Marcadores

dinsdag 8 januari 2013

06.01.2013 SaulDe beschaving moet beschaafd worden

John Smallman met Saul op 6 jan. 2013De langverwachte Nieuwe Tijd is met een vliegende start begonnen terwijl de energieën die het met zich mee heeft gebracht over jullie prachtige planeet vegen om de essentiële revitalisering van al haar systemen te starten, en om de mensheid aan te moedigen en inspireren terwijl het begint te begrijpen wat er net heeft plaatsgevonden. De start van een Nieuwe Tijd is een gebeurtenis van enorm belang en significantie voor de Aarde en voor alle levensvormen die ze zo bereidwillig ondersteunt. Alle mensen op Aarde op dit punt in haar voortdurende evolutie hebben ervoor gekozen om hier te zijn om te helpen bij dit magnifieke proces, hoewel een groot aantal van hen nog steeds onbewust is van de fantastische kansen die ze zullen krijgen aangeboden om nieuwe levensstijlen te creëren die jullie allen zal verheffen en inspireren wanneer vrede, harmonie, en overvloed de onevenwichtige en inadequate maatschappelijke en internationale relaties vervangen waarin jullie jezelf zo lang lijken te hebben verstrikt. Jullie toekomst is inderdaad heel schitterend, en zal nog schitterender groeien wanneer ieder van jullie besluit deel te nemen in voortdurende creatieve ondernemingen die enorm enthousiasme voor het leven in ieder van jullie zal inspireren. 

Zoals we jullie recentelijk vaak hebben verteld is dit een prachtige tijd om op Aarde belichaamd te zijn – want de instromende energieën zullen de mensheid verheffen en inspireren om collectief voorwaarts te gaan naar een harmonisch evenwichtige manier van leven die allen op de planeet eert, zonder uitzondering. Deze nieuwe en vreugdevolle houdingen die jullie beginnen te omarmen zal de perceptie van jezelf en van elkaar volkomen veranderen wanneer jullie vooruitkijken naar het samen interacteren met creatief enthousiasme en heldere visies van wat de toekomst voor jullie allemaal in petto heeft. De oude tijden van voortdurende conflicten, onenigheid, en wantrouwen zullen verdwijnen in de nevelen van de tijd, vergeven en vergeten, terwijl jullie glorieus verder gaan om je bezig te houden met een groot aantal nieuwe ondernemingen dat jullie onvoorstelbare tevredenheid zal brengen. 

Het is inderdaad juist om te verwijzen naar de nieuwe tijden als een Nieuwe Tijd omdat er zoveel verandert, er zoveel wordt vernieuwd, en zo veel dat volkomen nieuw is tot werkelijkheid wordt. De oude manieren die ruig individualisme leerden en aanmoedigden als het enig betrouwbare levenspad om je overleven te verzekeren in een onveilige en bedreigende wereld, waren nooit geldig. Ze leken te werken voor hen die sterk en zelfverzekerd waren, maar in feite was niemand bijzonder sterk of zelfverzekerd; ze deden zich gewoon maskers voor die hun angsten en zorgen verborgen en vaak slaagden ze erin anderen ervan te overtuigen dat ze onoverwinnelijk waren – totdat duidelijk werd dat ze dat niet waren, en andere gemaskerde huichelaars of rol-spelers ze vervingen. 

Het bewustzijn groeit nu snel dat er achter de schijnbare kracht en macht van gezag-figuren en -organisaties een vacuüm is, een leegte waarin individuen voortdurend met elkaar vechten om de controle. Op sommige momenten lijkt het erop dat een sterk persoon het gezag heeft, maar dit gebeurt alleen kortstondig als de organisatie zelf bedreigd lijkt; de norm is constant strijden om de controle tussen groepen en individuen binnen de organisatie. Velen zijn zich hiervan gedurende eonen bewust geweest, maar hun interesse lag alleen bij het regelen van de overdracht van deze autoriteit van de huidige houders naar de nieuwe gesteund door degenen die verandering eisen. 

Echter, dit nieuw uitgebreide gevoel van bewustzijn binnen de gehele mensheid leidt tot het besef dat gezag in de vorm van overheidsinstellingen, en binnen het gehele onderwijs, gezondheidszorg, politieke, sociale en religieuze organisaties een middel is om individuen te beheersen en te onderdrukken en hen hun mensenrechten te ontnemen. De redenering die voortdurend aangeboden wordt om deze autoritaire maatregelen te rechtvaardigen, is dat ze essentieel zijn voor de veiligheid en zekerheid van de meerderheid, terwijl in feite de ware agenda puur het behouden van macht en gezag is van degenen aan de top van die organisaties die geloven dat ze een onvervreemdbaar recht hebben op die macht en controle. En het is een recht waarvan zij niet van plan waren er afstand van te doen. 

In deze Nieuwe Tijd voelen mensen zich niet meer automatisch verplicht aan degenen die gezag claimen over hen, en omdat autoriteit alleen werkt wanneer mensen het in algemene zin accepteren, is de tijd van massale agentschappen van controle voorbij. Het begon meer dan dertig jaar geleden duidelijk te worden toen de Oost-Europese staten zich los begonnen te maken uit de greep van de Sovjet-Unie, die vervolgens zelf uit elkaar viel. Die ontwarring uit rigide en inflexibele machtsstructuren blijft snel voortduren over de gehele planeet, en tekenen ervan zijn overal zichtbaar. Op sommige momenten lijkt het de fundamenten van de beschaving te bedreigen – en natuurlijk doet het dat want de beschaving moet beschaafd worden – wat inderdaad een geheel nieuw concept is! 

In vroegere tijden betekende beschaving het breken en het onderdrukken van de zwakken door de sterken, die beweerden betere methoden te hebben voor het runnen en controleren van de maatschappij voor het algemene welzijn. Nu moet de beschaving zich her-verbinden met de ware betekenis van dat woord: een beschaafde samenleving is er een die alle levensvormen respecteert en eert en tegelijkertijd zijn eigen onderwijs bevordert wanneer het streeft naar de spirituele verlichting van de gehele mensheid, maar nooit haar eigen overtuigingen, oordelen, of meningen aan anderen oplegt. Het biedt liefdevolle aanmoediging en hulp aan iedereen die dat zoekt want haar enige doel is om de behoeften van al haar leden te dienen. 

De Nieuwe Tijd is gearriveerd, dus verbind je er vanuit je hart vreugdevol en vruchtbaar mee wanneer het zich vult met Liefde van het goddelijke veld waarin jullie allemaal zijn gehuld, en die continu de kracht en de intensiteit van zijn aanwezigheid in je leven doet toenemen. Verwacht dat geluk en tevredenheid zich zullen uitbreiden en je leven zullen vullen tot er geen gebied daarbinnen is waar het geringste gevoel van ontevredenheid resteert. 

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands