Marcadores

woensdag 7 november 2012

04-11-2012 Jezus

Jullie boeken vooruitgang als een door de wind voortgedreven bosbrand 

John Smallman met Jezus op 4 nov. 2012

De kracht en de intensiteit van het goddelijke Liefdesveld dat jullie omhult blijft toenemen naarmate meer van jullie de intentie hebben haar omhelzing te accepteren, ermee te versmelten, en haar voordelen zo breed mogelijk te delen. Een van de meest effectieve manieren voor jullie om dit te doen is om te focussen op het je eraan herinneren dat andermans aanvallende en defensieve gedragingen en houdingen in feite roepen zijn om liefde en acceptatie, roepen waar ze zelf zeer waarschijnlijk niet op kunnen reageren. Daarom, reageer liefdevol en compassievol – zij het in stilte, indien nodig – op die roep om hulp. En geef jezelf daarna liefde ter ere van de liefde die je zojuist hebt gedeeld. 


Jullie verschillende culturen over de gehele wereld hebben allemaal het onteren van kinderen aangemoedigd die zich niet gaan, zullen of kunnen conformeren aan de culturele normen die worden opgelegd. Culturele normen zijn zeer nuttig als een middel om een gedrags-leidraad te bieden zodat mensen bevredigend en harmonieus met elkaar kunnen interacteren, maar al te vaak worden het starre en inflexibele regels. Deze verdrukken de creatieve spirit die jullie spirituele evolutie kan bijstaan ​​door het achterhouden van liefde, genegenheid en goedkeuring van de kleintjes tot ze zich eraan conformeren. Het gevolg daarvan is dat kinderen opgroeien met het zich onwaardig en onaanvaardbaar voelen, en daarna, als volwassenen, verwachten ze voor de rest van hun menselijke levens continu negatief te worden beoordeeld.

Die angstige verwachting laat hun energie en hun natuurlijke spontaniteit en vreugde weglopen. Het leven zou vreugdevol moeten zijn, en het voorkomen of beperken daarvan door het opleggen van rigide regels en normen is zeer schadelijk, en veroorzaakt dat kinderen opgroeien en buiten zichzelf gaan zoeken naar goedkeuring voor hun bestaan. De vreugde van het leven, van het bestaan, ​​is een God-gegeven geschenk waarop elk bewust voelend wezen een goddelijk recht heeft. Binnen de illusie zijn gedurende de eonen grote inspanningen gedaan om dat spontane vreugdegevoel te verdrukken door alleen af en toe met tegenzin goedkeuring aan kinderen te laten blijken wanneer hun gedrag voldoende onderdanig is, en ze op andere momenten voor hun God-gegeven spontaniteit te veroordelen en straffen. Veel van het lijden dat de mensheid heeft ervaren kan terug worden gevoerd tot deze vreemde gewoonte. 

Gedurende de laatste zes of zeven decennia is er een besef gegroeid dat er veel betere manieren zijn om kinderen te helpen bij hun reis van geboorte naar volwassenheid, en de resultaten zijn nu waar te nemen bij de jongere generaties volwassenen over de gehele wereld. Nieuwe ideeën stromen naar buiten, leidend tot veel meer verlichte manieren van de zaken behandelen en aanpakken die kinderen tegenkomen wanneer ze die reis maken. Kinderen die veeleer worden geaccepteerd dan veroordeeld groeien op tot compassievollle volwassenen, en een nieuwe generatie maakt nu zijn opwachting die liefde en compassie in actie voelt en demonstreert. Deze generatie heeft het veel gemakkelijker haar hart te openen voor de goddelijke energieën om je heen, het reageert er op de juiste wijze op door ermee te versmelten, en dan de vreugde, de hoop, de wijsheid, en het enthousiasme waarmee zij worden geïnspireerd te delen.

De oudere leden van de menselijke familie zijn bezig geweest zich voor te bereiden op deze tijd in je spirituele evolutie, zo dat deze nieuwe, jongere generatie de harmonieuze en coöperatieve ideeën en plannen die duurzame vrede voor jullie allen zullen brengen, kunnen effectueren. Het is een zeer moeilijke reis geweest voor velen van jullie, maar de beloningen voor jullie inspanningen worden nu wereldwijd waargenomen nu hulp wordt geboden en aanwezig is waar dit nodig is om de onderdrukten en de armen te helpen om een ​​zinvol en bevredigend bestaan op te bouwen, waar het hiervoor leek dat er geen enkele hoop voor hen was. 

Deze nieuwe golf van zorg en compassie voor de mensheid, al het leven, en de planeet zelf is het creëren van een zeer inspirerende en krachtige stroom van energie die grote veranderingen mogelijk maakt die essentieel zijn in de manier waarop jullie met elkaar en met je omgeving omgaan, die in gang worden gezet. Een nieuw tijdperk wordt geboren binnen een omgeving die dat ondersteunt, waar de oude energieën van angst en conflict worden verdreven door de liefdevolle energieën die jullie allemaal opnieuw creëren, terwijl jullie jezelf in overeenstemming brengen met de Wil van je Vader. 

Dit weten jullie allemaal, maar wanneer je in de conflicten wordt getrokken die om je heen kunnen ontstaan tijdens je dagelijkse leven is het zeer gemakkelijk om jouw weten te vergeten en zelfs danig te betwijfelen. Je zou jezelf dan kunnen toestaan problemen en vraagstukken als onoplosbaar te zien of als iets dat je, persoonlijk, niet kunt beïnvloeden, en je zinkt weg in twijfel en angst. Laat je dit niet gebeuren. Je hebt een overvloed aan hulp beschikbaar vanuit de spirituele rijken, dus bedien jezelf ervan door erom te vragen en te verwachten het te ontvangen. Je persoonlijke tijd in stilte voor gebed en meditatie zijn essentiële instrumenten om het je mogelijk te maken aan te nemen wat er voortdurend aangeboden wordt. 

Jullie zijn de wereld aan het veranderen, met een ziel per keer. Dat klinkt misschien niet als veel, maar omdat zo velen van jullie dit doen boeken jullie vooruitgang als een door de wind voortgedreven bosbrand, en niets kan de Liefde die dat vuur baart verhinderen de gehele mensheid te overspoelen. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands