Marcadores

vrijdag 21 april 2017

JEZUS: En als jullie er klaar voor zijn, zal het Licht dagen. / 20 april 2017 / via John Smallman

JEZUS:
En als jullie er klaar voor zijn, zal het Licht dagen.
20 april 2017 / via John Smallman

Spirituele groei of evolutie is het pad van de mensheid naar ontwaken. Het werd gevestigd door jullie hemelse Vader op het moment dat jullie ervoor gekozen hebben de onwerkelijkheid van de afscheiding van Hem te ervaren. Er is geen dergelijke staat als afscheiding, het is enkel een vijand, een gek denkbeeldig idee dat kort geleden in jullie opkwam en waarvoor jullie hebben gekozen om aan mee te doen. Nu lijkt het heel echt, aangezien jullie moeite hebben om te ontwaken uit de diepe sluimer waarin jullie gevallen zijn om het idee van afscheiding te kunnen voelen en leven.

Omdat jullie eeuwig Een met God zijn, is het onvermijdelijk dat jullie wakker worden in de staat van eeuwige vreugde waarin jullie liefdevolle Vader jullie heeft geschapen. Maar, zoals ik jullie eerder heb verteld, dringt liefde niets op, het accepteert en laat toe. Het eert jullie keuzes, wat deze ook zijn, en wacht met oneindig geduld op het moment dat jullie ervoor kiezen om het in je hart te verwelkomen. En de aankomst en erkenning van dat moment is een individuele keuze die elke mens zal maken, omdat de doorlopende ervaring van afscheiding, zij het onwerkelijk, veel te pijnlijk is om eindeloos te verdragen.


Diep binnenin ieder van jullie is het weten dat het leven als mens een zeer tijdelijke en onwerkelijke ervaring is, en die wetenschap verstoord jullie gemoedsrust en eist jullie aandacht, jullie onderzoek. Er is geen mens die op een bepaald moment niet diep over de betekenis van het leven nadenkt, en die overweging leidt tot de intense en zeer krachtige realisatie dat er een veel diepere betekenis moet zijn dan alleen overleving als een mens. En natuurlijk is die er!

Vaak, omdat de menselijke ervaring zo echt lijkt, wanneer een persoon het intuïtieve gevoel ontdekt of toelaat, moet het innerlijke weten dat er een spirituele intelligentie moet zijn die veel hoger is dan hun eigen menselijke intelligentie in hun bewustzijn. Het ego moedigt de persoon er dan toe om het te erkennen, maar om het opzij te leggen totdat ze de tijd hebben om er dieper over na te denken. Dan gaan de dagelijkse kwesties en afleidingen van het menselijk leven weer in hun "rechtmatige" positie als de belangrijkste focus van aandacht, en onderzoek naar de mogelijkheid van een spiritueel erfgoed of identiteit is vertraagd of vergeten tot de volgende keer dat er een intuïtieve vonk ontstaat.

Er zal altijd een volgende keer zijn, gewoon omdat het Gods wil en die van jou is dat je ontwaakt. Tot het moment dat jullie ontwaken, ontvangen jullie regelmatige knuffels van ons allemaal in de spirituele rijken die suggereren dat het tijd is om dit te doen. En jullie worden je bewust van hen en reageren op passende wijze. . . wanneer jullie er klaar voor zijn. Het gevoel van gereedheid is een essentieel aspect van het ontwakingsproces van elk individu, want met een vrije wil - een intrinsiek aspect van Liefde - zul je nooit worden geduwd of gedwongen om wakker worden. Niettemin ontvangen jullie of een lopende reeks knuffels, of jullie zullen gebeurtenissen of lessen ervaren die uitsluitend zijn ontworpen om jullie te helpen je bewust te worden van die intuïtieve knuffels die zijn bedoeld om naar ontwaken te leiden.

En als jullie er klaar voor zijn, zal het licht dagen; Jullie zullen eindelijk beseffen dat de enige zinvolle reden om het leven als mens te leven, de weg is naar de Werkelijkheid, jullie eeuwige spirituele thuis, waar jullie eeuwig zullen blijven als Eén met jullie Bron, de allerhoogste wijsheid en oneindige intelligentie dat voor velen van jullie meest gelukkig wordt uitgedrukt, in menselijke termen, als Moeder / Vader / God.

Onthoud echter dat woorden zulke zeer beperkende en onvoldoende communicatieconcepten zijn dat zij jullie vaak kunnen, en doen, verdelen in tegenstrijdige kampen van strijdende facties dat jullie alleen conflict, pijn en lijden brengt.

Als je naar anderen luistert, moet je een punt maken van hetgeen je hoort dat ze zeggen in plaats van tot de conclusie te komen dat je al weet wat ze tegen je zeggen. Vaak komen er intense misverstanden voor omdat mensen niet horen wat er gezegd wordt, of het wel horen maar helemaal niet begrijpen wat de ander bedoeld met die woorden. Voor een ieder van jullie kunnen dezelfde woorden vaak verschillende betekenissen hebben, deels te wijten aan de veelheid van gevoelens die u proberen uit te drukken door middel van een zeer beperkte woordenschat, en deels door de gevarieerde vormen van lichaamtaal die altijd jullie woorden begeleiden.

Wanneer jullie in gesprek zijn met iemand, luister dan met je hart in plaats van met je verstand, omdat het eerste zorgt voor een intens energieveld dat volledig in lijn is met wat de andere persoon wenst uit te drukken, terwijl het intellect altijd probeert om de woorden die gehoord worden te ontcijferen of te vertalen naar een logisch en met redenen omkleed concept, omdat het de hartelijke betekenis die eigenlijk uitgedrukt wordt, nooit volledig kan pakken of begrijpen.

En natuurlijk, wat ik je ook vertel, is dat je dagelijks naar binnen moet gaan en het Licht bezoeken dat de liefde van God is die voortdurend op jouw heilige altaar brandt, zodat je niet vergeet om te leven, met de intentie om lief te hebben in elke interactie met een ander, ongeacht welke vorm de interactie aanneemt.

Jullie zijn Eén met de Bron, iedereen van jullie, en dus, in waarheid, is elke interactie met een andere niet meer dan een interactie met een ander aspect van jullie zelf. Dus door een ander lief te hebben, hou je van jezelf en eer je jezelf en door van jezelf te houden, houd je van de ander en eer je de ander. Wanneer je de fout in gaat door jezelf of een ander te beschuldigen, bied dan, zodra je herkent dat dit is gebeurd, onmiddellijk vergeving aan, want alle fouten zijn in werkelijkheid een ander aspect van de illusie en zijn daarom absoluut onwerkelijk! En vergiffenis is slechts een loslaten van de schuld die de illusie probeert op te leggen, een onjuiste poging om jullie te beschamen en te bezoedelen, zodat jullie vergeten of je er onbewust van blijven dat jullie goddelijke wezens zijn van oneindige kostbaarheid en waarde.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.donderdag 1 januari 2015

Nederlands -- Saul 29.12.2014

Jullie realiseren je dat jullie inderdaad wezens van Liefde zijn, gemaakt in Liefde 

Saul via John Smallman 29 december 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 

Vertaling: René 

Het nieuwe jaar, 2015, is bijna daar, en ik kan jullie verzekeren dat het een aantal prachtige verrassingen voor jullie in petto heeft!

Ja, ik ben optimistisch en positief gestemd want jullie taak is om jullie denkgeesten hoog te houden, zodat jullie in de ‘snelle baan’ blijven richting thuis, en een van mijn taken is om te helpen en jullie aan te moedigen.  Maar dat betekent niet dat ik jullie misleid!  Dat zou ik nooit doen.  Echter, velen van jullie voelen zich teleurgesteld en in de steek gelaten, omdat het erop lijkt dat ‘de gebeurtenis’ waarop jullie allemaal zo enthousiast wachten, op zijn best vertraagd is en in het ergste geval een waanidee dat je geloofde omdat de situatie in de wereld zo grimmig lijkt, en omdat je wanhopig iets verheffends en inspirerends wilde en nodig had om je aan vast te klampen. 

Nou, ‘de gebeurtenis’, jullie ontwaken in je natuurlijke en volledig bewuste staat, is reëler dan alles wat je ooit in de illusoire omgeving hebt ervaren, dat je ongewild in zijn greep lijkt te houden.  In werkelijkheid word je niet tegen je wil vastgehouden, je bent slechts bang de illusie los te laten waaraan je zo stevig vasthoudt, en jezelf toe te vertrouwen aan de liefdevolle armen van je Vader, armen die Hij geduldig geopend houdt in afwachting van jouw aanvaarding van hen. 

Jullie bouwden de illusie, collectief natuurlijk, en jullie zullen die ook slopen. Maar de sloop zal niet gewelddadig zijn, er zal een zeer zacht maar snel wegsmelten zijn of verstrooiing ervan, terwijl jullie collectief ontwaken in de Realiteit.  Als je om je heen kijkt nu en al het geweld en het lijden ziet dat zo velen ervaren, is het moeilijk voor jullie je zo'n dramatische verandering van omgeving voor te stellen, maar de mensheid heeft enorme vooruitgang geboekt op de weg naar huis naar de Liefde, en heeft de onomkeerbare keuze gemaakt te ontwaken.

Het omslagpunt, waarop jullie collectieve omarming van de Liefde zwaarder weegt dan jullie collectieve greep op de angst, het volledig oplossend, is het moment waarop jullie allemaal hebben gewacht.  Het is jullie verschuiving van de nachtmerrie, die jullie allemaal lijkt te omhullen, als deelnemers ¬– gewild of ongewild – hetzij als ongelukkige toeschouwers, naar een omgeving van een harmonieuze en liefdevolle samenwerking waar jullie zullen samenwerken met hen in andere rijken die stand-by staan, klaar om jullie te helpen om jezelf en de planeet te healen wanneer het omslagpunt bereikt is. 

Jullie hebben geen idee van de enorme verscheidenheid van technologieën die zij van andere rijken met zich mee zullen brengen om jullie te helpen om Gaia terug te doen keren naar de staat van perfecte gezondheid, die haar natuurlijke staat is.  Gedurende de eonen, terwijl de vele en uiteenlopende vormen van ‘beschaving’ van de mensheid zich hebben beziggehouden met onverstandige industrialisatie, is er enorme schade aangericht op haar en dat is vandaag de dag nog steeds gaande. 

De technologieën die de mensheid onlangs gebruikt heeft om haar hulpbronnen te ontginnen die jullie beschouwen als essentieel of waardevol, zijn in feite niet slim, efficiënt, modern en veilig, zoals waarvan grootschalige industriële bedrijven jullie willen proberen te overtuigen, maar juist het tegenovergestelde.  Jullie alternatieve media zijn bezig met een uitstekend werk bij het opsporen en onder jullie aandacht brengen van de enorme omvang van de schade die de internationale industriële conglomeraten Gaia hebben toegebracht in de afgelopen decennia, en veel druk in de vorm van het publieke bewustzijn en standpunt, dwingt ze hun activiteiten te herwaarderen en feitelijk de eerste essentiële stappen te nemen in de richting van het omkeren van de schade die zij hebben veroorzaakt.  Ze verzetten zich en huichelen, maar de waarheid over hun verderfelijke activiteiten is geopenbaard, en ze hebben geen andere keus dan om hun houding en gedrag te veranderen en af te stemmen op de liefdevolle houdingen van de overgrote meerderheid die de mensheid en Gaia geheald willen zien. 

Het is die verandering van hart, van houding, die jullie voortgang op je pad naar ontwaken versnelt.  Jullie realiseren je dat jullie inderdaad wezens van Liefde zijn, geschapen in Liefde, en derhalve reageren jullie liefdevol om problemen op te lossen die de mensheid gedurende eonen problemen hebben gegeven en die, tot nu toe, onoverkomelijk en onoplosbaar leken te zijn.  Onnodig te zeggen dat ze dat niet zijn.  Het is gewoon zo dat de mensheid is opgedeeld in vele verschillende facties – familiair, politiek, zakelijk, nationaal, cultureel en religieus – met verschillende en tegenstrijdige egoïstische agenda's die jullie hebben verhinderd samen te komen om ze aan te pakken en op te lossen.

Dat is allemaal aan het veranderen omdat de Tsunami van Liefde, die een enorm effect heeft op degenen onder jullie die bewust op een spiritueel pad zijn, jullie heeft geïnspireerd en opgebeurd om je Ermee te verbinden, en door dat te doen Haar energie te delen en uit te breiden binnen de gehele mensheid.  Dit is het goddelijke plan in actie, en het bewijs van haar inspirerende aanwezigheid is te zien in alle delen van de wereld.  

Laat je niet misleiden door de bijna continue focus op angst van de mainstream media, en op hun meldingen van dreiging van terrorisme.  Gedurende de lange geschiedenis van de mensheid op de planeet zijn er altijd angsten, conflicten en oorlogen geweest, en voor de direct betrokkenen is er veel leed geweest, maar die conflicten zijn altijd geïnstigeerd door degenen die jullie wilden controleren en onderdrukken, zoals ze nog steeds doen.  

Natuurlijk zijn er mensen die geloven in de kracht van geweld om hen beloningen te brengen, maar ze behoren tot een zeer kleine minderheid.  Echter, zij hebben altijd luidruchtig geprobeerd om angst aan te jagen bij hun tijdgenoten en supporters, om angst-gebaseerde organisaties op te kunnen bouwen die ze kunnen gebruiken als een middel tot controle om hun eigen egoïstische agenda's te bereiken, door ervoor te zorgen dat de regeringen hun deel doen.  Mensen in vele delen van de wereld zijn zich nu zeer bewust van de endemische corruptie in hoge plaatsen en zullen dat niet langer tolereren.  

Als ondersteuning voor deze corrupte personen wegvalt, zoals het nu doet, worden ze al snel gezien als stromannen, zwakke en angstige individuen die volkomen machteloos zijn zonder supporters en lakeien om hun deel te doen.  Er zijn grote veranderingen onderweg terwijl individuen de macht terugeisen die ze, in veel gevallen, onnadenkend hadden weggeven aan zogenoemde autoriteiten, die waren opgericht met als enige doel het beschermen van die weinigen die als enige doel hadden macht en controle te hebben over anderen.  Velen van jullie refereren aan die schijnbaar almachtigen als de ‘duistere cabal’.  Duister en verborgen mogen ze zijn geweest, maar niet langer.  Hun invloed en beruchte agenda's worden onthuld met, voor hen, alarmerende snelheid, en in die openbaarmaking ligt hun onvermijdelijke ondergang.  

Echt, het nieuws is goed terwijl 2015 nadert, dus blijf je briljante Licht hoog houden terwijl je Liefde in actie demonstreert.  Bezoek je heilige innerlijke heiligdommen ten minste eenmaal per dag en bekrachtig jezelf opnieuw met de Liefde die je kern is, je centrum, zodat niet alleen jij, maar evenzo iedereen met wie je iedere dag interacteert wordt opgebeurd en geïnspireerd, terwijl je je voorwaarts beweegt richting je verzekerde ontwaken. 
Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: René

dinsdag 30 december 2014

Nederlands -- 28.12.2014 Jezus

Vertrouw op de Liefde, want Het is het enige vertrouwen dat nooit misplaatst is 

28 december 2014 Jezus via John Smallman
Vertaling: René 

Hier in de spirituele rijken, waarmee jullie binnenkort in staat zullen zijn er direct en onbeperkt toegang toe te krijgen wanneer je maar wilt, blijven we met vreugde de enorme aanhoudende vooruitgang waarnemen die de mensheid maakt richting haar onvermijdelijke ontwaken.  Het is onvermijdelijk, en het moment van het plaatsvinden komt ieder moment dichterbij.  Er is slechts het nu-moment, wat oneindig is, nooit eindigend, waarin alles gebeurt, waarin alles wat is bestaat.  En jullie gaan je daar bewust van worden en er je dan voor openen, waarna je wordt overweldigd met verbazing door het wonder ervan, en in het nieuwgevonden bewustzijn dat je altijd hier bent geweest! 

Niets is ooit achtergehouden voor jullie, het is slechts zo dat de illusie die jullie gebouwd hebben, en die jullie lijkt te omvatten en beperken, een zeer overtuigende en lang uitgesponnen droom is geweest.  Zo overtuigend, dat je bang bent om jezelf eruit te bevrijden, want je gelooft dat als je dat zou doen, dat je bestaan dan zal worden beëindigd, omdat er daarbuiten niets lijkt te bestaan.  Natuurlijk kon niets verder van de Waarheid afstaan!  Jullie zijn allemaal eeuwige wezens die met de beperking en beëindiging spelen – dood, vergetelheid, nietsheid – door de illusie van de tijd.  

Je krijgt kortstondige gevoelens of sensaties dat het leven veel meer is dan je denkt dat het is, dat het verheffend, inspirerend, echt vreugdevol zou moeten zijn, maar meestal doe je die gevoelens af als kinderachtige onzin, kinderlijke dromen die je bent ontgroeid.  En jullie leren je kinderen dezelfde lessen.  Maar de kinderen van vandaag weigeren, op grote schaal, die belachelijke lessen te leren, en ze demonstreren jullie, door de manier waarop ze verkiezen te leven, hoe misplaatst jullie zijn geweest.  En dat is weer een volgende reden tot vreugde.   

De kinderen van vandaag zijn zich veel minder onbewust van hun goddelijke erfenis, en zijn veel minder bereid om hun Licht te bedekken met een donkere mantel en mooipraterij voor de regels en dogma's van hun familie, culturen en religies.  Zij weten, zij WETEN absoluut zeker, dat regels en dogma's krankzinnig zijn, maar velen van hen hebben nog niet het punt bereikt waarin dat volledig in hun bewuste menselijke bewustzijn komt, of het punt waarop ze klaar zijn om jullie hun kennis en begrip te onthullen.  Ze houden van jullie en willen jullie niet bang maken.  

Velen van jullie zouden bang zijn als jullie overtuigingen en percepties plotseling en onherroepelijk werden verwijderd doordat ze jullie werden getoond als zijnde illusoir.  Echter, de Liefde werkt niet tegen je vrije wil, en je overtuigingen en percepties zijn vrije wil keuzes die je gekozen hebt te accepteren en door te worden geregeerd.  De Liefde accepteert jullie vrije wil keuzes en wacht geduldig op jullie onvermijdelijke verandering van gedachten.

Wanneer je er klaar voor bent zul je ze afdanken.  Maar, op dit moment, zijn velen nog niet klaar, ze willen dat ze dat waren, maar hun angsten hebben een sterke greep op hen want ze zijn zo vaak beschaamd en misleid, wanneer hun vertrouwen in een ander werd verraden.  Hun vermogen om te voelen dat ze elkaar echt kunnen vertrouwen, met inbegrip van God, is verzwakt door hun ervaringen binnen de illusie waar ze wanhopig iemand zoeken die ze kunnen vertrouwen en die van ze houdt om wat ze zijn, onvoorwaardelijk.  En het is bij die zoektocht naar iemand om te vertrouwen en liefhebben dat ze zo vaak misleid en bedrogen zijn geweest.

Liefde is alles wat er is.  De goddelijke Waarheid hiervan sijpelt in elk menselijk hart, maar de moed om Het te accepteren ontbreekt nog steeds een beetje: ‘Wat als ik het me alleen maar verbeeld?  Als ik me in Liefde open, en me alleen maar liefdevol gedraag, word ik misbruikt.  Ik zal opnieuw worden verraden.  Ik kan beter wachten en zien wat anderen doen.’ 

Maar wachten betekent het onvermijdelijke vertragen, en er is geen noodzaak tot vertragen.  Jullie worden allemaal zo goed ondersteund vanuit de Godheid, jullie goddelijke Bron, en door ons allen in de spirituele rijken, dat je je veilig kunt openen voor de Liefde en het vrij kunt aanbieden.  Het kan zijn dat je af en toe op de tenen wordt getrapt, maar dat is alles wat er mis kan gaan.

Vertrouw op de Liefde, want Het is het enige vertrouwen dat nooit misplaatst is.  Jullie ervaringen van de Liefde die verraden werden in menselijke relaties, vonden plaats omdat je voorwaardelijk lief had en iets terug verwachtte, het gevoel had dat je recht op iets had in ruil voor het houden van iemand.  Dat is natuurlijk niet de Liefde, dat is een poging tot onderhandelen, het opzetten van een zakelijke overeenkomst, en het bedrijfsleven is zeer concurrerend, het gaat naar een ander zodra er een betere deal aangeboden wordt.  Dat is vele keren gedurende de eonen jullie ervaring geweest, terwijl jullie keer op keer geïncarneerd zijn als mensen op zoek naar de Liefde op alle verkeerde plekken.

Er is maar één plek waar je de Liefde zult vinden, en dat is binnenin jezelf wanneer je je heilige innerlijke heiligdom bezoekt en jezelf onvoorwaardelijk accepteert.  Laat al je zelf-oordelen los, je zelf-twijfels, je zelf-geselingen, en accepteer volkomen het feit dat jullie, ieder van jullie afzonderlijk, perfecte goddelijke wezens zijn geschapen uit Liefde, in Liefde, en dat al je percepties en overtuigingen van het tegendeel onwerkelijk zijn, illusoir.

Wat God schept is eeuwig en onveranderlijk, en Hij schiep jullie!  Laat al je onwerkelijke zelfbeoordelingen los waarin je jezelf op enige manier te kort vindt schieten, minder dan iemand anders, niet zo goed als iemand anders, en soms, beter dan iemand anders!  Ieder van jullie wordt eeuwig en oneindig geliefd door God, en die staat van zijn, die perfectie is, kan niet worden gewijzigd, die is permanent.

Slachtoffers, martelaren, zij die zichzelf zien als onderdrukten of waar overheen gelopen wordt, rechtvaardigen zichzelf vaak door te doen alsof ze goed zijn en dat hun lijden God of mij behaagt, en zij verheugen zich in dat lijden, omdat ze geloven dat ze genoegdoening is beloofd en misschien zelfs wraak in het volgende leven, het leven na de dood, wanneer zij die hen deden lijden permanent in de vuren van de hel worden geworpen.  Een ander krankzinnig idee dat zich verbazingwekkend in de illusie ontwikkelde om te gebruiken tegen je vijanden – iedereen die het niet met je eens is, die je als verkeerd wil afdoen.

Ieder van jullie is het Centrum van het Universum.  God is Eén, ieder van jullie is Eén met Hem, en Hij is het Centrum van waaruit de gehele schepping zich uitstrekt, het Centrum van het Universum.

Echter, binnen de illusie, hebben jullie ego’s, in hun doodsbange staat van afscheiding, gebruik gemaakt van dat begrip om zichzelf op te bouwen ten koste van alle anderen – het ego-geloof dat iedereen een afzonderlijk eiland is, alleen en bedreigd door alles eromheen – door slimmer, sterker, beter geïnformeerd, beter bewapend te zijn.  Maar de angst blijft dat er iemand anders is die sterker en slimmer is die op ieder moment kan verschijnen, en die angst, die onbekende dreiging, daar moet je je op voorbereiden en tegen verdedigen – indien mogelijk, moet het zelfs preventief vernietigd worden voordat het de kans krijgt om jou te vernietigen.

Je hebt een ego nodig om goed in de illusie te kunnen leven, maar de overgrote meerderheid van jullie hebben het verheven tot de status van een afgod die je moet vereren en aanbidden in de vorm van je lichaam en hersenen, en ze vervolgens toe te staan en aan te moedigen je te adviseren en te controleren.  En het is zeer competitief, je aanmoedigend je bezig te houden met conflicten en meningsverschillen waarin hij probeert de ego's van anderen te vernietigen en je te bewijzen dat jij, door middel van zijn bekwaamheid en wijsheid, de beste bent, de winnaar, degene die gelijk heeft...  En vervolgens moet je het opnieuw doen, en opnieuw, en opnieuw, eindeloos zo door.  

Wanneer je je met een krachtige intentie verbindt met de Liefde, zal je ego bezwaar maken, maar het is onder de indruk van de Liefde, als de dood Ervoor.  Dus, als je probeert liefdevol te zijn en de intentie ertoe hebt en je daarbij angst en bezorgdheid tegenkomt, realiseer je dan dat je je dan verbindt met je ego en kies ervoor het te negeren of omzeilen, aldus je ware Zelf toestaand je te leiden en de weg te wijzen.  Wanneer je dat doet, zal de vrede binnen stromen, en zul je de Liefde voelen die je continu in Haar liefdevolle omhelzing houdt, heel geduldig en liefdevol op je wachtend om je tot Haar te wenden en de omhelzing te beantwoorden.  Wanneer je dat doet zul je je acceptatie van het eeuwige goddelijke aanbod bevestigen, die op precies die acceptatie heeft gewacht zodat de Liefde je kan troosten en koesteren, je doen ontwaken voor je eeuwige en vreugdevolle erfenis.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: René

donderdag 18 december 2014

Nederlans -- Volg je intuïtie, die altijd goddelijk wordt geleid Saul via John Smallman 17 december 2014

Volg je intuïtie, die altijd goddelijk wordt geleid

Saul via John Smallman 17 december 2014De vooruitgang van de mensheid in de richting van ontwaken is fenomenaal geweest in de afgelopen twee of drie jaar, hoewel, als je regelmatig verstrikt raakt door de mainstream media en de berichten van chaos en ramp, vind je het misschien moeilijk te geloven dat dit zo is.  Maar vergeet niet, dat is allemaal onderdeel van de illusie waaraan jullie onvermoeibaar werken om deze te ontbinden door de kracht van jullie liefdevolle gedachten, woorden en daden.  Liefde overwint alles op Haar pad, zacht en onweerstaanbaar, en dat is wat jullie allemaal doen wanneer je je stevig verbindt met het Liefdesveld dat jullie omringt, effectief alles oplossend dat er niet mee in afstemming is. 
Jullie kozen allemaal een aardse incarnatie als mens in dit specifieke leven, omdat je zo graag zo krachtig als je zou kunnen, wilde helpen bij het ontwakingsproces van de mensheid.  Maar natuurlijk wanneer jullie de illusie binnen gaan door te incarneren als mens, ga je ook een staat van geheugenverlies binnen.  Diep in je hart weet je dat je een essentieel doel hebt in de grote goddelijke regeling, en velen van jullie zoeken hulp bij het vinden van dat doel door je te verbinden met de illusie – het deelnemen aan seminars van verschillende soorten, het volgen van wijze goeroes, of het doen van aanbevolen oefeningen waarvan je hoopt dat het je de definitieve antwoorden op al je zorgen en angsten zal geven. 
Echter, de enige manier om je doel te vinden is door je volledig te verbinden met de Liefde.  Als je alleen dit doet zullen al je zorgen wegvallen.  Je zult nog steeds te maken hebben met het leven in de illusie, en het zal je problemen blijven voorschotelen, maar, in plaats van je er zorgen over te maken en angstig en gestrest te worden, zul je in staat zijn deze aan te pakken, intuïtief geleid door de Liefde die rijkelijk vloeit uit de centrale kern van je wezen, en liefdevol bijgestaan door hen in de spirituele rijken wiens hulp je inroept.   

woensdag 17 december 2014

Nederlands -- Vrede, net als Liefde, komt van binnenuit 16 december 2014 Jezus via John Smallman

Vrede, net als Liefde, komt van binnenuit

16 december 2014 Jezus via John Smallman

Mijn verjaardag nadert (lach!) en dus wil ik de echte betekenis van het vieren ervan onder jullie aandacht brengen.  Ik ben, net als jullie allemaal, één van Gods geliefde kinderen, een liefhebbende broer die slechts iets ouder en wijzer is, en dus heb ik plezier in het jullie leiding aanbieden om jullie te helpen op je pad naar ontwaken te blijven.  Ik breng jullie de gave van de Liefde en biedt het jullie op ieder moment aan, jullie hoeven alleen maar je hart te openen om het te ontvangen.
Vaak echter, raak je heel erg afgeleid door de strijd van het dagelijkse leven in de illusie, pijnlijke strijd, en dus sluit je je af of stel je verdedigingen op – tegen de mensheid!  Ja, als je je bezig houdt met strijd, lijkt het vaak alsof de gehele wereld tegen je is, en als je je zo voelt, vergeet je ons en in plaats van je gidsen of mij om onze hulp te vragen, sluit je in angst je hart af.
Maar het goddelijke Liefdesveld omringt je, en iedereen op Aarde heeft zijn eigen individuele vlam van goddelijke Liefde diep in zichzelf genesteld, wachtend door hun eigen liefdevolle woorden of daden naar buiten te worden getrokken, of door die van iemand anders.  Dus als je angst ervaart, moet je je open stellen, niet afsluiten.  Dat is vaak erg moeilijk voor jullie om te doen, in feite in de meeste gevallen denk je dat dit te doen krankzinnig zou zijn.  Maar het is het afsluiten dat krankzinnig is, want door dat te doen versterkt je verbinding met de illusie, waardoor het nog echter lijkt. 
Onlangs hebben we hier in de spirituele rijken echt eindeloos gehamerd op de Liefde, omdat Het zo belangrijk is.  Niets is belangrijker dan de Liefde, en dat blijven jullie vergeten, of je raakt naar beneden getrokken in conflicten van de een of andere soort, vaak met jezelf, en veegt de angst over je, in feite een donkere en zware sluier over die eeuwige vlam brandend binnenin je plaatsend.  En wanneer Het op die manier wordt verhuld voel je Het niet, en je vergeet dat Het er is.  Dus we hameren er meedogenloos op om jullie te helpen je vergeetachtigheid te overwinnen, om het vitale belang van de Liefde terug in je bewustzijn te brengen. 

dinsdag 16 december 2014

Nederlands -- Velen van jullie geloven of denken dat je het niet zo goed doet -- 14:12:2014

Velen van jullie geloven of denken dat je het niet zo goed doet


Saul via John Smallman 14 december 2014


Herinner jezelf er regelmatig aan, terwijl Kerstmis nadert en jullie je voorbereiden om de verjaardag van de geboorte van Jezus te vieren, dat zijn enige boodschap is: LIEFDE.  Niets anders, alleen Liefde, wat natuurlijk alles is!


Tijdens dit seizoen, wanneer velen van jullie erg gestrest zijn, is het zeer belangrijk om je deze boodschap te herinneren.  Slechts dit ene woord: LIEFDE.  Misschien kun je het in je favoriete kleur afdrukken in een 48pt lettertype op een groot stuk kaart en het vastprikken waar je niet kunt voorkomen dat je het gedurende de dag vele malen zult zien.  Het belang van het liefdevol zijn en het loslaten van angsten en zorgen waaraan je je vast zou kunnen klampen, kan niet genoeg benadrukt worden.  En vergeet niet, jullie ontvangen grenzeloze hulp van ons allen in de spirituele rijken die jullie eeuwig verder juichen in de richting van jouw moment van ontwaken.  

Het is heel dichtbij, dus herhaal je intentie om te ontwaken regelmatig gedurende de hele dag, want het is zeer effectief, en als je dat doet open je jezelf meer volledig voor het goddelijke Liefdesveld dat je altijd omringt, het toestaand in je hart te stromen.  En ja, wanneer het dat doet, zal het zeer zeker tranen van vreugde in je ogen brengen.  Een perfect kerstcadeau van iemand die zo innig van jullie allemaal houdt. 

Je kunt je gewoon niet voorstellen hoe innig en liefdevol wij waken over jullie terwijl jullie worstelen met de schijnbaar eindeloze reeks van dagelijkse taken die zo veeleisend jullie aardse levens vullen.  Jullie geven niet op.  Geweldig!  Jullie spirituele intenties vereisen ongelooflijke toewijding van jullie kant, zodat de afleidingen en onderbrekingen die de illusie jullie in de weg legt om je te verleiden van je pad af te wijken, daar niet in slagen.  Jullie prestaties, terwijl je je door de lessen werkt om alles los te laten wat niet in afstemming is met de Liefde, is een lust voor het oog. 

Velen van jullie geloven of denken dat je het niet zo goed doet, dat je het beter zou kunnen doen, of dat je Gods Liefde niet verdient.  Niets zou verder van de waarheid kunnen afstaan.  Accepteer nooit enige twijfels over je waarde die in je denkgeest komen, je waarde is oneindig in de ogen van God, altijd.  Alle twijfels over je waarde, je belang, je onbetaalbaarheid in de ogen van God zijn van de illusie en dienen terzijde te worden geschoven, weggegooid bij het afval, losgelaten met alle andere onliefdevolle gedachten die zouden kunnen opkomen, aldus Zijn Liefde toestaand iedere ruimte in jullie harten te vullen.  Het is jullie recht en jullie eeuwige bestemming om je eeuwig geliefd te voelen, alles wat je moet doen is enige twijfel die je over dat onderwerp zou kunnen hebben van de hand te wijzen, en Gods Liefde toestaan om je te overdekken.  Dat zal het! 

Het oneindige Liefdesveld waarin jullie je eeuwige bestaan hebben is ENORM!  De mogelijkheden die het je biedt om je creatieve vermogens in onuitgesproken blijdschap in te verkennen en ontwikkelen zijn grenzeloos.  Wanneer je ontwaakt uit de nachtmerrie waarin de illusie je blijkbaar heeft ingesloten, waar je op dit moment geen gemakkelijk herkenbare uitgang in kunt onderscheiden, zal ongewone vreugde over jullie heen vegen, wanneer je begint te begrijpen hoe geweldig de toekomstmogelijkheden voor je uit zijn gespreid.  Jullie hebben vage herinneringen aan de Realiteit, en ze hebben jullie geholpen door te gaan op weg naar je onvermijdelijke ontwaken, maar herinneringen, zoals jullie weten, zijn geen vervanging voor de Realiteit. 

De Realiteit is jullie Thuis, en jullie hebben je verloren en alleen gevoeld al sinds jullie ervoor kozen Het te verlaten door voor te wenden je af te scheiden van je Bron.  Zoals jullie al vele malen is verteld, jullie hebben nooit je Thuis verlaten, dat te doen is volstrekt onmogelijk, maar je fantasie is machtig sterk en jullie slaagden erin jezelf ervan te overtuigen dat jullie je Ervan hadden afgescheiden, en die overtuiging is de oorzaak van al jullie ellende.  Het leidde ertoe dat jullie geloofden dat jullie in een zeer bedreigende en gevaarlijke omgeving leefden, en waar jullie in geloven presenteert zich aan jullie want jullie overtuigingen zijn zeer krachtig.  Als een analogie, het is een beetje zoals het nemen van drugs om in een veranderde staat van bewustzijn te komen, en wat je ervaart binnen de illusie is zeer zeker een sterk veranderde staat van die van de Realiteit.

Tijdens het binnen de illusie zijn naar een andere staat gaan kan tijdelijk verlichting bieden, plezier, of je doen ontsnappen aan de illusie, en soms verschrikking, de veranderde staat die de illusie is kan nooit bieden wat je echt zoekt, namelijk een terugkeer naar de Realiteit.  Die staat is alleen beschikbaar als je jezelf bevrijdt van de illusie, en jezelf bevrijden van de illusie wordt uitsluitend verkregen door het van ganser harte omarmen van de Liefde, en Het toe te staan alles binnenin je te ontbinden dat niet in perfecte en harmonieuze afstemming Ermee is.  

Het proces dat jullie op dit moment ondergaan is precies dat.  Jullie zijn, met de enorme hulp van allen met wie jullie communiceren in de spirituele rijken, jezelf voorzichtig aan het bevrijden van de banden en de verbintenissen die de illusie jullie lijkt op te leggen.  De illusie houdt jullie niet vast, jullie klampen je eraan vast, bang dat je daarzonder ophoudt te bestaan.  Dat is precies waar de menselijke angst voor de dood over gaat – de absolute verschrikking dat wanneer je sterft je bestaan wordt beëindigd, permanent.  Vandaar de extreme inspanningen die zo velen zich getroosten om hun dood te vermijden of uit te stellen.

Wanneer je jezelf van ganser harte opent voor de Liefde, zoals jullie allemaal leren om te doen, en Het toestaat je te overdekken, neemt die intense angst af terwijl de Liefdesoverdekking zich uitbreidt, jullie harten vergrotend terwijl Het dit doet.  De meesten van jullie hebben mensen ontmoet en er zich mee verbonden, die hun liefde aanbieden aan iedereen, ongeacht hun ras, kleur, geloof of maatschappelijke positie, en die altijd in vrede zijn met zichzelf en alle anderen, mensen die je misschien zou omschrijven als ‘groothartig’.  Dat zijn slechts zielen die een beetje verder langs het pad zijn dat jullie allemaal volgen.  De Liefde die ze zo vrij en gemakkelijk delen stroomt rijkelijk en voortdurend door hen, en iedereen ziet Het, want allen voelen zich Erdoor verwarmd.  De Liefde gaat nooit verloren door het te delen, Het breidt zich gewoon uit om iedere ruimte overvloedig te vullen die voor Haar wordt geopend.  Dat is waar toestaan helemaal over gaat.  

Dus, om het opnieuw sterk te benadrukken, jullie pad naar ontwaken is het pad van de Liefde.  Het omringt jullie continu in afwachting van jullie acceptatie Ervan.  Het accepteren betekent iedereen accepteren met wie je op welke wijze dan ook interacteert.  Dat is soms moeilijk voor jullie, vooral als je onlangs verraad hebt ervaren, zoals velen hebben.  Herkennen dat deze houding – acceptatie van alle anderen – een essentieel onderdeel is van jullie proces van ontwaken, en vraag ons om hulp om je angst ervoor los te laten.  

Acceptatie betekent niet dat je je kracht weggeeft aan een ander door het aanvaarden van misbruik, misbruik in welke vorm dan ook.  Het betekent het zien of zich bewust zijn van de schade en pijn die anderen, zoals jijzelf, ervaren, met de intentie om hun hun misbruik en verraad te vergeven, en hen vervolgens liefde te sturen zonder je tot hun slaaf te maken, of jezelf in een positie te plaatsen die hen in staat stelt om misbruik van je te maken.  Je bent vrij, dat is hoe je geschapen werd, en er is nooit enige noodzaak of verplichting voor je om je aan iemand op welke wijze dan ook te onderwerpen, of wat dat betreft te proberen de ander zich aan jou te laten onderwerpen.  

Eer elkaar zoals jullie Vader in de Hemel jullie allen eert, en door dit te doen, vervolgens te ontwaken.

Met heel veel liefde, Saul.


Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René 

Vertaling: René 

maandag 15 december 2014

Nederlands -- Jullie zullen overweldigd worden door het gevoel van Eenheid dat je omarmt 13 december 2014 Jezus via John Smallman

Jullie zullen overweldigd worden door het gevoel van Eenheid dat je omarmt

13 december 2014 Jezus via John Smallman


Hier, verwijderd uit de illusie als we zijn, kunnen we zien dat de mensheid zich zeer zeker voorwaarts beweegt richting ontwaken, en dat die beweging in die richting niet zal worden tegengehouden.  Te veel krankzinnige gebeurtenissen en onthullingen gebeuren er nu om de nachtmerrie schijnbaar voor echt door te blijven laten gaan.  Als een droom te intens wordt of schijnbaar te echt, wordt de slaper wakker en lost de droom op, terwijl hij in zijn ogen wrijft en terugkeert naar de Realiteit.  Dat is wat er nu gebeurt.  Ga gewoon door om je intentie om te ontwaken uit de illusie vast te houden, heb de intentie te allen tijde liefdevol te zijn, en om continu te het Licht dat je draagt hoog te houden. 
Het is de collectieve intentie van de mensheid die de illusie ondersteunt en onderhoudt of die ervoor zorgt dat het gaat instorten en afbrokkelen.  Die laatste intentie is gekozen, is zich aan het versterken en intensiveren, en de effecten ervan worden nu steeds duidelijker.  Tekenen van de ontbinding zijn overal, en de pogingen om het te stutten door degenen die de status-quo willen handhaven blijken volkomen ineffectief.  De funderingen zijn aan het desintegreren en zijn niet meer te repareren, en  dat weten jullie allemaal, dus laat jezelf niet terugtrekken in het scenario van kommer en kwel van de illusie, door het verontrustende nieuws dat wordt gemeld door de mainstream media, en dat de bedoeling heeft om jullie in een staat van angst te houden.  Focus in plaats daarvan op de Liefde. 

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands