Marcadores

woensdag 31 oktober 2012

29-10-2012 Jezus
Die illusie is slechts een truc van jullie collectieve perceptie, die binnenkort wordt opgelost

John Smallman met Jezus op 29 okt. 2012

De mensheid staat gereed op de rand van de illusie, zich klaarmakend eruit te gaan, zo dat het terug in zichzelf zou kunnen instorten en in de non-existente staat van waaruit jullie het je ingebeeld hebben. Hoe echt het ook voor je mag lijken, en sommigen van jullie zien het als veel werkelijker dan anderen, het is echt slechts een truc van jullie collectieve perceptie, die binnenkort wordt opgelost. Collectief bijeenkomen om het echt te laten lijken zal niet langer werken want zovelen hebben zich gerealiseerd dat het een illusie is en ze zijn er niet langer toe bereid hun macht weg te geven aan het collectief om het onnodige lijden van de mensheid nog langer te rekken binnen haar smalle, onaantrekkelijke, en illusoire beperkingen. 


Opsluiting is geen toestand waarin het wenselijk is voor Gods geliefde kinderen om te worden gehouden, en Hij zou zeer zeker nooit een dergelijke liefdeloze en beperkende staat hebben bedacht. Jullie beslissing het te bouwen en te onderhouden heeft jullie voor vele moeilijkheden en problemen gesteld die groter en schijnbaar meer onoplosbaar zijn gegroeid ondanks jullie toenemende assortiment van technische gereedschappen en apparatuur om jullie te helpen bij het beheersen van je omgeving. De reden hiervoor is dat jullie je met angst hebben ingelaten en jezelf hebt afgesloten voor liefde. 

Wanneer jullie worden geleid en bekrachtigd door liefde zijn er geen onoplosbare kwesties of problemen, maar de staat van scheiding die de illusie handhaaft, en je wil doen geloven dat het echt is, moedigt een staat van angst aan zo dat je rekening kunt houden met en jezelf beschermen tegen de gevaren waarmee het je omringt. En natuurlijk werkt dat niet, zoals jullie constant ontdekken - want jullie zijn zelf de gevaren waartegen je jezelf tracht te verdedigen.

Als je de liefde omarmt en erop vertrouwt dat je niet langer een gevaar voor iemand bent, maar je er op dit moment moeite mee hebt dat te geloven, daar je overal om je heen onenigheid, confrontatie en conflict waarneemt waarvan je overtuigd blijft dat je jezelf ervoor moet beschermen. Het goddelijke Liefdesveld dat de planeet omhult is je aan het aanmoedigen je percepties te veranderen, en velen van jullie staan het toe jezelf zeer positief te laten beïnvloeden. Een aspect hiervan is jullie toenemende vastberadenheid de oneerlijkheid en corruptie niet te accepteren die al zo lang endemisch is over de gehele wereld. 

Gedurende een flink aantal jaren geloofden velen van jullie dat 'jouw kant' in wezen eerlijk was en dat het die 'anderen' waren die alle problemen veroorzaakten. Nu de realiteit is geaccepteerd dat niemand volledig eerlijk is - de illusie zelf is een oneerlijke staat van zijn in die zin dat het niet echt bestaat – is erkend en geaccepteerd, en worden er door vele wijze en invloedrijke Lichthouders stappen ondernomen om eerlijkheid en integriteit aan te moedigen en te belonen, en als gevolg daarvan wordt grote vooruitgang geboekt in het aan de kaak stellen van degenen die proberen te profiteren van hun positie op de korte termijn, in de wetenschap dat wanneer hun wandaden ontdekt worden ze al ergens anders zullen zijn. Hun pogingen om te voorkomen dat ze verantwoordelijk worden gehouden door slinkse plannen te maken en het verspreiden van desinformatie zijn niet meer effectief omdat mensen met informatie over zulke tactieken daarover spreken en eisen dat er naar hen geluisterd wordt. 

Er is een wijdverspreide en uitgesproken opstand tegen oneerlijke codes en praktijken die dagelijks steeds sterker en effectiever wordt. Het tunnelvisie-perspectief van 'mijn kant is goed en de andere fout' wordt snel verdreven nu eerlijkheid de overhand krijgt en mensen beginnen toe te geven dat ze fouten hebben gemaakt. De volgende stap is natuurlijk 'we kunnen die fouten herstellen'. En dat gebeurt ook.

Over de gehele wereld zijn mensen aan het besluiten om op verantwoorde wijze en compassievol zaken aan te pakken en op te lossen die ter zijde gelegd of genegeerd zijn, omdat zij in strijd waren met de gevestigde belangen van enkelen. Dit is een opmerkelijke innerlijke verandering (change of heart) die leidt tot allerlei prachtige en onverwachte gevolgen. En jullie Lichtdragers en wegwijzers zijn zeer effectief in het helpen van dit proces wanneer het jullie intentie is te allen tijde te oefenen liefdevol te zijn. Vanzelfsprekend lukt je dit niet altijd want jullie emoties kunnen en zullen af en toe een loopje met je nemen, maar de intentie blijft staan. Jullie zijn je bewust van en erkennen je tekortkomingen, en dus kan de hulp die de spirituele rijken in de aanbieding hebben krachtig door je heen stromen, je helpend sterke, liefdevolle aanwezigen te zijn die de wereld veranderen. 

Blijf je goede werk doen. Laat je niet ontmoedigen door meldingen van oneerlijkheid, corruptie en criminele activiteiten, want deze rapporten zijn een indicatie dat de wereld inderdaad aan het veranderen is terwijl het onhandelbare en egoïstische gedrag van de invloedrijke en gezaghebbende enkelen gepubliceerd wordt in plaats van discreet genegeerd. De wereld is klaar voor verandering, en dus gebeurt het, precies voor jullie ogen. Focus daarop en haal er vreugde uit, want het gaat nog beter worden ook. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

dinsdag 30 oktober 2012

28-10-2012 SaulSteeds als je je voelt aangevallen, sta je het onwerkelijke toe je denkgeest te beïnvloeden  

John Smallman met Saul op 28 okt. 2012


Een van de vele heerlijke dingen die je zult ontdekken wanneer je ontwaakt uit je nogal lange slaap is hoe helder, duidelijk, en enthousiast levendig alles lijkt te zijn, en dit zal niet alleen te wijten zijn aan de uiterlijke schijn, want dat is van de illusie. En wanneer je meer in afstemming raakt met volledig ontwaakt zijn, volledig bewust, zal de kracht van die sensaties intensiveren terwijl je vermogen ze te ervaren toeneemt. Het zal geen instant ontwaken zijn in de volle schittering van Gods Tegenwoordigheid, want dat zou in het begin nogal overweldigend zijn; in plaats daarvan zal de schittering voorzichtig in het tempo stijgen dat het meest geschikt is voor jullie groeiende mogelijkheden om jezelf op hen af te stemmen.

Je zult weten dat je Thuis bent want je zult de Realiteit van de schepping kennen en ervaren als deel van jezelf, en jezelf als deel van de schepping – eeuwig onafscheidelijk, een met je Schepper - en de vreugde daarvan is niet te beschrijven. De Realiteit is een waarlijk verbazingwekkende ervaring waarvan jullie je collectief voor veel te lange tijd afgesloten hebben, en dat staat op het punt definitief te worden rechtgezet. Je werd als een met God geschapen; Zijn Wil en de jouwe zijn voor eeuwig op elkaar afgestemd; misverstanden, van welke aard ook zijn daarom volstrekt onmogelijk; en jullie ontwaken zal je terugbrengen naar die magnifieke staat.

Jouw weg naar Huis is moeilijk geweest want met jullie machtige collectieve verbeelding waren jullie in staat een uitgebreide selectie van afleidende 'attracties' in de illusie in te bouwen. Ze leken alleen in het begin aantrekkelijk, totdat je de enorme omvang van de chaos en verwarring begon te ontdekken waarin jullie hadden besloten jezelf te hullen door jezelf erin onder te dompelen. Nu is jullie collectieve wens om terug te keren naar Huis veel sterker geworden dan het verlangen te doen alsof je wordt verleid, dus dat is waar naartoe je op weg bent. 

De staat van de hallucinatie is sinds lang een van de meest storende en verwarrende voorwaarden geweest die de illusie jullie heeft opgedrongen. Jullie hebben allemaal wel iemand gekend die je heel goed zou kunnen omschrijven als af en toe hallucinerend want je zag hem zich gedragen op een manier die geen zin maakte. Maar, binnen de illusie, hebben de meesten van jullie ongelooflijke hoeveelheden tijd doorgebracht in een gemoedstoestand van hallucinatie. Steeds als je je aangevallen, verkeerd ingeschat, of je beledigd voelt sta je het onwerkelijke toe je denkgeest te beïnvloeden. Het is een feit dat ieder van jullie eeuwig een is met God, volkomen onscheidbaar van Hem of van elkaar, maar je bent je daar onbewust van geworden omdat je ervoor koos de illusoire staat binnen te gaan, waar niets is als het lijkt. Een zijnd met God zijn jullie perfecte goddelijke wezens, volledig levend in Liefde, waar niets je kan aanvallen of zelfs maar bedenken dat te doen. Het feit dat je die staat niet ervaart laat heel duidelijk zien dat je aan het hallucineren moet zijn. En jullie ontwaken zal een permanent einde aan die ongelukkige toestand maken. 

Alles wat je vrede verstoort en ongerustheid of angst veroorzaakt zullen verdwenen zijn want ze zijn allemaal volkomen onwerkelijk. Het leed dat je hebt ervaren heeft een belangrijke rol gespeeld in het je afleiden, en in het de illusie zo werkelijk doen lijken, want voor het grootste gedeelte kon je geluk alleen tijdelijk ervaren voordat een gedachte in je bewustzijn inbrak en je afleidde. Binnen de illusie leef je in een bijna continue staat van 'wat als?' en zorgen en ongerustheid bewolken elk moment en beïnvloeden iedere beslissing van jou.

Als je kijkt naar jonge kinderen die spelen en volledig opgaan in hun spel, kun je zien dat ze zich op hun gemak voelen en vredig zijn; geen ongerustheid verstoort hun focus. Wanneer ze opgroeien leggen jullie verschillende culturen ze toenemende beperkingen op, wat er voor zorgt dat ze zich ook zorgen gaan maken. En hoe vaak heb je je eigen kinderen verteld zich geen zorgen te maken, dat ze zich onnodig zorgen maken, omdat hun problemen je zo onbeduidend en onbelangrijk toeschijnen? Wie houdt er hier wie voor de gek? 

Je wordt goddelijk geliefd en gekoesterd. De illusie is alleen dat - en je zult ontwaken. Focus op die waarheid; herinner jezelf daar elke keer aan wanneer ongerustheid je gemoedsrust en tevredenheid binnendringt. Als je dat doet, zal het je enige rust brengen want je weet dat het waar is. Ja, terwijl je binnen de illusie blijft zullen haar afleidingen doorgaan jouw aandacht te grijpen, maar door jezelf te herinneren aan haar tijdelijke en onbeduidende karakter bereid je jezelf voor op je ontwaken en jouw energieveld heeft een vredige en kalmerende invloed op hen waarmee je in contact komt. Ze zien je zoals je bent - een warme en liefdevolle ziel die geruststelling en stabiliteit biedt in een gek geworden wereld – en zijn wie je bent is jouw reden om in een lichaam te zijn op dit punt in de spirituele evolutie van de mensheid. En hiervoor, zoals je weet, word je zeer geëerd. 

Met heel veel liefde, Saul. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

zondag 28 oktober 2012

26-10-2012 Jezus

Jullie worden liefdevol geactiveerd om je spirituele vermogens op een lijn te brengen

John Smallman met Jezus op 26 okt. 2012


Velen van jullie ervaren hemelse dromen nu het moment voor het ontwaken van de mensheid steeds dichterbij komt. Geniet ervan, verlustig je erin, en weet dat ze slechts een zeer zwakke afspiegeling zijn van wat je waarlijk te wachten staat. De creatieve kracht die God bezit, en liefdevol in zijn geheel met jullie deelt, gaat volledig voorbij aan je vermogen om te begrijpen terwijl jullie verstrikt blijven in de illusie. Desalniettemin zullen jullie er binnenkort gebruik van gaan maken en verrukt zijn over de oneindige mogelijkheden die het jullie biedt. Bereid je voor op nooit-eindigende verbazingwekkende en verrukkelijke, hemelse verrassingen wanneer je ontwaakt.

Focus tot die tijd aandachtig op je intentie om te ontwaken en op je andere even belangrijke taak: de intentie om iedereen te helpen met wie je omgaat om ook te ontwaken. Jullie assistentie is van essentieel belang, dus wees voorzichtig zodat je je gedachten niet weghaalt van hoe je het beste anderen kunt helpen als grandioze projecties opgeworpen door jullie ego's, alhoewel sommigen dat zouden kunnen zijn, want jullie worden nu liefdevol geactiveerd om je spirituele vermogens op een lijn te brengen als goddelijke service aan jullie slapende broers en zussen. Gewoon jezelf eraan herinneren die intentie vast te houden en te delen met de gehele mensheid is zeer effectief, want jullie zijn allemaal zeer krachtige, goddelijke wezens. Het is alleen dat je bewustzijn van dit feit op dit moment voor je verborgen is door de sluiers van de illusie – maar niet veel langer. 

Als jullie ontwaken in je volledig bewuste staat zullen de zich ontvouwende vergezichten van mogelijkheden die zich voor je openen je verheffen en inspireren, terwijl je onbeperkte creatieve mogelijkheden je uitnodigen de ideeën en concepten te verkennen die in je nieuw verbeterde bewustzijn beginnen te stromen. Het fascinerende scala van mogelijkheden die voor je verschijnen zijn slechts het begin van een groot aantal, uit te breiden gebieden waarin je creatieve talenten je zeer enthousiast naartoe zullen trekken. Angst, twijfel en bezorgdheid zullen voor altijd verbannen zijn want je visie, je begrip, en je ervaring van het werkelijk zijn van liefde in actie, een zijnd met God en de gehele schepping, zal ze gewoon oplossen. 

Proberen te beschrijven wat je weldra te wachten staat zou zinloos zijn want, in termen die je zou kunnen bevatten en begrijpen met jullie ernstig beperkte lichamelijke zintuigen, is er geen gebied van menselijke kennis of onderzoek dat op de minste manier zou kunnen verbeelden wat zich voor je staat te ontvouwen. Diep van binnen, hebben jullie allemaal hoop, veel hoop, die je voor het grootste gedeelte onderdrukt of ontkend hebt, want in de onontwaakte staat lijken ze tot in het extreme krankzinnig. Maar, natuurlijk, dat zijn ze niet. Het zijn slechts kleine fragmenten van het geheugen uit de tijd voordat je ervoor koos jezelf te verbergen in een denkbeeldige, gescheiden staat van bestaan, ver verwijderd van de glorie van je natuurlijke, goddelijke staat. Het zijn vonken van de onblusbare vlam van Gods Liefde binnenin jou, proberend om je te doen ontwaken, wat ze zonder twijfel zullen doen. 

Laat jullie hoop groeien, moedig het aan; het is een goddelijke levenslijn om te voorkomen dat jullie volkomen verdwaald en verward raken door de troebelheid en het gebrek aan duidelijkheid voor je beschikbaar in de illusie. Het is als een gestagneerd binnenwater, giftig, begroeid met onkruid, maar waar een verse waterstroom van hoop doorheen stroomt naar buiten naar de schitterende oceaan van helderheid die de Realiteit is. Wanneer je je verbindt met die stroom en het deelt met anderen, vergroot het zich en begint het dat gestagneerde binnenwater te reinigen en revitaliseren, het terugbrengend naar de helderheid die zijn ware natuur is, zodat het zich opnieuw kan verbinden met de grote oceaan waarvan het een essentieel en onlosmakelijk onderdeel is. 

Toxiciteit wordt gezuiverd; de omgeving wordt gereinigd; de sluier wordt opgelost zodat allen de Realiteit kunnen zien en herkennen en Haar vrolijk binnengaan vanuit de instortende en desintegrerende illusie waarvan de tijd, in alle opzichten en doeleinden, voorbij is. Jullie verwachtingen zijn volkomen geldig, en zullen volledig worden gerealiseerd wanneer jullie ontwaken. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

vrijdag 26 oktober 2012

24-10-2012 Jezus
Liefde is het antwoord op alle problemen van de mensheid

John Smallman met Jezus op 24 okt. 2012


De liefdevolle intentie die ieder lid van de mensheid altijd diep in zichzelf heeft gehouden en gekoesterd, groeit en intensiveert inderdaad zeer snel nu meer en meer van jullie je inpluggen in het energieveld van goddelijke Liefde dat je omhult. Haar expansie en algemene aanvaarding is al een hele lange tijd geleden gepland, en het, als het ware, zien 'opstijgen' is zeer verheffend en stimulerend, terwijl we over jullie waken met liefde en vreugde vanuit onze invloedssfeer binnen de spirituele rijken. De spirituele rijken omvatten vanzelfsprekend ook de 'bubble' (zeepbel, luchtbel) die jullie illusoire omgeving bevat, en die bubble is hier rond blijven zweven vanaf het moment dat jullie het hebben bedacht, erin zijn gegaan, en ervoor kozen je vermogen om de rijken daarbuiten waar te nemen uit te schakelen. 

Liefdevolle hulp is voor jullie altijd beschikbaar geweest, maar inderdaad voor een zeer lange tijd koos je ervoor je eigen nogal pijnlijke weg te gaan, ervaringen verzamelend van een zeer onaangename soort, onderwijl zogenaamd je weg uit de bubble zoekend. Het probleem was dat jullie nogal wat macht gaven aan jullie ego's, samen met de mogelijkheid voor hen om het te verhogen. Daarna begonnen ze zichzelf te zien als onafhankelijke wezens van invloed, intelligentie, en gezag, en dit gevoel van onafhankelijke kracht steeg hen, zoals je zou kunnen zeggen, 'naar het hoofd'. 

Echter, ego's zijn niet erg slim, en ze begonnen met elkaar te vechten, aangezien ieder van hen probeerde zichzelf neer te zetten als de opperste macht en autoriteit binnen jullie vreemde en denkbeeldige onwerkelijkheid. Dit leidde tot de situatie die lang heerste op Aarde, waar de deugdzame aspecten van jezelf die je vertrouwen noemt zichzelf lieten kennen als een voor bijna iedereen onhoudbare positie om aan vast te houden, want die werd erg vaak verraden.

Wat er nu gebeurt is het groeiende besef dat voor de Aarde en de mensheid, willen ze kunnen genieten van levens van harmonie, vrede, mededogen, en overvloed, er overal vertrouwen moet worden opgebouwd en geëerd. En, natuurlijk, vertrouwen kan alleen worden opgebouwd bij het elkaar ook echt vertrouwen. Als gevolg van jullie voortdurende aardse ervaringen lijkt dit een beetje een Catch 22 situatie* te zijn. Maar nu keren miljoenen mensen zich naar binnen voor meditatie en gebed, zoekend naar leiding, hulp, en de verzekering dat jullie goddelijk geliefde kinderen van God zijn. En terwijl ze zichzelf openen om die kennis te ontvangen, die bevestiging van hun goddelijke oorsprong, die altijd beschikbaar is geweest, worden ze zich ervan bewust dat ze inderdaad zijn wat ze altijd hoopten te zijn. Dit massale begrijpen dat jullie goddelijke wezens zijn, eeuwig geliefd en gekoesterd door je Vader, is een van de belangrijkste tekenen dat je stevig op weg bent richting ontwaken. 

Eonenlang heeft het woord liefde (in alle talen) connotaties gehad van zwakte, ineffectiviteit, afgeleidheid (distractedness), en gewoon domheid. Van liefdevol gedrag werd keer op keer geprofiteerd door hen die anderen wilden controleren en regeren, en door hen die anderen zich schuldig wilden laten voelen. Liefde was een spel om je door te laten bevredigen als het werk af was, de strijd gestreden, en er een beetje tijd beschikbaar was als er niets anders opwindends of interessants was waardoor je aandacht werd getrokken. Degenen die erin geloofden en het gaven werden regelmatig gebruikt en misbruikt. Het was een verder bewijs dat vertrouwen zeer onverstandig was.

Eindelijk, na eonen van lijden, begint de mensheid zich te realiseren dat liefde de enige valuta en de essentiële valuta is waarop de fundamenten van vrede, harmonie en overvloed voor allen kunnen en zullen worden gebouwd. Het is een besef dat nogal verbazingwekkend is wanneer het je voor het eerst duidelijk wordt; in feite geloof je het in eerste instantie niet want je hebt de pijn en het lijden gezien die het zovelen die hebben liefgehad heeft gebracht. 

Desalniettemin is het nu in een groot aantal diverse gemeenschappen over de gehele wereld gevestigd en zeer effectief gebleken. Het nieuws hiervan verspreidt zich nu gemeenschappen hun ervaringen op grote schaal delen, en meer en meer van jullie op zoek zijn naar anderen van soortgelijke denkgeest om steeds meer liefdevolle gemeenschappen te vestigen. Ja, in het begin, enkele decennia geleden, waren er enkele nogal wilde experimenten, maar mensen kregen een enorme hoeveelheid waardevolle ervaring die ze doorgaven, en nu is er een stevige basis van wijsheid en ervaring gebouwd waarop nieuwe groepen hun plannen en dromen voor de Nieuwe Tijd kunnen baseren die zij aan het bouwen zijn. 

Met de intensivering van het goddelijke Liefdesveld die de harten van zelfs de meest geharde en onliefdevolle personen onder jullie penetreert en doordringt, en met het groeiende besef dat Liefde het antwoord is op alle problemen van de mensheid, wordt het pad van jullie ontwaken breder en helderder. Het is een super-snelweg die niemand kan verzuimen te vinden, je naar huis leidend naar de Hemel. Zeer weinigen zullen ervoor kiezen er zich niet van te bedienen – ook al is het absoluut gratis! - maar de overgrote meerderheid van jullie bevindt zich in het proces van toetreding tot de laatste fases van jullie reis. En omdat er geen snelheidslimiet bestaat op deze goddelijke super-snelweg zul je spoedig Thuis zijn!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus

*catch-22 situatie: Titel van een roman van de Amerikaanse schrijver Joseph Heller, en later ook onder die naam verfilmd. Een paradoxe situatie of vicieuze cirkel waarin twee acties ieder voor een bepaald doel nodig zijn, maar elkaar tegelijkertijd uitsluiten.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

donderdag 25 oktober 2012

24-10-2012 SaulDe toegang tot de innerlijke diepten van je wezen is zich aan het openen  

John Smallman met Saul op 24 okt. 2012

De reden dat je zo veel twijfels hebt over het ontwaken van de mensheid, is omdat de illusie je omsluit in een sluier van duisternis die de Realiteit voor je verbergt. De Realiteit is overal; het is alles; het is allesomvattend; en daarbinnen heb je een onwerkelijke, gesloten, verdeelde, en eenzame omgeving in het bestaan gefantaseerd – voor jou schijnbaar heel echt – waar je jezelf ervaart als afgescheiden en alleen, losgekoppeld van alles behalve jullie individuele menselijke lichamen. En deze zeer beperkende lichamen kunnen slechts van een zeer korte en beperkte levensduur genieten. De kortheid van jullie leven in de illusie wordt angstaanjagend onderstreept door de uitgestrektheid van het zichtbare heelal en door de zeer lange duur van haar bestaan in vergelijking met jullie eigen lichamelijke bestaan. 


Vanuit een perspectief dat zich alleen wetenschappelijk met zijn omgeving bezighoudt, en niet spiritueel, is het leven een puzzel en een teleurstelling – 'Wat is in Godsnaam de zin ervan'. Dingen groeien en sterven in een eindeloze en pijnlijke cyclus van geboorte, ontwikkeling en verval, en het bewustzijn dat mensen hiervan hebben biedt absoluut geen hoop op een reële betekenis.

En toch is leven en het bewustzijn ervan niet iets wat je wilt verliezen. Je wilt dat deze staat voortduurt, want ondanks alle problemen die het voor je betekent, blijven er gevoelsmatige, fysieke en intellectuele pleidooien ten voordele (?/plea totsures) en bevredigende dingen die het de moeite waard maken – en je houdt er fel aan vast. Ook heeft ieder vanbinnen een gevoel, een onuitroeibare hoop dat het een bedoeling moet hebben, dat het niet gewoon maar moet eindigen na zo'n kort tijdsverloop, en je wilde dat je kon ontdekken wat dat is. 

Dus zolang je het menselijke leven al ervaart ben je op zoek geweest naar haar bedoeling, en ook op zoek naar de oorzaak van de rampen die jullie overkomen - ziekte, aardbevingen, droogte, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, en de dood – en verschrikkelijke goden bedenken waarvan je gelooft dat ze je straffen en die je tevreden moet houden. Sommigen geloven nog steeds in dat soort goden en gebruiken ze als rechtvaardiging voor het doden en verminken van anderen!

Altijd, echter, zijn er, diep in ieder van jullie, gloeiende sintels verborgen van het onuitblusbare vuur van Gods Liefde voor jou. Om het te vinden moet je naar binnen gaan en afstand nemen van de egoïstische afleidingen om je heen. En dat is niet gemakkelijk voor je, ook al zijn er veel mensen die je zouden willen leren hoe, want de meerderheid van die leraren zijn zelf bijna net zo verloren als jij bent, en proberen zichzelf te vinden via jouw succes, mocht dat gebeuren. Ieder van jullie heeft gezocht maar slechts enkelen hebben gevonden, want de afleidingen van de illusie ontmoedigen openheid voor alles wat daar niet van is, alles waartoe de wetenschappelijke redenering en logica niet in staat is om te bewijzen en openbaar te maken.

Robuust doorzettingsvermogen en vastberadenheid zijn niet genoeg, in feite fungeren ze als een blok. Om deze innerlijke diepten te bereiken moet je je overgeven aan de leegte of ruimte die tussen je gedachten ontstaat, terwijl je ze voorbij ziet gaan wanneer je je er niet mee verbindt. Aangezien al jullie culturen het aanmoedigen je continu te verbinden met de inhoud van jullie denkgeesten, benodigt het veel oefening om die gewoonte om te keren en je daar voor langere tijd van los te maken. Een klein aantal is er in geslaagd en heeft geschreven over de prachtige ervaringen die optraden als ze succes hadden, maar voor de meesten van jullie blijft het onbereikbaar. Je kunt heel wel een gevoel van vrede bereiken, een stilte die stressvermindering oplevert, maar deze innerlijke diepten zijn voor het grootste gedeelte verborgen gebleven en, in alle opzichten en doeleinden, onkenbaar.

Nu, terwijl het goddelijke Liefdesveld dat de Aarde omgeeft en omhult intensiveert, is de toegang tot de innerlijke diepten van je wezen zich voor jou aan het openen. Het rustige gevoel dat jullie allemaal hebben, dat er inderdaad een krachtige en mystieke bedoeling aan je leven zit, is in je bewustzijn aan het sijpelen en vraagt om je aandacht. Die gloeiende sintels binnenin worden tot ontvlammen geblazen en je verlangen om je met hun Bron te verenigen wordt onweerstaanbaar. Het lijkt nog steeds onwerkelijk, ondefinieerbaar, en toch ben je niet langer in staat de innerlijke ingevingen te ignoreren die je aanmoedigen toe te staan je innerlijke wereld te openen en je te laten zien hoe innig je wordt geliefd, en hoe onafscheidelijk (onscheidbaar) je werkelijk bent van de Bron van alle leven. 

Die Bron, God Zelf, wil dat je je bewust wordt van Hem, want Hij weet dat ervaringskennis van Hem je oneindige vreugde zal brengen, en dat is wat Hij voor je wil. Hem kennen is een zijn met Hem, en de ontbinding van de illusie zal de sluier verwijderen waarachter jullie jezelf voor veel te lang voor Hem verborgen hebben. Jullie ontwaken is nabij, en is verzekerd. 

Met heel veel liefde, Saul. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

dinsdag 23 oktober 2012

21-10-2012 Jezus

Het leven voor iedereen op aarde zal drastisch veranderen  

John Smallman met Jezus op 21 okt. 2012


De mensheid staat op het punt van een verbazingwekkende ontwikkeling van enorme betekenis in jullie spirituele evolutie. Jullie volledige Aarde-geschiedenis heeft jullie naar dit moment toe geleid, dus het is echt een heel bijzondere tijd om een menselijk bestaan in te ervaren. Hoewel de meesten van jullie die gechannelde boodschappen lezen en jullie ware spirituele identiteit of doeleinden zoeken ervoor kozen hier te zijn om te helpen bij het massale ontwaken van de mensheid, is niemand van de bevolking van planeet Aarde op dit punt van jullie en haar evolutie hier per toeval. Iedereen op Aarde is hier in deze tijd door hun eigen keuze en heeft een essentiële opdracht die niemand anders kon vervullen. Iedere ziel heeft een hoogste en unieke waarde die door God in hen is geplaatst op het moment van hun schepping, en hun spirituele doel is gewoon om dit te demonstreren. 

Hoewel er veel van een negatieve aard op Aarde plaatsvindt dat voor velen lijden en pijn veroorzaakt, heeft het een doel. De illusie, die jullie zovele eonen geleden bouwden, is door vele evolutionaire en crisis-verscheurde stadia gegaan die healing benodigen, en die healing is een doorgaand proces die haar voltooiing nadert nu het moment van jullie ontwaken dichterbij komt. Waar er ook maar activiteiten worden gepland of plaatsvinden die zich verzetten tegen de Liefde, is er een mogelijkheid om healing te laten plaatsvinden, en het goddelijke Liefdesveld dat de mensheid omgeeft en omhult is haar focus op die plekken aan het intensiveren en verfijnen om te verzekeren dat dat gebeurt. 

Wanneer je mediteert of bidt wordt de kracht van je intentie om liefde en healing te sturen naar waar ook op de planeet waar disharmonie, confrontatie, lijden, of geweld plaatsvindt, altijd exponentieel vergroot als gevolg van dit goddelijke Liefdesveld waarin iedereen is gehuld. Denk nooit dat je gebeden, intenties, of meditatie-momenten vruchteloos zijn, ze zijn van onschatbare waarde in het proces van ontwaken waarvoor jullie allen hier zijn om bij te helpen. Jullie hulp is altijd nodig, is altijd nuttig, en wordt altijd zeer dankbaar ontvangen. 

Het leven voor iedereen op Aarde zal drastisch veranderen aangezien de veranderingen die ontwaken met zich mee zullen brengen effect gaan sorteren. Ontwaakte mensen kunnen niet, en willen niet, deelnemen aan vormen van gedrag of activiteiten die op de geringste manier opzettelijk schadelijk zijn voor een ander. Rustige, vriendelijke, en harmonieuze interacties zullen zichzelf tentoon spreiden in alle relaties op ieder niveau van persoonlijke en collectieve ontmoetingen.

Er zijn zo ontzettend veel manieren waarop bewust voelende wezens kunnen communiceren en interacteren die positief, vreugdevol en vervullend zijn, dat we ons hier in de spirituele rijken erover verwonderen waarom jullie ervoor kiezen om zo veel tijd door te brengen met boze confrontatie en onenigheid. Het kan je niet ontgaan te zien hoe ineffectief die vormen van communicatie zijn, en toch volharden jullie in het gebruik ervan. Het zijn inderdaad ego-activiteiten, en ze brengen je op zijn minst evenveel lijden toe als degene waartegen ze zijn gericht. Echter, we zien dat terwijl jullie richting ontwaken gaan steeds meer van jullie zich eindelijk de idiotie realiseren van veel van jullie huidige communicatie-methoden – b.v. een inflexibele intentieverklaring, gevolgd door de bedreiging die krachtig uit te voeren ongeacht de wensen van anderen of de consequenties van die acties. 

Dit besef is niet gelokaliseerd, maar verspreidt zich over de gehele mensheid. Desalniettemin zijn er nog steeds veel mensen in posities van gezag, of die gekozen willen worden in posities van gezag, die zich nog niet bewust zijn dat deze oude, ongevoelige, en onwerkbare methodes niet alleen uit de gratie geraakt zijn maar ook niet langer geaccepteerd worden, waarschijnlijk omdat ze het zo druk hebben hun eigen ego-agenda's te bevorderen. Als gevolg daarvan zullen ze ongetwijfeld nogal verbaasd zijn als ze merken dat ze uit hun posities van gezag verwijderd zijn of er niet (meer) in gekozen want als gevolg van hun opvattingen en houdingen is het niet langer passend dat ze die nog mogen hebben. 

Ontwaken binnen de Realiteit is een werkelijk schitterende prestatie. En ja, het was altijd Gods Wil dat je dient te ontwaken. Absoluut niets zou kunnen voorkomen dat je dat doet, maar er was een enorme hoeveelheid noodzakelijk voorbereidend werk dat ieder moest voltooien voordat je klaar was om de goddelijke omgeving van zuivere en oneindige Liefde binnen te gaan. 

Zonder die voorbereiding zou toegang je geweigerd moeten worden want de schittering van Gods goddelijke Tegenwoordigheid, het Licht van zijn Liefde, zou in jou een staat hebben veroorzaakt van een dermate extreme shock dat het je meerdere eonen zou hebben gekost om daarvan te herstellen voor je genoeg kracht herwonnen had om je ascensie te herstarten. Zijn Liefde voor jou is zo ver bezijden je vermogen om je te kunnen voorstellen dat geen enkele poging om Het je te beschrijven Het recht zou doen. Weet gewoon dat alles wat je hebt meegemaakt in jouw illusoire wereld, terwijl je speelde met het idee van scheiding, zo duister werd dat voor je eigen bescherming jouw terugkeer naar de goddelijke rijken op geen enkele andere manier had kunnen worden ondernomen. 

Nu is de reis bijna over. Jullie Vaders Liefde schijnt ieder moment op je met een intensiteit die jouw warm aanmoedigt en beschermt terwijl je de laatste etappes in deze lange en moeizame inspanning voltooit. Je bent bijna Thuis, dus verheug je in de wetenschap dat niets je aankomst kan verhinderen, en dat het daarop volgende welkom je zal optillen naar niveaus van geluk ver buiten je stoutste fantasieën.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

maandag 22 oktober 2012

21-10-2012 Saul

Om de slapers te helpen zou je in hun schoenen moeten staan  

John Smallman met Saul op 21 okt. 2012


De Aarde-datum van 21 December 2012 speelt veel mensen door hun hoofd wanneer ze vooruitkijken naar het ontwaken van de mensheid, en zich afvragen wat er nou eigenlijk zal gaan gebeuren, als er al wat gebeurt, op of voor die datum. Ondanks alle inspirerende gechannelde boodschappen die het belang en de betekenis van deze datum behandelen hopen velen maar op het beste, zich ondertussen afvragend of er echt het nodige zal veranderen – ze bereiden zich erop voor een grote teleurstelling te verwerken. En de mainstream media blijven zich focussen op dezelfde oude zaken – 'nieuw' slecht nieuws over de economie, over politiek, over de dreiging van terroristische complotten of oorlogen, over klimaatverandering, over aardbevingen, en zo verder en zo verder – dus waar, vraag je, is het goede nieuws?

De illusie verbergt voor jou je eeuwige spirituele verbinding met God. Daar geloof je in, het heeft echt zin voor je, maar je hebt er geen ervaring mee – geen gevoel van de aanraking, smaak, geur, geluid, en het zicht van Gods Aanwezigheid in jullie levens. Je hebt gebeden, gemediteerd, leest inspirerende spirituele boeken door een paar mystici die het goddelijke hebben ervaren, en door mensen die persoonlijk bijna-dood ervaringen hebben ondergaan. Maar de meerderheid van jullie heeft geen persoonlijke ervaring gehad waardoor je God kent. Lichamen kunnen alleen ervaren via de vijf belangrijkste zintuigen, dus moet je vertrouwen op je geloof, op je hoop, maar als de vervaldatum steeds dichterbij komt neigen je twijfels ertoe te intensiveren. Als je geen twijfels ervaart ben je misschien niet eerlijk tegenover jezelf – misschien ontken je ze. 

Dit is een zeer veeleisende tijd voor je terwijl je in spanning wacht op het moment van je beloofde ontwaken. Het goddelijke Liefdesveld dat de planeet en de gehele mensheid omhult is gevoelig voor jullie bezorgdheid. Put troost uit de wetenschap dat hoe onwerkelijk of inadequaat jouw ervaring van je goddelijke natuur ook mag zijn, het feit blijft dat jullie goddelijke wezens zijn, altijd geweest zijn, en altijd zullen blijven, de geliefde kinderen van God. Dat is de Waarheid. Het is eeuwig waar, zelfs binnen de illusoire realiteit waarin jullie momenteel het leven in zulk een buitengewoon beperkte verschijningsvorm ervaren.

Jullie onwerkelijke onwetendheid is een zware last die je vrijwillig koos te dragen toen je opnieuw de illusie binnenging om Lichtdragers en wegwijzers te zijn voor degenen die diep in slaap blijven. Om degenen te helpen die zo diep in slaap zijn moest je jouw herinnering van de Realiteit achterlaten zodat je zou kunnen ervaren wat zij ervaren en volledig hun angstige en verwarrende tweestrijd begrijpen, die geen enkele zin maakt tenzij je er binnenin ingesloten bent. Van de buitenkant, vanuit de Realiteit, is er niets; het bestaat niet. Maar van binnen lijkt het volkomen echt, en alle kwesties, problemen, pijn en lijden waarmee het jullie in aanraking brengt zijn zeer bedreigend en overtuigend.

Om de slapers te helpen zou je in hun schoenen moeten staan. Hoewel je je geheugen van de Realiteit hebt achtergelaten, is de kennis van Haar diep in jezelf bewaard gebleven, zoals ook het geval bij de slapers, maar jij, in tegenstelling tot hen, hebt daar een bewustzijn van. Dit bewustzijn is het gereedschap dat je gebruikt om jezelf onfeilbaar huiswaarts te leiden, en door dat te doen, laat je anderen de weg zien. Maar het effect van de illusie is om twijfels in je denkgeest te doen rijzen zoals over haar werkzaamheid, speciaal wanneer jij, ook, vastloopt in de zorgen en angsten van het dagelijks illusoir leven. 

Dat is de reden waarom we jullie voortdurend herinneren aan de absolute noodzaak om tijd in stilte door te brengen – rust, tijd alleen om te bidden of mediteren – om je kracht te verversen, om je bewustzijn te vernieuwen dat jullie Lichtdragers en wegwijzers zijn met een zeer belangrijke missie: het ontwaken van de mensheid, waarvoor wij in de spirituele rijken jullie voorzien van continue en niet aflatende steun. Als je je zou overgeven aan het geloof dat je deze enorme taak zonder hulp zou doen, zou je overweldigd raken. Je kunt dit onmogelijk alleen doen. Daarom moet je voor tijd en ruimte zorgen, elke dag, om met ons in verbinding te treden, zodat je continu het besef behoudt dat je nooit alleen bent. Twijfels zul je hebben, maar je zult ook weten dat je zonder enige twijfel niet alleen bent.

Wat jullie afgesproken hebben te doen en ook doen is werkelijk verbazingwekkend. Je ging de illusie uit vrije wil en bereidwillig opnieuw binnen om jullie broeders en zusters te helpen omdat ze moeite hadden hun weg terug naar Huis te vinden. Het is niet de eerste keer dat jullie vrijwillig hebben gekozen om de slapers te helpen die schijnbaar in de illusie gevangen zaten, en je vastberadenheid en doorzettingsvermogen bij het uitvoeren van deze taak wordt goddelijk erkend en geëerd. Het is een taak waarbij succes onvermijdelijk is want het is Gods wil dat dit zo is. Herinner jezelf er keer op keer aan, vooral als de twijfels je overvallen, dat je goddelijk op elk moment van je bestaan wordt geliefd, beschermd, en geleid, en dat falen geen beschikbare optie is want jullie succes is goddelijk verzekerd. 

Met heel veel liefde, Saul. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

zaterdag 20 oktober 2012

19-10-2012 Jezus
Liefde is onoverwinnelijk, onvermijdelijk, onweerstaanbaar  

John Smallman met Jezus op 19 okt. 2012


De snelheid waarmee essentiële veranderingen nu op Aarde gebeuren is echt verbazingwekkend. De mensheid is succesvol bezig terwijl het goddelijke Liefdesveld het bewustzijn van elk bewust voelend wezen op de planeet penetreert en doordringt. Dit is altijd jullie Vaders intentie geweest, maar eerst was het voor jullie nodig, met jullie eigen vrije wil, toe te staan het te laten gebeuren. Liefde is onoverwinnelijk, onvermijdelijk, onweerstaanbaar, en iedereen zal zwichten voor het wonder van Haar goddelijke schoonheid en perfectie. Angst, haat, verraad en gewelddadige confrontatie bieden het absoluut geen concurrentie, behalve tijdelijk in je nachtmerries. En, natuurlijk, ontwaken jullie spoedig in de oneindige vreugde en eenheid van onderdompeling in Haar altijd aanwezige omhelzing.

Dat is alles wat je te wachten staat. Het is de leverancier van alles wat je hart zich ooit zou kunnen wensen; niets anders is denkbaar, nodig of mogelijk; jullie volkomen tevredenheid is gegarandeerd.

Liefde, om nog een andere analogie te gebruiken, is als water: het probeert overal in door te sijpelen, en als Het geen weg naar binnen kan vinden ondermijnt Het fundamenten en spoelt ze weg, aldus zorgend voor een alternatieve ingang. Het houdt nooit op in Haar pogingen om iedereen hartelijk te begroeten, Het slijt uiteindelijk alle weerstand weg en veegt harmonieus, integrerend, samensmeltend, en omhullend alles binnen dat Het weerstreefde. Het zal in Zichzelf alles of iedereen omwikkelen die op enige manier in strijd met Haar lijkt, hen een met Haar makend – want, in waarheid, er is niets in het bestaan dat niet van Liefde is.

Weerstand tegen de Liefde – alle liefdeloze overtuigingen, houdingen en gedragingen - is een illusie, en de mensheid is zich daadwerkelijk langzaam aan het realiseren dat dit zo is. Het heeft eonen geduurd om dit stadium in jullie spirituele evolutie te bereiken, maar nu is er niets – want er is alleen maar Liefde – dat de voltooiing van die evolutie in jullie natuurlijke en eeuwige, goddelijke staat kan voorkomen. 

Het besef dat dit het geval is begint bij jullie allemaal te dagen, en het verhoogt jullie spirits en helpt jullie veel preciezer te focussen op je intentie liefdevol, compassievol, accepterend, en vergevend te zijn, terwijl jullie je houdingen aanpassen en gedragingen oefenen die jullie onafwendbaar voorwaarts bewegen richting het moment van ontwaken. Jullie eerdere onweerstaanbare aantrekkingskracht tot oordeel, beschuldiging, wrok, en boosheid vervaagt omdat je herkent dat de hemel niet zal vallen als je ervoor kiest er niet op te staan gelijk te hebben. Wanneer jullie deze keuze maken verminderen jullie stress-niveaus enorm, je toestaand plezier te hebben, van het moment te genieten, en 'de rozen te ruiken'. 

Stress-vermindering vergroot jouw persoonlijke gebieden van bewustzijn, omdat je niet meer volledig gefocust bent op het beschermen van jezelf tegen alle gevaren waarvan je dacht dat die jou en je geliefden, je teams van vrienden en collega's, jullie cultuur, jullie politieke en religieuze overtuigingen, constant bedreigden, in feite alles waarin je geloofde en dat je ondersteunde. Je kunt beginnen de waarden en de inzichten die de zorgvuldig overwogen meningen van anderen je te bieden hebben te waarderen, in plaats van meteen tot de veronderstelling over te gaan dat ze aanvallen zijn op jouw persoonlijke eerlijkheid en integriteit. Wanneer je deze toename in openheid ervaart zullen jouw automatische reflexen – eerst schieten, dan vragen stellen - niet langer controle over je hebben. Je zult bemerken dat confronterende situaties veel minder vaak voorkomen en dat je leven veel soepeler en vreedzamer stroomt. 

Velen in de illusie ervaren nog steeds zeer extreme en angstaanjagende nachtmerries, maar de schok en de terreur van een nachtmerrie kan je uit je slaap schudden. En dit doet zich voor wanneer meer en meer van jullie je bewustzijn openen en de absolute waanzin erkennen van onmiddellijk reageren op confronterende en bedreigende situaties met overweldigend en excessief geweld. Eonenlang hebben families, stammen, naties en groepen van dezelfde religieuze of politieke overtuiging keer op keer gereageerd op beledigingen en bedreigingen van vijandig gezinde groepen tot de bedreigingen beloftes werden waarnaar moest worden gehandeld. 

Uiteindelijk, boven de tumultueuze schreeuwen uit om preventieve maatregelen te nemen tegen die (jullie) regeringen, of hun adviseurs, kan angst een bedreiging voor jullie zijn, worden koelere en rustigere stemmen gehoord. Het onverzadigbare verlangen zich ter oorlog te haasten voor iedere belediging die een machtsbeluste Mogul beschouwt als persoonlijk op hem gericht, wordt beteugeld (contained). De invloed van koelere hoofden wordt erkend omdat het eindelijk duidelijk geworden is dat wederzijds verzekerde vernietiging precies dat is – niemand overleeft. 

Hoewel grote disharmonie doorgaat onnoemelijk leed te brengen aan velen over de gehele wereld, zijn zich belangrijke houdingsveranderingen aan het voordoen die helpen om de wijsheid en de mogelijkheden naar deze situaties te brengen, die nodig zijn om het lijden te verlichten en het oplossen van de verschillen mogelijk te maken die deze disharmonie veroorzaken. Blijf je Licht hoog dragen door continu de intentie vast te houden die Liefde in iedere situatie laat domineren, waar tweedracht zaaiende agenda's verschijnen om mensen uit elkaar te drijven en hen op een persoonlijk of globaal niveau in vijanden te veranderen.

Die intentie hebben, jezelf eraan te herinneren, en anderen aan te moedigen hetzelfde te doen is een verbazingwekkend effectieve manier om jullie mondiale samenleving dichter en dichter bij de vrede te brengen waarnaar jullie allemaal hunkeren. 

Vergeet niet dat elke keer dat je je liefdevolle intentie hernieuwt, het exponentieel wordt vergroot door de energie van het goddelijke energieveld dat de planeet omgeeft, om jullie bij je ontwaken te assisteren. Jullie ontwaken nadert, onverbiddelijk, dus focus op het huidige moment, jezelf eraan herinnerend dat Liefde de goddelijke energie is die jullie continu ondersteunt, en niets dan liefde biedt aan iedereen met wie je interacteert, en dat sluit zonder twijfel ook jullie individuele zelf in. 

Jullie liefhebbende broeder, JezusZoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

vrijdag 19 oktober 2012

17-10-2012 Jezus

Alles moet publiekelijk worden onthuld om mensen de reden voor verstrekkende veranderingen te helpen begrijpen  

John Smallman met Jezus op 17 okt. 2012

donderdag 18 oktober 2012

17-10-2012 Saul
Het is niet langer voor jullie nodig om de cycli van reïncarnatie voort te zetten 

John Smallman met Saul op 17 okt. 2012

woensdag 17 oktober 2012

14-10-2012 Jezus
Het brengt jullie een nieuwe en schitterende reden om te leven

John Smallman met Jezus op 14 okt. 2012

maandag 15 oktober 2012

20-05-2012 Jezus

… je voor te bereiden op de prachtige feesten die jullie ontwaken zal initiëren.

John Smallman met Jezus op 20 mei 2012

14-10-2102 Saul

Verwacht in iedere interactie een liefdevol antwoord te vinden

John Smallman met Saul op 14 okt. 2012

zaterdag 13 oktober 2012

12-10-2012 Jezus

De belangrijkste gebeurtenis die zich ooit in jullie ruimte-tijd continuüm zal voordoen

John Smallman met Jezus op 12 okt. 2012

vrijdag 12 oktober 2012

10-10-2012 Jezus


Wat er je wacht bij het ontwaken is volslagen vreugde

John Smallman met Jezus op 10 okt. 2012

donderdag 11 oktober 2012

10-10-2012 SaulHet vraagt om grote kracht om niet in het drama van de egoïstische ambities te worden getrokken

John Smallman met Saul op 10 okt. 2012

woensdag 10 oktober 2012

07-10-2012 Jezus
Het is tijd voor het ontwikkelen van vertrouwen door het te beoefenen

John Smallman met Jezus op 7 okt. 2012

zaterdag 6 oktober 2012

05-10-2012 Jezus

Focus op het liefdevol luisteren naar en aandacht hebben voor anderen

John Smallman met Jezus op 5 okt. 2012

vrijdag 5 oktober 2012

03-10-2012 Saul

God is te allen tijde binnenin je, wachtend tot je vraagt om Zijn leiding

John Smallman met Saul op 3 okt. 2012

03-10-2012 Jezus
Twijfel er nooit aan dat je werk van onschatbare waarde doet

John Smallman met Jezus op 3 okt. 2012

donderdag 4 oktober 2012

30-09-2012 Jezus
In werkelijkheid is er niets om te oordelen

John Smallman met Jezus op 30 sept. 2012

dinsdag 2 oktober 2012

28-09-2012 Jezus


Wanneer je ontwaakt zal je als nieuw ervaren bewustzijn je verbazen

John Smallman met Jezus op 28 sept. 2012

30-09-2012 Saul


Jullie overtuigingen binden jullie vast aan de illusie 

Saul via John Smallman 30 september 2012

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands