Marcadores

vrijdag 21 februari 2014

19.02.2014

Het krachtveld van de Liefde is echt buiten de mogelijkheden van jullie denkgeest om je voor te kunnen stellenJohn Smallman met Saul op 19 februari 2014Hier in de spirituele rijken, terwijl wij zeer liefdevol en compassievol over jullie waken, zijn wij ons zeer goed bewust van jullie bezorgdheid en ongeduld terwijl de tijd voortgaat, zonder een duidelijk teken van het ontwaken van de mensheid.  Denk eraan, het zal plotseling, onverwacht zijn – ook al verwachten jullie het – en jullie vreugde en verwondering zal jullie overweldigen wanneer het gebeurt.  En, natuurlijk, dat moment, het moment om dit te laten gebeuren, komt steeds dichterbij, dus blijf jullie Licht hoog houden zoals jullie hebben gedaan, en weet dat voor alles perfect en goddelijk gezorgd wordt. 
Het Liefdesveld dat jullie omhult is continu geïntensiveerd dit jaar, en er was daarin een enorme energieboost op de 14de februari, zoals velen van jullie weten.  Liefde is het antwoord op iedere situatie, iedere kwestie, ieder probleem, en het heeft stilletjes en zachtjes iedere cultuur, ras, religie, land geïnfiltreerd, in feite overal waar mensen op de planeet leven; het is niet te stoppen en onontkoombaar.  
Kijk naar het goede nieuws dat op zoveel plaatsen wordt gerapporteerd, grotendeels als gevolg van de enorme hoeveelheden Liefde die jullie allemaal als intentie hebben en sturen, zodat lijden kan worden verlicht en angst en woede opgelost, aangezien jullie zo bekwaam helpen bij het ontwakingsproces van de mensheid.  Vaak mogen de gerapporteerde gebeurtenissen klein lijken en niet zo erg significant, maar dat is niet het geval, aangezien ze allemaal samensmelten, en onmetelijk aan elkaar toevoegen, verder het Liefdesveld intensiverend dat jullie allemaal omhult.
Het krachtveld van de Liefde is echt buiten de mogelijkheden van jullie denkgeest om je voor te kunnen stellen, weet gewoon, zoals je in het centrum van je wezen doet, dat niets Gods plan voor jullie kan voorkomen tot bloei te komen.  God is Alles, en jullie illusoire maar zo echt lijkende omgeving zal desintegreren als jullie harten zich openen om zich af te stemmen op Zijn onvoorwaardelijke acceptatie en Liefde van ieder aspect van Zijn goddelijke schepping.
De Eenheid van God met Zijn volledige schepping, aldus al het leven omarmend, kan niet langer zinvol worden ontkend, nu jullie wetenschap heeft ontdekt dat alles in de kosmos verbonden is met en effect heeft op al het andere.  Ja, velen beweren nog steeds dat wat is, door toeval bestaat, dat er geen intelligentie is die de ten grondslag ligt aan alles wat bestaat, maar deze visie of mening kan niet langer wetenschappelijk worden ondersteund aangezien het bewijsmateriaal waaruit anders blijkt er voor iedereen is om te zien.  Dat te ontkennen lost het niet op! 
En in die Eenheid woont de Liefde van God, alles omhullend wat bestaat in het eeuwige leven.  Geen eeuwig lichamelijk leven, want jullie lichamen zijn deel van de illusie die jullie bouwden om te proberen om de afscheiding van jullie Bron te ervaren, en wanneer de illusie verdwijnt, wat het zal doen want het is een illusie, zullen ook al die ondersteunende delen waaruit het was geconstrueerd dat doen.  Het is het leven dat eeuwig is, en wanneer de illusie oplost zal leven volledig worden ervaren en geleefd, zoals altijd goddelijk bedoeld was, in uiterste en ononderbroken vreugde.
Toen jullie ervoor kozen de illusie te bouwen en het zo echt voor jullie te laten lijken, wilden jullie de afscheiding van God ervaren, om jezelf te bewijzen dat je Hem niet nodig had.  Als mensen die de illusie leven zou het geen enkele zin maken om ledematen operatief te laten verwijderen om te bewijzen dat je ze niet nodig hebt!  Ja, door de moderne geneeskunde is het mogelijk gebleken om mensen in leven te houden zonder veel van de normale ledematen en organen waarmee je geboren bent, maar natuurlijk veroorzaakt dat grote beperkingen bij de betrokkene.  Meestal leren ze om te gaan met de situatie, maar ze zouden die zeker niet kiezen als er andere, meer geschikte opties beschikbaar waren.
Het kiezen van de illusie was zelfs een nog restrictievere keuze die jullie gemaakt hebben.  Afscheiding van God is onmogelijk, maar voorwenden alsof je afgescheiden bent is mogelijk, en dat voorwendsel heeft jullie al die pijn en dat lijden gebracht die jullie als mensen ondergaan.  Maar jullie hebben genoeg gehad, en het collectieve besluit en de intentie is genomen om te ontwaken uit de nachtmerrie die de illusie is geworden gedurende zovele eonen.  Dat collectieve besluit en die intentie is wat jullie zal brengen naar een staat van volledige ontwaaktheid.  Want jullie zijn geschapen met een vrije wil – die altijd geëerd wordt – die nieuwe keuze zal jullie Thuis brengen van de droom naar de Realiteit, jullie eeuwige staat van bestaan, en opnieuw zal jullie vreugde volledig en eeuwig zijn.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands