Marcadores

woensdag 30 januari 2013

27-01-2013 SaulJullie Lichtdragers vullen de wereld met het vuur van de goddelijke Liefde  

John Smallman met Saul op 27 jan. 2013Wanneer jullie het eens worden, wat jullie spoedig zullen doen, met het besef van wat een buitengewone energieverschuiving in december vorig jaar er heeft plaatsgevonden, de Aarde beïnvloedend en alle levensvormen die ze zo liefdevol ondersteunt, zul je echt verbaasd zijn. Het was niet een eenmalige kortstondige gebeurtenis, maar een van enorme kracht en omvang die zeer zorgvuldig is gepland, zodat over een periode van maanden het crescendo van het goddelijke energieveld dat interacteert met de Aarde medio december zou pieken wanneer de Nieuwe Tijd arriveerde en de mensheid aan zou zetten tot een veel meer directe weg naar Huis – eentje die de oude, extreem vage en meanderende wegen die je met zeer beperkt succes hebt uitgeprobeerd eonenlang te volgen, zou kortsluiten. 

Je hebt veel meer tijd in de illusie doorgebracht dan je je voorstelde toen je het binnenging. Ja, je dacht dat een bestaan, gescheiden van je Vader zowel inspirerend als bevrijdend zou zijn, maar in de diepten van je wezen wist je dat je je greep op de Realiteit nooit zou opgeven. Je zou de Realiteit voor jezelf verbergen zodat je illusoire ervaring er heel echt uit zou zien, maar je zou jezelf niet, inderdaad kon jezelf feitelijk niet, Ervan afscheiden. En je wist dat wanneer jouw spelletjes saai of beangstigend werden, je naar Huis kon terugkeren. 

Echter, je hebt zo'n goed werk gemaakt van de bouw van het labyrint dat de illusie is, dat je verdwaalde en de weg naar buiten niet kon vinden. Er waren veel mogelijke paden die naar buiten leiden, maar je bleef steeds ontmoedigd en afgeleid raken, en vergeten waar je naartoe wilde gaan. De paden meanderden door vreemde en bedreigende omgevingen die je had opgebouwd om de ervaring die je had gekozen te ondergaan, interessanter en leuker te maken. Grote angst en verwarring overspoelden je en jullie begonnen steeds woester met elkaar te vechten, terwijl jullie in de diepten van je hart naar God bleven roepen om je te redden. 

Hij hoorde jullie roepen, maar wilde jullie niet wakker maken want het grote en schokkende verschil tussen jullie illusoire wereld en de Realiteit, plotseling geopenbaard, zou jullie intense pijn hebben veroorzaakt. In plaats daarvan zond Hij jullie heiligen, gidsen, mystici en leraren die een veel kortere weg naar Huis voor jullie bouwden en probeerden jullie erlangs te leiden. Ten slotte, in de laatste decennia van jullie 20ste eeuw, begonnen velen die volledig gedesillusioneerd waren geraakt door jullie illusoire wereld, kennis te nemen van de prachtige alternatieven die werden aangeboden, begonnen gebruik te maken van de spirituele hulp die er altijd was geweest voor wie er om vroeg, en ontdekten dat er een veel, veel kortere weg naar Huis was dan iemand had vermoed. 

Zij waren jullie, de Lichtdragers en de wegwijzers, en tijdens dit korte moment in tijd hebben jullie verbijsterende resultaten bereikt in vergelijking met het weinige dat in voorgaande millennia werd bereikt. Jullie hebben het pad verlicht zodat de mensheid kon volgen, en nu het zo briljant verlicht is, is de mensheid inderdaad op weg! Zoals jullie voortdurend verteld is, allen zullen terugkeren naar Huis, niemand zal worden achtergelaten, omdat Liefde noch verwerpt noch discrimineert, Het accepteert iedereen. 

Sommigen van hen die ervoor kozen samen te werken bij de totstandbrenging van de illusie zijn nog niet klaar om daar te stoppen met het spelen van hun krankzinnige spelletjes, en dus zullen ze zich in staat zien daarmee door te gaan in een omgeving die geschikt is voor het spelen van dergelijke spelletjes, zo lang als ze zich willen verbergen voor de Liefde, de Realiteit. 

Liefde verwelkomt, Liefde omarmt, Het dwingt niet. De overgrote meerderheid van de mensheid wil alleen maar ontwaken en ze hoeven niet te wachten tot die kleine en misleide minderheid uiteindelijk beslist dat het tijd is te veranderen van gedachten en ervoor te kiezen te ontwaken. 

Jullie Lichtdragers en wegwijzers vullen de wereld met het vuur van de goddelijke Liefde, en alleen die enkelen die vastberaden bij de intentie blijven om de manieren van de illusie te blijven onderhouden, zullen door Haar onbeïnvloed blijven. Haar invloed en warmte sijpelt door in de harten van allen die niet bewust de intentie hebben Het te weerstaan, en de effecten van die infiltratie zijn de ontbinding van de oude concepten die oordeel en straf over liefde, compassie en vergeving bevoordeelden. 

Jullie nieuwsmedia doen geen moeite om het goede nieuws over het verzachten en milder worden van de harten te rapporteren, en het groeiende bewustzijn dat allen verbonden zijn, en essentiële onderdelen van het Geheel. Terwijl dit bewustzijn zich ontwikkelt en versterkt, lost het vermogen op van autoritaire krachten van welke aard dan ook om de bevolking te onderdrukken en te blijven controleren. Jullie hebben het in vele landen gedurende de laatste paar jaar zien gebeuren. De media focussen op de schade en het lijden dat optreedt wanneer mensen opstaan en zeggen: genoeg is genoeg, en, omdat ze worden gecontroleerd door degenen die de teugels van de macht vasthouden, proberen zij om de bevolking te dwingen tot gehoorzaamheid aan de autoriteiten, die beloven om een dialoog te openen als ze dit doen. Maar de tijd voor dat soort zinloze uitwisseling, die de overheid alleen helpt de oude orde te onderhouden en stabiliseren, is voorbij. 

Vreedzame demonstraties zullen in aantal groeien terwijl de oude orde wankelt, verward en bang, als het probeert haar positie van macht en recht te behouden. Het is zelfs voor de meest onbewusten duidelijk dat de huidige toestand onhoudbaar is. Alleen degenen die hebben geregeerd, en dit proberen te blijven doen, zijn in ontkenning over hun onvermogen om hun posities van macht en controle te behouden. 

De Nieuwe Tijd is gearriveerd, en de oude gevestigde orde is (voor het grootste deel) rustig aan het afbrokkelen, terwijl de totale steun die zij ooit genoten wegvalt. Nieuwe mensen met nieuwe ideeën en compassievolle harten komen naar voren om degenen te vervangen die de gebroken en onwerkbare systemen van de overheid hebben uitgevoerd, die zoveel schade hebben veroorzaakt – een oorlog, bijvoorbeeld – in hun krankzinnige vastberadenheid om aan de macht te blijven. Zij hebben geen macht, hebben ze nooit gehad. Maar de mensheid koos ervoor om personen op te heffen als helden en leiders en gaf hun macht aan hen weg. 
Niet langer. Het was een gek aanbod van de kant van de misleiden naar de krankzinnigen toe die nu wordt ingetrokken. De volkeren van de wereld hebben zich gerealiseerd dat niemand het recht heeft hen te controleren of onderdrukken, en dat ze niet langer bereid zijn zichzelf te onderwerpen aan het gezag van degenen die consequent hun posities van vertrouwen die zij hadden hebben misbruikt.

Terwijl het oude systeem ineenstort zal er uiteraard enig geweld zijn als de eens zo machtige poging om hun gezag te handhaven. Maar degenen die dat voor zichzelf afdwingen realiseren zich ook de volledige onaanvaardbaarheid van de oude manieren. Ze hebben zorgen, omdat ze hun brood verdienen met het dienen van het systeem, maar het goddelijke energieveld laat niemand onberoerd en niet in staat de schade die er was, en er nog is, te zien, veroorzaakt door autoritaire systemen van de overheid, en meestal willen ze niet langer deel uitmaken van de oneerlijkheid en corruptie die deze mogelijk hebben gemaakt. 

Focus op de liefdevolle energieën die er in je ontstaan. Deel ze vrij, en weet dat je er klaar voor bent om je angsten en zorgen los te laten terwijl jullie voort gaan om jullie plaats in te nemen in de coöperatieve en harmonieuze wereld die jullie bouwen om die (wereld) te vervangen die zo jammerlijk heeft gefaald. De nieuwe energieën stromen krachtig en overvloedig door je heen, dus bedien je van hen door ze te omarmen en te leren ze te gebruiken. Ze zijn een goddelijke gave, aan je gegeven zodat je je met Jezelf kunt herverbinden, herken wie Je werkelijk bent, en open in de eeuwige vreugde en het wonder van die goddelijke staat. 

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands