Marcadores

dinsdag 25 juni 2013

23.06.2013 Jezus


De kinderen van God hebben recht op en verdienen alleen het beste

John Smallman met Jezus op 23 juni 2013De reis van de mensheid huiswaarts naar God is lang en vol verwarring geweest, terwijl jullie wijselijk probeerden te onderscheiden tussen tegenstrijdige meningen over de beste te volgen strategie om te zorgen voor jullie aankomst op jullie geplande bestemming.  Maar jullie hadden echt zeer weinig begrip van wat de reis met zich meebrengt of wat de werkelijke bestemming was, vanwege de ernstige beperkingen die jullie jezelf hadden opgelegd toen jullie ervoor kozen je van je Vader af te scheiden en de illusie binnen te gaan die jullie hadden gebouwd.  Helder denken, wijsheid en kennis zijn niet beschikbaar voor jullie binnen de illusie, want het is een onechte, droomachtige wereld, een plek waar jullie je hebben verborgen voor de Realteit en de oneindige overvloed aan wijsheid en kennis die jullie dat biedt.  En natuurlijk is jullie terugkeer naar de Realteit door God gegarandeerd.  Jullie hoeven alleen maar de collectieve intentie te hebben, en dan zullen jullie dat doen.     

Velen van jullie houden die intentie vast en als gevolg daarvan omarmt het goddelijke Liefdesveld jullie en trekt je voorwaarts, terwijl de rem op jullie vooruitgang van degenen die ervoor kiezen niet deel te nemen aan de reis, net zo snel afneemt als hun aantal.  Liefde is jullie natuurlijke staat – alle kenmerken die de Liefde continu gebruikt of uitoefent definiëren of demonstreren is niet echt mogelijk – en de keuze om de illusie binnen te gaan, en onderwijl proberen de Liefde achter te laten, is onnatuurlijk.  Desalniettemin koos je ervoor een spel van afscheiding, machteloosheid, en onwetendheid te spelen, denkend dat het creatieve mogelijkheden zou demonstreren en verschaffen, die niet beschikbaar waren in de Realiteit.  En je had gelijk... en ongelijk!  Gelijk want het lijkt jullie te hebben voorzien in een onvoorstelbaar grote en gevarieerde omgeving waarin je kon spelen en die je kon onderzoeken, verkeerd want het is onecht en bestaat niet, ook al is zijn schijnbare realiteit erg overtuigend voor jullie.  En terwijl jullie daarin geloven, ondersteunen en onderhouden jullie collectieve energievelden het, jezelf bevestigend dat jullie iets missen, dat julie afgescheiden zijn van God, en dat jullie moeten terugkeren naar Zijn Aanwezigheid om eeuwig geluk te bereiken.
  
Echter, zoals jullie weten, jullie zijn nooit weggegaan bij de Aanwezigheid van God – er is niets dan Zijn Aanwezigheid – maar de imaginaire omgeving die jullie tevoorschijn hebben geroepen om daarin te spelen en afscheiding van Hem te ervaren, lijkt zeer reëel en heeft jullie veel pijn en lijden gebracht.  Langzaam, gedurende de eonen (hoewel er in Realiteit minder dan een moment voorbij is gegaan!), zijn jullie de strijd om te overleven en het bijbehorende leed dat daarmee onlosmakelijk verbonden is, moe geworden.  Jullie hebben smekend gebeden en gebeden en gebeden tot God, en eindelijk luisteren jullie naar Zijn antwoord!  En dat is het keerpunt.  Naar hem luisteren – Hij spreekt via jullie gidsen, jullie engelen, en jullie menselijke metgezellen – in plaats van Hem te bidden en smeken, is de meest effectieve manier om de weg naar Huis te ontdekken.  En dat is wat jullie eindelijk aan het doen zijn.   

Door te luisteren naar Hem, in welke vorm Hij zichzelf dan ook aan jullie toont, openen jullie je hart voor de Liefde waarmee hij jullie heeft omringd, en worden jullie kanalen waardoor Het stroomt naar wie Hij ook maar kiest om Het naartoe te sturen.  En wanneer jullie Hem toestaan Zijn Liefde door je heen te sturen, doen zich de meest prachtige resultaten voor.  Gedurende de afgelopen decennia van illusoire tijd, hebben meer en meer van jullie ervoor gekozen naar Hem te luisteren, en over de gehele wereld groeit het bewijs hiervan exponentieel.  

Jullie, de gehele mensheid, zijn de geliefde kinderen van God, en jullie keuze om naar Hem te luisteren heeft Hem met vreugde vervuld.  Hij houdt van jullie, en Hij wil slechts jullie eeuwige geluk, en jullie hebben dat geweigerd, het geblokkeerd, zoals tieners die alles weten – totdat ze ontdekken dat ze het niet weten!  Jullie zijn tot het besef gekomen dat de Liefde werkt, dat Het het enige is dat werkt, want Het is het enige.  Het enige wat je hoeft te doen is Het toelaten, en wanneer je dat doet intensiveert de intentie van de mensheid om te ontwaken.  Die intentie is nu zeer intens!  Het zal niet worden overheerst door enige tegenstrijdige intentie die sommigen – proberend zich vast te houden aan de illusie en de schijnbare macht die hen dat geeft – nog steeds vasthouden. 

Jullie kunnen ontwaken in de Aanwezigheid van jullie Vader niet voorkomen, want ontwaakt zijn is in Zijn Aanwezigheid zijn.  En zelfs binnen de illusie zijn jullie je ervan bewust dat jullie niet oneindig in slaap kunnen blijven!  Uiteindelijk zul je moeten ontwaken en het leven ervaren.  Als je eenmaal echt de illusie begint te ervaren die jullie gebouwd hebben, zoals jullie zijn begonnen te doen, is het onmogelijk voor jullie om haar volslagen ontoereikend als huis voor de kinderen van God te negeren, veronachtzamen, of ontkennen. 

Het enige Thuis voor de kinderen van God is om in Zijn liefdevolle Aanwezigheid te zijn.  Ten eerste is er geen ergens anders, en ten tweede, zelfs als het mogelijk was dat er enig soort alternatief thuis zou zijn, kon het op geen enkele manier in de buurt van goed genoeg komen voor de kinderen van God, die recht hebben op en alleen het beste verdienen.  En alleen God kan het beste van alles bieden!  Hij biedt jullie het beste van alles op ieder moment – je weet dat echt wel – en dus is het onvermijdelijk dat jullie in de eeuwige vreugde van Zijn liefdevolle Aanwezigheid ontwaken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

23.06.2013 SaulJullie schuld-geobsedeerde overtuigingen hebben nooit enige zin gemaakt, maar jullie verkozen er hoe dan ook in te geloven   

John Smallman met Saul op 23 juni 2013Het aanstaande ontwaken van de mensheid kan worden vergeleken met een enorme golf die op zijn hoogste punt gebroken wordt – een enorme kracht (de oceaan van Liefde), piekend en zich dan in alle richtingen verspreidend, iedereen omvattend, en niemand ongeliefd, onaangetast, of onveranderd achterlatend.  Het zal een moment van onvoorstelbare vreugde zijn als het bewustzijn daagt, ten gevolge van de direct gevoelde ervaring, van oneindig en eeuwig geliefd te zijn door God, onze Vader, en van de onmogelijkheid iets minder dan een perfect kind van God te zijn, een essentieel en onlosmakelijk onderdeel of aspect van God in wie de gehele schepping zijn eeuwig bestaan heeft.  Alle gevoel van een afzonderlijke vorm van individualiteit die niet een met God is zal verdwenen zijn, en al de angst, de bezorgdheid, en ieder gevoel van niet goed genoeg te zijn of genoeg te verdienen, zal ook verdwenen zijn wanneer jullie, schijnbaar voor de allereerste keer, volledig het wonder en de pracht begrijpen en zien, van het wezen dat God geschapen heeft als jij! 

Laat je angsten los en sta de Liefde toe je te vullen en overspoelen.  Het omringt jullie in ieder moment, slechts op je wachtend Het te accepteren en Het uit te nodigen binnen te komen.  Je bent niet, en kunt nooit, alleen zijn, verloren of verlaten omdat jullie permanent binnen het veld van Gods onuitputtelijke en eeuwige Liefde bestaan.  Binnen de illusie is het buitengewoon moeilijk voor jullie om je geloof in die onveranderlijke waarheid voor meer dan een moment of twee per keer vast te houden, voor al jullie twijfels en angsten binnen komen rollen, gehuld in een mantel van scepticisme, terwijl je opnieuw het bestaan van God in twijfel begint te trekken.  Jullie hebben knap werk gedaan in het verbergen van de Realiteit voor jullie gezichtspunt, en jullie hebben grote moeite te erkennen en te geloven in wat je niet kunt zien.  Dat zal allemaal veranderen aangezien de kracht van Gods Liefde voor jullie er op staat dat jullie je ogen openen voor het schitterende Licht waarin Het jullie baadt, en dus doet ontwaken.  Jullie zullen niet in staat zijn Haar liefdevolle verzoeken aan jullie nog veel langer te weerstaan, want Het is alles wat je hart verlangt. 

Bewust leven in de Aanwezigheid van God is alles wat een hart verlangt, maar de illusie die jullie bouwden, vanwege haar minder-dan-volkomen vriendelijke aard, heeft jullie aangemoedigd jezelf te zien als kleine, onbelangrijke wezens met een zeer beperkte levensduur, op drift in een uitgestrekt en gevaarlijk universum – een universum dat op elk moment catastrofale rampen over jullie kon brengen, jullie levens voorgoed uitdovend.  Bijgevolg zorgen bekommernis en angst voor een achtergrond gevoel van onveiligheid dat jullie in voorbije era’s probeerden te verlichten door krachtige goden (type bovenmenselijke helden) uit te vinden aan wie jullie respect boden en offers brachten.  In recente tijden hebben jullie wetenschap beoefend en geprobeerd je te verzoenen met en voorzorgsmaatregelen te nemen tegen iedere fysieke schade welke de Aarde-omgeving zou kunnen opleveren.  Wanneer jullie wetenschappelijke kennis maar een middel ter bestrijding van de ene bedreiging biedt, lijkt een nieuwe deze onmiddellijk te vervangen.  En jullie hebben aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, orkanen, bosbranden en een veelheid aan ziektes en ongevallen die dat achtergrond gevoel van onveiligheid met recht levend en wel houden.

De Goddelijke Vlam van Liefde die binnen ieder van jullie eeuwig brandt, heeft jullie weerhouden van het accepteren en handhaven van een gevoel van uiterste wanhoop, terwijl je de schijnbaar onmogelijke kans op de voortgaande overleving van de mensheid op Aarde observeert.  Het is een onblusbare vonk van hoop binnenin jullie voor jullie veiligheid en bescherming geplaatst, zodat jullie niet in een slaap van wanhoop kunnen vallen waaruit jullie zouden kunnen weigeren te ontwaken.  Zolang jullie hoop hebben, blijven jullie zoeken naar oplossingen voor de problemen van de mensheid, en daarom blijven jullie ruimdenkend genoeg om het goddelijke Liefdesveld door je heen te laten stromen, je eigen persoonlijke vlam continu brandend houdend.  Verliefd worden, zelfs voor een heel korte tijd, stimuleert Het, je eraan herinnerend dat het leven veel meer moet zijn dan de continue en eindeloze strijd om alleen maar te overleven.  Jullie zoeken naar de zin van een spirituele aard, en Het brandt helderder.  Jullie hebben ontdekt dat er een zinvolle weg voorwaarts is, maar vinden het kiezen van een zinvolle weg moeilijk.  Er lijken er zo veel te zijn, en velen verlangen geloof in een soort van dogma of groep van regels – religieus, politiek, cultureel – of gewoon totale loyaliteit aan iemand die zichzelf opgeworpen heeft als tussenpersoon tussen zijn volgelingen en God.     

De tijd voor dit soort van schuld-geobsedeerde overtuigingen en de daaruit resulterende paden van lijden en offer, zijn nu echt en definitief voorbij.  Ze maakten nooit enige zin, maar jullie verkozen er hoe dan ook in te geloven.  Nu is de kracht van de Liefde die jullie en de planeet omhullen het geloof aan het oplossen dat jullie een meer heilige, spirituele of geavanceerde mens nodig hebben om voor jullie voor te spreken en te bemiddelen tussen jullie en jullie Vader, God.  Jullie hebben je collectief gerealiseerd dat jullie Vader wil dat ieder van jullie direct met Hem spreekt en de Liefde ervaart waarin Hij jullie te allen tijde vasthoudt.  Hier in de spirituele rijken bieden we jullie altijd onze steun aan, en proberen jullie eraan te herinneren hoe innig je Vader van ieder van jullie houdt.  De Liefde die jullie omhult is onweerstaanbaar en jullie zijn je daarvan in steeds grotere getale bewust aan het worden en jezelf Ernaar toe aan het wenden.  Weet, zoals wij weten, en zoals jullie diep in je hart doen, dat Gods Liefde voor jullie oneindig is, net zoals Zijn geduld terwijl Hij op jullie ontwaken wacht, dat jullie niet veel langer kunnen vermijden. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 21 juni 2013

19.06.2013 Jezus


Dit is voorwaar een prachtige tijd om op Aarde te zijn!

John Smallman met Jezus op 19 juni 2013De krachtige progressie van de mensheid langs het pad naar ontwaken gaat verder.  Ondanks de schijnbare vertragingen – want in werkelijkheid zijn er geen vertragingen, ooit – gaat alles snel voort terwijl meer en meer van de mensheid beseffen dat wat zij hebben ervaren als leven, verscheurd door meningsverschillen en conflicten, niet is wat ze van plan waren, want liefde en acceptatie is wat iedereen zonder uitzondering echt verlangt en naar op zoek is.  Deze wereldwijde groei in bewustzijn van de ontoereikendheid van de levenservaring van het grootste gedeelte van de mensheid, zorgt ervoor dat velen daarover nadenken en de intentie hebben het te veranderen.  Jullie intentie is krachtig, en jullie collectieve besef van de ontoereikendheid van de menselijke levenservaring leidt tot het bewustzijn dat de enige manier waarop de essentiële veranderingen van de manier van leven van de mensheid kan worden bereikt, is als een ieder van jullie zijn eigen houdingen en gedragingen verandert.  Wachten tot anderen veranderen kan niet, gaat niet, en zal niet werken, en dat is een groot aantal van jullie eindelijk duidelijk geworden, aantallen groot genoeg om de collectieve intentie te veranderen.  Dat is wat er gebeurt, en dat is een heel fantastische vooruitgang.

Bewustzijn van jullie individuele behoefte om jullie houdingen en jullie percepties te veranderen is de grootste evolutionaire stap die de mensheid ooit heeft genomen.  Gedurende de eonen van het menselijk bestaan zijn er altijd een paar individuen geweest die de waanzin herkenden van het iedereen veroordelen, om welke reden dan ook, en die alleen maar liefde boden.  Het leek vaak dat hoewel hun visie deugdelijk was, er geen manier was waarop het zou kunnen werken, want vertrouwen betekende altijd te worden verraden, tonende dat Liefde niet werkt omdat het zwak is, niet effectief, en gemakkelijk verpletterd wordt.  Echter, liefdevolle intenties zijn ongelooflijk krachtig en, eenmaal gemaakt, gaan ze eeuwig mee, ‘brengen goddelijk interest tegen een samengestelde rente op’, en groeien exponentieel.  Het resultaat is dat de immense kracht van die intenties nu iedereen op Aarde heeft beïnvloed, en het goddelijke Liefdesveld dat jullie allen omhult alle blokkades naar de Liefde doorbreekt die jullie individueel hebben opgericht en ze vernietigt.  Dit is voorwaar een prachtige tijd om op Aarde te zijn!
  
Het zien met nieuwe ogen, het ontdekken van nieuwe manieren om dingen te bekijken, is wat er zich de afgelopen decennia heeft voorgedaan, terwijl een groeiend gevoel van urgentie mensen heeft aangemoedigd om te zoeken naar betere manieren van omgaan met elkaar, om de schijnbaar onvermijdelijke mars naar vernietiging waarop de mensheid zijn zinnen leek te hebben gezet, te vertragen en vervolgens te keren.

Sta jezelf niet toe te worden overtuigd door de mainstream nieuwskanalen dat de wereld, zoals jullie die hebben leren kennen gedurende dit korte mensenleven dat jullie momenteel ondergaan, op weg is naar een ramp – politiek, sociologisch, religieus, economisch of ecologisch – want hoewel al deze gebieden inderdaad omwentelingen ervaren, zijn het verstoringen die jullie voorwaarts leiden uit de chaos en conflicten die de mensheid veel te lang lastig hebben gevallen.  De manier waarop het leven is geleefd, de richting waarin het gegaan is op Aarde, heeft gedurende de eonen een zeker momentum verkregen, en de verandering van richting die nu plaatsvindt moet dat oude momentum zien te overwinnen en te vervangen door een die veel beter geschikt is voor de nieuwe richting waarop de mensheid zich heeft ingescheept. 

Jullie zijn begonnen aan een nieuwe weg, omdat jullie een Nieuwe Tijd zijn binnengegaan – een tijdperk waarin Liefde, de levenskracht, vrij en enthousiast door ieder van jullie zal stromen, terwijl jullie blokkades voor Haar passage wegvallen ten gevolge van jullie bewust bedoelde veranderingen van houding.  Deze nieuwe richting is altijd beschikbaar geweest, op jullie wachtend om te groeien in het bewustzijn ervan, en naar een sterk verlangen om weg te gaan van het zeer schadelijke pad dat jullie zo blind zo lang hebben gevolgd.  Dat heeft nu plaatsgevonden, en er zal geen weg terug zijn want de logge, onhandige, en schadelijke manieren van het oude zijn nu gezien voor wat ze altijd geweest zijn: volkomen krankzinnig.  Het momentum is aan het veranderen, je onverbiddelijk wegbrengend van de overwoekerde zijwegen, waar de Liefde bijna volledig verborgen lag, naar de grote snelweg waar het vrij en schitterend stroomt, allen met Zich dragend in een juichende harmonie van onvoorwaardelijke acceptatie en inclusiviteit.
    
Wij, jullie gidsen, mentoren, en engelen in de spirituele rijken, zijn bij jullie geweest gedurende al jullie Aardelevens – en sommigen van jullie hebben er bepaald veel gehad – assistentie aanbiedend en gevend wanneer je er maar om vroeg.  Nu verheugen we ons terwijl we observeren hoe jullie je krachtig en sterk bewegen naar en vermengen met het goddelijke Liefdesveld, waarbinnen de gehele schepping eeuwig bestaan geniet.  Het heeft jullie altijd omhuld want absoluut alles is er in opgenomen – er is geen ergens anders.  Maar, jullie hebben een vrije wil, terwijl de Liefde nooit (iets) opdringt, dwingt, of stuurt.  Het wacht geduldig, totdat zij die ervoor gekozen hebben om Het te negeren of te ontkennen, van gedachten veranderen.  Dan omhult Haar liefdevolle omarming hen met volkomen vreugde. 

De keuze om de Liefde te ontkennen of te negeren is altijd een zeer tijdelijke situatie, want de waanzin van het ontkennen of negeren van de Realiteit, kan niet langer worden gehandhaafd dan een moment.  Echter, terwijl die staat wordt vastgehouden – en het is volstrekt illusoir – kan het eeuwig lijken te duren. Dus ja, het lijkt jullie toe dat je lijden in vele vormen gedurende een zeer lange tijd hebt ervaren; in Realiteit is het alleen kortstondig geweest.  En als je ontwaakt zullen al je herinneringen daaraan oplossen, om nooit meer terug te keren, en jullie eeuwige vreugde zal nooit vervagen.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 20 juni 2013

19.06.2013 SaulJullie myriaden regels en voorschriften werden meestal uitsluitend gemaakt ten voordele van degenen in invloedrijke posities 

John Smallman met Saul op 19 juni 2013Het goddelijke energieveld waarin jullie altijd zijn gehuld, heeft een steeds grotere invloed op de mensheid nu het moment voor jullie grootse ontwaken nadert.  En het zal een groots ontwaken zijn!  Jullie hebben allemaal heel hard gewerkt om het tot bloei te brengen, en de resultaten zullen jullie zeker niet teleurstellen – teleurstelling is van de illusie.
  
Teleurstelling is endemisch, gedurende eonen bijna een besmetting op Aarde geweest, aangezien individuen voornamelijk levens hebben geleefd waarin hun eerste zorg voornamelijk hun eigen overleving is geweest.  Ze kwamen van tijd tot tijd bij elkaar als een ramp of een catastrofe plaats vond of dreigde, maar alleen dan.  Verder focusten jullie je bijna uitsluitend op het verzekeren van je individuele voortbestaan vanwege de bijna continue staat van angst of vrees die jullie blijkbaar afgescheiden of individuele staat veroorzaakte.  En dat is de reden waarom teleurstellingen zo vaak werden meegemaakt.  

Allen zijn een.  Proberen te leven alsof dit niet het geval was heeft enorm leed veroorzaakt – lijden dat onnodig was – terwijl jullie elkaar psychologisch en fysiek bevochten en martelden, gelovend dat dat nodig was voor jullie eigen persoonlijke voortbestaan.  En vaak leek het dat zij die deze 'vanzelfsprekende wetten van overleven’ niet volgden, het meeste leden.  Jullie kwamen zelfs met een spreekwoord om die manier van leven te rechtvaardigen, namelijk: ‘God helpt hen die zichzelf helpen’.  Degenen die armoedig waren of die problemen in hun leven hadden – ziekte, verwonding, relatieproblemen, financiële problemen – werden vervolgens geoordeeld als zijnde ontoereikend, en werden vaak gezien als op de juiste manier beoordeeld en gestraft door god.  Jullie waren allemaal in je eentje, en moge de goede Heer je helpen! 

Zelfs in tribale samenlevingen, waar het leek dat ieder zijn eigen plaats en het gevoel van veiligheid die dat gaf had, deden zich vaak conflicten voor met andere stammen.  Nergens in de illusie was het mogelijk om te ontsnappen aan de noodzaak van aanpassen en behoren tot.  Degenen die probeerden te leven volgens normen die niet waren goedgekeurd door de meerderheid, werden verbannen en uitgeworpen.  Echter sinds de eeuw van verlichting zijn dingen langzaam aan het veranderen, aangezien wetenschappelijke methodes het mogelijk maakten om nieuwe ideeën te formuleren en nieuwe uitvindingen te bouwen die voor altijd de manier waarop mensen dachten veranderden.  Een verzet tegen de endemische corruptie in politieke en religieuze organisaties heeft geleid tot een opening van het idee dat hervorming mogelijk en wenselijk was.  Sindsdien zijn de slavernij, de onderdrukking van de rechten van vrouwen, van rassen en etnische minderheden, en de veroordeling van levensstijlen die niet ‘mainstream’ waren, allemaal officieel verboden.

Hoewel vervolging of veroordeling van verschillende groepen nog steeds voortduurt, is het bewustzijn dat dit niet in afstemming is met Gods Liefde voor ieder van Zijn kinderen om zo akelig te worden behandeld, groeiende, en er zijn vele groepen, organisaties en goede doelen die zich onvermoeibaar inzetten om ervoor te zorgen dat deze onliefdevolle houdingen en gedragingen beëindigd worden, door middel van onderwijs en de fysieke bescherming van degenen die daardoor in gevaar worden gebracht.  Waarlijk, de spirituele vooruitgang, de spirituele evolutie die de mensheid in de afgelopen honderd jaar heeft ondergaan, heeft een aantal geweldige en inspirerende resultaten voortgebracht, en die vooruitgang, die evolutie, is zich exponentieel aan het ontwikkelen.  Het is slechts het begin van een reeks van de meest prachtige spirituele attitude-veranderingen in bewustzijn, dat duurzame vrede en vreugde zal brengen voor de gehele mensheid.
  
De inflexibele en onbetwiste overtuigingen waarnaar zo velen zo lang hebben geleefd, worden eindelijk afgedankt.  Zij waren gebaseerd op oordeel, het oordeel van mensen over andere mensen, mensen die noch de wijsheid noch de kennis hadden om over iemand te oordelen.  Echter, oordeel bleek zeer nuttig voor degenen die macht en autoriteit over anderen zochten en verkregen, omdat het hen in staat stelde systemen van wet- en regelgeving vast te leggen, waardoor zij in staat waren om mensen te sturen en controleren en hun eigen persoonlijke agenda’s te stimuleren.  

Zij van de oude orde, die titels of rijkdom geërfd hebben of die zich hebben afgestemd met hen, verliezen hun macht en controle aangezien het gewoon oplost of ze er hun greep op verliezen, terwijl ze zich wanhopig blijven vastklampen aan de weinige flarden die resten.  In de illusie zijn macht, gezag en controle afhankelijk van massale steun van het volk, en die steun wordt voortdurend en onherroepelijk ingetrokken.

Mensen trekken tegenwoordig serieus en intens het gezag in twijfel, en weigeren om gezaghebbende uitspraken van de autoriteiten te accepteren die die autoriteiten rechtvaardigen (het adagium ‘trek alle autoriteit in twijfel’ is, in relatie tot de bestaansperiode van de mensheid op Aarde, een zeer nieuwe en nog steeds zeer omstreden verklaring). 

Zoals Liefde haar invloed wijd en zijd spreidt, beginnen mensen zich toenemend op een manier te gedragen die Ermee in afstemming is, en bijgevolg zullen de myriaden regels en voorschriften die jullie leven regeren en waaraan jullie gewend zijn geraakt, bijna volledig overbodig worden.  Het is, in feite, verbluffend duidelijk geworden dat die talloze regels en voorschriften meestal uitsluitend ten voordele van degenen in invloedrijke posities gemaakt werden, die worden gedreven door hun egoïstische persoonlijke agenda's.  Degenen die machtige ambten hebben en wie die macht misbruikten en jullie recente economische rampen veroorzaakt hebben, zijn in feite ontheven van hun verantwoordelijkheden.  Terwijl degenen die zij misleid hebben zwaar verloren, werden beoordeeld als dom of gek door het toe te staan dat ze zo misleid werden, en, zoals jullie weten, zelfs dakloos geworden zijn.    

En jullie experts en ‘wijze mannen’ blijven proberen om jullie ervan te overtuigen dat dit is hoe de wereld werkt, dat dit is hoe het hoort te werken, en dat jullie, de mensen, het gewoon moeten slikken, eraan wennen, en ophouden met zeuren.  Wat een genot is het om te weten dat deze krankzinnige manier van leven tot een einde aan het komen is, een abrupt einde!

Stuur in jullie stille momenten, jullie momenten van ‘onbezigheid’, gewoon Liefde naar de gehele mensheid – rijk en arm, eerlijk en gewetenloos oneerlijk, misbruikers en slachtoffers – en herinner jezelf eraan dat dat doen Gods Wil is, want er is niemend waar dan ook die hij zou afdoen of oordelen als onliefdevol.  Die uitstorting van Liefde waar zo velen van jullie je mee bezig houden verandert ieder van jullie en de wereld.  Jullie incarneerden om precies dit te doen, dus laat jullie remmingen los, jullie gevoelens dat er inderdaad sommigen moeten zijn die zelfs God niet kan liefhebben, en heb de intentie dat jullie liefde en dat van het goddelijke Liefdesveld waarin allen eeuwig zijn gehuld, zelfs die arme, ongelukkige, en misleide personen omarmt, die gewetenloze en gruwelijke wreedheden hebben begaan, omdat dit hen helpt om ook te ontwaken.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 18 juni 2013

16.06.2013 Jezus


De era van oneindige conflicten en oorlogen zal tot een abrupt einde komen

John Smallman met Jezus op 16 juni 2013Hier in de spirituele rijken zijn we jullie allemaal zeer enthousiast aan het toejuichen, terwijl jullie doorgaan alles los te laten wat onliefdevol is en wat jullie verhindert elkaar te zien zoals jullie werkelijk zijn: geliefde kinderen van jullie oneindig liefhebbende Vader, God, de Bron van alles wat bestaat.  Terwijl jullie collectief jullie intentie om het goddelijke Liefdesveld te omarmen versterken en intensiveren, en alles los te laten dat daarmee niet in harmonie is, blijven de essentiële veranderingen om te zorgen voor jullie welzijn en die jullie Thuis brengen naar de Realiteit, doorgaan met toenemende snelheid plaats te vinden.

De mensheid is zich, op grote schaal, aan het toewenden naar de liefde en af van de angst, en dit is heel goed te zien als je de vrijgave observeert van zoveel veronderstelde geheime inlichtingendienst-agentschap bestanden in het publieke domein.  Transparantie en openheid – essentiële aspecten van de eerlijkheid en integriteit die nodig zijn om een werkelijk vrije samenleving  te laten floreren – zijn aan het escaleren en worden in de gehele wereld aangemoedigd en gedemonstreerd, aangezien moedige mensen besluiten om hun geweten te eren door de openbaarmaking van hetgeen hen verboden was te openbaren.  Het is voor hen volstrekt ondenkbaar geworden te blijven toestaan dat zulke monsterlijke geheimen nog langer verborgen blijven, wanneer ze zich realiseren in welke mate de enorme en endemische corruptie in regeringen, bedrijven, en zelfs religieuze organisaties – die oorspronkelijk werden ingesteld om met onkreukbare eerlijkheid te werken namens de samenlevingen waarin zij werden opgericht – volkomen hun vermogen heeft ondermijnd op een manier te werken waarop de samenleving recht heeft en op mag vertrouwen.  Met bekende publieke figuren die statements maken die een voortdurende uitbreiding van deze zeer verdienstelijke trend stimuleren, is het nu onstopbaar geworden.  De omvang van de corruptie die binnenkort volledig zal worden onthuld zal, voor de meesten van jullie, extreem schokkend zijn.       

De samenleving kan alleen succesvol zijn en haar leden naar behoren dienen als al haar plannen, intenties en activiteiten volkomen transparant en liefdevol geformuleerd zijn in het voordeel van iedereen.  De mensheid heeft er nu collectief voor gekozen om dat pad te volgen.  Over de gehele wereld doen zich tekenen van deze immense en zeer welkome verandering in houding voor, terwijl nieuwe, levendige, en eerlijke groepen van individuen uit vele gebieden van inspanning samenkomen, om de benodigde en welwillende organisaties tot stand te brengen die elk individu op de planeet – zonder uitzondering – zullen eren en respecteren.  Jullie zijn aan het slagen in het veranderen van jullie houdingen zodat ze in afstemming komen met het goddelijke Liefdesveld dat jullie omringt en omhult, en door dit te doen zijn jullie de wereld aan het veranderen.     

Deze wereldwijde beweging richting openheid en transparantie binnen alle volkeren en alle culturen is van groot belang.  Het is op zichzelf een zeer positieve indicatie van collectieve intentie van de mensheid om te ontwaken, want het demonstreert een bewustzijn dat zonder een dergelijke transparantie en eerlijkheid een liefdevolle en compassievolle samenleving die alle leven eert, onmogelijk is.  En de mensheid wil een dergelijke samenleving.  

Overal waar geheimhouding en corruptie – die altijd getrouwe metgezellen zijn – toegestaan worden te floreren, raakt de samenleving in oorlog met zichzelf.  Mensen kiezen – schijnbaar noodzakelijk – partij en ondersteunen de ene groep tegen de andere die zij beoordelen als de vijand, en wanneer de emotionele lading voldoende intensiveert, gaan ze verder en nemen de wapens op in een poging om die vijand te vernietigen.  Het is een totale ontkenning, een ongelooflijke onwetendheid van het onontkoombare feit dat allen een zijn, en dat een ander schaden jezelf schaadt.  Wanneer zich militaire betrokkenheid voordoet, zoals jullie geschiedenis duidelijk toont, groeien woede en bitterheid, en uiteindelijk wordt het algemeen aanvaard – in feite een militaire noodzaak – om de ongewapende burgers, de vrouwen en kinderen van de tegenpartij, te martelen en doden.  Krankzinnigheid kweekt krankzinnigheid, en de waanzin van een oorlog wordt verdedigd als een recht en redelijke antwoord, de enige verstandige reactie op de provocaties van je vijanden!

Vrede kan niet worden bereikt door ter oorlog te gaan!  Maar zelfs vandaag nog op jullie planeet zijn er mensen die beweren dat oorlogen om vrede te bereiken en te handhaven essentieel zijn, en ze worden regelmatig betrokken bij het verbeelden van scenario's waarin ‘de vijand’ een onaanvaardbare daad verricht die met maximale kracht moet worden gewroken om de kracht van macht te demonstreren, wanneer gebruikt door mensen met ’intelligentie en wijsheid’, effectief de vrede kan handhaven.  Het goede nieuws is dat deze waanzin wordt herkend en de mensen zullen niet veel langer toestaan dat degenen die zich de mantel van macht en gezag hebben toegeëigend, namens hen oorlogszuchtige actie ondernemen –  actie die volledig in strijd is met de fundamentele rechten van de mens.  Het besef dat degenen-die-willen-regeren in feite een monetaire waarde op een menselijk leven geplaatst hebben, waardoor het gelukkig vervangbaar is, is aangebroken.  De era van oneindige conflicten en oorlogen zal tot een abrupt einde komen.

Mensen, miljarden mensen, hebben zich gerealiseerd dat de industrieel-militaire-machine niet kan worden bediend zonder hun bereidwillige en enthousiaste steun, en die bereidheid wordt over de gehele wereld ingetrokken.  Ja, er zijn nog steeds gebieden waar conflicten doorgaan, maar zelfs daar kan het feit dat kleine aantallen misleide individuen deze activiteiten voor hun eigen doeleinden leiden, niet langer worden genegeerd.  Mensen willen geen oorlog en conflict meer en dus stoppen ze ermee het toe te staan dat ze in militaire dienst worden gedwongen door degenen die hen een schuldgevoel opleggen door ze naïef, onpatriottisch, of laf te noemen.

De tijd voor oorlog is voorbij; het heeft jullie nooit gediend.  Het heeft jullie alleen verdriet en lijden bezorgd, ondanks de hoge en machtige doelstellingen die het altijd werd verondersteld te beschermen en te bewaren, en tenslotte hebben genoeg van jullie de beslissing, de collectieve beslissing, genomen te stoppen er nog langer bij betrokken te worden.  Die beslissing is krachtig en onherroepelijk, aangezien het de Wil van God is om het te ondersteunen.  De mensheid heeft een nieuwe richting gekozen, een richting op basis van liefdevolle vriendelijkheid, wat slechts een weerspiegeling is van jullie ware en goddelijke natuur.  Allen in de spirituele rijken ondersteunen deze verandering van richting met vrolijk enthousiasme, en verheugen zich erin dat deze is gemaakt. 

Reflecteer tijdens jullie dagelijkse stille tijd op de verandering die heeft plaatsgevonden in de collectieve intentie van de mensheid, die het in afstemming brengen met die van God is, en voeg het toe aan jullie eigen intentie om naar iedereen zonder uitzondering liefde te sturen, en vooral naar degenen waarvan je gelooft dat ze je op enige manier hebben beledigd of pijn gedaan.  Anderen onvoorwaardelijk liefhebben betekent jezelf liefhebben, want deze twee staten zijn onscheidbaar – ze zijn een.  Als jullie dat doen zul je ervaren dat de stress wegvalt om te worden vervangen door vrede, en je innerlijke weten dat voor alles goddelijk is gezorgd zal intensiveren.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 17 juni 2013

16.06.2013 SaulJullie hebben geen idee van de wonderen die je te wachten staan 

John Smallman met Saul op 16 juni 2013Wanneer het moment van het ontwaken van de mensheid aankomt – zoals het zeer zeker zal doen want het is Gods Wil – zullen vreugde en verbazing jullie allemaal overspoelen.  Jullie hebben geen idee van de wonderen die je te wachten staan – wonderen die zelfs de meest kritischen onder jullie zullen verheffen en inspireren.  Zodra de mensheid is ontwaakt, zullen jullie jezelf in een andere wereld aantreffen, eentje die veranderd is vanuit alle herkenning, en toch zal het ook dezelfde wereld zijn!  Dat is inderdaad een paradox, een die jullie met absolute helderheid zullen begrijpen wanneer jullie ontwaakt zijn, maar voor nu zullen jullie gewoon moeten accepteren dat het buiten jullie bevattingsvermogen ligt.  Dit is omdat de illusie, jullie huidige wereldervaring, jullie bewustzijn en jullie intelligentie ernstig heeft beperkt; het is, zoals jullie weten, een omgeving van beperking.  Wanneer jullie ontwaken zullen de beperkingen zijn verdwenen en oneindige kennis zal voor jullie beschikbaar zijn.  Alles wat je hoeft te doen is om het gebied van kennis te kiezen dat je graag wilt omarmen en jullie bevattingsvermogen zal instant volledig zijn. 
  
Leven zonder wetten of beperkingen, zoals jullie zullen doen – de wetten van de wetenschap, natuurkunde, menselijke wetten, religieuze wetten, in feite elke vorm van wetgeving of beperking die je je maar kunt voorstellen – is heerlijk bevrijdend.  In de Realiteit, in de Hemel, zijn er geen wetten of beperkingen want alle leven, alle bewustzijn, alle bewust voelende wezens zijn perfect en volledig in afstemming met de Wil van God.  Het is de enige Will, en Het is volkomen vrij – een onmogelijk concept voor jullie om te begrijpen, aangezien jullie je best doen en worstelen met de continue wetten van beperking welke een menselijk bestaan jullie oplegt.  Deze oneindige vrijheid biedt jullie een omgeving van grenzeloze harmonie, waarin al wat bestaat samensmelt en integreert in een eindeloze selectie van creatieve mogelijkheden, die elkaar aanvullen en verruimen in het enorme en voortdurend uitbreidende goddelijke energieveld – Liefde – welks eeuwigdurende schoonheid en wonder jullie onophoudelijk zal plezieren en verbazen.  

Klinkt dit misschien te mooi om waar te zijn?  Ik verzeker jullie dat het dat niet is.  Het zijn de beperkingen waarin de illusie jullie in wezen verstrikt heeft, die het voor jullie buiten de grenzen van de mogelijkheid plaatsen om je de wonderen van Gods Domein voor te stellen die jullie ontwaken wacht.  Weet dat wat God geschapen heeft door Zijn Wil voor jullie eeuwige vreugde is, en dat niets zelfs een van jullie kan verhinderen een essentieel, onafscheidelijk en totaal beseffend en volledig bewust aspect van die staat te zijn: eeuwige Eenheid met je Vader.

Jullie Vaders grootste vreugde is Zijn kinderen gelukkig te zien.  Het is ook Zijn Wil, en dus zal dit geluk tot stand komen, voor altijd.  Eventuele angsten, bekommernissen, of zorgen die jullie zouden kunnen ontrieven – zoals je onwaardig voelen voor Zijn Liefde; van het een ernstige zondaar zijn die Hij nooit zou kunnen vergeven; of gewoon benieuwdheid waarom Hij in je geïnteresseerd zou moeten zijn of om je zou moeten geven – kunnen terzijde worden geschoven want ieder van jullie wordt innig geliefd... want jij bent jij.  Hij schiep jullie volmaakt, de gehele schepping is volmaakt, en er is geen manier dat je dat kunt verbeteren.  Laat gewoon angst en alle onliefdevolle en schrikwekkende gedachten die in je denkgeest opduiken, los.  Focus op de Liefde, Zijn eeuwige Liefde voor jullie, en herinner jezelf eraan dat wanneer twijfels en zorgen opduiken, dat Zijn Wil voor jullie is om eeuwig gelukkig te zijn.  

Jullie ervaringen van ongeluk, onvrede, pijn en lijden zijn allemaal van de illusie – imaginaire staten die jullie construeerden en die jullie niet langer dienen.  Wanneer je in iedere situatie liefde aanbiedt, ontdek je heel snel hoe lonend dat kan zijn.  Jullie hoeven niet rond te gaan om mensen te vertellen dat jullie van ze houden; houd gewoon liefde voor hen in jullie harten vast, terwijl je ze noch aanvalt noch jezelf verdedigt.  Dat doen verandert volledig jullie individuele energievelden, ze voor iedereen veilig en verwelkomend makend, en anderen zullen dit voelen, zelfs als ze zich er niet bewust van zijn.  Jullie zijn wezens van Liefde, dus dit doen is je natuurlijke staat herkennen en omarmen.  Als je dat doet, zullen alle twijfels en angsten gewoon wegvallen en jullie energievelden zullen opklaren zodat jullie je monter, opgebeurd, vol vertrouwen en je gewoon jezelf voelen, en dat is hoe je je behoort te voelen.

Je bent niet verantwoordelijk en bent dat nooit geweest voor hoe anderen zich voelen.  Ieder van jullie is verantwoordelijk voor hoe je jezelf voelt.  Als je alleen liefde aanbiedt, dan zul je je goed voelen over jezelf.  Als je anderen ziet die ongelukkig zijn, lijden, zul je compassie, empathie voor hen voelen, maar je hoeft niet en moet niet hun lijden omarmen: het helpt jullie geen van beiden.  Wanneer je wat tijd voor ze over hebt – je hoeft niet al je tijd aan iemand te besteden – wees er dan voor hen, luister naar ze, zonder onderbreking om leiding of advies te geven, en je stille aanwezigheid zal zeer helend voor hen zijn.  Als ze advies vragen geef het dan, maar met mate, want je zult nooit in staat zijn om volledig te begrijpen wat ze nodig hebben, en slechts een paar vriendelijke woorden zullen hen kennis laten maken met nieuwe percepties, om het ze mogelijk te maken los te laten wat hen ook maar pijn bezorgt.  

Allen zijn een, maar door niet liefdevol te zijn sluit je jezelf af van die goddelijke staat en stromen angsten binnen om je uit je doen te brengen.  Gevoelens die je uit je doen brengen zijn er een indicatie van dat je je moet focussen op liefdevol zijn, aldus jezelf openend om je te verbinden met het goddelijke Liefdesveld waarin jullie eeuwig ondergedompeld zijn.  Zoals jullie al zo vaak verteld is, Liefde is het antwoord op ieder probleem, op iedere kwestie, en maken het je mogelijk oplossingen te vinden die voor iedereen die erbij betrokken is werken.  Schuif je angsten terzijde door je met opzet en heel bewust te openen voor het goddelijke Liefdesveld welke je op ieder moment in je bestaan omhult, aldus jullie gidsen toestaand je te helpen de dingen helderder te zien, en leidend tot de oplossing van kwesties waarbij je betrokken bent.  Het is waarschijnlijk dat de oplossing die daaruit resulteert niet zal zijn wat je er van verwacht had, want regelmatig zijn jullie verwachtingen, jullie ideeën over wat er moet gebeuren, niet in afstemming met de oplossing van de Liefde, de enige haalbare oplossing.

Laat de Liefde jullie kwesties en problemen oplossen door ze los te laten en ze te overhandigen aan de goddelijke Wijsheid, die jullie met compassie en zacht de weg naar voren zal wijzen. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 7 juni 2013

05.06.2013 Jezus


Verwijt en schuld zijn illusoire concepten die jullie aan de illusie vastbinden

John Smallman met Jezus op 5 juni 2013De Nieuwe Tijd is aangekomen, en tekenen ervan zijn overal zichtbaar terwijl het goddelijke Liefdesveld doorgaat over de planeet te stromen, alles op Haar weg omarmend; en er zijn er maar heel weinig die zich niet op Haar weg bevinden.  Een grote en zeer vastberaden inspanning is van iedereen vereist die ervoor zou kunnen kiezen om niet te worden beïnvloed door het Liefdes immer intensiverende en betoverende energieveld.  Het is Gods Wil dat de mensheid de mantel van pijn en lijden afwerpt waarin het heeft gekozen zichzelf voor zo lang te hullen, en de mensheid heeft er nu voor gekozen om haar collectieve wil af te stemmen op Gods – dat is waar de Nieuwe Tijd helemaal over gaat, jouw wil op die van God afstemmen –  en doet dat door het afwerpen van de vergankelijke sluier van angst en afscheiding waarin jullie jezelf tijdelijk hadden gehuld.

Velen van jullie maken nieuwe en verblijdende verbindingen met vreemden terwijl de Liefde ieders hart binnengaat dat geen buitengewoon vastberaden poging heeft gedaan gesloten te blijven.  Jullie stromen met de stroming van Liefde naar jullie onvermijdelijke ontwaken toe, dus wees blij, ontspannen, dank, en weet dat voor alles goddelijk wordt verzorgd, zoals het altijd is geweest.  Verwacht nieuwe vrienden en kennissen te maken terwijl jullie harten zich openen in het Liefdesveld dat jullie omarmt, en koester je in de warmte van die gedeelde liefde.

Er bestaat niet zoiets als 'voorbestemming'.  Dat is een concept, gebaseerd op angst, dat werd uitgevonden om te proberen het lijden te verklaren als iets door God aan hen toegebracht die Hem mishaagden, en die daarom feitelijk verdoemd werden als tegenstelling tot hen die 'rechtvaardig in Zijn ogen' waren en gered zouden worden.  Het idee was dat je voorbestemd was voor redding en de hemel, of voor verdoemenis en de hel, en dat je niets kon doen om deze situatie te veranderen.  Uiteraard is dat onzin.  Alle bewust voelende leven is Gods Hart dierbaar, en allen zullen het oneindige wonder van Zijn eeuwige Liefde voor hen gaan ervaren, ongeacht enige 'misdaden' of 'slechte handelingen' welke ze lijken te hebben gedaan. 

Alleen Liefde is echt, en het is daarom eeuwig.  Alles wat onliefdevol is, ongeacht hoeveel pijn en lijden het kan lijken te veroorzaken, is onwerkelijk en zal met de illusie verdwijnen, zodra je jezelf bevrijdt van enige duidelijke behoefte dat je je eraan vast moet houden.  En met dat proces ben je op dit moment bezig: het stof van de illusie van je voeten schuddend terwijl je het achter je laat, en verder gaand terwijl je de continue intentie hebt om op ieder moment liefdevol te zijn.

Zodra je die intentie hebt, en vraag om hulp van je gidsen en mentoren in de spirituele rijken om die te handhaven, dan ben je op jouw weg naar Huis en niets kan je aankomst voorkomen.  Het is nog steeds voor je mogelijk dat je van je pad afdwaalt als je met opzet in een situatie onliefdevol wordt, maar heel snel zal het besef van deze afdwaling in je bewustzijn doorbreken, je toestaand die onliefdevolle intentie los te laten en jezelf en ieder die je mogelijk onverstandig hebt veroordeeld of beschuldigd, te vergeven.  Liefde is je natuur.  En de afleidingen van de illusie worden minder en minder aantrekkelijk voor je, dat is waarom jullie de onomkeerbare beslissing genomen hebben te ontwaken.  Enige afdwaling van je liefdevolle intentie om jezelf af te stemmen op de heilige Wil van God zal kort zijn, want de Liefdesvlam in jullie harten brandt steeds feller naarmate de dagen verstrijken, en zich er niet bewust, onbewust van blijven, ongevoelig voor Haar continue aanwezigheid binnenin je, is onmogelijk.

De Liefdesvlam binnenin ieder van jullie – het begeleidende Licht dat jullie naar Huis leidt – is intens, krachtig, en er is geen manier waarop je het permanent verborgen, ontkend, of genegeerd kunt houden.  Het zal voortschijnen, en zelfs als je levens doorgebracht hebt Het te ontkennen of negeren, Het heeft je nimmer verlaten, zelfs niet voor een moment, maar heeft geduldig en liefdevol gewacht op de eerste en de kleinste verandering in je houding of overtuiging, welke laat zien dat je op het punt raakt om Het eens te meer te erkennen.  Dat moment is nu, en het wordt steeds moeilijker voor iemand om enige wrok of rancune te koesteren.  Waar voorheen velen op Aarde er plezier aan hadden met een gevoel van bittere voldoening wrok te koesteren, als ze wraak of compensatie in gedachten hadden tegen degene die hen had gekwetst of beledigd; is dat gevoel van tevredenheid nu hol of afwezig, en zijn ze verbaasd. 

Dat is een vroeg teken van ontwaken.  Als het je overkomt, verwelkom het en verheug je erover.  Jullie tijden voor bitterheid zijn ten einde!  Misschien was je je zelfs niet bewust van het je vastklampen aan rancune of de behoefte om te straffen, maar nu dat gevoel van beëindiging die het bracht aan het vervagen is, word je je er bewust van.  Dat kan schokkend zijn omdat je jezelf misschien zag als vriendelijk en accepterend, en je tevredenheid kwam gedeeltelijk uit je zelfbeeld als iemand die geen wrok koestert, terwijl in werkelijkheid – zo is nu duidelijk geworden – je dat wel deed.

Vergeef jezelf!  Er zit geen voordeel of verlossing in zelfverwijt of schuld.  Je maakte een fout; je hebt het gezien en gecorrigeerd, en door dat te doen heb je een ander onliefdevol aspect van jezelf losgelaten, meer ruimte in jezelf beschikbaar makend voor de Liefde om te wonen.  In waarheid zijn jullie onberispelijk en onschuldig.  

Verwijt en schuld zijn illusoire concepten die jullie aan de illusie vastbinden door je je onwaardig te laten voelen om God te kennen, laat staan je te koesteren in de warmte van Zijn eeuwige omarming.  Maar dat is waar je thuishoort!  Dat is waar je je eeuwige bestaan hebt.  Je vergat dat gewoon tijdelijk, terwijl je in de illusie speelde.  Nu die onwerkelijke speeltijd eindigt terwijl jullie je voorbereiden om terug te keren naar het eeuwige, volkomen absorberende creatieve spel in de Realiteit – je enige Thuis.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 6 juni 2013

05.06.2013 SaulDe resterende strengen van de illusie vervallen tot stof 

John Smallman met Saul op 5 juni 2013Hier in de spirituele rijken blijft onze vreugde over jullie vooruitgang op de weg naar vol bewustzijn zich intensiveren, terwijl we de stijgende aantallen observeren die zich dagelijks tot de Liefde wenden.  Het is een geweldig gezicht!  Iedere dag wijzen grote aantallen van jullie ieder aspect van jezelf af dat op enige manier onliefdevol is, en beginnen hun ware aard zelfverzekerd en enthousiast te omarmen, en door dit te doen zijn jullie zeer effectief de wereld, samen met jezelf, aan het veranderen.  Er is geen mogelijkheid tot terugtrekken van deze heilige weg die jullie collectief hebben gekozen om te volgen, en waarop we samen met jullie reizen om jullie last te delen en te verlichten.  Jullie gaan door een heleboel zaken, zaken die jullie moeten loslaten, en jullie zijn enorm succesvol, wat we wisten dat jullie zouden zijn, simpelweg omdat het de goddelijke Wil voor jullie is.

En jullie, terwijl jullie deze lasten van het oude loslaten, beginnen je inderdaad vrijer te voelen en ervaren minder ontevredenheid met je lot, want het bewustzijn groeit binnenin je dat ja, je hebt dit leven, deze menselijke incarnatie gekozen, om definitief en volledig jezelf van deze zware last te ontdoen, dat onliefdevol en veroordelend zijn gedurende vele levens op jullie kreunende schouders heeft geplaatst.  Wat een vreugdevol en verlicht pad hebben jullie nu gekozen!  En het past zo goed bij jullie.  Open in de acceptatie van de liefdevolle omhelzingen die op jullie worden gedoucht vanuit de hemelse rijken, als slingers van de meest exotische, levendig gekleurde, en zalig geurende bloesems.

Jullie zijn goddelijk gezegend en jullie ontwaken is verzekerd, want jullie keuze om afscheiding te ervaren van jullie Bron was slechts een kortstondige aberratie (afdwaling), aangezien jullie speelden met denkbeeldige concepten die nooit gerealiseerd konden worden.  Ze moesten worden gemaakt uit iets dat niet bestond, iets anders dan het oneindige energieveld van Liefde.  Liefde is allesomvattend, oneindig in Haar uitgestrektheid, alles bevattend wat ooit zou kunnen bestaan.  Er is niets, boven Het, onder Het, naast Het, of buiten het.  Jullie tegengestelde ervaring is slechts een lege droom, maar toen jullie het bedachten gebruikten jullie je enorme kracht om het overtuigend echt te laten lijken voor allen die erin toestemden er deel van uit te maken.  De tijd is gekomen om die overeenkomst te annuleren en de droom te beëindigen.  Zijn enige overgebleven doel is dat jullie eruit ontwaken.

Liefde heeft jullie allemaal in Haar innige omhelzing, en de resterende strengen van de illusie, net als de dode herfstranken van een wijnstok of klimplant, brokkelen af en vervallen tot stof.  De Liefde houdt jullie stevig omhoog terwijl de illusie wegvalt, desintegreert, en niet meer is.  Jullie hebben er geen behoefte meer aan; jullie stoppen om het de steun te bieden die het nodig heeft — en dus moet het sterven, terwijl jullie naar de Realiteit terugkeren, het prachtige Thuis dat jullie je op dit moment nauwelijks herinneren.  Echter, wanneer jullie ontwaken, zal alles volkomen duidelijk worden, want jullie ware herinneringen, het eeuwige nu-moment, zal in glorie terugkeren terwijl jullie worden gevuld met het goddelijke licht van Gods oneindige Liefde voor jullie.  Het zal zijn alsof jullie nooit in slaap waren gevallen!

Focus op het opnieuw binnengaan van de Realiteit.  Jullie zijn Er echt nooit uit weggegaan, alhoewel het zeer zeker lijkt dat jullie Er ver van verwijderd zijn.  En dus wanneer je iedere dag alleen rustig de tijd vrij neemt, herinner jezelf er dan aan: 'Ik ben Liefde.  Dat is hoe ik werd geschapen, en dat is hoe ik blijf.  Want wat God schept verandert nooit.'  Accepteer de waarheid van deze verklaring die je net hebt gemaakt en open jezelf om de Liefde te voelen die je voortdurend omhult.  Dit doen zal je verheffen, je twijfels en angsten loslaten, en je laten zien — vanwege de feitelijke ervaring van het voelen van Gods Liefde dat je zult ondergaan — dat al jullie angsten en zorgen inderdaad ongegrond zijn. 

Zelfs als je zelf niet lijdt, zie je wel tekenen van lijden om je heen, en het lijkt, misschien, dat je veel meer zou kunnen en moeten doen om het te verlichten.  Misschien vergelijk je je schijnbare onvolkomenheden in dit opzicht met de prestaties van anderen van wie je hebt gelezen of gehoord, en voel je je op zijn minst zeer ongemakkelijk, en misschien zelfs alsof je je leven verknoeit.  Laat alsjeblieft dit negatieve zelf-oordeel los.  Er is niemand op Aarde die niet precies is waar die zouden moeten zijn, perfect gepositioneerd om zichzelf te zijn, doend wat ze van plan waren te doen voordat ze incarneerden.  Als je hierover twijfels hebt, zoals velen van jullie doen, vraag dan om leiding wanneer je bidt of mediteert, en zelfs als het lijkt of je geen antwoorden krijgt, weet dat je je aanwezigheid op Aarde zeer effectief maakt gewoon door er te zijn en je liefdevolle intentie vast te houden.

God houdt van al zijn kinderen, en jullie, allemaal zonder uitzondering, zijn Zijn kinderen.  Hij maakt geen onderscheid tussen jullie, want jullie zijn allemaal eeuwig gelijk in Zijn ogen.  Het enige dat jullie hoeven te doen is de Liefde die Hij jullie ieder moment aanbiedt te accepteren (ook al voel je Het niet), en de intentie te hebben het zonder onderscheid te delen.  Dat is je belangrijkste taak, dat is de reden waarom je geschapen bent; en in het dat doen zul je eeuwige extase vinden wanneer je ontwaakt.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 4 juni 2013

02.06.2013 JezusDeze laatste momenten van jullie illusoire levenservaring zijn zeer intens

John Smallman met Jezus op 2 juni 2013Wij zijn een Bewustzijn, God (onze Bron), allen in de spirituele rijken, en allen in een fysieke vorm in alle fysieke universa.  Liefde en al Haar vele aspecten zijn bewuste energiegolven in een oneindige overvloed vrijelijk stromend door de gehele schepping, en alles wat niet in afstemming is met de Liefde is volkomen illusoir.  God is Liefde en Hij kon niet iets scheppen en zou niet iets willen scheppen dat niet in perfecte harmonie was met Hemzelf.  In Realiteit, in de goddelijke Tegenwoordigheid, is er een briljant, ontzagwekkend Licht, waarin er sprake is van totale helderheid, totaal begrip, totale wijsheid en onvoorwaardelijke liefdevolle acceptatie van al Gods scheppingen.  Wat jullie ervaren binnen de illusie – angst, woede, bezorgdheid, lijden, in feite algemeen alarm, pijn en verwarring – is ONWERKELIJK!  Jullie bouwden en onderhielden de illusie om een gebrek aan liefde te ervaren, en het lijkt erop dat jullie dat gelukt is!  Maar dat is omdat jullie je aandacht erop focussen om het te onderhouden en ondersteunen, en jullie zijn bang om dat los te laten.   

Jullie hebben jezelf ervan overtuigd dat lichamen echt zijn en bescherming nodig hebben, en dus lijkt dat het geval te zijn, want jullie voorstellingsvermogen is zeer effectief.  En omdat jullie ervoor gekozen hebben jezelf ervan te overtuigen dat jullie illusie echt is, lijkt het dat te zijn.  Echter, zoals jullie verteld is, hebben jullie nu collectief besloten dat de tijd van de illusie afgelopen is.   

Als jullie met je menselijke ogen om je heen kijken en met je menselijke intelligentie al het leed dat voortdurend wordt ervaren registreren, is het onvermijdelijk duidelijk geworden dat op deze manier leven volstrekt geen zin heeft.  Vergeet niet, de illusie duurde maar een ogenblik.  Echter, als je het ervaart en er deel van uitmaakt, lijkt tijd bijna eeuwig te zijn want het Universum lijkt zo oud in vergelijking met een mensenleven.  Menselijk leven lijkt dan ook zeer broos, zeer breekbaar, en inderdaad menselijke lichamen zijn dat ook.  Maar jullie zijn niet broos en breekbaar, jullie zijn onsterfelijke goddelijke wezens aan het spelen dat je broos en breekbaar bent, en jullie hebben besloten dat de tijd voor dit soort illusoire spelletjes snel tot een einde komt.   

Deze laatste momenten van jullie illusoire levenservaring zijn zeer intens, want kwesties die misschien jaren, zelfs levens, latent aanwezig zijn gebleven, komen nu voor je omhoog om aan te pakken en los te laten.  Dat betekent niet je met ze verbinden, ze analyseren, of jezelf om hen veroordelen.  Het betekent gewoon het ongemak, de vreemde, ongemakkelijke gevoelens accepteren, ze observeren, en ze toelaten te stromen, door je heen en weg.  Huilen is goed!  En volledig acceptabel.  Het laat de stress en spanning in je lichaam los, zelfs schreeuwen of op een kussen slaan als je een plek kunt vinden waar je dat ongestoord en zonder gêne kunt doen.  Het proces is meer zoals de manier waarop je een film kijkt, of een verhaal leest: je focust je aandacht erop zolang het duurt, je voelt de emoties die de acteurs tonen; en wanneer het klaar is laat je het gaan – hoewel herinneringen daaraan nog gedurende een dag of zo in je denkgeest kunnen opduiken.  Maar... je bent er op geen enkele manier aan verbonden.  Op dezelfde manier zullen de zaken die omhoog komen voorbijgaan, tenzij je het probeert te verstoppen of je erdoor laat obsederen.  

Gedurende eonen heeft de mensheid gevoelens verstopt, ze ontkend, en zichzelf er ongevoelig voor gemaakt om de pijn niet te hoeven voelen.  En het resultaat is geweest dat de ontkende pijn dan wordt toegebracht aan anderen als een vorm van loslaten.  Dat kunnen jullie niet langer doen; je moet het in je bewustzijn toestaan, het voelen, en het loslaten.  Het klinkt eenvoudig, maar velen van jullie vinden het moeilijk en vermoeiend werk, dus vraag je gidsen om hulp bij het opruimen van de bezorgdheid en het ongemak, en om een liefdes-knuffel!  Herinner jezelf eraan dat iedere ervaring een les is die je gekozen hebt om te ondergaan.  Je hoeft het niet per se te begrijpen, en proberen om de reden te vinden voor de plotselinge verschijning in je leven of een oplossing voor de ervaring (d.w.z. erop reageren, in de hoop dat dat het zal doen verdwijnen) betekent je ermee verbinden, die de ervaring alleen maar onnodig verlengt en tijd verknoeit die beter gebruikt kan worden om je over te geven en dus het te laten gaan.  

De mensheid laat noodzakelijkerwijs enorme hoeveelheden van verstopte en ontkende angst, woede en wrok los zodat Liefde de delen van jezelf kan vullen waar je aan ze vast hebt gehouden, en je terug kan brengen naar heelheid.  Velen van jullie helpen met dit algemene loslaten, net zo goed als je eigen dingen loslaten.  Je bood je vrijwillig aan om dit te doen want je zag dat het noodzakelijk was, en in liefdevolle compassie incarneerde je om op deze manier voor anderen behulpzaam te zijn.  Jullie doen allemaal prachtig werk, en wanneer jullie ontwaken en begrijpen wat je gedaan hebt zal het je enorme vreugde en voldoening brengen.

Vergeet niet dat ieder van jullie, zonder uitzondering, ervoor gekozen heeft in deze tijd op Aarde te zijn, om te helpen lijden te verlichten en het los te laten uit het collectief.  Door dagelijks tijd vrij te maken in rustige ontspanning, gebed, of meditatie, kun je het lijden observeren zonder er in te worden getrokken.  Dat is ware compassie, zoals een luisterend oor, een liefdevolle knuffel, een zachte glimlach is voor degene(n) die je helpt, of de intentie ze liefde te sturen wanneer je niet fysiek bij ze aanwezig kunt zijn, en het begrip van jouw kant dat het iets is dat ze zelf moeten loslaten – ze zijn illusoir.  En jullie zijn goddelijke wezens, perfect geschapen voor alle eeuwigheid.  Dus je kunt en je zult ze loslaten. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

maandag 3 juni 2013

02.06.2013 SaulBinnenkort worden enige verrassende onthullingen openbaar gemaakt

John Smallman met Saul op 2 juni 2013Hier in de spirituele rijken, waar we echt niet van jullie afgescheiden zijn, bouwt de opwinding zich op; feitelijk borrelen we er van over!  Ik weet dat jullie dit in de afgelopen jaren al ontelbare keren verteld is, maar het is mijn taak om jullie dat opnieuw te vertellen, het ontwaken van de mensheid is goddelijk verzekerd en het moment waarop dat gebeurt is zeer nabij.  Velen van jullie voelen zich moe, boos en depressief, bijna alsof je tekort wordt gedaan, bent bedrogen, of zelfs opgelicht door de mensen die jullie vertellen over de wonderen die jullie wachten bij het ontwaken.  Het lijkt erop alsof jullie hebben gewacht en gewacht en gewacht.  Het wachten lijkt eindeloos te zijn geweest, dus het is geen wonder dat je je ontdaan voelt en dat jullie twijfels en angsten zijn geïntensiveerd.  

Echter, het einde is in zicht, en de vreugde die jullie huidige levenservaring zal vervangen, zal jullie tot extase brengen aangezien jullie eindelijk volledig begrijpen wat er gaande was, en waarom.  Hou je vast aan je geloof in het goddelijke plan, waarover jullie al zeer beperkte informatie gegeven is om jullie niet te overbelasten, en om ervoor te zorgen dat de pijn en de angst van het wachten jullie niet overweldigen.  Vergeet niet dat, hoewel je het leven in een illusoire omgeving ervaart, het voor jullie heel echt lijkt, en te veel informatie over de wonderen die komen zouden een zware aanslag op jullie toch al beperkte energieën veroorzaken, wanneer jullie de enorme discrepantie herkennen tussen het leven zoals jullie dat nu ervaren en de manier waarop het zou moeten zijn, en waarin jullie zullen ontwaken.  

Binnenin de illusie zijn de tekenen van de instorting, van het afbrokkelen van de systemen van de zogenaamde beschaving die op Aarde is gevestigd overal zichtbaar, en zelfs jullie mainstream media beginnen daarover te rapporteren.  Verwarring en ongeloof groeien terwijl de aantallen klokkenluiders, de angst afschuddend voor vergelding voor hun daden van het openbaar maken en het vrijgeven van informatie die onder de strakste veilgheid verborgen is geweest, zich onverbiddelijk blijven opbouwen. Ze kunnen niet langer worden ingeperkt, verzwegen of geridiculiseerd; de waarheid zal zich laten zien. Derhalve beloof ik jullie dat binnenkort enige verrassende onthullingen openbaar worden gemaakt, die een terugkeer naar de oude en heimelijke manieren van het runnen van de samenleving onmogelijk zullen maken.

De groep die eonenlang de politiek heeft gecontroleerd, religieuze organisaties, en alle grote multinationals – die allemaal heimelijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, onderwijl gehuld blijvend in de duisternis van geheimhouding – hebben nu die controle verloren.  Hun leden zijn het ernstig oneens met elkaar en leven in een staat van vrees en angst die nooit eerder door hen is ervaren, want  ze weten dat hun identiteiten, hun agenda’s en hun aangeboren corruptie op het punt staan om in het openbaar te worden blootgesteld.

Ze zullen intense schaamte ervaren – zelf-opgelegd natuurlijk – want ze wisten al heel lang dat hun gedrag gewetenloos was, en toch bleven ze erin volharden.  Oordeel niet over hen.  Laat ze gewoon in hun ivoren torens, waar ze verder geen kwaad kunnen doen, om hun volslagen en onverklaarbare incompetentie en onwil te overpeinzen om zich te verbinden met het goddelijke Liefdesveld welke, zoals alle bewust voelende leven, hun onvermijdelijke lot is.  Uiteindelijk zullen zij zich tot het Licht wenden en zeer vreugdevol Thuis verwelkomd worden als de verloren kinderen van God, die zij zeer zeker zijn.  De hemel is niet volledig totdat alle ronddolers zijn teruggekeerd.  Echter het feit van hun afwezigheid (slapend en nog steeds dromend) zal niet worden toegestaan de vreugde van degenen die ervoor hebben gekozen om te ontwaken te verstoren.

Liefde is jullie natuur, en alleen dat wat in perfecte afstemming en harmonie is met Liefde bestaat, want dat is alles wat God zo liefdevol gemaakt heeft.  Alles wat onliefdevol is, is volkomen zeker geheel onwerkelijk.  Ontdek die goddelijke Waarheid nu – door je alleen met Liefde te verbinden in iedere gedachte, woord en daad.  Als je dat doet zul je vrede en tevredenheid vinden welke nergens anders beschikbaar zijn, want er is geen ergens anders.  Dat kun je doen terwijl je blijft slapen in de illusie, en vervolgens zal het lijden om je heen stoppen je verdrietig of angstig te maken, omdat je de kortstondigheid ervan zult zien en begrijpen dat door het sturen van liefde naar hen die lijden, je hun pijn verlicht en hen assisteert in hun pogingen om in de Liefde te ontwaken.  Het tij van de Liefde dat nu over de gehele planeet stijgt is onweerstaanbaar, en dagelijks geeft meer en meer van de mensheid zich over aan haar warme omhelzing.  De mensheid is stevig gevestigd op het pad naar ontwaken, het pad naar Huis, en niets kan het wegleiden.  Dank het oneindige wonder van Gods eeuwige Liefde voor jou, en hoe het je terugtrekt naar het briljante licht van Zijn Tegenwoordigheid.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands