Marcadores

zaterdag 22 februari 2014

20.02.2014


Houd niet vast aan de woede die sommige van deze schokkende schandelijke onthullingen binnenin je opwekken

John Smallman met Jezus op 20 februari 2014Het langverwachte  en zeer naar uitgeziene ontwaken van de mensheid komt steeds dichterbij.  Het is heel moeilijk voor jullie, ingebed in de illusie zoals jullie zijn, om jullie Licht hoog te blijven houden, maar jullie doen echt geweldig werk waarvoor we jullie enorm eren.  Het einde is in zicht maar dat is misschien niet erg duidelijk voor jullie, omringd als jullie zijn door een groot aantal nachtmerrieachtige gebeurtenissen die moeten worden opgelost, en waarvoor, op dit moment, zo weinig tekenen zijn dat dat mogelijk is.  Jullie collectieve intentie om de energieën te sturen van Liefde, healing, compassie, en een verlangen naar verzoening en vrede voor allen op Aarde, heeft zeer positieve effecten over de gehele wereld, waar er maar conflicten woeden.  Ga alsjeblieft door met jullie goede werk.  Hier in de spirituele rijken ondersteunen we jullie krachtig op ieder moment, en jullie intentie kan niet falen, want het is volledig in afstemming met Gods Wil.
Er is veel gepraat in de mainstream media tijdens de laatste paar jaren over de 1% ten opzichte van de 99%, en de standpunten en wensen van de laatste dienen steeds meer gehoord en positief op gereageerd te worden door de eerste.  Verandering gebeurt over de gehele wereld, en de snelheid waarmee dat gebeurt is zich inderdaad zeer snel aan het versnellen. 
Niet langer kan ‘de massa’ arrogant worden gedicteerd, en niet langer kan er op de verschillende rechtshandhavings- en militaire instanties en hun werknemers worden gerekend om de maatschappij te onderdrukken en controleren.  Onnodig te zeggen dat, voor de maatschappij om vreedzaam samen te leven, wetten en normen die iedereen respecteren en voor iedereen gelden, moeten worden gehandhaafd.  Wanneer respect zonder uitzondering wordt aangeboden aan allen is handhaving overbodig, want allen herkennen en eren dan de soevereiniteit van ieder individu.  Echter, jullie zogenaamde democratische systemen van de overheid hebben dit niet gedaan, en uiteindelijk worden ze door bijna iedereen gezien voor wat ze zijn, namelijk endemisch corrupte organisaties die nederig buigen voor hun meesters – degenen die enorme rijkdom hebben, samen met de macht en de invloed die dat met zich meebrengt – die menen boven de wet te zijn gesteld, en die zich dienovereenkomstig gedragen.  Hun dagen van de vrijheid om te doen wat ze willen zijn ernstig geteld.
De moedige klokkenluiders die hun leven en hun levensonderhoud hebben geriskeerd om de geheime, oneervolle en corrupte praktijken van zo veel organisaties – bedrijven, religieuze, politieke, militaire en van de overheid – onder de publieke aandacht te brengen, zijn hoog aangeschreven in de spirituele rijken en worden veel steun en bescherming gegeven.  Zorg ervoor hen overvloedig liefde te sturen iedere keer wanneer je rustig naar binnen gaat om te bidden, te mediteren, of te reflecteren. Houd niet vast aan de woede die sommige van deze schokkende schandelijke onthullingen binnenin je opwekken, over de daders van deze schandalen.  Vergeet niet dat ook zij erg beschadigde individuen zijn die bang zijn, en terecht, en ze hebben jullie Liefde nodig, net als iedereen.
We zijn allemaal Een en er is slechts Liefde.  Focussen op iets dat niet in afstemming of harmonie is met de Liefde, leidt er slechts toe dat je ontwaken zich vertraagt.  Liefde doordringt zelfs wat de hardste harten lijken te zijn, want Het is volstrekt onweerstaanbaar.  Er is niemand die is afgeschermd van het goddelijke Liefdesveld dat jullie allemaal omhult, en hoe sterk de intentie ook mag zijn om de Liefde te blokkeren, het is nooit sterk genoeg.  Liefde infiltreert iedereen op de planeet, en derhalve infiltreert Het ook iedere organisatie op de planeet, ongeacht de redenen waarom deze organisaties zijn opgericht, en hun weerstand tegen de macht van de liefde wordt dodelijk ondermijnd.
God is Liefde, en Zijn gehele goddelijke schepping is opgenomen in het oneindige veld van Liefde, wat eeuwig, onbegrensd en grenzeloos is.  Wat jullie ervaren als onliefdevol, onaccepterend, repressief, destructief, vermorzelend, en angstaanjagend is – tijdelijk – van de illusie, en kan en zal derhalve de zachte maar aanhoudende en overweldigende aanval van de Liefde niet overleven.  
Alles wat niet in afstemming met de Liefde – en echt, dat is zeer, zeer weinig – is aan het oplossen, verdwijnen, desintegreren, want jullie collectieve wil en intentie is opgehouden de illusie te ondersteunen en de ellende waarin het heeft geprobeerd jullie te hullen.  Het was een dwaas spel dat jullie veel pijn en lijden heeft gebracht, terwijl jullie daarmee verbonden waren, en nu hebben jullie er verstandig voor gekozen om je ervan te ontdoen.  Zonder jullie voortdurende steun kan het niet overleven, want illusies eisen de aandacht van degenen die het zouden bouwen en ondersteunen, en die aandacht wordt zeer snel teruggetrokken.
Focus je aandacht op de prachtige en verheffende veranderingen die over de gehele wereld gebeuren, want dat versterkt jullie eigen energievelden en derhalve de effecten die ze wereldwijd hebben.  Blijf jezelf er gewoon aan herinneren ‘Wij zijn allen Een!’.  En binnen die Eenheid is er geen ruimte voor iets dat niet van de Liefde is, want er is niets echt dat niet van de Liefde is.  Precies dat doen lost de illusie op en brengt allen tot ontwaken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands