Marcadores

woensdag 23 januari 2013

20-01-2013 Jezus


Als je je gedachtepatronen verandert, verander je je levenservaringen   

John Smallman met Jezus op 20 jan. 2013


Het bewustzijn van de eenheid van de mensheid groeit snel terwijl meer en meer mensen sociaal in groepen samen komen om elkaar te helpen en nieuwe manieren te ontwikkelen om te interacteren, ideeën uit te wisselen, en creatieve ondernemingen te beginnen waarvan alle betrokkenen profiteren. Aangezien allen een zijn, is het absoluut onmogelijk voor jullie niet de gehele mensheid te beïnvloeden met elke gedachte, woord of daad waarmee je je bezig houdt. Het is vaak onwaarschijnlijk dat dat direct duidelijk voor je is, want het effect dat je hebt kan heel wel niet lokaal optreden maar ook in een totaal ander deel van de wereld, dus moet je je realiseren dat alles waarmee je je op welke manier dan ook bezig houdt verstrekkende gevolgen heeft. Daarom moeten de verantwoordelijkheden die jullie allemaal delen om liefdevol, vriendelijk, gul, compassievol, en vergevingsgezind in elke situatie te zijn, begrepen en gerespecteerd worden. 


Met andere woorden, als je stilstaat bij bepaalde verkeerde dingen waarvan je denkt dat ze je zijn aangedaan – ongeacht of je waarneming juist of onjuist is – en een beeld maakt van de dader die wordt aangeklaagd, veroordeeld en gestraft, dan ben je een energiegolf van negativiteit en afscheiding aan het projecteren die anderen negatief zal beïnvloeden. Je bent effectief een energiegolf van disharmonie, verstoring, en angst aan het creëren die van je uitstroomt en samengaat met andere soortgelijke golven van negatieve energie, geprojecteerd door anderen, die mogelijk sterker of zwakker zijn dan die van jou, afhankelijk van de sterkte van de focus en intentie waarmee zij worden geprojecteerd, maar die in combinatie onnoemelijke schade aan de mensheid kunnen en zullen doen. En, natuurlijk, als je dat soort energie vasthoudt en naar buiten projecteert, nodig je effectief dat soort energie terug in je eigen energieveld. Dit versterkt je gevoel dat je onrecht is aangedaan en intensiveert je gevoel dat je oneerlijk of onrechtvaardig behandeld bent, aldus enig persoonlijk gevoel van geluk of voldoening dat je zou hopen te ervaren ondermijnend, verminderend, of oplossend. 

Het is essentieel dat je je gedachten zorgvuldig en oplettend bekijkt, duidelijk die identificerend waarmee je je wilt verbinden, in tegenstelling tot degenen die je alleen maar wilt observeren wanneer ze door je veld van bewustzijn heengaan. In feite neem je altijd de beslissing of je je ermee wilt verbinden of ze wilt laten passeren, maar voor velen van jullie zijn die beslissingen grotendeels automatische geworden en zijn gebaseerd op keuzes die je lang geleden gemaakt hebt en die je misschien nooit opnieuw hebt geëvalueerd. 

Jezelf bewust zijn van je gedachtepatronen maakt het je mogelijk ze te wijzigen, en wanneer je je gedachtepatronen wijzigt, wijzig je je levenservaringen. De intentie hebben je alleen liefdevol te verbinden en alleen gedachten vast te houden die in afstemming zijn met die intentie, zal je naar een plek binnenin leiden, en waar ze niet langer in staat zijn je natuurlijke staat van vrede te verstoren. 

Het komt allemaal neer op dat bekende gezegde: ‘Als je niets aardigs kunt bedenken om over iemand te zeggen, wees dan stil’, want het denken en uitdrukken van liefdeloze gedachten vormt een pad, een groef waardoor soortgelijke gedachten zich met toenemend gemak kunnen verplaatsen, en dat kan heel wel een onbewuste gewoonte worden, terwijl het vasthouden van de intentie alleen liefdevolle gedachten te denken en uit te drukken een pad of groef vormt waar de liefde vrij doorheen kan stromen, helpend alle gedachten die niet op die manier afgestemd zijn op te lossen en te verspreiden. 

Als je ontwaakt in je volledig bewuste staat, zullen gedachten niet ongezien of onherkend door je heen stromen, onverwachte situaties en gebeurtenissen creërend waarvoor het lijkt dat je er geen verantwoordelijkheid voor draagt, zoals vaak gebeurt in je onontwaakte staat. Als volledig bewuste wezens zullen je gedachten altijd direct onder je controle zijn, precies opleverend en dat creërend wat je intentie is. 

Een zeer belangrijk onderdeel van je spirituele evolutie, terwijl je je beweegt in de richting van ontwaken, is om te leren altijd bewust te zijn van de gedachten die je in je denkgeest vasthoudt en van de intentie waarmee je ze vasthoudt, zodat je ermee stopt onverwachte of ongewenste situaties of gebeurtenissen voort te brengen die willekeurig lijken te zijn en volledig buiten je invloedssfeer lijken te liggen. Jullie invloedssfeer is oneindig omdat jullie goddelijke wezens van immense kracht zijn, het is alleen dat je in je onontwaakte staat hiervan meestal onbewust blijft. 

Met de nieuwe en meer krachtige energieën van Liefde die de planeet omhullen, ontvang je nu aanmoediging, in de vorm van intuïtieve inzichten, om je gedachten te veranderen en ze steeds nauwer in afstemming te brengen met die van je Vader. Echter, je egoïstische kant probeert je er nog steeds van te overtuigen dat hoewel het goed voor God is oneindig liefdevol te zijn, het in de echte wereld, waar je je bestaan ervaart, niet realistisch is omdat anderen voortdurend van je zullen profiteren als je een dergelijke naïviteit aan de dag legt. 

Die houding van wantrouwen heeft de mensheid geen goede dienst bewezen – wantrouwen, oneerlijkheid, verraad en conflict blijven endemisch, ondanks jullie vastberadenheid niet voor de gek te worden gehouden – en de goddelijke energieën die nu jullie omgeving overstromen, zijn er om je te helpen de moed en vastberadenheid te vinden om de wereld door Liefde te veranderen, de enige manier waarop het kan worden veranderd. Als je op anderen wacht om het te veranderen, zal het nooit gebeuren. Je hebt binnenin je, steeds feller brandend, de vlam van goddelijke Liefde, die je Vader daar geplaatst heeft op het moment van je schepping. Breng Het tot uitdrukking, demonstreer Het, deel Het, en los de illusie op waarin jullie je zolang verborgen hebben, onderwijl de angst voedend dat je onwaardig bent voor wat je essentiële, onveranderlijke en onvervreemdbare, goddelijke natuur is. 

Liefde is je eeuwige natuur; je kunt Het noch verliezen noch afdanken want Het is wat je bent. Laat je angsten los; verbind je met je goddelijkheid zoals je Vader je steeds aanmoedigt te doen; en herontdek het wonder en de de vreugde waarvoor je bent geschapen te ervaren. Als je je met de wereld verbindt kun je die en zul je die alleen met Liefde veranderen, want dan word je volledig ondersteund door God, en, zoals je weet, ‘Met God zijn alle dingen mogelijk’. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands