Marcadores

vrijdag 12 oktober 2012

10-10-2012 Jezus


Wat er je wacht bij het ontwaken is volslagen vreugde

John Smallman met Jezus op 10 okt. 2012


We zijn jullie allemaal aan het aanvuren (?/rooting for you) hier in de spirituele rijken – die echt geen reeks van mythische rijken zijn, apart gezet van die van jullie in een soort alternatief universum of energieveld – terwijl we jullie stevig en doortastend richting het moment van ontwaken zien gaan. Zoals we jullie vaak hebben verteld, is er alleen Realiteit, waarin de gehele schepping (met inbegrip van de mensheid) zijn eeuwig bestaan heeft. Jullie hebben alleen tijdelijk je ogen gesloten voor deze waarheid en daarmee voor je bewustzijn ervan. Maar eeuwige slaap maakt geen deel uit van het goddelijke plan voor wie dan ook, dus je zult ontwaken in de vreugde die je geboorterecht is. En het moment voor dat ontwaken is bijna daar. 

Vasthouden aan twijfels en angsten remt je af, dus laat ze los; je kunt ze niet gebruiken. In de illusie verstoren en verontrusten ze je voortdurend, want daar is je ervaring er een geweest van lijden en verraad – door jou en van jou. Maar wat er je wacht bij je ontwaken is volslagen vreugde, zoals goddelijk beloofd door je liefhebbende Vader, en omdat het Zijn Wil is voor jou, en omdat Hij beloofd heeft dat Hij Zijn belofte gestand zal doen, is geen andere uitkomst op enige wijze (remotely) mogelijk. 

Jullie zijn rechtstreeks op weg naar Huis, na eonen doorgebracht te hebben met het dwalen door de illusie in een staat van doelloze verwarring. Je dacht dat je God en de Hemel aan het zoeken was, maar meestal was je bezig met je eigen individuele overtuigingen en vooroordelen die je aanmoedigden om te oordelen, veroordelen, en anderen boos te straffen voor overtuigingen of gedrag dat niet in lijn was met het jouwe. Maar God wordt gevonden in de vrede en stilte binnenin, wanneer je tijd neemt om in je eentje te ontspannen, ongestoord door de luidruchtige buitenwereld die wordt gedreven door ambitie tot buitensporige niveaus van egoïstisch denken en plannen; en gedurende eonen zochten slechts een zeer beperkt aantal van jullie dat innerlijke pad.

De illusie moedigt de egoïstische weg aan, en het is de keuze der mensheid gedurende de eonen geweest om daar haar focus te plaatsen. De wereld, zoals jullie die ervaren hebben, is altijd al een plaats geweest gevuld met of winnaars of verliezers, en als je een keuze had gekregen probeerde je altijd de zijde te kiezen van hen die gingen winnen. Natuurlijk, vaak was er helemaal geen keuze; je bent geboren in een omgeving, een gebied van de wereld, van waaruit je voor het grootste gedeelte niet kon verhuizen, en dus raakte je onvermijdelijk betrokken bij de conflicten die daar plaats vonden. En dat kon voor velen een zeer verbitterende ervaring zijn en was dat ook.

Gedurende de afgelopen decennia is de wens om mondiale vrede en overvloed voor allen te verwezenlijken wijd en zijd verspreid, en de onmogelijkheid om deze doeleinden te bereiken door overreden, bedreigen, straffen, of een oorlog uitvechten is steeds duidelijker geworden. Veel creatieve gedachten zijn besteed aan het zoeken naar oplossingen die voor de gehele mensheid werken, in tegenstelling tot de oude ideeën van alleen maar te zorgen voor hen 'aan jouw kant'. Een energie van compassie en zorg heeft zich rond de planeet opgebouwd, en er werken nu vele groepen samen om de noodzakelijke processen in werking te stellen om deze essentiële doelstellingen te bereiken.

Die groepen communiceren met elkaar, raken steeds efficiënter georganiseerd, en zorgen dat hun creatieve concepten beschikbaar zijn voor allen die zich bij hen willen voegen – om winnaars van jullie allemaal te maken. Overheden moeten hiervan kennis nemen en nieuwe beleidslijnen formuleren die een beroep doen op dit nieuwe ras van compassionele en zeer intelligente kiesgerechtigden (constituent). Het is bijna overal duidelijk dat de burgers van de wereld niet langer besluiten van hun regeringen accepteren om deel te nemen aan oorlog, want iedereen wordt zich volledig bewust wat voor een desastreuze manier van handelen dat is. 

Landen die in oorlogen betrokken zijn werken er eindelijk aan zich uit deze rampzalige situaties terug te trekken en hun legers, vrijheidsstrijders, en andere militaire werkers uit al deze conflictgebieden naar huis te brengen. Er blijft verzet van de hardnekkige hardliners wier motto altijd is geweest 'als het er hard aan toe gaat, word harder' ('when the going gets tough, get tougher') – een krankzinnige reactie in krankzinnige situaties. Zij zullen worden overruled en aan de kant geschoven (sidelined) want hun overtuigingen en houdingen zijn totaal onaanvaardbaar voor geciviliseerde volkeren. 

Vrede en overvloed voor iedereen kan nu op Aarde worden bereikt, zoals goed wordt begrepen, indien de buitensporige hoeveelheden militaire uitgaven zouden worden teruggebracht tot alleen het nodige om een kleine en goed getrainde en goed gedisciplineerde krijgsmacht van hoge morele integriteit te besturen en onderhouden, wat, zonder toevlucht te nemen tot geweld, kan voorkomen dat lokale hooligans problemen veroorzaken en de rust van de meerderheid verstoren. 

Mensen willen vrede en een redelijke levensstandaard, en daarvoor kan wereldwijd gezorgd worden wanneer zelfzuchtige, hebzuchtige, egoïstische ambities worden beteugeld en de rijkdom die de planeet biedt eerlijk wordt gedeeld. Er is absoluut geen noodzaak voor armoede waar dan ook en velen van jullie werken hard om dit uit te roeien. En als overheden hun ware doel beginnen te begrijpen – alle burgers billijk en eerlijk behandelen en ervoor zorgen dat armoede een vage herinnering wordt – en een zekere mate van heilzame politieke wil aanwenden, kunnen en zullen zeer snel verbluffende resultaten worden bereikt. 

De goddelijke energieën die de planeet omhullen beïnvloeden iedereen, door te integreren en te versmelten met het collectieve menselijke energieveld, evenals met individuen, waardoor grote veranderingen in houdingen worden veroorzaakt die aan allen ten goede beginnen te komen. Het is misschien nog niet duidelijk zichtbaar voor jullie, maar als je alle plaatsen in aanmerking neemt waar vreedzame demonstraties van enkelen een compassioneel bewustzijn in de harten van velen hebben gewekt, zul je je realiseren dat er enorme vooruitgang wordt geboekt. Het stadium is bereikt waarop er geen andere optie is dan vrede en overvloed om wereldwijd armoede en onderdrukking te vervangen. De energie om dat te laten gebeuren is voor jullie beschikbaar, dus reik er naar uit en grijp het en laat het geschieden – want jullie kunnen het. En van de andere rijken van creatie die jullie besproeien met Liefde, zullen enorme en grenzeloze hulp jullie volledige succes verzekeren.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands