is, dat wat in directe tegenstelling is met de Liefde, want dat haar doel – afscheiding van God, jullie Bron, en Zijn goddelijke energieveld, waar alles in oneindige vrede bestaat (de ‘vrede die het begrip te boven gaat’), harmonie, en overvloed.  

Om te ontwaken moeten jullie allemaal ieder grip of houvast loslaten dat jullie kunnen hebben op aspecten van jezelf die oordelen, veroordelen, afgunstig zijn, afwijzen, of compensatie eisen van een ander.  Het Liefdesveld dat jullie op dit punt in jullie evolutie omhult, is als een direct gevolg van het toenemende bewustzijn en het verlangen onder jullie naar Liefde, om de verschrikkingen te vervangen waarmee jullie schijnbaar omgeven zijn.  Het blijft intensiveren terwijl steeds grotere aantallen van jullie zich naar binnen keren naar het Licht, zich naar binnen keren om je ware gevoelens bloot te leggen en te accepteren, gevoelens van liefde die daar altijd al geweest zijn, en die jullie nu toestaan om zich te uiten.

Deze terugkeer naar de Liefde – de beslissing die de mensheid zeer onlangs collectief heeft gemaakt om de Liefde te omarmen – is wat jullie naar huis haasten zo effectief versnelt, en niets staat jullie nu in de weg.  Focus op het nu-moment en vul het met vreugde, met Liefde, en met de wens om te ontwaken, en breng het tot stand.  Jullie hebben onbeperkte en overvloedige hulp van allen in de spirituele rijken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands