Marcadores

zaterdag 19 januari 2013

18-01-2013 Jezus


Laat alles in jezelf los dat – zelfs op de kleinste manier – onliefdevol is  

John Smallman met Jezus op 18 jan. 2013Jullie zijn allemaal stevig gegrond op jullie persoonlijke paden naar ontwaken, die elk deel uitmaken van de Autobaan die de mensheid uit de illusie leidt en naar huis naar de Realiteit. Jullie hebben allemaal gekozen om met een snelheid te reizen die op het moment het beste bij je past, en op elk moment kun je die snelheid veranderen door te kiezen deze te verhogen of te verlagen. De instroom van nieuwe, liefdevolle energieën, die zijn begonnen krachtig en nadrukkelijk over de gehele planeet te stromen, bemoedigen jullie allemaal de snelheid waarmee je omgaat met je terugreis te verhogen, en dat is volkomen logisch. Waarom zou je meer tijd door willen brengen in de illusie, waar je zoveel verwarring, onzekerheid, en inderdaad chaos ervaart, wanneer je snel naar huis zou kunnen terugkeren naar de eeuwige vreugde van je Vaders goddelijke Rijk? 

Zoals je diep in jezelf weet zijn jullie goddelijke, spirituele wezens die een fysieke ervaring hebben. Echter, een deel van die ervaring is het vergeten wie je werkelijk bent. Het was een keuze die je hebt gemaakt om ervoor te zorgen dat jouw fysieke ervaring helemaal echt voor je zou lijken om lessen te kunnen ondergaan die je uit het niets (zonder voorkennis; from scratch) wilde leren. Als je in staat was om te herinneren wie je werkelijk bent, dan zouden de lessen van weinig praktisch nut zijn, want dan zou je het onderwerp al kennen op het hoogst mogelijke niveau van begrip - en er zou in feite niets voor je zijn om te leren. En dat klinkt natuurlijk als onzin, want waarom zou je kennis voor jezelf verbergen om belichaamd te kunnen worden als mensen en het opnieuw te leren? Dat is inderdaad een paradox die tot veel verwarring leidt. 
De Liefde van waaruit ons Vader alle bewust voelende wezens schiep is een energie die oneindig overvloedig, wijs, goed geïnformeerd, creatief en krachtig is. Het kan op myriaden manieren worden benaderd en gebruikt – manieren die, in jullie beperkte belichaamde staat, je je onmogelijk kunt indenken. Het is voor spirituele wezens mogelijk te werken met slechts een aspect van die energie of een oneindig aantal ervan. Bij voorbeeld het werken met alleen kracht kan leiden tot enorme onevenwichtigheden in begrip en perceptie, als de doeleinden waarvoor het wordt gebruikt en ontwikkeld niet afgestemd zijn op de behoefte aan wijsheid, harmonie, samenwerking en wederzijds belang wanneer er alleen via dat ene aspect geopereerd wordt. 

Door belichaamd te worden en een fysieke ervaring op Aarde te hebben, kunnen bewust voelende wezens individueel de verschillende aspecten van het goddelijke energieveld gebruiken om de verantwoordelijkheden te leren en begrijpen die daarbij horen en die moeten worden geaccepteerd en geïncorporeerd gedurende dat gebruik, terwijl tegelijkertijd ervoor zorgend dat er geen grote schade kan worden veroorzaakt door fouten of weglatingen, zouden verantwoordelijkheden worden vergeten of veronachtzaamd. In principe worden spelletjes bedacht en gespeeld, en de gevolgen die dan ontstaan vertegenwoordigen lessen die, wanneer geleerd, leiden tot een veel groter begrip en wijsheid dan zou gebeuren zonder de aanwezigheid van de beperkingen die de menselijke belichaming met zich meebrengt. 

Door mensen te worden hebben jullie ervoor gekozen een sterk beperkte staat van bewustzijn te ervaren voor de uitdagingen en lessen die het je mogelijk maakt te ondernemen. Het is onderdeel van de onwerkelijke toestand van afscheiding die begon toen je de illusie bedacht en bouwde, en je moet, als het ware, de goddelijke aspecten van jezelf herbouwen die niet onmiddellijk vanzelfsprekend voor jullie als mensen zijn, maar die voor je toegankelijk zijn via gebed en meditatie wanneer je de intentie hebt om spiritueel geleid te worden, om naar huis terug te keren. Herbouw is niet echt het juiste woord, omdat er geen deel van jou vernietigd of gesloopt is – elk aspect van jou werd onsterfelijk, eeuwig, en goddelijk geschapen – en zou dat nooit kunnen zijn, maar het is handig als analogie. 

De ervaring van het mens-zijn is zo ver verwijderd van je ware aard dat een terugkeer naar die staat zonder adequate voorbereiding schrikbarend verontrustend zou zijn omdat je nog steeds herinneringen aan houdingen en gedragingen zou vasthouden die je had omhelsd, die volkomen vervreemd zijn van de liefdevolle staat waarin je werd geschapen. Het zou in eerste instantie niet duidelijk zijn dat wat je je herinnerde alleen maar een onwerkelijke toestand was die nooit was gebeurd, en om dergelijke liefdeloze aspecten van jezelf echt te zien gebeuren zou vreselijk alarmerend en verontrustend zijn. 

Jullie zijn goddelijke wezens, wezens van Liefde, en het zou totaal onbegrijpelijk en verwerpelijk zijn om jezelf te zien als veel minder dan dat, als wezens die met alle plezier en kennelijk gelukkig, lijden bij andere bewust voelende wezens zouden kunnen veroorzaken. En in Realiteit is dat inderdaad onmogelijk, maar om klaarblijkelijke herinneringen te hebben, herinneringen van dingen, gebeurtenissen, gedragingen, daden die niet volkomen liefdevol zijn, waarvan het leek dat je eraan had deelgenomen, zou vernietigend voor je zijn – ook al waren ze ‘nooit gebeurd’. Om je dergelijke gebeurtenissen in te denken, is buiten de rijken van mogelijkheid voor goddelijke wezens, en dat is wat jullie zijn. Dus merken dat je zelf zulke herinneringen vasthoudt, ook al zijn ze onwerkelijk, zou inderdaad schokkend zijn.

Terugkeren naar jullie volledig bewuste en natuurlijke staat - ontwaken in de Realiteit - is wat je doet wanneer je worstelt met de verwarring en het lijden van de illusie. De manier om dit pad te volgen is door het loslaten binnen jezelf van alles wat – zelfs op de kleinste manier – onliefdevol is, of niet in volledige afstemming met de Liefde. En terwijl je dergelijke onwerkelijke aspecten van jezelf loslaat, die nooit een deel zijn geweest van het goddelijke wezen dat je Vader schiep, zullen de herinneringen die daaraan vastzitten allemaal oplossen, zo dat je volledig kunt ontwaken in de schittering, schoonheid, vrede, harmonie en Liefde die je natuurlijke en eeuwige staat is. 
De weg naar huis, gegarandeerd en goddelijk gewaarborgd door jullie immer-liefhebbende Vader, is door loslaten, het volledige loslaten van alles wat niet God is. Dat is de taak waardoor jullie momenteel volledig in beslag worden genomen, en falen is noch een optie noch een mogelijkheid. Jullie zijn wezens van Liefde, terugkerend naar het bewustzijn van die goddelijke en wonderbaarlijke staat. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands