Marcadores

donderdag 18 december 2014

Nederlans -- Volg je intuïtie, die altijd goddelijk wordt geleid Saul via John Smallman 17 december 2014

Volg je intuïtie, die altijd goddelijk wordt geleid

Saul via John Smallman 17 december 2014De vooruitgang van de mensheid in de richting van ontwaken is fenomenaal geweest in de afgelopen twee of drie jaar, hoewel, als je regelmatig verstrikt raakt door de mainstream media en de berichten van chaos en ramp, vind je het misschien moeilijk te geloven dat dit zo is.  Maar vergeet niet, dat is allemaal onderdeel van de illusie waaraan jullie onvermoeibaar werken om deze te ontbinden door de kracht van jullie liefdevolle gedachten, woorden en daden.  Liefde overwint alles op Haar pad, zacht en onweerstaanbaar, en dat is wat jullie allemaal doen wanneer je je stevig verbindt met het Liefdesveld dat jullie omringt, effectief alles oplossend dat er niet mee in afstemming is. 
Jullie kozen allemaal een aardse incarnatie als mens in dit specifieke leven, omdat je zo graag zo krachtig als je zou kunnen, wilde helpen bij het ontwakingsproces van de mensheid.  Maar natuurlijk wanneer jullie de illusie binnen gaan door te incarneren als mens, ga je ook een staat van geheugenverlies binnen.  Diep in je hart weet je dat je een essentieel doel hebt in de grote goddelijke regeling, en velen van jullie zoeken hulp bij het vinden van dat doel door je te verbinden met de illusie – het deelnemen aan seminars van verschillende soorten, het volgen van wijze goeroes, of het doen van aanbevolen oefeningen waarvan je hoopt dat het je de definitieve antwoorden op al je zorgen en angsten zal geven. 
Echter, de enige manier om je doel te vinden is door je volledig te verbinden met de Liefde.  Als je alleen dit doet zullen al je zorgen wegvallen.  Je zult nog steeds te maken hebben met het leven in de illusie, en het zal je problemen blijven voorschotelen, maar, in plaats van je er zorgen over te maken en angstig en gestrest te worden, zul je in staat zijn deze aan te pakken, intuïtief geleid door de Liefde die rijkelijk vloeit uit de centrale kern van je wezen, en liefdevol bijgestaan door hen in de spirituele rijken wiens hulp je inroept.   

Er is een bekende uitspraak die zegt: ‘een probleem kan niet op hetzelfde niveau van denken worden opgelost dat het veroorzaakt heeft’*, en te proberen het onoplosbare op te lossen binnen de illusie – oorlog, ziekte, armoede, etc. – werkt niet want alle pogingen, hoe goed ook bedoeld, blijven steken op het niveau van de illusie.
Liefde is alles wat er bestaat in de Realiteit die ver voorbij gaat aan de illusie.  Het reikt tot jullie, of, zo u wilt, het reikt tot in de nachtmerrie waarin jullie lijken te zijn opgesloten, om jullie te omhelzen en te doen ontwaken.  Enorme aantallen van jullie zijn zich hiervan op een diep niveau bewust, dat is waarom jullie op zoek zijn naar een betere manier van leven die de gehele mensheid eert, maar door de kracht van de overtuiging die nodig is om de onwerkelijkheid van de illusie te zien, is het uiterst moeilijk voor jullie werkelijk te geloven dat de Liefde alle problemen van de mensheid zal oplossen.  Maar diep in jezelf weet je dat Liefde het antwoord is.    
Maak er iedere dag, of zelfs ieder uur als je kunt, tijdens je stille tijd alleen in jullie heilige innerlijke heiligdommen, een punt van de intentie te hebben je bewust te zijn van het goddelijke Liefdesveld waarin jullie zo teder en liefdevol worden gehouden.  Wanneer je die intentie hebt, zonder je af te vragen of het waar is en zonder te proberen een logische inschatting te maken van de effectiviteit die het voor je heeft – voel ik de Liefde echt? – weet dat het veld instant op je reageert, want dat is zijn doel. 
Toch zijn jullie ego's zeer goed getraind om iedere liefdevolle sensatie die je ervaart te bespotten of als waardeloos af te doen, en ieder eventueel besef dat je bemerkt dat je zou verzekeren dat je inderdaad warm in de goddelijke omhelzing wordt gehouden.  Zij zullen je proberen ervan te overtuigen dat je je die sensaties gewoon verbeeldt, of dat je waanvoorstellingen hebt en dringend op zoek moet naar psychiatrische hulp.  Wanneer je logische verstand je vertelt dat je je deze sensaties verbeeldt en je intuïtie vertelt je dat ze geldig zijn, volg dan je intuïtie, die altijd goddelijk wordt geleid.  Het spreekt heel rustig, terwijl je logische egoïstische denkgeest alles doet wat in haar macht ligt om je af te leiden, zodat je niet die rustige en liefdevolle innerlijke stem hoort die je nooit op een dwaalspoor zal leiden. 
De stem van het ego kan altijd worden geïdentificeerd omdat het je denkgeest, je bewustzijn vult, met een aanhoudende stroom van verontrustende en angstige ‘wat als’-gedachten, terwijl je intuïtie altijd kalm, zacht en troostend is.  Het probleem voor jullie is dat de stem van het ego LUID is, en als je je zorgen maakt of angstig bent is het erg moeilijk voor jullie om te ontspannen en te luisteren naar je stille innerlijke stem van wijsheid. 
De meesten van jullie hebben de ervaring van spontaan reageren, soms met intense woede, wanneer iemand je op de kast heeft gekregen.  Vervolgens, misschien veel later, heb je er spijt van en herinner je je ook op hetzelfde ogenblik een gevoel te hebben dat de reactie waartoe je wilde overgaan op zijn best onverstandig was, en in het slechtste geval een verschrikkelijke fout.  Zoals het oude gezegde luidt: ‘in haastige spoed reageren, langzaam tot zinnen wederkeren’ (react in haste, repent at leisure).
Een van de belangrijkste lessen die alle mensen op Aarde dienen te leren is terughoudendheid.  Maar je bent van heel vroeg in je leven geprogrammeerd dat er gevaren zijn waarop je heel snel moet reageren om pijn en lijden te voorkomen.  En voor menselijke zuigelingen is die programmering aanvankelijk zeer nuttig.  Vervolgens als je in je kracht groeit, steeds groter en sterker wordend dan degenen die jonger of kleiner zijn dan jezelf, kan het erg verleidelijk zijn om je kracht te gebruiken om je ontoereikende gevoel van eigenwaarde te vergroten – ontoereikend in vergelijking met degenen groter dan jij, of in vergelijking met volwassen gezagsdragers – door anderen te beangstigen, intimideren of kwetsen.  Dat doen geeft je ‘een kick’, een gevoel van onoverwinnelijkheid dat zeer bevredigend is, en het gevaar is dat het verslavend wordt.
Als je opvoeding verkeerd is geweest heb je misschien nooit verstandig volwassen gedrag gezien of meegemaakt, en dus kun je hebben geleerd te vertrouwen op jezelf en nooit iemand anders te vertrouwen om je voortbestaan te verzekeren.  Nu echter, na een spiritueel pad van groei gekozen te hebben, zoals jullie allemaal hebben gedaan, dien je je te verwijderen van je geloof in kracht en dwang als middel om te overleven.  Als je nog steeds in een omgeving woont waar vreedzame co-existentie geen optie is, dan is het waarschijnlijk een goede zaak om daar weg te gaan. 
Als iedereen op Aarde in een omgeving van geweld, haat en onderdrukking, weigerde om daaraan deel te nemen, maar in plaats daarvan wegging, dan zou het geweld snel verminderen, aangezien zij die bereid zijn om te vechten of op zoek zijn naar een gevecht, een ernstig tekort aan tegenstanders zouden hebben.  Maar deze omgeving is een illusie, en op het niveau van de illusie kunnen deze problemen niet worden opgelost, want de betrokkenen willen niet weggaan want ze weten dat ze het bij het rechte eind hebben, en ze hebben een intense behoefte om dat aan zichzelf en aan anderen te bewijzen.  En velen die daaruit zouden willen weggaan zijn niet in staat om dat te doen.
En dit brengt ons terug naar de uit te voeren taak, de taak die jullie als Lichtwerkers en Lichtdragers zo moedig en liefdevol hebben ondernomen.  Die taak is om Liefde te zijn, dat wat je in waarheid bent, en dat voortdurend te demonstreren in je dagelijkse leven.  Je weet dat dat de reden is waarom jullie op Aarde zijn, je weet dat je incarneerde om deze goddelijke taak te vervullen, en je weet dat jullie ongekende hulp hebben van ons allen in de spirituele rijken. 
Je kunt niet falen, want je wordt op ieder moment goddelijk ondersteund, dus trap niet in de redenering die suggereert dat wil de beschaafde mensheid kunnen overleven – het is interessant om te zien wie de beslissing over wie beschaafd is maakt – grotere en betere legers en inlichtingendiensten moeten worden gefinancierd en gesteund.  En natuurlijk trappen jullie niet in deze redenering, want het is boven alle twijfel bewezen dat het volstrekt onjuist is.   
Wees Liefde, deel die Liefde, en kijk met vreugde toe wanneer degenen om je heen hetzelfde doen.  Enorme veranderingen zijn in volle gang, en ze leiden jullie onweerstaanbaar voorwaarts naar jullie onvermijdelijke ontwaken.
Met heel veel liefde, Saul.

* Vertaler: Dit is een uitspraak van Albert Einstein.
Vertaling: René 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands