Marcadores

woensdag 17 december 2014

Nederlands -- Vrede, net als Liefde, komt van binnenuit 16 december 2014 Jezus via John Smallman

Vrede, net als Liefde, komt van binnenuit

16 december 2014 Jezus via John Smallman

Mijn verjaardag nadert (lach!) en dus wil ik de echte betekenis van het vieren ervan onder jullie aandacht brengen.  Ik ben, net als jullie allemaal, één van Gods geliefde kinderen, een liefhebbende broer die slechts iets ouder en wijzer is, en dus heb ik plezier in het jullie leiding aanbieden om jullie te helpen op je pad naar ontwaken te blijven.  Ik breng jullie de gave van de Liefde en biedt het jullie op ieder moment aan, jullie hoeven alleen maar je hart te openen om het te ontvangen.
Vaak echter, raak je heel erg afgeleid door de strijd van het dagelijkse leven in de illusie, pijnlijke strijd, en dus sluit je je af of stel je verdedigingen op – tegen de mensheid!  Ja, als je je bezig houdt met strijd, lijkt het vaak alsof de gehele wereld tegen je is, en als je je zo voelt, vergeet je ons en in plaats van je gidsen of mij om onze hulp te vragen, sluit je in angst je hart af.
Maar het goddelijke Liefdesveld omringt je, en iedereen op Aarde heeft zijn eigen individuele vlam van goddelijke Liefde diep in zichzelf genesteld, wachtend door hun eigen liefdevolle woorden of daden naar buiten te worden getrokken, of door die van iemand anders.  Dus als je angst ervaart, moet je je open stellen, niet afsluiten.  Dat is vaak erg moeilijk voor jullie om te doen, in feite in de meeste gevallen denk je dat dit te doen krankzinnig zou zijn.  Maar het is het afsluiten dat krankzinnig is, want door dat te doen versterkt je verbinding met de illusie, waardoor het nog echter lijkt. 
Onlangs hebben we hier in de spirituele rijken echt eindeloos gehamerd op de Liefde, omdat Het zo belangrijk is.  Niets is belangrijker dan de Liefde, en dat blijven jullie vergeten, of je raakt naar beneden getrokken in conflicten van de een of andere soort, vaak met jezelf, en veegt de angst over je, in feite een donkere en zware sluier over die eeuwige vlam brandend binnenin je plaatsend.  En wanneer Het op die manier wordt verhuld voel je Het niet, en je vergeet dat Het er is.  Dus we hameren er meedogenloos op om jullie te helpen je vergeetachtigheid te overwinnen, om het vitale belang van de Liefde terug in je bewustzijn te brengen. 

Decennia geleden waren we veel minder krachtig in onze inspanningen om jullie te vertellen over het allesoverheersende belang van de Liefde, want jullie waren toen niet bereid je zo bewust van de waarheid daarvan te zijn als jullie vandaag zijn.  Jullie hebben een enorme spirituele vooruitgang geboekt in de afgelopen decennia, meer dan we ooit hadden gedacht dat mogelijk zou zijn in zo'n korte tijdsperiode, en dus zijn we onze inspanningen aan het versnellen en intensiveren, want we zien hoe bereid jullie ervoor zijn, zolang we jullie eraan blijven herinneren, om de intentie te hebben op ieder moment gedurende je dag liefdevol te zijn.  
En, natuurlijk, de werkelijke betekenis van dat jullie de verjaardag van mijn geboorte als mens vieren, is om jezelf eraan te herinneren dat ik kwam om Liefde in actie te demonstreren, en om jullie te vertellen dat jullie ook geïncarneerd zijn om door te gaan om dat te doen.  De mensheid werd geschapen in Liefde, voor Liefde, en wanneer je je Daarmee niet verbindt overspoelt de ellende je.  Het is daar naast je, gewoon op je wachtend, heel geduldig, zodat je Haar aanwezigheid erkent en Het verwelkomt in je altijd liefhebbende hart.
De Liefde is je natuur, je hebt geen andere.  Echter, wanneer je je verbindt met de illusie, zoals je niet kunt vermijden te doen wanneer je belichaamd bent, lijkt de Liefde iets dat leuk zou zijn als je tijd voor Haar had en niet zo druk was met het oplossen van al je problemen, of dat nu van persoon tot persoon is of van land tot land.  En waar we jullie aandacht op blijven richten is het feit dat als je je volledig verbindt met de Liefde, al je  andere kwesties en problemen zich zullen oplossen, en de illusie samen met hen.
In dit kerstseizoen, terwijl Kerstmis nadert, wil ik jullie vragen om jullie goddelijke Licht hoog te laten schijnen en de Liefde te omarmen, en Het dan te delen met iedereen met wie je interacteert, want dat is het ultieme en meest effectieve geschenk dat je aan de mensheid kunt aanbieden, en jullie incarneerden om de oplossing te zijn, niet het probleem dat liefdeloosheid is.
Jullie weten allemaal dat Liefde het antwoord is op iedere kwestie of probleem, dus wees dat antwoord.  Het is de reden waarom je op dit moment in de geschiedenis van de Aarde incarneerde. Vergeet niet het citaat ‘De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars’, en zorg ervoor door je houding en gedrag dat van nu af aan de Liefde de geschiedenis schrijft, omdat het dan een geschiedenis van vrede, harmonie en samenwerking zal zijn, waarin ieder lid van de mensheid volledig en zeer bereidwillig wordt betrokken en geëerd voor het goddelijke wezen dat ze zijn.
Velen van jullie nemen regelmatig deel aan meditaties voor vrede op Aarde, en dat is inderdaad een prima ding om te doen.  Maar pas op voor het hebben van de veronderstelling dat jij in vrede bent en dat anderen tot vrede gebracht moeten worden door jullie gebeden en meditaties, en door degenen van andere soortgelijke groepen.  Vrede, net als Liefde, komt van binnenuit.  Wanneer je in vrede bent kun je niet voorkomen het te delen, dat is hoe het zich verspreidt en iedereen omarmt.  Wees in vrede en bidt er ook voor, je hebt het in je, maar het heeft de neiging om overspoeld te raken door gerechtigheid en oordeel.
Als je leeft met de intentie liefdevol te zijn, en je slaagt daarin, breidt je energieveld van Liefde zich om je heen uit, vrede met zich mee brengend.  Dan heb je misschien een moeilijke dag en je intentie om liefdevol te zijn verzwakt, resulterend in stress en angst die je bewustzijn overstromen en je deprimeren.  Herinner jezelf er op die momenten aan dat de goddelijke vlam van Liefde eeuwig binnenin je brandt en dat je dat alleen maar hoeft te erkennen en accepteren om je hele perspectief te veranderen.
Om nog eens te herhalen, wees Liefde in dit zeer gunstige Kerstseizoen.  Herbevestig de intentie wanneer het maar bij je opkomt gedurende de dag, Het aldus je voortdurende partner makend, wat Het werkelijk altijd is, en geniet van de warmte, de tevredenheid en de rust die je ervaart als een direct resultaat ervan.  En natuurlijk beïnvloedt je energieveld dat van ieder ander, omdat allen Eén zijn, eeuwig.
Ik bied jullie nu allemaal een zeer Heilige en Gelukkige Kerst,
Jullie liefhebbende broeder,
Jezus
 Vertaling: René 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands