Marcadores

zaterdag 22 februari 2014

20.02.2014


Houd niet vast aan de woede die sommige van deze schokkende schandelijke onthullingen binnenin je opwekken

John Smallman met Jezus op 20 februari 2014Het langverwachte  en zeer naar uitgeziene ontwaken van de mensheid komt steeds dichterbij.  Het is heel moeilijk voor jullie, ingebed in de illusie zoals jullie zijn, om jullie Licht hoog te blijven houden, maar jullie doen echt geweldig werk waarvoor we jullie enorm eren.  Het einde is in zicht maar dat is misschien niet erg duidelijk voor jullie, omringd als jullie zijn door een groot aantal nachtmerrieachtige gebeurtenissen die moeten worden opgelost, en waarvoor, op dit moment, zo weinig tekenen zijn dat dat mogelijk is.  Jullie collectieve intentie om de energieën te sturen van Liefde, healing, compassie, en een verlangen naar verzoening en vrede voor allen op Aarde, heeft zeer positieve effecten over de gehele wereld, waar er maar conflicten woeden.  Ga alsjeblieft door met jullie goede werk.  Hier in de spirituele rijken ondersteunen we jullie krachtig op ieder moment, en jullie intentie kan niet falen, want het is volledig in afstemming met Gods Wil.
Er is veel gepraat in de mainstream media tijdens de laatste paar jaren over de 1% ten opzichte van de 99%, en de standpunten en wensen van de laatste dienen steeds meer gehoord en positief op gereageerd te worden door de eerste.  Verandering gebeurt over de gehele wereld, en de snelheid waarmee dat gebeurt is zich inderdaad zeer snel aan het versnellen. 
Niet langer kan ‘de massa’ arrogant worden gedicteerd, en niet langer kan er op de verschillende rechtshandhavings- en militaire instanties en hun werknemers worden gerekend om de maatschappij te onderdrukken en controleren.  Onnodig te zeggen dat, voor de maatschappij om vreedzaam samen te leven, wetten en normen die iedereen respecteren en voor iedereen gelden, moeten worden gehandhaafd.  Wanneer respect zonder uitzondering wordt aangeboden aan allen is handhaving overbodig, want allen herkennen en eren dan de soevereiniteit van ieder individu.  Echter, jullie zogenaamde democratische systemen van de overheid hebben dit niet gedaan, en uiteindelijk worden ze door bijna iedereen gezien voor wat ze zijn, namelijk endemisch corrupte organisaties die nederig buigen voor hun meesters – degenen die enorme rijkdom hebben, samen met de macht en de invloed die dat met zich meebrengt – die menen boven de wet te zijn gesteld, en die zich dienovereenkomstig gedragen.  Hun dagen van de vrijheid om te doen wat ze willen zijn ernstig geteld.
De moedige klokkenluiders die hun leven en hun levensonderhoud hebben geriskeerd om de geheime, oneervolle en corrupte praktijken van zo veel organisaties – bedrijven, religieuze, politieke, militaire en van de overheid – onder de publieke aandacht te brengen, zijn hoog aangeschreven in de spirituele rijken en worden veel steun en bescherming gegeven.  Zorg ervoor hen overvloedig liefde te sturen iedere keer wanneer je rustig naar binnen gaat om te bidden, te mediteren, of te reflecteren. Houd niet vast aan de woede die sommige van deze schokkende schandelijke onthullingen binnenin je opwekken, over de daders van deze schandalen.  Vergeet niet dat ook zij erg beschadigde individuen zijn die bang zijn, en terecht, en ze hebben jullie Liefde nodig, net als iedereen.
We zijn allemaal Een en er is slechts Liefde.  Focussen op iets dat niet in afstemming of harmonie is met de Liefde, leidt er slechts toe dat je ontwaken zich vertraagt.  Liefde doordringt zelfs wat de hardste harten lijken te zijn, want Het is volstrekt onweerstaanbaar.  Er is niemand die is afgeschermd van het goddelijke Liefdesveld dat jullie allemaal omhult, en hoe sterk de intentie ook mag zijn om de Liefde te blokkeren, het is nooit sterk genoeg.  Liefde infiltreert iedereen op de planeet, en derhalve infiltreert Het ook iedere organisatie op de planeet, ongeacht de redenen waarom deze organisaties zijn opgericht, en hun weerstand tegen de macht van de liefde wordt dodelijk ondermijnd.
God is Liefde, en Zijn gehele goddelijke schepping is opgenomen in het oneindige veld van Liefde, wat eeuwig, onbegrensd en grenzeloos is.  Wat jullie ervaren als onliefdevol, onaccepterend, repressief, destructief, vermorzelend, en angstaanjagend is – tijdelijk – van de illusie, en kan en zal derhalve de zachte maar aanhoudende en overweldigende aanval van de Liefde niet overleven.  
Alles wat niet in afstemming met de Liefde – en echt, dat is zeer, zeer weinig – is aan het oplossen, verdwijnen, desintegreren, want jullie collectieve wil en intentie is opgehouden de illusie te ondersteunen en de ellende waarin het heeft geprobeerd jullie te hullen.  Het was een dwaas spel dat jullie veel pijn en lijden heeft gebracht, terwijl jullie daarmee verbonden waren, en nu hebben jullie er verstandig voor gekozen om je ervan te ontdoen.  Zonder jullie voortdurende steun kan het niet overleven, want illusies eisen de aandacht van degenen die het zouden bouwen en ondersteunen, en die aandacht wordt zeer snel teruggetrokken.
Focus je aandacht op de prachtige en verheffende veranderingen die over de gehele wereld gebeuren, want dat versterkt jullie eigen energievelden en derhalve de effecten die ze wereldwijd hebben.  Blijf jezelf er gewoon aan herinneren ‘Wij zijn allen Een!’.  En binnen die Eenheid is er geen ruimte voor iets dat niet van de Liefde is, want er is niets echt dat niet van de Liefde is.  Precies dat doen lost de illusie op en brengt allen tot ontwaken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

vrijdag 21 februari 2014

19.02.2014

Het krachtveld van de Liefde is echt buiten de mogelijkheden van jullie denkgeest om je voor te kunnen stellenJohn Smallman met Saul op 19 februari 2014Hier in de spirituele rijken, terwijl wij zeer liefdevol en compassievol over jullie waken, zijn wij ons zeer goed bewust van jullie bezorgdheid en ongeduld terwijl de tijd voortgaat, zonder een duidelijk teken van het ontwaken van de mensheid.  Denk eraan, het zal plotseling, onverwacht zijn – ook al verwachten jullie het – en jullie vreugde en verwondering zal jullie overweldigen wanneer het gebeurt.  En, natuurlijk, dat moment, het moment om dit te laten gebeuren, komt steeds dichterbij, dus blijf jullie Licht hoog houden zoals jullie hebben gedaan, en weet dat voor alles perfect en goddelijk gezorgd wordt. 
Het Liefdesveld dat jullie omhult is continu geïntensiveerd dit jaar, en er was daarin een enorme energieboost op de 14de februari, zoals velen van jullie weten.  Liefde is het antwoord op iedere situatie, iedere kwestie, ieder probleem, en het heeft stilletjes en zachtjes iedere cultuur, ras, religie, land geïnfiltreerd, in feite overal waar mensen op de planeet leven; het is niet te stoppen en onontkoombaar.  
Kijk naar het goede nieuws dat op zoveel plaatsen wordt gerapporteerd, grotendeels als gevolg van de enorme hoeveelheden Liefde die jullie allemaal als intentie hebben en sturen, zodat lijden kan worden verlicht en angst en woede opgelost, aangezien jullie zo bekwaam helpen bij het ontwakingsproces van de mensheid.  Vaak mogen de gerapporteerde gebeurtenissen klein lijken en niet zo erg significant, maar dat is niet het geval, aangezien ze allemaal samensmelten, en onmetelijk aan elkaar toevoegen, verder het Liefdesveld intensiverend dat jullie allemaal omhult.
Het krachtveld van de Liefde is echt buiten de mogelijkheden van jullie denkgeest om je voor te kunnen stellen, weet gewoon, zoals je in het centrum van je wezen doet, dat niets Gods plan voor jullie kan voorkomen tot bloei te komen.  God is Alles, en jullie illusoire maar zo echt lijkende omgeving zal desintegreren als jullie harten zich openen om zich af te stemmen op Zijn onvoorwaardelijke acceptatie en Liefde van ieder aspect van Zijn goddelijke schepping.
De Eenheid van God met Zijn volledige schepping, aldus al het leven omarmend, kan niet langer zinvol worden ontkend, nu jullie wetenschap heeft ontdekt dat alles in de kosmos verbonden is met en effect heeft op al het andere.  Ja, velen beweren nog steeds dat wat is, door toeval bestaat, dat er geen intelligentie is die de ten grondslag ligt aan alles wat bestaat, maar deze visie of mening kan niet langer wetenschappelijk worden ondersteund aangezien het bewijsmateriaal waaruit anders blijkt er voor iedereen is om te zien.  Dat te ontkennen lost het niet op! 
En in die Eenheid woont de Liefde van God, alles omhullend wat bestaat in het eeuwige leven.  Geen eeuwig lichamelijk leven, want jullie lichamen zijn deel van de illusie die jullie bouwden om te proberen om de afscheiding van jullie Bron te ervaren, en wanneer de illusie verdwijnt, wat het zal doen want het is een illusie, zullen ook al die ondersteunende delen waaruit het was geconstrueerd dat doen.  Het is het leven dat eeuwig is, en wanneer de illusie oplost zal leven volledig worden ervaren en geleefd, zoals altijd goddelijk bedoeld was, in uiterste en ononderbroken vreugde.
Toen jullie ervoor kozen de illusie te bouwen en het zo echt voor jullie te laten lijken, wilden jullie de afscheiding van God ervaren, om jezelf te bewijzen dat je Hem niet nodig had.  Als mensen die de illusie leven zou het geen enkele zin maken om ledematen operatief te laten verwijderen om te bewijzen dat je ze niet nodig hebt!  Ja, door de moderne geneeskunde is het mogelijk gebleken om mensen in leven te houden zonder veel van de normale ledematen en organen waarmee je geboren bent, maar natuurlijk veroorzaakt dat grote beperkingen bij de betrokkene.  Meestal leren ze om te gaan met de situatie, maar ze zouden die zeker niet kiezen als er andere, meer geschikte opties beschikbaar waren.
Het kiezen van de illusie was zelfs een nog restrictievere keuze die jullie gemaakt hebben.  Afscheiding van God is onmogelijk, maar voorwenden alsof je afgescheiden bent is mogelijk, en dat voorwendsel heeft jullie al die pijn en dat lijden gebracht die jullie als mensen ondergaan.  Maar jullie hebben genoeg gehad, en het collectieve besluit en de intentie is genomen om te ontwaken uit de nachtmerrie die de illusie is geworden gedurende zovele eonen.  Dat collectieve besluit en die intentie is wat jullie zal brengen naar een staat van volledige ontwaaktheid.  Want jullie zijn geschapen met een vrije wil – die altijd geëerd wordt – die nieuwe keuze zal jullie Thuis brengen van de droom naar de Realiteit, jullie eeuwige staat van bestaan, en opnieuw zal jullie vreugde volledig en eeuwig zijn.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands