Marcadores

zaterdag 10 november 2012

09-11-2012 JezusVergeving is het beste medicijn voor healing dat er voor jullie beschikbaar is

John Smallman met Jezus op 9 nov. 2012Nu een grote illusoire afleiding voorbij is – ja, de Amerikaanse presidentsverkiezingen – kunnen jullie wegwijzers en Lichtwerkers meer focussen op je taak de slapenden te assisteren bij het ontwaken. Liefde... liefde... liefde is het antwoord op alle problemen, kwesties en meningsverschillen, en als je ontwaakt binnen de Realiteit - het creatieve energieveld van goddelijke Liefde – zul je dit meteen begrijpen. Hier is er geen conflict want Liefde brengt allen samen in harmonieuze samenwerking, en Liefde, je ware aard, heeft geen verlangens die mogelijk zouden kunnen leiden tot onenigheid of conflict want Het wil het beste voor iedereen, altijd. Dat is Eenheid (Oneness) in werking. 

Focus op die goddelijke waarheid, herfocus erop, en herfocus erop. Dat is hoe je de omgeving verandert van een van angst naar een van liefdevol vertrouwen, dat is wat iedere afzonderlijke persoon geïncarneerd binnen de illusie echt wil. Het is haalbaar! Focus daar continu op en zie hoe al je relaties ten goede veranderen. Een liefdevolle aanwezigheid, die de belangrijkste spirituele eigenschap van ieder mens is, zonder onderscheid en onvoorwaardelijk aangeboden door ieder van jullie tijdens iedere interactie, kan en zal de wereld veranderen. Het begon dat eonen geleden te doen, maar tot de laatste twee of drie eeuwen van jullie huidige tijdperk was haar invloed tamelijk beperkt. Sinds de tragedie en het lijden van Eerste Wereldoorlog is de mensheid enorm veranderd aangezien de waanzin van miljoenen mensen die elkaar doden – omdat hun regeringen en militaire commandanten hen opdroeg dat te doen – een werkelijkheid werd die niemand nog langer kon ontkennen.

Nooit eerder in jullie menselijke geschiedenis is er zo'n groei in zorg en compassie voor elkaar geweest, zoals opgetreden sinds die gewetenloze en ongelooflijk arrogante beslissing werd genomen door mannen van zogenaamd gezonde denkgeest om deel te nemen aan een allesoverheersende (all-out) oorlog in augustus 1914. In zekere zin was het een noodzakelijke les voor de mensheid - gezien het feit dat oorlog, lijden, en al haar daarmee samenhangende ellende, onderwijl uiterst pijnlijk voor de betrokkenen, illusoir zijn. Wanneer je ontwaakt zal al de ingebedde pijn waaraan velen nog steeds vasthouden – want oorlogen blijven een voortdurende zorg over de gehele wereld – oplossen samen met de nachtmerries die je zo lang hebt ervaren. 

Jullie essentiële taak is om ieder moment liefdevolle, compassievolle dragers van het Licht te zijn. Dat kun je want de kracht van de Hemel ondersteunt je hierbij. Oordeel niet over jezelf als slecht, verkeerd, of onwaardig wanneer je vergeet en onliefdevol reageert op een waargenomen aanval of belediging. Herken wat er is gebeurd. Sta jezelf toe menselijk te zijn door te accepteren dat je een fout hebt gemaakt en door jezelf te vergeven. Jezelf veroordelen (of anderen) en boos de ervaring opnieuw te leven schakelt de stroom van liefdevolle energie uit die je opzettelijke intentie is om te delen, tot je wat afstand hebt genomen van de situatie, of de herinnering eraan, en jezelf en de andere betrokkenen vergeeft. Wanneer je dat hebt gedaan, kun je teruggaan naar je natuurlijk beoogde staat van liefde en compassie voor iedereen. 

Het kan heel moeilijk voor je zijn om te vergeven; en als je vasthoudt aan wrok over vermeend verkeerd gedrag, laat je je energie weglopen en je stress stijgen. Vergeven is een beslissing die je direct kunt nemen (nogmaals, van jezelf of van anderen); het vereist gewoon dat je afstand neemt van de situatie en het doet. In eerste instantie zal je ego tegenstribbelen door je aandacht op de pijn, schaamte of schuld te richten waarvan het gelooft dat je dat geleden hebt. Ga die weg niet op – het is een eindeloze spiraal van opnieuw ervaren van de pijn van iets dat voorbij is. Versterk gewoon je intentie om te vergeven en focus op iets dat je bevalt (NIET 'Ik weet dat ik gelijk had!'), iets waar je met blijde verwachting naar uitkijkt, en stuur de pijnlijke herinnering weg want het dient geen nuttig doel.

Omdat je ware natuur Liefde is, is vergeven zelfs in de illusie, in de egoïstische lichamen waaraan jullie jezelf verankerd hebben, een natuurlijke reactie waarvan je ego je vaak overtuigt om het te beteugelen. Vergeving is een aspect van jezelf dat je niet terzijde kunt schuiven want het is je eeuwige, liefdevolle aard. Je kunt het ontkennen, weigeren het toe te staan, en je denkgeest vullen met rechtvaardiging voor je onverzoenlijke houdingen en gedragingen, maar het blijft binnenin je, op je wachtend haar validiteit te herkennen, haar essentiële goedheid, en haar vermogen om alle wonden te helen. 

Als je er moeite mee hebt wie dan ook te vergeven, of als je echt gelooft dat vergeven buitensporig is in sommige omstandigheden, vraag dan om leiding en helderheid van degene bij wie je je in de spirituele rijken het meest op je gemak voelt. Je zult worden gehoord, je zult worden geholpen, en wanneer dat gebeurt zul je een opmerkelijk gevoel van vrede en voldoening ervaren, en je zult je afvragen waarom je vergeving zo lang hebt tegengehouden. Vergeving is het beste medicijn voor healing dat er voor jullie beschikbaar is – dus gebruik het en wordt geheald. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands