Marcadores

woensdag 30 januari 2013

27.01.2013 Jezus


Volledig bewust zijn betekent dat je nooit onbewust handelt  

John Smallman met Jezus op 27 jan. 2013De grote energieverschuiving die zich in december voordeed vraagt van ieder van jullie om aanpassingen te maken in jullie individuele energievelden, zodat zij zich volledig kunnen verbinden met het goddelijke energieveld die jullie en de planeet omcirkelen en omarmen, en tenzij je zelf een zeer bewuste intentie hebt gemaakt om de verandering die er gebeurt niet te laten plaatsvinden, zal dit automatisch gebeuren. Als jullie energievelden zich aanpassen, kun je een aantal vreemde gewaarwordingen en stemmingswisselingen ervaren. Dit is normaal. Je gaat door een gradueel proces van het verhogen van je energiefrequentie naar een niveau waarop het zich kan afstemmen op en interacteren met dat van het goddelijke energieveld, en het zijn deze aanpassingen die je voelt. Deze gevoelens zijn een zeer goed teken. Zij geven aan dat je je voorbereidingen stimuleert om te gaan naar een volledig bewuste en volledig ontwaakte staat. 

Velen van jullie hebben commentaar geleverd op de sensaties die je ondergaat, waarvan sommigen niet erg prettig zijn. Het is eigenlijk een onverschrokken-tegemoet-treden en een loslaten van ieder liefdeloos aspect van jezelf dat ver onder het niveau van je bewustzijn binnen jezelf verbleef. Het is waarschijnlijk dat ze, van tijd tot tijd, de controle van je overnamen wanneer je op een situatie reageerde, schijnbaar ongecontroleerd gedreven door krachtige emoties die juist met ongewone, onverwachte, en mogelijk ongepaste wreedheid ontstonden. En na de tijd kun je je heel wel hebben afgevraagd wat er in Godsnaam is gebeurd. Het was je heel duidelijk dat je overstuur was, maar je reactie was ver voorbij normaal of redelijk, het was alsof er een demon was die je opzij duwde en de controle had overgenomen. In je volledig bewuste staat kan dat niet gebeuren, want volledig bewust zijn betekent dat je nooit onbewust handelt of je gedraagt. En in je eerdere bijna onbewuste staat kun je heel wel niet eens hebben gemerkt dat er iets ongewensts gebeurde want het zou normaal geleken hebben. Nu is ‘normaal’ niet langer acceptabel voor je, en dat is een teken van enorme vooruitgang. Gefeliciteerd! 

Het loslaten van al deze verborgen ‘demonen’ is een beetje zoals het installeren van een nieuw besturingssysteem op je computer. Het kost tijd en concentratie, en het gaat om een hoeveelheid nieuwe kennis om je competentie en efficiëntie te herstellen. Of je zou het kunnen vergelijken met het strijken van vellen papier of tafellakens die bij de was zaten en die niet kunnen worden gebruikt voor alle kreukels eruit zijn gestreken. Jullie zijn effectief al je blokkades en ontkenningen aan het verwijderen door het vervangen of upgraden van je BS, of alle inconsistenties in je houding en gedrag aan het gladstrijken. Terwijl dit proces zich voortzet zul je bemerken dat je bewustzijn van je ego’s pogingen je te controleren en je leven te bepalen je steeds duidelijker wordt. Je zult veel minder gauw te snel en gedachteloos reageren, en dientengevolge spijt achteraf hebben zal minder van je tijd kosten. Wees blij dat al deze zaken in je bewustzijn opkomen, want als je bewustzijn hebt, heb je al de gereedschappen om met elke situatie die zich voordoet af te rekenen. 

Natuurlijk verlies je de mogelijkheid om de schuld voor elk liefdeloos gedrag te verdringen, want op dat moment zul je je heel bewust zijn van wat er gebeurt, in plaats van tijdelijk ‘je bewustzijn te verliezen’, wanneer emoties ontbranden en tijdelijk de controle over je hebben. Je hebt nu de mogelijkheid om jezelf te stoppen voordat je reageert, en dat kan eng zijn, want je kunt de gevolgen voorzien voor je handelt of reageert. Je weet dat je verantwoordelijk bent voor je woorden en daden – als er geen demonen zijn die je drijven – en je bent je bewust van de beslissing er wel of niet op in te gaan. Er op ingaan is verleidelijk, en je hebt de tijd een beslissing te nemen, terwijl voorheen er op ingaan gewoon gebeurde. Je moet je bewust zijn om te kunnen worden verleid. En dus, als je je bewust bent kun je besluiten om sterk en effectief weerstand te bieden, of je kunt besluiten te zwichten. Als je toegeeft, kunt je last krijgen van een kortstondig gevoel van vrijheid of opwinding, maar dat zal snel vervangen worden door een intens gevoel van mislukking. 

Met deze nieuwe energieën die zo overvloedig stromen, wordt de leer-periode voor het loslaten van ongewenste aspecten van je egoïstische zelf heel kort. Feedback van je omgeving over gedachten, woorden of handelingen zal zeer snel zijn, zoals sommigen van jullie waarschijnlijk al hebben ontdekt. De goede kant daarvan is dat je merkt dat je niet eindeloos lessen aan het herhalen bent – lessen die misschien onbegrijpelijk waren voor je bewustzijn tot leven begon te komen – want ze worden snel geleerd in deze nieuwe energie-omgeving, en daarom zul je niet langer belegerd worden door onaangename en onuitgenodigde ervaringen die je dag verpesten. 

Vroeger, voordat de nieuwe energieën zo vrij en overvloedig binnen begonnen te stromen, dreven velen gewoon door het leven zich afvragend waarom het hen zo slecht behandelde. Nu wordt het je al snel duidelijk waarom je een slechte dag hebt, en kun je de benodigde wijzigingen aanbrengen in je denkpatronen en gedragingen die je zal toestaan situaties te vermijden die het bederven. Je bent je eigen baas – en dat is iets wat je vergeten was. Dat is hoe je geschapen bent, en je bent dat nu aan het herontdekken en aan het gebruik maken van de kracht die het je geeft. Kennis is macht, en je kennis groeit terwijl je bewustzijn zich opent, en dus doet je kracht dat ook. Gebruik het overvloedig, liefdevol, en verstandig, en ervaar het nieuwe tijdperk waarin je binnen bent gegaan. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

27-01-2013 SaulJullie Lichtdragers vullen de wereld met het vuur van de goddelijke Liefde  

John Smallman met Saul op 27 jan. 2013Wanneer jullie het eens worden, wat jullie spoedig zullen doen, met het besef van wat een buitengewone energieverschuiving in december vorig jaar er heeft plaatsgevonden, de Aarde beïnvloedend en alle levensvormen die ze zo liefdevol ondersteunt, zul je echt verbaasd zijn. Het was niet een eenmalige kortstondige gebeurtenis, maar een van enorme kracht en omvang die zeer zorgvuldig is gepland, zodat over een periode van maanden het crescendo van het goddelijke energieveld dat interacteert met de Aarde medio december zou pieken wanneer de Nieuwe Tijd arriveerde en de mensheid aan zou zetten tot een veel meer directe weg naar Huis – eentje die de oude, extreem vage en meanderende wegen die je met zeer beperkt succes hebt uitgeprobeerd eonenlang te volgen, zou kortsluiten. 

Je hebt veel meer tijd in de illusie doorgebracht dan je je voorstelde toen je het binnenging. Ja, je dacht dat een bestaan, gescheiden van je Vader zowel inspirerend als bevrijdend zou zijn, maar in de diepten van je wezen wist je dat je je greep op de Realiteit nooit zou opgeven. Je zou de Realiteit voor jezelf verbergen zodat je illusoire ervaring er heel echt uit zou zien, maar je zou jezelf niet, inderdaad kon jezelf feitelijk niet, Ervan afscheiden. En je wist dat wanneer jouw spelletjes saai of beangstigend werden, je naar Huis kon terugkeren. 

Echter, je hebt zo'n goed werk gemaakt van de bouw van het labyrint dat de illusie is, dat je verdwaalde en de weg naar buiten niet kon vinden. Er waren veel mogelijke paden die naar buiten leiden, maar je bleef steeds ontmoedigd en afgeleid raken, en vergeten waar je naartoe wilde gaan. De paden meanderden door vreemde en bedreigende omgevingen die je had opgebouwd om de ervaring die je had gekozen te ondergaan, interessanter en leuker te maken. Grote angst en verwarring overspoelden je en jullie begonnen steeds woester met elkaar te vechten, terwijl jullie in de diepten van je hart naar God bleven roepen om je te redden. 

Hij hoorde jullie roepen, maar wilde jullie niet wakker maken want het grote en schokkende verschil tussen jullie illusoire wereld en de Realiteit, plotseling geopenbaard, zou jullie intense pijn hebben veroorzaakt. In plaats daarvan zond Hij jullie heiligen, gidsen, mystici en leraren die een veel kortere weg naar Huis voor jullie bouwden en probeerden jullie erlangs te leiden. Ten slotte, in de laatste decennia van jullie 20ste eeuw, begonnen velen die volledig gedesillusioneerd waren geraakt door jullie illusoire wereld, kennis te nemen van de prachtige alternatieven die werden aangeboden, begonnen gebruik te maken van de spirituele hulp die er altijd was geweest voor wie er om vroeg, en ontdekten dat er een veel, veel kortere weg naar Huis was dan iemand had vermoed. 

Zij waren jullie, de Lichtdragers en de wegwijzers, en tijdens dit korte moment in tijd hebben jullie verbijsterende resultaten bereikt in vergelijking met het weinige dat in voorgaande millennia werd bereikt. Jullie hebben het pad verlicht zodat de mensheid kon volgen, en nu het zo briljant verlicht is, is de mensheid inderdaad op weg! Zoals jullie voortdurend verteld is, allen zullen terugkeren naar Huis, niemand zal worden achtergelaten, omdat Liefde noch verwerpt noch discrimineert, Het accepteert iedereen. 

Sommigen van hen die ervoor kozen samen te werken bij de totstandbrenging van de illusie zijn nog niet klaar om daar te stoppen met het spelen van hun krankzinnige spelletjes, en dus zullen ze zich in staat zien daarmee door te gaan in een omgeving die geschikt is voor het spelen van dergelijke spelletjes, zo lang als ze zich willen verbergen voor de Liefde, de Realiteit. 

Liefde verwelkomt, Liefde omarmt, Het dwingt niet. De overgrote meerderheid van de mensheid wil alleen maar ontwaken en ze hoeven niet te wachten tot die kleine en misleide minderheid uiteindelijk beslist dat het tijd is te veranderen van gedachten en ervoor te kiezen te ontwaken. 

Jullie Lichtdragers en wegwijzers vullen de wereld met het vuur van de goddelijke Liefde, en alleen die enkelen die vastberaden bij de intentie blijven om de manieren van de illusie te blijven onderhouden, zullen door Haar onbeïnvloed blijven. Haar invloed en warmte sijpelt door in de harten van allen die niet bewust de intentie hebben Het te weerstaan, en de effecten van die infiltratie zijn de ontbinding van de oude concepten die oordeel en straf over liefde, compassie en vergeving bevoordeelden. 

Jullie nieuwsmedia doen geen moeite om het goede nieuws over het verzachten en milder worden van de harten te rapporteren, en het groeiende bewustzijn dat allen verbonden zijn, en essentiële onderdelen van het Geheel. Terwijl dit bewustzijn zich ontwikkelt en versterkt, lost het vermogen op van autoritaire krachten van welke aard dan ook om de bevolking te onderdrukken en te blijven controleren. Jullie hebben het in vele landen gedurende de laatste paar jaar zien gebeuren. De media focussen op de schade en het lijden dat optreedt wanneer mensen opstaan en zeggen: genoeg is genoeg, en, omdat ze worden gecontroleerd door degenen die de teugels van de macht vasthouden, proberen zij om de bevolking te dwingen tot gehoorzaamheid aan de autoriteiten, die beloven om een dialoog te openen als ze dit doen. Maar de tijd voor dat soort zinloze uitwisseling, die de overheid alleen helpt de oude orde te onderhouden en stabiliseren, is voorbij. 

Vreedzame demonstraties zullen in aantal groeien terwijl de oude orde wankelt, verward en bang, als het probeert haar positie van macht en recht te behouden. Het is zelfs voor de meest onbewusten duidelijk dat de huidige toestand onhoudbaar is. Alleen degenen die hebben geregeerd, en dit proberen te blijven doen, zijn in ontkenning over hun onvermogen om hun posities van macht en controle te behouden. 

De Nieuwe Tijd is gearriveerd, en de oude gevestigde orde is (voor het grootste deel) rustig aan het afbrokkelen, terwijl de totale steun die zij ooit genoten wegvalt. Nieuwe mensen met nieuwe ideeën en compassievolle harten komen naar voren om degenen te vervangen die de gebroken en onwerkbare systemen van de overheid hebben uitgevoerd, die zoveel schade hebben veroorzaakt – een oorlog, bijvoorbeeld – in hun krankzinnige vastberadenheid om aan de macht te blijven. Zij hebben geen macht, hebben ze nooit gehad. Maar de mensheid koos ervoor om personen op te heffen als helden en leiders en gaf hun macht aan hen weg. 
Niet langer. Het was een gek aanbod van de kant van de misleiden naar de krankzinnigen toe die nu wordt ingetrokken. De volkeren van de wereld hebben zich gerealiseerd dat niemand het recht heeft hen te controleren of onderdrukken, en dat ze niet langer bereid zijn zichzelf te onderwerpen aan het gezag van degenen die consequent hun posities van vertrouwen die zij hadden hebben misbruikt.

Terwijl het oude systeem ineenstort zal er uiteraard enig geweld zijn als de eens zo machtige poging om hun gezag te handhaven. Maar degenen die dat voor zichzelf afdwingen realiseren zich ook de volledige onaanvaardbaarheid van de oude manieren. Ze hebben zorgen, omdat ze hun brood verdienen met het dienen van het systeem, maar het goddelijke energieveld laat niemand onberoerd en niet in staat de schade die er was, en er nog is, te zien, veroorzaakt door autoritaire systemen van de overheid, en meestal willen ze niet langer deel uitmaken van de oneerlijkheid en corruptie die deze mogelijk hebben gemaakt. 

Focus op de liefdevolle energieën die er in je ontstaan. Deel ze vrij, en weet dat je er klaar voor bent om je angsten en zorgen los te laten terwijl jullie voort gaan om jullie plaats in te nemen in de coöperatieve en harmonieuze wereld die jullie bouwen om die (wereld) te vervangen die zo jammerlijk heeft gefaald. De nieuwe energieën stromen krachtig en overvloedig door je heen, dus bedien je van hen door ze te omarmen en te leren ze te gebruiken. Ze zijn een goddelijke gave, aan je gegeven zodat je je met Jezelf kunt herverbinden, herken wie Je werkelijk bent, en open in de eeuwige vreugde en het wonder van die goddelijke staat. 

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zaterdag 26 januari 2013

23-01-2013 Jezus


Het effect van jullie collectieve liefdevolle intentie is enorm  

John Smallman met Jezus op 23 jan. 2013Hier in de spirituele rijken observeren we jullie vol vreugde, terwijl de nieuwe energieën die de planeet omhullen zich door de harten van de mensheid verspreiden en intensiveren. Een grote uitbarsting van Licht schijnt voort in de hemelen terwijl deze energieën positief en liefdevol met al jullie geliefden op Aarde interacteren, en terwijl jullie doorgaan met het vasthouden van en de intentie hebben je Licht onvoorwaardelijk en zonder onderscheid te delen om, teder en compassievol, te helpen met het ontwaken van al jullie slapende broeders en zusters. Het effect van jullie collectieve liefdevolle intentie is enorm en onontkoombaar. Liefde is zacht en onweerstaanbaar zichzelf aan het binnenloodsen en installeren in de harten van allen op de planeet, wrok, woede, angst en wantrouwen oplossend, zodat de houdingen en gedragingen die daarmee samenhangen los worden gelaten, aldus de Nieuwe Tijd van vrede, harmonie en overvloed toestaand om volledig te voorschijn te komen en jullie allemaal te omarmen. 

Het is een energie van immense kracht waarmee God de mensheid en de prachtige planeet die jullie ondersteunt heeft omarmd. Het doel is om jullie bewustzijn te verhogen naar nieuwe niveaus van bewustzijn, zodat de realiteit dat jullie allen een zijn, dat er geen afscheiding is, zich voorwaarts beweegt van zijnde slechts een interessant, maar weinig begrepen feit – met name erkend door de moderne natuurkunde en in mindere mate door de moderne filosofen – naar de hoofdstroom van algemene kennis. Wanneer dit gebeurt zal het steeds moeilijker voor mensen worden om elkaar op een manier te behandelen die niet in afstemming is met Liefde. Voor velen van jullie zal dat een staat van bewustzijn lijken te zijn die buiten de grenzen van het mogelijke is, feitelijk geheel onbereikbaar, wanneer je rondkijkt naar het geweld dat vrijelijk stroomt in bijna elke hoek van de wereld en je de eigengerechtigheid, woede, afwerendheid (defensiveness), en vrees ziet die mensen lijkt te sturen, vaak goed bedoelende mensen van eerlijkheid en integriteit, in wat onvermijdelijke en volledig gerechtvaardigde conflicten lijken te zijn. 

De reden dat het zover voorbij lijkt aan wat mogelijk is, is omdat jullie allemaal, gedurende vele levens, als daders of slachtoffers opgetreden zijn in wat wordt gezien als voortdurend geweld dat een essentieel aspect van het mens-zijn lijkt te zijn – b.v. Darwins theorie van de survival of the fittest, wat nu allesbehalve weerlegd is. Het is natuurlijk, daarom is geweld te verwachten, voorbereid te zijn op geweld, en de krachten tot je beschikking te hebben om je te verdedigen tegen een aanval, of zelfs om preventief hen te verpletteren die zouden kunnen denken om je in de toekomst aan te gaan vallen. Velen van jullie zijn zich bewust van de waanzin van deze manier van denken, maar omdat er zo veel zijn die ook echt op deze manier denken, lijkt het de meerderheid toe dat geweld en oorlog onvermijdelijk zijn, en altijd zullen zijn. En jullie defensie-industriën bewijzen dat deze manier van redeneren endemisch is. 

De nieuwe energieën zijn al het vertrouwen aan het ondermijnen waarmee zovelen die gevaarlijke reeks van overtuigingen vasthouden, en daarmee zullen ze doorgaan terwijl het goddelijke Liefdesveld dat de planeet omhult doorgaat zijn invloed zacht, krachtig en onweerstaanbaar op alle bewust voelende levensvormen uit te oefenen. Ja, het dierenrijk ondergaat ook een enorme verandering in bewustzijn, want het Liefdesveld discrimineert niet, maar spreidt zijn invloed overal uit om de vrede en harmonie naar jullie planeet te brengen die jullie zo’n lange tijd in je hart hebben gezocht. 

Jullie verlangen naar een prachtige wereld waarin alle levensvormen hun plaats hebben – een plaats waar ze spiritueel kunnen leven, groeien en evolueren zoals goddelijk bedoeld – is in de afgelopen paar duizend jaar van aardetijd geïntensiveerd. Als gevolg van die intentie werd het momentum ingesteld dat jullie in staat zou stellen met het goddelijke Liefdesveld te integreren en versmelten, wat op dit moment heeft gewacht. Jullie betrokkenheid daarmee was altijd goddelijk gepland, en vanaf het einde van vorig jaar, 2012, heeft de energie ervan gestroomd en gepulseerd met een intensiteit die je je nauwelijks kunt voorstellen. Sommigen van jullie voelen het heel sterk, en allen op aarde worden er sterk door beïnvloed. 

Houdingen veranderen en zullen blijven veranderen over de gehele wereld, want de kracht van Gods goddelijke Liefdesveld antwoordt op jullie blijvende roep om Zijn hulp in het binnenhalen van het nieuwe Gouden Tijdperk van wie velen hebben gedroomd en die vele anderen hebben geprofeteerd. Jullie zijn op weg en niets kan jullie tegenhouden. Jullie spirituele evolutie heeft een punt bereikt waarop het je duidelijk wordt dat dit de enige weg vooruit is, en jullie reiken naar voren en nemen het stevig beet. Jullie naderen ‘lift off!’ (‘lancering’). Jullie Vader en allen in de spirituele rijken juichen jullie toe, en jullie succes kan niet worden voorkomen. 


Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

donderdag 24 januari 2013

23-01-2013 SaulJe twijfels en angsten zijn ongegrond  

John Smallman met Saul op 23 jan. 2013
Met de groei en intensivering van de nieuwe energieën die jullie allen omhullen, is jullie pad naar ontwaken zowel helderder als duidelijker geworden. De behoefte om de Liefde in je te delen en uit te breiden, je eeuwige en onverbrekelijke goddelijke verbinding, brengt de blokkades en barrières voor Haar onder je aandacht die je uit angst eonen geleden hebt geïnstalleerd, en waarvan je je nu realiseert dat ze je ervan weerhouden het leven vol en vreugdevol te leven. 

Je dacht dat het essentiële verdedigingen waren tegen een wrede en bedreigende wereld vol met potentiële vijanden, terwijl ze in feite kooien of gevangenissen zijn die je bouwde en waarin je je uit angst terug trok nadat je een staat van afscheiding van je Vader tot werkelijkheid had bedacht. Afscheiding van Hem is onmogelijk, maar vanwege de kracht van je enorme inventieve mogelijkheden was je in staat een denkbeeldige omgeving te bouwen waarin je je kon verbergen voor de veronderstelde woede waarvan je geloofde dat die je vaders antwoord was op je poging om jezelf af te scheiden van Hem en onbezwaard onder de wet van goddelijke Liefde te leven. 

Angst is de afwezigheid van Liefde. Het is op zijn best verontrustend, en in het slechtste geval volkomen angstaanjagend, en jullie hebben allemaal ervaringen gehad van extreme angst gedurende de eonen die je besteed hebt aan het jezelf afsluiten van je Vaders liefdevolle omhelzing. Het leven zonder God is onmogelijk want Hij is alles wat er bestaat, en jullie zijn, derhalve, onafscheidelijke delen van Hem. De kennis van die goddelijke waarheid wordt binnenin je, permanent, vastgehouden, maar je hebt dat eonenlang geweigerd te erkennen. 

Jullie zijn nu met het proces bezig van terugkeren naar de goddelijke vouw, door het toestaan dat die kennis in je bewustzijn oprijst. In eerste instantie is het een ongelooflijk begrip, want jullie zijn zo geconditioneerd geraakt in het jezelf als kleine en onsubstantiële wezens te zien en ervaren in een uitgestrekt en onverschillig universum, korte en toenemend pijnlijke levens levend die tot ziekte en dood leiden, een permanente staat van niet-zijn waarna, voor het grootste deel, je volkomen vergeten zult zijn. Het zal in feite zijn alsof je nooit had bestaan. Dat is leven zonder liefde, en het is een angstaanjagend vooruitzicht. Het is geen wonder dat gepraat over de dood, laat staan de aanvaarding van de onvermijdelijkheid ervan, een beetje een gespreksbeëindiger (conversation stopper) is. 

Waar je je mee bezighoudt is als het allegorische verhaal van de verloren zoon die zijn erfenis opeiste van zijn vader, en op weg ging om de wereld te verkennen buiten zijn vaders liefdevolle domein. Die ervaring werd steeds onbevredigender, hem groot lijden brengend, en tenslotte wanhoop. Hij wilde naar huis terugkeren, maar geloofde dat hij al zijn banden had doorgesneden, dat zijn vaders liefde voor hem gestorven was, en dat hij bijgevolg, met volledige rechtvaardiging, hem weigerde te erkennen, laat staan toestaan naar huis terug te keren. Uiteindelijk, in wanhoop, besloot hij het erop te wagen, naar huis terug te keren, en zich aan zijn vaders genade te onderwerpen, in volledige en verachtelijke overgave. 

Wat gebeurde er toen hij zijn huis naderde? Zijn vader zag hem aankomen en haastte zich hem te begroeten en omhelzen. Jullie zijn allen bezig met het maken van die reis naar huis, en als je Vader je ziet naderen, zal Hij zich haasten om je te begroeten en omhelzen. Het zal spoedig zijn alsof je nooit bent weggeweest, wat je natuurlijk ook niet bent. 

Maar de meesten van jullie zien nog steeds op tegen die naderende ontmoeting, en je aardse ervaringen, compleet met jullie culturele en religieuze indoctrinaties, moedigen een geloof aan dat als je je maker ontmoet er dan een hard oordeel zal zijn gedurende welke de veelheid aan zonden die je begaan hebt schaamtevol in al hun slechtheid zullen worden herbeleefd. Dat zal worden gevolgd door een passende periode van intense pijn en lijden ter compensatie, voor de toegang tot de hemelse gewesten definitief verleend wordt, waarschijnlijk heel ongaarne. En als je er binnen zult gaan, zal dat waarschijnlijk zijn als tweederangs burgers. Niet echt een opbeurend vooruitzicht, dat is de reden waarom zo velen, opgevoed met dat soort overtuigingen, alle vormen van religie van de hand wijzen, en in die daad van afwijzing de mogelijkheid van een persoonlijke spiritualiteit insluiten. 

Echter, jezelf afsluiten van alles wat spiritueel is, is feitelijk jezelf afsluiten van jezelf. Het is een staat van ontkenning die leidt tot bitterheid en cynisme, en moedigt een onbarmhartige (dog-eat-dog; de sterkste wint) levenshouding aan waarin het ieder voor zichzelf is, die de overtuiging aanwakkert dat in deze wereld van schaarste hij die sterft met het meeste speelgoed degene is die wint. En dat is wat velen van jullie hebben ervaren in vele voorgaande levens. 

De nieuwe energieën doorbreken die geestesgesteldheid, verbinding makend met je hart, en de enorme wirwar van angsten en zorgen oplossend die je gedurende talloze menselijke incarnaties hebben uitgeput. De meesten van jullie voelen deze energieën, maar hebben twijfels over hun werkelijkheid, en omdat twijfel zo ingebakken in jullie is, vinden jullie het erg moeilijk om ze los te laten. 

Mijn boodschap aan jullie is: ‘Jullie twijfels en angsten zijn ongegrond. Jullie Vader wacht liefdevol op jullie terugkeer en verlangt ernaar jullie eens te meer te omhelzen. Ga naar binnen, sta deze energieën toe dat ze hun aanwezigheid voelbaar kunnen maken, en ontspan in de liefdevolle warmte die zij bieden, wetende dat je inderdaad gaat ontwaken in onvoorstelbare vreugde’. 

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

woensdag 23 januari 2013

20-01-2013 Jezus


Als je je gedachtepatronen verandert, verander je je levenservaringen   

John Smallman met Jezus op 20 jan. 2013


Het bewustzijn van de eenheid van de mensheid groeit snel terwijl meer en meer mensen sociaal in groepen samen komen om elkaar te helpen en nieuwe manieren te ontwikkelen om te interacteren, ideeën uit te wisselen, en creatieve ondernemingen te beginnen waarvan alle betrokkenen profiteren. Aangezien allen een zijn, is het absoluut onmogelijk voor jullie niet de gehele mensheid te beïnvloeden met elke gedachte, woord of daad waarmee je je bezig houdt. Het is vaak onwaarschijnlijk dat dat direct duidelijk voor je is, want het effect dat je hebt kan heel wel niet lokaal optreden maar ook in een totaal ander deel van de wereld, dus moet je je realiseren dat alles waarmee je je op welke manier dan ook bezig houdt verstrekkende gevolgen heeft. Daarom moeten de verantwoordelijkheden die jullie allemaal delen om liefdevol, vriendelijk, gul, compassievol, en vergevingsgezind in elke situatie te zijn, begrepen en gerespecteerd worden. 


Met andere woorden, als je stilstaat bij bepaalde verkeerde dingen waarvan je denkt dat ze je zijn aangedaan – ongeacht of je waarneming juist of onjuist is – en een beeld maakt van de dader die wordt aangeklaagd, veroordeeld en gestraft, dan ben je een energiegolf van negativiteit en afscheiding aan het projecteren die anderen negatief zal beïnvloeden. Je bent effectief een energiegolf van disharmonie, verstoring, en angst aan het creëren die van je uitstroomt en samengaat met andere soortgelijke golven van negatieve energie, geprojecteerd door anderen, die mogelijk sterker of zwakker zijn dan die van jou, afhankelijk van de sterkte van de focus en intentie waarmee zij worden geprojecteerd, maar die in combinatie onnoemelijke schade aan de mensheid kunnen en zullen doen. En, natuurlijk, als je dat soort energie vasthoudt en naar buiten projecteert, nodig je effectief dat soort energie terug in je eigen energieveld. Dit versterkt je gevoel dat je onrecht is aangedaan en intensiveert je gevoel dat je oneerlijk of onrechtvaardig behandeld bent, aldus enig persoonlijk gevoel van geluk of voldoening dat je zou hopen te ervaren ondermijnend, verminderend, of oplossend. 

Het is essentieel dat je je gedachten zorgvuldig en oplettend bekijkt, duidelijk die identificerend waarmee je je wilt verbinden, in tegenstelling tot degenen die je alleen maar wilt observeren wanneer ze door je veld van bewustzijn heengaan. In feite neem je altijd de beslissing of je je ermee wilt verbinden of ze wilt laten passeren, maar voor velen van jullie zijn die beslissingen grotendeels automatische geworden en zijn gebaseerd op keuzes die je lang geleden gemaakt hebt en die je misschien nooit opnieuw hebt geëvalueerd. 

Jezelf bewust zijn van je gedachtepatronen maakt het je mogelijk ze te wijzigen, en wanneer je je gedachtepatronen wijzigt, wijzig je je levenservaringen. De intentie hebben je alleen liefdevol te verbinden en alleen gedachten vast te houden die in afstemming zijn met die intentie, zal je naar een plek binnenin leiden, en waar ze niet langer in staat zijn je natuurlijke staat van vrede te verstoren. 

Het komt allemaal neer op dat bekende gezegde: ‘Als je niets aardigs kunt bedenken om over iemand te zeggen, wees dan stil’, want het denken en uitdrukken van liefdeloze gedachten vormt een pad, een groef waardoor soortgelijke gedachten zich met toenemend gemak kunnen verplaatsen, en dat kan heel wel een onbewuste gewoonte worden, terwijl het vasthouden van de intentie alleen liefdevolle gedachten te denken en uit te drukken een pad of groef vormt waar de liefde vrij doorheen kan stromen, helpend alle gedachten die niet op die manier afgestemd zijn op te lossen en te verspreiden. 

Als je ontwaakt in je volledig bewuste staat, zullen gedachten niet ongezien of onherkend door je heen stromen, onverwachte situaties en gebeurtenissen creërend waarvoor het lijkt dat je er geen verantwoordelijkheid voor draagt, zoals vaak gebeurt in je onontwaakte staat. Als volledig bewuste wezens zullen je gedachten altijd direct onder je controle zijn, precies opleverend en dat creërend wat je intentie is. 

Een zeer belangrijk onderdeel van je spirituele evolutie, terwijl je je beweegt in de richting van ontwaken, is om te leren altijd bewust te zijn van de gedachten die je in je denkgeest vasthoudt en van de intentie waarmee je ze vasthoudt, zodat je ermee stopt onverwachte of ongewenste situaties of gebeurtenissen voort te brengen die willekeurig lijken te zijn en volledig buiten je invloedssfeer lijken te liggen. Jullie invloedssfeer is oneindig omdat jullie goddelijke wezens van immense kracht zijn, het is alleen dat je in je onontwaakte staat hiervan meestal onbewust blijft. 

Met de nieuwe en meer krachtige energieën van Liefde die de planeet omhullen, ontvang je nu aanmoediging, in de vorm van intuïtieve inzichten, om je gedachten te veranderen en ze steeds nauwer in afstemming te brengen met die van je Vader. Echter, je egoïstische kant probeert je er nog steeds van te overtuigen dat hoewel het goed voor God is oneindig liefdevol te zijn, het in de echte wereld, waar je je bestaan ervaart, niet realistisch is omdat anderen voortdurend van je zullen profiteren als je een dergelijke naïviteit aan de dag legt. 

Die houding van wantrouwen heeft de mensheid geen goede dienst bewezen – wantrouwen, oneerlijkheid, verraad en conflict blijven endemisch, ondanks jullie vastberadenheid niet voor de gek te worden gehouden – en de goddelijke energieën die nu jullie omgeving overstromen, zijn er om je te helpen de moed en vastberadenheid te vinden om de wereld door Liefde te veranderen, de enige manier waarop het kan worden veranderd. Als je op anderen wacht om het te veranderen, zal het nooit gebeuren. Je hebt binnenin je, steeds feller brandend, de vlam van goddelijke Liefde, die je Vader daar geplaatst heeft op het moment van je schepping. Breng Het tot uitdrukking, demonstreer Het, deel Het, en los de illusie op waarin jullie je zolang verborgen hebben, onderwijl de angst voedend dat je onwaardig bent voor wat je essentiële, onveranderlijke en onvervreemdbare, goddelijke natuur is. 

Liefde is je eeuwige natuur; je kunt Het noch verliezen noch afdanken want Het is wat je bent. Laat je angsten los; verbind je met je goddelijkheid zoals je Vader je steeds aanmoedigt te doen; en herontdek het wonder en de de vreugde waarvoor je bent geschapen te ervaren. Als je je met de wereld verbindt kun je die en zul je die alleen met Liefde veranderen, want dan word je volledig ondersteund door God, en, zoals je weet, ‘Met God zijn alle dingen mogelijk’. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

dinsdag 22 januari 2013

20-01-2013 SaulDe realiteit kan niet in de illusie plaatsvinden of verschijnen 

John Smallman met Saul op 20 jan. 2013Wanneer de mensheid ontwaakt, zoals het zonder twijfel zal doen, zal een staat van grote vreugde jullie omhullen. Jullie hebben gedurende vele levens naar dit moment toegewerkt, en jullie zijn nu heel dichtbij. Sommigen van jullie, in feite een vrij groot aantal van jullie, waren zeer ontmoedigd toen schijnbaar niets opmerkelijks gebeurde in de wereld op of rond 21 december 2012. Dit is begrijpelijk omdat er zich zovelen verbonden hadden aan een resultaat dat fysiek kon worden waargenomen en gemeten in de illusoire omgeving dat sinds eonen jullie thuis is. 

Ontwaken is je verplaatsen van de illusie de Realiteit in. De Realiteit kan niet plaastvinden of verschijnen in de illusie – dat zou zoiets zijn als elektriciteit proberen te zien – het is gewoon niet mogelijk. De gevolgen ervan kunnen worden gevoeld of waargenomen jullie roepend om te ontwaken, en wanneer je dat doet zal alles opmerkelijk mooi zijn, verbluffend helder, zo echt dat er geen twijfels van welke aard ook zullen overblijven die je terug zouden kunnen trekken dat onwerkelijke miasma (verpeste lucht, omgeving van kwade dampen) in dat je zolang aan zich lijkt te hebben vastgebonden. 

Ondanks je teleurstelling van het niet zien van fysiek bewijs van jullie verplaatsing de Nieuwe Tijd binnen, heeft die verplaatsing plaatsgevonden. Velen van jullie ervaren zonder twijfel een ongewoon gevoel van vrede en tevredenheid, die sommigen van jullie verwarrend vinden aangezien er fysiek niets lijkt te zijn veranderd dat dat zou kunnen verklaren. Wees ervan verzekerd, er heeft een enorme energetische verschuiving plaatsgevonden en het heeft wereldwijd verbazingwekkende effecten. Het overweldigende verlangen om vreedzaam en liefdevol te leven, ongeacht de omstandigheden waarin mensen zich bevinden, en de energetische intentie om dat te doen die de harten van de mensheid vult, is tot een dergelijke omvang versterkt, dat het nog maar zeer weinigen onbeïnvloed heeft gelaten. 

Het is essentieel dat je je Licht hoog blijft houden. Ook al ben je misschien niet in staat om er enig gevoel van te krijgen, het stroomt met grote intensiteit van je uit en beïnvloedt iedereen met wie je interacteert, en dat is hoe de mensheid naar het moment van ontwaken wordt gebracht. Onderschat of bagatelliseer de effectiviteit van je stevig en constant vastgehouden intentie niet voor iedereen om te ontwaken, want je intentie is massaal versterkt en geïntensiveerd door hen in de spirituele rijken wier enige taak het is om te helpen bij het tot verwezenlijking brengen van deze gedenkwaardige gebeurtenis. Twijfel er niet aan dat het zal gebeuren, want dat ondermijnt je intentie, aldus de tijdlijn voor jullie ontwaken verlengend. 

Twijfel is als een intentie om iets niet te laten gebeuren. Jullie kennen allemaal mensen die zeer positief zijn en die altijd bereiken wat ze willen, en je kent ook mensen die negatief of pessimistisch zijn die nooit in staat lijken te zijn het leven op enige manier gladjes voor zichzelf te laten stromen. Dat is de kracht van intentie die actief wordt gedemonstreerd. 

Vaak kunnen degenen die negatief of pessimistisch in hun vooruitzichten zijn niet zien dat dit het geval is, en zijn daarom niet in staat om te begrijpen waarom de dingen nooit in hun voordeel lijken uit te pakken. Het is als een weigering om God, het Universum, de Bron toe te staan om te voorzien in hun behoeften. Zij geloven dat zij de ongelukkige slachtoffers van de omstandigheden zijn, en proberen ze dat te vertellen dient er vaak alleen maar toe dat ze boos of bang worden. Ze geloven niet in de immense kracht die je Vader in ieder van jullie heeft geplaatst op het moment van jullie schepping. En natuurlijk heeft iedereen die een menselijke ervaring heeft ervoor gekozen om lessen te leren aangepast aan hun behoeften, zodat een deel van hun pijn en lijden het gevolg zal zijn van het niet begrijpen, of weigeren te begrijpen, van de lessen die ze voorgeschoteld krijgen. 

Je kan en mag niet proberen om de lessen van een ander voor hen te interpreteren, alleen zij kunnen dat doen. Je kunt met compassie luisteren, en als je je geleid voelt (een zeer licht, maar nauwelijks gevoeld intuïtief gevoel) een kleine opmerking maken. Maak het niet groted dan dat, want dat is waarschijnlijk je ego die haastig iemand komt redden! Jij hebt het zaadje geplant; het is aan de ander het op te kweken. Jouw kleine opmerking is jij die het Licht voor hen vasthoudt, ook al krijg je er helemaal geen gevoel van. 

Velen zien armoede, ontbering, ziekte en oorlog, over de gehele planeet, en ze zien ook bedrijfscorruptie en -incompetentie bij de overheid, grote organisaties, en religieuze instellingen die nalaten mensen in nood te helpen, en in tegendeel, eigenlijk van de situatie profiteren. Dat creëert een sluier van negatieve intentie en energie, en jullie taak als Lichtdragers en wegwijzers is om die negatieve en ontwrichtende energie door je liefdevolle en positieve intentie op te lossen. Jullie worden volledig ondersteund door God en door hen in de spirituele rijken, terwijl zij die die negatieve intentie en energieën projecteren veel minder steun hebben dan je zou denken, ondanks de enorme hoeveelheid lawaai die ze maken. 

Houd het Licht te allen tijde vast en weet dat de ondersteuning die jullie hebben en bieden onoverwinnelijk is. Je bent op Aarde om precies dat te doen. Het is je roeping, je vocatie, en de oneindige macht van Gods Liefde voor al Zijn kinderen, die continu worden ondersteund, garanderend dat niemand zal worden achtergelaten, overgelaten aan hun denkbeeldige gevoel van machteloosheid. Het besef dat ze niet zwak, hulpeloos en machteloos zijn breekt zonder meer door in het bewustzijn van degenen die zich verloren of achtergelaten voelen en jullie Lichthouders en wegwijzers helpen daar enorm bij door je intentie, dat het zo is. Wees positief, liefdevol, wees het goddelijke wezen dat je Vader schiep, en weet dat je Zijn Wil op elk moment doet, en dat succes onvermijdelijk is. 

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zaterdag 19 januari 2013

16-01-2013 SaulOntwaken is gewoon jezelf bevrijden van de afhankelijkheid van tijd

John Smallman met Saul op 16 jan. 2013


De reis van de mensheid is lang en moeilijk geweest, en hoewel de meesten van jullie er weinig gevoel van hebben, zijn jullie heel dicht bij ontwaken. Tijd is een vreemd begrip en toch is het een essentieel onderdeel van jullie illusoire werkelijkheid. Het is een van haar belangrijkste fundamenten, en hoe meer je je kunt concentreren op en leven in het altijd aanwezige nu moment, hoe effectiever je mee kunt werken aan het oplossen van de tijd en de illusie. Zoals je weet heb je je Vaders zijde, Zijn eeuwige Tegenwoordigheid, nooit verlaten, en ontwaken is gewoon jezelf bevrijden van de afhankelijkheid van tijd en alle andere ongelukkige aspecten van de illusie waarin jullie klaarblijkelijk verstrikt raken. 

Je hebt onbeperkte hulp voor je beschikbaar waar je slechts om hoeft te vragen wanneer je er maar voor kiest je volledige aandacht te schenken aan het huidige moment, de enige echte tijd. Voor een groot deel van je leven word je afgeleid door de ‘buitenwereld’ – andere mensen, plaatsen, activiteiten, problemen die er absoluut op staan dat je ze aandacht schenkt – terwijl de ‘echte wereld’ die binnenin is. Niet die van angsten, zorgen, lijden, en oordelen, maar van de totale vrede en tevredenheid die je kunt binnengaan en van genieten wanneer je stopt te streven oplossingen te beredeneren voor de vele problemen of kwesties die lijken te definiëren wie je bent of waarom je bestaat. 

Je kunt jezelf alleen vinden door het loslaten van je logische denkgeest en vervolgens de gedachten die in je denkgeest opkomen toe te staan door je heen te stromen zonder je ermee te verbinden. Dat doen geeft een gevoel van ruimte, vrijheid en veiligheid, omdat je effectief in de armen van de Liefde drijft, in de Tegenwoordigheid van God. Dit soort ervaring of kort ontwaken geeft je de kracht en de moed om de lessen onder ogen te zien en te leren waarmee de illusie je voortdurend in aanraking brengt. 

Je leeft en ervaart het leven in de illusie natuurlijk en dus moet je met de kwesties en problemen omgaan waarmee het je in aanraking brengt, maar probeer dat in het moment te doen in plaats van eindeloos stil te staan bij zaken die niet kunnen worden opgelost tot een toekomstige gebeurtenis of tijd, omdat je op dit moment niet de benodigde informatie hebt. Wanneer je de nodige informatie hebt kan het probleem worden opgelost; geniet tot dat moment van de inspirerende momenten die het leven je voortdurend aanbiedt als je je ogen ervoor wilt openen. 

Het leven in de volledigst mogelijke mate geleefd is inspirerend, verheffend, en zeer de moeite waard. Desalniettemin schakel je vele keren je bewustzijn ervan uit en drijft weg in zorgen en angst over onderwerpen waaraan je, in het huidige moment, niets kunt doen. Dan gaat het leven aan je voorbij terwijl je het negeert en jullie je denkgeesten vullen met trivialiteiten die je alleen maar pijn en lijden bezorgen. Ja, natuurlijk hebben jullie allemaal geleden, misschien lijd je op dit moment – maar waarom? Heb je, op dit moment, pijn. Ja, natuurlijk hebben sommigen van jullie dat, maar de meesten van jullie hebben dat niet, en voor jullie is je lijden zeer waarschijnlijk zelf opgelegd, want je bent aan het denken aan of je zorgen aan het maken over kwesties waaraan je op dit moment niets positiefs of zinvols kunt doen om het op te lossen, en je mist de glimlach van een kind, de schoonheid van de vallende sneeuw en het vredige geluk waar het bewustzijn van dergelijke wonderen in voorziet. 

Ik doe geen afbreuk aan of negeer de pijn en het lijden dat velen echt ervaren; ik probeer gewoon jullie aandacht te richten op dingen van schoonheid en wonder die jullie missen wanneer jullie je bewustzijn loslaten. Het loslaten van je bewustzijn is het jezelf afsluiten van het leven en al haar genoegens die het elk moment biedt. Zelfs als je in pijn bent, kan de glimlach van een geliefde of de kleuren van een zonsondergang je verheffen tot een moment van extase. 

De illusie wil je aandacht; in feite eist het je aandacht want het bouwt op je aandacht om het te ondersteunen en onderhouden. Als je in de wereld kunt zijn maar er niet van, bevrijd je jezelf van een enorme last, want je voelt je niet meer verantwoordelijk voor het corrigeren ervan, of om te helpen de slechtheid (evil) daarbinnen te vernietigen. De slechtheid is een gebrek aan liefde, het is een daad van wanhoop door een enkeling of groepen mensen die zich verloren voelen, alleen, onbemind en ongeliefd, die, in groot lijden (vaak ontkend of diep in zichzelf begraven), van zichzelf proberen te vluchten door het slecht behandelen van anderen. Natuurlijk werkt dat niet, dus misschien gaan ze het nog sterker proberen tot het obsessief wordt. 

Soms is het nodig om degenen in bedwang te houden of omvatten (contain; containment: in een ‘doos’ van licht plaatsen/vert.) die anderen pijn zouden doen; op andere momenten is dat onmogelijk, want ze hebben kennelijk macht en gezag om zonder terughoudendheid pijn en straf toe te brengen. En als ze ernstig beschadigd zijn kan dat een zeer lange tijd duren. 

Iedereen op Aarde is hier om persoonlijk geselecteerde of gekozen lessen te leren, en om ieder ander te helpen de illusie te zien voor wat het is. Er is eigenlijk maar een les, ondanks de ontelbare vormen waarin het kan worden en wordt gepresenteerd, en dat is de Liefde te accepteren die je Vader je constant biedt, en een kanaal (channel), een leiding te zijn waardoorheen die Liefde passeert naar allen met wie je uitwisselt zodat een spontane en constante stroom van Liefde jullie allen omhult en omarmt. 

De vrije wil kan soms lijken als roet in het eten gooien, want het staat je toe de Liefde te weigeren, je Ervoor te verbergen, te weigeren te geloven dat er zoiets bestaat. Maar het is alles dat bestaat; Het is de stroom van God onder zijn geliefde kinderen, die alleen maar probeert ze te omarmen en hen vredig, tevreden en gelukkig te weten, altijd. Ja, Liefde is de les, en allen zullen die leren. Echter, de vrije wil staat ieder toe te beslissen wanneer het het juiste moment is, en, niettegenstaande de ontkenning van de Liefde waaraan velen zich gehecht hebben, zal er een moment komen waarop zelfs de meest fervente weigeraars (refuseniks) zichzelf zullen openen voor de Liefde die hen continu omringt. 

Allen zijn veilig en zullen naar Huis terugkeren – het is gewoon een kwestie van timing. Stel je nu open voor de Liefde, in dit moment, als je dat nog niet hebt gedaan, want verder uitstel is zeker niet in je beste belang, in het bijzonder als je bedenkt dat er niets anders is, alleen het niets, illusie, terwijl Liefde alles is. 

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

18-01-2013 Jezus


Laat alles in jezelf los dat – zelfs op de kleinste manier – onliefdevol is  

John Smallman met Jezus op 18 jan. 2013Jullie zijn allemaal stevig gegrond op jullie persoonlijke paden naar ontwaken, die elk deel uitmaken van de Autobaan die de mensheid uit de illusie leidt en naar huis naar de Realiteit. Jullie hebben allemaal gekozen om met een snelheid te reizen die op het moment het beste bij je past, en op elk moment kun je die snelheid veranderen door te kiezen deze te verhogen of te verlagen. De instroom van nieuwe, liefdevolle energieën, die zijn begonnen krachtig en nadrukkelijk over de gehele planeet te stromen, bemoedigen jullie allemaal de snelheid waarmee je omgaat met je terugreis te verhogen, en dat is volkomen logisch. Waarom zou je meer tijd door willen brengen in de illusie, waar je zoveel verwarring, onzekerheid, en inderdaad chaos ervaart, wanneer je snel naar huis zou kunnen terugkeren naar de eeuwige vreugde van je Vaders goddelijke Rijk? 

Zoals je diep in jezelf weet zijn jullie goddelijke, spirituele wezens die een fysieke ervaring hebben. Echter, een deel van die ervaring is het vergeten wie je werkelijk bent. Het was een keuze die je hebt gemaakt om ervoor te zorgen dat jouw fysieke ervaring helemaal echt voor je zou lijken om lessen te kunnen ondergaan die je uit het niets (zonder voorkennis; from scratch) wilde leren. Als je in staat was om te herinneren wie je werkelijk bent, dan zouden de lessen van weinig praktisch nut zijn, want dan zou je het onderwerp al kennen op het hoogst mogelijke niveau van begrip - en er zou in feite niets voor je zijn om te leren. En dat klinkt natuurlijk als onzin, want waarom zou je kennis voor jezelf verbergen om belichaamd te kunnen worden als mensen en het opnieuw te leren? Dat is inderdaad een paradox die tot veel verwarring leidt. 
De Liefde van waaruit ons Vader alle bewust voelende wezens schiep is een energie die oneindig overvloedig, wijs, goed geïnformeerd, creatief en krachtig is. Het kan op myriaden manieren worden benaderd en gebruikt – manieren die, in jullie beperkte belichaamde staat, je je onmogelijk kunt indenken. Het is voor spirituele wezens mogelijk te werken met slechts een aspect van die energie of een oneindig aantal ervan. Bij voorbeeld het werken met alleen kracht kan leiden tot enorme onevenwichtigheden in begrip en perceptie, als de doeleinden waarvoor het wordt gebruikt en ontwikkeld niet afgestemd zijn op de behoefte aan wijsheid, harmonie, samenwerking en wederzijds belang wanneer er alleen via dat ene aspect geopereerd wordt. 

Door belichaamd te worden en een fysieke ervaring op Aarde te hebben, kunnen bewust voelende wezens individueel de verschillende aspecten van het goddelijke energieveld gebruiken om de verantwoordelijkheden te leren en begrijpen die daarbij horen en die moeten worden geaccepteerd en geïncorporeerd gedurende dat gebruik, terwijl tegelijkertijd ervoor zorgend dat er geen grote schade kan worden veroorzaakt door fouten of weglatingen, zouden verantwoordelijkheden worden vergeten of veronachtzaamd. In principe worden spelletjes bedacht en gespeeld, en de gevolgen die dan ontstaan vertegenwoordigen lessen die, wanneer geleerd, leiden tot een veel groter begrip en wijsheid dan zou gebeuren zonder de aanwezigheid van de beperkingen die de menselijke belichaming met zich meebrengt. 

Door mensen te worden hebben jullie ervoor gekozen een sterk beperkte staat van bewustzijn te ervaren voor de uitdagingen en lessen die het je mogelijk maakt te ondernemen. Het is onderdeel van de onwerkelijke toestand van afscheiding die begon toen je de illusie bedacht en bouwde, en je moet, als het ware, de goddelijke aspecten van jezelf herbouwen die niet onmiddellijk vanzelfsprekend voor jullie als mensen zijn, maar die voor je toegankelijk zijn via gebed en meditatie wanneer je de intentie hebt om spiritueel geleid te worden, om naar huis terug te keren. Herbouw is niet echt het juiste woord, omdat er geen deel van jou vernietigd of gesloopt is – elk aspect van jou werd onsterfelijk, eeuwig, en goddelijk geschapen – en zou dat nooit kunnen zijn, maar het is handig als analogie. 

De ervaring van het mens-zijn is zo ver verwijderd van je ware aard dat een terugkeer naar die staat zonder adequate voorbereiding schrikbarend verontrustend zou zijn omdat je nog steeds herinneringen aan houdingen en gedragingen zou vasthouden die je had omhelsd, die volkomen vervreemd zijn van de liefdevolle staat waarin je werd geschapen. Het zou in eerste instantie niet duidelijk zijn dat wat je je herinnerde alleen maar een onwerkelijke toestand was die nooit was gebeurd, en om dergelijke liefdeloze aspecten van jezelf echt te zien gebeuren zou vreselijk alarmerend en verontrustend zijn. 

Jullie zijn goddelijke wezens, wezens van Liefde, en het zou totaal onbegrijpelijk en verwerpelijk zijn om jezelf te zien als veel minder dan dat, als wezens die met alle plezier en kennelijk gelukkig, lijden bij andere bewust voelende wezens zouden kunnen veroorzaken. En in Realiteit is dat inderdaad onmogelijk, maar om klaarblijkelijke herinneringen te hebben, herinneringen van dingen, gebeurtenissen, gedragingen, daden die niet volkomen liefdevol zijn, waarvan het leek dat je eraan had deelgenomen, zou vernietigend voor je zijn – ook al waren ze ‘nooit gebeurd’. Om je dergelijke gebeurtenissen in te denken, is buiten de rijken van mogelijkheid voor goddelijke wezens, en dat is wat jullie zijn. Dus merken dat je zelf zulke herinneringen vasthoudt, ook al zijn ze onwerkelijk, zou inderdaad schokkend zijn.

Terugkeren naar jullie volledig bewuste en natuurlijke staat - ontwaken in de Realiteit - is wat je doet wanneer je worstelt met de verwarring en het lijden van de illusie. De manier om dit pad te volgen is door het loslaten binnen jezelf van alles wat – zelfs op de kleinste manier – onliefdevol is, of niet in volledige afstemming met de Liefde. En terwijl je dergelijke onwerkelijke aspecten van jezelf loslaat, die nooit een deel zijn geweest van het goddelijke wezen dat je Vader schiep, zullen de herinneringen die daaraan vastzitten allemaal oplossen, zo dat je volledig kunt ontwaken in de schittering, schoonheid, vrede, harmonie en Liefde die je natuurlijke en eeuwige staat is. 
De weg naar huis, gegarandeerd en goddelijk gewaarborgd door jullie immer-liefhebbende Vader, is door loslaten, het volledige loslaten van alles wat niet God is. Dat is de taak waardoor jullie momenteel volledig in beslag worden genomen, en falen is noch een optie noch een mogelijkheid. Jullie zijn wezens van Liefde, terugkerend naar het bewustzijn van die goddelijke en wonderbaarlijke staat. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

zondag 13 januari 2013

13-01-2013 JezusEen enorme verschuiving in je bewustzijn is zojuist opgetreden 

John Smallman met Jezus op 13 jan. 2013Het leven is een gouden kans, het is een uitnodiging van God onze Vader om eeuwig deel te nemen aan het goddelijke creatieve proces, en het is een uitnodiging die alle bewust voelende mensen accepteerden – onmiddellijk. Degenen van jullie op het Aardse vlak kozen ervoor een onwerkelijke staat van bestaan te ervaren, gescheiden van jullie goddelijke Bron door je de illusie in te beelden en het vervolgens te ondersteunen. Afscheiding van God en van de eenheid (oneness) die Hij geschapen heeft is volstrekt onmogelijk, maar het ervaren van afscheiding is mogelijk en dat is wat je hebt ondergaan. Het lijkt het geval geweest gedurende eonen, maar dat is onderdeel van de illusie die jullie tijd noemen. Al Gods kinderen zijn wezens van immense macht, een macht die volledig onvoorstelbaar voor jullie is in de sterk beperkte staat van bewustzijn die jullie voor jezelf hebben gekozen. Toen jullie binnengingen in deze staat was het in waarheid maar voor een ogenblik, maar met jullie collectieve intentie vestigden jullie een zeer lange tijdlijn, jezelf talloze mogelijkheden biedend om je weg naar buiten en naar huis naar je Vader te vinden. 

Gedurende de eonen hebben jullie vele paden gevolgd terwijl je de weg terug zocht naar je natuurlijke staat van eenheid (oneness) met God. Het pad dat jullie zojuist hebben beëindigd heeft je heel dichtbij gebracht, en de energieën van de huidige tijd, de Nieuwe Tijd die jullie zojuist binnen zijn gegaan, maakt het jullie mogelijk je reis te beëindigen en thuis te komen voor een helden-ontvangst. De eonen doorgebracht in de illusie zijn chaotisch en verwarrend voor jullie geweest, terwijl jullie elkaar bevochten, denkende dat jullie individuele wezens waren strijdend om een prijs die slechts een iemand kon winnen, terwijl jullie in feite allemaal een zijn en allemaal de prijs zullen winnen van thuis komen wanneer jullie samenwerken om jullie reis te voltooien. 

De nieuwe energieën die jullie omhullen zijn in feite oude energieën die altijd beschikbaar zijn geweest, maar die jullie hebben verborgen in je vastberadenheid om te leven en het leven te ervaren als robuuste en afzonderlijke individuen. Omdat jullie je van hen zo lang niet bewust zijn geweest, is je geheugen van hen bijna volledig uitgewist, en nu, nu je ze herontdekt, lijken ze nieuw en onvoorstelbaar. Het zijn de energieën van Liefde in Haar vele verleidelijke vormen waarvan jullie je steeds meer bewust worden terwijl je je met ze verbindt en de onwerkelijke, pijnlijke en ineffectieve energieën van egoïstische zelf-gecentreerdheid loslaat. 

Een enorme verschuiving in je bewustzijn is zojuist opgetreden en de aantrekkingskracht van het goddelijke energieveld dat je omhult is onweerstaanbaar geworden. Deze verschuiving was het omslagpunt, het punt waarop je ervoor koos je opnieuw te verbinden met je Vaders creatieve energieveld dat alle bewust voelende wezens eeuwig ondersteunt. Je ermee verbinden is een daad van het te delen en elkaar accepteren als een almachtige (almachtig iemand), in plaats van jezelf te zien als bijna volkomen machteloze individuele wezens. Ziende (begrijpende) dat allen een zijn maakt het je nu onmogelijk door te gaan met het spel van afscheiding en verlatenheid die jullie zovele levens heeft beziggehouden. Het besef dat wat je denkt, zegt, of doet alle anderen beïnvloedt heeft je dit punt zeer duidelijk gemaakt (?/has driven this point home), en daarom heb je het besluit genomen alle anderen te eren en accepteren als goddelijk aspecten van jezelf, wat ze zeer zeker ook zijn, en ervoor gekozen om vanaf dit punt voorwaarts liefdevol samen te werken totdat jullie klaar zijn met je reis huiswaarts. 

Het goddelijke Liefdesveld heeft julie altijd omringd, maar nu herkennen jullie het, verbinden jullie je ermee, en ontdekken hoe goed je je erdoor voelt. Dat gevoel van geliefd te zijn, acceptabel, en van onschatbare waarde verbant al die eerdere gevoelens van ontoereikendheid en waardeloosheid die jullie veel te lang hebben verzorgd en ondersteund, en maakt het jullie mogelijk het aspect in elkaar te herkennen van eeuwige goddelijkheid die je geboorterecht en je eeuwige erfenis is. 
Vanaf hier voorwaarts is jullie reis huiswaarts een collectieve onderneming, en als zodanig kan het alleen slagen. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 11 januari 2013

09-01-2013 SaulVerandering forceren werkt niet 

John Smallman met Saul op 9 jan. 2013De Nieuwe Tijd waarin de mensheid net is binnengegaan gaat zeer goed vooruit, aangezien de goddelijke energieën die het ondersteunen zich dagelijks versterken en intensiveren. Jullie werd beloofd dat er enorme veranderingen zullen plaatsvinden die de levensomstandigheden van de mensen die gevangen zitten in bittere armoede dramatisch zullen verbeteren; en die belofte zal gestand worden gedaan. Nieuwe technologieën die snel worden ontwikkeld brengen deze verbeteringen tot stand. Ze zullen het ook mogelijk maken dat nieuwe, milieuvriendelijke bronnen van elektrische energie ingeschakeld worden die een einde zullen maken aan jullie continue behoefte aan boren en het winnen van fossiele brandstoffen. 

De Aarde is geen geschikte bron van brandstof voor jullie energie-eisen, die zeer eenvoudig kunnen worden geleverd door het gebruik van schone methoden die, tot nu toe, zijn onderdrukt door gevestigde belangen, waarvan het doel was om jullie te controleren door hun wurggreep op al jullie energievoorraden - brandstof, elektriciteit, water, voedsel, investeringen door middel van leningen, geld, en het land zelf. Als energie, in elke vorm die je mogelijk nodig zou kunnen hebben, direct en overvloedig beschikbaar komt, wat het zal, zal schaarste iets uit het verleden zijn, want jullie zullen geen gebrek hebben. Nieuwe, vriendelijke technologieën zullen de voorziening mogelijk maken van alles wat de mensheid nodig heeft om een volledig adequate en bevredigende woon-standaard te behouden. Mensen zullen niet langer buitensporige hoeveelheden tijd moeten besteden aan de voortdurende strijd om te overleven in een wereld waarin ze meestal in een staat van angst werden gehouden, onderwijl begraven onder de verpletterende last van schulden. 

Dit lijkt misschien een onwaarschijnlijke droom - vooral na de levens van schaarste, ontbering, en ziekte die jullie allemaal hebben ondergaan - maar het is een van de meest essentiële aspecten van de Nieuwe Tijd. Het gaat over het veranderen van de illusie van een nachtmerrie van ontbering en lijden voor de overgrote meerderheid van de mensen, in een prachtige droom waarin in al jullie behoeften overvloedig wordt voorzien, zodat jullie tijd productief en plezierig kan worden besteed aan creatieve ondernemingen voor de verheffing en het voordeel van allen op Aarde, en voor je eigen voortdurende spirituele ontwikkeling. Jullie hebben het goddelijke Liefdesveld omarmd dat de Aarde omhult, en nu beginnen de resultaten van de acceptatie van dit prachtige energieveld zich voor je te ontvouwen. De spirituele evolutie die je ondergaat heeft geleid tot een enorme verandering in houding, die je toegang tot de Nieuwe Tijd niet alleen mogelijk, maar een realiteit heeft gemaakt. 

Jullie keuze om de negatieve aspecten van jezelf die de oorzaak zijn van bijna al je lijden los te laten, was een gewichtige beslissing. Het leek erop dat je eindeloze conflicten en meningsverschillen onder elkaar moest ondergaan voor jullie uiteindelijk besloten dat deze methoden van interactie niet werkten. Enkelen gingen uiteindelijk altijd de velen controleren, maar ook zij leefden in voortdurende angst voor het verliezen van die macht en controle, en dus was niemand blij, voelde niemand zich veilig. Er bleek geen einde in zicht aan de continue ontberingen van de altijd aanwezige strijd waarmee jullie voor veiligheid en comfort voor jezelf en de van jullie afhankelijke dierbaren probeerden te zorgen, onderwijl er ook voor proberen te zorgen dat er voor je eigen behoeften, nadat je te oud werd om die strijd voort te zetten, adequaat gezorgd zou worden. 

Dat vrijkomen van onwerkbare energieën blijft op snelheid doorgaan, en voor velen van jullie is het erg ongemakkelijk want ze waren zo ingesleten geraakt, zozeer een deel van jezelf. Het lijkt je toe dat het heel natuurlijk en volledig gerechtvaardigd is hen te beoordelen als fout die je pijn en lijden kunt zien veroorzaken bij hen die zichzelf niet kunnen beschermen (verdedigen), zoals op zoveel plaatsen in de wereld is gebeurd, en te wensen te voorkomen dat ze door kunnen gaan met hun onacceptabele manieren, en zelfs om hen te straffen als een soort weksignaal. Maar Liefde oordeelt noch straft; in plaats daarvan brengt Het een intens bewustzijn van de onaanvaardbaarheid van wat ze doen ter aandacht van degenen die zich misdragen en zorgt ervoor dat ze een zeer sterke persoonlijke afwijzing van die liefdeloze houdingen en gedrag waartoe ze hebben geleid teweegbrengen, en door dat bewustzijn treedt loslaten op. 

Mensen veranderen hun gewoontes omdat ze ze willen veranderen. Veranderingen afdwingen werkt niet en is niet in overeenstemming met de vrije wil waarmee jullie zo glorieus begiftigd zijn. God schiep jullie vrij, en jullie allemaal die het leven in de illusie ervaren kozen daarvoor vanwege de lessen die je hier kon en zou leren. Niemand is hier tegen zijn wil, hoewel het je vaak toelijkt dat grote aantallen mensen niet door toedoen van hun eigen fout buitensporig lijden. 

Hun lijden kan heel wel niet het gevolg zijn van een fout die ze hebben begaan, maar binnen de illusoire omgeving waarin de mensheid zijn bestaan ervaart, brengen fouten, beoordelingsfouten, en gewoonweg incompetentie, lijden in hun kielzog mee. Zoals jullie is verteld is het een droomstaat, en in dromen hebben rede en logica het niet voor het zeggen. In plaats daarvan is er de meeste tijd verwarring en chaos. De oplossing is om wakker te worden, en met dat proces ben je bezig door het loslaten van oude manieren, houdingen en gedrag. Stop met oordelen. Het is moeilijk, maar het is ook van essentieel belang voor het ontwakingsproces – je weet dat dit zo is – en door met een sterke intentie te bidden en mediteren zul je slagen, zoals je altijd hebt gepland te doen. 

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

09-01-2013 JezusPolitiek omwille van de politiek heeft niet meer dezelfde fascinatie 

John Smallman met Jezus op 9 jan. 2013


John: Goedemiddag, lieve Jezus. Ik hoop dat je een boodschap hebt die verheffend en inspirerend is want de mensen zijn nog steeds boos en terneergeslagen dat er nog niets belangrijks lijkt te zijn gebeurd – de oude wereld, niet de Nieuwe Tijd, lijkt in grote lijnen voort te gaan als voorheen. 

Jezus: Goedemiddag John, mijn dierbare broeder. Het lijkt misschien zo te zijn, maar er is veel gebeurd en het zal jullie allen snel duidelijk worden dat er inderdaad veel heeft plaatsgevonden, en de genoegens van de Nieuwe Tijd zullen jullie omhullen. Probeer meer tijd te geven aan jullie tijden van gebed en meditatie om je geloof en vertrouwen in je Vader te verdiepen, wiens liefde voor jullie eeuwigdurend is. 

Ontwaken is je lot, en velen van jullie zijn nu in die verontrustende toestand tussen slapen en waken (wakefulness), wanneer de verleiding om terug te vallen in slaap op zijn sterkst is. Jullie zijn zo gewend geraakt aan het wakker worden en bezig te moeten blijven zijn met onopgeloste problemen en vraagstukken in de illusie, dat deze staat van bijna wakker zijn al met al niet zo aanlokkelijk is. 

Desalniettemin moet je de intentie hebben wakker te worden en het vervolgens te volbrengen door het te doen. Er is een eerste fase van het de slaap uit je ogen wrijven en jezelf los te maken van die onontwaakte staat. En daar zijn jullie op dit moment, maar het zal niet blijven duren, want het is echt tijd om wakker te worden en deel te nemen aan de Nieuwe Tijd, zoals altijd jullie intentie is geweest. Herinner jezelf eraan dat er een nieuwe en inspirerende dag is aangebroken en omarm het van ganser harte. 

Om het moment van ganser harte te omarmen is een aspect van het leven dat je stimuleert en optilt zo dat er motivatie ontstaat om je dagelijkse activiteiten te begeleiden. Het leven is een geschenk - een zegen, een stroom van genade die je eraan herinnert dat je een bent met God het Opperwezen, de Bron van alle bestaan – en de motiverende kracht in je die spontaan verwondering creëert als nieuwe creatieve ideeën bij je opkomen, geestdrift toevoegend aan de ervaring volledig levend te zijn, wat je natuurlijke staat is. De illusie toestaan je de gewaarwording of het gevoel van lijden op te dringen die zo velen ervaren, is een grootscheepse afleiding van levend zijn. Compassie voor degenen die lijden is goed, en hen helpen wanneer je daartoe in staat bent is natuurlijk gepast, maar het is ongepast om jezelf toe te staan in de conflicten te worden getrokken die hun lijden veroorzaken. 

Geschillen gaan over oordeel, over wie gelijk heeft en wie ongelijk. Het zijn concurrerende gebeurtenissen waarbij ego's betrokken zijn, en ego's willen alleen vernietigen, nooit samenwerken – tenzij voor persoonlijk gewin – want ze zien alle anderen als afgescheiden van henzelf en bedreigend voor henzelf, en dus leiden ze altijd tot lijden. Geschillen kunnen niet worden opgelost op het niveau waarop ego's betrokken zijn, en op het niveau voorbij ego's zijn ze niet langer geschillen, maar zijn het verschillen in perceptie die altijd kunnen worden opgelost. Proberen een partij bij een geschil als de goede en de andere als de foute aan te wijzen zorgt ervoor dat de oplossing onmogelijk is, want dat is werken op het niveau van het ego, waar oplossingen nooit mogelijk zijn. 

Dit betekent niet geen aandacht schenken aan geschillen als je er toevallig onderdeel van wordt; het betekent weggaan van je ego’s om het mogelijk te maken oplossingen te vinden en te effectueren. Als je betrokken bent bij een geschil betekent het dat je de situatie niet duidelijk waarneemt, maar erover oordeelt en mogelijk een kant kiest. Oplossingen kunnen alleen worden gevonden wanneer de betrokken partijen toestemmen hun doelstellingen duidelijk naar voren te brengen, te identificeren wat het is dat naar hun tevredenheid moet worden opgelost, en dan zinvol samen te werken om een situatie te creëren die elke partij tevreden stelt, en dat kan alleen worden gedaan wanneer ze uit hun ego’s weggaan. 

Wanneer ze dat doen zal het geschil vaak blijken te gaan over iets dat geen van de partijen adequaat had aangepakt of uitgelegd aan zichzelf, laat staan aan hen met wie ze in conflict zijn. De hele atmosfeer zal dan oplichten als het voor alle betrokken partijen duidelijk wordt dat het echte probleem er slechts een is van perceptie, die kan worden verduidelijkt door vriendschappelijke discussie. 

Er zijn, natuurlijk, gevallen waarin geschillen veroorzaakt worden om te verzekeren dat er een conflict ontstaat. Echter, normaal gesproken is het ogenblikkelijk duidelijk wanneer dat de situatie is waarmee je te maken hebt, en het is dan het beste er niet bij betrokken te raken, aangezien er heel weinig kan worden bereikt wanneer de intentie tot een oplossing ontbreekt. Veel van de politieke kwesties op jullie planeet vallen in deze categorie want politiek gaat over het algemeen over macht en controle, en het belang en de significantie van de betrokken onderhandelaars wordt verwijderd of ernstig ondermijnd als de problemen zijn opgelost. Vervolgens doen ze enorme inspanningen om nieuwe te creëren. 

Wanneer nieuw verlicht leiderschap zich wereldwijd ontwikkelt, zal met het groeien en versterken van de Nieuwe Tijd, de overgrote meerderheid van de schijnbaar onoplosbare politieke problemen en vraagstukken opnieuw worden aangepakt met een nieuwe en positieve vaardigheid en intentie om de complexe knopen van verwarring en onenigheid die hen zo lang hebben geteisterd te penetreren en ontwarren. Jullie zijn inderdaad een Nieuwe Tijd binnengegaan. Het is een tijd van genereus, harmonieus en coöperatief engagement, die blijvende vrede zal brengen aan allen, want dat is de nieuwe intentie die de mensheid nu vasthoudt – en dat zal worden bereikt. 

Politiek omwille van de politiek heeft niet meer dezelfde fascinatie als hiervoor, want jullie zijn gevorderd tot een staat waarin vrede en harmonie door middel van transparante onderhandelingen het einddoel is, en het politieke spel met zijn eindeloze lijst van sterren en boegbeelden strijdend om invloed, aandacht, macht en prestige is in wezen voorbij, samen met alle lawaai en afleiding die het heeft veroorzaakt. 

Focus op deze nieuwe motieven, die de manier waarop mensen zich tot elkaar verhouden veranderen, en wees je er vrolijk van bewust dat vrede en harmonie tussen individuen en tussen naties is wat de toekomst voor de mensheid in petto heeft. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands