Marcadores

woensdag 14 november 2012

11-11-2012 JezusLaat je bagage los en bereid je er op voor om omhoog de illusie uit te drijven

John Smallman met Jezus op 11 nov. 2012


Alle losse eindjes van de essentiële ontwarring van negatieve emotionele energiedraden die de mensheid eonenlang hebben geteisterd worden opgeruimd, en de schoonmaak van de overblijfselen van oude emotionele gehechtheden die je niet langer dient is bijna voltooid. Het krachtveld van de duistere energieën die jullie verstrikt heeft in de illusie – door het handhaven en het ondersteunen van de sluier die de Realiteit voor jullie verbergt – wordt gestadig opgelost. Een schone en frisse omgeving om de nieuwe tijd te omarmen en ondersteunen wordt stevig tot stand gebracht. Het Licht van de goddelijke Liefde brandt fel door de duisternis, openheid en transparantie toestaand te overheersen, en positief alle discussies en onderhandelingen bekrachtigend om alle kwesties op te lossen die jullie moment van ontwaken hebben tegengehouden.


Het Licht dat de Aarde omhult is briljant en krachtig gefocust, ervoor zorgend dat ontwaken plaats vindt zoals gepland. En dit Licht kan worden gezien vanuit het gehele Melkwegstelsel daar de vrede en Liefde die Het betekent wijd en zijd wordt doorgegeven om het aanbreken van dit nieuwe goddelijke tijdperk voor de mensheid en Moeder Aarde aan te kondigen. De gedenkwaardige significantie van dit verbazingwekkende ontwaken in het bewustzijn door de mensheid van haar eeuwige relatie met God, zal jullie verbazen.

Het grootste deel van de mensheid heeft een geloof in God, maar het is vooral een geloof in een God Die nauwkeurige registers bijhoudt van de zonden van ieder van jullie, en Die, op het moment onmiddellijk na jullie lichamelijke dood, compromisloze oordelen over jullie tekortkomingen velt; een God Die vervolgens eist dat compensatie voor deze tekortkomingen wordt gegeven door opoffering, lijden, pijn en tranen. Echter, bij het ontwaken zal het besef dat dit niet het geval is, maar in plaats daarvan, dat God je in een eeuwige omhelzing van Liefde, Acceptatie en Vreugde houdt die Hij deelt met al Zijn kinderen, zonder oordeel of uitzondering van welke aard dan ook, je met onnoemelijk geluk vervullen. 

Gods geluk is om jou gelukkig te zien. Dat is Zijn Wil. Hij schiep jullie in Liefde, om zorgeloos en vreugdevol te zijn, en het is in die staat dat je zult ontwaken, met achterlating van de nachtmerrie van de illusie die bij jullie allen zo veel pijn en lijden heeft veroorzaakt. Diep in jezelf ben je dit nooit vergeten. Echter, binnen de illusie, heb je barrières en verdedigingen tegen aanvallen gebouwd en onderhouden en om te ontwaken moet je ze allemaal demonteren - voor ze je blik op de Realiteit blokkeren. En deze barrières zijn de negatieve houdingen en overtuigingen die je vasthoudt, met inbegrip van de overtuiging dat jullie zondaars zijn die moeten worden gestraft voor je de goddelijke rijken kunt binnengaan. 

Terwijl je je vastklampt aan die overtuigingen - meestal als een soort van nederige boetedoening en omdat je een onderliggend gevoel van onwaardigheid hebt – sluiten jullie jezelf effectief af voor het Liefdesveld waarmee je Vader je te allen tijde omgeeft. Jullie hebben gehoord van de noodzaak jezelf over te geven aan de goddelijke Wil, en velen van jullie hebben dat uitgelegd in de zin van een verslagen vijand die zich overgeeft aan een heerszuchtige overwinnaar, die wenst dat de verslagenen zichzelf voor hem vernederen, hem respect betonen, en hem heer en meester maken van hun bezittingen. Dat is een volstrekt irreëel concept dat je hebt uitgevonden om je eigen gedrag te rechtvaardigen wanneer jullie elkaar bevochten en mishandelden in talloze oorlogen gedurende de eonen. 

Laat die veroordelende houdingen los en het geloof dat je compensatie verdient, en het idee dat degenen die je als veel erger zondaars ziet dan jezelf moeten worden bestraft als voorwaarde voor jouw rechtvaardige en eervolle beloning. Iedereen die het leven in de illusie ervaart is mishandeld door anderen; en is in gelijke mate het instrument geweest van andermans pijn en lijden - want het is allemaal onderdeel van de illusoire ervaring die jullie voor jezelf bedachten. En het is omdat jullie deze spelletjes zo lang hebben gespeeld dat de behoefte aan compensatie en anderen gestraft te zien zo'n diep ingeworteld deel van al jullie culturele overtuigingen is geworden. Het lijkt jullie vaak toe dat je niet gelukkig kunt zijn tenzij degenen die je mishandeld hebben zwaar gestraft worden op een manier die jou, en allen die hen in ogenschouw nemen, in staat stelt zich te verkneukelen over hun pijn, lijden en schande.

Die overtuigingen kunnen niet binnengaan in het Licht van de Hemel! Er is daar geen plaats voor hen, en niemand daar zou zulke gevoelens kunnen begrijpen. Als een analogie: de Hemel is hoog boven de Aarde, en om Het te bereiken moet je licht genoeg zijn om daar met gemak naartoe te zweven. Jullie negatieve houdingen en overtuigingen – in oordeel, straf, pijn, schuld en vernedering... van jezelf of van anderen - zijn als loden gewichten die voorkomen dat je opstijgt.

Focus in deze laatste momenten voor je ontwaken op het loslaten van al die nutteloze en ongeschikte bagage. Je kunt het niet met je meenemen de Realiteit in. Kijk echt naar jouw problemen: vooral onrechtvaardigheden die tegen je zijn begaan waarvan je absoluut niet kunt geloven dat het goed is om te vergeven; of je eigen onwaardigheid of tekortkomingen waarvan je ook het gevoel hebt ze niet te kunnen vergeven; en ieder ander iets met een negatieve emotionele lading. Erken ze, geef toe ze te bezitten – en laat ze los! Je zult je veel lichter voelen als je dat doet.

Je hebt enorme hoeveelheden spirituele bijstand hier precies naast je, wachtend op je verzoek om hulp. Vraag er om! Je bent een beetje als lange-afstands wandelaars, bepakt met rugzakken, tenten, en andere kampeerspullen, en je bent net aangekomen in een prachtig resort (vakantieoord) en spa (kuuroord) waar je al deze spullen niet langer nodig hebt, maar je hebt niet de kracht om het allemaal zelf af te pakken. Jouw spirituele assistenten zijn als het vakantieoord personeel die je haastig komen begroeten, om je te helpen afpakken, en je je kamers te laten zien, waar de belendende jacuzzi gevuld is met heet, borrelend, geurig water, op je wachtend om weg te zinken in zijn verzachtende omhelzing. 

Laat je bagage los – de gecumuleerde emoties van eonen van aardse reizen - en bereid jezelf er op voor weg te zweven, omhoog uit de illusie en de Hemel in waar je wordt verwacht, en waar je een zeer glorieus onthaal wacht.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands