Marcadores

donderdag 22 november 2012

21-11-2012 SaulDit is een 'door de hemel gezonden' mogelijkheid het wiel van karma te kortsluiten

John Smallman met Saul op 21 nov. 2012We hebben vaak gesproken over Liefde - hoofdletter L - en toch is de betekenis van dat woord echt niet alleen erg moeilijk voor jullie om te begrijpen, het is vrijwel onmogelijk voor jullie om te begrijpen. We hebben gezegd dat Het de levenskracht is, de goddelijke creatieve intentie, het veld waarin alles van de schepping haar bestaan heeft, en om te proberen te spreken over een van deze concepten is onmiddellijk een beperking zetten op Dat wat volkomen beperkingloos is.

Wanneer je ontwaakt, zul je het begrijpen. Maar tot dan vind je het misschien nuttig om Liefde te zien als de ruimte waarin alle melkwegstelsels waarnaar je zou kunnen verwijzen als het 'bekende universum' hun bestaan hebben, samen met alles wat onzichtbaar en onmeetbaar is op jullie huidige niveau van spiritueel en wetenschappelijk bewustzijn. En dat idee alleen maakt het voor jullie mogelijk te denken grip op Haar te hebben, wanneer Het in feite onbegrijpelijk is. Hier in de spirituele rijken hebben we een betere idee of perceptie van Haar, maar zelfs ons begrip van Liefde, van God, van onze Vader, is verre van compleet want het is onmogelijk om het onbeschrijflijke te begrijpen, de beperkingloosheid die God is. 

Hij laat ons voortdurend zien dat we geliefd, gekoesterd, en van onschatbare waarde zijn, want we zijn voortdurend gehuld in en omarmd door Zijn energieveld, Zijn Liefde, waar we niets te kort komen, en alles wat we kunnen bedenken direct aanwezig is. Het is een staat van sublieme vreugde en geluk die alleen kan worden ervaren. Het is niet te bevatten, behalve door Zichzelf - God, de Bron van alle bestaan - omwille van Zijn natuur die altijd is geweest. Zoals de Bijbel zegt: 'Voor Abraham was, ben Ik...' Er was geen begin, er is geen einde, God Is.

Met de liefde van de mensheid voor puzzels, en de vreugde in het oplossen ervan en dingen door rede en logica uit te pluizen, hebben velen levens gebruikt om God te proberen te begrijpen en verklaren in plaats van slechts in de warmte van Zijn liefdevolle omhelzing weg te zinken. Dingen uitpluizen en proberen te begrijpen is deel van het spelletje van afscheiding dat jullie zo lang gefascineerd en verbijsterd heeft. Maar het heeft jullie ook constant tegen elkaar opgezet in jullie eindeloze gevechten gelijk te hebben, de eerste te zijn, de beste te zijn.

Nu is dat allemaal aan het veranderen nu jullie de Liefde toestaan in jullie harten binnen te komen, met Haar toenemend bewustzijn meebrengend dat de manier waarop jullie met elkaar hebben geleefd en omgegaan zijn (of niet) gedurende jullie bekende geschiedenis – en ver daarvoor – een recept voor rampen is en altijd is geweest, dat is waarom de mensheid er daarvan zovele heeft meegemaakt. En terwijl dit nieuwe bewustzijn, deze nieuwe manier van waarnemen, pijn en kwelling veroorzaakt als je rondkijkt en zo'n groot gedeelte van de mensheid verschrikkelijk ziet lijden in haar nooit eindigende strijd om te overleven, is je bewustzijn wat het je mogelijk maakt je intentie te veranderen, jullie collectieve intentie, en al deze waanzin tot een einde te brengen. 

Vergroting van het bewustzijn geeft de eerste stadia van ontwaken aan, en wees daar blij mee. Jullie veranderen jezelf en de wereld, en jullie brengen, daarom, de nieuwe tijd binnen waar allen naar hebben verlangd. Jullie zijn niet alleen wanneer ieder van jullie zich een weg banen door dit proces van toenemende bewustwording, hart-opening, en, ten slotte, ontwaken, want jullie hebben overvloedige hulp voor je beschikbaar bij iedere stap van het pad dat je individueel hebt gekozen te volgen op je weg naar Huis. 

Toegegeven, er is maar een weg, maar aan een ieder van jullie verschijnt het in een andere vorm die is afgestemd op jullie individuele behoeften en keuzes, en daarvoor is het volledig geschikt. Zoals ik al eerder heb gezegd, je pad is je pad, en ofwel die van een ander benijden of je verkneukelen over de schijnbare pijn die het de ander veroorzaakt is niet alleen onliefdevol, het is ook een tijdverspillende afleiding die je eigen spirituele evolutie ernstig vertraagt. 

Binnen de illusie kun je, en velen hebben dat gedaan, vele levens doorgebracht hebben precies dat te doen. Echter, op dit moment in de geschiedenis van de mensheid is er een 'door de hemel gezonden' mogelijkheid het wiel van karma te kortsluiten, om het uit je levens weg te wissen, en, door liefdevolle houdingen en gedrag te omarmen, opnieuw te ontwaken in je natuurlijke staat als een goddelijk wezen in vuur en vlam met het Licht van God. Dat Licht verlangt alleen door je heen te schijnen, zoals jij en je Vader altijd bedoeld hebben, sublieme vrede en geluk brengend naar allen die Zijn liefdevolle warmte ervaren, wat natuurlijk ook voor jou geldt!

Jouw taak is er nog steeds een van het verwijderen van oude houdingen, gedragingen en te veel emotionele bagage wanneer je je bewustzijn opent voor de ware betekenis en het doel van het menselijk leven - en dat is het ontwaken in de Liefde die je omgeeft, op je wachtend Haar liefdevolle omarming te accepteren. De weg naar acceptatie van wat je voortdurend goddelijk wordt aangeboden is door, regelmatig gedurende de dag, te relaxen in een gebeds- of meditatieve staat, al is het maar voor een moment. Het is jullie verzekerde pad naar ontwaken. 

Met heel veel liefde, Saul. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands