Marcadores

woensdag 31 oktober 2012

29-10-2012 Jezus
Die illusie is slechts een truc van jullie collectieve perceptie, die binnenkort wordt opgelost

John Smallman met Jezus op 29 okt. 2012

De mensheid staat gereed op de rand van de illusie, zich klaarmakend eruit te gaan, zo dat het terug in zichzelf zou kunnen instorten en in de non-existente staat van waaruit jullie het je ingebeeld hebben. Hoe echt het ook voor je mag lijken, en sommigen van jullie zien het als veel werkelijker dan anderen, het is echt slechts een truc van jullie collectieve perceptie, die binnenkort wordt opgelost. Collectief bijeenkomen om het echt te laten lijken zal niet langer werken want zovelen hebben zich gerealiseerd dat het een illusie is en ze zijn er niet langer toe bereid hun macht weg te geven aan het collectief om het onnodige lijden van de mensheid nog langer te rekken binnen haar smalle, onaantrekkelijke, en illusoire beperkingen. 


Opsluiting is geen toestand waarin het wenselijk is voor Gods geliefde kinderen om te worden gehouden, en Hij zou zeer zeker nooit een dergelijke liefdeloze en beperkende staat hebben bedacht. Jullie beslissing het te bouwen en te onderhouden heeft jullie voor vele moeilijkheden en problemen gesteld die groter en schijnbaar meer onoplosbaar zijn gegroeid ondanks jullie toenemende assortiment van technische gereedschappen en apparatuur om jullie te helpen bij het beheersen van je omgeving. De reden hiervoor is dat jullie je met angst hebben ingelaten en jezelf hebt afgesloten voor liefde. 

Wanneer jullie worden geleid en bekrachtigd door liefde zijn er geen onoplosbare kwesties of problemen, maar de staat van scheiding die de illusie handhaaft, en je wil doen geloven dat het echt is, moedigt een staat van angst aan zo dat je rekening kunt houden met en jezelf beschermen tegen de gevaren waarmee het je omringt. En natuurlijk werkt dat niet, zoals jullie constant ontdekken - want jullie zijn zelf de gevaren waartegen je jezelf tracht te verdedigen.

Als je de liefde omarmt en erop vertrouwt dat je niet langer een gevaar voor iemand bent, maar je er op dit moment moeite mee hebt dat te geloven, daar je overal om je heen onenigheid, confrontatie en conflict waarneemt waarvan je overtuigd blijft dat je jezelf ervoor moet beschermen. Het goddelijke Liefdesveld dat de planeet omhult is je aan het aanmoedigen je percepties te veranderen, en velen van jullie staan het toe jezelf zeer positief te laten beïnvloeden. Een aspect hiervan is jullie toenemende vastberadenheid de oneerlijkheid en corruptie niet te accepteren die al zo lang endemisch is over de gehele wereld. 

Gedurende een flink aantal jaren geloofden velen van jullie dat 'jouw kant' in wezen eerlijk was en dat het die 'anderen' waren die alle problemen veroorzaakten. Nu de realiteit is geaccepteerd dat niemand volledig eerlijk is - de illusie zelf is een oneerlijke staat van zijn in die zin dat het niet echt bestaat – is erkend en geaccepteerd, en worden er door vele wijze en invloedrijke Lichthouders stappen ondernomen om eerlijkheid en integriteit aan te moedigen en te belonen, en als gevolg daarvan wordt grote vooruitgang geboekt in het aan de kaak stellen van degenen die proberen te profiteren van hun positie op de korte termijn, in de wetenschap dat wanneer hun wandaden ontdekt worden ze al ergens anders zullen zijn. Hun pogingen om te voorkomen dat ze verantwoordelijk worden gehouden door slinkse plannen te maken en het verspreiden van desinformatie zijn niet meer effectief omdat mensen met informatie over zulke tactieken daarover spreken en eisen dat er naar hen geluisterd wordt. 

Er is een wijdverspreide en uitgesproken opstand tegen oneerlijke codes en praktijken die dagelijks steeds sterker en effectiever wordt. Het tunnelvisie-perspectief van 'mijn kant is goed en de andere fout' wordt snel verdreven nu eerlijkheid de overhand krijgt en mensen beginnen toe te geven dat ze fouten hebben gemaakt. De volgende stap is natuurlijk 'we kunnen die fouten herstellen'. En dat gebeurt ook.

Over de gehele wereld zijn mensen aan het besluiten om op verantwoorde wijze en compassievol zaken aan te pakken en op te lossen die ter zijde gelegd of genegeerd zijn, omdat zij in strijd waren met de gevestigde belangen van enkelen. Dit is een opmerkelijke innerlijke verandering (change of heart) die leidt tot allerlei prachtige en onverwachte gevolgen. En jullie Lichtdragers en wegwijzers zijn zeer effectief in het helpen van dit proces wanneer het jullie intentie is te allen tijde te oefenen liefdevol te zijn. Vanzelfsprekend lukt je dit niet altijd want jullie emoties kunnen en zullen af en toe een loopje met je nemen, maar de intentie blijft staan. Jullie zijn je bewust van en erkennen je tekortkomingen, en dus kan de hulp die de spirituele rijken in de aanbieding hebben krachtig door je heen stromen, je helpend sterke, liefdevolle aanwezigen te zijn die de wereld veranderen. 

Blijf je goede werk doen. Laat je niet ontmoedigen door meldingen van oneerlijkheid, corruptie en criminele activiteiten, want deze rapporten zijn een indicatie dat de wereld inderdaad aan het veranderen is terwijl het onhandelbare en egoïstische gedrag van de invloedrijke en gezaghebbende enkelen gepubliceerd wordt in plaats van discreet genegeerd. De wereld is klaar voor verandering, en dus gebeurt het, precies voor jullie ogen. Focus daarop en haal er vreugde uit, want het gaat nog beter worden ook. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands