Marcadores

donderdag 1 november 2012

31-10-2012 SaulElke liefdevolle gedachte of woord creëert een eeuwig effect  

John Smallman met Saul op 31 okt. 2012


Er is niemand die op dit moment het leven op Aarde ervaart, die niet tot op zekere hoogte de veranderende energieën voelt die jullie omhullen. Ze worden elke dag krachtiger en nemen toe in intensiteit, want dat moeten ze nu het moment van ontwaken steeds dichterbij komt. Jullie zijn niet alleen! Jullie hebben het bewijs van ontvangst (receipt) van de enorme hulp van de spirituele rijken omdat jullie erom gevraagd hebben, en we leveren altijd. Blijf tegen ons praten want dat helpt jullie zeer bij je taak van jezelf eraan te herinneren dat je voortdurend wordt geholpen en nooit alleen wordt gelaten om het maar voor jezelf uit te zoeken. Het zou geen zin hebben om te doen als was het (?/to try as it would be) meedoen in illusoire en zinloze activiteiten, aangezien we allen een zijn – altijd – iets alleen doen is onmogelijk. Verbind je met ons door gebed en meditatie en we zullen voor je ontwaken zorgen. 

Als je dat doet openen jullie je hart voor de overvloed van Gods Liefde voor jou, op een zeer creatieve en opbouwende manier, jullie spirits verhogend en je enthousiasme ontketenend om met Hem via ons te werken om deze fase van het lopende goddelijke plan tot voltooiing te brengen. Dit is waarom je op dit moment op Aarde bent, en dit weet je ook al is je bewustzijn hiervan niet zo helder als je het wel graag zou willen hebben. Je bent je bewust van het belang van liefdevol, accepterend, en vergevingsgezind zijn in elke situatie waarin je terecht komt, en dat zou je moeten laten zien dat je weet dat allen een zijn. Als je echt gelooft in de afscheiding van personen, van elkaar, zoals de illusie je wil doen geloven, dan zou je tevreden zijn met voortgaan op de oude manier in het leger te dienen (soldier on), alleen maar aan jezelf denken (just looking after number one). Niet alleen doe je dat niet, maar je bent je er ook heel erg bewust van hoe onbevredigend een dergelijke manier van leven is, daarom gedraag je je niet langer op die manier. 

De mensheid is al een grote afstand langs het collectieve pad naar ontwaken gevorderd, en de snelheid waarmee jullie je vooruitgang voortzetten versnelt dagelijks. Besteed aandacht aan dit feit, want het helpt je optimistisch en positief te zijn ter voorbereiding van het definitieve loslaten van alle negatieve gedachte-vormen die je tegenhouden en proberen om je ontwaken te vertragen. Vanzelfsprekend, in de Realiteit, je eeuwige Thuis, zijn er geen negatieve gedachte-vormen. De goddelijke Aanwezigheid is een allesomvattend energieveld van oneindig, positief potentieel, onbeperkte, creatieve mogelijkheden biedend voor jullie constante plezier. Geen chronische twijfels over de wijsheid van je acties zullen je ooit nog bestormen, nu je steeds dieper graaft in de wonderen die de Hemel laat zien in een oneindige selectie van betoverende en mooie activiteiten waaraan je kunt deelnemen, jouw prachtige creatieve vermogens gebruikend, want in de hemelse rijken kan er niets plaastvinden dat niet in volledige afstemming is met de goddelijke Wil voor het opperste geluk van allen.

Liefde en leven zijn een in de overvloedige en eeuwige uitstorting van het goddelijke energieveld dat de gehele schepping omvat. De vervulling van al jullie hoop en verlangens is het doel ervan, omdat je Vader alleen jullie oneindige vreugde en voldoening wil om die van Zichzelf te completeren. Op dit moment kun je alleen de vaagste ideeën hebben over wat dat zou kunnen betekenen, maar dat vage idee is de motiverende kracht die je in staat heeft gesteld om je pad te volgen via een groot aantal levens als mens op de planeet Aarde, aangezien je steeds maar weer incarneerde om het proces van het leren voort te zetten van de goddelijke les: Alles wat je benodigt is Liefde (All you need is Love). 

Wanneer je waarachtig liefde omarmt, deelt en uitbreidt als individuen zijn de effecten eeuwig en bepaald magnifiek. Elke liefdevolle gedachte, woord, opzet, of actie waarmee je je bezig houdt creëert een eeuwig effect dat voor altijd onvoorwaardelijk en zonder onderscheid wordt gedeeld met alle bewust voelende leven. Als het niet volledig vrij is van egoïstische ambitie en zelf-dienende agenda's, dan zuivert jullie liefhebbende Vader dat want Hij kent je, Hij begrijpt je en Hij vergoddelijkt (divines) jouw oprechte liefhebbende intentie die jullie ego's vaak proberen te ondermijnen. Jullie zijn echt veel liefdevoller dan je jezelf aanrekent, en jullie proberen die waarheid vaak te verbergen voor jezelf en voor anderen. Denk eraan, jullie zijn perfecte goddelijke wezens met een illusoire ervaring van zeer tijdelijke aard, en niets binnen de illusie kan daarin op enige wijze verandering brengen. 

Ga door jezelf volledig te verbinden met je taak om jullie individuele energievelden in lijn te brengen met die van jullie Vader, en door dat te doen alle onontwaakten te helpen, met inbegrip van degenen die in een staat lijken te zijn die veel dieper is dan slaap – degenen die volkomen toegewijd zijn aan de oude, verouderde orde door bedrog, verraad van alle idealen, angst, en conflict - en waarvan het pad naar ontwaken wat langer blijkt te zijn dan die van jezelf. 

Jullie Vader houdt oneindig van alles van Zijn schepping, en Hij weet dat Zijn liefde wordt geretourneerd door elk bewust voelend wezen dat Hij ooit schiep. Hij is oneindige Liefde, eindeloos Geduld, oneindige Acceptatie, oneindige Harmonie, en oneindige Vrede. Geen enkel deel van de schepping zal ooit verloren gaan of vernietigd worden; alles wordt liefdevol Thuis gebracht naar eeuwige vreugde. Dit wetende, zoals je zeer zeker doet, laat al je angsten, twijfels en zorgen los. Kijk vol verwachting uit naar je ontwaken, en herinner jezelf er frequent aan dat voor alles goddelijk wordt gezorgd. 

Met heel veel liefde, Saul. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands