Marcadores

vrijdag 11 januari 2013

09-01-2013 SaulVerandering forceren werkt niet 

John Smallman met Saul op 9 jan. 2013De Nieuwe Tijd waarin de mensheid net is binnengegaan gaat zeer goed vooruit, aangezien de goddelijke energieën die het ondersteunen zich dagelijks versterken en intensiveren. Jullie werd beloofd dat er enorme veranderingen zullen plaatsvinden die de levensomstandigheden van de mensen die gevangen zitten in bittere armoede dramatisch zullen verbeteren; en die belofte zal gestand worden gedaan. Nieuwe technologieën die snel worden ontwikkeld brengen deze verbeteringen tot stand. Ze zullen het ook mogelijk maken dat nieuwe, milieuvriendelijke bronnen van elektrische energie ingeschakeld worden die een einde zullen maken aan jullie continue behoefte aan boren en het winnen van fossiele brandstoffen. 

De Aarde is geen geschikte bron van brandstof voor jullie energie-eisen, die zeer eenvoudig kunnen worden geleverd door het gebruik van schone methoden die, tot nu toe, zijn onderdrukt door gevestigde belangen, waarvan het doel was om jullie te controleren door hun wurggreep op al jullie energievoorraden - brandstof, elektriciteit, water, voedsel, investeringen door middel van leningen, geld, en het land zelf. Als energie, in elke vorm die je mogelijk nodig zou kunnen hebben, direct en overvloedig beschikbaar komt, wat het zal, zal schaarste iets uit het verleden zijn, want jullie zullen geen gebrek hebben. Nieuwe, vriendelijke technologieën zullen de voorziening mogelijk maken van alles wat de mensheid nodig heeft om een volledig adequate en bevredigende woon-standaard te behouden. Mensen zullen niet langer buitensporige hoeveelheden tijd moeten besteden aan de voortdurende strijd om te overleven in een wereld waarin ze meestal in een staat van angst werden gehouden, onderwijl begraven onder de verpletterende last van schulden. 

Dit lijkt misschien een onwaarschijnlijke droom - vooral na de levens van schaarste, ontbering, en ziekte die jullie allemaal hebben ondergaan - maar het is een van de meest essentiële aspecten van de Nieuwe Tijd. Het gaat over het veranderen van de illusie van een nachtmerrie van ontbering en lijden voor de overgrote meerderheid van de mensen, in een prachtige droom waarin in al jullie behoeften overvloedig wordt voorzien, zodat jullie tijd productief en plezierig kan worden besteed aan creatieve ondernemingen voor de verheffing en het voordeel van allen op Aarde, en voor je eigen voortdurende spirituele ontwikkeling. Jullie hebben het goddelijke Liefdesveld omarmd dat de Aarde omhult, en nu beginnen de resultaten van de acceptatie van dit prachtige energieveld zich voor je te ontvouwen. De spirituele evolutie die je ondergaat heeft geleid tot een enorme verandering in houding, die je toegang tot de Nieuwe Tijd niet alleen mogelijk, maar een realiteit heeft gemaakt. 

Jullie keuze om de negatieve aspecten van jezelf die de oorzaak zijn van bijna al je lijden los te laten, was een gewichtige beslissing. Het leek erop dat je eindeloze conflicten en meningsverschillen onder elkaar moest ondergaan voor jullie uiteindelijk besloten dat deze methoden van interactie niet werkten. Enkelen gingen uiteindelijk altijd de velen controleren, maar ook zij leefden in voortdurende angst voor het verliezen van die macht en controle, en dus was niemand blij, voelde niemand zich veilig. Er bleek geen einde in zicht aan de continue ontberingen van de altijd aanwezige strijd waarmee jullie voor veiligheid en comfort voor jezelf en de van jullie afhankelijke dierbaren probeerden te zorgen, onderwijl er ook voor proberen te zorgen dat er voor je eigen behoeften, nadat je te oud werd om die strijd voort te zetten, adequaat gezorgd zou worden. 

Dat vrijkomen van onwerkbare energieën blijft op snelheid doorgaan, en voor velen van jullie is het erg ongemakkelijk want ze waren zo ingesleten geraakt, zozeer een deel van jezelf. Het lijkt je toe dat het heel natuurlijk en volledig gerechtvaardigd is hen te beoordelen als fout die je pijn en lijden kunt zien veroorzaken bij hen die zichzelf niet kunnen beschermen (verdedigen), zoals op zoveel plaatsen in de wereld is gebeurd, en te wensen te voorkomen dat ze door kunnen gaan met hun onacceptabele manieren, en zelfs om hen te straffen als een soort weksignaal. Maar Liefde oordeelt noch straft; in plaats daarvan brengt Het een intens bewustzijn van de onaanvaardbaarheid van wat ze doen ter aandacht van degenen die zich misdragen en zorgt ervoor dat ze een zeer sterke persoonlijke afwijzing van die liefdeloze houdingen en gedrag waartoe ze hebben geleid teweegbrengen, en door dat bewustzijn treedt loslaten op. 

Mensen veranderen hun gewoontes omdat ze ze willen veranderen. Veranderingen afdwingen werkt niet en is niet in overeenstemming met de vrije wil waarmee jullie zo glorieus begiftigd zijn. God schiep jullie vrij, en jullie allemaal die het leven in de illusie ervaren kozen daarvoor vanwege de lessen die je hier kon en zou leren. Niemand is hier tegen zijn wil, hoewel het je vaak toelijkt dat grote aantallen mensen niet door toedoen van hun eigen fout buitensporig lijden. 

Hun lijden kan heel wel niet het gevolg zijn van een fout die ze hebben begaan, maar binnen de illusoire omgeving waarin de mensheid zijn bestaan ervaart, brengen fouten, beoordelingsfouten, en gewoonweg incompetentie, lijden in hun kielzog mee. Zoals jullie is verteld is het een droomstaat, en in dromen hebben rede en logica het niet voor het zeggen. In plaats daarvan is er de meeste tijd verwarring en chaos. De oplossing is om wakker te worden, en met dat proces ben je bezig door het loslaten van oude manieren, houdingen en gedrag. Stop met oordelen. Het is moeilijk, maar het is ook van essentieel belang voor het ontwakingsproces – je weet dat dit zo is – en door met een sterke intentie te bidden en mediteren zul je slagen, zoals je altijd hebt gepland te doen. 

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands