Marcadores

maandag 5 augustus 2013

04.08.2013 Saul

Alles wat er geheim is gehouden begint te worden geopenbaard, velen van jullie schokkend

John Smallman met Saul op 4 augustus 2013Wij zijn een; er is geen afscheiding.  Afscheiding is van de illusie, en is als zodanig, voor jullie, zeer realistisch – op dezelfde manier waarop nachtmerries heel echt kunnen lijken, je dwingend wakker te worden, vol verschrikking zwetend.  Nou, de illusie, die staat van dromen waarin jullie zijn gehuld, gelardeerd met afschuwwekkende nachtmerries, is aan het afbrokkelen, want jullie ondersteunen het niet langer van ganser harte.  De mensheid heeft de beslissing genomen gezamenlijk te ontwaken, en dat brengt het onttrekken van de steun aan de illusie met zich mee. 

Tekenen hiervan zijn overal, terwijl alles wat er geheim gehouden is, verborgen, donker, begint te worden geopenbaard, velen van jullie schokkend.  En dat is nog maar het begin.  Er is door degenen die jullie tot slavernij wilden brengen, zo veel verborgen, het hen mogelijk makend oorlogen te ‘rechtvaardigen’ – tegen drugs, analfabetisme, aids, kanker, hart- en vaatziekten, armoede, werkloosheid, terreur, etc. – die hun posities van gezag en privilege versterkten.  Het is genoeg!  De reeds afbrokkelende illusie zal instorten onder het gewicht van de leugens, het bedrog en de corruptie die jullie niet langer bereid zijn te accepteren.  Het is niet van de Nieuwe Tijd waarin jullie recentelijk binnen gingen; het is niet compatibel (verenigbaar) met Liefde – de onderliggende fundering en het oneindig krachtige energieveld van de schepping – en dus, niet gesteund door de collectieve intentie van de mensheid, kan het niet overleven.

Terwijl het voor jullie ogen afbrokkelt, komen nieuwe structuren, nieuwe systemen, ontwikkeld ten behoeve van de gehele mensheid, online.  Het afbrokkelen van het oude zal geen chaos veroorzaken, terwijl de oneerlijke economische structuren die de mensheid zo lang tot slaaf hebben gemaakt, aan het wankelen en desintegreren zijn, want hun vervangers zijn al klaar en zachtjes in werking, in voorbereiding om de werklast die op hen wordt geplaatst op zich te nemen.  En ze zijn zeer zeker tegen die taak opgewassen, want ze zijn ontworpen en gebouwd door verlichte, geïnformeerde en competente denkgeesten wier enige doel en intentie het is om vrede, harmonie en overvloed te brengen naar de gehele mensheid, ervoor zorg dragend dat niemand buitenspel gezet, vergeten, of uitgesloten wordt. 

Eenheid (Oneness) betekent gewoon dat – Eenheid.  Daarom zal iedereen een plek vinden die hen accepteert, en aansluit bij hun behoeften en wensen, terwijl de nieuwe systemen zich expansief ontvouwen.  Allereerst zullen zij een essentieel vangnet verschaffen voor degenen die, om welke reden ook, zijn ontheemd, verbannen, of verlaten door de ‘geavanceerde en geïndustrialiseerde wereld’, door in overvloed te zorgen voor wat ze nodig hebben om te herstellen en te genezen van de wonden die de oude en onliefdevolle manieren opleverden.  En zij die lijden en in pijn zijn worden liefdevol verzorgd, algemeen bewustzijn van de nodeloosheid en de waanzin van de oorzaken van hun tegenslagen zullen intensiveren.  Er zal healing plaats vinden, en het vermogen en de wens om die oorzaken permanent te verwijderen zullen worden erkend en opgevolgd.  

Naarmate gebrek, armoede, ziekte, en elk gevoel van waardeloosheid in iedereen is uitgeroeid, zal een staat van vreugde in de harten van allen opbloeien.  Angst en zorgen zullen worden verbannen want er zal niets zijn om die gevoelens en emoties te instigeren of op te roepen.  Vertrouwen, liefde en respect zullen oordeel en alles wat dat verdedigt vervangen, terwijl herkenning van de onschatbare waarde van elk individu wordt erkend, aanvaard en vereerd, zoals God eeuwig wil en als intentie heeft.

Jullie zijn goddelijke wezens, in Liefde geschapen om eeuwig geluk te genieten in het hemelse koninkrijk dat God voor jullie heeft gemaakt.  De excursie die jullie namen een onwerkelijke en imaginaire omgeving binnen, was alleen voor een beperkte tijd, en die tijdsperiode loopt bijna ten einde.  Velen zijn zich hiervan op een dieper niveau van hun bewustzijn bewust, en zijn in het proces van het opruimen van losse eindjes, het afschaffen van oude gewoontes die hen niet langer dienen, en feitelijk de voorbereiding op het ontwaken.  Deze voorbereiding wordt ervaren als een opening naar de liefde, aangezien het steeds duidelijker wordt dat onliefdevolle manieren hen veel meer pijn doen die zich onliefdevol gedragen, dan hen die onliefdevol behandeld worden.  

Toch lijkt dit vaak contra-intuïtief, misschien zelfs naïef.  Jullie hebben allemaal intens lijden ondergaan tijdens jullie vele en gevarieerde levens, en dit heeft jullie emotioneel en psychologisch met littekens achtergelaten, waardoor het moeilijk voor jullie wordt de gevoelde behoefte aan en rechtvaardiging van compensatie, en van oordeel, los te laten, tegen diegenen die jou, je geliefden, je vrienden en medewerkers, zelfs je land, pijn hebben gedaan.  Aan de andere kant kun je heel duidelijk zien dat het opleggen van compensatie en het ten uitvoer brengen van zware straffen voor degenen die anderen slecht behandelen, alleen hun verdere wrok aanmoedigt en de neiging versterkt zich nog meer verbitterd te voelen.  

De mensheid verlangt nu door en door een omgeving te vestigen waarin vrede, harmonie, samenwerking, begrip, integriteit, eerlijkheid en respect de gedachten, woorden en daden begeleiden van alle leden van de menselijke samenleving in iedere situatie – gewoon het creëren van een omgeving waarin iedereen wordt gehoord, naar iedereen wordt geluisterd, en hun wensen gerespecteerd.  Dat is waarbij het intensiverende Liefdesveld dat de planeet omhult jullie assisteert, praktische manieren, verlichte manieren om om te gaan met de eeuwenoude problemen van angst, verraad, en conflict.  En omdat dat de collectieve wil en intentie van de mensheid is, zal dat worden gerealiseerd.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands