Marcadores

dinsdag 18 juni 2013

16.06.2013 Jezus


De era van oneindige conflicten en oorlogen zal tot een abrupt einde komen

John Smallman met Jezus op 16 juni 2013Hier in de spirituele rijken zijn we jullie allemaal zeer enthousiast aan het toejuichen, terwijl jullie doorgaan alles los te laten wat onliefdevol is en wat jullie verhindert elkaar te zien zoals jullie werkelijk zijn: geliefde kinderen van jullie oneindig liefhebbende Vader, God, de Bron van alles wat bestaat.  Terwijl jullie collectief jullie intentie om het goddelijke Liefdesveld te omarmen versterken en intensiveren, en alles los te laten dat daarmee niet in harmonie is, blijven de essentiële veranderingen om te zorgen voor jullie welzijn en die jullie Thuis brengen naar de Realiteit, doorgaan met toenemende snelheid plaats te vinden.

De mensheid is zich, op grote schaal, aan het toewenden naar de liefde en af van de angst, en dit is heel goed te zien als je de vrijgave observeert van zoveel veronderstelde geheime inlichtingendienst-agentschap bestanden in het publieke domein.  Transparantie en openheid – essentiële aspecten van de eerlijkheid en integriteit die nodig zijn om een werkelijk vrije samenleving  te laten floreren – zijn aan het escaleren en worden in de gehele wereld aangemoedigd en gedemonstreerd, aangezien moedige mensen besluiten om hun geweten te eren door de openbaarmaking van hetgeen hen verboden was te openbaren.  Het is voor hen volstrekt ondenkbaar geworden te blijven toestaan dat zulke monsterlijke geheimen nog langer verborgen blijven, wanneer ze zich realiseren in welke mate de enorme en endemische corruptie in regeringen, bedrijven, en zelfs religieuze organisaties – die oorspronkelijk werden ingesteld om met onkreukbare eerlijkheid te werken namens de samenlevingen waarin zij werden opgericht – volkomen hun vermogen heeft ondermijnd op een manier te werken waarop de samenleving recht heeft en op mag vertrouwen.  Met bekende publieke figuren die statements maken die een voortdurende uitbreiding van deze zeer verdienstelijke trend stimuleren, is het nu onstopbaar geworden.  De omvang van de corruptie die binnenkort volledig zal worden onthuld zal, voor de meesten van jullie, extreem schokkend zijn.       

De samenleving kan alleen succesvol zijn en haar leden naar behoren dienen als al haar plannen, intenties en activiteiten volkomen transparant en liefdevol geformuleerd zijn in het voordeel van iedereen.  De mensheid heeft er nu collectief voor gekozen om dat pad te volgen.  Over de gehele wereld doen zich tekenen van deze immense en zeer welkome verandering in houding voor, terwijl nieuwe, levendige, en eerlijke groepen van individuen uit vele gebieden van inspanning samenkomen, om de benodigde en welwillende organisaties tot stand te brengen die elk individu op de planeet – zonder uitzondering – zullen eren en respecteren.  Jullie zijn aan het slagen in het veranderen van jullie houdingen zodat ze in afstemming komen met het goddelijke Liefdesveld dat jullie omringt en omhult, en door dit te doen zijn jullie de wereld aan het veranderen.     

Deze wereldwijde beweging richting openheid en transparantie binnen alle volkeren en alle culturen is van groot belang.  Het is op zichzelf een zeer positieve indicatie van collectieve intentie van de mensheid om te ontwaken, want het demonstreert een bewustzijn dat zonder een dergelijke transparantie en eerlijkheid een liefdevolle en compassievolle samenleving die alle leven eert, onmogelijk is.  En de mensheid wil een dergelijke samenleving.  

Overal waar geheimhouding en corruptie – die altijd getrouwe metgezellen zijn – toegestaan worden te floreren, raakt de samenleving in oorlog met zichzelf.  Mensen kiezen – schijnbaar noodzakelijk – partij en ondersteunen de ene groep tegen de andere die zij beoordelen als de vijand, en wanneer de emotionele lading voldoende intensiveert, gaan ze verder en nemen de wapens op in een poging om die vijand te vernietigen.  Het is een totale ontkenning, een ongelooflijke onwetendheid van het onontkoombare feit dat allen een zijn, en dat een ander schaden jezelf schaadt.  Wanneer zich militaire betrokkenheid voordoet, zoals jullie geschiedenis duidelijk toont, groeien woede en bitterheid, en uiteindelijk wordt het algemeen aanvaard – in feite een militaire noodzaak – om de ongewapende burgers, de vrouwen en kinderen van de tegenpartij, te martelen en doden.  Krankzinnigheid kweekt krankzinnigheid, en de waanzin van een oorlog wordt verdedigd als een recht en redelijke antwoord, de enige verstandige reactie op de provocaties van je vijanden!

Vrede kan niet worden bereikt door ter oorlog te gaan!  Maar zelfs vandaag nog op jullie planeet zijn er mensen die beweren dat oorlogen om vrede te bereiken en te handhaven essentieel zijn, en ze worden regelmatig betrokken bij het verbeelden van scenario's waarin ‘de vijand’ een onaanvaardbare daad verricht die met maximale kracht moet worden gewroken om de kracht van macht te demonstreren, wanneer gebruikt door mensen met ’intelligentie en wijsheid’, effectief de vrede kan handhaven.  Het goede nieuws is dat deze waanzin wordt herkend en de mensen zullen niet veel langer toestaan dat degenen die zich de mantel van macht en gezag hebben toegeëigend, namens hen oorlogszuchtige actie ondernemen –  actie die volledig in strijd is met de fundamentele rechten van de mens.  Het besef dat degenen-die-willen-regeren in feite een monetaire waarde op een menselijk leven geplaatst hebben, waardoor het gelukkig vervangbaar is, is aangebroken.  De era van oneindige conflicten en oorlogen zal tot een abrupt einde komen.

Mensen, miljarden mensen, hebben zich gerealiseerd dat de industrieel-militaire-machine niet kan worden bediend zonder hun bereidwillige en enthousiaste steun, en die bereidheid wordt over de gehele wereld ingetrokken.  Ja, er zijn nog steeds gebieden waar conflicten doorgaan, maar zelfs daar kan het feit dat kleine aantallen misleide individuen deze activiteiten voor hun eigen doeleinden leiden, niet langer worden genegeerd.  Mensen willen geen oorlog en conflict meer en dus stoppen ze ermee het toe te staan dat ze in militaire dienst worden gedwongen door degenen die hen een schuldgevoel opleggen door ze naïef, onpatriottisch, of laf te noemen.

De tijd voor oorlog is voorbij; het heeft jullie nooit gediend.  Het heeft jullie alleen verdriet en lijden bezorgd, ondanks de hoge en machtige doelstellingen die het altijd werd verondersteld te beschermen en te bewaren, en tenslotte hebben genoeg van jullie de beslissing, de collectieve beslissing, genomen te stoppen er nog langer bij betrokken te worden.  Die beslissing is krachtig en onherroepelijk, aangezien het de Wil van God is om het te ondersteunen.  De mensheid heeft een nieuwe richting gekozen, een richting op basis van liefdevolle vriendelijkheid, wat slechts een weerspiegeling is van jullie ware en goddelijke natuur.  Allen in de spirituele rijken ondersteunen deze verandering van richting met vrolijk enthousiasme, en verheugen zich erin dat deze is gemaakt. 

Reflecteer tijdens jullie dagelijkse stille tijd op de verandering die heeft plaatsgevonden in de collectieve intentie van de mensheid, die het in afstemming brengen met die van God is, en voeg het toe aan jullie eigen intentie om naar iedereen zonder uitzondering liefde te sturen, en vooral naar degenen waarvan je gelooft dat ze je op enige manier hebben beledigd of pijn gedaan.  Anderen onvoorwaardelijk liefhebben betekent jezelf liefhebben, want deze twee staten zijn onscheidbaar – ze zijn een.  Als jullie dat doen zul je ervaren dat de stress wegvalt om te worden vervangen door vrede, en je innerlijke weten dat voor alles goddelijk is gezorgd zal intensiveren.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands