Marcadores

donderdag 24 januari 2013

23-01-2013 SaulJe twijfels en angsten zijn ongegrond  

John Smallman met Saul op 23 jan. 2013
Met de groei en intensivering van de nieuwe energieën die jullie allen omhullen, is jullie pad naar ontwaken zowel helderder als duidelijker geworden. De behoefte om de Liefde in je te delen en uit te breiden, je eeuwige en onverbrekelijke goddelijke verbinding, brengt de blokkades en barrières voor Haar onder je aandacht die je uit angst eonen geleden hebt geïnstalleerd, en waarvan je je nu realiseert dat ze je ervan weerhouden het leven vol en vreugdevol te leven. 

Je dacht dat het essentiële verdedigingen waren tegen een wrede en bedreigende wereld vol met potentiële vijanden, terwijl ze in feite kooien of gevangenissen zijn die je bouwde en waarin je je uit angst terug trok nadat je een staat van afscheiding van je Vader tot werkelijkheid had bedacht. Afscheiding van Hem is onmogelijk, maar vanwege de kracht van je enorme inventieve mogelijkheden was je in staat een denkbeeldige omgeving te bouwen waarin je je kon verbergen voor de veronderstelde woede waarvan je geloofde dat die je vaders antwoord was op je poging om jezelf af te scheiden van Hem en onbezwaard onder de wet van goddelijke Liefde te leven. 

Angst is de afwezigheid van Liefde. Het is op zijn best verontrustend, en in het slechtste geval volkomen angstaanjagend, en jullie hebben allemaal ervaringen gehad van extreme angst gedurende de eonen die je besteed hebt aan het jezelf afsluiten van je Vaders liefdevolle omhelzing. Het leven zonder God is onmogelijk want Hij is alles wat er bestaat, en jullie zijn, derhalve, onafscheidelijke delen van Hem. De kennis van die goddelijke waarheid wordt binnenin je, permanent, vastgehouden, maar je hebt dat eonenlang geweigerd te erkennen. 

Jullie zijn nu met het proces bezig van terugkeren naar de goddelijke vouw, door het toestaan dat die kennis in je bewustzijn oprijst. In eerste instantie is het een ongelooflijk begrip, want jullie zijn zo geconditioneerd geraakt in het jezelf als kleine en onsubstantiële wezens te zien en ervaren in een uitgestrekt en onverschillig universum, korte en toenemend pijnlijke levens levend die tot ziekte en dood leiden, een permanente staat van niet-zijn waarna, voor het grootste deel, je volkomen vergeten zult zijn. Het zal in feite zijn alsof je nooit had bestaan. Dat is leven zonder liefde, en het is een angstaanjagend vooruitzicht. Het is geen wonder dat gepraat over de dood, laat staan de aanvaarding van de onvermijdelijkheid ervan, een beetje een gespreksbeëindiger (conversation stopper) is. 

Waar je je mee bezighoudt is als het allegorische verhaal van de verloren zoon die zijn erfenis opeiste van zijn vader, en op weg ging om de wereld te verkennen buiten zijn vaders liefdevolle domein. Die ervaring werd steeds onbevredigender, hem groot lijden brengend, en tenslotte wanhoop. Hij wilde naar huis terugkeren, maar geloofde dat hij al zijn banden had doorgesneden, dat zijn vaders liefde voor hem gestorven was, en dat hij bijgevolg, met volledige rechtvaardiging, hem weigerde te erkennen, laat staan toestaan naar huis terug te keren. Uiteindelijk, in wanhoop, besloot hij het erop te wagen, naar huis terug te keren, en zich aan zijn vaders genade te onderwerpen, in volledige en verachtelijke overgave. 

Wat gebeurde er toen hij zijn huis naderde? Zijn vader zag hem aankomen en haastte zich hem te begroeten en omhelzen. Jullie zijn allen bezig met het maken van die reis naar huis, en als je Vader je ziet naderen, zal Hij zich haasten om je te begroeten en omhelzen. Het zal spoedig zijn alsof je nooit bent weggeweest, wat je natuurlijk ook niet bent. 

Maar de meesten van jullie zien nog steeds op tegen die naderende ontmoeting, en je aardse ervaringen, compleet met jullie culturele en religieuze indoctrinaties, moedigen een geloof aan dat als je je maker ontmoet er dan een hard oordeel zal zijn gedurende welke de veelheid aan zonden die je begaan hebt schaamtevol in al hun slechtheid zullen worden herbeleefd. Dat zal worden gevolgd door een passende periode van intense pijn en lijden ter compensatie, voor de toegang tot de hemelse gewesten definitief verleend wordt, waarschijnlijk heel ongaarne. En als je er binnen zult gaan, zal dat waarschijnlijk zijn als tweederangs burgers. Niet echt een opbeurend vooruitzicht, dat is de reden waarom zo velen, opgevoed met dat soort overtuigingen, alle vormen van religie van de hand wijzen, en in die daad van afwijzing de mogelijkheid van een persoonlijke spiritualiteit insluiten. 

Echter, jezelf afsluiten van alles wat spiritueel is, is feitelijk jezelf afsluiten van jezelf. Het is een staat van ontkenning die leidt tot bitterheid en cynisme, en moedigt een onbarmhartige (dog-eat-dog; de sterkste wint) levenshouding aan waarin het ieder voor zichzelf is, die de overtuiging aanwakkert dat in deze wereld van schaarste hij die sterft met het meeste speelgoed degene is die wint. En dat is wat velen van jullie hebben ervaren in vele voorgaande levens. 

De nieuwe energieën doorbreken die geestesgesteldheid, verbinding makend met je hart, en de enorme wirwar van angsten en zorgen oplossend die je gedurende talloze menselijke incarnaties hebben uitgeput. De meesten van jullie voelen deze energieën, maar hebben twijfels over hun werkelijkheid, en omdat twijfel zo ingebakken in jullie is, vinden jullie het erg moeilijk om ze los te laten. 

Mijn boodschap aan jullie is: ‘Jullie twijfels en angsten zijn ongegrond. Jullie Vader wacht liefdevol op jullie terugkeer en verlangt ernaar jullie eens te meer te omhelzen. Ga naar binnen, sta deze energieën toe dat ze hun aanwezigheid voelbaar kunnen maken, en ontspan in de liefdevolle warmte die zij bieden, wetende dat je inderdaad gaat ontwaken in onvoorstelbare vreugde’. 

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands